Renginiai

 • 2018 m. gruodžio 03 d.

  VMVT

  Gruodžio 9-12 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis vyksta į Bukareštą (Rumunija) su Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato techninės pagalbos misija Rumunijos veterinarijos tarnybai „Mokymo veiklos organizavimas ir įgyvendinimas, skirtas stiprinti ES teisėsaugą sanitarijos ir fitosanitarijos srityse, pagal Geresnio mokymosi rūpinantis maisto sauga iniciatyvą“.

  Gruodžio 10-11 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Gyvūnų sveikata ir gerovė; Kontrolės ir importo sąlygų skyriaus) darbo grupės posėdyje.

  Gruodžio 10 d. ir 14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėse, skirtose aptarti tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę reglamentuojančius reglamentų projektus pagal Reglamentą (ES) 2016/429.

  Gruodžio 11-14 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, l. e. skyriaus patarėjo pareigas Vilija Grigaliūnienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos sveikatos direktorato, Geresnio mokymosi rūpinantis maisto sauga iniciatyva organizuojamoje darbo grupėje dėl Veterinarinio pasirengimo stichinėms nelaimėms.

  Gruodžio 13-14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Veterinarinių vaistų liekanų ekspertų grupės, Veterinarinių farmacinių produktų komiteto ekspertų grupės ir Veterinarinių medicininių produktų nuolatinio komiteto posėdžiuose.
   

  Pavaldžios įstaigos

  Gruodžio 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Aplinkos ir pramonės teršalų darbų grupės posėdyje.

  Gruodžio 12 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis ir su jo veikla bei atliekamais laboratoriniais tyrimais susipažins Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijų katedros dėstytojai bei maisto technologijos specialybės studentai.
   

  Teritorinės VMVT

  Gruodžio 10 d. 9 val. VMVT Druskininkų VMVT Atgimimo mokykloje organizuoja susitikimą su moksleiviais, kurio metu bus skaitomi pranešimai temomis: "Gyvūnų ligos-kaip galiu padėti ir apsaugoti”, "Kas yra AMR (antimikrobinis atsparumas), atsakingas antibiotikų naudojimas” ir "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

  Gruodžio 10 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Auksė Gervetauskienė praves mokymus prekybos įmonių darbuotojams tema “Maisto saugos ir higienos reikalavimai, teisės aktų reikalavimų taikymas ir kontrolės rezultatai prekybos įmonėse”. Mokymai vyks adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

  Gruodžio 10 d. 10 val. Klaipėdos piliavietės konferencijų salėje (Priešpilio g. 2, Klaipėda) VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža, viršininko pavaduotojai-valstybiniai veterinarijos inspektoriai Dalia Kaveckienė ir Virgilijus Valantinas bei viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė dalyvaus konferencijoje „Siekiant veiksmingesnių atsparumo korupcijai priemonių“ skirtoje paminėti Tarptautinę antikorupcijos dieną.

  Gruodžio 10 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Daugėdų pradinės mokyklos moksleiviais, temomis "Veterinarijos gydytojas mano augintinio draugas" bei "Maisto švaistymo problema".

  Gruodžio 10 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT vyks susitikimas su buvusiais darbuotojais, kurio metu bus aptariami veiklos pokyčiai.

  Gruodžio 10 d. 13.50 val. VMVT Kauno VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Ramūnas Jucevičius Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos moksleiviams skaitys paskaitą, tema "Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti" (Paukščių gripas, afrikinis kiaulių maras).

  Gruodžio 10 d. 14 val. VMVT Kretingos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojami mokymai žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių subjektų atstovams. Mokymų tema  "RVASVT sistema įmonėse".

  Gruodžio 10 d. 14 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vida Katinienė praves mokymus viešojo maitinimo įmonių darbuotojams tema “Maisto saugos ir higienos reikalavimai Joniškio rajono ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyriuose, kavinėse, restoranuose. Kontrolės rezultatai”. Mokymai vyks adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

  Gruodžio 11 d. 9 val. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“. Mokymus organizuoja VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas.

  Gruodžio 11 d. 9.50 val. VMVT Klaipėdos VMVT specialistai Tauralaukio progimnazijos mokiniams skaitys pranešimus apie mitus ir faktus dėl maisto švaistymo ir apie atsakingą antibiotikų naudojimą.

  Gruodžio 11 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus. Ūkininkai bus supažindinami su biosaugos reikalavimais, antimikrobinio rezistentiškumo bei atsakingo antibiotikų naudojimo temomis.

  Gruodžio 11 d. 11 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais, kurio metu bus aptariamos “Žaliavinio pieno supirkimo reikalavimai” ir “Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“ pieno ūkiuose temos.

  Gruodžio 11 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT organizuoja seminarą viešojo maitinimo įmonių darbuotojams tema „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija. Maisto švaistymas“. Seminaras vyks VMVT Raseinių VMVT salėje (Kęstučio g. 13, Raseiniai).

  Gruodžio 11 d. 14 val. VMVT Kauno VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Švelnienė dalyvaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento organizuojamame Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės posėdyje, kuris vyks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento II a. posėdžių salėje (K. Petrausko g. 24, Kaunas). Posėdyje bus aptarti Kauno apskrities ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal numatytus kriterijus analizės rezultatai.

  Gruodžio 11 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Savikontrolės sistema ir higienos reikalavimai viešojo maitinimo įmonėse".

  Gruodžio 11-13 d. 9-16 val. VMVT Radviliškio VMVT patalpose VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas organizuoja mokymus „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“. Mokymai vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis). Dalyvavusiems mokymuose, bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

  Gruodžio 12 d. 8 val. VMVT Utenos VMVT specialistai Utenos mėsa, UAB (Pramonės g. 4, Utena) nuolatinę valstybinę priežiūrą vykdantiems specialistams organizuoja mokymus tema „Veterinarinė priežiūra mėsos gamybos grandinėje. Afrikinis kiaulių maras ir Afrikinio kiaulių maro prevencija. Gyvulių priešskerdiminis ir poskerdiminis tyrimas, skerdimo produktų sanitarinis vertinimas“.

  Gruodžio 12 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje (Kęstučio a. 3, Ukmergė). Skaitys pranešimą apie Afrikinio kiaulių maro plitimą, Ukmergės rajone vykdytas ir vykdomas priemones.

  Gruodžio 12 d. 09.30 val. VMVT Kelmės VMVT VĮ Kelmės Profesinio rengimo centre (J. Janonio g. 11, Kelmė) 11 klasės moksleiviams organizuoja pamoką-paskaitą, kurios metu skaitys pranešimus temomis: “Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti. Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas”.

  Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kartu su Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba organizuoja korupcijos prevencijos mokymus. Mokymuose dalyvaus Klaipėdos, Skuodo, Šilutės, Palangos ir Kretingos teritorinių tarnybų viršininkai ir inspektoriai. Mokymus ves Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio vadovas Leonas Barišauskas. Mokymai vyks adresu Kretingos g. 62, Klaipėda.

  Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT (Veterinarijos g. 2, Pažagienių km., Panevėžio raj.) organizuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo kursus, ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

  Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT organizuoja pamokas Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos moksleiviams temomis „Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”, „Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti”, „Kas yra AMR, atsakingas antibiotikų naudojimas”.

  Gruodžio 12 d. 11.30 val. VMVT Kauno VMVT kartu su LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarinės patobiologijos katedra LSMU Veterinarijops akademijos Didžiojoje salėje privatiems veterinarijos gydytojams, didmeninės veterinarinių preparatų prekybos atstovams, ūkininkams organizuoja seminarą, tema "Antimikrobinis atsparumas: atsakingas antibiotikų naudojimas. Naujovės veterinarinių paslaugų teikėjams" (programa pridedama).

  Gruodžio 12 d. 14 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais einamaisiais veiklos klausimais.

  Gruodžio 13 d. 9 val. VMVT Kauno VMVT vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Danguolė Grigalevičienė adresu Laisvės al. 101, Kaunas, skaitys paskaitas vaikų ugdymo įstaigose visuomenės sveikatos priežiūrą vykdantiems specialistams temomis „Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos“ ir “Maisto švaistymas: mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

  Gruodžio 13 d. 9-16 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas organizuoja mokymus "Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata".

  Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Utenos prekyba“ darbuotojams organizuoja mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms“, kurie vyks adresu Didžioji g. 4, Daugailių mst., Daugailių sen., Utenos r. sav.

  Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

  Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) vyks mokymai rajone esančių paukštynų veterinarijos gydytojams tema „Atsakingas antibiotikų naudojimas“.

  Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus tema „Skerdimo higiena ir kontrolė, gyvūnų gerovės reikalavimai skerdimo metu“. Mokymai vyks UAB „Šeduvos avininkystė“ salėje (Arimaičių g. 24, Pavartyčių k., Šeduvos sen., Radviliškio rajonas).

  Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja praktinius mokymus ūkininkams, kurie turi ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimus ir patys registruoja duomenis, tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas atnaujintoje ŪGRIS programoje“.

  Gruodžio 13 d. 11 val. Tauragės rajono savivaldybėje vyks susitikimas su seniūnijų seniūnais dėl gyvūnų nepriežiūros bei gaunamų skundų.

  Gruodžio 13 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (Skuodo g. 4, Darbėnai) su Kretingos r. sav., Darbėnų sen. gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimas ūkiniams gyvūnams, kitos veterinarijos aktualijos“.

  Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su geriamojo vandens tiekėjais, Rietavo savivaldybės administracija dėl arseno geriamajame vandenyje situacijos. Pasitarimas vyks Rietavo savivaldybės salėje, adresu Laisvės a. 3, Rietavas.

  Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono privačiais veterinarijos gydytojais tema „2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS analizė. Naujausių teisės aktų apžvalga“.

  Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT kartu su UAB "Ad Infinitum" organizuoja pasitarimą viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Saugi viešojo maitinimo patiekalų gamyba. Pažeidimų prevencija. Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Pasitarimas vyks VMVT Šilutės VMVT salėje (Ramučių g. 14, Šilutė).

  Gruodžio 13 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT patalpose (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuojamas pasitarimas su mažmeninės prekybos subjektų, prekiaujančių gyvomis žuvimis, atsakingais asmenimis dėl veterinarijos reikalavimų gyvų žuvų tvarkymui mažmeninės prekybos subjektuose.

  Gruodžio 13 d. 15 val. VMVT Kretingos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi organizuoja pasitarimą-diskusiją tema „Bendrojo lavinimo mokyklų maisto paruošimo skyrių 2018 metų kontrolės rezultatai, tiekiamo maisto sauga ir kokybė“. Pasitarimas vyks Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus salėje, adresu Vilniaus g. 8, Kretinga.

  Gruodžio 13-14 d. 9-16 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks mokymo kursai „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Mokymo kursus organizuoja projekto „Žemės  ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose“ VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Mokymuose kviečiami dalyvauti - ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM.

  Gruodžio 14 d. 9 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vida Katinienė praves mokymus moksleiviams "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”, vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Stanislovas Baranauskas praves mokymus moksleiviams “Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti apsaugoti”. Mokymai vyks Skaistgirio gimnazijoje (Skaistgirio mstl., Joniškio rajonas).

  Gruodžio 14 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais tema „2018 m. veiklos rezultatų aptarimas, AKM situacija, naujos veterinarinės dokumentacijos vedimas ir kiti einamieji klausimai“. Pasitarimas vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis).

  Gruodžio 14 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (M. Valančiaus g. 5, Salantai) su Kretingos r. sav., Imbarės ir Salantų miesto sen. gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimas ūkiniams gyvūnams, kitos veterinarijos aktualijos“.

  Gruodžio 14 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Privatūs veterinarijos gydytojai bus supažindinti su mokymuose ,,Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavimai žudymo metu ir darbų sauga“ gauta informacija, aptariama 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS programoje vykdomų darbų analizė, naujausių teisės aktų reikalavimų apžvalga, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo bei kiti aktualūs klausimai.

  Gruodžio 14 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) organizuoja mokymus negyvūninio maisto tvarkymo subjektų darbuotojams tema "Teisės aktų įgyvendinimo ir valstybinės kontrolės aktualijos. Maisto švaistymas".

  Gruodžio 14 d. 16 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks mokymai Reškutėnų medžiotojų būrelio medžiotojams, tema „AKM, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimas AKM ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“.

   

 • 2018 m. lapkričio 26 d.

  VMVT

  Gruodžio 2-4 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

  Gruodžio 3-5 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Gelį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro techninėje darbo grupėje dėl Maisto klastočių ir kokybės.

  Gruodžio 4-6 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ekspertų ir darbo grupės posėdžiuose dėl oficialios gyvūnų ir prekių patekimo į ES šalis kontrolės: įgyvendinami teisės aktai pagal Reglamentą (ES) 2017/625.

  Gruodžio 4–7 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė ir l. e. p. vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Sandra Pračkailė vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Ekologinis ūkininkavimas“.

  Gruodžio 5-6 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ekspertų darbo grupės posėdyje dėl gyvų gyvūnų ir negyvūninių ir gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).
   

  Pavaldžios įstaigos

  Gruodžio 3 – 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Kijevą (Ukraina) dalyvauti Ukrainos valstybinio laboratorinės diagnostikos ir veterinarinės sanitarinės ekspertizės mokslo ir tyrimų instituto organizuojamame moksliniame praktiniame seminare „Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai bei principai įgyvendinant užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų kontrolės programą“.

  Gruodžio 5 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks seminaras „Valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų pasirengimo reaguoti į branduolines avarijas stiprinimas“.

  Gruodžio 5 – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė ir mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti praktiniuose mokymuose „L. monocytogenes augimo potencialo įvertinimas gatavuose maisto produktuose“.
   

  Teritorinės VMVT

  Gruodžio 3 d. 8 val. VMVT Plungės VMVT inspektoriai organizuoja pamoką-paskaitą „Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti“ Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 10-tų klasių moksleiviams (J. Tumo-Vaižganto g. 98, Plungė).

  Gruodžio 4 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, dėl pasirengimo šaltajam metų periodui, vieta: J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, Savivaldybės posėdžių salė, 319 kab.

  Gruodžio 4 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15,  Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais visais einamaisiais veiklos klausimais.

  Gruodžio 4 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT (Livonijos g. 10, Joniškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „Užkrečiamųjų ligų situacija Lietuvoje. 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, VIVS analizė“.

  Gruodžio 4 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės dalyvaus Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamoje diskusijoje dėl maitinimo organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose.

  Gruodžio 4 d. 15 val. VMVT Anykščių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Asta Bartulienė praves mokymus moksleiviams "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą” Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre (J. Biliūno g. 57, Anykščiai).

  Gruodžio 4 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT kartu su UAB "Ad Infinitum" organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Taip pat bus pristatytos teisės aktų įgyvendinimo aktualijos viešojo maitinimo įmonėse. Mokymai vyks VMVT Klaipėdos VMVT salėje (Kretingos g. 62, Klaipėda).

  Gruodžio 4-7 d. VMVT Mažeikių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Virginijus Grigaliūnas vyksta į Salonikus (Graikija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato organizuojamuose mokymuose pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (ES vidaus prekyba gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais)“.

  Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

  Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Vasario 16-osios g. 33, Ukmergė) organizuoja viešą konsultaciją UAB „Ukmergės paslauga“ turgavietės halės gyvūninio maisto prekiautojams ir administracijai tema „Reikalavimai gyvūninio maisto turgaus prekiautojui ir prekiautojo higiena prekybos metu“.

  Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Virginija Kirjanovienė Šilutės žemės ūkio mokyklos (Mokyklos g. 3, Pagryniai, Šilutės r. sav.) moksleiviams skaitys pranešimą tema „Sveikesnė mityba. Maisto švaistymas“.

  Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) vyks 4 val. mokymai ūkininkams, tema "Skystos formos mikroelementų ir jų mišinių panaudojimas galvijų produktyvumo didinimui ir produkcijos kokybės gerinimui“. Mokymus organizuoja LSMU Gyvulininkystės institutas.

  Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) organizuojamos pamokos moksleiviams apie maisto švaistymą, gyvūnų ligas ir jų gerovę, antibiotikų vartojimą.

  Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus. Ūkininkai bus supažindinti su biosaugos reikalavimais, kas yra AMR  bei atsakingas antibiotikų naudojimas, bei mitai ir faktai apie maisto švaistymą.

  Gruodžio 5 d. 10.30 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vida Katinienė praves mokymus moksleiviams "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”, vyriausiasis veterinarijos gydytojas – inspektorius Stanislovas Baranauskas praves mokymus moksleiviams “Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti apsaugoti” Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje (Gataučių kaimas, Joniškio rajonas).

  Gruodžio 5 d. 10.50 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai Rasa Šarkienė ir Vytautas Mockus Šilutės žemės ūkio mokyklos (Mokyklos g. 3, Pagryniai, Šilutės r. sav.) moksleiviams skaitys pranešimą tema „Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti“ ir “Kas yra AMR, atsakingas antibiotikų naudojimas”.

  Gruodžio 5 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT patalpose (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojami mokymai Šiaulių r.  ūkininkams tema „Gyvūnų ženklinimo ir registravimo klausimai“.

  Gruodžio 5 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkininkams, kurie mažais kiekiais jau tiekia į vietinę rinką gyvūninės kilmės produkciją ir tiems, kurie tai svarsto daryti tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir mėsos pusgaminių, žuvies ir žuvininkystės produktų, pieno ir pieno gaminių bei vištų kiaušinių veterinarijos reikalavimai“, kuriuose dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės meras, ūkininkų ir vietinių veiklos grupių vadovai bei žiniasklaida.

  Gruodžio 5 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

  Gruodžio 5-6 dienomis VMVT Plungės VMVT inspektoriai organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. Paukštakių, Platelių ir Alsėdžių seniūnijų patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

  Gruodžio 6 d. 9 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą tema "Geriamojo vandens sauga ir kokybė“ su Elektrėnų savivaldybės geriamojo vandens tiekėjais.

  Gruodžio 6 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT  (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su privačiais veterinarijos gydytojais tema "Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavimai žudymo metu ir darbų sauga. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės rezultatai“.

  Gruodžio 6 d. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Utenos prekyba“ darbuotojams organizuoja mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms“, kurie vyks 10.30 val., adresu Kauno g. 37, Leliūnų mst., Leliūnų sen., Utenos r. sav. ir 13.00 val. adresu A. Musteikio g. 28., Tauragnų mstl., Tauragnų sen. Utenos r. sav.

  Gruodžio 6 d. 13 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Medingėnų pagrindinės mokyklos moksleiviais, tema "Kodėl aš renkuosi veterinarijos gydytojo profesiją", bei "Maisto švaistymo problema". Susitikimas vyks Medingėnų pagrindinėje mokykloje.

  Gruodžio 6 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su gyvūninio maisto tvarkymo subjektų vadovais ir atsakingais asmenimis tema "Gyvūninio maisto eksporto į trečiąsias šalis sertifikavimo tvarka“. Susitikimas vyks adresu Lukošaičio g. 14, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.

  Gruodžio 6 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja mokymus-pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo priemonių reikalavimai“. Taip pat bus aptariama 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS programoje vykdomų darbų analizė, naujausių teisės aktų reikalavimų apžvalga, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo bei kiti aktualūs klausimai.

  Gruodžio 6 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT organizuoja mokymus kartu su UAB „Ad Infinitum” viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija”. Mokymai vyks Kelmės r. savivaldybės salėje, adresu Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.

  Gruodžio 6 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono gyvūnų vežėjais tema „Gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir biosaugos reikalavimų laikymasis gyvūnų pakrovimo, transportavimo ir paskirties vietose“.

  Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“.

  Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT organizuoja pasitarimą dėl afrikinio kiaulių maro epizootinės situacijos šalyje ir Europoje ir kviečia dalyvauti Kelmės rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus, seniūnijų, Valstybinių miškų urėdijos, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros, Ūkininkų sąjungos, Kelmės medžiotojų ir žvejų draugijos, medžiotojų būrelių (klubų), kiaulių augintojų atstovus, privačius veterinarijos gydytojus bei vietos žiniasklaidos atstovus. Pasitarimas vyks Kelmės seniūnijos salėje (Žemaitės g. 23, Kelmė).

  Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Edmundas Jakas praves mokymus ūkininkams “Pieno supirkimo taisyklės, pieno supirkimo tvarka”. Mokymai vyks adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

  Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Biologinio saugumo reikalavimų laikymasis paukščių, kiaulių, avių, ožkų ir galvijų laikymo vietose“.

  Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Mažeikių VMVT Mažeikių Pavasario pagrindinėje mokykloje organizuoja susitikimą su trečios klasės mokiniais, tema „Maisto švaistymas. Sveikos mitybos pagrindai“.

  Gruodžio 7 d. 13.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus negyvūninio maisto tvarkymo subjektų darbuotojams tema "Teisės aktų įgyvendinimo ir valstybinės kontrolės aktualijos. Negyvūninio maisto tiekimo rinkai reikalavimai".

  Gruodžio 7 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su UAB „Skuodo turgus“ administracija ir prekiautojais tema „Reikalavimai lauko turgavietės prekiautojams ir kitos aktualijos“.

 • 2018 m. lapkričio 19 d.

  VMVT

  Lapkričio 26 d. 10 val. VMVT (Siesikų g. 19D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas "Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui".

  Lapkričio 27–29 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Vieną (Austrijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos Patariamojo forumo 70-ajame plenariniame posėdyje.

  Lapkričio 27–29 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato ekspertų susitikime dėl pažangos kiaulių su nekarpytomis uodegomis auginimo Europoje.

  Lapkričio 27-30 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF) / Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistemos (AAC) darbo grupės posėdyje; AAC sistemos įdiegimo į RASFF sistemą mokymuose; šalių narių kontaktinių asmenų Maisto klastočių sistemos (FF) susitikime.

  Lapkričio 29-30 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėja Dalia Laureckaitė-Tumelienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Nuolatinio zootechnikos komiteto posėdyje.

  Lapkričio 29-30 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Karolina Vitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų Darbo grupės susitikime dėl higienos teisės aktų paketo įgyvendinimo.

  Lapkričio 30 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglamento (ES) 2016/429 II, III ir V dalis.
   

  Pavaldžios įstaigos

  Lapkričio 26 – 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja Jūratė Buitkuvienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriasu vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Sąjungos Mėlynojo liežuvio ligos ir Afrikinio arklių maro ligos Centrinių referentinių laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

  Lapkričio 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l. e. p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus Lietuvos maisto pramonės asociacijos organizuojamoje  diskusijoje „Maisto inovacijos – ką valgysime rytoj?“ (Konstitucijos pr. 14, Vilnius.)

  Lapkričio 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) bei VMVT teritorinių VMVT atstovai pagal mokymų programą „Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavimai žudymo metu ir darbų sauga“.

  Lapkričio 29 – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus bei skaitys pranešimą 6-ojoje Nacionalinėje užkrečiamųjų ligų konferencijoje (Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto salė, Didlaukio g. 45, Vilnius).

   

  Teritorinės VMVT

  Lapkričio 26 d. 11 val. VMVT Mažeikių VMVT Mažeikių rajono savivaldybės administracijos salėje (Stoties g. 18, Mažeikiai) organizuoja pasitarimą AKM epizootinės situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse klausimams aptarti. Pasitarime kviečiami dalyvauti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, žemės ūkio skyriaus, seniūnijų, urėdijų, girininkijų, aplinkos apsaugos departamento rajono agentūros, žvejų ir medžiotojų draugijos, medžiotojų klubų ir būrelių, privačių veterinarijos gydytojų ir žiniasklaidos atstovai.

  Lapkričio 26 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybėje vyksiančiame Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

  Lapkričio 26 d. 12.50 val. Kauno Juozo Urbšio katalikiškoje vidurinėje mokykloje (Partizanų g. 68, Kaunas) vyks pamoka (susitikimas) moksleiviams, kur bus nagrinėjamos temos: “Kas yra AMR (antimikrobinis atsparumas), atsakingas antibiotikų naudojimas” ir “Maisto švaistymas: mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

  Lapkričio 26 d. 13.15 val. VMVT Visagino VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Birutė Gabrilienė, dalyvaus Visagino savivaldybėje organizuojamose stalo pratybose „Pasiruošimas mobilizacijai“. Pratybų tikslas - įvertinti Visagino savivaldybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimą atlikti numatytus veiksmus ir priemones, vykdant mobilizacines užduotis.

  Lapkričio 26-27 d. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai) ryšium su AKM Lietuvoje, organizuojami kursai tema „Alternatyva kiaulininkystei, avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra, atskirų avių veislių biologinės savybės, avininkystės produkcija, avių laikymas tvartiniu laikotarpiu, pašarai avims ir atskirų grupių šėrimas. Infekcinės avių ligos, paplitimas Lietuvoje. Parazitų sukeliamos avių ligos. Avių medžiagų apykaitos ligos“.

  Lapkričio 27 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų augintojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

  Lapkričio 27 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą privatiems veterinarijos gydytojams, tema  „Užkrečiamųjų ligų situacija“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

  Lapkričio 27 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo rajono biuro (Birutės g. 20, Skuodas) 25-erių metų veiklos ir partnerystės  su įvairiomis organizacijomis sukakties paminėjimo renginyje.

  Lapkričio 27 d. 13 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus, viršininko pavaduotoja–valstybinė veterinarijos inspektorė Jūratė Černiavskienė, vyriausiasis specialistas–maisto produktų inspektorius Saulius Perlis  dalyvaus ir skaitys pranešimą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento organizuojamose civilinės saugos stalo pratybose, tema „Įstaigų pasirengimas reaguoti į situacijas, susijusias su nesaugiu centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu“ (A. Valaičio g. 2, Marijampolė).

  Lapkričio 27 d. 13.30 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus Utenos kolegijos, Verslo ir technologijų fakulteto, Maisto produktų technologijos studijų programos studentams tema „Trichineliozės tyrimas (pamatinis aptikimo metodas) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2015/1375“.

  Lapkričio 27 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja mokymus kartu su UAB "Ad Infinitum" viešojo maitinimo įmonių maisto tvarkymo skyrių darbuotojams tema "Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Mokymai vyks Jurbarko savivaldybės didžiojoje salėje (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).

  Lapkričio 27-30 d. VMVT Utenos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Gintarė Šutinienė vyksta į Veneciją (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „ES taisyklių, susijusių su mikrobiologiniais kriterijais, zoonozių ir zoonozių sukėlėjų stebėsena bei kontrole, įgyvendinimas (zoonozės)“.

  Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose.

  Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT Vidiškių gimnazijoje (Ignalinos g. 1A, Vidiškės) organizuoja mokymus moksleiviams tema "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą".

  Lapkričio 28 d. 11 val. VMVT Joniškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema “Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas”.

  Lapkričio 28 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

  Lapkričio 28 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT kartu su UAB "Ad Infinitum" organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, tema "Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Mokymai vyks UAB „Eskom“ konferencijų salėje (Vanagupės g. 31, Palanga).

  Lapkričio 28-29 d. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) organizuojami mokymo kursai tema „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Mokymus organizuoja VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas.

  Lapkričio 29 d. 8.15 val. ir 9.10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Kristina Augustienė ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Sonata Urbonavičienė Žiežmarių gimnazijoje (Žaslių g. 21, Žiežmariai) 9-12 klasių moksleiviams pamokų-paskaitų metu skaitys pranešimus temomis: “Kas yra AMR (antimikrobinis atsparumas), atsakingas antibiotikų naudojimas”, “Maisto švaistymas – visos Europos problema”.

  Lapkričio 29 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT specialistai kartu su Šilutės rajono valstybinės institucijos specialistais dalyvaus stalo pratybose “Afrikinio kiaulių maro židinio likvidavimas”. Stalo pratybos vyks Šilutės rajono savivaldybės salėje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė).

  Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Trakų VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė dalyvaus Trakų rajono savivaldybės organizuojamame ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Vytauto g. 33, Trakai).

  Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas, gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose, gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose, antimikrobinis atsparumas".

  Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarta užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo aktualijos, pristatyti nauji teisės aktai.

  Lapkričio 29 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus tarptautinėje konferencijoje „Tarptautinės prekybos tendencijos - nauji iššūkiai verslui“.

  Lapkričio 29 d. 12 val. VMVT Ignalinos VMVT Ignalinos r. Dūkšto mokykloje (Vilniaus g. 53, Dūkštas) organizuoja mokymus moksleiviams tema "Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti".

  Lapkričio 29 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Utenio a. 7, Utena) ir skaitys pranešimą apie Maisto kokybę prekybos tinkluose ir ligoninėse.

  Lapkričio 29 d. 13.45 val. VMVT Kretingos VMVT Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciniame centre (Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. sav.) organizuoja mokiniams pamoką „Maisto švaistymo problemos. Patarimai moksleiviams kaip sveikai maitintis. Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti. Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

  Lapkričio 29 d. 14 val. VMVT Biržų VMVT veterinarijos gydytojai-inspektoriai skaitys pranešimus VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Biržų rajono konsultavimo biuro organizuojamuose mokymuose „Kompleksinės paramos reikalavimai“. Mokymai vyks "Pilies skliautai“ salėje (Radvilos g. 3, Biržai).

  Lapkričio 29 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuoja mokymus „Per maistą plintančių infekcinių ligų protrūkių priežastys, prevencija“, skirtus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, taip pat bus skaitoma paskaita apie maisto švaistymą. Mokymai vyks VMVT Marijampolė VMVT salėje (Kauno g. 100A, Marijampolė).

  Lapkričio 29 d. 14 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT Plutiškių gimnazijoje (Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.) organizuoja mokymus moksleiviams temomis "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą. Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti“.

  Lapkričio 29 d. 15.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje, kuris vyks Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Varpo g. 9, Šiauliai, III aukštas, konferencijų salė).

  Lapkričio 29-30 d. 9-16 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) vyks mokymo kursai „Mėsinių galvijų auginimas“. Mokymo kursus organizuoja VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

  Lapkričio 30 d. 9 val. Klaipėdos rajono savivaldybės salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, VMVT Klaipėdos VMVT  specialistai kartu su Klaipėdos rajono valstybinės institucijos specialistais dalyvaus stalo pratybose “Afrikinio kiaulių maro židinio likvidavimas”.

  Lapkričio 30 d. 9.20 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybėje (Vilniaus g. 1, Lazdijai) susitikime su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku.

  Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė skaitys pranešimą tema „Vaikų maitinimo organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose“ Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento organizuojamame seminare-viešojoje konsultacijoje „Saugi ir darni mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, aplinka“.

  Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą privatiems veterinarijos gydytojams. Jo metu bus aptarta AKM situacija Lietuvoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo ir kiti aktualūs klausimai.

  Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT Jurbarko savivaldybės didžiojoje salėje organizuoja pasitarimą dėl afrikinio kiaulių maro epizootinės situacijos, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, kuriame dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės meras, administracijos direktorius, žemės ūkio skyriaus vedėjas, seniūnai, žemės ūkio specialistai,  Kauno RAAD Jurbarko agentūros pareigūnai, Ūkininkų sąjunga, Jurbarko medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas, medžiotojų būrelių, klubų vadovai, kiaulių augintojai, privatūs veterinarijos gydytojai bei vietos žiniasklaidos atstovai.

  Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimai, 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai. VIVS analizė. Naujausių teisės aktų apžvalga. Pasitarimo metu taip pat bus aptarti ir kiti aktualūs klausimai.

  Lapkričio 30 d. 10.30 val. VMVT Molėtų VMVT Inturkės pagrindinėje mokykloje organizuoja susitikimą su moksleiviais, kurio metu bus aptartos temos: “Kas yra AMR (antimikrobinis atsparumas), atsakingas antibiotikų naudojimas” ir “Maisto švaistymas: mitai ir faktai apie maisto švaistymą. Patarimai moksleiviams kaip sveikai maitintis“.

  Lapkričio 30 d. 11 val. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) organizuojamas pasitarimas medžiotojų būrelių atstovams temomis „Pirminių žvėrių apdorojimo aikštelių patikrinimo rezultatų analizė ir apibendrinimas“, "Dėl Afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ įsakymo pristatymas, AKM epizootinės situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse aptarimas.

  Lapkričio 30 d. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės vykdys mokymus-diskusijas Kaišiadorių rajono kebabinių darbuotojams maisto saugos ir higienos, akrilamido mažinimo ir maisto švaistymo temomis.

2018 m. gruodžio 03 d.

VMVT

Gruodžio 9-12 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis vyksta į Bukareštą (Rumunija) su Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato techninės pagalbos misija Rumunijos veterinarijos tarnybai „Mokymo veiklos organizavimas ir įgyvendinimas, skirtas stiprinti ES teisėsaugą sanitarijos ir fitosanitarijos srityse, pagal Geresnio mokymosi rūpinantis maisto sauga iniciatyvą“.

Gruodžio 10-11 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Gyvūnų sveikata ir gerovė; Kontrolės ir importo sąlygų skyriaus) darbo grupės posėdyje.

Gruodžio 10 d. ir 14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėse, skirtose aptarti tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę reglamentuojančius reglamentų projektus pagal Reglamentą (ES) 2016/429.

Gruodžio 11-14 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, l. e. skyriaus patarėjo pareigas Vilija Grigaliūnienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos sveikatos direktorato, Geresnio mokymosi rūpinantis maisto sauga iniciatyva organizuojamoje darbo grupėje dėl Veterinarinio pasirengimo stichinėms nelaimėms.

Gruodžio 13-14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Veterinarinių vaistų liekanų ekspertų grupės, Veterinarinių farmacinių produktų komiteto ekspertų grupės ir Veterinarinių medicininių produktų nuolatinio komiteto posėdžiuose.
 

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Aplinkos ir pramonės teršalų darbų grupės posėdyje.

Gruodžio 12 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis ir su jo veikla bei atliekamais laboratoriniais tyrimais susipažins Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijų katedros dėstytojai bei maisto technologijos specialybės studentai.
 

Teritorinės VMVT

Gruodžio 10 d. 9 val. VMVT Druskininkų VMVT Atgimimo mokykloje organizuoja susitikimą su moksleiviais, kurio metu bus skaitomi pranešimai temomis: "Gyvūnų ligos-kaip galiu padėti ir apsaugoti”, "Kas yra AMR (antimikrobinis atsparumas), atsakingas antibiotikų naudojimas” ir "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

Gruodžio 10 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Auksė Gervetauskienė praves mokymus prekybos įmonių darbuotojams tema “Maisto saugos ir higienos reikalavimai, teisės aktų reikalavimų taikymas ir kontrolės rezultatai prekybos įmonėse”. Mokymai vyks adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

Gruodžio 10 d. 10 val. Klaipėdos piliavietės konferencijų salėje (Priešpilio g. 2, Klaipėda) VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža, viršininko pavaduotojai-valstybiniai veterinarijos inspektoriai Dalia Kaveckienė ir Virgilijus Valantinas bei viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė dalyvaus konferencijoje „Siekiant veiksmingesnių atsparumo korupcijai priemonių“ skirtoje paminėti Tarptautinę antikorupcijos dieną.

Gruodžio 10 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Daugėdų pradinės mokyklos moksleiviais, temomis "Veterinarijos gydytojas mano augintinio draugas" bei "Maisto švaistymo problema".

Gruodžio 10 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT vyks susitikimas su buvusiais darbuotojais, kurio metu bus aptariami veiklos pokyčiai.

Gruodžio 10 d. 13.50 val. VMVT Kauno VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Ramūnas Jucevičius Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos moksleiviams skaitys paskaitą, tema "Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti" (Paukščių gripas, afrikinis kiaulių maras).

Gruodžio 10 d. 14 val. VMVT Kretingos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojami mokymai žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių subjektų atstovams. Mokymų tema  "RVASVT sistema įmonėse".

Gruodžio 10 d. 14 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vida Katinienė praves mokymus viešojo maitinimo įmonių darbuotojams tema “Maisto saugos ir higienos reikalavimai Joniškio rajono ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyriuose, kavinėse, restoranuose. Kontrolės rezultatai”. Mokymai vyks adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

Gruodžio 11 d. 9 val. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“. Mokymus organizuoja VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas.

Gruodžio 11 d. 9.50 val. VMVT Klaipėdos VMVT specialistai Tauralaukio progimnazijos mokiniams skaitys pranešimus apie mitus ir faktus dėl maisto švaistymo ir apie atsakingą antibiotikų naudojimą.

Gruodžio 11 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus. Ūkininkai bus supažindinami su biosaugos reikalavimais, antimikrobinio rezistentiškumo bei atsakingo antibiotikų naudojimo temomis.

Gruodžio 11 d. 11 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais, kurio metu bus aptariamos “Žaliavinio pieno supirkimo reikalavimai” ir “Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“ pieno ūkiuose temos.

Gruodžio 11 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT organizuoja seminarą viešojo maitinimo įmonių darbuotojams tema „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija. Maisto švaistymas“. Seminaras vyks VMVT Raseinių VMVT salėje (Kęstučio g. 13, Raseiniai).

Gruodžio 11 d. 14 val. VMVT Kauno VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Švelnienė dalyvaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento organizuojamame Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės posėdyje, kuris vyks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento II a. posėdžių salėje (K. Petrausko g. 24, Kaunas). Posėdyje bus aptarti Kauno apskrities ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal numatytus kriterijus analizės rezultatai.

Gruodžio 11 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Savikontrolės sistema ir higienos reikalavimai viešojo maitinimo įmonėse".

Gruodžio 11-13 d. 9-16 val. VMVT Radviliškio VMVT patalpose VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas organizuoja mokymus „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“. Mokymai vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis). Dalyvavusiems mokymuose, bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Gruodžio 12 d. 8 val. VMVT Utenos VMVT specialistai Utenos mėsa, UAB (Pramonės g. 4, Utena) nuolatinę valstybinę priežiūrą vykdantiems specialistams organizuoja mokymus tema „Veterinarinė priežiūra mėsos gamybos grandinėje. Afrikinis kiaulių maras ir Afrikinio kiaulių maro prevencija. Gyvulių priešskerdiminis ir poskerdiminis tyrimas, skerdimo produktų sanitarinis vertinimas“.

Gruodžio 12 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje (Kęstučio a. 3, Ukmergė). Skaitys pranešimą apie Afrikinio kiaulių maro plitimą, Ukmergės rajone vykdytas ir vykdomas priemones.

Gruodžio 12 d. 09.30 val. VMVT Kelmės VMVT VĮ Kelmės Profesinio rengimo centre (J. Janonio g. 11, Kelmė) 11 klasės moksleiviams organizuoja pamoką-paskaitą, kurios metu skaitys pranešimus temomis: “Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti. Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas”.

Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kartu su Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba organizuoja korupcijos prevencijos mokymus. Mokymuose dalyvaus Klaipėdos, Skuodo, Šilutės, Palangos ir Kretingos teritorinių tarnybų viršininkai ir inspektoriai. Mokymus ves Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio vadovas Leonas Barišauskas. Mokymai vyks adresu Kretingos g. 62, Klaipėda.

Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT (Veterinarijos g. 2, Pažagienių km., Panevėžio raj.) organizuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo kursus, ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT organizuoja pamokas Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos moksleiviams temomis „Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”, „Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti”, „Kas yra AMR, atsakingas antibiotikų naudojimas”.

Gruodžio 12 d. 11.30 val. VMVT Kauno VMVT kartu su LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarinės patobiologijos katedra LSMU Veterinarijops akademijos Didžiojoje salėje privatiems veterinarijos gydytojams, didmeninės veterinarinių preparatų prekybos atstovams, ūkininkams organizuoja seminarą, tema "Antimikrobinis atsparumas: atsakingas antibiotikų naudojimas. Naujovės veterinarinių paslaugų teikėjams" (programa pridedama).

Gruodžio 12 d. 14 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais einamaisiais veiklos klausimais.

Gruodžio 13 d. 9 val. VMVT Kauno VMVT vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Danguolė Grigalevičienė adresu Laisvės al. 101, Kaunas, skaitys paskaitas vaikų ugdymo įstaigose visuomenės sveikatos priežiūrą vykdantiems specialistams temomis „Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos“ ir “Maisto švaistymas: mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

Gruodžio 13 d. 9-16 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas organizuoja mokymus "Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata".

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Utenos prekyba“ darbuotojams organizuoja mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms“, kurie vyks adresu Didžioji g. 4, Daugailių mst., Daugailių sen., Utenos r. sav.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) vyks mokymai rajone esančių paukštynų veterinarijos gydytojams tema „Atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus tema „Skerdimo higiena ir kontrolė, gyvūnų gerovės reikalavimai skerdimo metu“. Mokymai vyks UAB „Šeduvos avininkystė“ salėje (Arimaičių g. 24, Pavartyčių k., Šeduvos sen., Radviliškio rajonas).

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja praktinius mokymus ūkininkams, kurie turi ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimus ir patys registruoja duomenis, tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas atnaujintoje ŪGRIS programoje“.

Gruodžio 13 d. 11 val. Tauragės rajono savivaldybėje vyks susitikimas su seniūnijų seniūnais dėl gyvūnų nepriežiūros bei gaunamų skundų.

Gruodžio 13 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (Skuodo g. 4, Darbėnai) su Kretingos r. sav., Darbėnų sen. gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimas ūkiniams gyvūnams, kitos veterinarijos aktualijos“.

Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su geriamojo vandens tiekėjais, Rietavo savivaldybės administracija dėl arseno geriamajame vandenyje situacijos. Pasitarimas vyks Rietavo savivaldybės salėje, adresu Laisvės a. 3, Rietavas.

Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono privačiais veterinarijos gydytojais tema „2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS analizė. Naujausių teisės aktų apžvalga“.

Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT kartu su UAB "Ad Infinitum" organizuoja pasitarimą viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Saugi viešojo maitinimo patiekalų gamyba. Pažeidimų prevencija. Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Pasitarimas vyks VMVT Šilutės VMVT salėje (Ramučių g. 14, Šilutė).

Gruodžio 13 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT patalpose (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuojamas pasitarimas su mažmeninės prekybos subjektų, prekiaujančių gyvomis žuvimis, atsakingais asmenimis dėl veterinarijos reikalavimų gyvų žuvų tvarkymui mažmeninės prekybos subjektuose.

Gruodžio 13 d. 15 val. VMVT Kretingos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi organizuoja pasitarimą-diskusiją tema „Bendrojo lavinimo mokyklų maisto paruošimo skyrių 2018 metų kontrolės rezultatai, tiekiamo maisto sauga ir kokybė“. Pasitarimas vyks Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus salėje, adresu Vilniaus g. 8, Kretinga.

Gruodžio 13-14 d. 9-16 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks mokymo kursai „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Mokymo kursus organizuoja projekto „Žemės  ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose“ VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Mokymuose kviečiami dalyvauti - ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM.

Gruodžio 14 d. 9 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vida Katinienė praves mokymus moksleiviams "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”, vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Stanislovas Baranauskas praves mokymus moksleiviams “Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti apsaugoti”. Mokymai vyks Skaistgirio gimnazijoje (Skaistgirio mstl., Joniškio rajonas).

Gruodžio 14 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais tema „2018 m. veiklos rezultatų aptarimas, AKM situacija, naujos veterinarinės dokumentacijos vedimas ir kiti einamieji klausimai“. Pasitarimas vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis).

Gruodžio 14 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (M. Valančiaus g. 5, Salantai) su Kretingos r. sav., Imbarės ir Salantų miesto sen. gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimas ūkiniams gyvūnams, kitos veterinarijos aktualijos“.

Gruodžio 14 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Privatūs veterinarijos gydytojai bus supažindinti su mokymuose ,,Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavimai žudymo metu ir darbų sauga“ gauta informacija, aptariama 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS programoje vykdomų darbų analizė, naujausių teisės aktų reikalavimų apžvalga, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo bei kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 14 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) organizuoja mokymus negyvūninio maisto tvarkymo subjektų darbuotojams tema "Teisės aktų įgyvendinimo ir valstybinės kontrolės aktualijos. Maisto švaistymas".

Gruodžio 14 d. 16 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks mokymai Reškutėnų medžiotojų būrelio medžiotojams, tema „AKM, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimas AKM ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“.

 

2018 m. lapkričio 26 d.

VMVT

Gruodžio 2-4 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Gruodžio 3-5 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Gelį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro techninėje darbo grupėje dėl Maisto klastočių ir kokybės.

Gruodžio 4-6 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ekspertų ir darbo grupės posėdžiuose dėl oficialios gyvūnų ir prekių patekimo į ES šalis kontrolės: įgyvendinami teisės aktai pagal Reglamentą (ES) 2017/625.

Gruodžio 4–7 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė ir l. e. p. vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Sandra Pračkailė vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Ekologinis ūkininkavimas“.

Gruodžio 5-6 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ekspertų darbo grupės posėdyje dėl gyvų gyvūnų ir negyvūninių ir gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).
 

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio 3 – 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Kijevą (Ukraina) dalyvauti Ukrainos valstybinio laboratorinės diagnostikos ir veterinarinės sanitarinės ekspertizės mokslo ir tyrimų instituto organizuojamame moksliniame praktiniame seminare „Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai bei principai įgyvendinant užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų kontrolės programą“.

Gruodžio 5 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks seminaras „Valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų pasirengimo reaguoti į branduolines avarijas stiprinimas“.

Gruodžio 5 – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė ir mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti praktiniuose mokymuose „L. monocytogenes augimo potencialo įvertinimas gatavuose maisto produktuose“.
 

Teritorinės VMVT

Gruodžio 3 d. 8 val. VMVT Plungės VMVT inspektoriai organizuoja pamoką-paskaitą „Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti“ Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 10-tų klasių moksleiviams (J. Tumo-Vaižganto g. 98, Plungė).

Gruodžio 4 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, dėl pasirengimo šaltajam metų periodui, vieta: J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, Savivaldybės posėdžių salė, 319 kab.

Gruodžio 4 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15,  Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais visais einamaisiais veiklos klausimais.

Gruodžio 4 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT (Livonijos g. 10, Joniškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „Užkrečiamųjų ligų situacija Lietuvoje. 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, VIVS analizė“.

Gruodžio 4 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės dalyvaus Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamoje diskusijoje dėl maitinimo organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose.

Gruodžio 4 d. 15 val. VMVT Anykščių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Asta Bartulienė praves mokymus moksleiviams "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą” Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre (J. Biliūno g. 57, Anykščiai).

Gruodžio 4 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT kartu su UAB "Ad Infinitum" organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Taip pat bus pristatytos teisės aktų įgyvendinimo aktualijos viešojo maitinimo įmonėse. Mokymai vyks VMVT Klaipėdos VMVT salėje (Kretingos g. 62, Klaipėda).

Gruodžio 4-7 d. VMVT Mažeikių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Virginijus Grigaliūnas vyksta į Salonikus (Graikija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato organizuojamuose mokymuose pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (ES vidaus prekyba gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais)“.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Vasario 16-osios g. 33, Ukmergė) organizuoja viešą konsultaciją UAB „Ukmergės paslauga“ turgavietės halės gyvūninio maisto prekiautojams ir administracijai tema „Reikalavimai gyvūninio maisto turgaus prekiautojui ir prekiautojo higiena prekybos metu“.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Virginija Kirjanovienė Šilutės žemės ūkio mokyklos (Mokyklos g. 3, Pagryniai, Šilutės r. sav.) moksleiviams skaitys pranešimą tema „Sveikesnė mityba. Maisto švaistymas“.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) vyks 4 val. mokymai ūkininkams, tema "Skystos formos mikroelementų ir jų mišinių panaudojimas galvijų produktyvumo didinimui ir produkcijos kokybės gerinimui“. Mokymus organizuoja LSMU Gyvulininkystės institutas.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) organizuojamos pamokos moksleiviams apie maisto švaistymą, gyvūnų ligas ir jų gerovę, antibiotikų vartojimą.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus. Ūkininkai bus supažindinti su biosaugos reikalavimais, kas yra AMR  bei atsakingas antibiotikų naudojimas, bei mitai ir faktai apie maisto švaistymą.

Gruodžio 5 d. 10.30 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vida Katinienė praves mokymus moksleiviams "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”, vyriausiasis veterinarijos gydytojas – inspektorius Stanislovas Baranauskas praves mokymus moksleiviams “Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti apsaugoti” Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje (Gataučių kaimas, Joniškio rajonas).

Gruodžio 5 d. 10.50 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai Rasa Šarkienė ir Vytautas Mockus Šilutės žemės ūkio mokyklos (Mokyklos g. 3, Pagryniai, Šilutės r. sav.) moksleiviams skaitys pranešimą tema „Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti“ ir “Kas yra AMR, atsakingas antibiotikų naudojimas”.

Gruodžio 5 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT patalpose (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojami mokymai Šiaulių r.  ūkininkams tema „Gyvūnų ženklinimo ir registravimo klausimai“.

Gruodžio 5 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkininkams, kurie mažais kiekiais jau tiekia į vietinę rinką gyvūninės kilmės produkciją ir tiems, kurie tai svarsto daryti tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir mėsos pusgaminių, žuvies ir žuvininkystės produktų, pieno ir pieno gaminių bei vištų kiaušinių veterinarijos reikalavimai“, kuriuose dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės meras, ūkininkų ir vietinių veiklos grupių vadovai bei žiniasklaida.

Gruodžio 5 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Gruodžio 5-6 dienomis VMVT Plungės VMVT inspektoriai organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. Paukštakių, Platelių ir Alsėdžių seniūnijų patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Gruodžio 6 d. 9 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą tema "Geriamojo vandens sauga ir kokybė“ su Elektrėnų savivaldybės geriamojo vandens tiekėjais.

Gruodžio 6 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT  (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su privačiais veterinarijos gydytojais tema "Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavimai žudymo metu ir darbų sauga. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės rezultatai“.

Gruodžio 6 d. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Utenos prekyba“ darbuotojams organizuoja mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms“, kurie vyks 10.30 val., adresu Kauno g. 37, Leliūnų mst., Leliūnų sen., Utenos r. sav. ir 13.00 val. adresu A. Musteikio g. 28., Tauragnų mstl., Tauragnų sen. Utenos r. sav.

Gruodžio 6 d. 13 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Medingėnų pagrindinės mokyklos moksleiviais, tema "Kodėl aš renkuosi veterinarijos gydytojo profesiją", bei "Maisto švaistymo problema". Susitikimas vyks Medingėnų pagrindinėje mokykloje.

Gruodžio 6 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su gyvūninio maisto tvarkymo subjektų vadovais ir atsakingais asmenimis tema "Gyvūninio maisto eksporto į trečiąsias šalis sertifikavimo tvarka“. Susitikimas vyks adresu Lukošaičio g. 14, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.

Gruodžio 6 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja mokymus-pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo priemonių reikalavimai“. Taip pat bus aptariama 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS programoje vykdomų darbų analizė, naujausių teisės aktų reikalavimų apžvalga, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo bei kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 6 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT organizuoja mokymus kartu su UAB „Ad Infinitum” viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija”. Mokymai vyks Kelmės r. savivaldybės salėje, adresu Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.

Gruodžio 6 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono gyvūnų vežėjais tema „Gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir biosaugos reikalavimų laikymasis gyvūnų pakrovimo, transportavimo ir paskirties vietose“.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT organizuoja pasitarimą dėl afrikinio kiaulių maro epizootinės situacijos šalyje ir Europoje ir kviečia dalyvauti Kelmės rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus, seniūnijų, Valstybinių miškų urėdijos, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros, Ūkininkų sąjungos, Kelmės medžiotojų ir žvejų draugijos, medžiotojų būrelių (klubų), kiaulių augintojų atstovus, privačius veterinarijos gydytojus bei vietos žiniasklaidos atstovus. Pasitarimas vyks Kelmės seniūnijos salėje (Žemaitės g. 23, Kelmė).

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Edmundas Jakas praves mokymus ūkininkams “Pieno supirkimo taisyklės, pieno supirkimo tvarka”. Mokymai vyks adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Biologinio saugumo reikalavimų laikymasis paukščių, kiaulių, avių, ožkų ir galvijų laikymo vietose“.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Mažeikių VMVT Mažeikių Pavasario pagrindinėje mokykloje organizuoja susitikimą su trečios klasės mokiniais, tema „Maisto švaistymas. Sveikos mitybos pagrindai“.

Gruodžio 7 d. 13.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus negyvūninio maisto tvarkymo subjektų darbuotojams tema "Teisės aktų įgyvendinimo ir valstybinės kontrolės aktualijos. Negyvūninio maisto tiekimo rinkai reikalavimai".

Gruodžio 7 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su UAB „Skuodo turgus“ administracija ir prekiautojais tema „Reikalavimai lauko turgavietės prekiautojams ir kitos aktualijos“.

2018 m. lapkričio 19 d.

VMVT

Lapkričio 26 d. 10 val. VMVT (Siesikų g. 19D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas "Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui".

Lapkričio 27–29 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Vieną (Austrijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos Patariamojo forumo 70-ajame plenariniame posėdyje.

Lapkričio 27–29 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato ekspertų susitikime dėl pažangos kiaulių su nekarpytomis uodegomis auginimo Europoje.

Lapkričio 27-30 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF) / Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistemos (AAC) darbo grupės posėdyje; AAC sistemos įdiegimo į RASFF sistemą mokymuose; šalių narių kontaktinių asmenų Maisto klastočių sistemos (FF) susitikime.

Lapkričio 29-30 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėja Dalia Laureckaitė-Tumelienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Nuolatinio zootechnikos komiteto posėdyje.

Lapkričio 29-30 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Karolina Vitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų Darbo grupės susitikime dėl higienos teisės aktų paketo įgyvendinimo.

Lapkričio 30 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglamento (ES) 2016/429 II, III ir V dalis.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 26 – 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja Jūratė Buitkuvienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriasu vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Sąjungos Mėlynojo liežuvio ligos ir Afrikinio arklių maro ligos Centrinių referentinių laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Lapkričio 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l. e. p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus Lietuvos maisto pramonės asociacijos organizuojamoje  diskusijoje „Maisto inovacijos – ką valgysime rytoj?“ (Konstitucijos pr. 14, Vilnius.)

Lapkričio 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) bei VMVT teritorinių VMVT atstovai pagal mokymų programą „Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavimai žudymo metu ir darbų sauga“.

Lapkričio 29 – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus bei skaitys pranešimą 6-ojoje Nacionalinėje užkrečiamųjų ligų konferencijoje (Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto salė, Didlaukio g. 45, Vilnius).

 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 26 d. 11 val. VMVT Mažeikių VMVT Mažeikių rajono savivaldybės administracijos salėje (Stoties g. 18, Mažeikiai) organizuoja pasitarimą AKM epizootinės situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse klausimams aptarti. Pasitarime kviečiami dalyvauti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, žemės ūkio skyriaus, seniūnijų, urėdijų, girininkijų, aplinkos apsaugos departamento rajono agentūros, žvejų ir medžiotojų draugijos, medžiotojų klubų ir būrelių, privačių veterinarijos gydytojų ir žiniasklaidos atstovai.

Lapkričio 26 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybėje vyksiančiame Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Lapkričio 26 d. 12.50 val. Kauno Juozo Urbšio katalikiškoje vidurinėje mokykloje (Partizanų g. 68, Kaunas) vyks pamoka (susitikimas) moksleiviams, kur bus nagrinėjamos temos: “Kas yra AMR (antimikrobinis atsparumas), atsakingas antibiotikų naudojimas” ir “Maisto švaistymas: mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

Lapkričio 26 d. 13.15 val. VMVT Visagino VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Birutė Gabrilienė, dalyvaus Visagino savivaldybėje organizuojamose stalo pratybose „Pasiruošimas mobilizacijai“. Pratybų tikslas - įvertinti Visagino savivaldybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimą atlikti numatytus veiksmus ir priemones, vykdant mobilizacines užduotis.

Lapkričio 26-27 d. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai) ryšium su AKM Lietuvoje, organizuojami kursai tema „Alternatyva kiaulininkystei, avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra, atskirų avių veislių biologinės savybės, avininkystės produkcija, avių laikymas tvartiniu laikotarpiu, pašarai avims ir atskirų grupių šėrimas. Infekcinės avių ligos, paplitimas Lietuvoje. Parazitų sukeliamos avių ligos. Avių medžiagų apykaitos ligos“.

Lapkričio 27 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų augintojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Lapkričio 27 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą privatiems veterinarijos gydytojams, tema  „Užkrečiamųjų ligų situacija“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Lapkričio 27 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo rajono biuro (Birutės g. 20, Skuodas) 25-erių metų veiklos ir partnerystės  su įvairiomis organizacijomis sukakties paminėjimo renginyje.

Lapkričio 27 d. 13 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus, viršininko pavaduotoja–valstybinė veterinarijos inspektorė Jūratė Černiavskienė, vyriausiasis specialistas–maisto produktų inspektorius Saulius Perlis  dalyvaus ir skaitys pranešimą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento organizuojamose civilinės saugos stalo pratybose, tema „Įstaigų pasirengimas reaguoti į situacijas, susijusias su nesaugiu centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu“ (A. Valaičio g. 2, Marijampolė).

Lapkričio 27 d. 13.30 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus Utenos kolegijos, Verslo ir technologijų fakulteto, Maisto produktų technologijos studijų programos studentams tema „Trichineliozės tyrimas (pamatinis aptikimo metodas) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2015/1375“.

Lapkričio 27 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja mokymus kartu su UAB "Ad Infinitum" viešojo maitinimo įmonių maisto tvarkymo skyrių darbuotojams tema "Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Mokymai vyks Jurbarko savivaldybės didžiojoje salėje (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).

Lapkričio 27-30 d. VMVT Utenos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Gintarė Šutinienė vyksta į Veneciją (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „ES taisyklių, susijusių su mikrobiologiniais kriterijais, zoonozių ir zoonozių sukėlėjų stebėsena bei kontrole, įgyvendinimas (zoonozės)“.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT Vidiškių gimnazijoje (Ignalinos g. 1A, Vidiškės) organizuoja mokymus moksleiviams tema "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą".

Lapkričio 28 d. 11 val. VMVT Joniškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema “Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas”.

Lapkričio 28 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Lapkričio 28 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT kartu su UAB "Ad Infinitum" organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, tema "Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Mokymai vyks UAB „Eskom“ konferencijų salėje (Vanagupės g. 31, Palanga).

Lapkričio 28-29 d. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) organizuojami mokymo kursai tema „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Mokymus organizuoja VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas.

Lapkričio 29 d. 8.15 val. ir 9.10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Kristina Augustienė ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Sonata Urbonavičienė Žiežmarių gimnazijoje (Žaslių g. 21, Žiežmariai) 9-12 klasių moksleiviams pamokų-paskaitų metu skaitys pranešimus temomis: “Kas yra AMR (antimikrobinis atsparumas), atsakingas antibiotikų naudojimas”, “Maisto švaistymas – visos Europos problema”.

Lapkričio 29 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT specialistai kartu su Šilutės rajono valstybinės institucijos specialistais dalyvaus stalo pratybose “Afrikinio kiaulių maro židinio likvidavimas”. Stalo pratybos vyks Šilutės rajono savivaldybės salėje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė).

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Trakų VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė dalyvaus Trakų rajono savivaldybės organizuojamame ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Vytauto g. 33, Trakai).

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas, gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose, gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose, antimikrobinis atsparumas".

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarta užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo aktualijos, pristatyti nauji teisės aktai.

Lapkričio 29 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus tarptautinėje konferencijoje „Tarptautinės prekybos tendencijos - nauji iššūkiai verslui“.

Lapkričio 29 d. 12 val. VMVT Ignalinos VMVT Ignalinos r. Dūkšto mokykloje (Vilniaus g. 53, Dūkštas) organizuoja mokymus moksleiviams tema "Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti".

Lapkričio 29 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Utenio a. 7, Utena) ir skaitys pranešimą apie Maisto kokybę prekybos tinkluose ir ligoninėse.

Lapkričio 29 d. 13.45 val. VMVT Kretingos VMVT Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciniame centre (Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. sav.) organizuoja mokiniams pamoką „Maisto švaistymo problemos. Patarimai moksleiviams kaip sveikai maitintis. Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti. Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Lapkričio 29 d. 14 val. VMVT Biržų VMVT veterinarijos gydytojai-inspektoriai skaitys pranešimus VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Biržų rajono konsultavimo biuro organizuojamuose mokymuose „Kompleksinės paramos reikalavimai“. Mokymai vyks "Pilies skliautai“ salėje (Radvilos g. 3, Biržai).

Lapkričio 29 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuoja mokymus „Per maistą plintančių infekcinių ligų protrūkių priežastys, prevencija“, skirtus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, taip pat bus skaitoma paskaita apie maisto švaistymą. Mokymai vyks VMVT Marijampolė VMVT salėje (Kauno g. 100A, Marijampolė).

Lapkričio 29 d. 14 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT Plutiškių gimnazijoje (Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.) organizuoja mokymus moksleiviams temomis "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą. Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti“.

Lapkričio 29 d. 15.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje, kuris vyks Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Varpo g. 9, Šiauliai, III aukštas, konferencijų salė).

Lapkričio 29-30 d. 9-16 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) vyks mokymo kursai „Mėsinių galvijų auginimas“. Mokymo kursus organizuoja VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Lapkričio 30 d. 9 val. Klaipėdos rajono savivaldybės salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, VMVT Klaipėdos VMVT  specialistai kartu su Klaipėdos rajono valstybinės institucijos specialistais dalyvaus stalo pratybose “Afrikinio kiaulių maro židinio likvidavimas”.

Lapkričio 30 d. 9.20 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybėje (Vilniaus g. 1, Lazdijai) susitikime su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku.

Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė skaitys pranešimą tema „Vaikų maitinimo organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose“ Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento organizuojamame seminare-viešojoje konsultacijoje „Saugi ir darni mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, aplinka“.

Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą privatiems veterinarijos gydytojams. Jo metu bus aptarta AKM situacija Lietuvoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo ir kiti aktualūs klausimai.

Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT Jurbarko savivaldybės didžiojoje salėje organizuoja pasitarimą dėl afrikinio kiaulių maro epizootinės situacijos, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, kuriame dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės meras, administracijos direktorius, žemės ūkio skyriaus vedėjas, seniūnai, žemės ūkio specialistai,  Kauno RAAD Jurbarko agentūros pareigūnai, Ūkininkų sąjunga, Jurbarko medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas, medžiotojų būrelių, klubų vadovai, kiaulių augintojai, privatūs veterinarijos gydytojai bei vietos žiniasklaidos atstovai.

Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimai, 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai. VIVS analizė. Naujausių teisės aktų apžvalga. Pasitarimo metu taip pat bus aptarti ir kiti aktualūs klausimai.

Lapkričio 30 d. 10.30 val. VMVT Molėtų VMVT Inturkės pagrindinėje mokykloje organizuoja susitikimą su moksleiviais, kurio metu bus aptartos temos: “Kas yra AMR (antimikrobinis atsparumas), atsakingas antibiotikų naudojimas” ir “Maisto švaistymas: mitai ir faktai apie maisto švaistymą. Patarimai moksleiviams kaip sveikai maitintis“.

Lapkričio 30 d. 11 val. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) organizuojamas pasitarimas medžiotojų būrelių atstovams temomis „Pirminių žvėrių apdorojimo aikštelių patikrinimo rezultatų analizė ir apibendrinimas“, "Dėl Afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ įsakymo pristatymas, AKM epizootinės situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse aptarimas.

Lapkričio 30 d. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės vykdys mokymus-diskusijas Kaišiadorių rajono kebabinių darbuotojams maisto saugos ir higienos, akrilamido mažinimo ir maisto švaistymo temomis.

2018 m. lapkričio 12 d.

VMVT

Lapkričio 18–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos karalystė) dalyvauti Europos Komisijos sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato ketvirtajame gyvūnų gerovės platformos susitikime.

Lapkričio 19-20 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) mokomajame seminare dėl naujo proceso ir priemonių kompetentingų organizacijų sąrašui tvarkyti.

Lapkričio 20-21 d. VMVT Maisto skyriaus vyr. specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Giedrė Lukoševičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų darbo grupės susitikime dėl maisto papildų ir maisto produktų papildymo vitaminais, mineralinėmis ir kitomis tam tikromis medžiagomis.

Lapkričio 20-25 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis vyksta į Pekiną (Kinija) dalyvauti ir pasidalinti afrikinio kiaulių maro patirtimi ir palengvinti pasiruošimą afrikinio kiaulių maro prevencijai, kontrolei ir likvidavimui Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO)  regioninės Azijos Ramiojo vandenyno ir Kinijos biuro, skirto remti Kinijos valdžios institucijas, ketvirtajame daugiašaliame (Kinija, Laosas, Mianmaras, Vietnamas) seminare skirtame stiprinti tarpvalstybinį gyvūnų ligų kontrolės bendradarbiavimą.

Lapkričio  21-22 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ekspertų ir darbo grupės posėdžiuose dėl oficialios gyvūnų ir prekių patekimo į ES šalis kontrolės: įgyvendinami teisės aktai pagal Reglamentą (ES) 2017/625.

Lapkričio 22-23 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Gyvūnų sveikata ir gerovė; Kontrolės ir importo sąlygų skyriaus) darbo grupės posėdyje.

Lapkričio 25–26 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos karalystė) dalyvauti Europos Komisijos sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato ekspertų darbo grupės susitikime, skirtame aptarti sausumos gyvūnų judėjimo procedūras reglamentuojančio teisės akto projektą pagal Reglamentą (ES) 2016/429.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 19 – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 2-ajame Neeilinio maisto tinklo susitikime.

Lapkričio 19 – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Helsinkį (Suomija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamuose mokymuose dėl naujų procesų ir įrankių valdant kompetentingų institucijų sąrašą “Training workshop on the New Process and Tool for Managing the List of Competent Organizations”.

Lapkričio 19 – 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atsakingi specialistai dalyvaus Pasaulio sveikatos organizacijos organizuojamame išoriniame audite, kurio tikslas – įvertinti Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklių (IHR 2005) įgyvendinimą Lietuvoje (Maironio g. 13, Vilnius).

Lapkričio 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Pasaulio sveikatos organizacijos auditoriai.

Lapkričio 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas Eugenijus Jacevičius ir Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja Ingrida Jacevičienė dalyvaus Baltijos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijos (Balt-LASA) organizuojamoje 21-oje konferencijoje „Laboratoriniai gyvūnai tyrimuose“, kuri vyks Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (Saulėtekio al. 7, Vilnius).

 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 19-20 d. 9-16 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) vyks mokymo kursai tema „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Mokymo kursus organizuoja VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Lapkričio 19 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT Kretingos rajono savivaldybėje organizuoja pasitarimą su Kretingos rajono savivaldybės atstovais, geriamojo vandens tiekėjais, seniūnijų atstovais geriamojo vandens tiekimo ir turgaviečių įteisinimo seniūnijose klausimais.

Lapkričio 19 d. 14 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojami mokymai pieno gamybos ūkių atstovams. Mokymų temos: „Mastitų sukėlėjų kontrolė“ ir „12 pagrindinių taisyklių kokybiškam pienui gauti“.

Lapkričio 20 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos moksleiviais, tema „Sveikatai palanki mityba ir maisto švaistymas. Gyvūnų priežiūra ir gerovė“.

Lapkričio 20 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas dalyvaus Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo  pratybose, tema „Vandentiekio sutrikimas dingus elektrai“, pratybų vieta: J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, Savivaldybės posėdžių salė, 319 kab.

Lapkričio 20 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Lapkričio 20 d. 14 val. VMVT Kėdainių VMVT organizuoja seminarą skirtą viešojo maitinimo įmonių darbuotuojams atsakingiems už maisto gamybą. Seminaras vyks VMVT Kėdainių VMVT salėje, adresu: Gedimino g. 77, Janušavos k., Kėdainių r. Seminaro programa.

Lapkričio 21 d. VMVT Joniškio VMVT kartu su Joniškio žemės ūkio skyriumi Joniškio savivaldybėje (Livonijos g. 4, Joniškis) organizuoja  susitikimą su ūkininkais tema „Biologinio saugumo priemonių  reikalavimai ūkiuose, užkrečiamųjų ligų prevencija. Afrikinio kiaulių maro situacija Joniškio rajone. Atsakingas antibiotikų naudojimas. Kiti aktualūs klausimai“.

Lapkričio 21 d. 9 ir 10 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja 2 pamokas tema "Mano augintinis” 1-4 klasių moksleiviams, kurios vyks Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Dusetų K. Būgos filiale (Vytauto g. 56, Dusetos).

Lapkričio 21 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Lapkričio 21 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja pasitarimą dėl Afrikinio kiaulių maro epizootinės situacijos šalyje ir Europoje, bendradarbiavimo su Tauragės rajono savivaldybe siekiant užtikrinti gyvūnų sveikatingumą ir gerovę bei kitais aktualiais klausimais. Kviečiami dalyvauti Tauragės rajono savivaldybės meras, administracijos direktorius, Kaimo plėtros skyriaus, seniūnijų,  medžiotojų ir žvejų draugijos, kiaulių augintojų atstovai, privatūs veterinarijos gydytojai bei kiti atstovai.

Lapkričio 21 d. 15 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) organizuoja mokymus mėsos perdirbimo įmonių darbuotojams, tema „Mėsos ir mėsos produktų gamybos reikalavimai. Dažniausiai nustatomi pažeidimai valstybinės veterinarinės kontrolės metu“.

Lapkričio 21 d. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) vyks mokymo kursai „Karvių melžimo technologijų pagrindai“. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai. Mokymus organizuoja VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas.

Lapkričio 22 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Žana Remeikienė skaitys pranešimą Antimikrobinio atsparumo Utenos apskrityje valdymo grupės narių pasitarime, kuris įvyks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamente (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena).

Lapkričio 22 d. 14 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila dalyvaus Panevėžio regioninės antimikrobinio atsparumo valdymo grupės narių pasitarime, kuriame pristatys Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklą antimikrobinio atsparumo valdymo srityje. Pasitarimas  vyks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento (Respublikos g. 13, Panevėžys) salėje (II a.).

Lapkričio 22 d. 15 val. VMVT Trakų VMVT organizuoja mokymus kartu su UAB „Ad Infinitum” viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija”. Mokymai vyks VMVT Trakų VMVT salėje, adresu Veterinarijos g. 2, Trakai.

Lapkričio 22-23 d. 9-16 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) vyks mokymo kursai „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Mokymo kursus organizuoja projekto „Žemės  ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose“ VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Mokymuose dalyvaus – ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM.

Lapkričio 23 d. 9 val. VMVT Raseinių VMVT (Raseinių raj. savivaldybės didžioji salė, V.Kudirkos g. 5, Raseinia) organizuoja pasitarimą dėl afrikinio kiaulių maro epizootinės situacijos klausimų aptarimo ir kviečia dalyvauti Raseinių rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus, seniūnijų, Valstybinių miškų urėdijos VĮ Raseinių regioninio padalinio, Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos, Raseinių aplinkos apsaugos inspekcijos, Ūkininkų sąjungos, Raseinių medžiotojų ir žvejų draugijos, kiaulių augintojų atstovus, privačius veterinarijos gydytojus bei vietos žiniasklaidos atstovus.

Lapkričio 23 d. 9.30 val. Eglės sanatorijoje (Algirdo g. 14, Birštonas) konferencijų salėje vyks mokymai tema „Naujienos GHPT (redakcija 2018 m.). Viešojo maitinimo organizavimas. Savikontrolės sistema. Protrūkiai. Maisto švaistymas“.

Lapkričio 23 d. 9-16 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) vyks mokymo kursai "Karvių melžimo technologijų pagrindai". Kursus organizuoja VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas pagal projektą "Žemės ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose".

Lapkričio 23 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT Didžiasalio "Ryto" gimnazijoje (Agarinio g. 10, Didžiasalis) organizuoja mokymus moksleiviams tema "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą".

Lapkričio 23 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT Tauragės rajono „Lomių“ pagrindinėje mokykloje organizuoja susitikimą su mokinių tėveliais ar jų atstovais ir mokytojais, kurio metu aptars vaikų maitinimo tvarkos aprašo reikalavimų pasikeitimus, pristatys „Maisto švaistymo“ problemą Lietuvoje ir pasaulyje.

Lapkričio 23 d. 13.30 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojami mokymai mėsos ir mėsos produktų perdirbimo (įskaitant visų rūšių gyvūnų ir paukščių skerdimą) subjektų atstovams. Mokymų tema „Įmonių savikontrolė (RVASVT, GHP)“.

Lapkričio 23 d. 16 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks mokymai Modžiūnų medžiotojų klubo medžiotojams, tema "AKM, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimas AKM ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“.

Lapkričio 24 d. 8 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus medžiotojų klubo „Kazokiškės“ susirinkime (Jonos k., Vievio sen., Elektrėnų sav.), kurio metu praves mokymus tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

2018 m. lapkričio 08 d.

VMVT

Lapkričio 14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglameno (ES) 2016/429 II ir IV dalis.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Kinijos Liaudies Respublikos muitinių generalinės administracijos ekspertai. Vizito tikslas – susipažinti su Instituto atliekamomis procedūromis, susijusiomis su grūdų kontrole ir eksportu.

Lapkričio 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Korėjos delegacijos auditas dėl paukštienos eksporto.

Lapkričio 13 – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Arūnas Jankauskas vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti EURL, atsakingos už metalų ir azoto junginių tyrimus pašaruose ir maisto produktuose, organizuojamame kasmetiniame susitikime.

Lapkričio 13 – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Kristina Strielė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti EURL, atsakingos už pesticidų likučių tyrimus grūduose ir pašaruose,  organizuojamame kasmetiniame susitikime.

Lapkričio 13 – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Voitechovičiūtė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti EURL, atsakingos už teršalus, kurie susidaro perdirbant maistą, organizuojamame kasmetiniame susitikime.

Lapkričio 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas Eugenijus Jacevičius dalyvaus LR  Sveikatos apsaugos ministerijos ir Higienos instituto organizuojamoje nacionalinėje konferencijoje „Tarpsektorinis bendradarbiavimas valdant antimikrobinį atsparumą Lietuvoje“ (Totorių g. 23, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 11-16 d. VMVT Mažeikių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Jolanta Niciuvienė vyksta į Turiną (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Lapkričio 12 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius, pavaduojantis viršininką Antanas Martinaitis ir vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Dalytė Marcinkevičienė dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybėje vyksiančiame neeiliniame Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuriame bus svarstomas klausimas dėl geriamojo vandens kokybės problemų Šimkaičių seniūnijoje.

Lapkričio 12 d. 12 val. VMVT Trakų VMVT inspektoriai skaitys paskaitas Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, temomis: "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą” ir "Kas yra AMR, atsakingas antibiotikų naudojimas”.

Lapkričio 12 d. 14 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus skerdyklų atstovams tema "Gyvūnų skerdimo higienos užtikrinimas, savikontrolės mėginių ėmimas vadovaujantis Reglamentu Nr. 2073/2005 "Dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų".

Lapkričio 13 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 13 d. 10.55 val. VMVT Kauno VMVT Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje organizuoja pamoką-susitikimą moksleiviams, kur bus nagrinėjamos temos: “Kas yra AMR (antimikrobinis atsparumas), atsakingas antibiotikų naudojimas” ir “Maisto švaistymas: mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

Lapkričio 13 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT organizuoja mokymus tema "Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos. Maisto švaistymas”. UAB „Ad Infinitum“ pristatys „Geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija“. Mokymai vyks Šilalės visuomenės sveikatos biure III a., adresu Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė. Mokymuose kviečiami dalyvauti visi atsakingi asmenys už maisto tvarkymą.

Lapkričio 13 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus maisto prekybos subjektų atsakingiems darbuotojams tema „Teisės aktų taikymas ir valstybinės kontrolės rezultatai, problemos ir aktualijos”.

Lapkričio 14 d. ir 15 d. VMVT Širvintų VMVT vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius Alvydas Karalius dalyvaus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM organizuojamose valstybinio lygio civilinės saugos pratybose “Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai esant katastrofiniam hidrologiniam reiškiniui”.

Lapkričio 14 d. 10 val. Panevėžio Visuomenės sveikatos biuro salėje (Respublikos g. 68, Panevėžys) vyks apskritojo stalo diskusija „Kaip sumažinti sergamumą žarnyno infekcinėmis ligomis Panevėžyje“. Dalyvaus VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė.

Lapkričio 14 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja pasitarimą dėl afrikinio kiaulių maro epizootinės situacijos klausimų aptarimo ir kviečia dalyvauti Telšių rajono savivaldybės administracijos, Kaimo plėtros skyriaus, seniūnijų, Valstybinių miškų urėdijos VĮ Telšių regioninio padalinio, Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos, Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos, Ūkininkų sąjungos, Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos, kiaulių augintojų atstovus, privačius veterinarijos gydytojus bei vietos žiniasklaidos atstovus.

Lapkričio 14 d. 12 val. VMVT Švenčionių VMVT Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje (Adutiškio g. 18, Švenčionys) organizuoja septintų klasių mokiniams pamoką „Apie neatsakingą maisto švaistymą. Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Lapkričio 14 d. 15 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja mokymus kartu su UAB "Ad Infinitum"  viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, tema "Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Mokymai vyks VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre (konferencijų salėje), Kęstučio a. 2, Ukmergė.

Lapkričio 15 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT Kepalių seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams Kirnaičių kultūros namuose organizuoja susirinkimą, tema „Atsakingas antibiotikų naudojimas. Biologinės saugos reikalavimai ūkiuose, užkrečiamųjų ligų prevencija. Afrikinio kiaulių maro aktualijos“.

Lapkričio 15 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja seminarą su Telšių rajono prekiautojais gyvūnais augintiniais internetu dėl veterinarinių reikalavimų įgyvendinimo prekiaujant gyvūnais augintiniais.

Lapkričio 15 d. 15 val. VMVT Kretingos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentu organizuoja nemokamą renginį visuomenei maisto švaistymo ir visuomenės sveikatinimo klausimais, adresu: Kretingos kultūros centro parodų salė (3 aukštas), J. Pabrėžos g. 1, Kretinga.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas, gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose, gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Lapkričio 16 d. 12 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė Panevėžio rajono Piniavos darželyje-mokykloje skaitys paskaitą tema "Maisto švaistymo mažinimas”.

Lapkričio 16 d. 13.30 val. VMVT Jurbarko VMVT kartu su UAB „VR Trading“ organizuoja mokymus negyvūninio maisto gamybos, prekybos ir viešojo maitinimo įmonių savininkams, vadovams, atsakingiems darbuotojams tema „Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės. Maisto švaistymo mažinimo galimybės“. Mokymai vyks Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje (Vilniaus g. 4, Jurbarkas).

Lapkričio 16 d. 13.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT tarnybos salėje (Gedimino g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja mokymus - viešas diskusijas apie vaikų maitinimo organizavimą (valgiaraščių sudarymo problemos), aktualius higienos reikalavimus maisto tvarkymo skyriuose, maisto švaistymo problemos mažinimą. Kviečiami atvykti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai  ir  virėjai.

2018 m. spalio 29 d.

VMVT

Lapkričio 5-7 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ekspertų ir darbo grupės posėdžiuose dėl oficialios gyvūnų ir prekių patekimo į ES šalis kontrolės: įgyvendinami teisės aktai pagal Reglamentą (ES) 2017/625.

Lapkričio 5-6 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Lapkričio 5 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimą reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglamentą (ES) 2016/429.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 5 – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Voitechovičiūtė vyksta į Vageningeną (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti ES etaloninės laboratorijos, atsakingos už mikotoksinų ir augalų toksinų pašaruose ir maisto produktuose teršalus, organizuojamuose praktiniuose mokymuose.

Lapkričio 5 – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 36-ajame zoonozių mokslinio tinklo susitikime, susijusiame su duomenų perdavimu.

Lapkričio 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vyriausioji patarėja Laura Jazgevičienė dalyvaus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija organizuojamuose Duomenų apsaugos pareigūnų mokymuose (Gedimino pr. 30, Vilnius).

Lapkričio 22 d. 9.30 val. NMVRVI Kauno teritorinis skyrius (Tilžės g. 18, Kaunas) organizuoja mokymus tema „Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymai dėl trichinelių lervų aptikimo tyrimų atlikimo“. NMVRVI raštas ir mokymų programa.
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 5 d. 12 val. VMVT Palangos VMVT Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje (Ganyklų g. 2, Palanga) organizuoja septintų klasių mokiniams pamoką „Mitai ir faktai apie maisto švaistymą. Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti. Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Lapkričio 5-6 d.  9-16 val. VMVT Akmenės VMVT (Draugystės g. 3, Akmenė) vyks mokymo kursai „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Mokymo kursus organizuoja projekto „Žemės  ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose“ VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Mokymuose dalyvaus – ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM.

Lapkričio 6 d. 10 val. Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kviečia visus privačius veterinarijos gydytojus į susirinkimą- pasitarimą. Adresu: Gedimino g. 77, Janušavos k., Kėdainių r. Darbotvarkė.

Lapkričio 6 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, stebėsenos mėginių ėmimo ir kitais klausimais.

Lapkričio 6 d. 11 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojams tema „Ūkinių gyvūnų registro aktualijos“.

Lapkričio 6 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT organizuoja mokymus „Per maistą plintančių infekcinių ligų protrūkių priežastys, prevencija“, skirtus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, taip pat bus skaitoma paskaita apie maisto švaistymą. UAB „Ad Infinitum“ pristatys „Geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija“. Mokymai vyks VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.).

Lapkričio 6-7 d. 9-16 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks mokymo kursai „Mėsinių galvijų auginimas“. Mokymo kursus organizuoja projekto „Žemės  ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose“ VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Mokymuose kviečiami dalyvauti – ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM.

Lapkričio 7 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Vytauto g. 12, Varėna).

Lapkričio 7-8 d. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) vyks mokymo kursai „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Lapkričio 8 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT salėje (Kaišiadorys, Girelės g. 45-5) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo tvarka. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje“. Baigusiems mokymus bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Lapkričio 8 d. 13 val. Panevėžio miesto Savivaldybėje vyks Renginių organizavimo komisijos posėdis. Dalyvaus VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė.

Lapkričio 8 d. 14 val. VMVT Ignalinos VMVT organizuoja mokymus kartu su UAB "Ad Infinitum" (Ateities g. 23, Ignalina) viešojo maitinimo įmonių maisto tvarkymo skyrių darbuotojams tema "Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija".

Lapkričio 8 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT salėje (Gedimino g. 45-5, Kaišiadorys) organizuojami mokymai-vieša diskusija apie vaikų maitinimo organizavimą (valgiaraščių sudarymo problemos), aktualius higienos reikalavimus maisto tvarkymo skyriuose, maisto švaistymo problemos mažinimą. Kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų maitinimo organizatoriai ir  vykdytojai.

Lapkričio 9 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė)) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo, afrikinio kiaulių maro situacijos rajone ir Lietuvos Respublikoje, ir kitais aktualiais darbo klausimais.

Lapkričio 9 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai kartu su LR žemės ūkio rūmų savivaldos organizatoriais organizuoja pasitarimą-mokymus Rietavo savivaldybės ūkininkams tema "Pirminė gyvūninio ir negyvūninio maisto gamyba, tiekimas vietinei rinkai. Maisto švaistymas. Atsakingas antibiotikų naudojimas ūkyje“. Mokymai vyks Rietavo savivaldybės salėje, adresu Laisvės a. 3, Rietavas.

Lapkričio 9 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo, suteikiant veterinarines ir kitas paslaugas kiaulių ūkiuose, 2018 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Lapkričio 9 d. 11 val. VMVT Akmenės VMVT Akmenės rajono, Agluonų kaimo bendruomenei,  Agluonų daugiafunkciniame centre (Dvaro g. 13, Agluonų k.) organizuoja susirinkimą, tema „Kiaulių maras“. Bus aptarta, kokie klasikiniai afrikinio kiaulių maro požymiai, kaip kiaulių savininkai gali apsaugoti savo gyvulius nuo afrikinio kiaulių maro, kokia šios ligos profilaktika ir likvidavimo priemonės, rekomendacijos norintiems auginti kiaules.

Lapkričio 9 d. 12 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus UAB „Mažeikių Rugelis“ – Ylakių paukštyno naujos paukštidės (Spigino g. 6, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r.) su vištų dedeklių laikymu ant kraiko, atidaryme.

Lapkričio 9 d. 15 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono medžiotojų klubų vadovais tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių, biologinio saugumo reikalavimų vykdymas medžioklės metu. Mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka. Užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas 2018 metais”.

2018 m. spalio 25 d.

VMVT

Spalio 30 d. 13 30 val. VMVT (Siesikų  g.15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl  pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto  Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus konferencijoje „Vaikų maitinimo (r)evoliucija ugdymo įstaigose ir namuose“, kuri vyks Lietuvos Respublikos Seime (Gedimino pr. 53, Vilnius).

Spalio 29 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis ir su jo veikla ir atliekamais tyrimais susipažins Ignalinos gimnazijos 9-11 klasės moksleiviai.

Spalio 29 – 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimvydas Falkauskas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame ketvirtajame Veterinarinių medicininių produktų liekanų duomenų rinkimo tinklo darbo grupės susitikime.

Spalio 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas Darius Nienius dalyvaus apskritojo stalo diskusijoje „Mokslas – verslui, verslas – mokslui: ar galime bendrai / kartu sukurti inovatyvią žemės ūkio studijų programą?“, kuri vyks  Aleksandro Stulginskio universitete (Universiteto g. 10, Kauno r., III rūmai, 610 a.).

Lapkričio 22 d. 9.30 val. NMVRVI Kauno teritorinis skyrius (Tilžės g. 18, Kaunas) organizuoja mokymus tema „Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymai dėl trichinelių lervų aptikimo tyrimų atlikimo“. NMVRVI raštas ir mokymų programa.

 

Teritorinės VMVT

Spalio 29 d. 10 val. Pasvalio VMVT salėje, (Mūšos 2H,Pasvalys) VšĮ A.Stulginskio universitetas organizuoja mokymus ūkininkams, tema ,,Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“.

Spalio 29 d. 13:30 val. VMVT Varėnos VMVT salėje (Pramonės g. 8, Varėna) vyks naujų Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms pristatymas. Kviečiami dalyvauti viešojo maitinimo įmonių už maisto tvarkymą atsakingi asmenys.

Spalio 30 d. 9:30 val. VMVT Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus Alytaus rajono savivaldybės administracijos Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Pulko g. 21, Alytus).

Spalio 30 d. 10:30 val. VMVT Radviliškio VMVT kartu su UAB „AD Infinitum“ organizuoja mokymus, skirtus viešojo maitinimo įmonių, įstaigų maisto tvarkymo skyrių atsakingiems darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo  maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija““. Mokymai vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis).

Spalio 30 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (Mokyklos g. 3, Kartena) su Kretingos r. sav., Kartenos sen. gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimas ūkiniams gyvūnams, kitos veterinarijos aktualijos“.

Spalio 30 d. 11 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja- inspektorė Genutė Petkuvienė dalyvaus Skuodo rajono žemdirbių asociacijos organizuojamame susirinkime su rajone pieną superkančių įmonių atstovais, kuris vyks savivaldybės salėje (Vilniaus g.13, Skuodas).

Spalio 30 d. 11 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano ir neužkrėstos šalies statusui palaikyti tyrimų plano įgyvendinimas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Spalio 30 d. 13 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis)  vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Spalio 30 d. 13 val. Visagino VMVT kartu su Utenos VMVT organizuoja mokymus „Vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai“ , skirtus ikimokyklinių, priešmokyklinių, bendrojo ugdymo, vaikų poilsio stovyklų ir socialinių paslaugų įstaigų atsakingiems darbuotojams.Taip pat bus skaitoma paskaita apie maisto švaistymą. Mokymai vyks adresu Tarybų g. 23, Visaginas.

Spalio 30 d. 15 val. VMVT  Pasvalio VMVT organizuoja susitikimą su Pasvalio ,, Lėvens „ pagrindinės mokyklos  5-8 kl. moksleiviais, temomis: „ Gyvūnų ligos-kaip galiu padėti ir apsaugoti , Mitai ir faktai apie maisto švaistymą“.

Spalio 31 d. 9 val. VMVT Radviliškio VMVT kartu su  VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetu organizuoja mokymus. „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“. Mokymai vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis).

Spalio 31 d. 11 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano ir neužkrėstos šalies statusui palaikyti tyrimų plano įgyvendinimas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Spalio 31 d. 14 val. VMVT Raseinių VMVT dalyvavimas akcijoje - mirusių kolegų pagerbimas Raseinių kapinėse.

Lapkričio 2 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT Kūlupėnų seniūnijos patalpose organizuoja susitikimą  su Kretingos r. sav., Kartenos sen. gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimas ūkiniams gyvūnams, kitos veterinarijos aktualijos“.

2018 m. spalio 17 d.

VMVT

Spalio 24 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Stakytė dalyvaus Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro organizuojamame seminare “Ar pasiutligė - jau pamiršta užkrečiamoji liga”.

Spalio 24-25 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus specialistė Karolina Čižienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato ekspertų darbo grupės “Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga” posėdyje.

Spalio 28 d. – lapkričio 3 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Pekiną ir Čangšą (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio vadovaujamos delegacijos narys susitikimuose su Kinijos kompetentingomis institucijomis dėl eksporto klausimų.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l. e. p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvauja Liverpulio universiteto Londone Teisės ir neinfekcinių ligų departamento kartu su Norvegijos vartotojų taryba organizuojamame seminare ir diskusijose dėl energinių gėrimų uždraudimo parduoti vaikams ir paaugliams iki 18 m. teisinio reglamentavimo.

Spalio 25 d. 9.30 val. NMVRVI Kauno teritorinis skyrius (Tilžės g. 18, Kaunas) organizuoja mokymus tema „Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymai dėl trichinelių lervų aptikimo tyrimų atlikimo“. NMVRVI raštas ir mokymų programa.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 22-26 d. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas Mindaugas Kašinskas vyksta į Rygą (Latvijos Respublika), dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Audito sistemos ir vidaus auditas“.

Spalio 22 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė supažindins Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikos priežiūros specialistus su  maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimais. Seminaras vyks Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biure.

Spalio 22 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Tauragės Jovarų mokyklos 6-8 kl. moksleiviais, tema “Vaikų maitinimo tvarkos aprašo pakeitimai. Maisto švaistymas“.

Spalio 23 d. 10 val. VMVT Zarasų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Darius Kazulėnas skaitys pranešimą "Sveikesnė mityba aktuali visiems. Maisto švaistymas” Zarasų švietimo centre (Savanorių g. 1, Zarasai) Lietuvos ūkininkių sąjungos Zarasų skyriaus narėms.

Spalio 23 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Spalio 23 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (Žalgirio sen., Raguvos g. 1, Raguviškių k., Kretingos r.) su rajono gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimas ūkiniams gyvūnams, kitos veterinarijos aktualijos“.

Spalio 23 d. VMVT Trakų VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė V. Svečiulienė dalyvaus Trakų rajono žemdirbių asociacijos organizuojamame susitikime su žemdirbiais ir kaimo gyventojais.

Spalio 23 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT kartu su UAB „Ad Infinitum“ organizuoja mokymus, skirtus viešojo maitinimo įmonių maisto tvarkymo skyrių darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija“. Mokymai vyks Druskininkų savivaldybės administracijos salėje (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai).

Spalio 23 d. 17.30 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Tauragės Aušros progimnazijos mokinių tėveliais ar jų atstovais, tema “Vaikų maitinimo tvarkos aprašo pakeitimai“.

Spalio 24 d. 8 val. 25 min. VMVT Pakruojo VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Daiva Šakenienė ir privatus veterinarijos gydytojas Vidas Šulcas dalyvaus Pakruojo "Atžalyno" gimnazijoje mokinių karjeros dienoje.

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuojamame koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimo, kovai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais Kauno regione (Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse) posėdyje, kuris vyks Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros patalpose (Gedimino g. 2, Marijampolė).

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo tvarka. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje“. Baigusiems mokymus bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių „Kranto“ progimnazijos moksleiviais, tema „Karjeros diena“.

Spalio 24 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus tema „Mėsos tvarkymo kokybės reikalavimai. Gamybos ir darbuotojų higiena“. Mokymai vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis).

Spalio 24 d. 14 val. VMVT Ignalinos VMVT organizuoja mokymus (Turistų g. 28, Ignalina) socialinės globos, asmens priežiūros įstaigų darbuotojams tema "Saugaus maisto tvarkymo principai".

Spalio 25 d. 14 val. VMVT Širvintų VMVT kartu su UAB „AD Infinitum“ organizuoja mokymus (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.)  viešojo maitinimo įmonėms, temomis "Maisto švaistymo mažinimas" ir naujos 2018 m. redakcijos Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms pristatymas.

Spalio 25 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus VšĮ „Bruneros“ darbuotojams, tema „GHPT taisyklės. Vaikų maitinimo organizavimas. Maisto švaistymas.“

Spalio 26 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (Rotušės a. 1, Kretinga) su Kretingos miesto, Kretingos sen., Vydmantų sen. gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimas ūkiniams gyvūnams, kitos veterinarijos aktualijos“.

Spalio 26 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė skaitys pranešimą tema „Vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigų valstybinės maisto kontrolės rezultatai“ Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento organizuojamame seminare-viešojoje konsultacijoje „Saugią ir darnią ikimokyklinių ugdymo įstaigų aplinką kurkime drauge“.

Spalio 26 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams ir ūkinių gyvūnų ženklinimo paslaugų teikėjams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas ir duomenų suvedimas į ŪGRIS".

Spalio 26 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas-valsybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas dalyvaus susitikime su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kaišiadorių r. biuro konsultantais ir centrinės būstinės atstovais (Gedimino g. 42, Kaišiadorys).

Spalio 26 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT salėje (Inturkės  g. 53, Molėtai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo tvarka. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje“. Baigusiems mokymus bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Spalio 26 d. 10.55 val. VMVT Akmenės VMVT Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje 3 klasės mokiniams organizuoja paskaitą-pamoką tema „Maisto švaistymo mažinimas. Sveikos mitybos ypatumai“. Paskaitą skaitys vyr. spes. maisto produktų inspektorės. Bus rodomos pačios teritorinės tarnybos paruoštos skaidrės apie maisto švaistymo mažinimą. Vaikams bus išdalintos spalvinimo knygelės, kuriose atsispindi sveikos mitybos ypatumai. Aktyviausi mokiniai bus apdovanoti diplomais.

Spalio 26 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) vyks pasitarimas su Plungės rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarime bus aptariami šie klausimai: AKM, paukščių gripo prevencijos ir kontrolės priemonių taikymas, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, gyvūnų sveikatingumas ir gerovė, ženklinimas bei kiti aktualūs klausimai.

Spalio 26 d. 13.30 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) rengia viešą konsultaciją rajone dirbančioms pieno supirkėjoms dėl superkamo pieno kokybės, tapatumo kontrolės rezultatų aptarimo.

Spalio 26 d. 16.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas dalyvaus pasitarime Kaišiadorių medžiotojų ir žvejų draugijoje (J. Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) ir kalbės tema "Dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo ir biosaugos reikalavimų vykdymo".

2018 m. spalio 12 d.

VMVT

Spalio 14-15 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti Valstybių Narių Maisto ir pašarų krizių koordinatorių darbo grupės posėdyje.

Spalio 15–16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos agentūros (EFSA) Biohas 13-ajame susitikime dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų.

Spalio 17–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos komisijos Nacionalinių kontaktinių asmenų susitikime dėl šalių narių pranešimų apie oficialią kontrolę gyvūnų vežimo metu.

Spalio 17-20 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Lvovą (Ukraina) dalyvauti mokymuose tema “Gyvūnų žudymas ir naikinimas”, kuriuos organizuoja Gynybos ir grėsmių mažinimo agentūra (DTRA).

Spalio 18–20 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Berlyną (Vokietijos Federalinė Respublika) dalyvauti 10-ajame Vokietijos Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) kontaktinių asmenų (FP) susitikime ir paskaityti pranešimą apie Lietuvos bendradarbiavimą su EFSA.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 14–17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Belgradą (Serbija) dalyvauti Centrinės ir Rytų Europos mitybos pajėgumų plėtros tinklo (CAPNUTRA) kartu su Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Europos ir Vidurinės Azijos regioniniu biuru organizuojamame simpoziume dėl tvarių maisto sistemų sveikoje mityboje. 

Spalio 14–17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Martina Karalienė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti EURL praktiniuose mokymuose dėl parazitologinių palyginamųjų tyrimų organizavimo ir vykdymo.

Spalio 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Europos maisto saugos tarnybos organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Vienas pasaulis – viena sveikata. Zoonozės ir geroji patirtis“, kuri vyks viešbučio „Holiday Inn Vilnius“ konferencijų salėje, Šeimyniškių g. 1, Vilnius.

Spalio 16–19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Inesa Savickaitė vyksta į Dubliną (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame „Drėgmės kiekio stebėsenos paukštienoje“ ekspertų susitikime.

Spalio 16–19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame devynioliktame pesticidų stebėsenos tinklo susitikime.

Spalio 17–18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Tomas Petruškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti kasmetiniame susitikime pašarų autorizacijos klausimais.

Spalio 18–19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Arūnas Jankauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti EURL, atsakingos už priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, organizuojamame kasmetiniame susitikime pašarų priedų klausimais.


Spalio 25 d. 9.30 val. NMVRVI Kauno teritorinis skyrius (Tilžės g. 18, Kaunas) organizuoja mokymus tema „Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymai dėl trichinelių lervų aptikimo tyrimų atlikimo“. NMVRVI raštas ir mokymų programa.


Teritorinės VMVT

Spalio 15 d. 14.00 val.  VMVT Kretingos VMVT adresu Vilniaus g. 18, Kretinga, organizuoja mokymus vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno ir pieno produktų tiekėjams. Mokymų temos: Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno ir pieno produktų veterinarijos reikalavimai; Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo pakeitimo.

Spalio 16 d. 9.50 val. Raseinių rajono Šiluvos gimnazijoje, adresu M.Jurgaičio a. 6, Šiluva, Raseinių r., organizuojamas renginys skirtas Pasaulinei maisto dienai. Renginyje dalyvauja VMVT Raseinių VMVT vyr. specialistai – maisto produktų inspektoriai.

Spalio 16 d. 11.30 val. VMVT Ignalinos VMVT organizuoja mokymus (Rimšės seniūnijos salė, Mokyklos g. 6, Rimšės sen.) Rimšės seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams tema Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno produktų veterinarijos reikalavimai. Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos.

Spalio  16 d. 13.00 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) darbuotojai dalyvaus diskusijoje, skirtoje Pasaulinei maisto dienai, ir skaitys pranešimą tema „Maisto švaistymo mažinimas“.

Spalio 16 d. 13.25 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Mažrimienė Barstyčių pagrindinėje mokykloje 5-10 klasių moksleiviams pristatys pranešimą tema „Maisto švaistymas“, skirtą Pasaulinei maisto dienai paminėti.

Spalio 16 d. 16 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais, kur bus supažindinta su Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. B1-814/D1-853 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuris įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Spalio 17 d. 11 val. VMVT Švenčionių VMVT patalpose (Kelininkų g. 4, Švenčionys) Švenčionių rajono privatiems veterinarijos gydytojams UAB "Vetmarket“ organizuoja kvalifikacijos kėlimo seminarą-diskusiją tema  „Ovuliacijos sinchronizacijos protokolų pritaikymas produktyvioms karvėms“.

Spalio 17 d. 12.50 val. VMVT Tauragės VMVT Tauragės miesto  M. Mažvydo mokykloje organizuoja susitikimą su 5-10 klasių mokiniais, tema „Maisto švaistymas ir sveikos mitybos pagrindai“.

Spalio 17 d. 14 val. Šalčininkų Santarvės gimnazijoje VMVT Vilniaus VMVT praves mokymus „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, įsigaliosiančio nuo 2018-09-01 aktualijos“, o VMVT Šalčininkų VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Songin pristatys bendrų praktinių patikrinimų ir valgiaraščių derinimo analizę. Seminare dalyvaus ikimokyklinių įstaigų, mokyklų ir vaikų globos namų vadovai ir atsakingi asmenys.

Spalio 17 d. 15 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) organizuoja seminarą bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių darbuotojams tema „Produktų saugos užtikrinimas visuose maisto tvarkymo etapuose“.

Spalio 17 d. 15 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) vyks mokymai pieno supirkimo įmonių atsakingiems asmenims tema „Teisės aktų, naujų reikalavimų išaiškinimas“. Po mokymų diskusija su VMVT Alytaus VMVT darbuotojais aktualiais klausimais.

Spalio 17-18 d. 9 val. VMVT Jurbarko VMVT  (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto organizuojami mokymai "Mėsinių galvijų auginimas". Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM . Mokymuose gali dalyvauti:  ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai.

Spalio 18 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT, kartu su Skuodo rajono savivaldybės administracija (Vilniaus g.13, Skuodas), rengia savivaldybės lygio funkcines civilinės saugos pratybas tema „Afrikinio kiaulių maro židinio likvidavimas pil. Vardenio Pavardenio kiaulių laikymo vietoje“.

Spalio 18 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT vyriausieji specialistai-maisto produktų inspektoriai Asta Bartulienė ir Jonas Mėginis organizuoja pasitarimą-mokymus UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ turgavietės administracijai ir prekiautojams (Šaltupio g. 26, Anykščiai) tema „Teisės aktų reikalavimai prekybai turgavietėse, produktų atsekamumas, sauga ir kokybė“.

Spalio 18 d. 10.30 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Virginija Kirjanovienė Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje (Sodo g. 1, Švėkšna, Šilutės  r. sav.) 12 klasių moksleiviams skaitys pranešimą tema „Sveikesnė mityba. Maisto švaistymas“.

Spalio 18 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT specialistai dalyvaus Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus organizuojamame Telšių rajono mokyklų vadovų ir maitinimo paslaugas teikenčios įmonės „Bruneros“ atstovų pasitarime mokinių maitinimo klausimais bei skaitys pranešimą apie maisto švaistymą (Žemaitės g. 14, Telšiai).

Spalio 18 d. 13 val. Panevėžio m. savivaldybėje vyks Renginių organizavimo komisijos posėdis. Dalyvaus VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė.

Spalio 18 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT kartu su UAB „Ad Infinitum“ organizuoja mokymus, skirtus viešojo maitinimo įmonių maisto tvarkymo skyrių darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija“. Mokymai vyks Marijampolės savivaldybės administracijos patalpose, Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

Spalio 18 d. 15 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuoja mokymus vaikų ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims šiomis temomis "Maisto tvarkymo higieniniai reikalavimai. Maisto švaistymo mažinimas".

Spalio 19 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT, Ramučių g. 14,  Šilutė, vyks civilinės saugos mokymai-seminaras tema „Lietuvos parengties ekstremaliosioms situacijoms organizavimas“. Mokymuose dalyvaus įstaigos darbuotojai.

Spalio 19 d. 9 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas".

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) organizuoja okymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir gerovė. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje“. Mokymų dalyviams bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę registruoti ir ženklinti ūkinius gyvūnus.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių „Kranto“ progimnazijos moksleiviais tema „Gyvūnų priežiūra ir gerovė. Sveikatai palanki mityba ir maisto švaistymas“.

Spalio 19 d. 11 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuojamas pasitarimas su įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, antimikrobinio atsparumo, gyvūnų gerovės, ženklinimo bei identifikavimo ir kitų aktualių klausimų.

Spalio 19 d. 13.00 val. VMVT Kretingos VMVT Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje organizuoja pamoką mokiniams temomis: maisto švaistymo mažinimas ir patarimai moksleiviams, kaip sveikai maitintis.

Spalio 19 d. 13.30 val. Šilalės kultūros centre vyks LR žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio susitikimas su rajono ūkininkais, kuriame dalyvaus VMVT Šilalės VMVT pareigūnai.

Spalio 19 d. 14.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g.15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono medžioklės organizatoriais, medžiotojų klubų vadovais, medžiotojais bei kitais socialiniais partneriais tema „Veterinarijos reikalavimų medžioklėje vykdymas ir kontrolė“.

Spalio 19 d. 17 val. medžiotojų klubo „Sakalas“ patalpose, adresu Degučių k., Utenos r., Utenos r. sav., VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus klubo medžiotojams tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių, biologinio saugumo reikalavimų vykdymas medžioklės metu. Mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka. Užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas 2018 metais“.

2018 m. spalio 05 d.

VMVT

Spalio 6–9 d. VMVT direktorius Darius Remeika vyksta į Vieną (Austrijos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų neformaliame darbo grupės posėdyje ir Konferencijoje dėl maisto protrūkių ir tarpvalstybinių protrūkių tyrimų.

Spalio 7–13 d. VMVT l. e. p. direktoriaus pavaduotojas Mantas Staškevičius vyksta į Tokiją (Japonija) kaip žemės ūkio viceministro Venanto Griciūno vadovaujamos delegacijos narys dalyvauti parodose „Japan Food Expo 2018“, „Agriworld 2018“ ir susitikimuose su Japonijos kompetentingomis institucijomis dėl eksporto klausimų.

Spalio 8–9 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti akvakultūros gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėseną, likvidavimo programas ir laisvo statuso suteikimo procedūras reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglamentą (ES) 2016/429.
 

Spalio 9 d. VMVT ir VMVT teritorinių VMVT specialistai bei pareigūnai, atsakingi už ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo valstybinę veterinarinę kontrolę, dalyvaus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras organizuojamoje konferencijoje „Ūkinių gyvūnų ir Gyvūnų augintinių registrų sistemos aktualijos“, kuri vyks konferencijų centre „Karolina Park Hotel“ (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius).

Spalio 9–12 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Sveikatos ir maisto skyriaus direktorato ekspertų darbo grupės posėdyje dėl nacionalinio audito sistemos (Reglamento (EB) Nr. 882/2004 4(6) straipsnio įgyvendinimo.

Spalio 10–11 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti sausumos gyvūnų judėjimo procedūras reglamentuojančio teisės akto projektą pagal Reglamentą (ES) 2016/429.

Spalio 11–12 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Briuselį (Belgija), į Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos direktorato Maisto higienos skyriaus Mikrobiologinių kriterijų darbo grupės posėdį.

Pavaldžios įstaigos

Spalio 7–12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vorobjovienė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės žuvų ligų laboratorijos (EURL-Fish Diseases) organizuojamuose praktiniuose mokymuose dėl žuvų virusinių ligų diagnostikos.

Spalio 7–13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Bertašienė vyksta į Lisaboną (Portugalija) dalyvauti TATENA organizuojamame susitikime dėl vabzdžių pernešamų ligų nustatymo.

Spalio 8–10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Greta Jonušaitė vykstą į Uppsalą (Švedijos Karalystė) dalyvauti 13-ajame Campylobacter spp. darbo grupės susitikime.

Spalio 8–11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Agnė Matusevičiūtė vyksta į Freiburgą (Vokietija) dalyvauti kasmetiniame susitikime pesticidų nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose klausimais.

Spalio 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus III Nacionalinėje visuomenės sveikatos konferencijoje „Šimtmečio Lietuva – šimtmečio visuomenės sveikata“, kuri įvyks Lietuvos sveikatos mokslų universitete (Tilžės g. 18, Kaunas).

Spalio 9–10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Daiva Brukštienė vyksta į Vageningeną (Olandija) dalyvauti kasmetiniame susitikime mikotoksinų ir augalinės kilmės toksinų nustatymo klausimais.

Spalio 10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė, vyriausioji specialistė Karolina Didikaitė dalyvaus „Thermo Fisher Scientific“ organizuojamame seminare „Mokslo diena, 2018“ (Vilniaus universitete Gamtos mokslų fakultete, Saulėtekio al. 7, Vilnius).

Spalio 10–13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Šakalienė ir Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus vyriausioji bioinžinierė Simona Pilevičienė vyksta į Monpeljė (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinių referentinių atrajotojų maro ir galvijų žvynelinės ligos laboratorijų organizuojamame antrajame pasitarime dėl ligų paplitimo ir situacijos Europoje, profesionalumo testų rezultatų bei naujovių laboratorinės diagnostikos srityje.  

Teritorinės VMVT

Spalio 8 d. 9 val. VMVT Šiaulių VMVT vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai Daiva Kazlauskienė ir Vladas Garbenis organizuoja seminarą UAB „Jondara“ darbuotojams tema „Paukščių gripas. Biologinio saugumo priemonės paukštininkystės  ūkiuose“. Seminaras vyks UAB „Jondara“ patalpose (Micaičių k., Šiaulių r.).

Spalio 8 d. 9 val. VMVT Kalvarijos VMVT kartu su VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto lektoriais organizuoja mokymus ūkininkams „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“, kurie vyks Kalvarijos savivaldybės salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija).

Spalio 8 d. 9.25 val. VMVT Zarasų VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Danutė Narutienė Turmanto pagrindinėje mokykloje (Tilžės g. 21, Turmanto mstl., Zarasų r. sav.) 79 klasių moksleiviams skaitys pranešimą tema „Maisto higiena. Sveikesnės mitybos svarba. Maisto švaistymas“.

Spalio 8 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatų, sveikos bandos statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi kiaulių ūkiuose.

Spalio 9 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausiais veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Mockus dalyvaus Šilutės rajono savivaldybės administracijos įvertinimo komisijos posėdyje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė) dėl pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių įsigijimo kompensavimą. 

Spalio 9 d. 13.00 val. Panevėžio miesto savivaldybėje vyks diskusija vaikų ugdymo įstaigų vadovams, dietistams vaikų maitinimo, valgiaraščių ruošimo klausimais. Dalyvaus VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė, vyr. specialistė-maisto produktų inspektorė Aušra Zupkienė.

Spalio 9 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT kartu su „Ad Infinitum“ organizuoja mokymus, skirtus viešojo maitinimo įmonių maisto tvarkymo skyrių darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija“. Mokymai vyks Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

Spalio 9 d. 17.30 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila dalyvaus Panevėžio rajono medžiotojų ir žvejų draugijos medžiotojų būrelių ir klubų primininkų susirinkime (Smėlynės g. 2A, Panevėžys). Susirinkimo metu bus aptartos afrikinio kiaulių maro aktualijos, situacija Lietuvoje ir pasaulyje. Taip pat bus pristatyti atnaujinti Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai.

Spalio 10 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams ir Skuodo VMVT ULKC nariams tema „Afrikinio kiaulių maro kontrolės ir likvidavimo principai naminių ir laukinių gyvūnų tarpe“.

Spalio 10 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas ir VMVT Šiaulių VMVT specialistai dalyvaus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamoje viešojo ir privataus sektoriaus diskusijoje „Atsparumo korupcijai užtikrinimas verslo priežiūros srityje“ (Konferencijų centras „Havana“, Rūdės g. 27D, Šiauliai).

Spalio 10 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus organizuojamame susirinkime ir supažindins su veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimais.

Spalio 10 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) vyks naujų Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms pristatymas. Kviečiami dalyvauti viešojo maitinimo įmonių už maisto tvarkymą atsakingi asmenys. Registracija  el. p. solveiga.trunciene@vmvt.lt

Spalio 10 d. nuo 15 val iki 18 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskinikai), bendradarbiaudama su Druskininkų savivaldybės administracija, vykdys nemokamą gyvūnų augintinių vakcinaciją P. Cvirkos  g. 31, Druskininkai, ir Švendubrės k., Švendubrės g. 8, Druskininkų sav.

Spalio 10 d. 15.30 val. VMVT Kretingos VMVT kartu su Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, adresu J. Pabrėžos g. 8, Kretinga, organizuoja seminarą tema „Ugdymo įstaigų maisto paruošimo skyrių valstybinė kontrolė, tiekiamo maisto sauga ir higiena. Reikalavimai valgiaraščiams. Maisto švaistymas. Maisto produktų kokybė. Patiekalų gamybos technologijų ypatumai“.   

Spalio 10 d. 15.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Neringos savivaldybės, Klaipėdos miesto ir rajono medžiotojų klubų vadovus ar jų įgaliotus asmenis į pasitarimą dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo medžioklėje, dėl atnaujintų veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų ir kitų aktualių klausimų.

Spalio 10 d. 16 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja seminarą Šiaulių rajono medžiotojams tema „AKM situacija Lietuvoje ir Europoje. Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklėje“. Seminaras vyks Basanavičiaus g. 41, Šiauliai.

Spalio 11 d. 11.00 val. VMVT Šilutės VMVT (Uosto g. 11, Šilutė) organizuojami mokymai-pasitarimas Šilutės medžiotojų ir žvejų draugijos klubų vadovams ir jų įgaliotiems asmenims dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo medžioklėje bei atnaujintų veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų ir kitais aktualiais klausimais.

Spalio 11 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Šilutės medžiotojų ir žvejų draugijos konferencijų salėje (Uosto g. 11, Šilutės m.) supažindins medžiotojų klubo vadovus su Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. B1-814/D1-853 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuris įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Spalio 11 d. 13.45 val. VMVT Plungės VMVT specialistai Plungės Senamiesčio mokyklos (Minijos g. 5, Plungė) dešimtų klasių moksleiviams praves pamoką-paskaitą tema „Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti“.

Spalio 11 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks pasitarimas su AB „Rokiškio sūris“ Ukmergės paruošų skyriuje dirbančiomis pieno supirkėjomis dėl superkamo pieno kokybės, tapatumo programos rezultatų aptarimo.

Spalio 12 d. Utenos mėsa, UAB, skerdykloje ir mėsos perdirbimo įmonės „Biovela“ mėsos perdirbimo padalinyje (Pramonės g. 8, Utena) lankysis Latvijos veterinarijos asociacijos nariai. Vizito tikslas susipažinti su valstybinės maisto ir veterinarijos kontrolės atlikimu skerdykloje ir mėsos perdirbimo įmonėje.

Spalio 12 d. VMVT Rokiškio VMVT J. Tūbelio progimnazijos mokiniams oranizuoja mokomajį renginį-išvyką į Birutės Dapkienės gyvulininkystės ir paukštininkystės ūkį.

Spalio 12 d. 9.20 val. VMVT Ukmergės VMVT  Želvos gimnazijoje 5–6 klasių moksleiviams skaitys pranešimus temomis: Bendros žmonių ir gyvūnų ligos; Atsparumas antibiotikams – viena didžiausių sveikatos grėsmių; Maisto švaistymo mažinimas.

Spalio 12 d. 10.00 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius dalyvaus Kretingos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Savanorių g. 29A, Kretinga).

Spalio 13 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono bitininkais tema „Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai“.

Spalio 13 d. 9.00 val. VMVT Molėtų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Juknevičius ves mokymus Molėtų rajono „Steponavos“ medžiotojų klubo medžiotojams (Molėtų r. sav., Videniškių sen., Ožkinių k.), kurių metu bus aptariama AKM situacija rajone, biologinio saugumo reikalavimai, taip pat bus aptariami veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai.

Spalio 13 d. 10.30 val. VMVT Marijampolės VMVT vyrausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius, vykdantis Kalvarijos VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus funkcijas, Arūnas Garkauskas dalyvaus medžiotojų klubo „Žaltytis“ visuotiniame medžiotojų susirinkime, kurio metu bus supažindinama su biologinio saugumo reikalavimais medžioklėje bei mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimais.

2018 m. rugsėjis 25 d.

VMVT

Spalio 1–2 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėseną, likvidavimo programas ir laisvo statuso suteikimo procedūras reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglamentą (ES) 2016/429.

Spalio 1–2 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Veterinarinių vaistų liekanų gyvūniniuose maisto produktuose ekspertų darbo grupės posėdyje.

Spalio 2–3 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausios veterinarijos gydytojos-valstybinės veterinarijos inspektorės pareigas, Jūratė Sukackienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Žuvininkystės produktų higienos darbo grupės posėdyje.

Spalio 2–5 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Lioną (Prancūzija) dalyvauti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) rengiamame regioniniame seminare dėl veterinarinių vaistų.

Spalio 5 d. 13.30 val. VMVT (Siesikų  g.15, Vilnius) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl  pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Spalio 5–6 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti darbo grupės posėdyje dėl Reglamento (EB) 882/2004 15.5 straipsnio įgyvendinimo (Reglamentas (EB) Nr. 669/2009).

Pavaldžios įstaigos

Spalio 2–4 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus vedėjas Vaclovas Jurgelevičius vyksta  į Isprą (Italija) dalyvauti ENGL (Europos GMO laboratorijų tinklo) organizuojamame 29-ajame plenariniame posėdyje.

Spalio 4–6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Arūnas Jankauskas vyksta į Romą (Italija) dalyvauti kasmetiniame EURL organizuojamame susitikime cheminių elementų gyvūninės kilmės maisto produktuose nustatymo klausimais.

Spalio 5 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis ir su jo veikla susipažins Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 9-os klasės moksleiviai.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 1 d. 12 val. minint Pasaulinę vegetarų dieną VMVT Alytaus VMVT darbuotojai dalyvaus vegetariškuose pietuose. Po pietų vyks diskusija tema „Sveika mityba. Maisto gaminimas iš daržovių, gamybos kultūra ir įpročiai“.

Spalio 1–5 d. VMVT Rietavo VMVT vyks Rietavo L. Ivinskio gimnazijos pradinių klasių mokinių piešinių paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti.

Spalio 2 d. nuo 9 val. iki 12 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) Pasaulinei pasiutligės dienai pažymėti privatus veterinarijos gydytojas Marijonas Apanavičius nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės.

Spalio 2 d. nuo 9 val. iki 12 val. VMVT Molėtų VMVT kartu su privačiu veterinarijos gydytoju organizuoja nemokamą naminių gyvūnų vakcinaciją nuo pasiutligės.

Spalio 2 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT salėje (Veterinarijos g. 4, Akmenių k.) organizuojamas rajono veterinarijos gydytojų pasitarimas, kurio metu bus aptariama AKM prevencijos priemonės, užkrečiamųjų ligų plano vykdymas, atsparumo antibiotikams priežastys ir atsakingas antibiotikų naudojimas veterinarijos praktikoje.

Spalio 2 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai Utenos rajono vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikams organizuoja paskaitą tema „Gyvūnų poreikiai“.

Spalio 2 d. 10.00 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė, vyr. specialistė-maisto produktų inspektorė Aušra Zupkienė dalyvaus Panevėžio m. savivaldybėje vykiančiame pasitarime dėl valgiaraščių rengimo ikimokyklinėms įstaigoms.

Spalio 2 d. 14 val. VMVT Varėnos VMVT organizuoja susitikimą su Varėnos rajono medžiotojais tema „Pasiutligės situacija Lietuvoje ir pasaulyje, prevencija, kiti aktualūs klausimai“.

Spalio 2–4 d. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos Gediminas Gvazdaitis vyksta į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių grupės dėl nenumatytų veterinarinių atvejų organizuojamame seminare.

Spalio 2–4 d. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus vyksta į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių grupės dėl nenumatytų veterinarinių atvejų organizuojamame seminare.

Spalio 2–4 d. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus kursuose pagal Ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mokymo skyriuje (R. Jankausko g. 2, Vilnius).

Spalio 2–4 d. 9–16 val. VMVT Pasvalio VMVT salėje (Mūšos g. 2H, Pasvalys) rengiami mokymai „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“. Mokymus organizuoja VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas.

Spalio 2–7 d. VMVT Vilniaus VMVT organizuojami renginiai, skirti Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti. Renginių sąrašas.

Spalio 3 d. VMVT Kaišiadorių VMVT Paparčių pagrindinėje mokykloje organizuoja renginį pradinių klasių mokiniams tema „Augintinis ne žaisliukas. Elkimės atsakingai“.

Spalio 3 d. VMVT Šiaulių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Šiaulių Juventos progimnazijoje praves pamoką „Maisto švaistymo mažinimas. Kas yra antimikrobinis atsparumas? Atsakingas naudojimas“.

Spalio 3 d. VMVT Visagino VMVT organizuoja vaikų piešinių konkursą „Mano augintinis“. Vaikų piešinių paroda Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, patys gražiausi piešiniai bus atrinkti ir eksponuojami  I. Voitechovskajos  veterinarijos įmonėje, nugalėtojai bus apdovanojami.

Spalio 3 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojami mokymai laikytojams, norintiems ženklinti ir registruoti savo gyvulius.

Spalio 3 d. 11 val. A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje (Žaliaduonių g. 8, Juknėnų k., Utenos r. sav.) vyks susitikimas su AB „Rokiškio sūris“ Utenos paruošų skyriaus atsakingais specialistais ir pieno supirkėjais. Susitikime bus aptariamos rekomendacijos, skirtos užtikrinti pieno kokybės atitiktį nustatytiems reikalavimams, transportuojant nedidelius žalio pieno kiekius iki pieno supirkimo punkto.

Spalio 3 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT atstovai praves pamoką Varėnos Ryto progimnazijos mokiniams tema „Gyvūnų gerovė ir ligos – kaip galiu apsaugoti ir padėti. Atsakingas antibiotikų naudojimas. Maisto švaistymas“.

Spalio 3–4 d. 9–16 val. VMVT Šakių VMVT salėje (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) rengiami mokymų kursai „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Mokymus organizuoja VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas.


Spalio 3–4 d. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai), bendradarbiaudama su Druskininkų savivaldybės administracija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Pasaulinei pasiutligės dienai pažymėti organizuoja nemokamą gyvūnų augintinių vakcinaciją nuo pasiutligės. Nemokama gyvūnų augintinių vakcinacija bus vykdoma:
Spalio 3 d. nuo 15 val. iki 18 val.
Druskininkų miesto gyvūnai augintiniai bus vakcinuojami adresu P. Cvirkos  g. 31, Druskininkai.
Viečiūnų seniūnijos gyvūnai augintiniai bus vakcinuojami prie seniūnijos už „Maximos“ esančioje aikštelėje.
Spalio 4 d. nuo 15 val. iki 18 val.
Druskininkų miesto gyvūnai augintiniai bus vakcinuojami  adresu P. Cvirkos  g. 31, Druskininkai.
Leipalingio seniūnijos gyvūnai augintiniai bus vakcinuojami prie buvusios seniūnijos (turgaus) aikštelėje.


Iki spalio 5 d. tęsiama akcija „Gyvūnų vakcinacija nuo pasiutimo ligos“, kurią organizuoja VMVT Utenos VMVT kartu su Utenos rajono privačiais veterinarijos gydytojais ir Utenos rajono seniūnijomis.
Akcija vyks:
Spalio 2 d. 9–12 val. Tauragnų seniūnijos patalpose (A. Musteikio g. 35, Tauragnų mstl., Utenos r. sav.)
Spalio 4 d. 9–12 val. Sudeikių seniūnijos patalpose (Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., Utenos r. sav.)
Spalio 5 d. 10–13 val. Saldutiškio seniūnijos patalpose (Laisvės a. 2, Saldutiškio mstl., Utenos r. sav.)
Atvykę į seniūniją privatūs veterinarijos gydytojai už simbolinę (1 euro) kainą vakcinuos augintinius nuo pasiutligės.


Spalio 4 d. VMVT Jonavos VMVT organizuojami renginiai, skirti Pasaulinei pasiutligės dienai ir Pasaulinei gyvūnų globos dienai. Renginių sąrašas.

Spalio 4 d. 9.50 val. VMVT Ignalinos VMVT Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykloje-daugiafunkciniame centre (Mokyklos g. 7, Naujojo Daugėliškio k.) Pasaulinės gyvūnų globos dienos proga pradinių klasių mokiniams ves pamoką-diskusiją apie gyvūnus augintinius ir bešeimininkius gyvūnus. Taip pat Tarnyboje bus eksponuojama šios mokyklos vaikų piešiniai, tema „Mano augintinis“.

Spalio 4 d. 9–12 val. I. Voitechovskajos  veterinarijos įmonėje (Festivalio g. 3, Visaginas) gyvūnai nemokamai vakcinuojami  nuo pasiutligės.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT atstovai kartu su Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonu Pranciškumi Čiviliu dalyvaus Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjime (Siesikų g. 19, Vilnius).

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Palangos VMVT veterinarijos gydytojai-inspektoriai Pasaulinės gyvūnų globos dienos proga sodų bendrijoje „Pavėsis“, Palanga, nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės, konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos ir priežiūros klausimais.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT kartu su UAB cirkas „Svajonė“ Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje (Vyturio g. 12, Jurbarkų k., Jurbarkų sen., Jurbarko r.) organizuoja renginį, skirtą Pasaulinei gyvūnijos dienai. Renginys nemokamas.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT Kirdonių universaliame daugiafunkciniame centre (Žalgirio g. 17, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.) organizuoja Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjimą-pamokėlę „Mūsų gyvūnai“. Vaikai susipažins su gyvūnų laikymo ypatumais, elgsena.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuojamas privačių  veterinarijos gydytojų pasitarimas, kurio metu bus paminėta Pasaulinė gyvūnų globos diena, aptariamas užkrečiamųjų ligų plano vykdymas ir kt. aktualūs klausimai.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT  Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 2 klasės mokiniams organizuoja renginįišvyką į Metelių regioninį parką, esantį Lazdijų r.sav., Seirijų sen., Metelių k., Seirijų g. 2.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Daugėdų mokyklos moksleiviais tema „Gyvūnų gerovė, atsakingas augintinių pasirinkimas ir jų priežiūra“. Renginys skirtas Pasaulinei gyvūnų dienai.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Lina Vasiliauskienė kartu su privačia veterinarijos gydytoja Inga Žakaite Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje  „Eglutė“ (S. Nėries g. 31 A, Vilkaviškis) 35 m. amžiaus vaikams praves pamoką, kurioje darželio auklėtiniai  bus supažindinami  su VMVT veikla, veterinarijos gydytojų darbu, gyvūnų augintinių priežiūra. Renginį papuoš darželio auklėtinių piešinių paroda gyvūnų tema.

Spalio 4 d. 10–12 val. VMVT Kretingos VMVT Salantų gimnazijos 56 ir 11 klasių mokiniams ir Salantų regioninio parko edukacinio būrelio nariams Salantų regioninio parko direkcijoje organizuoja paskaitą tema „Dalis širdies mus supantiems gyvūnams“. Pristatymo metu vaikai galės susipažinti su gyvūnų gerovės reikalavimais, kaip atsakingai išsirinkti gyvūną augintinį, ką turėtų žinoti mažieji šeimininkai apie savo gyvūną.

Spalio 4 d. 10–12 val. VMVT Ukmergės VMVT atstovas Želvos gimnazijos 56 ir 9 klasių mokiniams praves pamoką-paskaitą tema „Gyvūnų sveikata ir gerovė, prižiūrint gyvūnų augintinius“. Moksleiviai  bus supažindinami su pagrindiniais gyvūnų priežiūros reikalavimais.

Spalio 4 d. 11 val. VMVT Kalvarijos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius V. Matulevičius Kalvarijos savivaldybės Liubavo Juozo Montvilo pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniams praves pamoką „Gyvūnai yra geriausi žmogaus draugai“.

Spalio 4 d. 11 val. VMVT Kelmės VMVT specialistai dalyvaus Šedbarų pradinėje mokykloje-daugiafunkciniame centre (Šedbarų k., Tytuvėnų apylinkių sen.) vyksiančiame renginyje, skirtame Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 11–13 val. VMVT  Visagino VMVT kartu su Visagino socialinės globos namų užimtumo centru organizuoja Visagino socialinės globos namų gyventojų rankdarbių parodą (piešiniai, lankstiniai iš popieriaus, lipdymas iš molio), tema „Gyvūnai šalia mūsų“. Darbai bus eksponuojami Visagino socialinės globos namų užimtumo centre.

Spalio 4 d. 12 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Dirkstys Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje (Liepų g. 9, Aleksandrija) organizuoja susitikimą su moksleiviais tema „Mano augintinis“, skirtą Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT Salantų gimnazijos 10-11 klasių mokiniams ir Salantų regioninio parko edukacinio būrelio nariams Salantų regioninio parko Šauklių riedulyne organizuoja pažintinę išvyką pas aptvaruose laikomus laukinius gyvūnus. Vaikai susipažins su išskirtine vietove – Lietuvos tundra ir čia įveistais muflonais.

Spalio 4 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja renginį, skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti. Renginyje dalyvaus Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai ir VšĮ „Šilutės beglobiai“ atstovė su augintiniais. Mokiniai bus supažindinti su įstaigos veikla, veterinarijos gydytojo profesija ir kaip prižiūrėti savo augintinius.

Spalio 4 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuojami ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo mokymai, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkinius gyvūnus. Bus išduodami pažymėjimai, suteikantis teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Spalio 4 d. 14 val. VMVT Plungės VMVT kartu su Plungės šunų dresavimo mokykla „Auksinis vilkas“ organizuoja renginį Plungės „Babrungo“ pagrindinės mokyklos 5-6 klasių mokiniams. Renginio metu vyks dresuotų šunų pasirodymai, dresuotojas papasakos apie šunų dresavimo ypatumus. Taip pat bus pristatyta veterinarijos gydytojo profesija. Renginio vieta: Žemaitijos g. 13, Babrungo k., Babrungo sen., Plungės r. sav.

Spalio 4 d. 14 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja susitikimą su Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos mokiniais. Tema „Aš ir gyvūnai supantys mane. Kaip atsakingai naudoti antibiotikus. Maisto švaistymas“.

Spalio 4 d. 14.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus maisto prekybos subjektų atstovams tema „Teisės aktų reikalavimai ir aktualijos mažmeninei prekybai“.

Spalio 4 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT salėje (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuojamas seminaras už maisto tvarkymą ir valgiaraščių sudarymą mokyklose atsakingiems asmenims „Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos“.

Spalio 4 d. 15–17 val. VMVT Visagino VMVT kartu su Visagino gyvūnų globos draugijos pirmininke organizuoja Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“  paruošiamosios grupės vaikams apsilankymą Visagino gyvūnų globos draugijoje, bus pasakojama, kaip prižiūrėti gyvūnus, jais rūpintis.

Spalio 4 d. 16 val. VMVT Mažeikių VMVT Šv. Pranciškaus Asyžiečio aikštėje (Naftininkų g. 13, Mažeikiai) organizuoja šventę, skirtą paminėti Šv. Pranciškaus, gyvūnų globėjo, dieną. Jos akcentu taps kunigo palaiminimas visiems susirinkusiems ir jų augintiniams. Renginyje pasirodys Mažeikių rajono policijos komisariato kinologai su tarnybiniais šunimis. Šventėje dalyvaus Mažeikių gyvūnų globos draugijos savanoriai ir jų globojami gyvūnai.

Spalio 4 d. VMVT Akmenės VMVT Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje organizuoja paskaitą-pamoką „Mano augintinis – mano šeimos narys“ bei Piešinių konkurso nugalėtojų apdovanojimą. Vaikai bus supažindinti su pagrindiniais gyvūnų priežiūros reikalavimais bei atsakomybe juos auginant. Vaikams už dalyvavimą piešinių konkurse bus įteiktos padėkos.

Spalio 4 d. VMVT Alytaus VMVT dalyvaus Alytaus miesto Panemunės pagrindinėje mokykloje vyksiančiame renginyje Pasaulinei gyvūnų globos dienai su sportinių šunų klubo „Cerberis“ augintinių pasirodymu. Vyks ir piešinių paroda-konkursas „Mano augintinis“.

Spalio 4 d. VMVT Anykščių VMVT Anykščių rajono Traupio pagrindinėje mokykloje ves paskaitą-pamoką „Gyvūnų ligos-kaip galiu padėti ir apsaugoti“.

Spalio 4 d. VMVT Širvintų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Audronė Buožytė Širvintų pradinėje mokykloje moksleiviams praves paskaitą-pamoką „Mūsų gyvūnai – mūsų gyvenimo dalis“. Vaikai bus supažindinti su pagrindiniais gyvūnų priežiūros reikalavimais. Taip pat bus pristatyta antimikrobinių medžiagų naudojimo, AKM, paukščių gripo, pasiutligės situacija Lietuvoje ir Širvintų rajone.

Spalio 4 d. VMVT Širvintų VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Jolanta Jurkevičienė Širvintų pradinėje mokykloje pristatys situaciją, susijusią su maisto švaistymu, bado problema ir nepritekliumi. Bus diskutuojama, kaip moksleiviai galėtų prisidėti prie šios problemos sprendimo.

Spalio 4 d. VMVT Biržų VMVT Biržų „Saulės" gimnazijos Ic klasės mokiniams ves pamoką-diskusiją apie maisto švaistymo mažinimą bei atsakingą antimikrobinių medžiagų naudojimą.

Spalio 4 d. Molėtų pradinėje mokykoje vyks piešinių konkurso „Mano mylimiausias gyvūnas“ nugalėtojų apdovanojimai. Konkursą organizavo Molėtų pradinės mokyklos 4 klasės mokytoja kartu su VMVT Molėtų VMVT. Ta proga VMVT Molėtų VMVT viršininkas Paulius Juknevičius skaitys pranešimą „Augintinių priežiūra“ ir įteiks padėkas-apdovanojimus I-III vietos laimėtojams.

Spalio 4 d.  VMVT Šiaulių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Virginijus Juodpusis praves pažintinę pamoką Šiaulių Centro pradinėje mokykloje, skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai.

Spalio 4 d. VMVT Trakų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rima Krasnogirienė lankysis Trakų pradinėje mokykloje ir Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė”. Vaikams bus pravedama paskaita „Ūkiniai gyvūnai. Kas jie?“.

Spalio 4 d. VMVT Utenos VMVT darbuotojai lankysis Utenos rajono gyvūnų globos namuose ir perduos gyvūnams paruoštas dovanas.

Spalio 4 d. Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti VMVT Šilutės VMVT kartu su veterinarijos gydytoja Kamilija Tamavičiūte, užsiimančia individulia veikla, organizuoja šunų, kačių ir šeškų nemokamą vakcinacijos akciją nuo pasiutligės:
         - Juknaičiuose, prie seniūnijos (aikštelėje) nuo 10 iki 11 val.
         - Pašyšiuose, Ateities g. 11, prie parduotuvės nuo 12 iki 13 val.
Akcijos metu veterinarijos gydytoja šeimininkams patars, kaip reikia elgtis ir prižiūrėti savo  gyvūnus augintinius.

Spalio 5 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Zarasų rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatų, sveikos bandos statuso palaikymo.

Spalio 5 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) darbuotojai kartu su privačiais veterinarijos gydytojais organizuoja susitikimą–pasitarimą, skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti. Po paminėjimo bus aptariama biologinis saugumas ir afrikinio kiaulių maro situacija rajone, Lietuvoje ir pasaulyje, parama smulkiesiems kiaulių ūkiams, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS analizė ir kiti aktualūs klausimai.

Spalio 5 d. 15 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoji mokymai Molėtų rajono medžiotojų klubų medžiotojams ir jų atstovams, kurių metu bus aptariama AKM ir paukščių gripo situacija rajone ir Lietuvoje, AKM  ir paukščių gripo biologinio saugumo reikalavimai, taip pat veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimų pristatymas.

Spalio 6 d. 10–12 val. VMVT Ukmergės VMVT vyr. vet. gydytojas-inspektorius E. Dabrickas  kartu su VšĮ „Klajūnas“ miesto bendruomenei ir moksleiviams organizuoja Šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvūnų globėjo dienos paminėjimą. Renginys vyks Kęstučio a. 4, Ukmergė. Bus supažindinama  su pagrindiniais gyvūnų augintinių veisimo priežiūros reikalavimais.

Spalio 6 d. 13–16 val. Klaipėdos Danės skvere vyks Gyvūnų dienos šventė. Renginyje persipins Pranciškoniškasis sakralumas, malda, palaiminimas ir pramogos visiems šeimos nariams.

Spalio 7 d. 11–15 val. Klaipėdos vasaros koncertų estradoje Gyvūnų globos namai „Linksmosios pėdutės“ septintą kartą organizuoja labdaringą „Linksmųjų pėdučių bėgimą“, skirtą Pasaulinei Gyvūnų globos dienai paminėti. Startinis mokestis savanoriška auka gyvūnų globos namams.

Iki spalio 7 d. Klaipėdos „Vingio“ veterinarijos klinikoje (Vingio g. 21, Klaipėda) profesionalūs veterinarijos gydytojai atsakys į visus rūpimus klausimus apie augintinį.Su slaptažodžiu MEŠKIS, taikoma 10 % nuolaida gyvūnų vakcinacijai.

Nuo spalio 8 d. VMVT Utenos VMVT patalpose (Aušros g. 84, Utena) eksponuojamas tarnybos darbuotojų ir jų augintinių fotonuotraukų koliažas „Mes ir mūsų augintiniai“, skirtas Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti.

Spalio 9 d. 10–12 val. VMVT Ukmergės VMVT atstovai Želvos gimnazijos 56 ir 9 klasių mokiniams organizuoja pamoką temomis „Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti apsisaugoti", „Mitai ir faktai apie maisto švaistymą“ ir „Kas yra AMR, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Iki spalio 15 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Smėlio filiale, adresu Smėlio g. 9, Utena, bus eksponuojama VMVT Utenos VMVT darbuotojos paroda „Mezginiai augintiniui“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti.

2018 m. rugsėjis 19 d.

VMVT

Rugsėjo 24-25 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto produktų ir pašarų nuolatinio komiteto Toksikologinės saugos skyriaus darbo grupės dėl su maistu besiliečiančių medžiagų posėdyje.

Rugsėjo 24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėseną, likvidavimo programas ir laisvo statuso suteikimo procedūras reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglamentą (ES) 2016/429.

Rugsėjo 24-25 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Varšuvą (Lenkijos Respublika) dalyvauti Nuolatinės ekspertų grupės 11-jame susitikime dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos ir Rytų Europos regionuose.

Rugsėjo 23-28 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Šimkus vyksta į Barseloną (Ispanija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Rugsėjo 24-28 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Karolina Vitytė Trime (Airija) dalyvaus Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (sausumos gyvūnai)“.

Rugsėjo 26-28 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Pirbraito instituto organizuojamame Konsorciumo atidaromajame posėdyje dėl projekto “DEFEND”.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 24 – 25 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius) lankysis delegacija iš Slovėnijos. Vizito tikslas – susipažinti su afrikiniam kiaulių marui taikomomis priemonėmis, vykdomais tyrimais, Instituto veikla.

Rugsėjo 24 – 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į mokymus EURL-AR, skirtus bakterijų analizei viso genomo sekvenavimu (WGS), DTU, Liungbiu (Danijos Karalystė).

Rugsėjo 24 – 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Europos referentinės laboratorijos organizuojamus mokymus dėl pesticidų nustatymo nauja technika ir į kasmetinį susitikimą dėl pesticidų vaisiuose ir daržovėse nustatymo (Ispanijos Karalystė).

Rugsėjo 25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacijos ir duomenų analizės skyriaus vedėja Agnietė Grušauskienė bei Kokybės vadybos skyriaus vedėja Raimonda Krejarienė atliks auditą Veterinarinių vaistų ir biocidų vertinimo skyriuje. Audito tikslas įvertinti informacinių sistemų ir darbo vietos atitikimą ECHA informacinių sistemų saugumo reikalavimams, autorizuojant veterinarinius biocidinius produktus (Tilžės g. 18, Kaunas).

Rugsėjo 26 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius) vyks seminaras „Maisto tyrimai ir mėginių paruošimas“, kurį ves dr. Jorg Baute („Phenomenex“).

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 24 d. 8 val. VMVT Prienų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė R. Gundorinienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius E. Šarkūnas organizuoja mokymus pieno gamintojams. Mokymų metu bus aptarta saugaus, kokybiško pieno gamyba, apsauga nuo mastito ir pieno supirkimo taisyklių pakeitimų įgyvendinimo klausimai. Mokymai vyks „Piliakalnio“ supirkimo punkte, Lelionių k., Stakliškių sen., Prienų r.

Rugsėjo 24 d. 08.45 val. ir 10.45 val. VMVT Šiaulių VMVT inspektoriai kartu su VšĮ Šiaulių miškų urėdijos darbuotojais ves paskaitas “Ar pažįsti miško gyvūnus” Šiaulių Ragainės progimnazijos moksleiviams. Paskaitos vyks Šiaulių Ragainės progimnazijoje.

Rugsėjo 24 d. 13 val. VMVT Marijampolės VMVT konferencijų salėje (Kauno g. 100a, LT-68230 Marijampolė) tarnybos specialistai kartu su UAB "VR Trading" organizuoja mokymus tema "Pieno supirkimo aktualijos“.

Rugsėjo 24 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Rugsėjo 24 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT inspektoriai organizuoja edukacinę išvyką į Raimondo Nevardausko alpakų ūkį (Dargaičių k., Šiaulių r.).

Rugsėjo 24-25 d. 9-16 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) ūkininkams ir jų partneriams, ūkio darbuotojams vyks mokymo kursai "Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra".

Rugsėjo 25 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymai ūkinių gyvūnų augintojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkinius gyvūnus.

Rugsėjo 25 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojamas pasitarimas su įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais dėl AKM prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, gyvūnų gerovės, ženklinimo bei identifikavimo ir kitų aktualių klausimų. Bus aptariami renginiai, skirti Pasaulinei pasiutligės ir Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Rugsėjo 25 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su smulkiaisiais kiaulių augintojais Kavarsko seniūnijos salėje dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir Anykščių rajone, taikomų kontrolės priemonių bei paramos smulkiesiems kiaulių laikytojams įgyvendinimo taisyklių.

Rugsėjo 25 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT maisto specialistai organizuoja susitikimą su Šiaulių universiteto magistro studijų programos "Gamtinių sistemų valdymas" studentais, kurio metu bus supažindinama su maisto kontrolės sistema. Susitikimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Rugsėjo 25 d. 13.30 val. VMVT Druskininkų VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų  inspektorės dalyvaus kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai pagal „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą nuo 2018 09 01“. Mokymų vieta:  VMVT Alytaus VMVT konferencijų salė, Statybininkų g. 73, LT-63401 Alytus. Mokymų trukmė: 4 ak./val. 

Rugsėjo 25 d. 13.30 val. VMVT Alytaus VMVT organizuoja mokymus tema „Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai pagal maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos“, kurie skirti ikimokyklinio, bendrojo ugdymo įstaigų, stovyklų, vaikų socialinės globos įstaigų vadovams, virėjams, dietistams, visuomenės sveikatos specialistams, maitinimo organizatoriams bei maisto produktų tiekėjams. Mokymai vyks VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus).

Rugsėjo 25 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) subjektų atstovais dėl ŠGP tvarkančių subjektų valstybinės kontrolės, problemų ir sprendimo būdų.

Rugsėjo 26 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose.

Rugsėjo 26 d. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) lankysis veterinarijos specialistai iš Slovėnijos. Vizito tikslas - susipažinti su AKM taikomomis priemonėmis laukinėje faunoje. Bus lankomąsi Telšių rajono medžiotojų pirminio sumedžiotų žvėrių išdorojimo aikštelėse.

Rugsėjo 26 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su smulkiaisiais kiaulių augintojais Kurklių seniūnijos salėje dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir Anykščių rajone, taikomų kontrolės priemonių bei paramos smulkiesiems kiaulių laikytojams įgyvendinimo taisyklių.

Rugsėjo 26 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3, Lazdijai) organizuojamas pasitarimas su Lazdijų rajono Švietimo skyriaus darbuotojais ir rajono švietimo įstaigų vadovais, tema "Vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai".

Rugsėjo 26 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais tema „Žalio pieno saugos ir kokybės užtikrinimas supirkimo metu, valstybinės kontrolės rezultatų apžvalga“.

Rugsėjo 26 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono privačiais veterinarijos gydytojais tema „2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS analizė. Pasaulinė pasiutligės diena. Naujausių teisės aktų apžvalga“.

Rugsėjo 26 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento (J. Biliūno g. 3, Telšiai) Telšių apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės susirinkime, kurio metu bus aptariami 2018 m. Telšių AMR grupės veiklos plano įgyvendinimas bei grupės veiklos efektyvumo didinimas.

Rugsėjo 26 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT susitinka su Degaičių seniūnijos kiaulių augintojais Degaičių seniūnijos salėje (Anulėnų g. 3, Degaičių mstl., Telšių r. sav.) aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Rugsėjo 26 d. 15 val. VMVT Ignalinos VMVT Kazitiškio seniūnijos salėje (Parko g. 7, Kazitiškio k.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams "Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose. Pieno sauga ir kokybė. Antimikrobinis atsparumas (AMR), atsakingas antibiotikų naudojimas ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos".

Rugsėjo 26-28 d. 9-16 val. VMVT Prienų VMVT rengiami mokymai „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“. Mokymai vyks VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai). Mokymus organizuoja VŠĮ Aleksandro Stulginskio Universitetas.

Rugsėjo 27 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio Kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais.

Rugsėjo 27 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT specialistai Utenos mėsa, UAB (Pramonės g. 4, Utena), Biovela, UAB mėsos perdirbimo padalinio atsakingiems darbuotojams organizuoja mokymus, tema „Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr.1333/2008 dėl maisto priedų reikalavimai. Dažančių ir kvapiųjų medžiagų naudojimas mėsos pramonėje. Alergenai ir jų valdymas“.

Rugsėjo 27 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuojamas rajono veterinarijos gydytojų pasitarimas, kurio metu bus paminėta Pasaulinė pasiutligės diena, aptariama AKM prevencijos ir kontrolės priemonės, užkrečiamųjų ligų plano vykdymas, atsakingas antimikrobinių medžiagų naudojimas veterinarijos praktikoje.

Rugsėjo 27 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys Skuodo rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje pristatys pranešimą tema „Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos Lietuvoje ir Skuodo rajone“.

Rugsėjo 27 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT organizuojami mokymai tema "Teisės aktų reikalavimai ir aktualijos maisto prekybos įmonėms".

Rugsėjo 27 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo tema: „Biologinio saugumo ir AKM situacija, parama kiaulių ūkiams. Profilaktinių priešepizootinių darbų atlikimas, antimikrobinių medžiagų naudojimas gyvūnų gydymui ir kiti aktualūs klausimai“. Pasitarimas vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis).

Rugsėjo 27 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT Vidsodžio pagrindinėjė mokykloje (Mokyklos g. 2, Aunuvėnų k., Šaukėnų sen., Kelmės r. Sav.) praves paskaitą-pamoką “Maisto švaistymas, bado problema, nepriteklius”.

Rugsėjo 27 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuojamas pasitarimas su įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais. Tema "AKM situacija, parama kiaulių ūkiams, prevencijos ir kontrolės priemonių taikymas, gyvūnų gerovės, pašarų, ženklinimo bei identifikavimo ir kiti aktualūs klausimai".

Rugsėjo 27 d. 14 val. VMVT Molėtų VMVT organizuojamas pieno supirkėjų kvalifikacijos egzaminas pieno supirkėjo kvalifikacijos pažymėjimui gauti.

Rugsėjo 27 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su Šilutės rajono ikimokyklinių įstaigų darbuotojais atsakingais už maitinimo organizavimą, tema „Naujų teisės aktų apžvalga, vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo įgyvendinimas“.

Rugsėjo 27 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su prekybos tinklo UAB "Norfos mažmena“ atsakingais asmenimis ir darbuotojais. Susitikimo tema "Geros higienos reikalavimų įgyvendinimas prekybos įmonėse”.

Rugsėjo 27 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT susitinka su Ryškėnų seniūnijos kiaulių augintojais Ryškėnų seniūnijos salėje (Masčio g. 5, Ryškėnų mstl., Telšių r. sav.) aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Rugsėjo 27 d. 15 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuojamas susitikimas su rajono kiaulių augintojais. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija rajone bei Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai bei paramos smulkiesiems kiaulių laikytojams įgyvendinimo taisyklės.

Rugsėjo 27 d. 15.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje, kuris vyks Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Varpo g. 9, Šiauliai, III aukštas, konferencijų salė).

Rugsėjo 28 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT specialistai Utenos mėsa, UAB (Pramonės g. 4, Utena), Utenos mėsa, UAB atsakingiems darbuotojams  organizuoja mokymus, tema „Higienos  ir sanitarijos reikalavimai gyvūninio maisto tvarkymo subjektams. Skerdimo higiena. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo reikalavimai“.

Rugsėjo 28 d. 9-12 val. VMVT Jurbarko VMVT ir A. Šimkūno veterinarinio aptarnavimo punktas (Vydūno g. 13, Jurbarkas) organizuoja gyvūnų augintinių nemokamą vakcinaciją prieš pasiutligę.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT patalpose (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojamas pasitarimas su veterinarijos paslaugų teikėjais. Pasitarimo tema „Biologinis saugumas ir afrikinio kiaulių maro situacija, parama kiaulių ūkiams. Profilaktinių priešepizootinių darbų atlikimas. Kiti einamieji klausimai".

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo tema „Biologinis saugumas ir afrikinio kiaulių maro situacija, parama kiaulių ūkiams, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas ir kiti einamieji klausimai".

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT specialistai susitinka su Telšių rajono Gadūnavo seniūnijos kiaulių augintojais Gadūnavo seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 15, Gadūnavo mstl., Telšių r. sav.) aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą/mokymus su privačiais veterinarijos gydytojais, tema "AKM situacija Lietuvoje ir pasaulyje, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas. Racionalus antimikrobinių medžiagų naudojimas gyvulininkystėje".

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT (Livonijos g. 10, Joniškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „Užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas. Sveikos bandos statuso palaikymas“.

Rugsėjo 28 d. Kretingos r. įmonės UAB „Petveta“ (Laisvės g. 15a., Kretingos m.) privatūs veterinarijos gydytojai 10-17 val. nemokamai vakcinuos augintinius nuo pasiutligės.

Rugsėjo 28 d. 11-14 val. VMVT Jurbarko VMVT ir UAB "Ruminavet“ (Kauno g. 27, Jurbarkas) organizuoja gyvūnų augintinių nemokamą vakcinaciją prieš pasiutligę.

Rugsėjo 28 d. 13 val. VMVT Palangos VMVT veterinarijos gydytojai-inspektoriai Pasaulinės pasiutligės dienos proga aikštelėje, prie Liepojos plento Nr.10, Palanga, nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės, konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos ir priežiūros klausimais.

Rugsėjo 28 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja pasitarimą su veterinarijos paslaugų teikėjais. Pasitarimo tema „Biologinis saugumas ir afrikinio kiaulių maro situacija, parama kiaulių ūkiams. Profilaktinių priešepizootinių darbų atlikimas. Kiti aktualūs klausimai".

Rugsėjo 28 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su Druskininkų savivaldybės įgaliotuoju veterinarijos gydytoju ir medžiotojų būrelių vadovais bei medžiotojais. Pasitarimo metu bus aptarta AKM situacija pasaulyje, Lietuvoje, kiaulininkystės ūkių biosaugos klausimai, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas.  Pasitarimo temos: „AKM situacija Druskininkų savivaldybės teritoriniame vienete, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su afrikinio kiaulių maro  bei kitų užkrečiamųjų ligų prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė“. „Mitai ir faktai apie maisto švaistymą“.

Rugsėjo 28 d. Pasaulinės pasiutligės dienos proga Utenoje veikiančių veterinarinių gydyklų UAB “Trivitas”, J. Basanavičiaus g. 47, Utena, ir UAB “Tarandės gyvūnų namai”, K. Donelaičio g. 10, Utena, darbuotojai - veterinarijos gydytojai nuo 9 iki 12 val. atliks gyvūnų augintinių vakcinaciją nuo pasiutimo ligos už simbolinę, 1 euro kainą.

Rugsėjo 28 d. VMVT Rokiškio VMVT Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti su J. Tūbelio progimnazijos mokiniais organizuoja  renginį-išvyką į Ilzenbergo dvarą, kuriame auginami ūkiniai ir egzotiniai gyvūnai bei paukščiai.

Rugsėjo 28 d. VMVT Marijampolės VMVT organizuojamas pieno supirkėjų kvalifikacijos egzaminas pieno supirkėjo kvalifikacijos pažymėjimui gauti.

Rugsėjo 28 d. minint pasaulinę Pasiutligės dieną privataus veterinarijos gydytojo Petro Šeško kabinete adresu:  Čiurlionio g. 1, Rokiškio m., 8–11 val. ir 16-18 val. bus vykdoma nemokama augintinių vakcinacija nuo pasiutligės. http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/trumpa-informacija/rugsjo-28d-bus-...

Rugsėjo 28 d. 10-12 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) pažymint Pasaulinę pasiutligės dieną bus nemokamai vakcinuojami augintiniai. Prie šios akcijos prisidės UAB “Arveta” ir UAB “Veterinarijos vaistinė”.

Rugsėjo 28 d. 8-17 val. UAB “Nutriveta” (Dariaus ir Girėno g. 16, Kelmė) nemokamai vakcinuos augintinius nuo pasiutligės.

Rugsėjo 28 d. 8-17 val. įgaliotieji veterinarijos gydytojai atliks nemokamą augintinių vakcinaciją Kražių, Šaukėnų, Tytuvėnų ir Užvenčio seniūnijose.

Rugsėjo 28-29 d. VMVT Klaipėdos VMVT kartu su privačiais veterinarijos gydytojais organizuojami renginiai, skirti Pasaulinei pasiutligės dienai. Renginių sąrašas.


Rugsėjo 28-29 d. Pasaulinei pasiutligės dienai paminėti VMVT Šilutės VMVT organizuoja kartu su rajono privačiais veterinarijos gydytojais šunų, kačių ir šeškų vakcinacijos nemokamą akciją nuo pasiutligės. Vakcinaciją vykdys privatūs veterinarijos gydytojai iš savo lėšų.
Akcija vyks:
Rugsėjo 28 d. nuo 9 iki 11 val.
1. UAB „Šarmaka“ (Vydūno g. 1, Šilutė)
2. UAB „Pamario veterinarija“
       - Gintaro g. 20, Švėkšnos mstl.   
       - Dariaus ir Girėno g. 24, Ž.Naumiesčio mstl.   
       - Prie bendruomenės namų „Rytdiena“, Degučiai
3. J.Valučio įmonė (Minijos g. 27, Vilkyčių k., Saugų sen.)
4. S. Jukniaus veterinarijos įmonė (Bikavėnų k., Vainuto sen.)
Rugsėjo 29 d.
V. Jončo veterinarijos įmonė
         - Kintuose prie seniūnijos nuo 9 iki 11 val.
         - Ventėje prie parduotuvės nuo 11.30 iki 13 val.
Akcijų metu veterinarijos gydytojai šeimininkams patars, kaip reikia elgtis ir prižiūrėti savo  gyvūnus augintinius.


Rugsėjo 29 d. VMVT Zarasų VMVT dalyvaus Zarasuose Selių aikštėje vyksiančioje rudens mugėje ,,Šimtas pyragų”, kurios metu tarnybos įrengtame kiemelyje bus eksponuojami Zarasų meno mokyklos vaikų piešiniai tema ,,Mano svajonių augintinis” ir pristatomi įrankiai gyvūnų gydymui bei propaguojama veterinarijos gydytojo specialybė.

2018 m. rugsėjis 13 d.

VMVT

Rugsėjo 16-17 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės naujo maisto ir toksikologinės saugos skyriaus posėdyje.

Rugsėjo 16-18 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, l.e. direktoriaus pavaduotojos pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patariamojo forumo 69-jame susitikime.

Rugsėjo 16-19 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Tbilisį (Gruzijos Respublika) dalyvauti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) organizuojamoje 28-oje Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos regioninės komisijos Europoje konferencijoje.

Rugsėjo 16-21 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) ir kontaktinių asmenų 36-jame susitikime ir konferencijoje “Mokslas, maistas, visuomenė”.

Rugsėjo 17-20 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus patarėja Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato organizuojamame ekspertų posėdyje "Valstybinės kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41-44 skyrių metinės ataskaitos".

Rugsėjo 18-20 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Varšuvą (Lenkija) dalyvauti Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinių tyrimų biuro, Jungtinių Valstijų žemės ūkio departamento ir Lenkijos žemės ūkio ministerijos organizuojamuose mokymuose dėl bioterorizmo ir agroterorizmo grėsmes.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kokybės vadybos skyriaus darbuotojai dalyvaus „Procesų ir rizikų valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018“ mokymuose, kurie vyks viešbutyje „Panorama Hotel“, konferencijų centre, Sodų g. 14, Vilniuje.

Rugsėjo 19 – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) Bruceliozės Centrinės referentinės laboratorijos (CRL) organizuojamame kasmetiniame pasitarime.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 17 d. 12 val. VMVT Kauno VMVT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Didžiojoje salėje (Tilžės g. 18, Kaunas), organizuoja seminarą vaikų ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims „Vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai“.

Rugsėjo 17 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav.) organizuoja pasitarimą su Telšių rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus specialistais ir Telšių rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Telšių rajone, taikomų kontrolės priemonių bei paramos smulkiesiems kiaulių laikytojams įgyvendinimo taisyklių.

Rugsėjo 18 d. 9 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su veterinarijos paslaugų teikėjais. Pasitarimo tema „Biologinis saugumas ir Afrikinio kiaulių maro situacija, parama kiaulių ūkiams. Profilaktinių priešepizootinių darbų atlikimas. Antimikrobinių medžiagų naudojimas veterinarijoje ir ūkiuose“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Rugsėjo 18 d. 10 val. VMVT Pakruojo VMVT (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Rugsėjo 18 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausiais veterinarijos gydytojas–inspektorius Vytautas Mockus dalyvaus Šilutės rajono savivaldybės administracijos įvertinimo komisijos posėdyje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė) dėl nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimą, kompensavimo likviduojant leukozės židinį.

Rugsėjo 18 d. 11 val. VMVT Molėtų VMVT organizuoja susitikimą su moksleiviais, kurio metu bus teikiama informacijos sklaida „Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti“.

Rugsėjo 20 d. 9 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja renginį su Aukštelkų pagrindinės mokyklos pradinių  klasių moksleiviais artėjančiai Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti. 13 val. tapatus renginys organizuojamas Alksniupių pagrindinėje mokykloje.

Rugsėjo 20 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja susitikimą su Žagarės seniūnijos ūkinių gyvūnų augintojais Žagarės seniūnijos patalpose, esančiose Tilto g. 2, Žagarės m., Joniškio r. savivaldybė. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Joniškio rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimai ūkiuose, atsakingas antibiotikų naudojimas.

Rugsėjo 20 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkinius gyvūnus.

Rugsėjo 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Rugsėjo 20 d. 15 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su elnių augintojais ir medžiotojais, kurio metu bus aptarta elnių lėtinės išsekimo ligos klinikiniai požymiai, užsikrėtimo būdai, prevencijos priemonės, mėginių paėmimas.

Rugsėjo 20 d. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas dalyvaus susitikime su medžiotojų klubo "Liubavas" medžiotojais, kurio metu bus aptariama biosaugos reikalavimų laikymosi, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka bei kiti aktualūs klausimai.

Rugsėjo 21 d. 10 val. VMVT Prienų VMVT Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (Konferencijų salė, II a.) organizuoja mokymus „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo taikymas“. Mokymai skirti ugdymo įstaigų vadovams ir Prienų rajono savivaldybės darbuotojams.

Rugsėjo 21 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2f, Varpininkų k., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja konsultaciją-mokymus komercinių kiaulių ūkių savininkams laikantiems paršavedę arba daugiau kaip 10 kiaulių ir norinčius vykdyti prekybą.

Rugsėjo 21 d. 13.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti gyvulius savame ūkyje.

Rugsėjo 21 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais tema „Pieno sauga ir kokybė, teisės aktų, reglamentuojančių pieno supirkimą pakeitimai. Kontrolės rezultatų apžvalga“.

2018 m. rugsėjis 05 d.

VMVT

Rugsėjo 11-15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Orinta Rimašaitė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „ES taisyklių, susijusių su mikrobiologiniais kriterijais, zoonozių ir zoonozių sukėlėjų stebėsena bei kontrole, įgyvendinimas (zoonozių)“.

Rugsėjo 10-14 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Karolina Vitytė ir VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta Vilniuje dalyvaus Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Bendrųjų higienos reikalavimų ir kontrolės procedūrų, pagrįstų maisto verslo operatorių parengtais RVASVT principais, auditavimas“.

Rugsėjo 12-13 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl gyvų gyvūnų ir negyvūninių ir gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).

Rugsėjo 13-14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupėje dėl akvakultūros ligų stebėsenos ir likvidavimo reglamentavimo.

Rugsėjo 16-17 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės naujo maisto ir toksikologinės saugos skyriaus posėdyje.

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 11 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) Arklių ligų Centrinės referentinės laboratorijos (CRL) organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Rugsėjo 12 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Nepalo Federacinės Demokratinės Respublikos, Vidurio vakarų universiteto Surghete Mokslo ir technologijos fakulteto profesorius Deba Bahadur Khadka, kuris bus supažindintas su gyvūninės kilmės maisto produktų stebėsenos programa bei importuojamų iš trečiųjų šalių maisto produktų bei pašarų radiologine kontrole.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 10-14 dienomis VMVT Pagėgių VMVT darbuotojai susitinka su Pagėgių sav., Vilkyškių sen., pamiškių kaimų gyventojais dėl AKM situacijos Lietuvoje.

Rugsėjo 10 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža  dalyvaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) Klaipėdos departamento organizuojamame pasitarime, dėl SAM pateiktų pastabų bei pasiūlymų dėl pirminio užpildyto „Points of Entry“ klausimyno koregavimo. Pasitarimas vyks Liepų g. 17, Klaipėda.

Rugsėjo 11 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus ir skaitys pranešimą, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ūkiuose, pagalbos teikimas kiaulių laikytojams, reikalavimai paukščių laikytojams laukinių paukščių migracijos metu ir kiti aktualūs klausimai” Ukmergės savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kęstučio aikštė 3, Ukmergė.

Rugsėjo 11 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Vytautas Mockus dalyvaus Šilutės rajono savivaldybės administracijos įvertinimo komisijos posėdyje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė) dėl nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimą, kompensavimo likviduojant leukozės židinį.

Rugsėjo 11 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su  privačiais veterinarijos gydytojais, tema „AKM situacija bei kitos veiklos aktualijos“.

Rugsėjo 11 d. 14 val. VMVT Šakių VMVT lankysis Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, susitikimo metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija, bus pristatyta VMVT Šakių VMVT vykdoma valstybinė veterinarijos ir maisto saugos kontrolė.

Rugsėjo 11 d. 14 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Rugsėjo 12 d. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja paukštynų atsakingiems asmenims mokymus, dėl biologinių saugumo priemonių laikymosi siekiant išvengti paukščių gripo viruso patekimo į paukštininkystės ūkius rudeninės paukščių migracijos metu.

Rugsėjo 12 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja pasitarimą (Pergalės g. 20, Sidabravo mstl., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.) su pieno supirkėjais, tema „Pieno kokybė ir kontrolė, mastitų profilaktika“.

Rugsėjo 12 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT UAB “Mažeikių rugelis” Ylakių paukštyne (Spigino g. 3, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r.) organizuoja mokymus paukštyno darbuotojams, tema  “Paukščių gripo situacija ir pagrindiniai biosaugos principai paukštyne”.

Rugsėjo 13 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT viršininkė–valstybinė veterinarijos inspektorė Aušra Čepulienė dalyvaus Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje ir pateiks informaciją apie VMVT Ignalinos VMVT veiklą rajone.

Rugsėjo 13 d. 10 val. organizuojamas VMVT Tauragės VMVT, VMVT Jurbarko VMVT ir VMVT Pagėgių VMVT viršininkų bei maisto ir gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrių atsakingų specialistų susirinkimas dėl darbo organizavimo ir kitų aktualių klausimų aptarimo.

Rugsėjo 13 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę patiems ūkininkams ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Rugsėjo 13 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuojamas pasitarimas bendrojo ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims, tema “Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai”.

Rugsėjo 13 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys Skuodo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymuose (Vilniaus g. 13, Skuodas) pristatys pranešimą, tema “Ką kiekvienam būtina žinoti apie afrikinį kiaulių marą“.

Rugsėjo 13 d. 16 val. VMVT Kauno VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Švelnienė ir viršininkės pavaduotojas- valstybinis veterinarijos inspektorius Petras Tarvydas dalyvaus pasitarime su viešojo maitinimo įstaigų atstovais Kauno arkivyskupijos kurijoje dėl maitinimo organizavimo Popiežiaus vizito metu Kaune.

Rugsėjo 14 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Diana Kaselienė ir vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Ineta Juknevičienė organizuoja mokymus su privačiais veterinarijos gydytojais, komercinių ūkių atstovais apie paukščių gripą, antimikrobinį atsparumą, atsakingą antibiotikų naudojimą bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 14 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus ir viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus  Savivaldybės administracijos direktoriaus skubiai šaukiamame ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl  afrikinio kiaulių maro židinio Varnabūdės miške.

2018 m. rugpjūtis 30 d.

VMVT

Rugsėjo 4–5 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės dėl žemės ūkio teršalų maiste posėdyje.

Rugsėjo 4–6 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti 3 Ekspertų darbo grupėse dėl Gyvūnų sveikatos reglamento įgyvendinančiųjų ir deleguotųjų teisės aktų ruošimo.

Rugsėjo 6-7 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė l. e. vedėjos-valstybinės maisto produktų inspektorės pareigas Ilona Drulytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Tarybos Bendrojo maisto įstatymo ad-hoc darbo grupės posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 3 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT organizuoja pasitarimą (Kolegijos g. 5, Kražių mstl., Kražių sen., Kelmės r. sav.) su Kražių seniūnijos medžiotojais, tema „AKM situacija Kelmės rajone, biosaugos reikalavimų laikymasis, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka bei kiti aktualūs klausimai“.

Rugsėjo 3 d. 13.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Rugsėjo 4 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Rugsėjo 4 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus Šakių rajono savivaldybės organizuojamame pasitarime su Šakių rajono seniūnijų seniūnais, kuriame bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija, taikomos kontrolės priemonės bei paramos smulkiesiems kiaulių laikytojams įgyvendinimo taisyklės (bus išdalinta informacinė medžiaga apie AKM).

Rugsėjo 4 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvaus Telšių rajono savivaldybės organizuojamame pasitarime su Telšių rajono seniūnijų seniūnais, kuriame bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija, taikomos kontrolės priemonės bei paramos smulkiesiems kiaulių laikytojams įgyvendinimo taisyklės.

Rugsėjo 4 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su prekybos tinklo UAB "Gulbelė“ atsakingais asmenimis ir darbuotojais. Susitikimo tema "Geros higienos reikalavimų įgyvendinimas prekybos įmonėse”.

Rugsėjo 4 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojami mokymai bendrojo ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims, tema “Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai”.

Rugsėjo 5 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojami mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims, tema “Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai”.

Rugsėjo 5 d. 16 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė)  organizuoja susitikimą su Tauragės rajono medžiotojų klubų vadovais bei atstovais dėl AKM situacijos Lietuvoje, biosaugos reikalavimų laikymosi, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarkos bei kitų aktualių klausimų.

Rugsėjo 6 d. 12 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) kartu su Šiaulių miesto savivaldybe organizuoja pasitarimą bendrojo ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims dėl bendro valgiaraščio bendrojo ugdymo įstaigoms parengimo.

Rugsėjo 6 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) vyks naujų Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms pristatymas bendrojo ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims.

Rugsėjo 6 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) vyks naujų Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms pristatymas ikimokyklinio ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims.

Rugsėjo 6 d. 17 val. VMVT Tauragės VMVT viršininkas ir atsakingi specialistai dalyvaus susitikime su Tauragės Martyno Mažvydo mokyklos atstovais bei mokinių tėvais dėl naujų vaikų maitinimo organizavimo reikalavimų ir kitų aktualių klausimų.

Rugsėjo 7 d. (penktadienį) 9 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius  Kastytis Stankus dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuriame bus svarstomi klausimai: Dėl geriamojo vandens taršos Marijampolės mieste. Dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Marijampolės savivaldybėje.

Rugsėjo 7 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav.) organizuojami ūkinių gyvūnų laikytojams mokymai, tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas, gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose, gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Rugsėjo 7 d. 11 val. VMVT Varėnos VMVT organizuoja mokymus Varėnos rajono privatiems veterinarijos gydytojams, ūkininkams, komercinių ūkių atstovams “Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, biologinės saugos reikalavimai. Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas, kiti aktualūs klausimai”. Mokymai vyks VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna).

Rugsėjo 7 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su viešojo maitinimo ir negyvūninio maisto gamybos įmonių sąvininkais ir atstovais tema „Higienos reikalavimai ir kt. aktualijos viešojo maitinimo ir negyvūninio maisto tvarkymo įmonėse“.

Rugsėjo 8 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius pavaduojantis viršininką-valstybinį veterinarijos inspektorių Saulius Alonderis kaimo turizmo sodyboje "Cigonaliai" (Cigonalių kaimas, Kartenos sen., Kretingos r. sav.) pristatys Kretingos r. sav. medžioklės plotų naudotojams informacinę medžiagą "Dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo".

2018 m. rugpjūtis 23 d.

VMVT

Rugpjūčio 27 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 15, Vilnius, 3 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.”
 

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 27 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav.) vyks susitikimas su Telšių rajono mėsos perdirbimo įmonių atsakingais darbuotojais. Susitikimo metu bus aptarti mėsos perdirbimo įmonių patvirtinimo procedūros reikalavimai įmonėms AKM apsaugos zonose.

Rugpjūčio 28 d. VMVT Anykščių VMVT organizuoja mokymus “Biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ūkyje” UAB „Vikonas“ ir UAB “Raduva” darbuotojams. Taip pat bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje.

Rugpjūčio 28 d. VMVT Kelmės VMVT organizuojamas susitikimas su Užvenčio seniūnijos kiaulių laikytojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Kelmės rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba ir kiti aktualūs klausimai. Susitikimai numatyti: 10.00 val. Pašilėnų bendruomenės salėje (Jaunimo g. 1, Pašilėnai, Užvenčio sen., Kelmės r. sav.), 11.30 val. Užvenčio bendruomenės salėje (P. Višinskio g. 1, Užventis, Kelmės r. sav.), 13.30 val. Minupių bendruomenės salėje (Ušnos g. 1, Minupiai, Užvenčio sen., Kelmės r. sav.).

Rugpjūčio 28 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT kartu su VMVT Pakruojo VMVT organizuoja ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir vaikų socialinės globos įstaigų atsakingiems darbuotojams seminarą, tema "Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse". Seminaras vyks VMVT Pakruojo VMVT salėje  (Taikos g. 46, Pakruojis).

Rugpjūčio 28 d. 11 val. VMVT Telšių VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis inspektorius Laimonas Bagdonas dalyvaus Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir kitų Telšių rajono civilinės saugos sistemos subjektų pasitarime, kuriame bus aptariami veiksmai ir derinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas pasireiškus afrikiniam kiaulių marui Telšių rajono teritorijoje.

Rugpjūčio 29 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Songin dalyvaus Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus organizuojamame pasitarime  ir skaitys pranešimą, tema "Mokyklų bei darželių pasiruošimas naujiems mokslo metams".

Rugpjūčio 29 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus išduodami pažymėjimai.

Rugpjūčio 29 d. 13 val. VMVT Panevėžio VMVT salėje (Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r.) vyks mokymai vaikų ugdymo įstaigų darbuotojams dėl Naujo vaikų maitinimo aprašo.

Rugpjūčio 29 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje (Ganyklų g. 2, Palanga) organizuoja seminarą Palangos vaikų ugdymo įstaigų vadovams ir atsakingiems darbuotojams „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, įsigaliosiančio 2018-09-01 pristatymas ir aptarimas“.

Rugpjūčio 30 d. 10 val. Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamame ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarime, kuris vyks „Best Western“ viešbutyje (Konstitucijos pr. 14, Vilnius) dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Vaida Barkovskienė ir viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Ruželienė. Pasitarimo metu bus skaitomas pranešimas „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos pasikeitimai“.

Rugpjūčio 30 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Rugpjūčio 30 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Rugpjūčio 30 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT organizuoja pasitarimą su ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų maisto ruošimo skyrių atsakingais darbuotojais, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojais tema „Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo įstaigose naujovės“.

Rugpjūčio 31 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos rajone bei Respublikoje, paukščių gripo, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Rugpjūčio 31 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų rajonas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo, antimikrobinio atsparumo antibiotikams bei kitais aktualiais klausimais.

Rugpjūčio 31 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą gyvulių augintojams temomis "Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas kiaulininkystės ūkiuose", "Superkamo pieno kokybė" Veliuonos sen., Tamošių k.

Rugpjūčio 31 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT organizuoja mokymus Vilkaviškio savivaldybės vaikų ugdymo įstaigų maisto skyrių darbuotojams, tema "Ūminių infekcinių žarnyno susirgimų protrūkių prevencija. Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai". Mokymai vyks VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2 F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.).

2018 m. rugpjūtis 17 d.

Pavaldžios įstaigos

Rugpjūčio 21 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis projekto „Moksleiviai į Vyriausybę 2018“ dalyviai.
 

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 21 d. (antradienį) 10 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojamas seminaras „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, įsigaliosiančio nuo 2018-09-01, pristatymas ir aptarimas“. Į seminarą kviečiami ikimokyklinių įstaigų, mokyklų ir vaikų globos namų vadovai ir atsakingi asmenys.

Rugpjūčio 22 d. 10 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Rugpjūčio 22 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su gyvūninio maisto tvarkymo subjektais, kurio metu bus aptarti gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru įgyvendinimo reikalavimai.

Rugpjūčio 24 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav.) organizuoja seminarą Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems darbuotojams tema „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimai“.

Rugpjūčio 24 d. VMVT Anykščių VMVT organizuoja mokymus, tema “Biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ūkyje” UAB „Vikonas“ (Kurklių k., Kurklių sen.) darbuotojams. Taip pat bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje.

Rugpjūčio 20-24 dienomis VMVT Šalčininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Songin kartu su Šalčininkų rajono savivaldybės direktoriaus 2018-07-12 įsakymu Nr. DĮV-1084 sudaryta komisija vertins Šalčininkų rajono Švietimo įstaigų pasiruošimą 2018-2019 mokslo metams.

Rugpjūčio 24 d. (penktadienį) 9 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius, pavaduojantis viršininką-valstybinį veterinarijos inspektorių  Kęstutis Matulevičius dalyvaus Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl geriamojo vandens taršos Marijampolės mieste. Posėdžio vieta – Marijampolės savivaldybės administracijos II –o aukšto salė.

 

2018 m. rugpjūtis 09 d.

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 13 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas susitinka su Telšių rajono savivaldybės administracijos laikinai einančiu direktoriaus pareigas K. Anglicku (Žemaitės g. 14, Telšiai) aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone.

Rugpjūčio 13 d. VMVT Anykščių VMVT organizuoja mokymus “Biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ūkyje” UAB „Anykščių Vosinta“ darbuotojams. Taip pat bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje.

Rugpjūčio 16 d. 13 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja seminarą vaikų ugdymo įstaigų darbuotojams tema “Maisto švaistymas”, “Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimai”, kurie įsigalios nuo 2018-09-01.

Rugpjūčio 16 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus gyvulių savininkams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

 

2018 m. rugpjūtis 02 d.

VMVT

Rugpjūčio 4-7 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos l.e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Mantas Staškevičius kartu su Žemės ūkio ministerijos delegacija vyksta į Tel Avivą (Izraelį) dalyvauti susitikime su Izraelio žemės ūkio ir kaimo plėtros ministru.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugpjūčio 8 – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus specialistai organizuoja veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymus dėl trichinelių lervų aptikimo tyrimų atlikimo bei kompetencijos atlikti trichinelių lervų tyrimus patikrinimą (Kretingos g. 62, Klaipėda).
 

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 6 d. 13 val. VMVT Radviliškio VMVT specialistai „Radviliškio krašto bendruomenės“ namuose, adresu Dariaus ir Girėno g. 30 (3 aukštas), Radviliškis, susitinka su Radviliškio miesto bendruomene. Bus aptariami maisto saugos, gyvūnų gerovės, AKM ir kiti aktualūs klausimai.

Rugpjūčio 7 d. 9 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Rugpjūčio 7 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Rugpjūčio 7 d. 13 val. VMVT Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai) organizuojamas pasitarimas dėl UAB „Verubė“ vaikų vasaros stovyklos veiklos, kuriame dalyvaus Trakų savivaldybės administracijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovai bei UAB „Verubė" atsakingi asmenys.

Rugpjūčio 7 d. 13.40 val. VMVT Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai) organizuojamas pasitarimas dėl Rykantų vandenvietės viešai tiekiamo  geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių, kuriame dalyvaus UAB “Trakų vandenys“ atsakingi asmenys, Trakų savivaldybės administracijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovai.

Rugpjūčio 8 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT specialistai susitinka su Upynos seniūnijos kiaulių augintojais Upynos mokyklos salėje (Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Nevarėnų sen., Telšių r. sav.) aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Rugpjūčio 9 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja susitikimą su Rudiškių seniūnijos kiaulių augintojais Rudiškių seniūnijos patalpose, bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Joniškio rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimai ūkiuose.

Rugpjūčio 9 d. 18 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja pasitarimą su Plungės rajono medžiotojų klubų ir būrelių atstovais, tema "AKM situacija Lietuvoje, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimai".

Rugpjūčio 10 d. (penktadienį) VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks UAB "Sūduvos vandenys", Vasaros g. 7, Marijampolė . Darbotvarkė – Dėl geriamojo vandens kokybės.

Rugpjūčio 10 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai, tema "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas".

2018 m. liepos 27 d.

VMVT

Rugpjūčio 1 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Liepos 31 d. – rugpjūčio 4 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas, kaip nacionalinis ekspertas, vyksta į Varną (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos skubios veiklos misijoje dėl afrikinio kiaulių maro.

Rugpjūčio 1-3 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis vyksta į Cėsį (Latvijos Respublika) dalyvauti Baltijos šalių ir Lenkijos vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų susitikime dėl afrikinio kiaulių maro, pasiutligės ir vandens gyvūnų ligų stebėsenos ir kontrolės.

Rugpjūčio 4–7 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, Mantas Staškevičius vyksta į Tel Avivą (Izraelį), kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio delegacijos narys, dalyvauti susitikime su Izraelio žemės ūkio ir kaimo plėtros ministru ir aptarti aktualius veterinarinius klausimus bei tolesnius bendradarbiavimo etapus.
 

Teritorinės VMVT

Liepos 30 – rugpjūčio 3 dienomis VMVT Pagėgių VMVT darbuotojai susitinka su Pagėgių sav., Vilkyškių sen. kiaulių laikytojais dėl AKM situacijos Lietuvoje.

Liepos 30 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT susitinka su Šiaulėnų seniūnijos, Žeimių kaimo kiaulių augintojais Žeimių bendruomenės salėje (Žeimių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav.); 13.30 val. su Grinkiškio seniūnijos, Grinkiškio mstl. kiaulių augintojais Grinkiškio seniūnijos salėje (Grinkiškio mstl., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.); 15.00 val. su Grinkiškio seniūnijos, Pašušvio mstl. kiaulių augintojais Pašušvio  bendruomenės salėje (Pašušvio mstl., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.) aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Radviliškio rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Liepos 31 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su AB "Rokiškio sūris“ Utenos paruošos (Pramonės g. 8, Utena) skyriaus atsakingais darbuotojais dėl superkamo žalio pieno kokybės pagerinimo.

Liepos 31 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja pasitarimą–susitikimą su turgavietės prekiautojais, tema „Teisės aktų reikalavimai prekybai turgavietėse, dažniausiai nustatomi pažeidimai“ (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai).

Liepos 31 d. 11 val. VMVT Šalčininkų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Janina Dervanovskaja organizuoja UAB "Norfos mažmena" (Vilniaus g. 19, Eišiškės) planuojamos atidaryti mėsinės atsakingiems darbuotojams viešąją konsultaciją tema: "Mėsinių patalpų, šviežios, smulkintos mėsos ir pusgaminių tvarkymo mėsinėje atitiktis teisės aktų reikalavimams".

Rugpjūčio 2 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) vyks mokymai mėsinių ir pieninių veislių galvijų augintojams, tema „Atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Rugpjūčio 2 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus Zenono Komskio ir UAB „Klaipėdos mėsinė“ direktoriaus susitikimas su Pagėgių savivaldybės meru dėl susidariusios AKM situacijos Lietuvoje. Bus sprendžiama situacija Pagėgių savivaldybėje dėl laikomų kiaulių aplink mėsos perdirbimo įmones 10 km spinduliu, jei pasireikštų AKM.

Rugpjūčio 3 d. VMVT Šakių VMVT dalyvauja susitikime su Šakių savivaldybės administracija ir seniūnais dėl susidariusios AKM situacijos Šakių rajone.

Rugpjūčio 3 d. (penktadienį) VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus dalyvaus Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje. Darbotvarkė – Dėl juntamo specifinio kvapo ir skonio geriamajame vandenyje. Pradžia 9.00 val. Posėdžio vieta – II –o aukšto salė.

Rugpjūčio 3–4 d. VMVT Tauragės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Patašius vyksta į Kaliningradą (Rusijos Federacija) dalyvauti susitikime su Veterinarijos ir valstybinės veterinarinės inspekcijos tarnybos Kaliningrado srities atstovais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos ir galimos grėsmės.

2018 m. liepos 19 d.

Pavaldžios įstaigos

Liepos 23 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Moldovos Respublikos delegacija pagal Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektą „Moldovos Respublikos Nacionalinės maisto saugos agentūros gebėjimų stiprinimas prekybos paukštiena ir kiaušiniais su ES srityje“. 

 

Teritorinės VMVT

Liepos 23 d. 15 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „AKM situacija Lietuvoje ir Šakių rajone, kiaulininkystės ūkių biologinio saugumo priemonių klausimai“.

Liepos 24 d. 8 val. VMVT Telšių VMVT  (Telšės g. 11, Eigirdžių k., Telšių r. sav.)  organizuoja pasitarimą su UAB „Eigirdžių agrofirma“ ir UAB „Merkio agrofirma“ atsakingais asmenimis ir darbuotojais tema „Dėl AKM situacijos Telšių  rajone, biosaugos reikalavimų laikymosi“.

Liepos 24 d. 15 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 8, Šakiai) organizuoja pasitarimą su medžiotojų klubų bei būrelių vadovais ir medžiotojais, tema „Dėl AKM situacijos Šakių rajone, biosaugos reikalavimų laikymasis, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, kiti aktualūs klausimai“.

Liepos 24 d. 16 val. VMVT Telšių VMVT  (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) organizuoja pasitarimą su medžiotojų klubų bei būrelių vadovais ir medžiotojais tema „Dėl AKM situacijos Telšių  rajone, biosaugos reikalavimų laikymasis, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, kiti aktualūs klausimai“.

Liepos 24 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja susitikimą su Tryškių seniūnijos kiaulių augintojais Tryškių seniūnijos salėje (Stoties g.1, Tryškių mstl., Tryškių sen., Telšių r. sav.) aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo būtinumą kiaulių laikymo vietose.

Liepos 25 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT susitinka su Nevarėnų seniūnijos kiaulių augintojais Nevarėnų seniūnijos salėje (Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Nevarėnų sen., Telšių r. sav.) aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Liepos 26 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT  (Girelės g. 45-5) vyks mokymai  mėsinių ir pieninių veislių galvijų augintojams tema „Atsakingas antibiotikų naudojimas“. Mokymus praves VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja – inspektorė Laimutė Danauskienė

Liepos 26 d. 16 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą (Vilniaus g. 18, Kretinga) su Kretingos rajono medžiotojais, afrikinio kiaulių maro, biologinio saugumo ir kitais aktualiais klausimais.

Liepos 26 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT  (Girelės g. 45-5) vyks mokymai  mėsinių ir pieninių veislių galvijų augintojams tema „Atsakingas antibiotikų naudojimas“. Mokymus praves VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja – inspektorė Laimutė Danauskienė

Liepos 26 d. ir 27 d. 9-16 val. VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas organizuoja mokymus VMVT Šalčininkų VMVT patalpose (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai), tema „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. VMVT Šalčininkų VMVT atsakingi specialistai atsakys į gyvulių laikytojams aktualius klausimus.

Liepos 27 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys.) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Liepos 27 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „AKM situacija Lietuvoje ir Telšių rajone, kiaulininkystės ūkių biologinio saugumo priemonių klausimai“.

Liepos 27 d. 14 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuojamas susirinkimas-pasitarimas su medžiotojų būrelių vadovais dėl afrikinio kiaulių maro.

 

2018 m. liepos 12 d.

Teritorinės VMVT

Liepos 18 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT  (Ramučių g. 14, Šilutė)  organizuoją pasitarimą su Šilutės medžiotojų klubų pirmininkais ir medžiotojais bei privačiais veterinarijos gydytojais, tema „Dėl AKM situacijos Šilutės rajone, biosaugos reikalavimų laikymasis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, kiti aktualūs klausimai“.

Liepos 18 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą su Žemaičių Kalvarijos seniūnijos kiaulių laikytojais (Gardų g. 9, Žemaičių Kalvarijos mstl.), aptarti biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo būtinumą kiaulių laikymo vietose.

Liepos 18 d. 13 val. VMVT Ukmergės  VMVT (Sodų g.15, Ukmergė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę patiems ūkininkams ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Liepos 18 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą (Paberžių g. 14, Tauragė) su gyvūninio maisto tvarkymo subjektų vadovais dėl afrikinio kiaulių maro priemonių taikymo reikalavimų ir kitų aktualių valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės klausimų.

Liepos 19 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT vyriausioji specialistė - maisto produktų inspektorė organizuoja UAB „OPTIMA 13 PICA“ (Kauno g. 43, Ukmergė) kavinės atsakingiems darbuotojams seminarą - viešąją konsultaciją tema „Maisto tvarkymo aktualijos. Ką naudinga žinoti? Maistu plintančių infekcijų protrūkių prevencija“.

Liepos 19 d. 9 val. Šalčininkų Bitininkų draugija kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau-VMVT) Šalčininkų valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja pasitarimą bitininkams dėl bičių gydymo, kuris vyks Šalčininkų miesto kultūros centre( Vilniaus g. 48 ,Šalčininkai).

Liepos 19 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja susitikimą su Rusnės seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija rajone ir biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis kiaulių ūkiuose, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais. Susitikimas vyks Rusnės seniūnijos salėje  (Neringos g. 7, Rusnės mstl.).

Liepos 19 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g.  6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą su Elektrėnų savivaldybės teritorijoje medžiojančių klubų ir būrelių vadovais, tema „Šernų populiacija, AKM prevencija ir kontrolė“.

Liepos 20 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT viršininkas K. Patašius dalyvaus susitikime su Lietuvos Medžiotojų ir žvejų draugijos Tauragės skyriaus pirmininku Rimvydu Pakalniškiu ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Tauragės skyriaus medžioklės žinovu Vitu Anuliu dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir Tauragės rajone bei kitų aktualių klausimų aptarimo.

Liepos 20 d. 13.45 VMVT Širvintų organizuoja mokymus Vilniaus medžiotojų klubo „Čiobiškis“ medžiotojams tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sajungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, reikalavimai žvėrių pirminio dorojimo aikštelėse“ pagal šio įsakymo priede Nr. 1 nurodytą mokymų programą. Mokymai vyks Vilniaus medžiotojų medžiotojų klubo „Čiobiškis“ žvėrienos dorojimo patalpose (Liukonių k., Čiobiškio sen.).

2018 m. liepos 04 d.

VMVT

Liepos 9–10 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas, l. e. Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, Mantas Staškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Importo ekspertų pogrupio ir Importo darbo grupės susitikimuose dėl gyvūnų ir gyvūninių produktų, įvežamų į Europos Sąjungą, valstybinės kontrolės pagal Reglamento (EB) Nr. 2017/625 deleguotuosius ir įgyvendinimo teisės aktus.

Liepos 10–12 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Liepos 10–12 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti 6-ajame Europos maisto saugos tarnybos posėdyje dėl su maistu besiliečiančių medžiagų.

Liepos 11–12 d. į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti susitikime dėl afrikinio kiaulių maro epidemiologinių tyrimų vykdymo, bendradarbiaujant su Lietuva, Latvija ir Estija vyksta:
1.VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis;
2. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas.

Liepos 11–13 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl deleguotojo teisės akto dėl tam tikrų sąrašuose nurodytų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių pagal Reglamentą (ES) 2016/429 aptarimo ir Ekspertų grupės posėdyje dėl deleguotojo teisės akto dėl vandens gyvūnų ligų stebėsenos, likvidavimo ir šių ligų prevencijos užtikrinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/429 aptarimo.

Liepos 12–13 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės dėl žemės ūkio teršalų maiste posėdyje.

Liepos 12–13 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Gyvūnų sveikata ir gerovė; Kontrolės ir importo sąlygų skyriaus) darbo grupės posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Liepos 10-12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Londoną  (Jungtinė Karalystė) dalyvauti kasmetiniame užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų nacionalinių referentinių laboratorijų susitikime.

Liepos 10–12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Laima Bolisaitė ir Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Surėjų (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinių referentinių laboratorijų organizuojamame Niukaslo ir paukščių gripo ligos kasmetiniame pasitarime dėl ligų paplitimo ir situacijos Europoje, profesionalumo testų rezultatų bei naujovių laboratorinės diagnostikos srityje.

Teritorinės VMVT

Liepos 10 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT kartu su VMVT Šiaulių VMVT, Lietuvos metrologijos inspekcija, Šiaulių apskrities skyriumi, organizuoja mokymus Radviliškio rajono vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims ir Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro specialistams, tema „Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos“. Mokymai vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje, adresu Gedimino g. 63A, Radviliškis.

Liepos 10 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Montvydas dalyvaus organizuojamuose stalo pratybose "Rietavo savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro, institucijų ir tarnybų veiksmai susidarius ekstremaliai situacijai užfiksavus afrikinio kiaulių maro užkratą Giliogirio k. Rietavo seniūnijos ūkininko sodyboje". Tikslas - įvertinti ekstremalių situacijų valdymo plano veiksmingumą, reagavimo į ekstremalią situaciją, ekstremalų įvykį strategiją ir procedūras. Pratybos vyks - Rietavo savivaldybės patalpose - Laisvės a. 3, Rietave.

Liepos 10 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl AKM situacijos Lietuvoje, dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Liepos 10 d. ir 12 d. VMVT Tauragės VMVT viršininkas ir atsakingi VMVT Tauragės VMVT specialistai kartu su Tauragės rajono savivaldybės atstovais dalyvaus susitikimuose su ūkininkais Tauragės raj. seniūnijose dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) ligos simptomų, prevencijos, biologinio saugumo reikalavimų ir kitų aktualių klausimų, susijusių su AKM.

Liepos 11 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja pasitarimą su Pagėgių sav. teritorijoje medžiojančių medžiotojų klubų atstovais, kuris vyks VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai). Pasitarimo tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su afrikinio kiaulių maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos".

Liepos 11 d. 11 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja pasitarimą su Mažeikių rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija rajone, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės, bei kiti aktualūs klausimai.

Liepos 11 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT viršininkas ir atsakingi VMVT Tauragės VMVT specialistai dalyvaus susitikime su savivaldybės bei mokymo įstaigų atsakingais atstovais dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo pakeitimo pristatymo (Respublikos g. 2, Tauragė).

Liepos 12 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus Utenos rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, vaikų poilsio stovyklų ir socialinių paslaugų įstaigų atsakingiems darbuotojams, tema "Vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai ugdymo įstaigose".

Liepos 12 d. 10:00 val. VMVT Vilniaus Vilniaus rajono savivaldybėje organizuoja pasitarimą su Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų žemės ūkio skyriaus specialistai dėl ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, bei afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų vykdymo.

Liepos 12 d. 15:00 val. VMVT Vilniaus Vilniaus VMVT patalpose organizuoja pasitarimą su Vilniaus rojono administracinėje teritorijoje medžiojančių medžioklės klubų atstovais afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų, biologinio saugumo priemonių medžioklių metu ir kitais aktualiais klausimais.

Liepos 13 d. 9 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje dėl geriamojo vandens taršos Marijampolės mieste, kuris vyks Marijampolės savivaldybėje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

Liepos 13 d. 13 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuoja mokymus Marijampolės savivaldybės vaikų ugdymo įstaigų maisto skyrių darbuotojams, tema "Ūminių infekcinių žarnyno susirgimų protrūkių prevencija. Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai". Mokymai vyks VMVT Marijampolės VMVT salėje, Kauno g. 100A, Marijampolė.

Liepos 14 d. Kauno VMVT organizuoja pasitarimą su Žemės ūkio kooperatyvo “Šeimos ūkis” prekiautojais dėl patikrinimų metu nustatytų pažeidimų ir teisės aktų naujovių.

2018 m. birželis 28 d.

VMVT

Liepos 2 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas, kaip Žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio vadovaujamos delegacijos narys, vyksta į Varšuvą (Lenkijos Respublika) dalyvauti susitikime su Lenkijos Respublikos žemės ūkio ministru dėl esamos afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo.

Liepos 2–3 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl gyvų gyvūnų ir negyvūninių ir gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).

Liepos 2–3 d. VMVT Informacinių sistemų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Goštautaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl Integruotos valstybinės kontrolės valdymo sistemos posėdyje.

Liepos 2–4 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Bukareštą (Rumunija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamoje Europos Sąjungos veterinarijos misijoje dėl afrikinio kiaulių maro Rumunijoje.

Liepos 3–4 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Jatkevičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto tvarkymo etapų biologinės saugos skyriaus posėdyje.

Liepos 3–4 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl veterinarinę importo kontrolę reglamentuojančių teisės aktų.

Liepos 3–6 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Alicija Zarankovich dalyvaus Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES)“, kurie vyks viešbutyje „Artis“ (Totorių g. 23, Vilnius).

Liepos 5–6 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Karolina Vitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės posėdyje dėl gyvūninių produktų valstybinės kontrolės.
 

Pavaldžios įstaigos

Liepos 2 - 4 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje „COST“ projekto CA15116 „Afrikinio kiaulių maro samprata ir kova su juo Europoje (ASF-STOP)“ valdymo komiteto ir darbo grupių susitikimuose.

Liepos 3 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus UAB „Labochema“ organizuojamame seminare apie skysčių dozavimą, kuris vyks Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius.

Liepos 5 - 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Generalinio Sekretoriato Tarybos laikinosios darbo grupės susitikime dėl Bendrojo maisto įstatymo.
 

Teritorinės VMVT

Liepos 2 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Zenonas Komskis dalyvaus Pagėgių savivaldybės posėdyje, kur pristatys afrikinio kiaulių maro situaciją, veterinarinius reikalavimus organizuojamų švenčių metu.

Liepos 2 d. 11 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks tarybos salėje Rungos g. 5, Elektrėnuose.

Liepos  2 ir 3 d. 9-16 val. VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas organizuoja mokymus VMVT Telšių VMVT patalpose (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai), tema „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“.  VMVT Telšių VMVT atsakingi specialistai atsakys į laikytojams aktualius klausimus.

Liepos 3 d. 9.30 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuojamas susitikimas su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „AKM situacija Lietuvoje ir Europoje. Biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas mažuose kiaulių ūkiuose“.

Liepos 3 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT kartu su VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims, tema "Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos". Mokymai vyks VMVT Kelmės VMVT, adresu Taikos g. 5, Kelmė.

Liepos 3 d. 11 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausiosios specialistės–maisto produktų inspektorės dalyvaus savivaldybės administracijos skubiai sušauktame pasitarime, kuriame numatoma spręsti problemą dėl viešai tiekiamo geriamo vandens neatitikimų HN 24:2017 Žiežmarių MSV gyvenvietėje.

Liepos 3 d. 13 val. VMVT Panevėžio VMVT salėje (Veterinarijos g. 2, Panevėžio r.) vyks seminaras, tema "Naujienos maisto teisėje ir jų įgyvendinimas. Cheminių rizikos veiksnių valdymas įmonėje“.

Liepos 3 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse” restorano UAB “Švaros piramidė” personalui. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT, Ragainės g. 80, Šiauliai.

Liepos 4 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja mokymus “Neatidėliotinos priemonės pasireiškus ypač pavojingoms užkrečiamoms gyvūnų ligoms (afrikiniam kiaulių marui, paukščių gripui). Antimikrobinis atsparumas (AMR). Atsakingas antibiotikų naudojimas” privatiems veterinarijos gydytojams.

Liepos 4 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus Utenos rajono bendrojo ugdymo įstaigų atsakingiems darbuotojams tema „Vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai ugdymo įstaigose“.

Liepos 4 d. 12 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę patiems ūkininkams ženklintis savo ūkinius gyvūnus.

Liepos 4 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus Telšių rajono mėsos perdirbimo įmonių darbuotojams, tema „Sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos, naudojamos asmeninio ūkio reikmėms, tvarkymo patvirtintuose gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose veterinarijos reikalavimai“.

Liepos 5 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT Pagėgių seniūnijos salėje (Vilniaus g. 46, Pagėgių m., Pagėgių sen., Pagėgių sav.) organizuoja susitikimą su savivaldybės bitininkais tema "Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai".

2018 m. birželis 21 d.

VMVT

Birželio 25–29 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. Maisto skyriaus vedėjo-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigas, Ilona Drulytė vyksta į Vieną (Austrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“.

Birželio 25–29 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Greifsvaldą (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti Europos mokslo ir technologijų bendradarbiavimo asociacijos organizuojamuose mokymuose dėl epidemiologinių tyrimų komerciniuose ir smulkiuose afrikinio kiaulių maro paveiktuose kiaulių ūkiuose.

Birželio 26–29 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto produktų ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo darbo grupės posėdyje.

Birželio 27 d. 13.30 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui”.

Birželio 28–29 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų vežimo bei sertifikavimo (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).
 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 25-27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Generalinio Sekretoriato Tarybos laikinosios darbo grupės susitikime dėl Bendrojo maisto įstatymo.

Birželio 27-30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Daiva Babičienė vyksta į Fužerą (Prancūzija) dalyvauti kasmetiniame susitikime veterinarinių vaistų likučių nustatymo klausimais. Susitikimo tema „Antimikrobinių medžiagų ir dažų likučių kontrolė gyvūninės kilmės maiste“.

Birželio 25-27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Gertrūda Šeškutė vyksta į mokymus, skirtus programinės įrangos „BioNumerics“ naudojimui Europos referentinėse laboratorijose, kurie vyks Bilthovene (Nyderlandų Karalystė).

Birželio 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus seminare bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo klausimais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos posėdžių salėje, Siesikų g. 19, Vilnius (Lietuva).
 

Teritorinės VMVT

Birželio 25 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT vyks pasitarimas/mokymai su įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais.

Birželio 25 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT Vilkyškių seniūnijos salėje (Dvaro g. 1, Vilkyškių mst., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.) organizuoja susitikimą su Vilkyškių seniūnijos ūkininkais, tema „Biologinio saugumo reikalavimai smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose. Afrikinis kiaulių maras. Paukščių gripas. Atsakingas antibiotikų naudojimas gyvulininkystės ūkiuose. Reikalavimai smulkiems ūkininkams ir gamintojams, norintiems parduoti savo produkciją. Reikalavimai pieno ūkiui“.

Birželio 25 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Telšių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos narių posėdyje (adresu Žemaitės g. 14, Telšiai) dėl sausros Telšių rajone ir kitų einamųjų klausimų.

Birželio 25  d. 11.30 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja pasitarimą „Teisės aktai reglamentuojantys mažmeninę prekybą turgavietėse. Dažniausiai nustatomi pažeidimai” UAB “Šilutės halė” (H. Šojaus g. 2D, Šilutė) turgaus prekiautojams.

Birželio 25 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą/seminarą tema  “Mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų vietinei rinkai gyvūninių maisto produktų veterinarijos reikalavimai ir jų įgyvendinimo rekomendacijos”. Kviečiami dalyvauti  pieno, mėsos, žuvies produktų mažais kiekiais gamintojai, ūkininkai, smulkaus verslo atstovai.

Birželio 25 d. 14 val. Tytaukų k., Tytuvėnų apyl. sen. VMVT Kelmės VMVT organizuoja pasitarimą su Kelmės r. medžiotojų klubų ir būrelių nariais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonės šernų populiacijoje.

Birželio 25 d. 16 val. Plaušinių k., Tytuvėnų apyl. sen. VMVT Kelmės VMVT organizuoja pasitarimą su Kelmės r. medžiotojų klubų ir būrelių nariais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonės šernų populiacijoje.

Birželio 26 d. 10.30 val. VMVT Pakruojo VMVT kartu su VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims, tema "Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos". Mokymai vyks Švietimo skyriuje, adresu Vytauto Didžiojo g. 63, Pakruojis.

Birželio 26 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, veterinarinių paslaugų teikimo, mėginių atrinkimo, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo bei kitais darbo klausimais.

Birželio 26 d. 13 val. VMVT Švenčionių VMVT organizuoja pasitarimą su UAB “Vėjinė“ (Vėjinės k. Švenčionėlių sen.) vadovais ir dirbančiais darbuotojais, tema “Afrikinis kiaulių maras, biologinio saugumo priemonių laikymasis stambiuose komerciniuose kiaulių ūkiuose“.

Birželio 27 d. 8 val. VMVT Šilalės VMVT (Šolių k, Šilalės r.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų apskaita, registravimas ir ženklinimas“, veiksmai pasireiškus ligų įtarimams ar protrūkiams, ligų epidemiologinė situacija, biosaugos priemonių reikalavimų laikymasis ir kita aktuali informacija.

Birželio 27 d. 9 val. VMVT Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Satkūnų km., Joniškio r.) organizuoja pasitarimą su ūkinių gyvūnų laikytojais, tema "Biologinė sauga nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir ūkinių gyvūnų ženklinimo, identifikavimo bei kiti klausimai".

Birželio 27 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT specialistai Utenos mėsa, UAB (adresu Pramonės g. 4, Utena), atsakingiems darbuotojams už gyvūnų supirkimą ir transportavimą organizuoja mokymus, tema „Gyvūnų tinkamumas vežti. Veiksmai susirgus ar susižalojus gyvūnams juos transportuojant“.

Birželio 27 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3, Lazdijai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, veterinarinių paslaugų teikimo, mėginių atrinkimo, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo bei kitais darbo klausimais.

Birželio 27 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja papildomus mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, gyvulių produktyvumo kontrolės asistentams bei ūkinių gyvūnų laikytojams, patiems vedantiems gyvulių ženklinimo apskaitą, tema „Pranešimų apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą pildymas bei vedimas į ŪGRIS“.

Birželio 27 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja susitikimą su Varnių regioninio parko direkcijos administracija, Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio vadovu bei medžiotojų būrelių atstovais, tema „AKM situacijos aptarimas ir taikomų priemonių įgyvendinimas pasireiškus ligai šernų populiacijoje Stervo gamtinio rezervato teritorijoje“.

Birželio 27 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) posėdžių salėje organizuojamas koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimui, kovai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais Kauno regiono posėdis.

Birželio 27 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono medžiotojų ir žvejų draugijoje organizuojamame susirinkime. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonės ir biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis medždžioklėje.

Birželio 27 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė dalyvaus masinių renginių komisijos posėdyje. Posėdis vyks Šiaulių miesto savivaldybėje, 313 kab., adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

Birželio 27 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Uosto g. 11, Šilutė) organizuoja pasitarimą su Šilutės medžiotojų klubų pirmininkais ir medžiotojais, tema „AKM situacija šalyje, biosaugos reikalavimų laikymasis medžioklės metu, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, kiti aktualūs klausimai“.

Birželio 27 d. 14 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) vyks mokymai ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo bei socialinės globos įstaigų maisto skyrių darbuotojams, tema "Ūminių infekcinių žarnyno susirgimų protrūkių prevencija. Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai".

Birželio 27 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus Šiaulių miesto vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims, tema “Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Birželio 28 d. VMVT Palangos VMVT Šventosios seniūnijoje organizuoja nemokamą šunų ir kačių vakcinaciją nuo pasiutligės. Vakcinacija bus atliekama: 13.30 val. - 15 val. prie Šventosios seniūnijos administracinio pastato; 15.30 val. - 16.30 val. Būtingės sodų bendrijoje (aikštelėje įvažiavus nuo Liepojos plento).

Birželio 28 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT  (Vilniaus g. 9, Pagėgiai) organizuoja susitikimą su Pagėgių žemės ūkio skyriaus specialistais, tema „Biologinio saugumo reikalavimai smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose. Afrikinis kiaulių maras. Paukščių gripas. Atsakingas antibiotikų naudojimas gyvulininkystės ūkiuose. Reikalavimai smulkiems ūkininkams ir gamintojams, norintiems parduoti savo produkciją. Reikalavimai pieno ūkiui. Ūkinių gyvūnų ženklinimo, indentifikavimo reikalavimai".

Birželio 28 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus Šiaulių rajono vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims, tema “Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, Ragainės g. 80, Šiauliai.

Birželio 28 d. 13 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus (adresu Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų raj.) ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų valgyklų darbuotojams, tema "Maitinimo organizavimas vaikų ugdymo įstaigose".

Birželio 28 d. 13 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojamas pasitarimas / mokymai  ūkinių gyvūnų sėklintojams. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir biologinio saugumo priemonių reikalavimai.

Birželio 28 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB Utenos prekyba turgavietės administracijai ir prekiautojams (adresu J. Basanavičiaus g. 93C, Utena) organizuoja mokymus, tema „Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų turgavietėms“.

Birželio 28 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT organizuoja mokymus Varėnos rajono ugdymo įstaigų vadovams ir atsakingiems darbuotojams tema “Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. Maisto švaistymas, mitai ir faktai apie maisto švaistymą”. Mokymai vyks Varėnos technologijos ir verslo mokyklos salėje (Basanavičiaus g. 40, Varėna).

Birželio 28 d. 14 val. VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų valgyklų darbuotojams, tema "Maitinimo organizavimas vaikų ugdymo įstaigose", adresu Stoties g. 18, Mažeikiai.

Birželio 29 d. 9 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Birželio 29 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą / mokymus su privačiais veterinarijos gydytojais, tema "AKM situacija Lietuvoje ir pasaulyje, kiaulininkystės ūkių biologinio saugumo priemonių klausimai, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, LBS tyrimų rezultatai. Atsakingas antibiotikų naudojimas - sukėlėjų atsparumo situacija, gyvūnų sveikata ir maisto sauga.

Birželio 29 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k.) organizuoja mokymus Jauniūnų seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sąjungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis".

Birželio 29 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT atstovai Lazdijų rajono savivaldybės salėje dalyvaus pasitarime su savivaldybės administracijos direktoriumi bei UAB "Lazdijų vanduo" valdybos nariais. Tema "Vandenviečių patikrinimo rezultatai, problemos ir kitos geriamojo vandens kontrolės aktualijos".

Birželio 29 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę patiems ūkininkams ženklintis savo ūkinius gyvūnus.

Birželio 29 d. 14 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį organizuojami mokymai kiaulių augintojams tema „Biologinė sauga kiaulininkystės ūkiuose, galimybės auginti kiaules Vilkaviškio rajone“.

Birželio 29 d. 14.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja pasitarimą su Kaišiadorių r. medžiotojų klubų ir būrelių nariais. Jo metu bus aptarta AKM situacija šalyje, biosaugos reikalavimų laikymasis medžioklės metu, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, AKM statistika ir naujienos.

2018 m. birželis 14 d.

VMVT

Birželio 17–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės ir Darbo grupės susitikimuose dėl deleguotojo teisės akto dėl genetinės medžiagos produktų pagal Reglamentą (ES) 2016/429 aptarimo ir Ekspertų grupės susitikime dėl naminių, nelaisvėje laikomų ir perėjimui skirtų paukščių, vežamų Europos Sąjungoje ir įvežamų į Europos Sąjungą, sveikatos reikalavimų pagal Reglamentą (ES) 2016/429.

Birželio 20–22 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Importo ekspertų pogrupio ir Importo darbo grupės susitikimuose dėl gyvūnų ir gyvūninių produktų, įvežamų į Europos Sąjungą, valstybinės kontrolės pagal Reglamento (EB) Nr. 2017/625 deleguotuosius ir įgyvendinimo teisės aktus bei Darbo grupėje dėl Reglamento (EB) 882/2004 įgyvendinimo (15.5 straipsnis - Reglamentas (EB) Nr. 669/2009).

Birželio 20–21 d. VMVT Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, l. e. Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Arūnas Jarašius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti 3-iajame Europos Sąjungos gyvūnų gerovės platformos narių susitikime.

Birželio 21–22 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Giedrė Lukoševičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės susitikime dėl maisto papildų ir maisto produktų papildymo vitaminais, mineralinėmis ir kitomis tam tikromis medžiagomis.
 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriuje vyks VMVT organizuojamų mokymų „Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavaimai žudymo metu ir darbų sauga” praktinė dalis.

Birželio 20-22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė dalyvaus Vilniaus kolegijos Maisto technologijų studijų programos baigiamųjų darbų gynimo Komisijos darbe, pirmininko teisėmis. Baigiamųjų darbų gynimas vyks Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto 42 auditorijoje, Beržų g. 2 a, Buivydiškės, Vilniaus r.
 

Teritorinės VMVT

Birželio 18 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k.) organizuoja mokymus Zibalų seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sąjungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis, antimikrobinis atsparumas antibiotikams“.

Birželio 18 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema: "Afrikinis kiaulių maras ir kitos užkrečiamosios ligos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis kiaulių ūkiuose".

Birželio 18 d. 14 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Asta Kajackienė organizuoja pasitarimą su UAB "Kalvarijos komunalininkas" prekyvietės atsakingais asmenimis ir prekiautojais, tema "Reikalavimai prekybai prekyvietėse", kuris vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija.

Birželio 18 d. 17.30 val. VMVT Pasvalio VMVT organizuojamas pasitarimas su Saločių ir Krinčino seniūnijų kiaulių augintojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių ūkiuose. Pasitarimas vyks Saločių sen. Raubonių km. kultūros namuose.

Birželio 19 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k.) organizuoja mokymus Alionių seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sąjungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis, antimikrobinis atsparumas antibiotikams“.

Birželio 19 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių taikymo bei kitais aktualiais klausimais.

Birželio 19 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojamas pasitarimas su ūkinių gyvūnų vežėjais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir biologinio saugumo priemonių reikalavimai.

Birželio 19 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Birželio 19 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas dalyvaus Šilalės rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų seniūnų pasitarime, kuris vyks savivaldybės tarybos posėdžių salėje ir skaitys pranešimą apie Afrikinio kiaulių maro, Paukščių gripo situaciją, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymąsi ūkiuose bei renginių ir švenčių metu teikiamo maisto tvarkymą.

Birželio 19 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskinikai) organizuoja pasitarimą su Druskininkų savivaldybės įgaliotuoju veterinarijos gydytoju ir medžiotojų būrelių vadovais bei medžiotojais. Pasitarimo metu bus aptarta AKM situacija pasaulyje, Lietuvoje, kiaulininkystės ūkių biosaugos klausimai, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas. Pasitarimo temos: AKM situacija Druskininkų savivaldybės teritoriniame vienete, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su afrikinio kiaulių maro bei kitų užkrečiamų ligų prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė“, „Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Birželio 19 d. 15 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja susitikimą su Zarasų rajono prekyviečių atsakingais darbuotojais dėl prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais darbo taisyklių.

Birželio 20 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Birželio 20 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais ir gyvulių sėklintojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse bei biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo, suteikiant veterinarines ir kitas paslaugas kiaulių ūkiuose.

Birželio 20 d. 10.30 val. VMVT Šilalės VMVT pareigūnai skaitys pranešimą ūkininkams VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, J. Basanavičiaus g. 21, Šilalė, tema “Kompleksinės paramos reikalavimai“ bei kitais aktualiais (AKM, PG, biosauga) klausimais.

Birželio 20 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Supažindinama su afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

Birželio 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Birželio 20 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT vyriausiosios specialistės maisto–maisto produktų inspektorės viešojo maitinimo atsakingiems darbuotojams organizuoja aktualius mokymus, tema „Maisto tvarkymo aktualijos. Ką naudinga žinoti? Maistu plintančių infekcijų protrūkių prevencija“. Mokymai vyks VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre (konferencijų salė, Kęstučio a. 2, Ukmergė).

Birželio 20 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja susitikimą su UAB "Vasaknos" žuvies perdirbimo cecho darbuotojais UAB "Vasaknos” įmonėje (Vasaknų k., Dusetų sen., Zarasų r. sav.) tema: "Higienos reikalavimai gyvūninių maistinių žaliavų perdirbimo įmonei bei aptarnaujančiam personalui”.

Birželio 20 d. 18 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime (Smėlynės g. 2a, Panevėžys) su medžiotojų būrelio "Upytė" medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Birželio 21 d. 9 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Birželio 21 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo, afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kitais aktualiais darbo klausimais.

Birželio 21 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) lankysis 1-8 klasių mokiniai iš mokinių stovyklos. Mokiniai bus užimti temomis "Pažintis su veterinarija“, "Pasaulis per mikroskopą“, "Atsakingas elgesys su gyvūnėliais“.

Birželio 21 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus su privačiais veterinarijos gydytojais. Tema „AKM situacija Lietuvoje ir pasaulyje, kiaulininkystės ūkių biologinio saugumo priemonių klausimai, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas. AKM situacija Tauragės apskrityje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su afrikinio kiaulių maro bei kitų užkrečiamų ligų prevencija".

Birželio 21 d. 10.30 val. VMVT Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Joniškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse bei biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo, suteikiant veterinarines ir kitas paslaugas kiaulių ūkiuose.

Birželio 21 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT salėje (Kęstučio g. 13, Raseiniai) viešojo maitinimo įmonių atstovams organizuojamas seminaras tema „Protrūkių prevencija. Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimai“.

Birželio 21 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėnimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Birželio 21 d. 15 val. VMVT Trakų VMVT organizuoja pasitarimą su kiaulių laikytojais dėl AKM situacijos rajone bei biologinės saugos reikalavimų mažuose kiaulių ūkiuose aptarimo.

Birželio 22 d. 9 val. VMVT Prienų VMVT Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (Konferencijų salė, II a.) organizuoja pasitarimą, tema „Vaikų maitinimo organizavimo naujovės ugdymo skyriuje“. Pasitarimo tikslas – supažindinti su vaikų maitinimo organizavimo tvarkos ugdymo įstaigose pasikeitimais.

Birželio 22 d. 9 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotoja–valstybinė veterinarijos inspektorė Jūratė Černiavskienė dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje dėl geriamojo vandens taršos Marijampolės mieste, kuris vyks Marijampolės savivaldybėje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

Birželio 22 d. 13 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja seminarą, tema „Vaikų maitinimo organizavimo naujovės“ vaikų bendrojo ugdymo įstaigų atstovams.

Birželio 22 d. 14 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja mokymus Vilkaviškio rajono gyvulių sėklintojams ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į rajoną“.

Birželio 22 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs klausimai.

Birželio 22 d. 15 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susitikimą Ukmergės rajono Žemaitkiemio medžiotojų klubo medžiotojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimai medžioklės būreliams. Paukščių gripo prevencijos priemonės". Susitikimas įvyks Gruodžio 17-osios g. 34, Ukmergė.

2018 m. birželis 07 d.

VMVT

Birželio 10–11 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Naujų produktų ir toksikologinės saugos skyriaus posėdyje.

Birželio 10–12 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl deleguotojo teisės akto dėl tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės pagal Reglamentą (ES) 2016/429 aptarimo.

Birželio 11–13 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Reikjaviką (Islandijos Respublika) dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių grupės dėl nenumatytų veterinarinių atvejų susitikime.

Birželio 11–16 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Tokiją (Japonija) kaip lektorius dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose mokymuose „Pasiruošimas gyvūnų ligoms“ pagal Europos Komisijos programą „Geresnis mokymasis rūpinantis maisto sauga“.

Birželio 14–15 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės dėl žemės ūkio teršalų maiste posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 11–14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Voitechovičiūtė vyksta į Berlyną (Vokietija) dalyvauti kasmetiniame susitikime veterinarinių vaistų likučių nustatymo klausimais.

Birželio 11–15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyr. veterinarijos gydytojas Rimvydas Falkauskas vyksta į Sofiją (Bulgarija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Antimikrobinio atsparumo prevencija ir kontrolė“.

Birželio 12 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius) lankysis ir su jo veikla susipažins Vilniaus Santaros gimnazijos 10–11 klasių mokiniai.

Birželio 12–14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja  dr. Ingrida Jacevičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos pasiutligės referentinės laboratorijos (Nancy,  ANSES) organizuojamame 10-ajame pasiutligės pasitarime.

Birželio 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius) lankysis ir su jo veikla susipažins Vilniaus Antakalnio gimnazijos 9-ų klasių mokiniai.

Birželio 13–15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyr. veterinarijos gydytoja Rūta Zagrabskaitė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinės referentinės gyvūnų bruceliozės laboratorijos organizuojamamuose kasmetiniuose mokymuose tema „Biologinė kontrolė. IFA metodo ir Rose Bengal antigenų kontrolė“.

Birželio 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus seminare „Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai taikymas“ (LR Ūkio ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Birželio 11–14 d. VMVT Utenos VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Renata Cicėnienė vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Antimikrobinio atsparumo prevencija ir kontrolė“.

Birželio 11 d. VMVT Kazlų Rūdos VMVT specialistai  dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazijos organizuojamoje karjeros dienoje „Profesijų mugė“, kurios metu  7 klasės moksleivius supažindins su veterinarijos gydytojo profesija ir organizuos išvyką į UAB „Roberto veterinarijos klinika“ (Kosmonautų g. 14A, Marijampolė) ir VŠĮ „Mindraja“ (Uosinės k., Marijampolės sav).

Birželio 11 d. 13 val. VMVT Akmenės VMVT, adresu Draugystės g. 3, Akmenė organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo kursai.

Birželio 12 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „AKM ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacija bei veiklos aktualijos“.

Birželio 12 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su vaikų vasaros poilsio stovyklų organizatoriais Tauragės rajono savivaldybėje (Respublikos g. 2, Tauragė) tema „Maitinimo organizavimas vaikų vasaros poilsio stovyklose“.

Birželio 12 d. 17 val. Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos salėje vyks medžiotojų selekcininkų kursai. Paskaitą skaitys VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius.

Birželio 13 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su ūkinių gyvūnų laikytojais, tema "Biologinė sauga nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir ūkinių gyvūnų ženklinimo, identifikavimo bei kiti klausimai". 

Birželio 13 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vilius Stančikas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriuje (H. Manto g. 37, Klaipėda) dalyvaus bylos posėdyje dėl VMVT Kretingos VMVT 2018 m. kovo 30 d. Sprendimo dėl produktų tiekimo rinkai Nr. 38SV-1 apskundimo.

Birželio 13 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Birželio 14 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Birželio 14 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su privačių vandenviečių atstovais, tema „Privačių vandenviečių tiekiamo geriamojo vandens sauga ir kokybė, atitiktis teisės aktų reikalavimams“.

Birželio 14 d. 12 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus UAB "Fuuman" kebabinės "Bistro VilVero" (Vilniaus g. 92, Širvintos) darbuotojams, tema "Geros higienos praktikos taisyklių taikymas viešojo maitinimo įmonėse".

Birželio 14 d. 13 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė dalyvaus Panevėžio m. Savivaldybėje vyksiančiame Renginių organizavimo komisijos posėdyje.

Birželio 14 d. 15 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios g. 35A, Palanga) organizuoja mokymus mažais kiekiais gaminamų produktų tiekėjams, tema "Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai“.

Birželio 14 d. 15 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks pasitarimas-mokymai viešojo maitinimo verslo atstovams, tema "Saugaus maisto tvarkymo principai, per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonės".

Birželio 15 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono savivaldybėje vyksiančiame Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje. Skaitys pranešimą apie afrikinį kiaulių marą, kitas užkrečiamąsias ligas, vykdomas prevencines priemones.

Birželio 15 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Birželio 15 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Birželio 15 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojamas pasitarimas su įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptartas gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planas, afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir veiksmai pasireiškus ligai, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose ir kiti aktualūs klausimai.

Birželio 15 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, tema „Plungės VMVT veiksmai, įtarus ir/ar pasireiškus afrikiniam kiaulių marui (AKM)“.

Birželio 15 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Žemės ūkio ministerijoje (Gedimino pr. 19, Vilnius) vyksiančiame pasitarime dėl vaikų maitinimo ekologiškais produktais organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje.

Birželio 15 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija Lietuvoje ir rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas mažuose kiaulių ūkiuose, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, supaprastinti reikalavimai bičių laikytojams, kiti aktualūs darbo klausimai.

Birželio 15 d. 16 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su medžiotojų klubų ir būrelių vadovais, kuriame dalyvaus ir Aplinkos apsaugos Jurbarko, Jurbarko miškų urėdijos atstovai, Žvejų ir medžiotojų draugijos pirmininkas "Dėl diagnozuoto AKM atvejo kiaulių ūkyje ir griežtų AKM stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje".

Birželio 16 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Asta Rekašienė pristatys Kretingos r. sav. "Palangos" medžiotojų klubo medžioklės plotų naudotojams informacinę medžiagą  "Dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo".

 

2018 m. gegužės 31 d.

VMVT

Birželio 3–4 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Jatkevičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės ir Darbo grupės posėdžiuose dėl gyvūninio maisto ir importo sąlygų valstybinės kontrolės.

Birželio 4–5 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježi Šubelko vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Šalutinių gyvūninių produktų darbo grupės posėdyje.

Birželio 4–7 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Geros gamybos praktikos darbo grupės posėdyje.

Birželio 4–7 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus patarėja Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų posėdyje „Valstybinės kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyrių metinės ataskaitos“.

Birželio 5–7 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos Patariamojo forumo 68-ajame susirinkime.

Birželio 5–9 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas, l. e. Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, Mantas Staškevičius vyksta į Ningbą (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti 3-iajame Kinijos ir Centrinės ir Rytų Europos šalių muitinės, inspekcijos ir karantino bendradarbiavimo forume.

Birželio 8 d. 13.30 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.
 

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Birželio 4 d. 9 val. VMVT Mažeikių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Virginijus Grigaliūnas dalyvaus VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio gamybiniame pasitarime, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone.

Birželio 4 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) vyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija pasaulyje, Lietuvoje ir rajone, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo klausimai, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, pristatyta tema „Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Birželio 4 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT kartu su UAB „VR Trading” (Šolių k., Šilalės r.) organizuoja mokymus tema: „Maisto tvarkymo aktualijos. Ką naudinga žinoti? Prevencinės priemonės, padedančios užkirsti kelią per maistą plintančių ligų plitimui”. Mokymuose kviečiami dalyvauti viešojo maitinimo, prekybos, negyvūninio maisto gamybos įmonių atsakingi darbuotojai.

Birželio 4 d. 16 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja mokymus medžiotojų klubo „Vanagas“  medžiotojams, kurie vyks VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai). Mokymų tema „AKM situacija Šalčininkų rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė“.

Birželio 5 d. 9 val. VMVT Trakų VMVT savo patalpose (Veterinarijos g. 2, Trakai) organizuoją paskaitą kartu su kaimo turizmo sodybų atstovais, tema: „Saugaus maisto tvarkymo principai, maisto protrūkių prevencija“.

Birželio 5 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3,Jurbarkas) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Birželio 5 d. 11 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus Skuodo rajono gyvulių sėklintojams ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Birželio 6 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja mokymus negyvūninio maisto gamybos subjektams, tema „Akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo priemonės“ bei kitais aktualiais klausimais.

Birželio 6 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje (Ganyklų g. 2, Palanga) organizuoja seminarą Palangos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, socialinės globos ir rūpybos įstaigų, vaikų ugdymo įstaigų, vaikų poilsio stovyklų, karinių jūrų pajėgų maisto tvarkymo skyriaus atsakingiems darbuotojams tema „Maisto saugos užtikrinimas maisto tvarkymo subjektuose. Maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos. Maistu plintančių infekcijų protrūkių prevencija“.

Birželio 6 d. 17.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyr. specialistė-maisto produktų inspektorė Vilija Plyčienė dalyvaus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus organizuojamame visuotiniame susirinkime su Rumšiškių lopšelio-darželio tėvais.

Birželio 6-7 d. 9.30 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) pristatys moksleiviams VMVT veiklą nuo lauko iki stalo. Supažindins su įranga ir priemonėmis likviduojant pavojingas užkrečiamąsias ligas bei pristatys sveikos mitybos principus.

Birželio 7 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl AKM situacijos Lietuvoje, dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Birželio 7 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai Rolandas Muliuolis ir Rolandas Žūkas skaitys paskaitą Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos I g klasės mokiniams, tema “Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti".

Birželio 7 d. 12 val. VMVT Šilutės VMVT vyr. veterinarijos gydytoja-inspektorė Rasa Šarkienė dalyvaus žuvininkystės įmonių asociacijoje “Lampetra” pasitarime-seminare, kuris vyks Asociacijos būstinėje (Lietuvininkų g. 26-3, Šilutė). Pasitarimo metu skaitys pranešimą tema “ Maisto saugos ir kokybės užtikrinimas žvejybos bei kitose vietinei rinkai mažais kiekiais gaminančiose  ir tiekiančiose žuvininkystės produktus, įmonėse”.

Birželio 8 d. 9 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje dėl geriamojo vandens taršos Marijampolės mieste, kuris vyks Marijampolės savivaldybėje (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė).

Birželio 8 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybėje vyksiančiame  Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, nustačius afrikinį kiaulių marą kiaulių ūkyje (Jurbarko r., Seredžiaus seniūnijoje, Šilaitynės k.) dėl ekstremalios situacijos paskelbimo.

Birželio 8 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja pasitarimą-mokymus verslo atstovams aktualiais klausimais  tvarkant maistą karštuoju metų laiku, protrūkių priežastys, kryžminė tarša. Pasitarimas vyks VMVT Pagėgių VMVT, adresu Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai.

Birželio 8 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su duonos, pyragų ir kreminės konditerijos gamybos įmonės UAB "Molupis ir Ko“ darbuotojais, tema "Maisto produktų higienos, kokybės ir saugos reikalavimų įgyvendinimas. Maisto produktų gamybos reikalavimų aktualijos“.

Birželio 8 d. 13 val. VMVT Švenčionių VMVT organizuoja seminarą “Nauji vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimai. Valstybinės maisto skyrių kontrolės reikalavimai”. Seminaras vyks Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje, adresu Strūnaičio g. 3, Švenčionių m.

Birželio 8 d. 13 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus. Kitos temos: "Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacija šalyje, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose".

Birželio 8 d. 15 val. VMVT Joniškio VMVT vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius Edmundas Jakas dalyvaus Joniškio r. Žagarės medžiotojų būrelio susirinkime (Žagarės girininkijos patalpose), kurio metu praves mokymus tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė, biosaugos reikalavimai medžioklės metu, mėginių ėmimas ir pristatymas AKM tyrimui“.

Birželio 9 d. 11 val. VMVT Rokiškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vydas Puidokas  dalyvaus  Sartų medžiotojų klubo narių susirinkime (Pramonės g. 3, Rokiškis) ir skaitys pranešimą tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis organizuojant ir vykdant medžiokles“.

Birželio 9 d. 14 val. VMVT Rokiškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vydas Puidokas  dalyvaus Juodupės medžiotojų klubo narių susirinkime (Stoniškio km., Juodupės s., Rokiškio r.) ir skaitys pranešimą tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis organizuojant ir vykdant medžiokles“.

2018 m. gegužės 22 d.

VMVT

Gegužės 28–29 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.
 
Gegužės 28 – 29 dienomis Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje organizuojamas tarptautinis pasitarimas Afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) klausimais, kuriame dalyvaus Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos atstovai, taip pat vyks telekonferencija su Europos Maisto Saugos Agentūra. Pasitarimo tikslas – nuspręsti ir šiais metais pradėti naudoti vieningus visose AKM apimtose šalyse (Pabaltijo šalyse ir Lenkijoje) AKM duomenų rinkimo protokolus, pasireiškus AKM protrūkiams kiaulių laikymo vietose ir nustačius AKM atvejus šernų populiacijoje. Duomenų rinkimo tikslas -  išaiškinti galimus AKM viruso patekimo į kiaulių ūkius kelius, remiantis surinktais duomenis  AKM protrūkių vietose ir jų analize.
 

Gegužės 28 d.–birželio 1 d. į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Nauji maisto tyrimo metodai, siekiant nustatyti galimą sukčiavimą maisto tvarkymo etapuose ir maisto produktų elektroninėje prekyboje (bendrieji tyrimo ir kontrolės metodai)“ vyksta:
1. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė;
2. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė.

Gegužės 28 d.–birželio 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježis Šubelko vyksta į Budapeštą (Vengrija) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų šėrimas“.

Gegužės 29 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 28 d. - 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyr. patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgija)  dalyvauti Europos Komisijos aplinkos ir pramonės teršalų ekspertų darbų grupės posėdyje.

Gegužės 28 d. - 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyr. bioinžinierė Simona Pilevičienė ir Virusologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vorobjovienė vyksta į Hanoverį (Vokietija) dalyvauti Europos sąjungos referentinių AKM ir KKM laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Gegužės 28 d. – 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Klaipėdos ir Kauno teritoriniuose skyriuose vyks Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos priežiūros auditas. Auditoriai vertins Instituto akreditavimo srities išplėtimo bei lanksčios srities taikymo galimybę.

Gegužės 29 d. - 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Žymantė Steponavičiūtė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės žuvų ligų laboratorijos organizuojamame kasmetiniame 22 - ąjame Nacionalinių referentinių laboratorijų žuvų ligų pasitarime.

Gegužės 29 d. - 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame Pesticidų stebėsenos tinklo susitikime.

Gegužės 29 d. – birželio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti 12-tajame darbo grupės susitikime dėl koagulazę gaminančių stafilokokų.

Birželio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos priežiūros auditas. Auditoriai vertins Instituto akreditavimo srities išplėtimo bei lanksčios srities taikymo galimybę.
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 28 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja susitikimą su 7 klasių moksleiviais Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje (P. Širvio g. 7/14, Zarasai). Tema: "Gyvūnų gerovės klausimai ir sveikos mitybos principai".

Gegužės 28 d. 16 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja mokymus su medžiotojų klubų „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ ir „Slanka“ medžiotojais, kurie vyks VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai). Mokymų tema "AKM situacija Šalčininkų rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė".

Geguės 29 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano ir neužkrėstos šalies statusui palaikyti tyrimų plano įgyvendinimas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Gegužės 29 d. 16 val. VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai) įvyks susitikimas su medžiotojų būrelių vadovais ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentu dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje vykdymo.

Gegužės 30 d. VMVT Utenos VMVT specialistai kartu su UAB „Šalva“ Aukštaičių pieno supirkimo punkto pieno gamintojais aptars patvirtinamųjų valstybinių pieno mėginių tyrimų rezultatus ir pateiks rekomendacijas pieno kokybei pagerinti tiems pieno gamintojams, kurių pieno tyrimų rezultatai neatitiko Pieno supirkimo taisyklų reikalavimus.

Gegužės 30 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su VMVT Jurbarko VMVT, VMVT Šilalės VMVT ir VMVT Pagėgių VMVT viršininkais-valstybiniais veterinarijos inspektoriais ir atsakingais darbuotojais dėl Valstybinės maisto kontrolės atlikimo viešojo maitinimo, negyvūninio maisto gamybos ir gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose.

Gegužės 30 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos r. Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Varėnos rajono savivaldybės mažojoje posėdžių salėje.

Gegužės 30 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus pristatys VMVT Elektrėnų VMVT veiklą Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje, kuris vyks Elektrėnų savivaldybėje (Rungos g. 5, Elektrėnai).

Gegužės 30 d. 13.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Teišerskis dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Gegužės 30 d. 14 val. VMVT Pakruojo VMVT organizuoja susitikimą su Rozalimo seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija rajone ir biosaugos reikalavimų laikymąsis. Susitikimas vyks Rozalimo seniūnijoje.

Gegužės 30 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams ir turgaus prekiautojams, tema: „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno ir mėsos produktų veterinarijos reikalavimai“, mokymų metu taip pat bus aptarta tema „Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Gegužės 31 d. 9 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Gegužės 31 d. 9 val. VMVT Trakų VMVT Trakų gimnazijos moksleiviams skaitys paskaitas, temomis: "Kiaulių maras, paukščių gripas” ir "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

Gegužės 31 d. 10 val. VMVT Pakruojo VMVT vyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija rajone, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo klausimai.

Gegužės 31 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus Širvintų seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sąjungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis, antimikrobinis atsparumas antibiotikams". Mokymai vyks adresu Veterinarijos g. 4, Akmenių k.

Gegužės 31 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT inspektoriai organizuoja (Plungės g. 42, Beržoras, M. Striaukienės kaimo turizmo sodyboje “Pas tėvukus”) kaimo turizmo sodybų ir pokylio salių savininkams bei atsakingiems asmenims seminarą „Kaimo turizmo sodybų pasiruošimas vasaros sezonui. Protrūkių priežastys. Kryžminė tarša. Trūkumų šalinimo įgyvendinimo kontrolė“.

Gegužės 31 d. 10.55 val. – 14.00 val. VMVT Ukmergės VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės praves keturias (4) pamokas tema "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą” Ukmergės A. Smetonos gimnazijos 2b, 2c, 3ab, 1b klasių gimnazistams. Vyks diskusijos apie sveiką mitybą.

Gegužės 31 d. 13.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus vandentvarkos įmonių atstovams, tema "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai ir kontrolės aktualijos".

Gegužės 31 d. 15 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuoja smulkaus verslo atstovams pasitarimą - mokymus aktualiais klausimais tvarkant maistą karštuoju metų laiku. Pasitarimas vyks VMVT Marijampolės VMVT salėje, adresu Kauno g. 100A, Marijampolė.

Gegužės 31 d. 17 val. VMVT Mažeikių VMVT Mažeikių savivaldybės salėje, adresu Stoties g. 18, Mažeikiai, organizuoja mokymus Mažeikių ir Akmenės rajonų medžiotojų būrelių ir klubų nariams, temomis „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo priemonių taikymas organizuojant ir vykdant medžiokles, mėginių, paimtų iš sumedžiotų šernų afrikinio kiaulių maro tyrimui, tvarkymas“.

Birželio 1 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą/mokymus su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano ir neužkrėstos šalies statusui palaikyti tyrimų plano įgyvendinimas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, mėginių atrinkimas, pakavimas, lydraščio pildymas ir išsiuntimas ir kiti aktualūs klausimai.

Birželio 1 d. 11 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Vilija Plyčienė Kaišiadorių rajono savivaldybėje (Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus darbo grupėje „Dėl maitinimo organizavimo Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose tvarkos aprašo parengimo ir teikimo Kaišiadorių rajono tarybai“.

Birželio 1 d. 13 val. VMVT Druskininkų VMVT (Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, Gardino g. 3, Druskininkai) organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės”.

Birželio 1 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT Viešvėnų seniūnijos salėje (Getautės g. 1, Viešvėnų I k., Viešvienų sen., Telšių r.) organizuoja mokymus Telšių raj. medžiotojų būrelių ir klubų nariams temomis „Biologinio saugumo priemonių taikymas organizuojant ir vykdant medžiokles, afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, mėginių, paimtų iš sumedžiotų šernų afrikiniam kiaulių maro tyrimui tvarkymas“.

Birželio 1 d. 17 val. VMVT  Rokiškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vydas Puidokas dalyvaus Atžalyno medžiotojų klubo narių susirinkime (Martiniškėnų km., Rokiškio km. s., Rokiškio r.) ir skaitys pranešimą, tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis organizuojant ir vykdant medžiokles“.

Birželio 2 d. 11 val. VMVT Rokiškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vydas Puidokas  dalyvaus Alsetos medžiotojų klubo narių susirinkime (Pašilės km., Kamajų s., Rokiškio r.) ir skaitys pranešimą tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis organizuojant ir vykdant medžiokles“.

Birželio 2 d. 15 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime (Noreikių km., Krekenavos sen., Panevėžio raj.) su "Erimaičių" medžiotojų būrelio medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

2018 m. gegužės 17 d.

VMVT

Gegužės 20–23 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 86-ojoje generalinėje sesijoje.

Gegužės 20–25 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 86-ojoje generalinėje sesijoje.

Gegužės 21–25 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Agnė Kolkaitė vyksta į Alikantę (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose “Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninis maistas)“.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 23 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI) vyks Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos priežiūros auditas. Auditoriai vertins NMVRVI akreditavimo srities išplėtimo bei lanksčios srities taikymo galimybę.

Gegužės 23 d. – 26 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Martina Karalienė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti 13-ajame Europos Sąjungos parazitų (Trichinella, Echinococcus, Anisakis) referentinės laboratorijos atstovų susitikime.

Gegužės 24 d. – 25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas dalyvaus Šiaurės ir Baltijos šalių maisto saugos institutų vadovų susitikime, kuris vyks Latvijos Maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos institute „Bior“ (Lejupes 3, Ryga, Latvija).
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 21 d. 14 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Valdemaras Kontautas dalyvaus Panevėžio rajono savivaldybėje vyksiančiame Renginių organizavimo komisijos posėdyje.

Gegužės 21 d. 18 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Panevėžio skyriaus (Smėlynės g. 2a, Panevėžys) salėje su medžiotojų būrelio "Tauras" medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Gegužės 22 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63a, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl AKM situacijos, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo, atsakingo antibiotikų naudojimo ir kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 22 d. 14 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai) vyks pasitarimas, konsultacijos su pieno gamintojais dėl pieno supirkimo nutraukimo priežasčių, reikalavimai pieno supirkimo atnaujinimui.

Gegužės 22 d. 15 val. VMVT Panevėžio VMVT salėje (Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., Panevėžio r.) viešojo maitinimo verslo subjektams bus organizuojami mokymai, tema „Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonės“.

Gegužės 22 d. 19 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime (senoji girininkyja, Švenčiuliškio km., Krekenavos sen., Panevėžio raj.) su medžiotojų būrelio "Gringaliai" medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Gegužės 23 d. 11.30 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja pasitarimą „Teisės aktai reglamentuojantys mažmeninę prekybą turgavietėse. Dažniausiai nustatomi pažeidimai” UAB “Šilutės turgavietė” (Cintjoniškių g. 11A, Šilutė) prekiautojams.

Gegužės 23 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas Kazlų Rūdos savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda)  skaitys pranešimą apie afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje.

Gegužės 23 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžės g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus. Kitos temos: afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacija šalyje, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

Gegužės 23 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.)  organizuoja mokymus mažmeninės prekybos subjektams tema „Patikrinimų reikalavimai mažmeninės prekybos subjektuose“. Mokymų metu bus aptarti tikrinimų rezultatai ir dažniausiai daromos klaidos.

Gegužės 23 d. 13 val. VMVT Pakruojo VMVT organizuoja susitikimą su Pašvitinio, o 15 val. su Žeimelio seniūnijų kiaulių laikytojais, kurių metu bus aptarta AKM situacija rajone ir biosaugos reikalavimų laikymąsis. Susitikimai vyks Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose.

Gegužės 23 d. 18 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime (Daukanto g. 11a, Panevėžys) su medžiotojų būrelio "Nevėžis" medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Gegužės 24 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT salėje (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus Telšių rajono savivaldybės vaikų vasaros užimtumo organizatoriams, atsakingiems darbuotojams, tema „Maisto saugos užtikrinimas vaikų poilsio stovyklose“.

Gegužės 24 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT atstovai dalyvaus Dzūkijos nacionalinio parko organizuojamame ūkininkų forume (Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.). Vyks diskusijos mėsinių galvijų auginimo, priežiūros ir gerovės temomis, gyvūnų ženklinimo ir registravimo, užkrečiamųjų ligų kontrolės ir profilaktikos priemonių reikalavimų bei kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 24 d. 13 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuoja mokymus ūkio subjektams, tema "Vietinei rinkai mažais kiekias gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms".

Gegužės 24 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Tauragės rajono kebabinių atsakingais asmenimis, tema "Maisto saugos užtikrinimas kebabinėse, dažniausiai nustatomi pažeidimai ir jų sprendimo būdai“. Susitikimas vyks VMVT Tauragės VMVT, adresu Paberžių g. 14, Tauragė.

Gegužės 24 d. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja atvirų durų dieną. Kviečiami moksleiviai susipažinti su veterinarijos profesija ir darbu.

Gegužės 24 d. 19 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime (Rožių g. 6, Raguva, Panevėžio raj.) su medžiotojų būrelio "Alanta" medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Gegužės 25 d. 7 val. VMVT Prienų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė R. Gundorinienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas –inspektorius E. Šarkūnas organizuoja  mokymus pieno gamintojams. Mokymų metu bus konsultuojama dėl saugaus, kokybiško pieno gamybos, apsaugos nuo mastito ir pieno supirkimo taisyklių pakeitimų įgyvendinimo  klausimais. Mokymai vyks „Klebiškio“ pieno supirkimo punkte, Klebiškio k., Prienų r.

Gegužės 25 d. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuojami gyvulių registravimo ir identifikavimo mokymai gyvulių laikytojams.

Gegužės 25 d. 9 val. VMVT Širvintų VMVT (Plento g. 5, Širvintos) organizuoja mokymus UAB "Širvintų vandenys" darbuotojams, tema "Bestuburių patekimo keliai vandens tiekimo sistemoje, prevencinės priemonės".

Gegužės 25 d. 9 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) dėl geriamo vandens situacijos Marijampolės mieste.

Gegužės 25 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Virginija Kirjanovienė dalyvaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Šilutės skyriaus (Tulpių g. 10, Šilutė) seminare–viešojoje konsultacijoje ir skaitys pranešimą “Maisto tvarkymo reikalavimai kaimo turizmo sodybose”.

Gegužės 25 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT specialistai dalyvaus Neringos verslo subjektams organizuojamuose mokymuose ir skaitys pranešimus, tema „Nauji veterinarijos reikalavimai vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamiems ir tiekiamiems žuvininkystės produktams“ ir „Nauji teisės aktai ir tikrinimų rezultatai Neringos viešojo maitinimo įmonėse“.

Gegužės 25 d. 14 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.)  kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį organizuojami mokymai kiaulių augintojams tema „Biologinė sauga kiaulininkystės ūkiuose, galimybės auginti kiaules Vilkaviškio rajone“.

Gegužės 25 d. 14.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus Ylakių MK medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 25 d. 16.30 val. VMVT Kupiškio VMVT organizuoja mokymus medžiotojų būrelių atsakingiems specialistams dėl biosaugos reikalavimų, AKM mėginių paėmimo ir pristatymo tyrimams. Bus pateikta patikrinimų informacija įvertinus medžiotojų būrelių pasiruošimą sezonui ir kita aktuali informacija.

Gegužės 26 d. 10 val. VMVT Prienų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Banys dalyvaus „Jiezno“ medžiotojų būrelio susirinkime. Susirinkimas vyks „Jiezno“ medžiotojų būrelio patalpose, Jiezne. Susirinkimo metu bus aptarta AKM situacija Prienų rajone bei visoje Lietuvoje, biosaugos reikalavimų įgyvendinimo vykdymas medžioklės metu, tyrimams skirtų mėginių paruošimas.

Gegužės 26 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vilius Stančikas pristatys Kretingos r. sav.  medžiotojų klubo "Šilo ragas" medžioklės plotų naudotojams informacinę medžiagą "Dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo".

Gegužės 26 d. 11 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime (Vabalninko g. 5, Stumbriškio km., Panevėžio raj.) su medžiotojų būrelio "Pyvesa" medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Gegužės 26 d. 18 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime (Jutiškių g. 7, Jutiškių km., Panevėžio raj.) su medžiotojų klubo "Jutiškiai" medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Gegužės 25-27 d. Druskininkų miesto pramogų aikštėje vyks Kurorto šventė. Lauko prekybos ir viešojo maitinimo subjektų kontrolę vykdys VMVT Druskininkų VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės Inga Žilevičienė ir Loreta Būdelienė.

2018 m. gegužės 10 d.

VMVT

Gegužės 13–16 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Džakartą (Indonezijos Respublika) kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos narys dalyvauti susitikimuose su Indonezijos žemės ūkio ministerijos atstovais siekiant aptarti dvišalio bendradarbiavimo ir maisto produktų eksporto leidimų klausimus.

Gegužės 14–15 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Gegužės 14–15 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti seminare dėl fuzariotoksinų maiste ir pašaruose.

Gegužės 15–17 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorių, l. e. skyriaus vedėjo pavaduotojo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Giedrius Blekaitis vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti Estijos veterinarijos ir maisto tarnybos organizuojamame Baltijos šalių gyvūnų gerovės ekspertų susitikime.

Gegužės 16–18 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Jungtinės darbo grupės posėdyje dėl Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos bei administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo ir Šalių narių kontaktinių asmenų dėl maisto klastočių susitikime.

Gegužės 16–18 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdžiuose dėl genetinės medžiagos produktų ir galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų judėjimo bei sertifikavimo (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kokybės vadybos skyriaus vedėjos pavaduotoja Olesia Baskienė dalyvaus seminare „Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai taikymas“ (LR Ūkio ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius).
 
Gegužės 15 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Sautamptoną (Anglija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės dvigeldžių moliuskų bakteriologinės ir virusologinės taršos stebėsenos laboratorijos (Cefas) organizuojamą Nacionalinių referentinių laboratorijų 17-tą darbo grupės susirinkimą.
 
Gegužės 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kokybės vadybos skyriaus vedėja Raimonda Krejarienė ir Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Tamošiūnienė dalyvaus seminare ,,Rizikos valdymas sveikatos priežiūros sistemoje pagal naujausių Lietuvos standartų reikalavimus (LST EN 31000, 31010, LST EN ISO 14971, LST EN 15224, LST EN ISO 9001)“ (Lietuvos Standartizacijos Departamentas, Algirdo g. 31, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 14–16 d. VMVT Klaipėdos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Diana Turauskienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Kęstutis Burba vyksta į Torshauną (Farerai) atlikti AB „Limarko laivininkystės kompanija“ transportinio laivo „Andromeda“ planinį patikrinimą.

Gegužės 14–18 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Kenos pasienio veterinarijos posto (poskyrio) vyresnioji veterinarijos gydytoja Neringa Ramūnė Šimaitienė ir VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pilies pasienio veterinarijos posto (poskyrio) vyresnioji veterinarijos gydytoja Laima Čižauskytė-Drabuntė vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Maisto ir veterinarinė importo kontrolė pasienio veterinarijos postuose (gyvūniniai maisto produktai ir produktų sudėtis)“.

Gegužės 14 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Vileikis dalyvaus Pašilėnų, Užvenčio, Ventos medžiotojų būrelių susirinkime (susirinkimas įvyks Užvenčio kultūros centro salėje, Šatrijos g. 2, Girnikų k., Užvenčio sen.), kurio metu aptars afrikinio kiaulių maro prevencijos, kontrolės, mėginių paėmimo, pristatymo ir kitus aktualius klausimus.

Gegužės 14 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojami mokymai medžioklės plotų naudotojų „ALSĖDŽIAI“, „PURVAIČIAI“ ir „KARKLĖNAI“ medžiotojams dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Gegužės 14 d. 18 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su Zarasų rajono Gražutės medžiotojų būrelio medžiotojais. Bus aptarta AKM situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimai, 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, šernų mėginių pristatymas ir tyrimas, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos. Pasitarimas vyks Gražutės medžiotojų būrelio patalpose (Paruožės k., Zarasų sen.).

Gegužės 15–18 d. VMVT Kauno VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Eglė Derliūnaitė vyksta į Poznanę (Lenkijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų gerovė transportavimo metu“.

Gegužės 15 d. 9 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą su UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovais dėl tiekiamo geriamojo vandens kokybės.

Gegužės 15 d. 9 val. VMVT Zarasų VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Romualdas Kryžiokas dalyvaus Zarasų rajono savivaldybės organizuojamuose civilinės saugos mokymo kursuose.

Gegužės 15 d. 10 val. VMVT Palangos VMVT su Palangos miesto viešbučių ir restoranų asociacija viešbutyje „Vanagupė“ (Vanagupės g. 30, Palanga) organizuoja seminarą Palangos viešojo maitinimo įmonių vadovams ir atsakingiems darbuotojams „Maisto saugos užtikrinimas maisto tvarkymo subjektuose. Maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos. Maisto švaistymas“.

Gegužės 15 d. 10 val. VMVT Utenos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Aušros g. 84, Utena) bus apdovanoti  Utenos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokiniai - nugalėtojai ir paskatinamųjų prizų laimėtojai, dalyvavę Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuotame darbelių konkurse „Paukštis Lietuvai“.

Gegužės 15 d. 15 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininkas Valdemaras Kontautas dalyvaus susirinkime Panevėžio rajono savivaldybės (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) salėje su Panevėžio rajono seniūnijų seniūnais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje ir galimybės laikyti, auginti kiaules Panevėžio rajone".

Gegužės 15 d. 15.30 val. VMVT Kretingos VMVT kartu su Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizuoja seminarą, tema „Ugdymo įstaigų virtuvės darbuotojų vaidmuo maitinimo organizavime“, adresu  Pabrėžos g. 8, 2 aukštas, Kretinga, Kretingos rajono švietimo centras.

Gegužės 15 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Žulpa, Plungės medžiotojų ir žvejų draugijos patalpose (Palankės g. 1, Plungė) organizuoja mokymus medžioklės plotų naudotojų „ŽEMAITIJA“ ir LAMMC MIŠKŲ INSTITUTO MMMPV medžiotojų būrelių medžiotojams dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Gegužės 15 d. 17.30 val. VMVT Palangos VMVT Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ visuotiniame tėvų susirinkime viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Birutė Simutienė skaitys paskaitą, tema „Sveikatai palankus vaikų maitinimas, esami pasiekimai, planuojami pokyčiai".

Gegužės 16 d. 11 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, tema “Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“. Mokymus praves VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Laimutė Danauskienė.

Gegužės 16 d. 11 val. VMVT Anykščių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Asta Bartulienė ves mokymus "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”. Patarimai kaip sveikai maitintis Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos moksleiviams.

Gegužės 16 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT specialistai susitiks su Kaišiadorių rajono Antakalnio gyventojais. Bus aptariami aktualūs gyvūnų sveikatingumo (Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencijos), gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos, pieno saugos, kokybės ir kt. klausimai. Susitikimas vyks Antakalnio bendruomenės salėje.

Gegužės 16 d. 15 val. VMVT Pakruojo VMVT organizuoja susitikimą su Klovainių seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija rajone ir biosaugos reikalavimų laikymąsis. Susitikimas vyks Klovainių seniūnijoje.

Gegužės 17 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su įgaliotais veterinarijos gydytojais, tema „AKM situacija, biologinio saugumo priemonių taikymas. Užkrečiamų ligų stebėsenos plano vykdymas. Laukinių medžiojamųjų žvėrių užkrečiamų ligų stebėsena: lėtininė elnių išsekimo liga. Antimikrobinis atsparumas, Snukio ir nagų ligos prevencinės priemonės“.

Gegužės 17 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl atsakingo antibiotikų naudojimo, afrikinio kiaulių maro situacijos, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 17 d. 13 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė dalyvaus Panevėžio m. Savivaldybėje vyksiančiame Renginių organizavimo komisijos posėdyje.

Gegužės 17 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT specialistai susitiks su Kaišiadorių rajono Žaslių gyventojais. Bus aptariami aktualūs gyvūnų sveikatingumo (Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencijos), gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos, pieno saugos, kokybės ir kt. klausimai. Susitikimas vyks Žaslių seniūnijos salėje.

Gegužės 17 d. 17 val. VMVT Joniškio VMVT vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius Edmundas Jakas dalyvaus Joniškio r. Žeimių medžiotojų būrelio susirinkime (Turgaus g. 2, Joniškis), kurio metu praves mokymus tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

Gegužės 18 d. 9 val. Kastytis Stankus, VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius, dalyvaus Marijampolės savivaldybės administracijos Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl geriamojo vandens taršos Marijampolės mieste.

Gegužes 18 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, mėginių ėmimo, mažų kiaulių ūkių vertinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 18 d. 13.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus vaikų maitinimo įstaigų darbuotojams, tema "Nauji vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimai. Valstybinės maisto skyrių kontrolės aktualijos".

Gegužės 18 d. 14 val. VMVT Pakruojo VMVT organizuoja susitikimą su Lygumų seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija rajone ir biosaugos reikalavimų laikymąsis. Susitikimas vyks Lygumų seniūnijoje.

Gegužės 18 d. 14.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus Skuodo MK medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 18 d. 15 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja susitikimą su Molėtų rajono medžiotojų klubų medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elninių išsekimo ligos, paukščių gripo ligos ir pasiutligės ligos kontrolės.

Gegužės 18 d. 16 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks mokymai Dalijos medžiotojų būrelio medžiotojams, tema „AKM, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimas dėl AKM ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“.

Gegužės 19 d. 15 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Panevėžio skyriaus (Smėlynės g. 2a, Panevėžys) salėje su medžiotojų būrelio "Devynšakis" medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Gegužės 20 d. Šalčininkų miesto parke vyks XXI folkloro festivalis "Daina prie šalčios". Lauko prekybos ir maitinimo subjektų kontrolę vykdys VMVT Šalčininkų VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Songin ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Janina Dervanovskaja.

2018 m. gegužės 03 d.

VMVT

Gegužės 7–11 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Pravecą (Bulgarijos Respublika) kaip ekspertas dalyvauti Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Europos Komisijos organizuojamame seminare „Snukio ir nagų ligos stebėsena laukinėje faunoje“.

Gegužės 10 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus l.e.p. vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis veterinarijos gydytojas Giedrius Blekaitis ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė dalyvaus Zoologijos sodų patikrinimo komisijos posėdyje, kuris vyks Aplinkos apsaugos agentūroje (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) dėl VšĮ „Zoopark.lt“ pakartotinio prašymo išduoti leidimą įkurti zoologijos sodą vertinimo.

Gegužės 10 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos konferencijų salėje vyks VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus organizuojami mokymai, kurių tema „Gyvūnų, gyvūninių produktų, negyvūninio maisto ir pašarų importo, tranzito valstybinė kontrolė pasienio veterinarijos postuose ir muitinės sandėliuose. Eksportas į Eurazijos ekonominės sąjungos šalių narių muitų teritoriją ir vežimas per jų teritoriją į trečiąsias šalis“.
 

Pavaldžios įstaigos

Gugužės 7 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Godliauskienė vyksta Dubliną (Airija) dalyvauti kasmetiniame susitikime dioksinų nustatymo klausimais.

Gegužės 7 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyr. veterinarijos gydytoja Rūta Zagrabskaitė vyksta į Surėjų (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Referentinės snukio ir nagų ligos laboratorijos organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Gegužės 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Maisto saugos ir kokybės katedros organizuojamame seminare "Maistas ir sveikata" bei skaitys pranešimą tema "Verotoksigeninė E. coli mėsos gaminiuose ir galima rizika visuomenės sveikatai" (Tilžės g. 18, Kaunas).

Gegužės 9 d. – 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į  Tartu (Estija) dalyvauti 10 – ajame Baltijos valstybių vaistų agentūrų susitikime.

Gegužės 10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus seminare „Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai taikymas“ (LR Ūkio ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius).

 

Teritorinės VMVT

Gegužės 7 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2018 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos. Aptarti mažų kiaulių laikymo vietų vertinimą dėl biologinio saugumo priemonių laikymosi.

Gegužės 7 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gegužės 7 d. 12 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuoja susitikimą su Ančiškių medžiotojų būrelio medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos.

Gegužės 7 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su mokyklų vadovais, bus pristatyti planuojami mokymai 2018 m. mokiniams, temomis: „Mitai ir faktai apie maisto švaistymą“, “Kas yra AMR, atsakingas antibiotikų naudojimas“, Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti apsaugoti (AKM ir PG). Mokyklų vadovams bus pristatyta „Antimikrobinis atsparumas, atsakingo antibiotikų naudojimo tema“.

Gegužės 7 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su ŽŪK „Sintautų pienas“ pieno supirkėjais ir įmonės atstovais pieno kokybės ir tapatumo programos vykdymo klausimais.

Gegužės 7 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Gilzė“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 8 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Gegužės 8 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja mokymus, tema ”Darbas skerdykloje, atsakomybė. Sanitarija ir higiena” UAB „Vikonas“ skerdyklos darbuotojams.

Gegužės 8 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams gauti.

Gegužės 8 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta epizootinė AKM situacija ir kiti aktualūs klausimai.

Gegužės 8 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT specialistai Nemaitonių seniūnijos gyventojus supažindins su aktualiais gyvūnų sveikatingumo (afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencijos), gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos, pieno saugos, kokybės ir kitais klausimais. Susitikimas įvyks Nemaitonių seniūnijos patalpose.

Gegužės 8 d. 15 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja mokymus, tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai (pieno ir pieno produktų)“. Mokymai vyks VMVT Joniškio VMVT.

Gegužės 8 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Aidas“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“. 

Gegužės 8 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojami mokymai medžioklės plotų naudotojų „NARVAIŠIAI“, „STANELIAI“ ir „PLATELIAI“ medžiotojams  dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Gegužės 9 d. VMVT Širvintų VMVT Širvintų pradinių klasių moksleiviams organizuoja renginį-pamoką, tema „Gyvūnų ligos - kaip apsaugoti save ir gyvūnus“ (paukščių gripas, Afrikinis kiaulių maras, pasiutligė). Renginys vyks Širvintų pradinėje mokykloje (Mindaugo g. 13A, Širvintos).

Gegužės 9 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT J. Sniadeckio gimnazijos moksleiviams organizuoja edukacinę ekskursiją į stručių ūkį Ūtos km., Butrimonių sen., Šalčininkų raj.

Gegužės 9 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Gegužės 9 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Šilas“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 10 d. 10 val. Kaniūkų kultūros centro salėje, Utenos r. sav., VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Užpalių seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus pristatyti 2017 m. valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatai Utenos rajone, užkrečiamųjų gyvūnų ligų situacija Europos Sąjungoje, kaimyninėse šalyse ir Lietuvoje, biologinio saugumo priemonės ūkiuose ir kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, atsakingas antibiotikų naudojimas. Bus nagrinėjama maisto švaistymo problema, aptariamos pieno ūkio aktualijos.

Gegužės 10 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams "Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas, AKM prevencija, paplitimas bei priežiūra šernų populiacijoje, biosaugos reikalavimai kiaulių ūkiuose, paukščių gripo grėsmė ir pieno gamybos ir supirkimo taisyklių pakeitimai".

Gegužės 10 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus mažais kiekiais gaminamų produktų tiekėjams, tema "Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai".

Gegužės 10 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl biologinio saugumo priemonių vertinimo mažuose kiaulininkystės ūkiuose, dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Gegužės 10 d. 13 val. VMVT Mažeikių VMVT (Stoties g. 18, Mažeikiai) organizuoja mokymus - diskusiją  už mokyklų, ikimokyklinių istaigų  maitinimą  atsakingiems darbuotojams, tema " Ūminių infekcinių žarnyno susirgimų protrūkiai. Higienos reikalavimai maisto tvarkymo subjektuose". Dalyvauja valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė valstybinė maisto produktų inspektorė Rita Sadūnaitė.

Gegužės 10 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) organizuoja mokymus pieno supirkimo įmonių darbuotojams, tema „Pieno supirkimo punktų ir pieno ūkių kontrolės rezultatai ir nustatytų pažeidimų prevencija“.

Gegužės 10 d. 14-16 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis dalyvaus Kretingos rajono savivaldybės administracijos organizuojamose savivaldybės lygio civilinės saugos pratybose, tema „Evakuotų gyventojų apgyvendinimas kolektyvinės apsaugos statinyje“.

Gegužės 10 d. 15 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja susitikimą su Vilkaviškio rajono medžiotojų klubų medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elninių išsekimo ligos.

Gegužės 10 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus Aleksandrijos MK medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 10 d. 16.30 val. VMVT Utenos VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vaida Gavėnienė  dalyvaus Utenos vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" (Vaižganto g. 54, Utena) bendruomenės susirinkime, kuriame dalyvaujančius supažindins su sveikos mitybos tendencijomis, vaikams rekomenduojamomis maistinių medžiagų  ir energijos normomis, valgiaraščio sudarymo reikalavimais.

Gegužės 11 d. VMVT Širvintų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Audronė Buožytė pieno supirkėjams praves 2 valandų mokymus, tema „Pieno supirkimo aktualijos“, kurie vyks VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4., Akmenių k., Širvintų r.).

Gegužės 11 d. 9 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r.) organizuojami  mokymai darbuotojams, tema "Korupcijos prevencija ir tarnybinė etika Širvintų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje".

Gegužės 11 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT specialistai dalyvaus Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamame pasitarime dėl IGNSB „Šaltinėlis“ vandenvietės klausimų.

Gegužės 11 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Sendvario seniūnijoje, adresu: Saulės g. 1, Slengiai, Klaipėdos rajonas.

Gegužės 11 d. 13 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) organizuoja kvalifikacijos  egzaminą asmenims skerdykloje žudantiems gyvūnus.

Gegužės 11 d. 15 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja mokymus, tema “Afrikinio kiaulių maro situacija, statistika, 2018 m. stebėsenos planas, mėginių ėmimas, šernų populiacijos reguliavimas” Anykščių rajono medžiotojams.

Gegužės 12 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Saulius Alonderis pristatys Kretingos r. sav. Salantų medžiotojų klubo medžioklės plotų naudotojams informacinę medžiagą "Dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms  bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo".

Gegužės 12 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Saulius Tarasauskas dalyvaus medžiotojų klubo „Rambynas" susirinkime, kur supažindins medžiotojus su šiomis temomis: "AKM situacija ir prevencija Lietuvoje, Paukščių gripo liga, elnių išsekimo liga, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas ir pasiutligės ligos kontrolė".

2018 m. balandžio 25 d.

VMVT

Gegužės 1–2 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės posėdyje dėl gyvūninių produktų ir jiems keliamų importo sąlygų valstybinės kontrolės.

Gegužės 2–3 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto produktų ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto biologinės saugos skyriaus posėdyje.

Gegužės 2–3 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto produktų ir pašarų nuolatinio komiteto Toksikologinės saugos skyriaus darbo grupės dėl su maistu besiliečiančių medžiagų posėdyje.

Gegužės 3 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto produktų ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės skyriaus darbo grupės posėdyje.

Gegužės 3 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus l.e.p. vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis veterinarijos gydytojas Giedrius Blekaitis ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė dalyvaus Zoologijos sodų patikrinimo komisijos posėdyje, kuris vyks Aplinkos apsaugos agentūroje (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) dėl VšĮ „Zoopark.lt“ pakartotinio prašymo išduoti leidimą įkurti zoologijos sodą vertinimo.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 2 d. – 3 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Latvijos maisto ir veterinarijos tarnybos organizuojamose tarptautinėse pratybose-mokymuose „Snukio ir nagų ligos bei gumbelinės ligos prevencijos ir kontrolės priemonės“ (Sodeliškių dvaro sodyba, Sodeliškių km., Biržų r.).
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 30 d.–gegužės 2 d. VMVT Klaipėdos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Diana Turauskienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Kęstutis Burba vyksta į Brėmerhafeną (Vokietijos Federacinė Respublika) atlikti UAB „Atlantic high sea fishing company“ žvejybinio gamyklinio laivo „Nida“ planinį patikrinimą.

Balandžio 30 d. 10 val. VMVT Trakų VMVT organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas”. Mokymų metu aptarsime ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo reikalavimus, galvijų pasų užsakymo tvarką, ausų įsagų platinimą ir naudojimą, gyvulių judėjimo (perkėlimo ir kaitos) registravimą. Dalyviams bus išduodami pažymėjimai.

Balandžio 30 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4., Akmenių k., Širvintų rajonas) organizuoja  mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, tema "Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sąjungoje, Lietuvoje, Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimai, mėginių paėmimo tvarka, antimikrobinis atsparumas antibiotikams. Bus paminėta Pasaulinė veterinarijos diena.

Balandžio 30 d. 11 val. VMVT Pakruojo VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Ramutė Galčiuvienė dalyvaus tarnybos suorganizuotame susitikime su UAB "Pakruojo vandentiekis" atsakingais asmenimis, kuriame bus aptarta geriamojo vandens saugos užtikrinimas, bestuburių atsiradimo prevencinės priemonės vandens tiekimo sistemoje, geriamojo vandens kontrolės klausimai. Susitikimas vyks UAB "Pakruojo vandentiekis", Pramonės g.1, Pakruojis.

Balandžio 30 d. 11 val. Dobilo gyvenvietėje, Klaipėdos plentas 16, (aikštelėje prie arklidės) Palanga, Pasaulinės veterinarijos dienos proga VMVT Palangos VMVT veterinarijos gydytojai-inspektoriai nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės, konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos ir priežiūros klausimais.

Balandžio 30 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja susitikimą su privačiais veterinarijos gydytojais Pasaulinei veterinarijos dienai paminėti.

Balandžio 30 d. 11.30 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą-mokymus dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Europoje ir Lietuvoje, paukščių užkrečiamųjų ligų, antimikrobinio atsparumo antibiotikams, užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, atliktų ir vykdomų patikrinimų įvertinimas mažose kiaulių laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo bei kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 30 d. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su Vidmanto Kerševičiaus medžiotojų klubo medžiotojais. Susitikimo tema „AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija“.

Balandžio 30 d. 14.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus Mosėdžio MK medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 2 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT Ceikinių seniūnijos salėje (Bažnyčios g. 18, Ceikinių k., Ceikinių sen.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimai. Antimikrobinis atsparumas (AMR), atsakingas antibiotikų naudojimas ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos".

Gegužės 2 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su Paparčių seniūnijos gyvūnų laikytojais, temomis „Gyvūnų sveikatingumo, gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos ir kt. aktualijos“ bei „Pieno sauga ir kokybė, teisės aktų, reglamentuojančių pieno supirkimą pakeitimai“. Susitikimas vyks Paparčių kultūros centro salėje.

Gegužės 2 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus „Alksniupių“ medžiotojų būrelio medžiotojams, adresu: Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio rajonas. Mokymų tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, biologinės saugos reikalavimų vykdymas medžioklės metu, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos“.

Gegužės 3 d. 8.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus UAB "Sakora" II pamainos personalui, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse”. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Gegužės 3 d. 9 val. VMVT Šalčininkų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gerardas Stonkus dalyvaus Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos salėje, antrame aukšte, vyksiančiuose mokymuose pagal „Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narių įvadinio civilinės saugos mokymo programą“.

Gegužės 3 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su viešojo maitinimo įmonėmis, vykdančiomis pagaminto valgio teikimą renginiams/pagal sutartį, tema „Maisto higiena – maisto saugos garantas. Privalomas informacijos teikimas vartotojui apie viešojo maitinimo patiekalus“.

Gegužės 3 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT Mielagėnų bendruomenės salėje (Mokyklos g. 7, Mielagėnų mstl., Mielagėnų sen.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimai. Antimikrobinis atsparumas (AMR), atsakingas antibiotikų naudojimas ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos".

Gegužės 3 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus UAB "Roksva" II pamainos personalui, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse”. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Gegužės 3 d. 15 val. VMVT Kaišiadorių VMVT specialistai Žiežmarių miestelio ir apylinkės gyventojus supažindins su aktualiais gyvūnų sveikatingumo (afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencijos), gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos, pieno saugos, kokybės ir kitais klausimais. Susitikimas įvyks Žiežmarių kultūros centro salėje.

Gegužės 3 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojami mokymai medžioklės plotų naudotojų „KANTAUČIAI“, „KLEIPŠČIAI“ ir „SIMSONAS“ medžiotojams  dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Gegužės 4 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Priekulės seniūnijoje, adresu Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos rajonas.

Gegužės 4 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus paminėta Pasaulinė veterinarijos diena, aptarta epizootinė AKM situacija ir kiti aktualūs klausimai, pravesti paukščių gripo mokymai.

Gegužės 4 d. 13 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su Radviliškio rajono geriamojo vandens tiekėjais. Tema: „Viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos, kokybės ir radiologinių tyrimų geriamajame vandenyje klausimai“.

Gegužės 4 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuojami mokymai gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose“.

Gegužės 4 d. 14.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Aitra“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 5 d. VMVT Rietavo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Blažaitis ves mokymus MŽK "Stumbras" ir MB "Rietavas" medžiotojams dėl biosaugos reikalavimų medžioklės metu ir afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje.

Gegužės 5 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rolandas Muliuolis dalyvaus pasitarime su medžiotojų būrelio ”Balsys” medžiotojais dėl veterinarinių reikalavimų medžioklėje, biologinių saugumo reikalavimų laikymosi ir kitais aktualiais klausimais.

 

2018 m. balandžio 19 d.

VMVT

Balandžio 22–23 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje aptarti deleguotojo teisės akto projektą dėl užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir likvidavimo programų bei neužkrėstos šalies statuso suteikimo pagal Gyvūnų sveikatos įstatymą.

Balandžio 23–25 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto produktų ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo darbo grupės posėdyje.

Balandžio 24–25 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl Integruotos valstybinės kontrolės valdymo sistemos posėdyje.

Balandžio 24–27 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų neformaliame darbo grupės posėdyje ir Konferencijoje dėl gyvūnų gerovės pervežimo metu.

Balandžio 25 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 19, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Balandžio 27–28 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Importo ekspertų pogrupio ir Importo darbo grupės posėdžiuose dėl gyvūnų ir gyvūninių produktų, įvežamų į Europos Sąjungą, valstybinės kontrolės pagal reglamento (EB) Nr. 2017/625 deleguotuosius ir įgyvendinimo teisės aktus.

Balandžio 29–30 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Aukšto lygio vadovų forume dėl Europos Sąjungoje taikomų dvejopų standartų maisto produktams.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 22 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 19-tame Keitimosi kylančiomis rizikomis tinklo susitikime.

Balandžio 23 d. – 25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 18-tame Mikrobiologinės rizikos vertinimo tinklo susitikime.

Balandžio 23 d. – 25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Valiukonienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausioji bioinžinierė Indrė Jonauskaitė vyksta į Pulavus (Lenkija) dalyvauti Europos Sąjungos Gyvūninių baltymų pašaruose ES referentinės laboratorijos (EURL-AP) organizuojamame Nacionalinių referentinių laboratorijų 12-ame susitikime.

Balandžio 25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus Lietuvos radiacinės saugos draugijos (LRSD) visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks Radiacinės saugos centre (Kalvarijų g. 153, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 23 d. 12 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuoja susitikimą su Spalviškių medžiotojų klubo medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos.

Balandžio 23 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Pušynas“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Balandžio 23 d. 15.30 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja susitikimą su Zarasų rajono geriamojo vandens tiekėjais dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės užtikrinimo.

Balandžio 24 d. 8.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus UAB "Sakora" personalui, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse”. Mokymai vyks adresu Tilžės g. 109, Šiauliai.

Balandžio 24 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Antalgės paukštynas“ (Tuopų g. 38, Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r. sav.) darbuotojams organizuoja mokymus, tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiams“.

Balandžio 24 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pamoką A. Smetonos gimnazijos gimnazistams, besimokantiems biologijos aukštesniuoju kursu, tema “AKM ir kitos gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti”.

Balandžio 24 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojami mokymai medžioklės plotų naudotojų „TAURAS“, „JUODEIKIAI“ ir „ĄŽUOLAS“ medžiotojams  dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Balandžio 25 d. 8.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus UAB "Roksva" personalui, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse”. Mokymai vyks adresu Tilžės g. 109, Šiauliai.

Balandžio 25 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Balandžio 25 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija.

Balandžio 25 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Pajevonio seniūnijos salėje (Jevonio g. 62, Pajevonys) organizuoja mokymus Pajevonio seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Balandžio 25 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, žaliavinio pieno gamybos sanitarijos ir higienos ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Kretingalės seniūnijoje, adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 25 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus, tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimo reikalavimai“ ūkinių gyvūnų augintojams. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Balandžio 25 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su Palomenės seniūnijos gyvūnų laikytojais, tema „Gyvūnų sveikatingumo, gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos ir kt. aktualijos“ bei „Pieno sauga ir kokybė, teisės aktų, reglamentuojančių pieno supirkimą pakeitimai“. Susitikimas vyks Palomenės kultūros centro salėje.

Balandžio 25 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Virbalio seniūnijos salėje (Vilniaus g. 17, Virbalis) organizuoja mokymus Virbalio seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Balandžio 25 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) organizuoja susitikimą su UAB „Telšių vandenys“, tema „Geriamojo vandens saugos užtikrinimas, bestuburių atsiradimo prevencinės priemonės vandens tiekimo sistemoje“.

Balandžio 25 d. 15.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje, kuris vyks Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Varpo g. 9, Šiauliai, III aukštas, konferencijų salė).

Balandžio 25 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Špituolė“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Balandžio 25 d. 17 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuoja susitikimą su Būginių medžiotojų klubo medžiotojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos.

Balandžio 26 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Dirkstys Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje (Vytauto g. 14, Skuodas) organizuoja susitikimą su vyresniųjų klasių moksleiviais, tema „Mano profesija - veterinarijos gydytojas“, skirtą Pasaulinei veterinarijos dienai paminėti.

Balandžio 26 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus gyvulių savininkams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Balandžio 26 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT atsakingi darbuotojais dalyvaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamoje tarpinstitucinėje diskusijoje dėl mokinių mitybos „Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio mokykloje, vaidmuo, siekiant užtikrinti sveikatai palankią mokinių mitybą“. Renginys vyks adresu Prezidento g. 7, Tauragė.

Balandžio 26 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojami mokymai medžioklės plotų naudotojų „ŠATEIKIAI“, „BAZILĖNAI“ ir „DRAUGYSTĖ“ medžiotojams dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus medžiotojų klubo „Alionys“ medžiotojams, tema  „Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sajungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, reikalavimai žvėrių pirminio dorojimo aikštelėse“. Mokymai vyks VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.).

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos absolventus į „Atvirų durų dieną“, skirtą Tarptautinei veterinarijos dienai paminėti.

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks ūkinių gyvūnų laikytojų mokymai ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) minint Pasaulinę veterinarijos dieną, organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl atsakingo antibiotikų naudojimo, afrikinio kiaulių maro situacijos, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo, paukščių užkrečiamųjų ligų bei kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 27 d. 13 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl paukščių gripo, afrikinio kiaulių maro, antimikrobinio atsparumo antibiotikams, mėginių paėmimo, sveikos bandos statuso palaikymo bei kitais klausimais. Bus paminėta Pasaulinė veterinarijos diena.

Balandžio 27 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susitikimą su Siesikų seniūnijos gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai laikytojams auginantiems kiaules. Paukščių gripo prevencijos priemonės. Ūkinių gyvūnų biosaugos reikalavimai“. Susitikimas įvyks Siesikų seniūnijoje, Ukmergės rajone.

Balandžio 27 d. 13.45 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus medžiotojų klubas „Alys“ medžiotojams, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sajungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, reikalavimai žvėrių pirminio dorojimo aikštelėse“. Mokymai vyks medžiotojų klobo „Alys“ žvėrienos dorojimo aikšteles patalpose (Skauradų k., Alionių sen.).

Balandžio 27 d. 14 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus VŠĮ „Kretingos maistas“, Radviliškio skyriaus atsakingiems darbuotojams, adresu Radvilų g. 6, Radviliškis. Mokymų tema „Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo maisto tvarkymo skyriuose, pagrindiniai reikalavimai ir dažniausiai pasitaikančios problemos“.

Balandžio 27 d. 14 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono medžioklės organizatoriais ir MK vadovais, tema „Veterinarijos reikalavimų medžioklėje vykdymas ir kontrolė“.

Balandžio 27 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus „Stumbro“ medžiotojų būrelio medžiotojams, adresu Gedimino g. 81, Radviliškis. Mokymų tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, biologinės saugos reikalavimų vykdymas medžioklės metu, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos“.

Balandžio 27 d. 17 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos organizuojamame susirinkime. Susirinkimo metu bus pristatyta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, reikalavimai žvėrių pirminio dorojimo aikštelėse.

Balandžio 27 d. 18 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susitikimą Ukmergės rajono Vidiškių medžiotojų būrelio medžiotojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimai medžioklės būreliams. Paukščių gripo prevencijos priemonės". Susitikimas įvyks Gruodžio 17-osios g. 34, Ukmergė.

Balandžio 28 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su Zarasų rajono Antazavės medžiotojų būrelio medžiotojais. Bus aptarta AKM situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimai, 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, šernų mėginių pristatymas ir tyrimas. Pasitarimas vyks Antazavės medžiotojų būrelio patalpose (Ailių k., Imbrado sen.).

Balandžio 28 d. VMVT Kretingos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Saulius Alonderis pristatys Kretingos r. sav. medžioklės plotų naudotojams informacinę medžiagą  "Dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms  bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo". 10 val.- Vaineikių medžiotojų klubas, 12 val.- medžiotojų klubas "Šventoji", 14 val. - medžiotojų klubas "Briedis".

Balandžio 28 d. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su medžiotojų klubo "Lūšis" medžiotojais. Susitikimo tema „AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija“.

Balandžio 29 d. 11 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja susitikimą (Akmenynės seniūnijoje) su medžiotojų būrelio „Sakalas“ medžiotojais. Tema: „AKM situacija Šalčininkų rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė“.

2018 m. balandžio 11 d.

VMVT

Balandžio 15–16 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, Jurgitа Bakasėnienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro ekspertų tinklo posėdyje dėl maisto produktų kokybės vertinimo.

Balandžio 15–16 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Agnė Kolkaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės 3-iajame susitikime dėl valstybinės maisto kontrolės elektroninės prekybos.

Balandžio 15–16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl genetinės medžiagos produktų (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).

Balandžio 16–19 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus patarėja Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų posėdyje „Valstybinės kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyrių metinės ataskaitos“.

Balandžio 16–20 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis, kaip nacionalinis ekspertas, vyksta į Kroatijos Respubliką dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato organizuojamame audite dėl pasiutligės likvidavimo programos įgyvendinimo ir pažangos įvertinimo.

Balandžio 17–18 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl afrikinio kiaulių maro priemonių posėdyje.

Balandžio 17–19 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Oslą (Norvegijos Karalystė) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos ir kontaktinių asmenų 35-ajame susitikime.

Balandžio 17–20 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė vyksta į Varšuvą (Lenkijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė (planai ir sistemos)“.

Balandžio 18–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto produktų ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės ir Kontrolės ir importo sąlygų skyrių darbo grupės posėdyje.

Balandžio 19–20 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos platformos dėl maisto švaistymo ir maisto atliekų posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 15 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Jurgelevičius vyksta į Tbilisi (Gruzija) dalyvauti Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) organizuojamuose mokymuose pagal projektą RER5023 “Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic Tools”.
 
Balandžio 17 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto IV kurso studentai, ekskursijos tikslas susipažinti su instituto struktūra, veikla ir atliekamais laboratoriniais tyrimais.
 
Balandžio 17 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute pagal Erasmus+ projektą „Be healthy, Be smart, Be European!“ lankysis 15 mokinių ir 8 mokytojai iš Italijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Lietuvos.
 
Balandžio 17 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Baranauskienė vyksta į Varšuvą (Lenkija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė (planai ir sistemos)“.
 
Balandžio 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė-Ambrozevičienė ir Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Jacevičius dalyvaus bei skaitys pranešimus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) organizuojamame seminare „Biologinio saugumo priemonių reikalavimų paukštininkystės ūkiuose įgyvendinimas. Paukščių užkrečiamųjų ligų kontrolė“ (LSMU Veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, Kaunas).
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 16 d. 13 val. VMVT Pasvalio VMVT organizuoja mokymus UAB „Indritus“ priklausančios kavinės personalui, tema „Maisto saugos užtikrinimas viešojo maitinimo įstaigoje šiltuoju metų laiku“. Mokymai vyks adresu Pasvalio r. sav., Saločių sen., Raubonys, Taikos g. 5A.

Balandžio 16 d. 16 val. VMVT Kelmės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Vileikis dalyvaus Liolių medžiotojų būrelio susirinkime (Kelmės r. sav., Liolių sen., Liolių mstl., Liolių kultūros namai), kurio metu aptars afrikinio kiaulių maro prevencijos, kontrolės, mėginių paėmimo, pristatymo ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 17–20 d. į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pasirengimas maisto protrūkiams ir jų valdymas“ vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Mažeikių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila.
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius Rytis Gineika.

Balandžio 17 d. 9 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) kartu su Kauno technologijos universiteto Maisto institutu organizuoja mokymus „Produkcijos savikainą mažinančių bei saugą ir kokybę gerinančių fermentinių sūrių technologijų pritaikymas gamybai ūkiuose bei mažose įmonėse“. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Kristina Augustienė skaitys pranešimą „Pieno kokybės gerinimas ūkyje“.

Balandžio 17 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas dalyvaus Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Šilalės rajono savivaldybėje.

Balandžio 17 d. 11 val. Tauragnų kultūros centro salėje, Utenos r. sav., VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Tauragnų seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus pristatyti 2017 m. valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatai Utenos rajone, užkrečiamųjų gyvūnų ligų situacija Europos Sąjungoje, kaimyninėse šalyse ir Lietuvoje, biologinio saugumo priemonės ūkiuose ir kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, atsakingas antibiotikų naudojimas. Bus nagrinėjama maisto švaistymo problema, aptariamos pieno ūkio aktualijos.

Nuo balandžio 17 d. VMVT Utenos VMVT patalpose (Aušros g. 84, Utena) eksponuojama Utenos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių darbelių paroda „Paukštis Lietuvai“. Paroda skirta Pasaulinei paukščių dienai bei Lietuvos šimtmečiui paminėti.

Balandžio 17 d. 13 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami mokymai medžiotojų klubų ir būrelių atstovams. Mokymų tema: "AKM situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, AKM klinikiniai, patologo-anatominiai požymiai, ligos patekimo priežastys, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, biologinės saugos reikalavimų vykdymas medžioklės metu". Mokymuose taip pat dalyvaus Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovai.

Balandžio 17 d. 13.30 val. organizuojami mokymai Jonavos rajono ūkininkams. Tema „Mažais kiekiais vietinei rinkai gaminamų ir tiekiamų pieno produktų veterinariniai reikalavimai. Valstybinės kontrolės metu nustatomų pažeidimų pobūdis“. Mokymai vyks VMVT Jonavos VMVT salėje, Kosmonautų g. 15, Jonava.

Balandžio 18 d. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus vyksta į Balstogę, Lenkijos Respublika dalyvauti Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės posėdyje, kuris vyks Mickiewicza g. 3, Balstogėje, Lenkijos Respublikoje.

Balandžio 18 d. 7 val. Butiškių pieno supirkimo punkto patalpose (Butiškių g. 7, Butiškių k., Užpalių sen.) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su AB „Rokiškio sūris“ Butiškių pieno supirkimo punkto pieno gamintojais tema „Patvirtinamųjų valstybinių pieno mėginių tyrimai“.

Balandžio 18 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT kartu su Šakių rajono savivaldybe organizuoja seminarą ūkio subjektams, tema „Maisto tvarkymo pažymėjimo išdavimo ir registracijos tvarka. Gyvūninės kilmės produkcijos tiekimas mažais kiekiais“, kurie vyks Šakių rajono savivaldybės salėje (Bažnyčios g. 4, Šakiai).

Balandžio 18 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Judrėnų seniūnijoje, Judrėnų Kultūros namuose, adresu: Mokyklos g. 8, Judrėnai, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 18 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Bartninkų bendruomenės salėje (Žalumynų g. 2, Bartninkai) organizuoja mokymus Bartninkų seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Balandžio 18 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT Dysnos bibliotekoje (Kalno g. 80, Dysnos k., Didžiasalio sen.) ir 11.30 val. Didžiasalio seniūnijos salėje (Salos g. 23, Didžiasalio k.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimai. Antimikrobinis atsparumas (AMR). Atsakingas antibiotikų naudojimas ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos".

Balandžio 18 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Gražiškių bendruomenės salėje (Sūduvos g. 11, Gražiškiai) organizuoja mokymus Gražiškių seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Balandžio 19 d. VMVT Kėdainių VMVT organizuoja mokymus seniūnijų gyvulių laikytojams, tema „Biologinio saugumo reikalavimai smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose. Afrikinio kiaulių maro statistika, naujienos, rekomendacijos. Biologinio saugumo reikalavimai pasitinkant pavasarinę paukščių migraciją. Mokymai vyks balandžio 19 d. 10 val. Surviliškio seniūnijos salėje, 13 val. - Pernaravos  seniūnijos salėje.

Balandžio 19 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas". Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Balandžio 19 d. 11.30 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Biologinio saugumo reikalavimai paukščių, kiaulių, avių, ožkų ir galvijų laikymo vietose“.

Balandžio 19 d. 12 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1 , Biržų k.) organizuoja susitikimą su Nemunėlio medžiotojų būrelio medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos.

Balandžio 19 d. 14 val. VMVT Širvintų VMVT (Akmenių k., Širvintų sen., Širvintų rajonas) vyks mokymai medžioklės būrelių vadovams AKM, mėginių ėmimo ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 19 d. 15 val. VMVT Šakių VMVT dalyvaus Ritininių bendruomenės susirinkime, kuriame bus aptariami afrikinio kiaulių maro, ženklinimo ir registravimo, buferinės zonos ir gyvūninės kilmės produkcijos tiekimas mažais kiekiais reikalavimai.

Balandžio 19 d. 16 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja mokymus Šarkėnų medžiotojų būrelio medžiotojams, tema „AKM, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimas AKM ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“.

Balandžio 19 d. 16 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Neringos savivaldybės, Klaipėdos miesto ir rajono medžiotojų klubų vadovus ar jų įgaliotus asmenis į pasitarimą dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo medžioklėje.

Balandžio 19 d. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su medžiotojų klubo "Diana" medžiotojais. Tema: AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija.

Balandžio 20 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Dovilų seniūnijoje, adresu: Lašupio g. 1A, Dovilai, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 20 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) bus organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir ūkinių gyvūnų apskaita".

Balandžio 20 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Aldona Stukienė ir vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Ineta Juknevičienė dalyvaus Molėtų rajono savivaldybės organizuojamame posėdyje su žemdirbiais ir pasisakys aktualiais klausimais.

Balandžio 20 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT Stoniškių seniūnijos salėje (Klaipėdos g. 1, Stoniškių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.) organizuoja susitikimą su Stoniškių ir Natkiškių seniūnijos ūkininkais, tema „Biologinio saugumo reikalavimai smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose. Afrikinis kiaulių maras. Paukščių gripas. Atsakingas antibiotikų naudojimas gyvulininkystės ūkiuose. Reikalavimai smulkiems ūkininkams ir gamintojams, norintiems parduoti savo produkciją. Reikalavimai pieno ūkiui“.

Balandžio 20 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT atstovai Kaišiadorių savivaldybėje (Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus pasitarime dėl vaikų maitinimo švietimo įstaigose.

Balandžio 20 d. 15 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus Ignalinos rajono medžiotojų būrelių atstovams. Mokymų tema "AKM situacija Lietuvoje ir ES, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymąsis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl lėtinės elnių išsekimo ligos".

Balandžio 20 d. 16 val. VMVT Kelmės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Vileikis dalyvaus Pakražančio medžiotojų būrelio susirinkime (Kelmės rajono žvejų ir medžiotojų draugija, Vytauto Dižiojo g. 140, Kelmė), kurio metu aptars afrikinio kiaulių maro prevencijos, kontrolės, mėginių paėmimo, pristatymo ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 20 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus Briedžio medžiotojų būrelio medžiotojams (Daugėlaičių k., Radviliškio sen.). Mokymų tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, biologinės saugos reikalavimų vykdymas medžioklės metu, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos“.

Balandžio 20 d. 17 val. VMVT Joniškio VMVT vyr. vet. gydytojas-inspektorius Edmundas Jakas dalyvaus Joniškio r. Žiemgalos medžiotojų būrelio susirinkime (Turgaus g. 2, Joniškis), kurio metu praves mokymus, tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

Balandžio 20 d. 18 val. VMVT Raseinių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika dalyvaus Padubysio medžiotojų būrelio susirinkime (Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje), kurio metu aptars afrikinio kiaulių maro prevencijos, kontrolės, mėginių paėmimo, pristatymo ir kitus aktualius klausimus.

Balandžio 20 d. 18 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Semeliškių medžiotojų būrelio susirinkime (Semeliškių sen., Semeliškių mstl.), kurio metu praves mokymus, tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė.

Balandžio 20 d. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su medžiotojų klubo "Šilas" medžiotojais. Tema "AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija".

Balandžio 21 d. VMVT Rietavo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Blažaitis ves mokymus MŽK "Daugėdai" ir MŽK "Ragas" medžiotojams dėl biosaugos reikalavimų medžioklės metu ir afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje.

Balandžio 22 d. 15 val. VMVT Lazdijų VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rolandas Muliuolis dalyvaus pasitarime su medžiotojų būrelio ”Kapčiamiestis” medžiotojais dėl veterinarinių reikalavimų medžioklėje, biologinių saugumo reikalavimų laikymosi ir kitais aktualiais klausimais.

2018 m. balandžio 04 d.

VMVT

Balandžio 8–12 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose: dėl veterinarinės importo kontrolės teisės aktų „Veterinariniai patikrinimai”, dėl gyvūnų ir gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/249), dėl gyvūninių maisto produktų valstybinės kontrolės.

Balandžio 9–11 d. VMVT Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, l. e. Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Arūnas Jarašius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Nacionalinių kontaktinių asmenų 15-ajame posėdyje dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/63/ES.

Balandžio 9–12 d. į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Antimikrobinio atsparumo prevencija ir kontrolė“ vyksta VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis.

Balandžio 9–13 d. VMVT direktorius Darius Remeika, kaip Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos delegacijos narys, vyksta į Rijadą (Saudo Arabijos Karalystė) dalyvauti susitikimuose su Saudo Arabijos Karalystės kompetentingos institucijos atstovais siekiant aptarti eksporto leidimų klausimus.

Balandžio 10–11 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Balandžio 10–11 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių veterinarinių nenumatytų atvejų grupės (angl. The Nordic-Baltic Veterinary Contingency Group) organizuojamame seminare.

Balandžio 10–11 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės (E 03522) posėdyje dėl gyvūninio maisto valstybinės kontrolės.

Balandžio 11–14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė, kaip pranešėja, vyksta į Skopję (Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija) dalyvauti Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų biuro seminare dėl pašarų prekybos ir gamybos valstybinės kontrolės.

Balandžio 12–13 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų naminių, nelaisvėje laikomų ir perėjimui skirtų paukščių judėjimui Europos Sąjungoje ir įvežimui į Europos Sąjungą, pagal Europos Sąjungos reglamentą (ES) Nr. 2016/429.

Balandžio 13 d. 10 val. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto g. 4, Vilnius) dalyvaus Invazinių rūšių kontrolės tarybos posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 8 d. – 14 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Moldovos projekto ekspertai pagal Moldovos projektą „Augalų, augalų produktų ir negyvūninio maisto oficiali kontrolė“.

Balandžio 10 d. – 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacijos skyriaus vedėja Agnietė Grušauskienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti 12-ajame Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) ekspertų darbo grupės susitikime dėl duomenų perdavimo, susijusio su chemine tarša.

Balandžio 10 d. – 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos Referentinės laboratorijos (ESRL) organizuojamame Nacionalinių referentinių laboratorijų darbo grupės susitikime dėl Listeria monocytogenes.

Balandžio 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Mėginių informacijos valdymo skyriaus vedėja Irena Verchoveckienė ir Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Kornelija Kelpšaitė dalyvaus UAB Labochema LT organizuojamame seminare „Laboratorijos informacijos valdymo sistemos (LIMS)“ (Vilkpėdės g. 22, Vilnius).

Balandžio 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas dr. Donatas Šimkus dalyvaus mokymuose „Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavimai žudymo metu ir darbų sauga“ (Tilžės g. 18, Kaunas).

 

Teritorinės VMVT

Balandžio 9 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Biologinio saugumo priemonių vertinimo mažuose kiaulininkystės ūkiuose plano, dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Balandžio 9-13 d. VMVT Šilalės VMVT specialistai kartu su Šilalės rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus specialistais dalyvaus susitikimuose su Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio, Šilalės kaimiškosios, Laukuvos, Kvėdarnos, Kaltinėnų, Upynos, Traksėdžio ir Žadeikių seniūnijų gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus pristatytos biologinio saugumo priemonės ūkiuose ir kiaulių laikymo perspektyvos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Balandžio 9 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT salėje (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) vyks pasitarimas-diskusija  veislinių gyvulių įsigijimo klausimais, kuriame vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Giedrius Jankauskas skaitys pranešimą, tema „Galvijų, avių ir ožkų sveikatingumo, registravimo, ženklinimo, gerovės ir  prekybos šiais gyvūnais reikalavimai“.

Balandžio 9 d. 15 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Reda Stasytienė dalyvaus pasitarime dėl ligonių ir moksleivių maitinimo su Šilalės rajono savivaldybės administracija, asmens sveikatos apsaugos įstaigų, bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų atsakingais darbuotojais.

Balandžio 9 d. 16.30 val. VMVT Tauragės VMVT dalyvaus susitikime su vaikų reabilitacijos centro-mokyklos "Pušelė" darbuotojais, vaikų tėveliais, sveikatos priežiūros specialistais ir skaitys pranešimą tema "Maistu plintančių infekcijų atsiradimo priežastys ir prevencinės priemonės". Susitikimas vyks Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos "Pušelė" salėje (Stoties g. 25A, Tauragė).

Balandžio 9–12 d. į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Antimikrobinio atsparumo prevencija ir kontrolė“ vyksta VMVT Šiaulių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Justas Šateika.

Balandžio 10 d. 9 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2h, Pasvalys) organizuoja mokymus mažmeninės prekybos UAB "INDRITUS" tinklo atsakingiems asmenimis, tema "Svarbiųjų valdymo taškų (SVT) stebėsenos žurnalų pildymas ir dažniausiai pasitaikančios jų klaidos UAB "INDRITUS" parduotuvėse."

Balandžio 10 d. 9 val. VMVT Vilniaus VMVT vykdo MB „Avidus“ patalpose, esančiose Švenčionių g. 114, Nemenčinėje, Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. gyvūnų skerdyklos darbuotojų žudančių gyvūnus ir atliekančių susijusius veiksmus kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimams gauti.

Balandžio 10 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis dalyvaus planiniame Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, Kretingos rajono savivaldybėje (Savanorių g. 29A, Kretinga).

Balandžio 10 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja mokymus Varėnos rajono medžioklės plotų naudotojams „Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai, afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, biologinės saugos reikalavimų vykdymas medžioklės metu“.

Balandžio 10 d. 13.30 val. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Lietuvininkų g. 18, Marijampolė) VMVT Marijampolės VMVT kartu su UAB "VR Trading" organizuoja mokymus, tema „Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose ir stovyklose pakeitimai ir naujovės”.

Balandžio 10 d. 13.30 val. VMVT Vilkaviškio VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės Vilija Vasiliauskienė ir Inesa Zubaitė dalyvaus Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Lietuvininkų g. 18, Marijampolė) UAB "VR Trading" mokymuose, tema „Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose ir stovyklose pakeitimai ir naujovės”.

Balandžio 10 d. VMVT Kėdainių VMVT organizuoja mokymus seniūnijų gyvulių laikytojams, tema „Biologinio saugumo reikalavimai smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose. Afrikinio kiaulių maro statistika, naujienos, rekomendacijos. Biologinio saugumo reikalavimai pasitinkant pavasarinę paukščių migraciją". Mokymai vyks 10 val. Truskavos seniūnijos salėje, 12.30 val. - Šėtos seniūnijos salėje, 13 val. - Vilainių seniūnijos salėje.

Balandžio 10 d. 17 val. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Panevėžio skyriuje (Smėlynės g. 2a, Panevėžys) pradedantiesiems medžiotojams VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius skaitys paskaitą, tema "Afrikinio kiaulių maro situacija Panevėžio rajone ir veterinarinių sanitarinių taisyklių laikymasis medžioklėje".

Balandžio 10-11 d. VMVT Telšių VMVT specialistai dalyvaus susitikimuose su kaimo bendruomenėmis ir skaitys pranešimus Telšių rajono seniūnijose, tema „Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo reikalavimai, sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“.

Balandžio 10-13 d. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus medžiotojams Šušvės, Stumbro medžiotojų būreliuose. Mokymų tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, biologinės saugos reikalavimų vykdymas medžioklės metu, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos“.

Balandžio 11 d. 10 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Balandžio 11 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų r. savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir pristatys afrikinio kiaulių maro situaciją.

Balandžio 11 d. 10 val. (Sangrūdos laisvalaikio salėje), 14 val. (Liubavo laisvalaikio salėje) VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas kartu su Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus specialistais, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistais dalyvaus susitikimuose su ūkininkais, kurių metu bus aptariamos biologinio saugumo priemonės kiaulininkystės ūkiuose ir paukščių ūkių apsauga nuo paukščių gripo.

Balandžio 11 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Pakalniškių seniūnijos  gyventojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei kiti aktualūs gyvulių augintojams klausimai.

Balandžio 11 d. 11 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susitikimą su Taujėnų seniūnijos gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai laikytojams auginantiems kiaules. Paukščių gripo prevencijos priemonės. Ūkinių gyvūnų biosaugos reikalavimai“. Susitikimas įvyks Taujėnų seniūnijoje, Ukmergės rajone.

Balandžio 11 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus VMVT Utenos VMVT specialistams ir Utenos rajono privatiems veterinarijos gydytojams, tema „Atsakingas antibiotikų naudojimas. Biologinio saugumo reikalavimai veterinarijos gydytojams. 2018 užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai. VIVS analizė. Naujausių teisės aktų apžvalga“.

Balandžio 11 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Teišerskis dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos planininiame posėdyje. Posėdis vyks Šiaulių miesto savivaldybės salėje.

Balandžio 11 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT l.e.p. viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Jakelytė dalyvaus planiniame Druskininkų Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Druskininkų savivadybėje ir paukščių gripo grėsmė.

Balandžio 11 d. 17 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuoja pasitarimą su medžiotojų būrelių vadovais dėl veterinarinių reikalavimų medžioklėje, biologinių saugumo reikalavimų laikymosi ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 11-12 d. VMVT Zarasų VMVT bendradarbiaujant su Zarasų rajono savivaldybės kaimo plėtros skyriaus specialistais organizuoja susitikimus su gyvulių laikytojais, tema "Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams ir kitos veterinarijos aktualijos”: balandžio 11 d. 10 val. - Turmanto seniūnijos salėje, balandžio 11 d. 13 val. - Zarasų seniūnijos salėje, balandžio 12 d. 10 val. - Imbrado seniūnijos salėje, balandžio 12 d. 12 val. - Suvieko seniūnijos salėje.

Balandžio 12 d. 9 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2h, Pasvalys) KTU Maisto institutas organizuoja mokymus ūkininkams, tema "Produkcijos savikainą mažinančių bei saugą ir kokybę gerinančių fermentinių sūrių technologijų pritaikymas gamybai ūkiuose bei mažose įmonėse“.

Balandžio 12 d. 9 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja 2 valandų mokymus Čiobiškio seniūnijos gyvulių laikytojams, tema “Biologinės saugos reikalavimai ir atsakingas antibiotikų naudojimas”. Mokymai vyks Čiobiškio seniūnijos salėje (Neries g. 10, Čiobiškis).

Balandžio 12 d. 9.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus UAB "Averita" personalui, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse”. Mokymai vyks restorane „Žvejų užeiga“, adresu Poilsio g. 16, Šiauliai.

Balandžio 12 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Gerda Budrevičienė dalyvaus žemdirbių susirinkime (Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Didžioji salė, Atgimimo g. 12.), kur skaitys pranešimą apie AKM, biologinio saugumo priemonių reikalavimus kiaulių laikymo vietose.

Balandžio 12 d. 10 val. Leipalingio sen., Leipalingio miestelyje, Leipalingio laisvalaiko salėje VMVT Druskininkų VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema “Ūkinių gyvūnų gerovės, sveikatingumo, registravimo ir ženklinimo, pirminės pašarų gamybos srityje reikalavimų įgyvendinimas ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencija bei kontrolė. Biologinės saugos reikalavimai. Antimikrobinis atsparumas (AMR), atsakingas antibiotikų naudojimas. Žaliavinio pieno kokybės gerinimo priemonės“.

Balandžio 12 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Gaurės seniūnijos ūkininkais (Gaurė, Tauragės r.) dėl Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacijos šalyje, Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimų ūkinių gyvūnų laikymo vietose, Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimų.

Balandžio 12 d. 10 val. Vyžuonų seniūnijos patalpose, Utenos r. sav., VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Vyžuonų seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimo metu bus pristatyti 2017 m. valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatai Utenos rajone, užkrečiamųjų gyvūnų ligų situacija Europos Sąjungoje, kaimyninėse šalyse ir Lietuvoje, biologinio saugumo priemonės ūkiuose ir kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, atsakingas antibiotikų naudojimas. Bus nagrinėjama maisto švaistymo problema, aptariamos pieno ūkio aktualijos.

Balandžio 12 d. 10 val. (Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje), 14 val. (Akmenynų laisvalaikio salėje) VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas kartu su Kalvarijos savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus specialistais, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistais dalyvaus susitikimuose su ūkininkais, kurių metu bus aptariamos biologinio saugumo priemonės kiaulininkystės ūkiuose ir paukščių ūkių apsauga nuo paukščių gripo.

Balandžio 12 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Šeduvos seniūnijos gyventojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei kiti aktualūs gyvulių augintojams klausimai.

Balandžio 12 d. 14.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus MB „Deileta“ personalui, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse”. Mokymai vyks adresu Ragainės g. 80, Šiauliai, VMVT Šiaulių VMVT salėje.

Balandžio 12 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą (Paberžių g. 14, Tauragė) su mažmeninės prekybos subjektų atsakingais asmenimis, vykdančiais prekybą žuvimi ir žuvininkystės produktais, tema „Maisto saugos ir kokybės reikalavimai prekiaujant žuvimi ir jos produktais ir kitais aktualiais klausimais“.

Balandžio 12 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą (Paberžių g. 14, Tauragė) su rajono seniūnijų žemės ūkio specialistais, tema “Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir jų duomenų įvedimas į ūkinių gyvūnų registrą. Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ūkiuose, paukščių gripo reikalavimai paukščių laikytojams laukinių paukščių migracijos metu ir kiti aktualūs klausimai”.

Balandžio 13 d. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su medžiotojų būrelio "Palomenys" medžiotojais. Tema: "AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija".

Balandžio 13 d. 8.30 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2h, Pasvalys) VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas  organizuoja mokymus ūkininkams, bendrovių atstovams, tema „Pieno ūkio tvartų technologiniai sprendimai“.

Balandžio 13 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT Pagėgių seniūnijos salėje (Vilniaus g. 46, Pagėgių m., Pagėgių sen., Pagėgių sav.) organizuoja susitikimą su seniūnijos ūkininkais, tema „Biologinio saugumo reikalavimai smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose. Afrikinis kiaulių maras. Paukščių gripas. Atsakingas antibiotikų naudojimas gyvulininkystės ūkiuose. Reikalavimai smulkiems ūkininkams ir gamintojams, norintiems parduoti savo produkciją. Reikalavimai pieno ūkiui“.

Balandžio 13 d. VMVT Kėdainių VMVT organizuoja mokymus seniūnijų gyvulių laikytojams, tema „Biologinio saugumo reikalavimai smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose. Afrikinio kiaulių maro statistika, naujienos, rekomendacijos. Biologinio saugumo reikalavimai pasitinkant pavasarinę paukščių migraciją. Mokymai vyks 10 val. Dotnuvos seniūnijos salėje.

Balandžio 13 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimai, 2018 užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai. VIVS analizė. Naujausių teisės aktų apžvalga. Pasitarimo metu taip pat bus aptarti ir kiti veterinarijos gydytojams aktualūs klausimai.

Balandžio 13 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Endriejavo seniūnijoje, adresu Mokyklos g. 3, Endriejavas, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 13 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Tyrulių seniūnijos gyventojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei kiti aktualūs gyvulių augintojams klausimai.

Balandžio 13 d. 12.45 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja seminarą–viešą konsultaciją  mėsos gaminių prekiautojams, prekiaujantiems UAB „Ukmergės paslauga“ turgavietės halėje, tema „Reikalavimai ir atsakomybė prekiautojo mėsos gaminiais“.

Balandžio 13 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą (Paberžių g. 14, Tauragė) su gyvūninio maisto tvarkymo įmonių atsakingais darbuotojais, tema “Higienos reikalavimų įgyvendinimo sprendimo būdai gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose. 2018 m. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarinės kontrolės prioritetai“.

Balandžio 13 d. 14 val. Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcinio centro salėje (Žalgirio g. 17, Kirdonių k., Biržų r.) VMVT Biržų VMVT organizuoja susitikimą su Pabiržės seniūnijos gyvulių laikytojais dėl afrikinio kiaulių maro bei Paukščių gripo situacijos šalyje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimų.

Balandžio 13 d. 15 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono medžiotojų klubų vadovais, tema “Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu. Užkrečiamųjų ligų kontrolės planas 2018 metais“.

Balandžio 13 d. 17 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su Zarasų rajono Samavos medžiotojų būrelio medžiotojais (Sėlių a. 8, Zarasai). Bus aptarti: AKM situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimai, 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, šernų mėginių pristatymas ir tyrimas.

Balandžio 13 d. 17 val. VMVT Joniškio VMVT vyr. vet. gydytojas-inspektorius Edmundas Jakas dalyvaus Joniškio r. Satkūnų medžiotojų būrelio susirinkime (Turgaus g. 2, Joniškis), kurio metu praves mokymus, tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

Balandžio 14 d. 10  val. VMVT Švenčionių VMVT kartu su Švenčionių bitininkų draugija organizuoja seminarą  bitininkams “Dėl bitynų, bitininkystės produktų ir užkrečiamųjų ligų kontrolės”. Seminaras vyks VMVT  Švenčionių VMVT patalpose (Kelininkų g. 4, Švenčionys).

Balandžio 14 d. 12 val. VMVT Lazdijų VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Džiaukštas dalyvaus pasitarime su medžiotojų būrelio ”Krikštonys” medžiotojais dėl veterinarinių reikalavimų medžioklėje, biologinių saugumo reikalavimų laikymosi ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 14 d. 13 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų MŽD medžiotojų būrelio susirinkime (Beižionių sen., Barboriškių k.), kurio metu praves mokymus, tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė.

Balandžio 14 d. 14 val. VMVT Joniškio VMVT vyr. vet. gydytojas-inspektorius Edmundas Jakas dalyvaus Joniškio r. Beržynės medžiotojų būrelio susirinkime (Turgaus g. 2, Joniškis), kurio metu praves mokymus, tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

2018 m. kovo 29 d.

VMVT

Balandžio 2–3 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Jatkevičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės posėdyje dėl maisto higienos taisyklių įgyvendinimo.

Balandžio 3-5 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Geros gamybos praktikos darbo grupės posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 3 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus LR žemės ūkio rūmų organizuojamuose mokymuose “Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologijų kompetencijų tobulinimas” (Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Taikos pr. 133, Kaunas).

Balandžio 5 d. – 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Liungbį (Danija) dalyvauti Europos Sąjungos Referentinės laboratorijos (ESRL) organizuojamame Nacionalinių referentinių laboratorijų darbo grupės susitikime antimikrobinio rezistentiškumo klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 3 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime. Pasitarimas vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Balandžio 3 d. 15 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Asta Kajackienė organizuoja mokymus viešojo maitinimo subjektams, mokyklų ir darželių atsakingiems asmenims, temomis "Europinio ir nacionalinio lygmens maisto švaistymą mažinančios priemonės", "Šalutinių gyvūninių produktų apskaitos reikalavimai". Mokymai vyks Kalvarijos savivaldybės salėje, adresu Laisvės g. 2, Kalvarija.

Balandžio 3 d. 19 val. VMVT Lazdijų VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rolandas Muliuolis dalyvaus pasitarime su medžiotojų būrelio ”Šilelis” medžiotojais dėl veterinarinių reikalavimų medžioklėje, biologinių saugumo reikalavimų laikymosi ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 4 d. VMVT Trakų VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė V. Svečiulienė  dalyvaus Trakų rajono žemdirbių asociacijos organizuojamame susirinkime (Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r.).

Balandžio 4 d. 8.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus UAB "Automatizavimo sprendimai"  priklausančio restorano “Cask 215” personalui, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse”. Mokymai vyks adresu Vilniaus g. 215, Šiauliai.

Balandžio 4 d. 9 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) vyksiančiuose mokymuose  veterinarijos specialistai skaitys pranešimus apie afrikinio kiaulių maro bei paukščių gripo aktualijas, atsakingą antimikrobinių medžiagų naudojimą gyvulininkystės ūkiuose, primins biologinio saugumo reikalavimus smulkiesiems kiaulių ir paukščių laikytojams.

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, žaliavinio pieno gamybos sanitarijos ir higienos ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Veiviržėnų bibliotekoje, adresu Šermukšnių g. 3, Veiviržėnai, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su stambiaisiais rajono kiaulių laikytojais dėl gyvūnų gerovės reikalavimų užtikrinimo kiaulių ūkiuose, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 4 d. 10 val. Juknėnų kaimo bibliotekoje VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Daugailių seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus pristatyti 2017 m. valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatai Utenos rajone, užkrečiamųjų gyvūnų ligų situacija Europos Sąjungoje, kaimyninėse šalyse ir Lietuvoje, biologinio saugumo priemonės ūkiuose ir kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, atsakingas antibiotikų naudojimas. Bus nagrinėjama maisto švaistymo problema, aptariamos pieno ūkio aktualijos.

Balandžio 4 d. 11 val. Jotainių ŽŪB (Jotainių g. 12, Jotainių km., Panevėžio raj.) bendrovės salėje įvyks visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkime skaitys paskaitą VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius. Paskaitos tema "Afrikinio kiaulių maro situacija Panevėžio rajone bei galimybė auginti kiaules savo ūkyje".

Balandžio 4 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Grinkiškio seniūnijos  gyventojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei kiti aktualūs gyvulių augintojams klausimai.

Balandžio 4 d. 11 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl antimikrobinio rezistentiškumo ir kenksmingų likučių problemos, maisto produktų mažais kiekiais tiekimo vietinei rinkai ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Veiviržėnų bibliotekoje, adresu Šermukšnių g. 3, Veiviržėnai, Klaipėdos rajonas.

 Balandžio 4-5 d. VMVT Zarasų VMVT bendradarbiaujant su Zarasų rajono savivaldybės kaimo plėtros skyriaus specialistais organizuoja susitikimus su gyvulių laikytojais tema "Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams ir kitos veterinarijos aktualijos“, balandžio 4 d. 10 val. Antazavės seniūnijos salėje, balandžio 4 d. 11.30 val. Dusetų seniūnijos salėje, balandžio 4 d. 13 val. Antalieptės seniūnijos salėje, balandžio 5 d. 10 val. Degučių seniūnijos salėje, balandžio 5 d. 12 val. Salako seniūnijos salėje.

Balandžio 4-6 d. VMVT Telšių VMVT specialistai dalyvaus susitikimuose su kaimo benduomenėmis ir skaitys pranešimus Telšių rajono seniūnijose, tema „Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo reikalavimai, sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“.

Balandžio 4-6 d. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus medžiotojams Kurklių, Sakalo ir Ąžuolo medžiotojų būreliuose. Mokymų tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, biologinės saugos reikalavimų vykdymas medžioklės metu, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos“.

Balandžio 5 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja susitikimą su VŠĮ Plungės r. savivaldybės ligoninė  ir maitinimo paslaugos tiekėju UAB "Sotega" atsakingais darbuotojais dėl ligonių maitinimo.

Balandžio 5 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Biologinio saugumo priemonių vertinimo mažuose kiaulininkystės ūkiuose plano, dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Balandžio 5 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Skėmių seniūnijos gyventojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei kiti aktualūs gyvulių augintojams klausimai.

Balandžio 5 d. 11 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susitikimą su Pabaisko seniūnijos gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai laikytojams auginantiems kiaules. Paukščių gripo prevencijos priemonės. Ūkinių gyvūnų biosaugos reikalavimai“. Susitikimas įvyks Pabaisko seniūnijoje, Ukmergės rajone.

Balandžio 5 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) kartu su Lietuvos Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VGVPT) organizuoja pasitarimą „Galvijų, avių ir ožkų sveikatingumo, biosaugos, registravimo, ženklinimo, gerovės ir prekybos gyvūnais reikalavimai. Perkamų veislinių gyvūnų su valstybės parama – įsigijimo reikalavimai, įsipareigojimai, apskaitos tvarkymas“ ir kitais klausimais.

Balandžio 5 d. 13 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja mokymus KB "Alsių paukštynas“ darbuotojams ir specialistams tema "Biologinio saugumo priemonių taikymas paukščių laikytojams, siekiant apsisaugoti nuo paukščių gripo, kitų užkrečiamųjų ligų. Atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Balandžio 5 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Troškūnų seniūnijos gyventojais Troškūnų seniūnijoje.

Balandžio 5 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija, mažų kiaulininkystės ūkių kontrolė ir plano vykdymas, 2018 metų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su ūkininkais (Paberžių g. 14, Tauragė) dėl Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacijos šalyje, Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimų ūkinių gyvūnų laikymo vietose, Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimų.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su Molėtų rajono didelių kiaulininkystės ūkių atstovais dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo bei atsakingo antibiotikų naudojimo produkcijos gyvūnams. Pasitarimo metu taip pat bus aptarti ir kiti kiaulių augintojams aktualūs klausimai.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Dauparų bendruomenės namuose, adresu Kaštonų g. 4, Dauparai, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus vaikų ugdymo įsytaigų atsakingiems asmenims, tema “Valgiaraščių rengimo reikalavimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos. Pritaikyto maitinimo valgiaraščio rengimo principai”. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Keturvalakių bendruomenės salėje (Liepų g. 48, Keturvalakiai) organizuoja mokymus Keturvalakių seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Balandžio 6 d. 10 val. Kastytis Stankus, VMVT Marijampolės VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų posėdyje dėl afrikinio kiaulių maro.

Balandžio 6 d. 11 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl antimikrobinio rezistentiškumo ir kenksmingų likučių problemos, maisto produktų mažais kiekiais tiekimo vietinei rinkai ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Dauparų bendruomenės namuose, adresu Kaštonų g. 4, Dauparai, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 6 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Šaukoto seniūnijos gyventojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei kiti aktualūs gyvulių augintojams klausimai.

Balandžio 6 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja pasitarimą su bitininkais. Bus aptarti bičių deklaravimas, bitynų kontrolė, sanitariniai reikalavimai medaus gamybai ir kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 6 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT Lumpėnų seniūnijos salėje (Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinio saugumo reikalavimai smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose. Afrikinio kiaulių maro statistika, naujienos, rekomendacijos. Biologinio saugumo reikalavimai pasitinkant pavasarinę paukščių migraciją. Paukščių gripo statistika, rekomendacijos. Atsakingas antibiotikų naudojimas gyvulininkystės ūkiuose“.

Balandžio 6 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Gižų seniūnijos salėje (Liepų g. 1, Gižai) organizuoja mokymus Gižų seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Balandžio 8 d. 12 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus ir skaitys pranešimą, tema „Bitynų valstybinė veterinarinė kontrolė” Ukmergės rajono bitininkų draugijos susirinkime, kuris vyks Kauno g. 8, Ukmergė.

2018 m. kovo 19 d.

VMVT

Kovo 25–26 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Varšuvą (Lenkijos Respublika) dalyvauti ES valstybių narių, Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos žemės ūkio ministrų ir vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų susitikime su Europos Komisijos nariu, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą, Vyteniu Andriukaičiu ir konferencijoje „Afrikinis kiaulių maras Europoje – ateities perspektyvos“.

Kovo 28 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus l. e. p. skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gintautas Čereška ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus l. e. p. skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos organizuojamame susitikime dėl galvijų sveikatingumo, gerovės, skerdimo ir mėsos tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo.

Kovo 29 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė dalyvaus Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos organizuojamame seminare (LSMU Gyvulininkystės institute, R. Žebenkos g. 12, Baisogala) pašarų gamintojams ir skaitys pranešimą „Rizika pagrįstas pašarų saugos vertinimas“.

Kovo 30 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježi Šubelko dalyvaus Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos organizuojamame darbo grupės posėdyje “Dėl tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai”.

Pavaldžios įstaigos

Kovo 26 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Aplinkos ir Pramonės teršalų ekspertų komiteto posėdyje.

Kovo 26 d. – 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas dr. Donatas Šimkus vyksta į Žamblu (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Centrinės referentinės laboratorijos (EURL-AP) organizuojamuose mokymuose „Gyvūninių baltymų nustatymas pašaruose mikroskopavimo metodu“.

Teritorinės VMVT

Kovo 26 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks Civilinės saugos mokymai-seminaras, tema “Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai”. Mokymuose dalyvaus įstaigos darbuotojai.

Kovo 26 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT Tverečiaus seniūnijos salėje (Česlovo Kudabos g. 27, Tverečius) organizuoja mokymus seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimai. Antimikrobinis atsparumas (AMR), atsakingas antibiotikų naudojimas ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos".

Kovo 26 d. 9 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus seminare, kurį organizuoja Šakių rajono savivaldybė, tema „Lauko diena skirta pristatyti KPP 2014-2020 metų programos priemones ir jų įgyvendinimo gerosios praktikos pavyzdžiai“ ir skaitys pranešimą, tema „Gyvūninės kilmės produkcijos tiekimas mažais kiekiais“.

Kovo 26 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja pasitarimą Joniškio rajono savivaldybėje (Livonijos g. 4, Joniškis) su rajono žemės ūkio specialistais ir gyvūnų laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams programos įgyvendinimas, gyvulių ženklinimo ir indentifikavimo klausimai“.

Kovo 26 d. 11 val. VMVT Jonavos VMVT organizuoja susitikimą su Žeimių seniūnijos Jonavos rajono gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai norintiems pradėti auginti kiaules. Paukščių gripo prevencijos priemonės. Ūkinių gyvūnų biosaugos reikalavimai“. Susitikimas įvyks Žeimių seniūnijoje, Jonavos rajone.

Kovo 26 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT Kūlupėnų sen. (Mokyklos g. 5, Kūlupėnų k., Kretingos r.) organizuoja susitikimą su rajono gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams programos įgyvendinimas, kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 26 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą “Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir Valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašas” gyvūninio maisto tvarkymo subjektų atstovams.

Kovo 26 d. 16 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja pasitarimą su medžiotojų klubų „Šalčia“, „Suopis“ ir "Rūdninkų giria" medžiotojais, kuris vyks VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai). Tema "AKM situacija Šalčininkų rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė".

Kovo 27 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) asmenims, užsiimantiems ūkinių gyvūnų transportavimu, organizuoja mokymus, tema "Gyvūnų gerovės ir biosaugos reikalavimai užsiimant ūkinių gyvūnų transportavimu bei prekyba vietinėje rinkoje. Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencija“.

Kovo 27 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuojami mokymai Telšių rajono gyvulių laikytojams, temomis „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašas“, „Elektroninis ūkinių gyvūnų deklaravimas. Duomenų suvedimas į Ūkinių gyvūnų registro informacinę sistemą“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“, „Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Kovo 27 d. 10 val. VMVT Zarasų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Darius Kazulėnas dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Zarasų rajono savivaldybės salėje (Sėlių a. 22, Zarasai).

Kovo 27 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja mokymus turgaviečių atsakingiems asmenims, tema “Reikalavimai prekybai žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse”.

Kovo 27 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus ir skaitys pranešimą, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ūkiuose, paukščių gripo reikalavimai paukščių laikytojams laukinių paukščių migracijos metu ir kiti aktualūs klausimai” Ukmergės rajono savivaldybės seniūnų pasitarime, kuris vyks Kęstučio aikštė 3, Ukmergė.

Kovo 27 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT Alizavos seniūnijos salėje (Berželių g. 1, Alizavos mstl.) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinio saugumo reikalavimai smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose. Afrikinio kiaulių maro statistika, naujienos, rekomendacijos. Biologinio saugumo reikalavimai pasitinkant pavasarinę paukščių migraciją. Paukščių gripo statistika, rekomendacijos. Atsakingas antibiotikų naudojimas gyvulininkystės ūkiuose“.

Kovo 27 d. 10.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus Skuodo miesto seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 27 d. 11 val. VMVT Rokiškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Osvaldas Zabarskas dalyvaus Rokiškio rajono ūkininkų susirinkime (Respublikos g. 96, Rokiškis, Rokiškio kultūros centro mažoji salė) ir skaitys pranešimą „Norinčiųjų užsiimti produktų gamyba ir tiekimu rinkai smulkių ūkių galimybės ir reikalavimai“.

Kovo 27 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT Kartenos seniūnijos salėje (Mokyklos g. 3, Kartena,Kretingos r.) organizuoja susitikimą su rajono gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo
ūkiniams gyvūnams programos įgyvendinimas, kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 27 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos gyventojais dėl AKM prevencinių priemonių taikymo ir biologinio saugumo reikalavimų. Susitikimas vyks Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, adresu Dambrausko g. 17, Kuršėnai.

Kovo 27 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Šiaulėnų seniūnijos gyventojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei kiti aktualūs gyvulių augintojams klausimai.

Kovo 27 d. VMVT Kelmės VMVT organizuoja mokymus ūkininkams, tema  "Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkuose. Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas". Susirinkimai įvyks: kovo 27 d. 11 val. Pašilės kaimo bendruomenės salėje (Šilo g. 50, Pašilės mstl., Kražių sen.), kovo 27 d. 13 val. Karklėnų bendruomenės salėje (Mokyklos g. 18, Karklėnų mstl., Kražių sen.).

Kovo 27 d. 13 val. VMVT Visagino VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Birutė Gabrilienė dalyvaus Visagino savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Visagino savivaldybės administracijos didžiojoje salėje. Bus svarstomas klausimas dėl savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo.

Kovo 27 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Traupio seniūnijos gyventojais Traupio seniūnijoje.

Kovo 27 d. 14 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja mokymus Varėnos rajone veikiančių komercinių paukštininkystės ūkių atstovams, tema "Paukščių gripas. Biologinės saugos reikalavimai".

Kovo 27 d. 14 val. Biržų pilies arsenalo konferencijų salėje (Radvilos g. 3, Biržai) VMVT Biržų VMVT specialistai skaitys pranešimus, kuriuose supažindins su afrikinio kiaulių maro (AKM) ir paukščių gripo aktualijomis Biržų rajone ir Lietuvoje bei informuos apie atsakingą antibiotikų naudojimą.

Kovo 27 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Ginkūnų seniūnijos gyventojais dėl AKM prevencinių priemonių taikymo ir biologinio saugumo reikalavimų. Susitikimas vyks Ginkūnų seniūnijoje.

Kovo 27 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus UAB “Avicula” personalui, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse”. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Kovo 27 d. 14 val. Kaišiadorių rajono Kruonio seniūnijos gyventojai kviečiami atvykti į susitikimą (Kruonio kultūros centre) su VMVT Kaišiadorių VMVT specialistais. Bus aptariami aktualūs gyvūnų sveikatingumo (afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencijos), gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, pirminės pašarų gamybos, pieno saugos ir kokybės, teisės aktų, reglamentuojančių pieno supirkimą, pakeitimai ir kiti klausimai.

Kovo 27 d. 14 val. Panevėžio rajono savivaldybės vadavietėje rengiamame Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila apžvelgs 2017 metų Panevėžio rajono situaciją dėl afrikinio kiaulių maro.

Kovo 27 d. 15 val. VMVT Alytaus VMVT organizuoja susirinkimą su Krokialaukio seniūnijos gyventojais Krokialaukio seniūnijoje dėl kiaulių auginimo reikalavimų buferinėje zonoje, afrikinio kiaulių maro, galvijų leukozės ir paukščių gripo prevencijos bei kontrolės. Biologinės saugos reikalavimai. Antimikrobinis atsparumas (AMR), atsakingas antibiotikų naudojimas.

Kovo 27 d. 18 val. VMVT Joniškio VMVT vyr. vet. gyd. inspektorius Edmundas Jakas dalyvaus Kepalių medžiotojų būrelio susirinkime (Turgaus g. 2, Joniškis), kurio metu praves mokymus, tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

Kovo 28 d. VMVT Kaišiadorių VMVT specialistai dalyvaus Kaišiadorių lopšelyje–darželyje "Spindulys“, esančiame adresu Maironio g. 45, Kaišiadorys, organizuojamame tėvų susirinkime vaikų maitinimo klausimais. Susirinkime bus kalbama apie maitinimo organizavimo tvarką, jam keliamus reikalavimus ir iškylančias problemas.

Kovo 28 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, žaliavinio pieno gamybos sanitarijos ir higienos ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Vėžaičių seniūnijos salėje, Gargždų g. 25, Vėžaičiai.

Kovo 28 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Batakių seniūnijos ūkininkais (Ateities g. 18, Batakiai) dėl Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacijos šalyje, Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimų ūkinių gyvūnų laikymo vietose, Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimų.

Kovo 28 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT Kupiškio savivaldybės žemės ūkio ir bendruomenės skyriaus salėje (Gedimino g. 36, Kupiškis) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinio saugumo reikalavimai smulkiuose kiaulininkystės ūkiuose. Afrikinio kiaulių maro statistika, naujienos, rekomendacijos. Biologinio saugumo reikalavimai pasitinkant pavasarinę paukščių migraciją. Paukščių gripo statistika, rekomendacijos. Atsakingas antibiotikų naudojimas gyvulininkystės ūkiuose“.

Kovo 28 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susirinkimą su Deltuvos sen. ūkininkais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai mažuose kiaulių ūkiuose, paukščių gripo  reikalavimai paukščių laikytojams laukinių paukščių migracijos metu".

Kovo 28 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3,Jurbarkas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 28 d. 10.30 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja pasitarimą su Kintų seniūnijos gyventojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei biologinio saugumo reikalavimai pavasarinės paukščių migracijos metu ir kitais aktualais klausimais.

Kovo 28 d. 11 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus ir pasisakys aktualiais klausimais Klaipėdos rajono ūkininkų sąjungos narių visuotiniame susirinkime, kuris vyks Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje (Klaipėdos g. 15, Gargždai).

Kovo 28 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT Kretingos, Vydmantų ir Kretingos miesto seniūnijų gyvulių laikytojams, Kretingos seniūnijos salėje (Rotušės a. 1, Kretinga) organizuoja susitikimą su rajono gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams programos įgyvendinimas, kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 28 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Aukštelkų seniūnijos gyventojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei kiti aktualūs gyvulių augintojams klausimai.

Kovo 28 d. 14 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų raj. sav.) organizuoja mokymus  bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojams, temomis "Maisto produktų saugos, kokybės bei tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos vaikų ugdymo įstaigose" ir "Paukščių gripas - kaip galime padėti".

Kovo 28 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su turgaviečių savininkais ir atsakingais asmenimis, tema "Turgavietėse parduodamų maisto produktų atsekamumo, saugos ir kokybės reikalavimų įgyvendinimas“.

Kovo 28 d. 15 val. VMVT Alytaus VMVT organizuoja susirinkimą su Simno seniūnijos gyventojais Simno seniūnijoje dėl kiaulių auginimo reikalavimų buferinėje zonoje, afrikinio kiaulių maro, galvijų leukozės ir paukščių gripo prevencijos bei kontrolės. Biologinės saugos reikalavimai. Antimikrobinis atsparumas (AMR), atsakingas antibiotikų naudojimas.

Kovo 28 d. 15 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios g. 35a, Palanga) organizuoja pasitarimą su medžiotojais, tema "AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija ir pasiutligės ligos kontrolė".

Kovo 28 d. 17 val., kovo 30 d. 14 val. ir 16 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus medžiotojų būrelių Būdos, Gomerta ir Grinkiškis atstovams. Mokymų  tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su afrikinio kiaulių maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos“.

Kovo 29 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Jurga Garkauskienė Šunskų seniūnijos salėje (Varpo g. 32, Šunskai) skaitys pranešimus seniūnijos gyvulių laikytojams apie Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo biologinio saugumo reikalavimų vykdymą kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose, primins gyvūnų registravimo ir identifikavimo reikalavimus, bus aptariami pieno supirkimo ir pirminės maisto gamybos reikalavimai, kiti aktualūs klausimai.

Kovo 29 d. 10 val. Kuktiškių seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Kuktiškių seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimo metu bus pristatyti 2017 m. valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatai Utenos rajone, užkrečiamųjų gyvūnų ligų situacija Europos Sąjungoje, kaimyninėse šalyse ir Lietuvoje, biologinio saugumo priemonės ūkiuose ir kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, atsakingas antibiotikų naudojimas. Bus nagrinėjama maisto švaistymo problema, aptariamos pieno ūkio aktualijos.

Kovo 29 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus Šakių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje ir pristatys pranešimą, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Europoje. Buferinė afrikinio kiaulių maro zona ir joje taikomi reikalavimai“.

Kovo 29 d. 11 val. VMVT Trakų VMVT vyriausieji specialistai-maisto produktų inspektoriai Trakų Visuomenės sveikatos biuro specialistams skaitys pranešimą, tema „Faktai ir mitai apie maisto švaistymą“. Pranešimas bus skaitomas Trakų Visuomenės sveikatos biuro patalpose, adresu Vytauto g. 87, Trakai.

Kovo 29 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Skiemonių seniūnijos gyventojais Skiemonių seniūnijoje.

Kovo 29 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus subjektams vykdantiems prekybą internetu. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Kovo 29 d. 16 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja pasitarimą/susitikimą su Tauragės sav. teritorijoje medžiojančiais medžiotojų klubų vadovais ir atstovais, kuris vyks Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos, Tauragės skyriuje (Kranto g. 10, Tauragė). Pasitarimo tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su afrikinio kiaulių maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos“.

Kovo 29 d. 17 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks mokymai Strūnaičio medžiotojų būrelio medžiotojams, tema „AKM, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimas AKM ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“.

Kovo 30 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus ir skaitys pranešimą, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ūkiuose, paukščių gripo reikalavimai paukščių laikytojams laukinių paukščių migracijos metu ir kiti aktualūs klausimai” Ukmergės savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kęstučio aikštė 3, Ukmergė.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Linijus Valiuška dalyvaus Kauno rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Tarybos salė, Savanorių pr. 371, Kaunas) ir skaitys pranešimą "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje ir kitose šalyse. Dabartinė situacija".

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks adresu Rungos g. 5, Elektrėnai.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Agluonėnų seniūnijos salėje, adresu Priekulės g. 3, Agluonėnai, Klaipėdos rajonas.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT specialistai kartu su Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento atstovais skaitys pranešimą Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos moksleiviams.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono žemdirbių asociacijos ataskaitiniame susirinkime (Basanavičiaus g. 40, Varėna).

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams antimikrobinio rezistentiškumo, AKM neatidėliotinų priemonių, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, stebėsenos mėginių ėmimo ir kitais klausimais.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija.

Kovo 30 d. 11 val. Satkūnų seniūnijos Daunoriškės kaimo bendruomenės salėje VMVT Joniškio VMVT organizuoja pasitarimą gyvulių augintojams, tema "Užkrečiamųjų ligų prevencija ir biosaugos reikalavimai mažuose kiaulių laikymo ūkiuose. Atsakingas antibiotikų naudojimas. Ūkinių gyvūnų registravimo ženklinimo reikalavimai, duomenų apie gyvūnų kaitą ar perkėlimą pateikimas. Kiti aktualūs klausimai“.

Kovo 30 d. 18 val. VMVT Lazdijų VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rolandas Muliuolis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Džiaukštas dalyvaus pasitarme su medžiotojų būrelių ”Dzūkija” ir ”Aštrioji Kirsna” medžiotojais dėl veterinarinių reikavimų medžioklėje, biologinių saugumo reikalavimų laikymosi ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 30 d. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su Rumšiškių medžiotojų būrelio medžiotojais. Tema: "AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija".

Kovo 31 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Saulius Tarasauskas dalyvaus medžiotojų klubo „Gėgė" susirinkime, kur supažindins medžiotojus su šiomis temomis: "AKM situacija ir prevencija Lietuvoje, Paukščių gripo liga, elnių išsekimo liga, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas ir pasiutligės ligos kontrolė".

 

2018 m. kovo 14 d.

VMVT

Kovo 18–19 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl reglamento (EB) 882/2004 įgyvendinimo priemonių (reglamento (EB) Nr. 669/2009 15 straipsnio 5 dalis) posėdyje.

Kovo 19-21 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ES Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje ir ES Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos kartu su Europos gyvūnų sveikatos ir sanitarinės saugos federacija (FESASS) organizuojamame seminare „Gyvūnų sveikata: kaip galime padaryti, kad laukiniai gyvūnai gyventų kartu“.

Kovo 19–20 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos platformos dėl maisto švaistymo ir maisto atliekų posėdyje.

Kovo 19–20 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas, kaip pranešėjas, vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti Europos mokslo ir technologijų bendradarbiavimo (angl. European Cooperation in Science and Technology) (COST) asociacijos organizuojamame Darbo grupės susitikime.

Kovo 19–20 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl deleguotojo teisės akto, kuriuo papildomas Europos Sąjungos reglamentas (ES) Nr. 2016/429 dėl vežėjų registravimo ir tam tikrų įmonių, laikančių sausumos gyvūnus, patvirtinimo.

Kovo 19–23 d. VMVT Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rasa Jakelytė vyksta į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (sausumos gyvūnai)“.

Kovo 21 d. 13.30 val. VMVT (Siesikų g. 15, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Kovo 20–24 d. į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“ vyksta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto inspektorė Algintė Serapinaitė.

Kovo 20-27 d. Lietuvoje vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditas DG(SANTE)/2018-6321 siekiant įvertinti valstybinę gyvūnų ir gyvūninių produktų tranzito kontrolę.

Kovo 21–23 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, Mantas Staškevičius vyksta į Kijevą (Ukraina) dalyvauti Nuolatinės ekspertų grupės 9-ajame susitikime dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos ir Rytų Europos regionuose.
 

Teritorinės VMVT

Kovo 19 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Ūkininko dienoje, kuri vyks Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus salėje (S. Nėries g. 40, Vilkaviškis).

Kovo 19 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Debeikių seniūnijos gyventojais Debeikių seniūnijoje.

Kovo 19 d. 14 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams “Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas”.

Kovo 19 d. 16 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja pasitarimą su medžiotojų klubų „Eišiškės“ ir „Merkys“ medžiotojais, kuris vyks VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) . Pasitarimo tema „AKM situacija Šalčininkų rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė“.

Kovo 19-20 d. 9 val. iki 16 val. VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas organizuoja pasitarimą avių laikytojams, adresu VMVT Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, V. Krėvės g. 8, LT-66126 Druskininkai. Mokymo kursų tema „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Renginio trukmė 16 ak. val., kodas – 296162154. VMVT Druskininkų VMVT vyr. veterinarijos gydytojai inspektoriai susirinkusius avių laikytojus supažindins su „Gyvūnų sveikatingumo, gerovės ir biosaugos reikalavimais“ bei pristatys „Antimikrobinio atsparumo valdymo ir antimikrobinių preparatų naudojimo veterinarijos sektoriuje aktualijas“.

Kovo 19-21 d. 9 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu organizuoja mokymus "Ekologinio ūkininkavimo pagrindai". VMVT Kaišiadorių VMVT skaitys pranešimą "Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose".

Kovo 19 - 22 d. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimus gyvulių augintojams tema "Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas kiaulininkystės ūkiuose" kovo 19 d. 16 val. Eržvilko seniūnijos kultūros centro salėje, kovo 19 d. 14 val. Rutkiškių bendruomenės namuose, kovo 20 d. 17 val. Girdžių seniūnijos salėje, kovo 21 d. 14 val. Jurbarkų seniūnijos Vertimų bendruomenės namuose, kovo 21 d. 17 val. Jurbarkų seniūnijos salėje, kovo 22 d. 15 val. Šimkaičių seniūnijos salėje.

Kovo 19-23 d. į Paryžių (Prancūzijos Respublika) pagal programą "Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga" dalyvauti mokymuose "Maisto ir veterinarinė kontrolė pasienio veterinarijos postuose (šalutiniai gyvūniniai produktai ir genetika)" vyksta:
1. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Panemunės pasienio veterinarijos posto (poskyrio) vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Jūratė Kazlauskienė;
2. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Lavoriškių pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytoja Aušra Leščinskaitė.

Kovo 19 d. 13 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema “Ūkinių gyvūnų gerovės, sveikatingumo, registravimo ir ženklinimo, pirminės pašarų gamybos srityje reikalavimų įgyvendinimas ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencija bei kontrolė. Biologinės saugos reikalavimai. Antimikrobinis atsparumas (AMR), atsakingas antibiotikų naudojimas. Žaliavinio pieno kokybės gerinimo priemonės“.

Kovo 19 d. 14 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius dalyvaus žemdirbių susirinkime, kurio metu bus aptarta biologinio saugumo priemonių įgyvendinimas kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose. Susirinkimas vyks Kalvarijos savivaldybės salėje, adresu Laisvės g. 2, Kalvarija.

Kovo 19 d. 15 val. VMVT Marijampolės valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuojamas pasitarimas, tema „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“. Pasitarime dalyvaus koordinuojamųjų VMVT Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio VMVT atsakingi pareigūnai. 

Kovo 20 d. 8.30 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) Pasaulinės vandens dienos proga organizuoja susirinkimą dėl tiekiamo geriamojo vandens kokybės. Į susirinkimą pakviesti geriamojo vandens tiekėjai, Plungės r. savivaldybės administracijos atsakingi pareigūnai, seniūnai, kiti suinteresuoti asmenys, gyventojų atstovai, žiniasklaidos atstovai.

Kovo 20 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja pasitarimą su ūkininkais, gaminančiais pieną ir pieno gaminius. Pasitarimo tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninių maisto produktų veterinarijos reikalavimų įgyvendinimo rekomendacijos“.

Kovo 20 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais tema „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ ir atliekamų mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo.

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Ginkūnų seniūnijos gyventojais dėl AKM prevencinių priemonių taikymo ir biologinio saugumo reikalavimų. Susitikimas vyks Ginkūnų seniūnijoje.

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT specialistai dalyvauja KU „Germanto lobis“ (adresu Sedos g. 6, Telšiai) organizuojamame Vietos veiklos grupės viešinimo ir aktyvinimo susitikime su Telšių rajono gyventojais ir skaitys pranešimą apie VMVT kontrolės principus, IMVIS sistemos galimybes bei vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir teikiamų gyvūninio maisto produktų reikalavimus.

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija, smulkių kiaulininkystės  ūkių kontrolė, reikalavimai dėl kiaulių prekybos. 2018 metų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas. Oficialiai neužkrėstų bandų  enzootinės galvijų leukozės, galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės statusų išlaikymas. Gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT inspektoriai kartu su Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento atstovais skaitys pranešimą Šiaulių Medelyno progimnazijos moksleiviams skirtą Žemės dienai paminėti.

Kovo 20 d. 10.30 val. VMVT Skuodo VMVT Šačių seniūnijos salėje (Beržo g. 1, Šatės) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 20 d. 10.30 val. VMVT Vilkaviškio VMVT organizuoja pasitarimą Vilkaviškio rajono savivaldybeje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) su rajono žemės ūkio specialistais tema „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“, gyvulių ženklinimo ir indentifikavimo klausimais.

Kovo 20 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (adresu Žalgirio sen., Raguvos g. 1, Raguviškių k., Kretingos r.) su rajono gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams programos įgyvendinimas, kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Kovo 20 d. 13 val. Saugėlaukio seniūnijos salėje VMVT Joniškio VMVT organizuoja pasitarimą gyvulių augintojams, tema "Užkrečiamųjų ligų prevencija ir biosaugos reikalavimai mažuose kiaulių laikymo ūkiuose. Atsakingas antibiotikų naudojimas. Ūkinių gyvūnų registravimo ženklinimo reikalavimai, duomenų apie gyvūnų kaitą ar perkėlimą pateikimas. Kiti aktualūs klausimai“.

Kovo 20 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susirinkimą su Želvos sen. ūkininkais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai mažuose kiaulių ūkiuose, paukščių gripo  reikalavimai paukščių laikytojams laukinių paukščių migracijos metu".

Kovo 20 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Šiaulių kaimiškosios seniūnijos gyventojais dėl AKM prevencinių priemonių taikymo ir biologinio saugumo reikalavimų. Susitikimas vyks Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje.

Kovo 20 d. 18 val. VMVT Šiaulių VMVT Šiaulių rajono savivaldybėje skaitys pranešimą Atsakingo šeimininko akademijos organizuojamame renginyje. Renginys vyks Šiaulių r. savivaldybėje, adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai.

Kovo 20-22 d. VMVT Kelmės VMVT organizuoja susirinkimus su kiaulių augintojais, kurių metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkuose. Susirinkimai įvyks: kovo 20 d. 11 val. Vaiguvos kultūros centro salėje, kovo 20 d. 14 val. Užvenčio kultūros centro salėje, kovo 22 d. 11 val. Kražių kultūros centro salėje.

Kovo 20–24 d. į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“ vyksta VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Jankovskaja.

Kovo 20-24 d. VMVT Pasvalio VMVT organizuoja susirinkimus su kiaulių augintojais, kurių metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkuose. Susirinkimai įvyks: kovo 20 d. 10 val. Pumpėnų seniūnijos salėje, kovo 20 d. 11.30 val. Pušaloto seniūnijos salėje, kovo 21 d. 10 val. Pasvalio VMVT salėje, kovo 21 d. 14 val. Namišių seniūnijos salėje, kovo 22 d. 15 val. Daujėnų seniūnijos salėje, kovo 24 d. 14 val. Krinčino seniūnijos salėje.

Kovo 21 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo kontrolės priemonių taikymo, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės 2018 m. plano vykdymo, LBS ir darbo VIVS sistemoje, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams, pieno supirkimo taisyklių pakeitimų, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos, gyvūnų gerovės ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 21 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. (Baigus mokymus bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 21 d. 10 val. Kriukų seniūnijos salėje VMVT Joniškio VMVT organizuoja pasitarimą gyvulių augintojams, tema "Užkrečiamųjų ligų prevencija ir biosaugos reikalavimai mažuose kiaulių laikymo ūkiuose. Atsakingas antibiotikų naudojimas. Ūkinių gyvūnų registravimo ženklinimo reikalavimai, duomenų apie gyvūnų kaitą ar perkėlimą pateikimas. Kiti aktualūs klausimai“.

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (adresu Darbėnų sen., Skuodo g. 4, Darbėnai, Kretingos r.)  su rajono gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams programos įgyvendinimas, kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono ūkininkų susirinkime (Kęstučio aikštė 9, Ukmergė) ir skaitys pranešimą “Afrikinio kiaulių maro prevencija, kontrolė. Paukščių gripas”.

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Raudėnų seniūnijos gyventojais dėl AKM prevencinių priemonių taikymo ir biologinio saugumo reikalavimų. Susitikimas vyks Raudėnų seniūnijoje.

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT (Pergalės g. 1, Sidabravo mstl., Sidabravo sen., Radviliškio rajonas) organizuoja pasitarimą su pieno gamintojais, tema „Superkamo pieno kokybė ir kontrolė, mastitų profilaktika bei kiaulių biosaugos reikalavimai“.

Kovo 21 d. 13 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Kovo 21 d. 13.30 val. Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento, Radiacinės saugos centro 215 konferencijų salėje, adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, vyksiančiame seminare-viešojoje konsultacijoje „Saugios mokyklos" link dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Vaida Barkovskienė ir viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Ruželienė. Seminaro metu D. Ruželienė skaitys pranešimą tema „Bendrojo lavinimo mokyklų maisto tvarkymo skyrių patikrinimų apibendrinimas.

Kovo 21 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėnimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 21 d. 17 val. VMVT Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto inspektorė Birutė Simutienė Palangos lopšelyje-darželyje "Nykštukas" (Kastyčio g. 36, Palanga) visuotiniame tėvų susirinkime skaitys pranešimą tema "Sveikatai palankus vaikų maitinimas. Esami pasiekimai, planuojami pokyčiai. Maisto švaistymas - aktuali problema".

Kovo 21 d. 17.30 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuojamas pasitarimas su medžiotojų būrelių „Lepšynė“, „Girelė“, „Jakuboniai“, „Saločiai“, „Kiemėnai“ medžiotojais. Bus aptarta AKM situacija Pasvalio rajone, biosaugos reikalavimai tvarkant sumedžiotus žvėris ir susidariusius ŠGP, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka.

Kovo 21 d. 18 val. VMVT Lazdijų VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rolandas Muliuolis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimantas Džiaukštas dalyvaus pasitarme su medžiotojų būrelių ”Ąžuolynas” ir ”Giraitės” medžiotojais dėl veterinarinių reikavimų.

Kovo 22 d. 9 val. VMVT Mažeikių VMVT specialistai veterinarijos klinikoje Bela (M. Daukšos g. 6, Mažeikiai) kartu su klinikos veterinarijos gydytojais Mažeikių “Vyturio” pradinės mokyklos 4 b klasės mokiniams organizuos renginį karjeros dienai apie veterinarijos gydytojo profesiją.

Kovo 22 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio Kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r. sav.) organizuoja mokymus, tema „AKM ir PG biologinės saugos reikalavimai, atsakingas antibiotikų naudojimas, ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaita, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai”.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Jurga Garkauskienė Sasnavos seniūnijos salėje (Sūduvos g. 27, Sasnava) skaitys pranešimus seniūnijos gyventojams ir gyvulių laikytojams apie afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situaciją Europoje ir šalyje, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimus kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose, primins gyvūnų gerovės, gyvulių registravimo ir identifikavimo reikalavimus, taip pat bus pristatomi pieno supirkimo taisyklių pakeitimai ir pirminės maisto gamybos reikalavimai bei aptariami kiti aktualūs klausimai.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks mokymai medžiotojams ir privatiems veterinarijos gydytojams, tema „AKM, PG, LEIL situacija ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“. Mokymuose skaitys pranešimą VMVT Skubios veiklos skyriaus l. e. p. vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidas Jonušaitis ir VMVT Šilutės VMVT pareigūnai.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susitikimą su UAB Zujų paukštynas Leonpolio paukštyno darbuotojais, tema "Paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai paukščių augintojams".

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Jonavos VMVT organizuoja susitikimą su Šilų seniūnijos, Jonavos rajono gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai norintiems pradėti auginti kiaules. Paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, reikalavimai laukinių paukščių migracijos metu laikantiems paukščius“. Susitikimas įvyks Šilų seniūnijoje, Jonavos rajone.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Lauksargių seniūnijos ūkininkais (Lauksargių seniūnija, Beržų g. 1, Lauksargių k., Tauragės r.) dėl afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacijos šalyje, Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimų ūkinių gyvūnų laikymo vietose, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimų.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja seminarą-pasitarimą “Geriamojo vandens sauga ir kokybė Klaipėdos miesto, rajono ir Neringos savivaldybėse”. Pasitarime kviečiami dalyvauti AB Klaipėdos vanduo, UAB Neringos vanduo, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento, Radiacinės saugos centro, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos savivaldybių atstovai, vandens tiekėjai.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą Kretingos rajono savivaldybėje (Savanorių g. 29A, Kretinga), tema „Geriamojo vandens tiekimo, saugos ir kokybės reikalavimai bei 2017 metų kontrolės rezultatai“.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams, kurie nori patys ženklini savo bandos gyvulius ir vesti jų apskaitą. Išklausiusiems mokymus bus išduoti pažymėjimai.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus išduodami pažymėjimai.

Kovo 22 d. 10.30 val. VMVT Skuodo VMVT Daukšių bendruomenės salėje (Mosėdžio g. 40, Daukšiai) organizuoja mokymus Skuodo kaimiškosios seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 22 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Šakynos seniūnijos gyventojais dėl AKM prevencinių priemonių taikymo ir biologinio saugumo reikalavimų. Susitikimas vyks Šakynos seniūnijoje.

Kovo 22 d. 11 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais tema „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ ir atliekamų mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo.

Kovo 22 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja seminarą-viešąją konsultaciją pieno supirkimo punkto vedėjoms, tema „Pieno supirkimo punkto vedėjos ir supirkėjo darbo klaidos“.

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą skirtą Pasaulinei vandens dienai paminėti. Pasitarimo metu bus aptariama viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybė Šilutės rajone, geriamojo vandens programinės priežiūros planų vykdymas bei HN 24:2017 aktualijos. Supažindimas su IMVIS sistemos gairėmis.

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Svėdasų seniūnijos gyventojais Svėdasų kultūros namų salėje.

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su Kaišiadorių apylinkės seniūnijos gyvūnų laikytojais, tema „Gyvūnų sveikatingumo, gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos ir kt. aktualijos“ bei „Pieno sauga ir kokybė, teisės aktų, reglamentuojančių pieno supirkimą pakeitimai“. Susitikimas vyks Gudzenkos bendruomenės namuose.

Kovo 22 d. 15 val. VMVT Šilalės VMVT (Rytinio Kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) vyks mokymai medžiotojams, tema „AKM, PG, LEIL situacija ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“, kuriuos ves VMVT Skubios veiklos skyriaus l. e. p. vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidas Jonušaitis ir VMVT Šilalės VMVT pareigūnai.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT atstovai dalyvaus seminare veislinių gyvulių įsigijimo klausimais ir skaitys pranešimą apie Galvijų, avių ir ožkų sveikatingumo, registravimo, ženklinimo, gerovės ir prekybos šiais gyvūnais reikalavimus Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje (Vyskupo skveras 1, Anykščiai).

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT Lekėčių kultūros centre (Draugystės g. 13, Lekėčiai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose, buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje taikomi reikalavimai ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekėjais ir rajono savivaldybės atsakingais atstovais tema „Skuodo rajono viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kontrolės 2017 metų rezultatų aptarimas ir kitos aktualijos“.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Kamajų g. 5, Palūšnių k., Rokiškio r.) ūkinių gyvūnų laikytojams ir atsakingiems asmenims organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, apskaitos, gyvūnų gerovės  ir biosaugos klausimais. Mokymų dalyviams bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susirinkimą su Šešuolių sen. ūkininkais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai mažuose kiaulių ūkiuose, paukščių gripo  reikalavimai paukščių laikytojams laukinių paukščių migracijos metu".

Kovo 23 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja pasitarimą su Pagėgių sav. teritorijoje medžiojančiais medžiotojų klubais, kuris vyks VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai). Pasitarimo tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su afrikinio kiaulių maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos", taip pat AKM likvidavimo šernų tarpe patirtimi pasidalins VMVT Jurbarko VMVT pareigūnas.

Kovo 23 d. 12 val. VMVT Marijampolės VMVT vyriausiosios veterinarijos gydytojos-inspektorės Dalia Larčenkienė ir Jurga Garkauskienė skaitys pranešimą pieno supirkėjams, tema "Žaliavinio pieno supirkimo aktualijos" UAB "Marijampolės pieno konservai" salėje, adresu Kauno g. 114, Marijampolė.

Kovo 23 d. 13 val. VMVT Šakių VMVT Lukšių kultūros centre (Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose, buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje taikomi reikalavimai ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 23 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) kartu su UAB „VR Trading“ organizuoja mokymus „Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“, Integralios maisto ir veterinarijos informacinės sistemos (IMVIS) ir naujų teisės aktų pristatymą Šilutės rajono maisto tvarkymo subjektams.

Kovo 23 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja seminarą-viešąją konsultaciją turgavietės halės administracijos darbuotojams ir šviežios mėsos prekiautojams, tema „Šviežios mėsos priėmimo, iškapojimo ir ženklinimo reikalavimai“.

Kovo 23 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais tema „Superkamo pieno kokybė, higiena ir kiti aktualūs klausimai“.

Kovo 23 ir 24 dienomis VMVT Kaišiadorių VMVT organizuos susitikimus (Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) su medžiotojų būrelių „Žasliai“ ir „Neris“ medžiotojais, tema "AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija".

Kovo 24 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT specialistai dalyvaus Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro organizuojamame teoriniame-praktiniame seminare „Ugdymo įstaigų virtuvės darbuotojų vaidmuo maitinimo organizavime“ ir skaitys pranešimą tema „Maisto saugos ir higienos užtikrinimas ugdymo įstaigų virtuvėse“. Seminaras vyks Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.

Kovo 24 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą - mokymus medžiotojų būrelio "Skirsnemunė" medžiotojams (Šapališkės k., Šimkaičių sen.) dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje ir nustatytų AKM židinių likvidavimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo.

Kovo 25 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą - mokymus medžiotojų būrelio "Eržvilkas" medžiotojams (Ryto aikštė 1, Eržvilko mstl., Eržvilko sen.) dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje ir nustatytų AKM židinių likvidavimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo.

2018 m. kovo 08 d.

VMVT

Kovo 11–13 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės posėdyje dėl įgyvendinamojo akto, kuriuo nustatomas užkrečiamųjų gyvūnų ligų ir gyvūnų rūšių sąrašas ir Ekspertų grupės posėdyje dėl deleguotojo teisės akto, kuriuo papildomas Europos Sąjungos reglamento (ES) Nr. 2016/429 II priedas dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų sąrašo.

Kovo 12–16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška vyksta į Portą (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų šėrimas (Europos Sąjungos pašarų higienos taisyklės ir Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos auditas)“.

Kovo 12–23 d. VMVT vyks JAV kompetentingos institucijos (FSIS) auditas dėl mėsos ir jos produktų eksporto į JAV.

Kovo 14–16 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos Komunikacijos ekspertų tinklo susitikime.

Kovo 15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė dalyvaus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje vyksiančiame susitikime dėl leidžiamų laikyti laukinių gyvūnų augintinių sąrašo sudarymo galimybių Lietuvoje.

Kovo 16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus l.e.p. vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis veterinarijos gydytojas Giedrius Blekaitis ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė dalyvaus  Zoologijos sodų patikrinimo komisijos posėdyje, kuris vyks Aplinkos apsaugos agentūroje (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) dėl VšĮ „Zoopark.lt“ pakartotinio prašymo išduoti leidimą įkurti zoologijos sodą vertinimo.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 13 d. – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas dr. Donatas Šimkus vyksta į La Rošelį (Prancūzija) dalyvauti Centrinės referentinės moliuskų ligų laboratorijos (IFREMER) ir Nacionalinių referentinių laboratorijų kasmetiniame susitikime.

Kovo 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovai dalyvaus Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Agronomijos fakulteto bendruomenės organizuojamame kontaktų mainų renginyje „Karjeros diena 2018“ (Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.).

Kovo 15 d. – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Inesa Savickaitė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti EB organizuojamame „Drėgmės kiekio stebėsenos paukštienoje“ ekspertų susitikime.

Kovo 16 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Jungtinių Valstijų Žemės ūkio departamento Maisto saugos inspekcijos tarnybos (FSIS) atstovas.
 

Teritorinės VMVT

Kovo 12–15 d. VMVT Biržų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rasa Stanevičienė vyksta į Tilburgą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti mokymuose „Skerdenų klasifikavimas“.

Kovo 12 d. 10 val. Zarasų švietimo centre (Savanorių g. 1, Zarasai) VMVT Zarasų VMVT specialistai skaitys pranešimą Lietuvos ūkininkių sąjungos Zarasų skyriaus nariams, tema "Supaprastinta gamyba smulkiame ūkyje. Sveikatai palanki mityba“.

Kovo 12 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje. Posėdis vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Kovo 12 d. 13 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Kovo 12 d. 13.30 val. VMVT Šalčininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja pasitarimą tema "Valstybinė veterinarinė priežiūra ir kontrolė gyvulių skerdykloje", kuris vyks VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai).

Kovo 12-14 d. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimus gyvulių augintojams, tema "Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas kiaulininkystės ūkiuose": kovo 12 d. 17 val. Veliuonos seniūnijos kultūros centro salėje, kovo 14 d. 12 val. Raudonės seniūnijos salėje, kovo 14 d. 17 val. Skirsnemunės mokyklos salėje.

Kovo 13–16 d. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Jurgita Sargiūnienė vyksta į Darmštadą (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Ekologinis ūkininkavimas“.

Kovo 13 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3, Lazdijai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 13 d. 10 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT Mosėdžio seniūnijos salėje (Kęstučio g. 4, Mosėdis) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 13 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT Gruzdžių seniūnijoje (Šiaulių rajonas) organizuoja susitikimą su seniūnijos kiaulių laikytojais. Susitikimo tema „AKM paplitimas Lietuvoje, prevencinės priemonės ir biologinio saugumo reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkiuose“.

Kovo 13 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Andrioniškio seniūnijos gyventojais Andrioniškio bendruomenės namuose.

Kovo 13 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT Kairių seniūnijoje (Šiaulių rajonas) organizuoja susitikimą su seniūnijos kiaulių laikytojais. Susitikimo tema „AKM paplitimas Lietuvoje, prevencinės priemonės ir biologinio saugumo reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkiuose“.

Kovo 13 d. 16 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja pasitarimą (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) su medžiotojų būrelių „Ąžuolas“ ir „Gauja“ medžiotojais. Pasitarimo tema: "AKM situacija Šalčininkų rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė“.

Kovo 14 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gerardas Stonkus dalyvaus Šalčininkų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos salėje.

Kovo 14 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Teišerskis dalyvaus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos  veiklos koordinavimo darbo grupės pasitarime, kuris vyks adresu Pročiūnų g. 3, Šiauliai.

Kovo 14 d. 10 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Kovo 14 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT specialistai (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja susitikimą su kiaulių laikytojais. Bus aptarti biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei kiti aktualūs klausimai.

Kovo 14 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Viešintų seniūnijos gyventojais Viešintų seniūnijos salėje.

Kovo 14 d. 16 val. Baisogalos sen., Palonų daugiafunkcinio centro salėje VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su gyvulių augintojais, tema "Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose".

Kovo 14 d. 17.30 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuojamas pasitarimas su medžiotojų būrelių „Daujėnai“, „Krikliniai“, „Vaškai“, „Pyvesa“, „Pasvalys“, „Naradava“, medžiotojais. Bus aptarta AKM situacija Pasvalio rajone, biosaugos reikalavimai tvarkant sumedžiotus žvėris ir susidariusius ŠGP, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka.

Kovo 14-15 d. VMVT Kelmės VMVT organizuoja susirinkimus su kiaulių augintojais, kurių metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkiuose. Susirinkimai įvyks: kovo 14 d. 11 val. Maironių k. bendruomenės salėje, kovo 15 d. 11 val. Šaukėnų mstl. seniūnijos salėje, kovo 15 d. 13 val. Lykšilio k. bendruomenės salėje.

Kovo 14-16 d.  VMVT Rietavo VMVT organizuoja mokymus su Rietavo savivaldybės Daugėdų, Medingėnų, Tverų ir Rietavo seniūnijų ūkininkais, tema "Biosaugos reikalavimai kiaulių ir paukščių laikytojams. Kiaulių deklaravimo ir ženklinimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimai ir antimikrobinis rezistentiškumas". Mokymai vyks kaimo seniūnijų patalpose ir Rietavo savivaldybės aktų salėje.

Kovo 15 d. 10 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT Notėnų seniūnijos salėje (Notės g. 30, Notėnai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

VMVT Pasvalio VMVT organizuoja pasitarimus su kiaulių augintojais, kurių metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkuose. Susirinkimai įvyks: kovo 15 d. 10 val. Saločių seniūnijos salėje, kovo 15 d. 14 val. Joniškėlio seniūnijos salėje, kovo 16 d. 10 val. Vaškų seniūnijos salėje.

Kovo 15 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT Slavikų seniūnijos salėje (Pasieniečių g. 2, Slavikai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 15 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Kovo 15 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja Integralios maisto ir veterinarijos informacinės sistemos (IMVIS) pristatymą - mokymus Šilutės rajono ūkininkams, verslo ir gamybos ūkio subjektams.

Kovo 15 d. 13 val. VMVT Šakių VMVT Sudargo seniūnijos salėje (Kalno g. 3, Sudargas) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 15 d. 13 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 15 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 15 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su įmonių vadovais, vet. gydytojais bei atsakingais asmenimis. Tema: „Paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai laikantiems paukščius laukinių paukščių migracijos metu“.

Kovo 15 d. 14 val. VMVT Plungės VMVT specialistai (J. Biliūno g. 1, Plungė) Europos vartotojų dienos proga organizuoja atvirų durų dieną moksleiviams, tema „Mitai ir faktai apie maisto švaistymą. Vaisiai ir daržovės mokiniams. Visos vaivorykštės spalvos“.

Kovo 15 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja pasitarimą su Radviliškio rajono medžiotojų būrelių atstovais, tema “Lėtinė elnių išsekimo liga. Biosaugos reikalavimų laikymasis šernų medžioklės metu ir pirminėse žvėrių apdorojimo aikštelėse“. Pasitarimas vyks adresu Gedimino g. 63A, Radviliškis.

Kovo 16 d. (penktadienį) 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius ir vyriausioji veterinarijos gydytoja inspektorė Jurga Garkauskienė Liudvinavo seniūnijos laisvalaikio salėje (Vytauto g. 6, Liudvinavas ) skaitys pranešimus seniūnijos gyventojams ir gyvulių laikytojams apie Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situaciją Europoje ir šalyje, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimus kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose, primins gyvūnų gerovės, gyvulių registravimo ir identifikavimo reikalavimus, taip pat bus pristatomi pieno supirkimo taisyklių pakeitimai ir pirminės maisto gamybos reikalavimai bei aptariami kiti aktualūs klausimai.

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Anykščių seniūnijos gyventojais VMVT Anykščių VMVT salėje (Žvejų g. 76, Anykščiai).

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Pilviškių seniūnijos salėje (Mokyklos g. 1, Pilviškiai) organizuoja mokymus Pilviškių seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT Kudirkos Naumiesčio kultūros centro salėje (Dariaus ir Girėno g. 30, Kudirkos Naumiestis) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, tema "Biologinio saugumo priemonių mažuose kiaulininkystės ūkiuose vertinimas".

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė dalyvaus apskritojo stalo seminare-diskusijoje Europos vartotojų dienai paminėti, tema "Nevyriausybinių organizacijų požiūris į bendradarbiavimą su vartotojų teisių apsaugos ir priežiūrą vykdančiomis institucijomis“. Seminaras vyks LR Vyriausybės atstovo patalpose (Respublikos g. 62, Panevėžys).

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja pratybas savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos nariams "Širvintų rajono ekstremaliųjų situacijų komisijos bei institucijų ir tarnybų veiksmai susidarius ekstremaliai situacijai afrikinio kiaulių maro atveju”, kurių teorinė dalis vyks Širvintų rajono savivaldybės salėje, adresu Vilniaus g. 61, Širvintos, o praktinė dalis - Senovės g., Kernavė.

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja pasitarimą su rajono Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos specialistais, sėklintojais ir Gyvulių produktyvumo kontrolės tarnybos darbuotojais, gyvulių produktyvumo kontrolės asistentais. Pasitarimo metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose bei kiti aktualūs klausimai.

Kovo 16 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą Salantų miesto ir Imbarės seniūnijų gyvulių laikytojams, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams programos įgyvendinimas, kitos veterinarijos aktualijos“. Susitikimas vyks Salantų m. seniūnijos salėje, adresu M. Valančiaus g. 5, Salantai, Kretingos r.

Kovo 16 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais aktualiais veterinarijos klausimais.

Kovo 16 d. 13 val. VMVT Šakių VMVT Sintautų kultūros centro salėje (P. Vaičaičio g. 34, Sintautai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 16 d. 13 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Anykščių seniūnijos gyventojais Burbiškio bendruomenės salėje.

Kovo 16 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Klausučių bendruomenės salėje (Liepų g. 13, Klausučiai) organizuoja mokymus Klausučių seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Kovo 16 d. 13.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti ūkinius gyvūnus savame ūkyje.

Kovo 16 d. 14.30 val. VMVT Druskininkų VMVT organizuoja pasitarimą su Druskininkų medžiotojų būreliais, adresu Krėvės g. 8, Druskininkai. Tema “ Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir ES. Lėtinė elnių išsekimo liga ir mėginių atrinkimas. Biosaugos reikalavimų laikymasis šernų medžioklės metu ir pirminėse žvėrių apdorojimo aikštelėse“.

Kovo 16 d. 16 val. VMVT Joniškio VMVT vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius Edmundas Jakas dalyvaus Joniškio medžiotojų būrelio susirinkime (Turgaus g. 2, Joniškis), kurio metu praves mokymus, tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

Kovo 16 d. 17 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuos susitikimą (Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) su medžiotojų klubo „Švenčius" medžiotojais. Tema „AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija“.

Kovo 16 d. 18 val. VMVT Širvintų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Leonardas Šmaukšta dalyvaus Širvintų rajono medžiotojų draugijos ataskaitiniame susirinkime, kuris vyks Kernavėje, Širvintų r. sav.

2018 m. vasario 27 d.

VMVT

Kovo 3–7 d. VMVT direktorius Darius Remeika Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos sudėtyje vyksta į Japoniją dalyvauti parodoje FOODEX 2018 ir susitikime su Japonijos vyriausiuoju veterinarijos pareigūnu Norio Kumagai aptarti aktualius veterinarinius klausimus bei tolesnius bendradarbiavimo etapus.

Kovo 4–5 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Valstybinės kontrolės integruotos valdymo sistemos darbo grupės posėdyje.

Kovo 5 d. Vilniuje (Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, adresu Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius) ir kovo 6 d. Kaune (Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kauno teritoriniame skyriuje, adresu Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas) Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius organizuoja seminarą „Kiaulininkystės sektoriaus aktualijos“.

Kovo 6–9 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ramunė Baranauskienė vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugomos kilmės vietos ir geografinės nuorodos bei garantuotas tradicinis gaminys (rinkos kontrolė)“.

Kovo 6–14 d. Lietuvoje vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditas DG(SANTE)/2018-6374 siekiant įvertinti oficialios kontrolės, susijusios su maistu besiliečiančiomis medžiagomis ir gaminiais, įgyvendinimą.

Kovo 7–9 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų biuro (TAIEX) organizuojamame seminare dėl gyvūnų sveikatos stebėsenos laukinėje gamtoje.

Kovo 7–9 d. į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų biuro (TAIEX) organizuojamame seminare dėl gyvūnų sveikatos stebėsenos laukinėje gamtoje vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas.
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas.

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius organizuoja susitikimą su suinteresuotų valstybės institucijų ir visuomeninių gyvūnų gerovės organizacijų atstovais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 7 d. – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus seminare „Lietuvos standarto  LST EN 31010 Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai taikymas“, kuris vyks Lietuvos standartizacijos departamente, Algirdo g. 31, Vilnius.

Kovo 7 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks pasitarimas, skirtas geresniam bendradarbiavimui ir pasikeitimui informacija tarp Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patariamojo forumo (AF) narių, Kontaktinių asmenų (FP), Komunikacijos ekspertų tinklo (CEN) ir Nacionalinių atstovų EFSA moksliniuose tinkluose. Pasitarime dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, NMVRVI atstovai.
 

Teritorinės VMVT

Kovo 4–9 d. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Eglė Milušauskienė vyksta į Boloniją (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pasirengimas maisto protrūkiams ir jų valdymas“.

VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimus gyvulių augintojams tema ,,Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas kiaulininkystės ūkiuose" kovo 5 d. 17 val. Viešvilės sen., kovo 6 d. 17 val. Smalininkų sen., kovo 7 d. 14 val. Seredžiaus sen., Klausučių kultūros centro salėje, kovo 7 d. 16 val. Seredžiaus sen., Seredžiaus seniūnijos salėje, kovo 8 d. 16 val. Juodaičių sen., Juodaičių seniūnijos salėje.

Kovo 5 d. 08.30 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja UAB „Paulitukas“ (Kęstučio a. 2, Ukmergė) kavinės atsakingiems darbuotojams seminarą-viešąją konsultaciją, tema „Maisto produktų saugos, kokybės bei tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos maitinimo įstaigose“.

Kovo 5 d. 17.30 val. VMVT Jonavos VMVT organizuoja pasitarimą su Jonavos rajono medžiotojais Jonavos rajono savivaldybėje, adresu Žeimių g. 13, Jonava. Tema “Lėtinė elnių išsekimo liga. Biosaugos reikalavimų laikymasis šernų medžioklės metu ir pirminėse žvėrių apdorojimo aikštelėse“.

Kovo 5-7 d. VMVT Kelmės VMVT organizuoja susirinkimus su kiaulių augintojais, kurių metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkuose. Susirinkimai įvyks: kovo 5 d. 11 val. Kukečių kultūros centro salėje, kovo 7 d. 11 val. Mockaičių kultūros centro salėje, kovo 7 d. 13 val. Liolių kultūros centro salėje.

Kovo 6 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Kovo 6 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) bus organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir ūkinių gyvūnų apskaita".

Kovo 6 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su geriamojo vandens tiekėjų atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos) ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 6 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas susirinkimas kiaulių augintojams Biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 6 d. 10 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT Ylakių seniūnijos salėje (Sedos g. 3, Ylakiai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 6 d. 16 val. VMVT Tauragės VMVT dalyvaus Tauragės r. sav. administracijos (Respublikos g. 2, Tauragė) organizuojamame apskritojo stalo susirinkime DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJOS GYVŪNŲ LAIKYMO, GEROVĖS IR APSAUGOS SRITYJE Tauragės rajone aktualiais klausimais.

Kovo 6-8 dienomis VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Linijus Valiuška ugniagesių gelbėtojų mokykloje (R. Jankausko g. 2, Vilnius) dalyvaus įvadinio civilinės saugos mokymo kursuose, skirtuose asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas.

Kovo 7 d. 9 val. VMVT Plungės VMVT specialistai dalyvaus mokymuose, organizuojamuose Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų, skirtuose ikimokyklinių, mokyklinių ugdymo įstaigų maitinimo skyrių vadovams, dietistams, virėjoms, visuomenės sveikatos specialistams vaikų maitinimo aprašo naujos redakcijos tema. Mokymai vyks Plungės technologijų ir verslo mokykloje, adresu Mendeno g. 7, Plungė.

Kovo 7 d. 9 val. VMVT Rietavo VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rita Šiaulytienė dalyvaus Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų organizuojamuose mokymuose, skirtuose ikimokyklinių, mokyklinių ugdymo įstaigų maitinimo skyrių vadovams, dietistams, virėjoms, visuomenės sveikatos specialistams vaikų maitinimo aprašo naujos redakcijos tema. Mokymai vyks Plungės technologijų ir verslo mokykloje, adresu Mendeno g. 7, Plungė.

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai Utenos mėsa, UAB (Pramonės g. 4, Utena), Utenos mėsa, UAB ir Biovela, UAB mėsos perdirbimo padalinyje vykdantiems nuolatinę valstybinę veterinarinę kontrolę specialistams organizuoja mokymus, tema „Mėsos produktų eksporto į JAV veterinariniai reikalavimai“.

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT viršininkas V. Bružas dalyvaus Pasvalio savivaldybėje seniūnų pasitarime ir tarsis dėl priemonių, užtikrinančių biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą kiaulininkystės ūkiuose.

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo tvarkos, 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano įgyvendinimo bei kitais klausimais.

Kovo 7 d. 13 val. VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas–valstybinis veterinarijos inspektorius Petras Tarvydas ir vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Danguolė Grigalevičienė dalyvaus ir skaitys pranešimą pasitarime visuomenės sveikatos ir vaikų maitinimo ugdymo įstaigose klausimais. Pasitarimas vyks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamente, adresu K. Petrausko g. 24, Kaunas.

Kovo 7 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja seminarą ūkininkams, gaminantiems pieno produktus ūkyje ir tiesiogiai parduodantiems vartotojams, tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų įgyvendinimo rekomendacijos“. Seminare dalyvaus  VMVT veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius  Donatas Valavičius.

Kovo 7 d. 14:30 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su žalio pieno ir jo gaminių gamintojais, parduodančiais mažais kiekiais žalią pieną ir pieno produktus tiesiogiai vartotojams, tema "Žalio pieno mėginių ėmimas sudėties ir kokybės rodikliams nustatyti".

Kovo 7 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT organizuoja pasitarimą-seminarą „Aktualūs maitinimo organizavimo klausimai ligoninėse bei socialinės globos ir rūpybos įstaigose“. Bus aptarti šių įstaigų maisto tvarkymo skyrių kontrolės rezultatai, veiksmai, užtikrinantys saugaus ir kokybiško maisto paruošimą.

Kovo 8 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, stebėsenos mėginių ėmimo ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 8 d. 9 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu organizuoja mokymus "Karvių melžimo technologijų pagrindai". VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Kristina Augustienė skaitys pranešimą „Pieno sauga ir kokybė, teisės aktų, reglamentuojančių pieno supirkimą pakeitimai“.

Kovo 8 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja pasitarimą su koordinuojamais VMVT Tauragės VMVT padaliniais dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulininkystės ūkiuose įgyvendinimo kontrolės tvarkos aprašo ir biologinio saugumo priemonių vertinimo mažuose kiaulininkystės ūkiuose tvarkos aprašo reikalavimų laikymosi ir įgyvendinimo.

Kovo 8 d. 10 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT Lenkimų seniūnijos salėje (S. Daukanto g. 59, Lenkimai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 8 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo ir kitų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos 2018 m., biologinio saugumo priemonių reikalavimų mažuose kiaulių ūkiuose vykdymo kontrolės, dėl  oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės tyrimų, skirtų įgytam oficialiai šiomis ligomis šalies statusui išlaikyti analizės.

Kovo 8 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su gyvūninio maisto tvarkymo įmonių atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas“ (reikalavimai, aktualijos).

Kovo 8 d. 17 val. VMVT Joniškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Kuolas dalyvaus Joniškio medžiotojų draugijos susirinkime (Turgaus g. 2, Joniškis), kurio metu praves mokymus, tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

Kovo 9 d. 9 val. VMVT Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Satkūnų sen., Joniškio r. sav.) organizuoja susirinkimą su stambių ūkių kiaulių augintojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Montvydas ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rita Šiaulytienė dalyvaus Rietavo sav. administracijoje pasitarime dėl mokinių maitinimo organizavimo.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Kybartų seniūnijos salėje (J.Basanavičiaus g. 54A, Kybartai) organizuoja mokymus Kybartų seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti aktualūs klausimai.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su koordinuojamomis VMVT Klaipėdos VMVT teritorinėmis tarnybomis dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulininkystės ūkiuose įgyvendinimo kontrolės tvarkos aprašo ir biologinio saugumo priemonių vertinimo mažuose ir vidutiniuose kiaulininkystės ūkiuose. Pasitarime kviečiame dalyvauti Kretingos VMVT, Palangos VMVT, Šilutės VMVT, Skuodo VMVT viršininkus ir epizootologus.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Kristina Augustienė Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus pašymu Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto studentams praves paskaitą, tema "Afrikinis kiaulių maras. Paukščių gripas."

Kovo 9 d. 11 val. VMVT Jonavos VMVT organizuoja susitikimą su Bukonių seniūnijos Jonavos rajono gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai norintiems pradėti auginti kiaules. Paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, reikalavimai laikantiems paukščius laukinių paukščių migracijos metu“. Susitikimas įvyks Bukonių seniūnijoje, Jonavos rajone.

Kovo 9 d. 11 val. Šiaulių valstybinėje kolegijoje (III aukštas, Aušros al. 40, Šiauliai) VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Teišerskis dalyvaus Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Generalinėje asamblėjoje, visuotiniame Rūmų narių atstovų susirinkime.

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su pieno gamintojais, parduodančiais pieno produktus tiesiogiai vartotojams, tema "Pieno mėginių ėmimas sudėčiai ir kokybei nustatyti".

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su negyvūninio maisto tvarkymo įmonių atsakingais darbuotojais, tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas“ (reikalavimai, aktualijos).

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Vištyčio seniūnijos salėje (Taikos g. 1, Vištytis) organizuoja mokymus Vištyčio seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Kovo 9 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 9 d. ir 10 d. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuos susitikimą (Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) su medžiotojų būrelių „Žiežmariai“ ir „Kruonis“ medžiotojais. Tema: AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija.

2018 m. vasario 20 d.

VMVT

Vasario 24 d.–kovo 3 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, l. e. skyriaus patarėjo pareigas, Vilija Grigaliūnienė vyksta į Katmandu (Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Snukio ir nagų liga“.

Vasario 26 d.–kovo 1 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis, kaip pranešėjas, vyksta į Belgradą (Serbijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir laukinės faunos valdymo.

Vasario 27–28 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame techninių ekspertų seminare dėl pasirengimo sanitarijos ir fitosanitarijos srityje pasitraukus Jungtinei Karalystei iš Europos Sąjungos.

Vasario 27 d.–kovo 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Geros gamybos praktikos darbo grupės posėdyje.

Vasario 27 d.–kovo 2 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinių audito sistemų dėl Reglamento (EB) Nr.882/2004 4(6) straipsnio ekspertų posėdyje.

Vasario 28 d.–kovo 1 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės ir Kontrolės ir importo sąlygų skyrių posėdyje.

Kovo 1 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jarošienė dalyvauja aplinkos ministerijos GMO valdymo priežiūros komiteto posėdyje, kuriame bus svarstomi GMO rizikos vertinimo išvados gautiems pranešimams veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu. Taip pat bus aptariami GMO rinkos priežiūros, kontrolės ir stebėsenos už 2017 m. rezultatai.

Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui perkeltas į 2018 m. kovo 2 d. 10 val.

Pavaldžios įstaigos

Vasario 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovai dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyksiančioje Karjeros dienoje “Ateitį planuok šiandien!” (Sukilėlių pr. 13, Kaunas).
 

Teritorinės VMVT

Vasario 26 d. Kauno medžiotojų sąjungos susirinkimų salėje (Didžioji g. 77, Kaunas) VMVT Kauno VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Ramūnas Jucevičius informuos Kauno rajone medžiojančių klubų medžiotojus apie afrikinio kiaulių maro situaciją Kauno rajone, Lietuvoje, kaimyninėse šalyse. Primins apie biologinio saugumo reikalavimų laikymosi svarbą medžioklės, šernų dorojimo metu užkertant kelią afrikinio kiaulių maro plitimui, mėginių AKM tyrimui paėmimo, pristatymo reikalavimus, taip pat bus kalbama apie lėtinę elnių išsekimo ligą, mėginių paėmimo, pristatymo reikalavimus. Bus aptariami kiti aktualūs klausimai.

Vasario 26 d. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas Albertas Amšiejus 10 val. Vievio seniūnijoje (Vievis, Elektrėnų sav.), o 13 val. Kazokiškių seniūnijoje (Kazokiškių k., Elektrėnų sav.) susitiks su kiaulių augintojais ir skaitys pranešimus apie AKM situaciją, prevenciją, biologinio saugumo priemonių užtikrinimą mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Vasario 26 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės tarnautojų veiklos vertinimo komisijos posėdyje (Vytauto g. 12, Varėna).

Vasario 27 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema “Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas”. Mokymai vyks VMVT Švenčionių VMVT patalpose, adresu Kelininkų g. 4, Švenčionys.

Vasario 27 d. 10.30 val. VMVT Skuodo VMVT Aleksandrijos seniūnijos salėje (Liepų g. 1, Aleksandrija) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Vasario 27 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų savininkams gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Vasario 27 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės, galvijų tuberkuliozės įgytam šalies statusui išlaikyti, mažų kiaulininkystės ūkių kontrolės, 2018 m. užkrečiamųjų gyvūnų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo ir kitais klausimais.

Vasario 27 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams gauti, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl AKM mažų kiaulių ūkių vertinimo, oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės, galvijų tuberkuliozės statusui išlaikyti ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo tvarkos, enzootinės galvijų leukozės, metinių planų vykdymo ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Vytauto g. 12, Varėna).

Vasario 28 d. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas Albertas Amšiejus 10 val. Semeliškių seniūnijoje (Semeliškės, Elektrėnų sav.), o 13 val. Beižionių seniūnijoje (Beižionių k., Elektrėnų sav.) susitiks su kiaulių augintojais ir skaitys pranešimus apie AKM situaciją, prevenciją, biologinio saugumo priemonių užtikrinimą mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Vasario 28 d. 13.30 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja mokymus rajone dirbantiems pieno supirkimo įmonių atsakingiems asmenims, kurių metu pristatys pieno supirkimo taisyklių pasikeitimus ir naują pieno supirkimo tvarką.

Vasario 28 d. 15 val. VMVT Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai) organizuoja mokymus medžiotojų būrelių ir klubų atstovams tema „Afrikinio kiaulių maro situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai medžioklės metu. Mėginių AKM tyrimui, paėmimas iš sumedžiotų šernų. AKM židinių likvidavimo priemonių įgyvendinimas". Dalyvaus VMVT Skubios veiklos skyriaus bei Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros atstovai.

Vasario 28 d. 17.30 val. VMVT Kauno VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Ramūnas Jokubauskas Kauno miesto savivaldybėje, Didžiojoje salėje, 1 a. (Laisvės alėja 96, Kaunas) renginyje „Atsakingo šeimininko akademija“ socialiniams partneriams skaitys paskaitą, tema „Gyvūnų gerovė, įstatymai ir taisyklės“.

Vasario 28 d. 18 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila, Panevėžio miesto savivaldybėje (Laisvės a. 20, posėdžių salėje, 2 a., Panevėžys) renginyje Atsakingo šeimininko akademija, skaitys paskaitą „ĮSTATYMAI IR TAISYKLĖS“ apie įstatymus, užtikrinančius gyvūno gerovę ir šeimininko atsakomybę.

Kovo 1 d. 9 val. VMVT Kauno VMVT (Veterinarų g. 14, Biruliškių k, Kauno r.) vyks pieno supirkėjų kvalifikacijos atestavimas.

Kovo 1 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja mokymus VK "Kelmės prekyba" atsakingiems asmenims tema "Maisto produktų ženklinimas".

Kovo 1 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Utenos mėsa“ (Pramonės g. 4, Utena), Utenos mėsa, UAB ir Biovela, UAB mėsos perdirbimo padalinio atsakingiems darbuotojams organizuoja mokymus, tema „Mėsos produktų eksporto į JAV veterinariniai reikalavimai“.

Kovo 1 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja pasitarimą/mokymus įmonėse KB „Baltic egg production“ ir KB „Europe eggs“ su vadovais, kokybės vadybininkais, gamybininkais ir kitais atsakingais darbuotojais dėl JAV reikalavimų įgyvendinimo eksportuojamiems gyvūniniams (kiaušiniai) produktams bei pasiruošimą numatomam JAV auditui.

Kovo 1 d. 10.30 val. VMVT Skuodo VMVT Barstyčių seniūnijos salėje (Skuodo g. 2, Barstyčiai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 1 d. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas Albertas Amšiejus 10 val. Pastrėvio seniūnijoje (Pastrėvio k., Elektrėnų sav.), o 13 val. Kietaviškių seniūnijoje (Kietaviškių k., Elektrėnų sav.) susitiks su kiaulių augintojais ir skaitys pranešimus apie AKM situaciją, prevenciją, biologinio saugumo priemonių užtikrinimą mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Kovo 1 d. 14 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas organizuoja susirinkimą su Kalvarijos savivaldybės medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro prevencija medžioklės metu. Susirinkimas vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, adresu Laisvės g. 2, Kalvarija.

Kovo 1 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja pasitarimą su pieno gamintojais parduodančiais pieno produktus tiesiogiai vartotojams, tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų įgyvendinimo rekomendacijos, Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė, biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose,  biologinio saugumo reikalavimai naminių paukščių laikytojams.

Kovo 1 d. 15 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja mokymus vaikų ugdymo įstaigų atstovams, tema "Sveikatai palankus vaikų maitinimas ugdymo įstaigose".

Kovo 1 d. 16 val. VMVT Kėdainių VMVT organizuoja susirinikmą su Kėdainių rajone medžiojančiais medžiotojais. Susirinkimas įvyks Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijoje, adresu Dotnuvos g. 4, Kėdainiai.

Kovo 1 d. 17.30 val. Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos Kretingos skyriaus patalpose (J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga) organizuojamas susitikimas su rajono medžiotojų klubų ir būrelių vadovais bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovais.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus koordinacinės tarybos posėdyje "Šešėlinės ekonomikos užkardymo priemonių vykdymo rezultatai", kuris vyks Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriuje, adresu Jotvingių g. 10-2, Alytus.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo kontrolės priemonių taikymo, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės 2018 m. plano vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų taikymo, darbo VIVS sistemoje, gyvūnų gerovės ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, stebėsenos mėginių ėmimo ir kitais klausimais.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais, kurie vyks adresu Laisvės g. 14, Kalvarija.

Kovo 2 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės, galvijų tuberkuliozės įgytam šalies statusui išlaikyti ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 2 d. 11 val. VMVT Jonavos VMVT organizuoja susitikimą su Bukonių seniūnijos Jonavos rajono gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai norintiems pradėti auginti kiaules. Paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, reikalavimai laukinių paukščių migracijos metu laikantiems paukščius“. Susitikimas vyks Bukonių seniūnijos patalpose.

Kovo 2 d. 13 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63a, Radviliškis) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 2 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Kovo 2 d. 17 val. ir 18 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuos susitikimą (Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) su medžiotojų būrelių „Miškininkas“ ir „Beržynas“ medžiotojais. Tema: AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija.

Kovo 3 d. 13 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų medžiotojų būrelio susirinkime (Draugystės g. 5, Elektrėnai), kurio metu praves mokymus tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

2018 m. vasario 14 d.

VMVT

Vasario 19–20 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Naujas maistas ir toksikologinė sauga maisto grandinėje) posėdyje.

Vasario 18-20 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė kaip pranešėja, vyksta į Ankarą (Turkija) dalyvauti Europos Komisijos techninės pagalbos ir informacijos mainų biuro (TAIEX) organizuojamuose mokymuose „Dėl Gyvūninių produktų, kuriems atliekama pasienio veterinarinė kontrolė, išaiškinimo".

Vasario 19–20 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježis Šubelko vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Šalutinių gyvūninių produktų darbo grupės posėdyje.

Vasario 19–21 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl gyvūnų rūšių ir užkrečiamųjų ligų sąrašo ir ligų klasifikavimo bei Ekspertų grupės dėl deleguotojo teisės akto, papildančio Europos Sąjungos reglamentą (ES) Nr. 2016/429 dėl vežėjų registravimo ir tam tikrų įmonių, laikančių sausumos gyvūnus, projekto derinimo posėdyje.

Vasario 19–22 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė, kaip pranešėja, vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos pašarų higienos taisyklių ir Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT) audito mokymuose.

Vasario 19–22 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Vilma Rudokaitė vyksta į Stokholmą (Švedijos Karalystė) dalyvauti mokymuose.

Vasario 20–23 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų posėdyje „Valstybiniai kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyrių metinės ataskaitos“.

Vasario 21–22 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų posėdyje dėl gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 19 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Ukrainos maisto saugos ir vartotojų apsaugos valstybinės tarnybos delegaciją.

Vasario 19 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Jurgelevičius vyksta į Isprą (Italija) dalyvauti Europos GMO laboratorijų tinklo (ENGL) organizuojamame 34-ame vykdomojo komiteto posėdyje.

Vasario 19 d. – 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Darata Brazdilytė vyksta į Stokholmą (Švedija) dalyvauti Europos Komisijos (EK) organizuojamuose mokymuose „Antimikrobinio atsparumo prevencija ir kontrolė“.
 

Teritorinės VMVT

Vasario 19 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Vasario 19 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r) organizuoja mokymus maisto tvarkymo subjektų atsakingiems darbuotojams, tema „Sveikatai palankaus maitinimo vaikų ugdymo įstaigoms aktualijos“.

Vasario 19 d. 13.30 val. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus VšĮ „Tikra mityba“ organizuojamuose mokymuose, skirtuose ikimokyklinio, mokyklinio ugdymo įstaigų maitinimo skyrių vadovams, virėjams, dietistams, visuomenės sveikatos specialistams, tema „Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose ir stovyklose pakeitimai ir naujovės“. Mokymai vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje, Maironio g. 12, Utena.

Vasario 19 d. 14 val. VMVT Šalčininkų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) vyks pieno supirkėjų kvalifikacijos atestavimas.

Vasario 19–23 d. į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti mokymuose vyksta:
1. VMVT Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vilius Stančikas.
2. VMVT Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Darius Žiemelis.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo ir kitų užkrečiamųjų ligų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos 2018 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažuose kiaulių ūkiuose.

Vasario 20 d. VMVT Šakių VMVT lankysis Ukrainos maisto saugos ir vartotojų apsaugos valstybinės tarnybos delegacija.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys, kaip VMVT įgaliotas atstovas, Mosėdžio sen. Šauklių k. dalyvaus fermos paskirties pastato statybos užbaigimo komisijos darbe.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo ir kitų užkrečiamųjų ligų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos 2018 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažuose kiaulių ūkiuose  klausimais.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT organizuoja mokymus Jankų seniūnijos kiaulių laikytojams ir pieno gamintojams tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Jankų bendruomenės namuose, Jankų k., Kazlų Rūdos sav.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja diskusiją su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Telšių skyriaus nariais, tema „Maisto produktų pasirinkimas“.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija, 2018 metų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose vykdymo kontrolė, dėl oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės tyrimų, skirtų įgytam oficialiai neužkrėstos šiomis ligomis šalies statusui išlaikyti, analizė, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 20 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus), dėl Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacijos šalyje, dėl biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimų ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

Vasario 20 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiantiems žalią pieną ir pieno produktus gamintojams, tema „Pieno mėginių ėmimas“.

Vasario 20 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Vasario 20 d. 14 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT  organizuoja mokymus Plutiškių seniūnijos kiaulių laikytojams ir pieno gamintojams tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Plutiškių kultūros namuose, Mokyklos g. 5, Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.

Vasario 20 d. 14 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja mokymus veterinarinių paslaugų teikėjams dėl gyvūnų augintinių pasų išdavimo.

Vasario 20 d. 17.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas M. Kriaučiūnas Kaišiadorių medžiotojų draugijoje (J. Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) dalyvaus susitikime su medžiotojų būrelių klubų vadovais ir medžioklių vadovais ir skaitys pranešimą apie AKM situaciją Kaišiadorių rajone, mėginių ėmimo ir pristatymo tvarką, supažindins su maro prevencija.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT organizuoja mokymus Antanavo seniūnijos kiaulių laikytojams ir pieno gamintojams tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Antanavo kultūros namuose, Bagotosios g. 4, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kviečia visus privačius veterinarijos gydytojus į susirinkimą-pasitarimą, kuris vyks VMVT Kėdainių VMVT pasitarimų salėje, adresu Tubių k., Kėdainių r.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo kontrolės priemonių taikymo, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės 2018 m. plano vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų taikymo mažuose kiaulininkystės ūkiuose, darbo VIVS sistemoje ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Vasario 21 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais pieno kokybės kontrolės, superkamo pieno mėginių ėmimo, dėl pieno supirkimo teisės aktų pasikeitimų ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 21 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT vyks pasitarimas/mokymai su įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais.

Vasario 21 d. 14 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT organizuoja mokymus Kazlų Rūdos seniūnijos kiaulių laikytojams ir pieno gamintojams tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Bagotosios bendruomenės patalpose (Bagotosios kultūros namai), Šilo g. 55, Bagotosios k., Kazlų Rūdos sav.

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais visais aktualiais einamaisiais veiklos klausimais.

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams temomis:
1. „Neatidėliotinos priemonės pasireiškus ypač pavojingoms užkrečiamoms ligoms“.
2. Gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai.
3. Kiti aktualūs klausimai: 2018 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano pristatymas; Sveikos bandos šalies statuso palaikymas 2018 metais.

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Šiaulių rajono ugdymo įstaigų atsakingais asmenimis, tema „Maisto saugos ir higienos reikalavimai Šiaulių rajono ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyriuose. Kontrolės rezultatai. Vaikų maitinimo organizavimas, valgiaraščių rengimas. Pritaikyto maitinimo problemos”. Susitikimo metu bus aptarti nauji teisės aktų reikalavimai. Susitikimas vyks VMVT Šiaulių VMVT, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Vasario 22 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus ekstremalių situacijų komisijos posėdyje. Posėdis vyks Šiaulių miesto savivaldybėje, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

Vasario 22 d. VMVT Kaišiadorių VMVT kartu su VR Trading organizuoja mokymus “Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“. Mokymai įvyks Kaišiadorių turizmo ir verslo centro konferencijų salėje.

Vasario 23 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas Albertas Amšiejus Gilučių seniūnijoje (Gilučiai, Elektrėnų sav.) susitiks su kiaulių augintojais ir skaitys pranešimą apie AKM situaciją, prevenciją, biologinio saugumo priemonių užtikrinimą mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Vasario 23 d. 12.45 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus ūkininkams "Biologinės saugos reikalavimai ir atsakingas antibiotikų naudojimas", kurie vyks Vilniaus g. 61, Širvintos.

Vasario 23 d. 13 val. VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) vyks seminaras Šalčininkų rajono komunalinėms įmonėms, tema "Geriamo vandens tiekimo reikalavimų įgyvendinimas rajone". Seminaro programa.

Vasario 24 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą - mokymus medžiotojų būrelio "Dubysa" medžiotojams (Armeniškių k., Seredžiaus sen.) dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje ir nustatytų AKM židinių likvidavimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo.

2018 m. vasario 08 d.

VMVT

Vasario 12–14 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis, kaip pranešėjas, vyksta į Kijevą (Ukraina) dalyvauti Europos Komisijos techninės pagalbos ir informacijos mainų biuro (TAIEX) organizuojamuose afrikinio kiaulių maro tarptautiniuose mokymuose.

Vasario 12–16 d. VMVT Maisto skyriaus l. e. p. vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė Ilona Drulytė vyksta į Bordo (Prancūzijos Respublika) dalyvauti mokymuose.

Vasario 14–15 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų Potsdamo grupės posėdyje.

Vasario 14–15 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės posėdyje dėl paukščių gripo prevencinių ir kontrolės priemonių apžvalgos.
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 12 d. – 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas dr. Donatas Šimkus dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) Veterinarijos akademijos Veterinarinės medicinos VI kurso studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijoje (LSMU, Kaunas).

Vasario 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus AVGO Group organizuojamuose mokymuose Standarto ISO/IEC 17025:2017 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ samprata ir taikymas (Panorama Hotel, Sodų g. 14, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Vasario 12 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) ūkinių gyvūnų laikytojams ir atsakingiems asmenims organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, apskaitos, gyvūnų  gerovės ir biosaugos klausimais. Mokymų dalyviams bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Vasario 12 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Vasario 12 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT Baisogalos medžiotojų būrelyje  (R. Žebenkos g. 12 g. , Baisogala, Radviliškio rajonas) organizuoja pasitarimą su medžiotojais dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų ir AKM prevencijai taikomų priemonių įgyvendinimo.

Vasario 13 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos 2018 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažuose kiaulių ūkiuose.

Vasario 13 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius praves mokymus Kalvarijos seniūnijos kiaulių laikytojams tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Kalvarijos seniūnijos salėje.

Vasario 13 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r) organizuoja mokymus geriamojo vandens  tvarkymo subjektų atsakingiems darbuotojams, tema „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Vasario 13 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo ir kitų užkrečiamųjų ligų, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos 2018 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažuose kiaulių ūkiuose ir antimikrobinio atsparumo klausimais.

Vasario 13 d. 11.20 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus statybų užbaigimo komisijos organizuojamoje darbo grupėje dėl rekonstruoto operatorinės-parduotuvės pastato degalinėje, esančioje Takniškių g. 2, Alytaus k., Alovės sen., Alytaus r. sav.. Komisija nurodytu laiku renkasi statybvietėje.

Vasario 13 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas dalyvaus Šilalės rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų seniūnų pasitarime, kuris vyks savivaldybės tarybos posėdžių salėje ir skaitys pranešimą apie Afrikinio kiaulių maro, Paukščių gripo situaciją bei biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymąsi ūkiuose.

Vasario 13 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT organizuoja susitikimą su gyvūninio maisto subjektų atstovais atsakingais už veiklos ataskaitų teikimą dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo supažindinimo.

Vasario 13 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Tauragės rajono medžiotojų klubų atstovais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai medžioklės metu“.

Vasario 13 d. 15 val. VMVT Trakų VMVT organizuoja bendrą pasitarimą (diskusiją) šiomis temomis: „Moksleivių maitinimo aktualijos bendrojo ugdymo įstaigose“, „VMVT Trakų VMVT bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis rengiant pranešimus ir paskaitas visuomenei“.

Vasario 13 d. 16 val. VMVT Telšių VMVT (adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja pasitarimą su Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų ir Tryškių seniūnijose esančių medžioklės plotų vienetų atstovais. Temos: „AKM prevencijos ir kontrolės priemonės taikomos Lietuvos Respublikoje bei kitų laukinių gyvūnų užkečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos priemonės 2018 m.“, „Biologinio saugumo priemonių reikalavimai organizuojant ir vykdant medžiokles, mėginių AKM tyrimui, paėmimas iš sumedžiotų šernų“.

Vasario 13 d. 16 val. Šiaulių MŽD salėje (Basanavičiaus g. 41, Šiauliai) VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su medžiotojais dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų ir AKM prevencijai taikomų priemonių įgyvendinimo.

Vasario 14 d. 9 val. VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) vyks Šalčininkų rajono privačių veterinarijos gydytojų pasitarimas dėl užkrečiamųjų ligų situacijos Šalčininkų rajone ir kitų aktualių klausimų.

Vasario 14 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuojamas pasitarimas su įgaliotais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo tema: „Įgalioto veterinarijos gydytojo funkcijos, biologinio saugumo reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkiuose. Reikalavimai dėl trichineliozės tyrimų atlikimo. Gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarka“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Vasario 14 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) Lietuvos 100-čio proga organizuojamas susitikimas su ilgamečiais Mažeikių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojais.

Vasario 14 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių, klubų vadovais dėl AKM stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje, paukščių gripo ir kitų užkrečiamųjų ligų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano įgyvendinimo 2018 metais klausimais.

Vasario 14 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT Rietavo savivaldybės salėje (Laisvės a. 3, Rietavas) organizuoja susitikimą su geriamojo vandens tiekėjais ir savivaldybės administracijos atsakingais specialistais, tema "Geriamojo vandens tiekimo aktualijos".

Vasario 14 d. 10 val. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarime dalyvaus VMVT Vilniaus VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Vaida Barkovskienė ir viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Ruželienė. Pasitarimo metu D. Ruželienė skaitys pranešimą tema "Ikimokyklinio ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių aktualijos bei atliktų patikrinimų apibendrinimas".

Vasario 14 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Biologinio saugumo priemonių vertinimo mažuose kiaulininkystės ūkiuose plano, dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Vasario 14 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo pavasarinės paukščių migracijos metu kontrolės, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano 2018 m., VIVS programoje suplanuotų veiklų šalies statusui palaikyti ir biologinio saugumo priemonių vertinimo mažuose kiaulininkystės ūkiuose bei kitais aktualiais klausimais.

Vasario 14 d. 14 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Asta Kajackienė organizuoja pasitarimą vandens tiekimo įmonių atsakingiems darbuotojams, tema "Geriamojo vandens programinės priežiūros plano rengimas".

Vasario 14 d. 15 val. VMVT Jonavos VMVT patalpose (Kosmonautų g. 15, Jonava) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Tema “Augintinių pasų išdavimo tvarka. Mėginių atrinkimas pagal užkrečiamųjų ligų 2018 metų planą. Veterinarines paslaugas teikiančių įmonių 2017 metų patikrinimo rezultatų aptarimas. Pieno supirkimo tvarkos aprašo taikymas pieno ūkiuose. Privačių veterinarijos gydytojų pareigos aptarnaujant pieno ūkius“.

Vasario 14 d. 16 val. VMVT Kaišiadorių VMVT dalyvaus Kaišiadorių lopšelyje–darželyje "Žvaigždutė“ (Kęstučio g. 12, Kaišiadorys) organizuojamame tėvų susirinkime vaikų maitinimo klausimais. Susirinkime bus kalbama apie maitinimo organizavimo tvarką, jam keliamus reikalavimus ir iškylančias problemas.

Vasario 14–15 d. VMVT Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė vyksta į Lomžą (Lenkijos Respublika) dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Pagelbėkime gyvūnams“.

Vasario 15 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir stebėsena 2018 m., biologinio saugumo priemonių mažuose kiaulininkystės ūkiuose laikymosi reikalavimų kontrolė, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų kontrolės aktualijos.

Vasario 15 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Vasario 15 d. 13 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Vasario 15 d. 14 val. VMVT Ignalinos VMVT organizuoja UAB "Norfos mažmena" (Taikos g. 20, Ignalina) mėsinės ir parduotuvės atsakingiems darbuotojams pasitarimą tema "Savikontrolės sistemos, diegiamos pagal Geros higienos praktikos taisykles, praktinis taikymas".

Vasario 15 d. 14 val. VMVT Panevėžio VMVT (Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., Panevėžio r.) organizuojami mokymai veterinarijos paslaugų teikėjams išduodantiems gyvūnų augintinių pasus.

2018 m. vasario 02 d.

VMVT

Vasario 4–5 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl prekybos kontrolės ir ekspertų sistemos (TRACES) posėdyje.

Vasario 4–5 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Vienos sveikatos tinklo dėl antimikrobinio atsparumo posėdyje.

Vasario 4–7 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo skyriaus darbo grupės posėdyje.

Vasario 5–6 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl gyvūnų ligų sąrašo ir jų klasifikavimo.

Vasario 5–7 d. VMVT l. e. p. direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bakasėnienė Bulgarijos Respublikos sveikatos ir žemės ūkio, maisto ir miškininkystės ministrų kvietimu vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti aukšto lygio ekspertų konferencijoje „Sveikos Europos ateitis: sveika mityba vaikams“.

Vasario 5–9 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Orinta Rimašaitė vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto saugos rizikos vertinimo principai ir metodai (gyvūnų sveikata)“.

Vasario 6 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja L.Mačytė dalyvaus Vartotojų asociacijų pateiktų paraiškų vertinimo komisijos posėdyje.

Vasario 6–9 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Utrechtą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos ir kontaktinių asmenų 34-ajame susitikime ir Rizikos vertinimo tyrimo asamblėjoje.

Vasario 10 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Algis Dranseika kaip Organizacinio Komiteto narys dalyvaus Tradiciniame Respublikiniame ristūnų žirgų renginyje "Sartai 2018", kuris įvyks Dusetų savivaldybėje (Dusetos, Zarasų r.).
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 5 d. – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Utrechą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patarėjų forumo susitikime.

Vasario 7 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks „Bioeksma“ organizuojamas seminaras „Phenomenex Reversed Phase HPLC Method-Development“.

Vasario 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Pirantaitė ir Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas dalyvaus Lietuvos Respublikos Seime vyksiančioje apskrito stalo diskusijoje dėl baudžiamojo kodekso taikymo problemų gyvūnų apsaugos srityje (LR Seimas, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Vasario 5 d. 13 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo tema: "Dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų plano įgyvendinimo, kiaulių biosaugos reikalavimų laikymosi mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir dėl augintinių pasų išdavimo".

Vasario 6 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime, kuris vyks Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Vasario 6 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama  gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir stebėsena 2018 m., biologinio saugumo priemonių mažuose neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose laikymosi reikalavimų kontrolė, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų kontrolės aktualijos. Pasitarimo metu vyks mokymai dėl gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimų ir gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos.

Vasario 6 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila, vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Virginijus Grigaliūnas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Danutė Dirkstienė dalyvaus susirinkime su rajono ūkininkais Mažeikių savivaldybės salėje (Stoties g. 18, Mažeikiai). Susirinkimą organizuoja Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorius Mažeikių rajone, jo metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir šalyje, kiti aktualūs klausimai.

Vasario 6 d. 11 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys Skuodo rajono savivaldybėje dalyvaus ir pasisakys aktualiais klausimais rajono žemdirbių asociacijos organizuojamame susitikime su ūkininkais.

Vasario 6 d. 11 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuojamas pasitarimas su savivaldybės privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai, gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimai, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir stebėsena 2018 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų mažose kiaulių laikymo vietose laikymosi kontrolė, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų aktualijos.

Vasario 6 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą vandens tiekimo įmonių atsakingiems darbuotojams, tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas“.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus Marijampolės savivaldybės žemės ūkio skyriaus organizuojamame žemdirbių ir gyvūnų laikytojų pasitarime (Vytauto g. 17, Marijampolė). Pasitarimo metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro ir kitų gyvūnų užkrečiamų ligų situacija Lietuvoje, ligų prevencijos priemonės, akcentuotas biologinio saugumo reikalavimų laikymasis kiaulių laikymo vietose.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planas, neužkrėstos šalies statusui palaikyti suplanuoti tyrimai, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos, afrikinio kiaulių maro situacijos rajone ir Respublikoje ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas Virginijus Gailius ir viršininko pavaduotojas Algirdas Žulpa dalyvaus Plungės r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Plungės r. savivaldybės administracijos salėje (Vytauto g. 12, Plungė). Pasitarimo tema „Dėl afrikinio kiaulių maro situacijos šalyje ir Plungės r. savivaldybėje“.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius praves mokymus Liubavo seniūnijos kiaulių laikytojams, tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Liubavo seniūnijos salėje.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių, klubų vadovais dėl Europos komisijos sprendimo (ES) 2018/169 įgyvendinimo, AKM stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje.

Vasario 7 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas Auridas Marcinkus dalyvaus Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus oganizuojamame pasitarime (Vilniaus g. 55, Lazdijai).

Vasario 7 d. 13 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius praves mokymus Sangrūdos seniūnijos kiaulių laikytojams, tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Sangrūdos seniūnijos salėje.

Vasario 7 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje skaitys pranešimą apie afrikinio kiaulių maro esamą situaciją 2018 metais, prevencinių priemonių taikymo tęstinumą kiaulių ūkiuose, medžiotojų vykdomą veiklą stabdant ligos plitimą.

Vasario 7 d. 15.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė pristatys Maisto kontrolės aktualijas Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nariams. Posėdis vyks Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure.

Vasario 8 d. VMVT Akmenės VMVT, adresu Draugystės g. 3, Akmenė, organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių, klubų vadovais ir privačiais veterinarijos gydytojais tema: "Europos komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/169 vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi organizuojant ir vykdant medžiokles ir dėl veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų".

Vasario 8 d. 8 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams "Ūkinių gyvūnų registravimas, AKM prevencija, paplitimas bei priežiūra šernų populiacijoje, biosaugos reikalavimai kiaulių ūkiuose, paukščių gripo grėsmė ir pieno taisyklių pakeitimai".

Vasario 8 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis dalyvaus Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Savanorių g. 29A, Kretinga).

Vasario 8 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Vasario 8 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija, 2018 metų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose vykdymo kontrolė, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 8 d. 13 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius praves mokymus Akmenynų seniūnijos kiaulių laikytojams, tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Akmenynų seniūnijos salėje.

Vasario 8 d. 13 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuoja mokymus rajone dirbantiems pieno supirkimo įmonių atsakingiems asmenims, kurių metu pristatys pieno supirkimo taisyklių pasikeitimus ir naują pieno supirkimo tvarką.

Vasario 8 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariami gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai, gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimai.

Vasario 8 d. 16 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys, vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Žilvinas Dirsė dalyvaus LMŽD Ukmergės skyriaus susirinkime (Gruodžio 17-osios g. 34, Ukmergė). Tema „Afrikinis kiaulių maras. Prevencija ir kontrolė“.

Vasario 8 d. 16 val. VMVT Jurbarko VMVT  organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių, klubų vadovais dėl Europos komisijos sprendimo (ES) 2018/169 įgyvendinimo, AKM stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje.

Vasario 9 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir stebėsena 2018 m., biologinio saugumo priemonių mažuose neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose laikymosi reikalavimų kontrolė, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų kontrolės aktualijos. Vyks mokymai dėl gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimų ir gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos.

Vasario 9 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT salėje (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija, 2018 metų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose vykdymo kontrolė, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 9-10 d. VMVT Zarasų VMVT specialistai atliks inspekciją ir dopingo kontrolę tradicinėse ristūnų žirgų lenktynėse "Sartai 2018“, skirtose Valstybės atkūrimo 100-čiui.

Vasario 9-10 d. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus komisijos darbe užtikrinant tradiciniame respublikiniame ristūnų žirgų renginyje „Sartai 2018“ dalyvausiančių žirgų valstybinę veterinarinę kontrolę, įskaitant mėginių dėl draudžiamų veterinarinių vaistų naudojimo nustatymo paėmimą iš renginyje dalyvausiančių žirgų.

Vasario 10 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius skaitys paskaitą tema "Biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas mažuose ir komerciniuose kiaulių ūkiuose" Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenių sueigoje, kuri įvyks Raudonės seniūnijoje.

Vasario 11 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT kartu su Jurbarko bitininkų draugija "Nektaras" organizuoja mokymus tema "Bičių šeimų imuninės sistemos stiprinimas, valstybinė bičių užkrečiamųjų ligų kontrolė 2018 metais. Biosaugos reikalavimai smulkiuose kiaulių ūkiuose".

2018 m. sausio 25 d.

VMVT

Sausio 29–31 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Gelį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų tinklo susitikime, susijusiame su maisto produktų kokybės vertinimu, – Produktų atrankos ir Mėginių ėmimo ir tyrimo darbo grupėse.

Sausio 29–31 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis Bulgarijos Respublikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės ministerijos Bulgarijos maisto saugos agentūros kvietimu vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) kaip pranešėjas dalyvauti mokymuose dėl afrikinio kiaulių maro.

Sausio 31 d. 13 val. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė ir Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus  Žemės ūkio ministerijos organizuojamame Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje.

Vasario 1 d. 10 val. VMVT (Siesikų g. 19, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas VMVT Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Kėdainių, Pasvalio, Utenos VMVT pareigūnams pasitarimas dėl mėginių pagal 2018 metų zoonotinių ir simbiotinių bakterijų paplitimo viščiukuose broileriuose, vištose dedeklėse, mėsiniuose kalakutuose ir šviežioje viščiukų broilerių mėsoje bei jų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimų tvarkos aprašą ėmimą.
 

Pavaldžios įstaigos

Sausio 30 d. - Vasario 2 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Inesa Savickaitė ir Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų  skyriaus vedėjos pavaduotoja Gitana Šaikuvienė  vyksta į Geel (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Dvigubos maisto kokybės darbo grupės susitikime.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 29 d. 13 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja pasitarimą vandens tiekimo  įmonių atsakingiems darbuotojams tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas“.

Sausio 30 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Sausio 30 d. 10 val. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja pasitarimą. Pasitarimas vyks VMVT Vilniaus VMVT patalpose, Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 3 aukšas, 312 kabinetas. Kviečiame dalyvauti po vieną atstovą iš kiekvieno veterinarinių paslaugų teikėjo. Pasitarimo darbotvarkėje: Gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai; Gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimai; Prekybos gyvūnais augintiniais ir ūkinės paskirties gyvūnais reikalavimai; Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės 2017 metais apibendrinimas; Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos reikalavimai 2018 metams; Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, pašarų tvarkymo, ŠGP tvarkymo, gyvūnų gerovės reikalavimų aktualijos.

Sausio 30 d. 15 val. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja pasitarimą aplinkos apsaugos specialistams. Pasitarimas vyks VMVT Vilniaus VMVT patalpose, Konstitucijos pr. 23, C korpusas, 3 aukšas, 312 kabinetas. Pasitarimo darbotvarkėje: Afrikinio kiaulių maro paplitimas Lietuvoje, afrikinio kiaulių maro kontrolė ir stebėsena 2018 metais, Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos prioritetai 2018 metais.

Sausio 31 d. 11 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas Gediminas Gvazdaitis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Rimskis dalyvaus renginyje - Vilkaviškio rajono pieno gamintojų suvažiavime (Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis). Dalyviai bus supažindinami su pieno supirkimo taisyklių pasikeitimais bei bus aptariamos pieno kokybės rodiklių pablogėjimo priežastys ir jų prevencija.

Sausio 31 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono privačiais veterinarijos gydytojais tema „2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS analizė ir užduotys 2018 metams. Naujausių teisės aktų apžvalga“.

Vasario 1 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija. Pasisakys tema: "Dėl afrikinio kiaulių maro situacijos šalyje ir Kalvarijos savivaldybės teritorijoje".

Vasario 1 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai, gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimai, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė ir stebėsena 2018 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų mažose kiaulių klaikymo vietose laikymosi kontrolė, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų aktualijos.

Vasario 1 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) organizuoja pasitarimą su veterinarijos paslaugų teikėjais. Pasitarimo tema: „Dėl gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos veterinarijos paslaugų teikėjams“.

Vasario 1 d. 15 val. VMVT Rokiškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vydas Puidokas  dalyvaus Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriaus (Laisvės g. 19, Rokiškis) narių susirinkime AKM prevencijos klausimais.

Vasario 2 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas".

Vasario 2 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės klausimais, supažindinimas su naujais teisės aktais.

Vasario 2 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su veterinarijos paslaugų teikėjais. Pasitarimo tema: „Dėl gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos veterinarijos paslaugų teikėjams“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai. 

Vasario 2-3 d. VMVT Zarasų VMVT specialistai atliks inspekciją ir dopingo kontrolę tradicinėse ristūnų žirgų lenktynėse "Sartai 2018“, skirtose Valstybės atkūrimo 100-čiui.

Vasario 3 d. 13 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus LMŽD Trakų skyriaus Vievio medžiotojų būrelio susirinkime (adresu Grabijolų g. 1, Zabarijos k., Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.), kurio metu praves mokymus tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

2018 m. sausio 18 d.

VMVT

Sausio 21–22 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Nuolatinio veterinarinių medicinos produktų komiteto posėdyje.

Sausio 23–24 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų posėdyje dėl gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).

Sausio 25 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Algis Dranseika kaip Organizacinio Komiteto narys dalyvaus Organizacinio Komiteto posėdyje dėl Tradicinio Respublikinio ristūnų žirgų renginio "Sartai 2018", kuris įvyks Dusetų savivaldybėje (Dusetos, Zarasų r.).

Sausio 26 d. 10 val. VMVT (Siesikų g. 19, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Pavaldžios įstaigos

Sausio 21 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimvydas Falkauskas vyksta į Valensiją (Ispanija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Pašarus reglamentuojantys teisės aktai“.

Sausio 23 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Ukrainos valstybinių institucijų atstovai. Vizito tikslas – susipažinti su augalinio maisto ir pašarų taršos (įskaitant pesticidus) kontrolės sistema, laboratoriniais tyrimais, rezultatų vertinimu ir kt.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 24 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamame planiniame ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Sausio 24 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja pasitarimą su Mažeikių rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija šalyje, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės, pristatytas 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas bei kiti aktualūs klausimai.

Sausio 24 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja seminarą Telšių rajono ūkininkams ir vietinei rinkai mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninį maistą gamintojams. Tema: „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninių maisto produktų veterinarijos reikalavimai. Afrikinio kiaulių maro židiniai Lietuvoje“.

Sausio 24 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių rajono savivaldybėje (Katedros g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus ir pateiks ataskaitą Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuriame bus aptarti savivaldybės civilinės saugos būklės vertinimo rezultatai, įvertintas savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir numatytos priemonės jam gerinti.

Sausio 25 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos 2017 m. veiklos rezultatų aptarime. Pasitarimas vyks adresu Tilžės g. 225, Šiauliai.

Sausio 25 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Šiaulių rajono savivaldybe ir gyvūnų globėjais dėl bešeimininkių gyvūnų augintinių laikinosios globos organizavimo. Susitikimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Sausio 25 d. 13.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, veterinarinių paslaugų teikėjais dėl gyvūno augintinio pasų išdavimo tvarkos, AKM prevencijos, biologinio saugumo priemonių ir gyvūnų gerovės reikalavimų svarbos, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo klausimais.

Sausio 25 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su geriamojo vandens tiekėjų atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos).

Sausio 25 d. 14 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 A, Radviliškis) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, veterinarinių paslaugų teikėjais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo, gyvūno augintinio pasų išdavimo tvarkos.

Sausio 25 d. 18 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos (Smėlynės g. 2A, Panevėžys) susirinkime.

Sausio 26 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, veterinarinių paslaugų teikėjais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo, gyvūno augintinio pasų išdavimo tvarkos.

Sausio 26 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja pasitarimą su Telšių rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija šalyje, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės, pristatytas 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebesenos ir kontrolės planas bei kiti aktualūs klausimai.

Sausio 26 d. 11 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su gyvūninio maisto tvarkymo įmonių   atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos).

Sausio 26 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta epizootinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje, 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas ir kiti aktualūs klausimai.

Sausio 26 d. 13 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamame pasitarime "Kaip mažinti Klaipėdos mieste veikiančių naktinių barų veiklos vykdomus viešosios tvarkos pažeidimus".

Sausio 27 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su negyvūninio maisto tvarkymo įmonių  atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos).

2018 m. sausio 12 d.

VMVT

Sausio 15–16 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Sausio 16–18 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų skyrių darbo grupės posėdyje.

Sausio 18–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl gyvūnų ligų ir rūšių sąrašo.

Sausio 17–18 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Čižienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ posėdyje.

Sausio 17–18 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Apskritojo stalo susitikime su Rusijos atstovais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės.

Sausio 17–21 d. VMVT direktorius Darius Remeika kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos narys vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti parodoje „Žalioji savaitė 2018“ ir parodos metu organizuojamuose susitikimuose.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 15 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su gyvūninio maisto subjektų atstovais atsakingais už veiklos ataskaitų teikimą dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo supažindinimo.
Susitikimas vyks adresu Paberžių g. 14, Tauragė.

Sausio 15-19 d. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitinka su Seimo nariu Mindaugu Basčiu.

Sausio 16 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitinka su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato viršininku aptarti klausimus susijusius su bendrų patikrinimų vykdymu maisto tvarkymo subjektuose dėl gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimų tyrimo ir kitais aktualiais klausimais.

Sausio 16 d. 14 val. Pernaravoje, Kėdainių raj. MK “Gynėvė“medžiotojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus medžiotojų būrelių medžiotojams. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymusi medžioklės metu, mėginių paėmimo reikalavimais, saugiu šernų gaišenų tvarkymu.

Sausio 17 d. 10 val. Butkiškės bendruomenės namuose, Ariogalos sen. ir 13 val. 30 min. Plikių k. bendruomenės namuose, Ariogalos sen., kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

Sausio 18 d. 10 val.  Girkalnio seniūnijoje ir 12 val. Pramedžiuvos bendruomenės namuose, Girkalnio sen. kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

Sausio 19 d. 9 val.  Raseinių raj. savivaldybės salėje, Raseinių raj. sav. seniūnų sueigoje Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika darys pranešimą, tema: Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimai kiaulių laikytojams ir medžioklės plotų naudotojams AKM užkrėstoje teritorijoje.

Sausio 19 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Alionių k., Pivonijos sen., ūkininko A.Bukausko gyvulių skerdykloje) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Sausio 19 d. 11 val.  Kalnujų seniūnijoje, 13 val. Bliūdžių bendruomenės namuose ir 15 val.  Pašaltuonio bendruomenės namuose, kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

 

2018 m. sausio 05 d.

VMVT

Sausio 8–9 d. į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl afrikinio kiaulių maro priemonių posėdyje vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 8 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) VMVT Zarasų VMVT bendradarbiaudama su Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuru organizuoja seminarą Zarasų rajono ir Visagino miesto vaikų ugdymo įstaigų personalui, virėjoms ir dietistams, tema „Sveikatai palanki vaikų mityba namuose ir ugdymo įstaigose“. Seminarą praves Raminta Bogušienė, KTU sveikatai palankaus maisto technologė ir mitybos specialistė.

Sausio 8–10 d. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė vyksta į Reikjaviką (Islandijos Respublika) atlikti UAB „Marlinas“ žvejybinio gamyklinio laivo ONTIKA patikrinimą dėl veterinarinio patvirtinimo suteikimo.

Sausio 9 d. 10 val. Mažeikių rajono savivaldybės pasitarimų salėje (Laisvės g. 8, Mažeikiai) vyks ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Posėdyje dalyvaus VMVT Mažeikių VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila.

Sausio 9 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas Virginijus Gailius ir viršininko pavaduotojas Algirdas Žulpa susitiks su Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Namų ūkio fakulteto klausytojais, pristatys tarnybos veiklą, papasakos apie aktualiausias tendencijas, atsakys į klausimus. Renginys vyks V. Mačernio g. 29, Plungės suaugusiųjų švietimo centre.

Sausio 9 d. 17 val. Raseinių miškų urėdijos salėje MK “Norgėlai“ ir MK „Pušynė“ medžiotojams VMVT Raseinių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus medžiotojų būrelių medžiotojams. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymusi medžioklės metu, mėginių paėmimo reikalavimais, saugiu šernų gaišenų tvarkymu.

Sausio 10 d. 13 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rita Viskantienė dalyvaus Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuojamame susirinkime dėl dažniausiai pasitaikančių pažeidimų ikimokyklinėse įstaigose, maitinimo organizavimo, tobulinimo.

Sausio 10 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas  Virginijus Gailius  ir viršininko pavaduotojas Algirdas Žulpa susitiks  su Plungės rajono žvejų ir  medžiotojų draugijos bei medžiotojų  būrelių ir klubų vadovais. Bus aptariamos Afrikinio kiaulių maro (AKM) aktualijos, akcentuojant biologinio saugumo priemonių laikymąsi medžioklės metu, šernų gaišenų tvarkymą bei išmokas už pranešimus apie rastas šernų gaišenas, sumedžiotas šernų pateles ir kt. Susitikimas vyks Palankės g. 1, Plungė, žvejų ir medžiotojų draugijos patalpose.

Sausio 13 d. 8 val. MB „Ariogala“ medžiotojams Rusiškių k., Girkalnio sen. VMVT Raseinių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus medžiotojų būrelių medžiotojams. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymusi medžioklės metu, mėginių paėmimo reikalavimais, saugiu šernų gaišenų tvarkymu.

2017 m. gruodžio 29 d.

Teritorinės VMVT

Sausio 2 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis  dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime, kuris vyks Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Sausio 3 d. 14 val. VMVT Mažeikių VMVT Mažeikių savivaldybės salėje (Stoties g. 18, Mažeikiai) organizuoja Integralios maisto ir veterinarijos informacinės sistemos (IMVIS) pristatymą - mokymus Mažeikių rajono verslo ir gamybos ūkio subjektams. Mokymų metu padėkosime VMVT Mažeikių VMVT viršininkui - valstybiniam veterinarijos inspektoriui Zigmantui Stumbrai už ilgametį vadovavimą tarnybos darbui.

Sausio 4 d. 15 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) organizuojami mokymai su  „Šilalės“ medžiotojų būrelio medžiotojais. Temos: „ Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu. Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka. Mėginių paėmimo tvarka“.

Sausio 5 d. 11 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas pasitarimas su gyvūninio maisto prekiautojais prekiaujančiais UAB „Ukmergės paslauga“ turgavietės halėje, tema „Higieniniai reikalavimai prekybos vietoje“.

2017 m. gruodžio 20 d.

Teritorinės VMVT

Gruodžio 27 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojami ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo kursai ūkininkams norintiems ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 28 d. 9 val. VMVT Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai, konferencijų salė, 3 aukštas) kviečia visus mokymo įstaigų atstovus ir / ar atsakingus asmenis atvykti į seminarą „Maitinimo organizavimas bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, teisės aktų pakeitimai ir naujovės“.

Gruodžio 28 d. 11 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų priežiūra šaltuoju metų laiku“.

Gruodžio 28 d. 16 val. Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuojamas pasitarimas su mažmeninės prekybos subjektais "Maisto tvarkymas mobiliose prekyvietėse”.

Gruodžio 29 d. 14 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, tema „Gyvūnų augintinių ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimai. Užkrečiamųjų ligų stebėsenos planų vykdymas, biologinio saugumo reikalavimai gyvulių laikymo vietose".

2017 m. gruodžio 14 d.

VMVT

Gruodžio 18–20 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl gyvūnų ligų ir rūšių sąrašo.

Gruodžio 18–20 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo darbo grupės posėdyje.

Gruodžio 21 d. 10 val. VMVT vyks susitikimas su ministerijų (ŽŪM, SAM) ir asociacijų atstovais, kurio metu aptars patvirtintą Europos Komisijos reglamentą (ES) 2017/2158.
 

Teritorinės VMVT

Gruodžio 18 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja susitikimą su pieno supirkimo įmonių atstovais pieno kokybės klausimais.

Gruodžio 18 d. 15 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja mokymus „Viešojo maitinimo įstaigų kontrolė. Viešojo maitinimo įstaigų kontrolės rezultatų aptarimas. Atitikties higienos reikalavimams vertinimo rezultatų įvertinimas. Maisto produktų ženklinimo ir kitos naujovės viešojo maitinimo įstaigose“, skirtus viešojo maitinimo įstaigų atsakingiems asmenims ir darbuotojams.

Gruodžio 19 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT organizuojami Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo kursai ūkininkams norintiems ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 19 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 19 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su žalio pieno supirkimo įmonių atsakingais darbuotojais tema „Pieno supirkimo įmonių kontrolė“ (reikalavimai, aktualijos, pažeidimai).

Gruodžio 19 d. 14 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su vaikų maitinimo įstaigų darbuotojais tema "Vaikų maitinimo organizavimas ir valstybinės maisto kontrolės aktualijos".

Gruodžio 19 d. 14 val. VMVT Lazdijų VMVT vyks mokymai "Sveikatai palankus vaikų maitinimas ugdymo įstaigose, naujienos ir kitos aktualijos".

Gruodžio 19 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT tarnybos specialistai UAB Utenos prekyba, prekybos centro „Aukštakalnis“ patalpose (Taikos g. 2, Utena), prekybos centro administracijos vadovams ir prekiautojams organizuoja pasitarimą tema „Maisto saugos ir higienos reikalavimai prekybos įmonėse“.

Gruodžio 20 d. 10 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti ūkinius gyvūnus savame ūkyje.

Gruodžio 20 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą žuvininkystės produktų gamintojams ir tiekėjams mažais kiekiais vietinei rinkai tema “Valstybinė žuvininkystės produktų gamybos kontrolė”. Pasitarime bus aptariami registravimo, gamybos, ženklinimo, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 20 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT  (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose “. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 20 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta AKM situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, 2017 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 20 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja susitikimą su Ignalinos VK turgavietės atsakingais darbuotojais ir prekeiviais maisto saugos ir kokybės klausimais, tema "Gyvūninio ir negyvūninio maisto pirminė gamyba ir tiekimas rinkai".

Gruodžio 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Gruodžio 20 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB Utenos prekyba, prekybos centro „Rašė“ mėsinės patalpose (Vaižganto g. 17, Utena), prekybos centro mėsinės darbuotojams organizuoja praktinius mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklės mėsinėje“.

Gruodžio 20 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai) organizuojami mokymai su medžiotojų klubo „Santaka“ medžiotojais. Temos: „Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, mėginių paėmimo tvarka,  taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Gruodžio 21 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, biologinių saugumo priemonių kiaulių laikymo vietose vykdomos kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 21 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 21 d. 16 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono pašarų gamintojais, pardavėjais ir veterinarinių vaistinių atstovais tema „Pašarų gamybos, pašarų ir vaistų laikymo bei prekybos reikalavimai, 2017 m. valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatai“.

Gruodžio 22 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Šolių k, Šilalės r.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų apskaita, registravimas ir ženklinimas“, veiksmai pasireiškus ligų įtarimams ar protrūkiams, ligų epidemiologinė situacija, biosaugos priemonių reikalavimų laikymąsis ir kita aktuali informacija.

Gruodžio 22 d. 10 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su pieno supirkimo įmonių atsakingais darbuotojais žaliavinio pieno supirkimo kontrolės klausimais.

Gruodžio 22 d. 13 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai.

2017 m. gruodžio 07 d.

VMVT

Gruodžio 13 d. Seime vyks konferencija "Lietuviškų ekologiškų produktų vartojimo skatinimas viešojo maitinimo sektoriuje". Dalyvauja Jurgita Bakasėnienė, VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti Maisto skyriaus vedėjo-valstybinės maisto produktų inspektoriaus pareigas; Loreta Mačytė, VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja; Vita Šturmienė, VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė; Algintė Serapinaitė, VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė; Aušra Išarienė, VMVT Maisto skyriaus vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė, laikinai einanti NMVRVI vyriausiojo patarėjo pareigas.

Gruodžio 15–16 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus l. e. p. vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Dainovskytė-Šustikė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl valstybinės gyvūnų ir prekių, įvežamų į Europos Sąjungą, kontrolės (deleguotieji ir įgyvendinamieji teisės aktai pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2017/625).

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Aplinkos ir pramonės teršalų ekspertų darbo grupės posėdyje.

Gruodžio 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks seminaras „Gebėjimų stiprinimas reaguojant į branduolines ir radiologines avarijas. Laboratorinių prietaisų naudojimas ir priežiūra nustatant radionuklidus gyvuose gyvuliuose ir gyvūniniuose produktuose“.

Gruodžio 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus Seimo Kaimo reikalų komiteto kartu su Žemės ūkio ministerija organizuojamoje konferencijoje “Lietuviškų ekologiškų produktų vartojimo skatinimas viešojo maitinimo sektoriuje” (Seimo III rūmai, Vilnius).

Teritorinės VMVT

Gruodžio 11 d. 14 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) sanitarijos skyrius organizuoja mokymus  žuvininkystės įmonių atstovams dėl žuvininkystės produktų saugos, kokybės, atsekamumo, ženklinimo ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Ūkininko dienoje, kuri vyks Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus salėje (S. Nėries g. 40, Vilkaviškis).

Gruodžio 12 d. 14 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti ūkinius gyvūnus savame ūkuje.

Gruodžio 12 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja maisto tvarkymo gamybos subjektų atsakingiems darbuotojams seminarą „Maisto higiena, sauga ir ženklinimas“.

Gruodžio 12 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai) organizuojami mokymai su  medžiotojų klubo „Gėgė“ medžiotojais. Temos: „ Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, mėginių paėmimo tvarka, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti aktualūs klausimai.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB Utenos prekyba, prekybos centro patalpose (J. Basanavičiaus g.53, Utena), prekybos centro administracijos vadovams ir prekiautojams organizuoja pasitarimą tema „Maisto saugos ir higienos reikalavimai prekybos įmonėse“.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 A, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su rajono ikimokyklinių įstaigų darbuotojais, tema „Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pakeitimai ir naujovės“.  

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams, temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“, „Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Gruodžio 13 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Mokymų metu bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su natūralaus mineralinio ir stalo vandens gamybos įmonių atsakingais darbuotojais tema “Maisto saugos, higienos bei ženklinimo reikalavimai natūralaus mineralinio ir stalo vandens gamybos įmonėse, kontrolės rezultatai”.

Gruodžio 13 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą su Elektrėnų medžiotojų būrelių vadovais ir jų atsakingais asmenimis dėl AKM biosaugos reikalavimų užtikrinimo, ligos kontrolės ir likvidavimo.

Gruodžio 14 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą - diskusiją „Maisto papildų kontrolės aktualijos“. Dalyvauja l.e.p. maisto skyriaus vedėja - valstybinė maisto produktų inspektorė Jurgita Bakasėnienė, VMVT teisės skyriaus specialistai, VMVT Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Mažeikių, Rietavo, Kelmės VMVT atstovai. Į susitikimą kviečiami ir kitų tarnybų atstovai.

Gruodžio 14 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 14 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos mėginių plano įgyvendinimo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo, gyvūnų augintinių pasų išdavimo, šunų ir kačių nekomercinio judėjimo ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 14 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, VIVS analizė, antimikrobinių medžiagų naudojimas gydant gyvūnus, apžvelgti naujausi teisės ir kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 14 d. 14 val. VMVT Pagėgių VMVT vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims organizuoja pasitarimą-diskusiją, tema "Valstybinė viešojo maitinimo įmonių kontrolė. Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo įstaigose pakeitimai ir naujovės". Pasitarimas vyks adresu Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai.

Gruodžio 14 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su UAB “Druskininkų vandenys” atsakingais darbuotojais tema “Viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimo įmonių kontrolės ir programinės priežiūros planų vykdymas. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”  įgyvendinimo aktualijos”.

Gruodžio 14 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja mokymus „Bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių maisto tvarkymo vykdymo aktualijos. Kontrolės rezultatai“.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų registravimas ir identifikavimas“.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą gyvūninio ir negyvūninio maisto tvarkymo subjektų atsakingiems asmenims tema „RVASVT sistemos audito atlikimas maisto tvarkymo subjektuose. Maisto produktų, aplinkos mėginių ėmimas mikrobiologiniams tyrimamams“.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais  užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais. Bus aptarti 2017 m. rezultatai.

Gruodžio 15 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su vaikų maitinimo įstaigų darbuotojais, tema "Vaikų maitinimo organizavimas ir valstybinės maisto kontrolės aktualijos".

Gruodžio 15 d. 13 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais aktualiais pieno supirkimo, mėginių ėmimo klausimais, kontrolės rezultatų aptarimas, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas superkant žalią pieną.

Gruodžio 15 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

 

2017 m. gruodžio 01 d.

VMVT

Gruodžio 4 d. 16 val. VMVT direktorius Darius Remeika susitinka su UAB "Vetfarmas" farmacijos vadovu Almontu Aleksėjūnu dėl lygiagretaus importo ir UAB "Vetfarmas" patikrinimų metu nustatytų trūkumų.

Gruodžio 5–8 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti mokymuose „Campylobacter spp. paukštienoje“.

Gruodžio 5-8 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė dalyvaus Vokietijos (Maklenburgo – Pomeranijos žemės), Latvijos, Lietuvos ir Estijos atsakingų institucijų už ekologinės gamybos kontrolę susitikime, kuris vyks pagal ES Baltijos jūros regiono strategijos projektą BalticEco – „Ekologinio ūkininkavimo, žemės ūkio produktų gamybos, kontrolės sektoriaus stiprinimas ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymas Baltijos jūros regione“. Darbo susitikimas vyks Šverine, Vokietija.

Gruodžio 5–6 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamoje 2-joje Azijos ir Europos valstybių konferencijoje „Sanitarijos ir fitosanitarijos standartai – nauja maisto saugos politika, nauji tikslai, nauji bendri veiksmai ir techniniai aspektai“ ir 2017 m. gruodžio 6–7 d. Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų posėdyje.

Gruodžio 6 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Naujas maistas ir toksikologinė sauga) posėdyje.

Gruodžio 6 d. planuojama dalyvauti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos organizuojamame tarpinstituciniame pasitarime dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 metų strategijos vertinimo kriterijaus įgyvendinimo 2017 metais (internetinių svetainių, kurios veikia nesilaikydamos numatytų reikalavimų, bus apžvelgti (blokavimo) privalumai bei trūkumai, taip pat aptarti ES ir Lietuvoje taikoma praktika).
 

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio  4 d. – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Vieną (Austrija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“.
 

Teritorinės VMVT

Gruodžio 4 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų valstybinės veterinarinės kontrolės ir stebėsenos plano įgyvendinimo, bandų statuso palaikymo. Aptarti prevencines priemones kovai su afrikiniu kiaulių maru ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 4 d. 11 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, stebėsenos mėginių ėmimo ir kitais klausimais.

Gruodžio 4 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams gauti, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais.

Gruodžio 5 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime.

Gruodžio 5 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja mokymus pieno supirkimo subjektams dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo nuo 2018 m. sausio 1 d. ir kitais aktualiais klausimais dėl pieno kokybės ir sudėties.

Gruodžio 5 d. 15 val. VMVT Kretingos VMVT kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi organizuoja pasitarimą-diskusiją tema „Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų maisto paruošimo skyrių 2017 metų kontrolės rezultatai, tiekiamo maisto sauga ir kokybė. Valgiaraščių derinimo aktualijos“. Pasitarimas-diskusija vyks Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus salėje, adresu Vilniaus g. 8, Kretinga.

Gruodžio 6 d. VMVT Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos l. e. p. viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė dalyvaus Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, pasiruošimo žiemai klausimais, Trakų r. savivaldybės salėje (Vytauto g. 33, Trakai).

Gruodžio 6 d. 17 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuoja pasitarimą su Marijampolės medžioklės klubų, medžioklės būrelių vadovais ir jų atsakingais asmenimis dėl Afrikinio kiaulių maro biosaugos reikalavimų užtikrinimo, ligos kontrolės ir likvidavimo.

Gruodžio 7 d. 9 val. VMVT Telšių VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius dalyvaus ir skaitys pranešimą AB "Žemaitijos pienas" organizuojamuose mokymuose, tema "Rizikos valdymas pieno perdirbimo įmonėje" (Sedos g. 35, Telšiai).

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės plano aptarimo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo,  gyvūnų augintinių pasų išdavimo, veterinarijos paslaugų teikėjų klasifikavimo, veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo, šunų ir kačių nekomercinio judėjimo ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių lopšelio - darželio „Mastis“ priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniais, tema „Sveikatai palanki mityba, gyvūnų priežiūra ir gerovė“.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius, Marijampolės apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės narys dalyvaus Higienos instituto organizuojamuose mokymo kursuose. Tema "Antimikrobinio atsparumo samprata, valdymas, priežiūra ir prevencija". Mokymai vyks viešbutyje "Karolina", adresu Sausio 13-osios g. 2, Vilnius.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT kartu su UAB VR Trading organizuoja mokymus tema “Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės”, kurie vyks VMVT Vilkaviškio VMVT I aukšto salėje (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.). Dalyvauti mokymuose kviečiami gamybos, viešojo maitinimo, prekybos įmonių atsakingi darbuotojai.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT organizuojama seminarą, tema “Valstybinė viešojo maitinimo įmonių kontrolė. Vaikų ugdymo įstaigų valstybinė kontrolė”. Seminare kviečiame dalyvauti už viešojo maitinimo veiklą atsakingus darbuotojus, ugdymo įstaigų valgyklų darbuotojus. Seminaras vyks Šilalės visuomenės sveikatos biure, adresu Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Gruodžio 7 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono gyvūnų vežėjais, tema „Gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir biosaugos reikalavimų laikymasis gyvūnų pakrovimo, transportavimo ir paskirties vietose“.

Gruodžio 7 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus maisto prekybos subjektų atsakingiems darbuotojams tema "Valstybinės kontrolės rezultatai, problemos ir aktualijos. Maisto higiena, sauga, atsekamumas vykdant mažmeninę prekybą”.

2017 m. lapkričio 24 d.

VMVT

Lapkričio 27–28 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Maisto produktų teisės aktų ekspertų komiteto posėdyje dėl žemės ūkio teršalų maisto produktuose.

Lapkričio 27 d. ir 29 d. VMVT Konferencijų salėje (Siesikų g. 15D, Vilnius) vyks praktiniai mokymai "Darbas su Integralia maisto ir veterinarijos informacine sistema". Dalyvaus teritorinių VMVT darbuotojai.

Lapkričio 28 d. 13 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo  ekspertų komisijos posėdyje.

Lapkričio 28 d. 14 val. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vita Šturmienė dalyvaus LR sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamame tarpžinybinės darbo grupės vaikų maitinimo organizavimui gerinti susitikime.

Lapkričio 28–30 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Vladimirą (Rusijos Federacija) dalyvauti organizuojamoje Pasaulinės tarp valstybių plintančių gyvūnų ligų programos (TADS) ekspertų misijoje dėl snukio ir nagų ligos.

Lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Ekspertų susitikime dėl veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią kiaulių uodegų kramtymui ir jų trumpinimui.

Lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Vaistų geros gamybos ir platinimo praktikų inspektorių darbo grupės posėdyje.

Lapkričio 30 d. VMVT vyksta mokymai, tema „Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės aktualijos“.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 26 d. – gruodžio 2 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia vyksta į Gomelį (Baltarusija) dalyvauti Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) organizuojamuose darbo grupės mokymuose pagal projektą RER9137-TC „Padidinti Nacionalinius gebėjimus reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas. Laboratorinių prietaisų naudojimas ir priežiūra nustatant radionuklidus gyvuose gyvuliuose ir gyvūniniuose produktuose“.

Lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l. e. p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Boloniją (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymasis, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninės kilmės maistas)“.

Lapkričio 27 d. – 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Rasa Godliauskienė vyksta į Freiburgą (Vokietija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare dioksinų nustatymo klausimais.

Lapkričio 27 d. –29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Jurgelevičius vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) Mėlynojo liežuvio ligos ir Afrikinio arklių maro ligos Centrinių referentinių laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Lapkričio 27 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vyr. specialistė Martina Karalienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti  Europos Sąjungos referentinės laboratorijos Pienas ir pieno produktai organizuojamuose praktiniuose mokymuose „Somatinių ląstelių skaičiavimas pagal EN ISO 13366-1“.

Lapkričio 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Higienos instituto organizuojamoje konferencijoje „Antimikrobinio atsparumo valdymas Lietuvoje“ („Karolina Park Hotel“, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius).

Lapkričio 29 – gruodžio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Kristina Strielė vyksta į Freiburgą (Vokietija) dalyvauti EURL organizuojamame seminare pesticidų nustatymo klausimais.

Lapkričio 29 – gruodžio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Berlyną (Vokietija) dalyvauti simpoziume „Pasauliniai praeities, dabarties ir ateities rizikos vertinimo iššūkiai – siekiant stiprinti vartotojų sveikatos apsaugą“.
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 28 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Kęstutis Burba vyksta į Ventspilį (Latvijos Respublika) atlikti UAB “Banginis“ žvejybinio laivo INSĖ patikrinimą dėl veterinarinio registravimo.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT  Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, užkrečiamųjų ligų,  biologinių saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės, sveikos bandos statuso palaikymo ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas Mindaugas Kašinskas dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės organizuojamose savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybose “Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių narių veiksmai dėl gauto voko su neaiškios kilmės milteliais”.

Lapkričio 28 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais pieno kokybės gerinimo ūkiuose, slaptų mastitų ir inhibitorinių medžiagų prevencijos klausimais, Afrikinio kiaulių maro klausimais.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos posėdyje.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Satkūnų k.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Zarasų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Auksė Kryžiokienė skaitys paskaitą "Mūsų draugai gyvūnai“ renginyje skirtame Draugo dienai, Zarasų socialinės globos namuose (Aušros g. 18B, Zarasai).

Lapkričio 30 d. 9 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su ikimokyklinių įstaigų darbuotojais dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų pakeitimo.

Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 30 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su viešojo maitinimo įmonėmis tema: "Maisto tvarkymo technologijos. Patiekalų kokybė. Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams įvertinimo apibendrinimas“. Susitikimas vyks UAB "Senasis Medvėgalis" (Kranto g. 3A, Tauragė) konferencijų salėje.

Lapkričio 30 d. 15 val. VMVT Jurbarko VMVT vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Dalytė Marcinkevičienė su VŠĮ Kretingos maistas Jurbarko skyriumi organizuoja seminarą VŠĮ Kretingos maistas darbuotojams tema „Maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos maitinimo įmonėse. 2017 metais kontrolės metu nustatytų pažeidimų analizė“. Seminaras vyks Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos salėje: Jurbarkas, Vytauto Didžiojo g. 53A.

Gruodžio 1 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą - diskusiją „Maisto papildų kontrolės aktualijos“. Dalyvauja VMVT Maisto skyriaus l. e. p. skyriaus vedėja - valstybinė maisto produktų inspektorė Jurgita Bakasėnienė, VMVT Klaipėdos VMVT, VMVT Šiaulių VMVT atstovai. Į susitikimą kviečiami ir kitų tarnybų atstovai.

Gruodžio 1 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Gruodžio 1 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą maisto tvarkymo subjektų atstovams tema “Maisto saugos ir higienos reikalavimai prekybos įmonėse bei kitos aktualijos”.

Gruodžio 1 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus pirminės gamybos ūkio subjektams tema ,,Maisto tvarkymo reikalavimai pirminei negyvūninių maisto produktų gamybai. Mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų tvarkymo reikalavimai”.

2017 m. lapkričio 16 d.

VMVT

Lapkričio 19–20 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl veterinarinės importo kontrolės teisės aktų „veterinariniai patikrinimai“.

Lapkričio 20–23 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų posėdyje „Valstybiniai kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyrių metinės ataskaitos“.

Lapkričio 20–24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Portą (Portugalijos Respublika) kaip pranešėja dalyvauti gyvūnų mitybos mokymo veiklos organizavimo ir įgyvendinimo mokymuose.

Lapkričio 20 d. 10 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Mantas Staškevičius ir vyriausiasis specialistas Donatas Valavičius dalyvaus baigiamajame Lietuvos ilgalaikės pieno sektoriaus plėtros strategijos posėdyje.

Lapkričio 20 d. VMVT Konferencijų salėje (Siesikų g. 15D, Vilnius) vyks praktiniai mokymai "Darbas su Integralia maisto ir veterinarijos informacine sistema". Dalyvaus teritorinių VMVT darbuotojai.

Lapkričio 20 d. 13 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Mantas Staškevičius ir vyriausiasis specialistas Donatas Valavičius dalyvaus Pieno tarybos posėdyje.

Lapkričio 22–23 d. Kaune, Tilžės g. 18, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija  organizuoja tarptautinius mokymus „Afrikinio kiaulių maro apsaugos ir prevencijos priemonės laukinėje faunoje ir kiaulių laikymo vietose“. Įsakymas dėl mokymų.

Lapkričio 23–24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Ekspertų posėdyje dėl genetinės medžiagos produktų – E001930 (deleguotieji teisės aktai pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 429/2016).

Lapkričio 23–24 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Jungtinės darbo grupės posėdyje dėl skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos bei administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo.

Lapkričio 24 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Klaipėdą dalyvauti ir skaityti pranešimą 5-oje nacionalinėje užkrečiamųjų ligų konferencijoje „Nuo tvarto iki stalo“ – sukėlėjų atsparumo situacija, gyvūnų sveikata ir maisto sauga.

Lapkričio 24 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus l.e.p. vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virginijus Jauga, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis, vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Gamtos tyrimų centro organizuojamoje konsultacijoje dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos bei invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos. Susitikimas vyks Muitinės mokymo centre (Jaruzalės g. 25, Vilnius).

Lapkričio 25 d.–gruodžio 2 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Nakuru (Kenijos Respublika) dalyvauti Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Europos Komisijos organizuojamuose snukio ir nagų ligos kontrolės, nustatymo bei klinikinių ir epidemiologinių tyrimų mokymuose realiuoju laiku.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 21 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Lisaboną (Portugalija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 18 – tame keitimosi kylančiomis rizikomis tinklo susitikime.

Lapkričio 22 d. – 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Tomas Petruškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos karalystė) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare pašarų priedų nustatymo klausimais.

Lapkričio 22 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos (ESRL – galvijų tuberkuliozei) organizuojamame Europos nacionalinių laboratorijų susitikime tuberkuliozės klausimais.

Lapkričio 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Lietuvos standartizacijos departamento organizuojamuose mokymuose „Lietuvos standartų, skirtų mikrobiologiniams maisto produktų tyrimams (FprEN ISO 11290-1:2017 ir FprEN ISO 11290-2:2017), reikalavimai“ (Lietuvos standartizacijos departamentas, Algirdo g. 31, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 19–25 d. į Mongoliją kaip trumpalaikiai  Lietuvos Respublikos ir Mongolijos dvišalio projekto Nr. (49.9.12) S49-143/BSR-29 „Parama Mongolijai maisto saugos ir kontrolės srityje“ ekspertai vyksta:
1. VMVT Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus.
2. VMVT Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė.

Lapkričio 20 d. 13 val. VMVT Panevėžio VMVT salėje bus organizuojami mokymai ikimokyklinio, mokyklinio ugdymo įstaigų maitinimo skyrių vadovams, virėjams, dietistams, visuomenės sveikatos specialistams tema "Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose ir stovyklose pakeitimai ir naujovės“.

Lapkričio 21 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Lapkričio 21–25 d. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidmantas Dabašinskas vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“.

Lapkričio 21 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 21 d. 10 val. VMVT Palangos VMVT inspektoriai dalyvauja korupcijos prevencijos mokymuose, kurie vyks VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda).

Lapkričio 22 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus ir kompetencijos vertinimą ūkininkams ir gyvūnų laikytojams, tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 22 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus gyvulių savininkams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Lapkričio 23 d. 9 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) bus vykdomas egzaminas kvalifikacijos pažymėjimui gauti, suteikiantis teisę imti pieno mėginius atsiskaitymo tikslais.

Lapkričio 23 d. 11 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų augintinių pasų išdavimo, veterinarijos paslaugų teikėjų klasifikavimo, veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo, šunų ir kačių nekomercinio judėjimo ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 23 d. 14 val. VMVT Švenčionių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Adomavičius ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Lilija Klimovič dalyvaus pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse ir kt. aktualiais klausimais. Pasitarimas vyks VMVT Švenčionių VMVT patalpose (Kelininkų g. 4, Švenčionys).

Lapkričio 23 d. 15 val. VMVT Palangos VMVT organizuoja pasitarimą-diskusiją tema „Sveikatai palankios mitybos organizavimas vaikų ugdymo įstaigose, planuojami pokyčiai ir esami pasiekimai, tiekiamo maisto sauga ir kokybė“ su Palangos m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, vaikų ugdymo įstaigų atsakingais darbuotojais, savivaldybės gydytoja, visuomenės sveikatos biuro specialistais, vaikų tėvais. Pasitarimas vyks savivaldybės salėje (Gintaro g. 33A, Palanga).

Lapkričio 24 d. 9 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 24 d. 11 val. VMVT Šilalės VMVT l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Egidijus Jakštas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Aurelija Staškutė dalyvaus pasitarime Šilalės rajono savivaldybėje dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Lapkričio 24 d. 11.30 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Biologinio saugumo reikalavimai avių, ožkų ir galvijų laikymo vietose“.

Lapkričio 24 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT, adresu Kęstučio g. 13, Raseiniai, vyks mokymai maisto tvarkymo subjektų atstovams tema „Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“. Mokymuose dalyvaus VMVT Raseinių VMVT vyriausieji specialistai-maisto produktų inspektoriai.

Lapkričio 24 d. 13.30 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su mokyklų vadovais, vaikų maitinimo paslaugos teikėjais ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistais tema "Mokyklinio amžiaus vaikų mityba. Valgiaraščių rengimo reikalavimai ir dažniausiai nustatomų neatitikimų apibendrinimas“.

Lapkričio 24 d. 14 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su Vilkaviškio rajono medžiotojais dėl nustatyto pirmo Afrikinio kiaulių maro  atvejo sumedžiotame šerne Vilkaviškio rajone.

2017 m. lapkričio 09 d.

VMVT

Lapkričio 13–17 d. Lietuvoje vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditas DG(SANTE)/2017-6116 siekiant įvertinti gyvūnų sveikatos kontrolės dėl afrikinio kiaulių maro įgyvendinimą.

Lapkričio 13–14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Mokslinio tinklo zoonozių stebėsenos duomenų Specifinio TSE duomenų rinkimo pogrupio posėdyje.

Lapkričio 13 d. ir 16 d. VMVT Konferencijų salėje (Siesikų g. 15D, Vilnius) vyks praktiniai mokymai "Darbas su Integralia maisto ir veterinarijos informacine sistema". Dalyvaus teritorinių VMVT darbuotojai.

Lapkričio 13–16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Orinta Rimašaitė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Antimikrobinio atsparumo prevencija ir kontrolė“.

Lapkričio 14–16 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) kontaktinių asmenų 33-ajame susitikime.

Lapkričio 14–18 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (ekologiškų produktų importas)“.  

Lapkričio 17 d. 10 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame ūkinės veiklos kontrolės koordinavimo grupės posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 12 d. – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Lina Mitkevičienė vyksta į Vageningeną (Nyderlandų karalystė) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare hormonų nustatymo klausimais.

Lapkričio 14 d. – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros ir valstybių narių vaistų kontrolės agentūrų vadovų susitikime.

Lapkričio 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Kauno technologijos universiteto Maisto instituto organizuojamoje konferencijoje “Maistas 2030: tyrimai ir inovacijos žemės ūkio ir maisto sistemai” (KTU Maisto mokslų ir technologijų kompetencijos centras, Radvilėnų pl. 19B-304, Kaunas).
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 13-15 d. VMVT Rietavo VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Montvydas dalyvaus susitikimuose su Rietavo savivaldybės Liolių k., Girėnų k., Bubėnų k. gyventojais. Susitikimų metu gyventojai bus supažindinami su biologinio saugumo reikalavimais mažuose kiaulių ūkiuose, afrikinio kiaulių maro situacija.

Lapkričio 15 d. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus UAB Augevidus prekyvietėje „Halė“  prekiautojams, adresu Radvilų g. 2, Radviliškis, dėl teisės aktų reikalavimų prekiaujant greitai gendančiais maisto produktais.

Lapkričio 15 d. VMVT Radviliškio VMVT patalpose (Gedimino g. 63 A, Radviliškis) vyks mokymai gyvūnų vežėjams, tema „Gyvūnų gerovė vežimo metu“.

Lapkričio 15 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema "Naujų teisės aktų aptarimas. Esamų problemų sprendimas“.

Lapkričio 15 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT viršininkas Alvydas Montvydas dalyvaus Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl padarytos žalos žemės ūkiui įvertinimo bei afrikinio kiaulių maro prevencijos. Posėdis vyks Rietavo savivaldybės administracijoje, Laisvės a. 3.

Lapkričio 15 d. 11 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos metinio plano įgyvendinimo ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas, neužkrėstos šalies statusui palaikyti tyrimų atlikimo, pakeistų teisės aktų dėl gyvūnų augintinių pasų išdavimo bei reikalavimų veterinarinių paslaugų teikėjams ir kiti aktualūs klausimai.

Lapkričio 15 d. 13 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks savivaldybės posėdžių salėje (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).

Lapkričio 15 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims oraganizuoja seminarą, tema "Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose ir stovyklose pakeitimai ir naujovės" (konferencijų salė, Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 15 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT l.e.p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vytautas Jasaitis dalyvaus prekybos paskirties pastato statybos darbų užbaigimo priėmimo komisijoje (Miško g. 7, Šilutė).

Lapkričio 15 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai) organizuojami mokymai su medžiotojų klubo „Rambynas“ medžiotojais. Temos: „ Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, mėginių paėmimo tvarka,  taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Egidijus Jakštas dalyvaus Šilalės rajono savivaldybės šaukiamame Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Posėdžio tema: Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausioji specialistė – maisto produktų inspektorė Virginija Kirjanovienė dalyvaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Šilutės skyriaus (Tulpių g. 10, Šilutė) seminare – viešojoje konsultacijoje „Sveikatos sauga mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas“ ir skaitys pranešimą „Bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių valstybinės kontrolės rezultatai“.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos r. savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Lapkričio 16 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai) organizuojami mokymai su  medžiotojų būrelio „Žukai“ medžiotojais. Temos: „ Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, mėginių paėmimo tvarka,  taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Lapkričio 17 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema “Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo rezultatų įvertinimas. Kryžminė tarša ir jos prevencija viešojo maitinimo įmonėje”. Mokymai vyks Druskininkų turizmo ir informacijos centro patalpose (Gardino g. 3, Druskininkai).

2017 m. lapkričio 03 d.

VMVT

Lapkričio 5–10 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Barseloną (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Lapkričio 6–8 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos platformos dėl maisto švaistymo ir atliekų posėdyje.

Lapkričio 7 d. 10 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame ūkinės veiklos kontrolės koordinavimo grupės posėdyje.

Lapkričio 7–10 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų mitybos, Kontrolės ir importo sąlygų darbo grupės posėdyje.

Lapkričio 8–10 d. VMVT direktorius Darius Remeika ir Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos DG SANTE ir Čekijos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuojamoje aukšto lygio konferencijoje dėl afrikinio kiaulių maro.

Lapkričio 8 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis, vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė, vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis ir Teisės skyriaus vedėjas Raimondas Andrijauskas dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo nario K. Mažeikos organizuojamame susitikime dėl gyvūnų augintinių veisimo veiklos kontrolės ir visuotinio gyvūnų augintinių ženklinimo praktinio įgyvendinimo.

Lapkričio 8 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 str. pakeitimo įstatymo projekto.

Lapkričio 9 d. 13 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas "Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui”.

Lapkričio 9 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sudarytos darbo grupės laukinių gyvūnų gerovės klausimamas spręsti posėdyje, kuris vyks Aplinkos apsaugos agentūroje (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius).
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 6 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė ir Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Jacevičius vyksta į Jūrmalą (Latvijos Respublika) dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regioninio biuro organizuojamuose mokymuose „Biologinės rizikos valdymas“.

Lapkričio 7 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame kasmetiniame darbo grupės susitikime „Zoonoziu monitoringo antimikrobinio rezistentiskumo duomenu ataskaita“.

Lapkričio 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus konferencijoje „Visuomenės sveikatos kongresas 2017“, kurią organizuoja Vilniaus m. sav. visuomenės sveikatos biuras, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ir partneris Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija („Litexpo“ parodų rūmai, Laisvės pr. 5, Vilnius).

Lapkričio 9 d. – 10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Inesa Savickaitė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti susitikime dėl maisto kokybės skirtumų, tam pačiam prekės ženklui, skirtingose ES šalyse.
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 6 d. VMVT Širvintų VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose kontrolės aktualijos, afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų situacija, užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas ir kiti einamieji klausimai.

Lapkričio 7 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Lapkričio 7 d. 14 val. VMVT Akmenės VMVT atstovai dalyvaus Akmenės rajono savivaldybės salėje organizuojamame ekstremalių situacijų posėdyje dėl Afrikinio kiaulių maro Lietuvoje.

Lapkričio 7 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus Druskininkų turgavietės administracijai ir prekiautojams, tema “VMVT keliamų reikalavimų prekybai žemės ūkio ir maisto produktais prekyvietėse įgyvendinimas”.

Lapkričio 7–10 d. į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti mokymuose „Šunų ir kačių judėjimas“ vyksta:
1. VMVT Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rasa Jakelytė;
2. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rūta Bajorūnaitė.

Lapkričio 8 d. 8 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja teorinius mokymus su praktiniais klausimais privatiems veterinarijos gydytojams tema “Gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų identifikavimas, informacijos perdavimas ligų įtarimų ir patvirtinimų metu, bendradarbiavimas su gyvulių laikytojais ir teritorine VMVT”.

Lapkričio 8 d. 9 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su veterinarijos paslaugų teikėjais, tema:  „Veterinarinių vaistų panaudojimo kontrolė, biologinio saugumo reikalavimų kontrolė. Gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos ir veterinarijos paslaugų teikėjo reikalavimų naujovės“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 8 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą Kretingos rajono savivaldybėje dėl viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės gerinimo.
 
Lapkričio 8 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus ir kompetencijos vertinimą kailinių žvėrelių laikytojams, tema: „Kailinių žvėrelių gerovės reikalavimų užtikrinimas laikymo vietose ir žudymo metu“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 8 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus miltinės ir kreminės konditerijos gaminių gamybos subjektams, tema “Miltinės ir kreminės konditerijos produkcijos kokybės, saugos, ženklinimo pažeidimų prevencija. Akrilamido susidarymas maisto gamybos procesuose ir jo kiekio mažinimo galimybės”.

Lapkričio 9 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis dalyvaus Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks savivaldybės posėdžių salėje (Savanorių g. 29A, Kretinga).

Lapkričio 9 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose kontrolė, afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų situacija, užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas.

Lapkričio 10 d. 8 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) viršininko pavaduotojas Mindaugas Kašinskas praves praktinius mokymus UAB “Mažeikių rugelis” Ylakių paukštyno darbuotojams ir VMVT Skuodo VMVT pareigūnams dėl TRACES sistemoje išrašomų 2 kategorijos ŠGP išvežimui skirtų komercinių dokumentų ir jų klonavimu į INTRA TRACES sertifikatus.

Lapkričio 10 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuojamas pasitarimas su Šilutės rajono medžioklės plotų naudotojais. Temos: „ Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Lapkričio 10 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su ŠGP tvarkytojais ir ŠGP vežėjais tema "ŠGP tvarkomų subjektų valstybinės veterinarinės kontrolės problemos ir sprendimo būdai“.

2017 m. spalio 26 d.

VMVT

Spalio 30 d.–lapkričio 2 d. į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) dalyvauti Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų Ekonomikos forume ir dvišaliuose susitikimuose su JAE veterinarijos tarnybos atstovais vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas;
2. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė.

Spalio 30 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto (Tilžės g. 18, Kaunas) Gyvūnų gerovės centro organizuojamame renginyje ir skaitys pranešimą tema „Gyvūnų gerovė ir jų apsauga – bendras tikslas“.

Spalio 30 d. 14 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus atstovai dalyvaus Vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegijos posėdyje skirtingos maisto produktų sudėties klausimams aptarti.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 30 d. – lapkričio 2 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė vyksta į Ankarą (Turkija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame seminare „Dėl maisto saugos ir kokybės: maistas specialiems mitybiniams poreikiams“, kuriame bus skaitomi pranešimai.

Teritorinės VMVT

Spalio 31 d. VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas Linijus Valiuška dalyvaus Kauno miesto savivaldybėje VMVT Kauno VMVT inicijuotame pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 31 d. 9 val. 30 min. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Jūratė Nenortienė dalyvaus pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarimas vyks Alytaus rajono savivaldybėje, adresu Pulko g. 21, Alytuje.

Spalio 31 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks kvalifikacinis egzaminas (teorinė dalis) Skerdžiamų ar žudomų gyvūnų gerovės kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos pažymėjimui gauti.

Spalio 31 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g.1, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.) organizuojamas pasitarimas su rajono savivaldybės administracijos atsakingais asmenimis ir policijos atstovais dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Lapkričio 2 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT l.e.p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vytautas Jasaitis dalyvaus restorano-picerija pastato statybos darbų užbaigimo priėmimo komisijoje (Atgimimo al. 4 A, Šilutė).

Lapkričio 2 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kvietinių g. 8, Gargždai) kviečia ūkininkus į mokymus dėl ūkinių gyvulių ženklinimo ir registravimo. Išklausiusieji gaus pažymėjimus.

Lapkričio 2 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su Tauragės savivaldybės atstovais dėl valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencijos gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Lapkričio 2 d. 16 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su Tauragės rajono medžiotojų klubų vadovais, tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu“.

Lapkričio 3 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 3 d. 13 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks ūkinių gyvūnų laikytojų mokymai ženklinimo ir registravimo klausimais.

2017 m. spalio 19 d.

VMVT

Spalio 22–26 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Tartu (Estijos Respublika) dalyvauti Estijos gyvybės mokslų universiteto Veterinarijos ir gyvūnų mokslų instituto mokymuose afrikinio kiaulių maro klausimais.

Spalio 23–25 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Vyriausiųjų veterinarijos ir Vyriausiųjų medicinos pareigūnų bei Sveikatos apsaugos komiteto narių bendrame posėdyje dėl bendradarbiavimo ir pasirengimo kitoms gyvūnų ir žmogaus gripo epidemijos bangoms.

Spalio 23–26 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje lankysis Moldovos maisto saugos agentūros (ANSA) ekspertų delegacija pagal Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektą „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“.

Spalio 23–27 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“.

Spalio 24–25 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų ir Augalų farmacijos teisės aktų skyrių darbo grupės posėdyje.

Spalio 24–26 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Ekspertų žemės ūkio rinkų klausimais grupės Alyvuogių aliejaus pogrupio susitikime ir Europos Sąjungos platformos posėdyje dėl maisto atliekų ir švaistymo.

Spalio 25–26 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Elektroninės valstybinės maisto produktų ir augalinių produktų kontrolės posėdyje.

Spalio 25–27 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Nacionalinių kontaktinių asmenų susitikime Direktyvos 2010/63/ES įgyvendinimo klausimais.

Spalio 25–27 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Ramunė Baranauskienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Žemės ūkio ir kaimo plėtros tvarumo ir kokybės ekspertų grupės posėdyje.

Spalio 26 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus seminare „BJRS įgyvendinimas. Bioekonomikos ir kaimo plėtros projektai“.

Spalio 26 d. 10 val. VMVT direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Vidmantas Paulauskas susitinka su Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovu.

Spalio 26 d. 13 val. VMVT direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Vidmantas Paulauskas susitinka su Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovu.

Pavaldžios įstaigos

Spalio 24 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Moldovos maisto saugos agentūros (ANSA) ekspertų delegacija pagal Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektą „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“.

Spalio 23 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Baranauskienė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“.

Spalio 25 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Venecija (Italija) dalyvauti vėžiagyvių ligų referentinių laboratorijų susitikime.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 23–27 d. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė vyksta į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose “Saugomos kilmės vietos nuoroda (PDO), saugoma geografinė nuoroda (PGI) ir garantuotas tradicinis gaminys (TSG) (rinkos kontrolė)“.

Spalio 23 d. 9 val. 30 min. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius dalyvauja žuvies cecho pastato praplėtimo statybos darbų užbaigimo priėmimo komisijoje.

Spalio 23 d. 9 val. 45 min. VMVT Pakruojo VMVT viršininkė V. Svečiulienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius A. Tepelis dalyvaus Pakruojo rajono savivaldybės inicijuotame pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarimas vyks rajono savivaldybės salėje (Kęstučio g. 4, Pakruojis).

Spalio 23 d. 10 val. VMVT Šilalės valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Pietinio Kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) vyks „Asmenų, skerdyklose žudančių gyvūnus ir dalyvaujančių jų žudyme, kvalifikacijos egzaminas“. Išlaikius egzaminą, bus išduodami kompetencijos pažymėjimai.

Spalio 23 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) organizuoja pasitarimą “Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse” su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, policijos ir aplinkos apsaugos atstovais.

Spalio 23 d. 15 val. pieno produktų gamybos įmonėje UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (Pramonės g. 8, Utena), atsakingi VMVT Utenos VMVT ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ specialistai dalyvaus Moldovos delegacijos mokymų, tema „Fizinių ir cheminių rodiklių pieno produktuose nagrinėjimas“, metu.

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams, ūkininkams tema "Pieno tinkamumo sūrių gamybai tyrimų praktiniai mokymai“.

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Spalio 24 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) vyks susirinkimas kartu su pieno supirkėjais ir punktų vedėjomis tema „Kontrolinių pieno mėginių (paimtų iš bendrų talpų) atsakymų analizė, lyginant su statytojų tyrimų rezultatais. Neatitikimų priežastys“.

Spalio 24 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios g. 35a, Palanga) organizuoja pasitarimą su Palangos savivaldybės administracijos, policijos ir aplinkos apsaugos atstovais „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse Palangos miesto savivaldybėje“.

Spalio 25 d. VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas Linijus Valiuška dalyvaus Kauno rajono savivaldybėje Kauno VMVT inicijuotame pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 25 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su savivaldybės administracijos bei policijos atstovais, kurio metu bus aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 25 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT salėje (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su savivaldybės administracijos, seniūnijos, aplinkosaugos ir policijos atstovais, kurio metu bus aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 25 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus išduodami pažymėjimai.

Spalio 25 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono savivaldybės administracijos bei Varėnos rajono policijos komisariato atstovais. Pasitarimo metu bus aptarti bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 25 d. 11 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento ir Higienos instituto organizuojamame seminare, kuris vyks VšĮ Regioninėje ligoninėje (Kalno g. 40, Telšiai), tema „Antimikrobinio atsparumo samprata, valdymas, priežiūra ir prevencija“.

Spalio 25 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams, ūkininkams tema "Pieno tinkamumo sūrių gamybai tyrimų praktiniai mokymai“.

Spalio 25 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su socialiniais partneriais, tema „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse“.

Spalio 25 d. 14 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos G. 62, Klaipėda) vyks pasitarimas su valstybės ir savivaldybių institucijų atsakingais asmenimis dėl valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencijos gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityje.

Spalio 25 d. 14 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Neringos savivaldybės, Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių administracijos, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atsakingus asmenis į pasitarimą dėl institucijų bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 26 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT (Biržų k., Veterinarijos g. 1, Biržų r. sav.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose kontrolės aktualijos, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų situacija, užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, pristatoma informacija iš mokslinio seminaro apie atsakingą antimikrobinių medžiagų naudojimą gyvulininkystės ūkiuose.

Spalio 26 d. 11.15 val. siekdama kompetentingų institucijų glaudaus bendradarbiavimo, VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarime kviečiami dalyvauti Kaišiadorių rajono savivaldybės, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūros ir Kaunos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato atstovai.

Spalio 27 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų situacijos aptarimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos darbų planavimo, veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos pasikeitimo, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo aktualijų ir kitais einamaisiais klausimais.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių „Kranto“ progimnazijos moksleiviais, tema „Karjeros diena VMVT“.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2 F., Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su savivaldybės administracijos, seniūnijos, aplinkosaugos ir policijos atstovais, kurio metu bus aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams, ūkininkams tema "Druskos mažinimo maisto produktuose strategija, problemos ir jų sprendimo būdai“.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano įgyvendinimo bei biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose kontrolės aktualijos, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų situacija, užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas ir kiti einamieji klausimai.

Spalio 27 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Spalio 27 d. 15 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojamas pasitarimas su ūkininkais dėl biologinio saugumo reikalavimų taikymo galvijų, kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsena bei situacija Europoje, gyvulių ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Spalio 28–30 d. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė vyksta į Trumsės uostą (Norvegijos Karalystė) atlikti UAB „Marlino“ žvejybinio laivo "TAURUS" patikrinimą.

2017 m. spalio 11 d.

VMVT

Spalio 16–17 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Mokslinio tinklo 12-jame susitikime dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) klausimų.

Spalio 16–19 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Čekijos Respubliką dalyvauti Europos Komisijos (EK) organizuojamoje Pasaulinės tarp valstybių plintančių gyvūnų ligų pažangios kontrolės programos (GF-TADS) ekspertų misijoje dėl afrikinio kiaulių maro.

Spalio 17 d. 14 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame ūkinės veiklos kontrolės koordinavimo grupės posėdyje.

Spalio 17–21 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis vyksta į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“ .

Pavaldžios įstaigos

Spalio 15 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas Darius Nienius vyksta į Kopenhagą (Danijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės  žuvų ligų laboratorijos (EURL for Fish Diseases) organizuojamame seminare „Įvadas į žuvų ligų histopatologinius tyrimus“.

Spalio 16 d. – 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame bendrame zoonozių bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ekspertų darbo grupių susitikime susijusiame su duomenų perdavimu.

Spalio 16 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame bendrame zoonozių bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ekspertų darbo grupių susitikime susijusiame su duomenų perdavimu bei zoonozių duomenų perdavimo darbo grupės 35 - jame posėdyje.

Spalio 17 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Daiva Brukštienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare mikotoksinų nustatymo klausimais.

Spalio 17 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Turiną (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymasis, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“.

Spalio 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto darbo grupės posėdyje.

Spalio 18 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinės referentinės bruceliozės laboratorijos organizuojamuose mokymuose (EU BRUCELLA SEROLOGY 2017 TRAINING SESSION).

Spalio 18 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Erika Paškauskaitė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymo klausimais.

Spalio 18 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Janina Šataitė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare sunkiųjų metalų likučių nustatymo klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 16-17 d. nuo 9 val. iki 16 val. VMVT Alytaus VMVT organizuojami mokymai ūkininkams tema „Verslumo ugdymas“. Mokymai vyks VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus). Bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Spalio 16 d. 9.30 val. VŠĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, adresu Muziejaus g. 8, Raseiniai, organizuojamas renginys skirtas Pasaulinei maisto dienai. Renginyje dalyvauja VMVT Raseinių VMVT vyr. specialistai – maisto produktų inspektoriai.

Spalio 17 d. VMVT Radviliškio VMVT maisto inspektoriai dalyvaus RADVILIŠKIO VŠĮ „Versli Lietuva“  (Gedimino g. 8, Radviliškis) organizuojamame renginyje „Geroji verslo praktika – viešasis maitinimas“.

Spalio 17 d. VMVT Radviliškio VMVT su moksleiviais Radviliškio rajono Šaukto pagrindinėje mokykloje organizuoja paskaitą gyvūnų gerovės tema „Mylėk, gerbk, globok“.

Spalio 17 d. 14 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja susitikimą su Molėtų rajono pieno supirkimo punktų vadovais ir pieno punktų supirkėjomis dėl veterinarinio patvirtinimo numerio suteikimo reikalavimų.

Spalio 17–20 d. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mindaugas Kašinskas vyksta į Salonikus (Graikijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (Europos Sąjungos vidaus prekyba gyvais gyvūnais ir gyvūniniais produktais)“.

Spalio 18 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Rungos g. 5, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą “Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse” su Elektrėnų savivaldybės administracijos, policijos ir aplinkos apsaugos atstovais.

Spalio 18 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, sveikos bandos statuso įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Spalio 18 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus susirinkime su Lazdijų rajono medžiotojų būrelių vadovais dėl gyvūnų užkrečiamų ligų kontrolės ir prevencinių priemonių ir veterinarinių reikalavimų medžioklės metu vykdymo.

Spalio 18 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT Jurbarko rajono savivaldybėje (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas) inicijuoja pasitarimą dėl institucijų bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarime dalyvaus VMVT Jurbarko VMVT, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, Marijampolės AVPK Jurbarko PK ir Kauno RAAD Jurbarko agentūros atstovai.

Spalio 18 d. 15 val. VMVT Šakių VMVT organizuoja susitikimą su Šakių rajono medžiotojų klubų vadovais tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu".

Spalio 19 d. 08.30-17.00 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) kartu su  Aleksandro Stulginskio universitetu organizuoja mokymus "Pieno ūkio tvartų technologiniai sprendimai". Išklausiusiems mokymus bus išduoti Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai galvijų, avių, ožkų ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo, gyvulių ženklinimo, sanitarijos, kiti einamieji klausimai.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti einamieji darbo klausimai.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybėje inicijuotame pasitarime dėl institucijų bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 19 d. 15.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Neringos savivaldybės, Klaipėdos miesto ir rajono medžiotojų klubų vadovus ar jų įgaliotus asmenis į pasitarimą dėl veterinarinių reikalavimų medžioklėje, afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kitų aktualių klausimų.

Spalio 19 d. 16 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su Molėtų rajono medžioklės plotų naudotojais ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūros atstovais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių taikymo.

Spalio 20 d. 13 val. VMVT Alytaus VMVT organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams tema „Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“. Mokymai vyks VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus).

Spalio 20 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuojamas pasitarimas su Telšių rajono medžioklės plotų naudotojais. Temos: „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Spalio 20 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pasitarimas tema „Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų įgyvendinimas“, kuriame dalyvaus rajono kailinių gyvūnų augintojai.

2017 m. spalio 06 d.

VMVT

Spalio 9–12 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinių audito sistemų dėl Reglamento (EB) Nr.882/2004 4(6) straipsnio ekspertų posėdyje.

Spalio 10 d. į Lomžą (Lenkijos Respublika) susitikti su Lenkijos veterinarijos vyriausiuoju inspektoriumi afrikinio kiaulių maro strategijos ir jos įgyvendinimo klausimais vyksta:
1. VMVT direktorius Darius Remeika;
2. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas;
3. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis.

Spalio 10–12 d. į Liuksemburgą (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamose stalo pratybose dėl protrūkių koordinavimo ir atsako vyksta:
1. VMVT Skubios veiklos skyriaus l. e. p. patarėja Vilija Grigaliūnienė;
2. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Rita Sadūnaitė.

Spalio 12–13 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas vyksta į Bratislavą (Slovakijos Respublika)  dalyvauti Bratislavos vartotojų viršūnių susitikime „Vienoda maisto produktų kokybė visiems gyventojams“.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 8 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga “organizuojamuose mokymuose „GMO rizikos vertinimas“.

Spalio 9 d. – 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 17 – tame Mikrobiologinio rizikos vertinimo tinklo susitikime.

Spalio 9 d. – 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Inesa Savickaitė vyksta į Bukareštą (Rumunija) dalyvauti Higienos, visuomenės sveikatos ir veterinarijos institute organizuojamame specialiame ES šalių ekspertų grupės “Drėgmės kiekis paukštienoje” susitikime.

Spalio 10 d. – 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) Veterinarinių medicininių produktų liekanų duomenų rinkimo ir jungtiniame Veterinarinių medicininių produktų liekanų bei Pesticidų liekanų duomenų rinkimo darbo grupių susitikime.

Spalio 9 d. – 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimvydas Falkauskas vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame Afrikinio kiaulių maro darbo grupės susitikime.

Spalio 10 d. – 12 d. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas organizuoja mokymus tema „Bičių nozemozės tyrimai. V. destructor, Nosema spp. sporų aptikimas. Išmatų tyrimas“ (NMVRVI, Vilnius).

Spalio 11 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 17 – tame kasmetiniame pesticidų stebėsenos grupės susitikime.

Spalio 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus „Thermo Fisher Scientific“ organizuojamame seminare „MOKSLO DIENA, 2017“ (Vilniaus Universiteto Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Spalio 9 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje ir pristatys pranešimą tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacija Lietuvoje ir Skuodo rajone“.

Spalio 9–13 d. į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Nenumatytų atvejų planavimas ir gyvūnų ligų kontrolė (afrikinis kiaulių maras)“ vyksta:
1. VMVT Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis;
2. VMVT Pakruojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė.

Spalio 9–14 d. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Jolanta Jacunskaitė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena“.

Spalio 9 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) viršininkas Antanas Bauža ir viršininko pavaduotoja Jūratė Mačiulienė organizuoja susitikimą su Klaipėdos miesto vaikų ikimokyklinių įstaigų vadovais, tema „Žarnyno infekcinių ligų, plintančių per maistą, valdymas“.

Spalio 10 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Kęstutis Burba vyksta į Liepoją (Latvijos Respublika) atlikti UAB “Banginis“ žvejybinio laivo TOVĖ patikrinimą.

Spalio 10 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT kartu su Kauno technologijos universiteto Maisto instituto specialistais organizuoja pieno tinkamumo sūrių gamybai tyrimų praktinius mokymus ūkininkams, gaminantiems pieno produktus tiesioginiam pardavimui. Mokymai vyks Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus konferencijų salėje (S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda).

Spalio 10 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: AKM situacija; biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose; užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas; smulkių kiaulių ūkių patikrinimai; einamieji klausimai.

Spalio 10 d. 10 val. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja pasitarimą dėl 1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP) ir šalutinių gyvūninių produktų gaminių (toliau – ŠGPG) visuomeninio maitinimo atliekų gautų iš tarptautinio transporto, tvarkymo. Pasitarimas vyks VMVT Vilniaus VMVT, adresu Jaruzalės g. 45 08420 Vilnius. Pasitarime kviečiami dalyvauti ūkio subjektai tvarkantys visuomeninio maitinimo atliekas gautas iš tarptautinio transporto.

Spalio 10 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono medžioklės plotų naudotojais, Varėnos rajono savivaldybės administracijos ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros atstovais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių taikymo.

Spalio 10 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą  su Tauragės rajono medžiotojų klubų vadovais tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu".

Spalio 11 d. 10 val. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja pasitarimą dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarimas vyks VMVT Vilniaus VMVT, adresu Jaruzalės g. 45 08420 Vilnius. Pasitarime kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių administracijų atsakingi specialistai, vykdantys gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos reikalavimų kontrolę ir priežiūrą savivaldybių administracinėse teritorijose.

Spalio 11 d. 11 val. VMVT Telšių VMVT specialistai atsakingi už bitynų valstybinę kontrolę dalyvaus LR Žemės ūkio rūmų organizuojamame seminare Telšių rajono bitininkams, tema „Bitininkystės perspektyvos“, adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai.

Spalio 11 d. 13 val. VMVT Širvintų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Audronė Buožytė organizuoja renginį Širvintų pradinėje mokykloje, tema "Gyvūnai greta".

Spalio 12 d. 9.30 val. VMVT Kretingos VMVT Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciniame centre organizuoja renginį su pradinių klasių moksleiviais paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 12 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus žemdirbių susirinkime, kuris vyks Kazlų Rūdos savivaldybės didžiojoje salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) ir skaitys pranešimą „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose“.

Spalio 12 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Spalio 12 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus Telšių rajono ūkinių gyvūnų laikytojams temomis: "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“, „Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Spalio 12 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą Kretingos savivaldybėje (Savanorių g. 29A,  Kretinga) kartu su kitomis institucijomis dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 12 d. 15 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Spalio 12 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja diskusiją aktualiais vaikų maitinimo klausimais dėl pilnavertės ir subalansuotos mitybos organizavimo ugdymo įstaigose. Diskusijoje dalyvauja Telšių  skyriaus visuomenės sveikatos biuro ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Telšių teritorinio skyriaus atstovai.

Spalio 13 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su MK vadovais, rajono medžioklės organizatoriais ir girininkais tema „Veterinarijos reikalavimų medžioklėje vykdymas ir kontrolė“.

Spalio 14 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT darbuotojai organizuos pasitarimą su Utenos rajono bitininkais tema „Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai“. Pasitarimas vyks VMVT Utenos VMVT pasitarimų salėje, Aušros g. 84, Utena.

2017 m. rugsėjis 26 d.

VMVT

Spalio 1–2 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Mikrobiologinių kriterijų darbo grupės posėdyje.

Spalio 2–3 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas ir Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Bratislavą (Slovakijos Respublika) dalyvauti V4+7 susitikime dėl dvejopos maisto produktų kokybės Europos Sąjungos rinkoje.

Spalio 2–3 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježi Šubelko vyksta į Briuselį dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl sveikatos taisyklių šalutiniams gyvūniniams produktams posėdyje.

Spalio 2–5 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė vyksta į Dubliną (Airija) dalyvauti Europos Komisijos kontaktinių asmenų susitikime dėl maisto klastočių klausimų.

Spalio 3 d. 9.30 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Spalio 4 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė –valstybinė maisto produktų inspektorė Vita Šturmienė dalyvaus LR SAM organizuojamame darbo grupės posėdyje dėl vaikų maitinimo organizavimo gerinimo

Spalio 4–27 d. į Čangdžou (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti Dziangsu provincijos kontrolės, karantino ir kokybės tyrimo centro organizuojamuose maisto produktų saugos ir kontrolės mokymuose vyksta:
1. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė;
2. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mantas Staškevičius.

Spalio 5–6 d. VMVT direktorius Darius Remeika ir Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti gumbelinės ligos seminare.

Spalio 5–6 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl Reglamento (EB) 882/2004 įgyvendinimo (15 straipsnio 5 dalis), Reglamentas (EB) Nr. 669/2009) ir Ekspertų darbo grupės dėl valstybinės gyvūninio maisto kontrolės (importo sąlygos) posėdžiuose.

Pavaldžios įstaigos

Spalio 2 d. – 4 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Taliną (Estija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) patariamojo forumo 65 – ajame plenariniame posėdyje.

Spalio 4 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus 2 – oje tarptautinėje Vilniaus užkrečiamųjų ligų konferencijoje (Lietuvos mokslų akademija, Vilnius).

Spalio 4 d. – 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausioji bioinžinierė Simona Pilevičienė vyksta į Briuselį (Belgijos karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos ir Centrinių referentinių atrajotojų maro ir galvijų žvynelinės ligos organizuojamame pirmajame pasitarime dėl ligų paplitimo ir situacijos Europoje, profesionalumo testų rezultatų bei naujovių laboratorinės diagnostikos srityje.

Spalio 4 d. – 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos L.monocytogenes organizuojamuose praktiniuose mokymuose „L.monocytogenes kolonijų skaičiavimas vadovaujantis standartu EN ISO 7218“.

Spalio 8 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „GMO rizikos vertinimas“.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 2 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Spalio 2 d. 14 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, LT-89235 Mažeikiai) organizuojamas pasitarimas su Mažeikių rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais ir privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai medžioklių metu, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai.

Spalio 2-5 d. VMVT Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba minint Pasaulinę pasiutligės dieną ir Pasaulinę gyvūnijos dieną organizuoja nemokamą gyvūnų augintinių vakcinacijos nuo pasiutligės akciją. Akcija vyks:
1. Spalio 2 d. nuo 16 iki 18 val. Švendubrės kaime (prie R.Sadecko įmonės parduotuvės (Švendubrės g. 8)),
2. Spalio 3-5 d. nuo 15 iki 18 val. Druskininkų mieste (P. Cvirkos g. 31, buvusiose Druskininkų VMVT administracinėse patalpose),
3. Spalio 3 d. nuo 16 iki 18.30 val. Leipalingio miestelyje (šalia Leipalingio laisvalaikio salės (Alėjos g. 3), miestelio prekyvietės teritorijoje),
4. Spalio 4 d. nuo 16 iki 18.30 val. Viečiūnuose (prie seniūnijos pastato (Jaunystės g.17)).
Tel. pasiteiravimui 8 313 60371, 51184.

Spalio 2-6 d. VMVT Ignalinos VMVT parengs straipsnį vietinei spaudai apie gyvūnus augintinius bei bešeimininkius gyvūnus.

Spalio 3 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas –inspektorius Rimantas Dirkstys Skuodo r. Ylakių gimnazijoje Pasaulinės pasiutligės ir Pasaulinės gyvūnijos dienų proga praves susitikimą-paskaitą 3-5 klasių moksleiviams tema “Mano augintinis”, vertins moksleivių piešinių konkursą.

Spalio 3 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Neries g. 1, Vilkaviškis).

Spalio 3 d. VMVT Vilniaus VMVT specialistai organizuoja renginį Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globotiniams ir vaikų dienos centro „Draugystės namai“ vaikams, adresu Vilniaus g. 13, Kalvelių k., Kalvelių seniūnija, Vilniaus rajonas.

Spalio 3 d. 13 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Lygumų seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Spalio 3 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir skaitys pranešimą „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose ir medžioklės metu“.

Spalio 3 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų maisto ruošimo skyrių atsakingais darbuotojais tema „Maitinimo organizavimas vaikų ugdymo įstaigose“. Pasitarime dalyvaus ir Druskininkų savivaldybės administracijos bei Druskininkų visuomenės sveikatos biuro atsakingi specialistai.

Pasaulinės gyvūnijos dienos proga VMVT Palangos VMVT  veterinarijos gydytojai –inspektoriai  nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės, konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos ir priežiūros klausimais.
Vakcinacija bus atliekama:  
Spalio 3 d. 10 val. Aikštelėje įvažiavus prie Liepojos plento Nr.10, Palanga.
                  14 val. Nemirsetoje prie autobusų stotelės, Klaipėdos plentas, Palanga.
Spalio 4 d. 10:30 val. s/b „Pavėsis“, Palanga.

Spalio 4 d. Lazdijų rajone Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti privatūs veterinarijos gydytojai V. Dranginis, G. Juozulynienė, J. Alenskas, V. Janulevičius, J. Miliauskas, V. Kvedaras nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės.

Spalio 4 d. VMVT Vilniaus VMVT specialistai kartu su Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos 4b klasės mokiniais dalyvaus Pasaulinės gyvūnijos dienos paminėjime Vilniaus gyvūnų globos namuose, L. Giros g. 114, Vilniuje. Renginio metu mokiniai apipavidalins namelius beglobėms katėms.

Spalio 4 d. VMVT Marijampolės VMVT Marijampolės "Ryto" pagrindinėje mokykloje organizuoja renginį su 4-ų klasių moksleiviais paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 4 d. VMVT Kretingos VMVT Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje organizuoja renginį su pradinių klasių moksleiviais paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 4 d. smulkių gyvūnų klinikoje S. Petrausko IĮ (Ventos g. 23, Mažeikiai) bus vykdoma gyvūnų augintinių vakcinacija nuo pasiutligės su nuolaida. Akcijos metu veterinarijos gydytojai šeimininkams patars, kaip reikia elgtis ir prižiūrėti savo augintinius.

Spalio 4 d. VMVT Ukmergės VMVT Žemaitkiemio pagrindinėje mokykloje organizuoja renginį su pradinių klasių moksleiviais paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 4 d. UAB "Aisneta" gyvūnų gydykla, esanti Vytauto g. 35, Marijampolė, vykdys akciją "Pasiutligei stop", kurios metu vakcinacijai nuo pasiutligės taikys 40 % nuolaidą.

Spalio 4 d. VMVT Utenos VMVT darbuotojai Pasaulinės gyvūnų globos dienai minėti organizuos renginį „Ištiesk pagalbos ranką gyvūnams“ Gyvūnų globos namuose, J. Basanavičiaus g. 118, Utena.

Spalio 4 d. VMVT Utenos VMVT darbuotojai dalyvaus popietėje, tema „Gamta - tai atversta knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“ Ramūno Lamausko ūkyje, Antalamėstės k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav.

Spalio 4 d. VMVT Ignalinos VMVT bus eksponuojami Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2-ų klasių mokinių piešiniai skirti Pasaulinės gyvūnų globos dienos proga, tema "Mano augintinis".

Spalio 4 d. Pasaulinės gyvūnijos, Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, dieną VMVT Trakų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rima Krasnogirienė praves pamoką–viktoriną vaikams „Ką žinome apie gyvūnus“, Trakų r. Bijūnų mokykloje-daugiafunkciniame centre.

Spalio 4 d. VMVT Šiaulių VMVT bendradarbiaudami su VĮ Šiaulių miškų urėdija Šiaulių Ragainės progimnazijoje 5 klasių mokiniams ves pamokas, tema "Ar pažįsti gyvūnus?"

Spalio 4 d. 8 val. VMVT Akmenės VMVT vyr. vet. gydytojos-inspektorės Valdonė Kazlauskienė ir Edita Stankevičienė organizuoja susitikimą-paskaitą Akmenės gimnazijoje (Laižuvos g. 7, Akmenė) su I-IV klasių moksleiviais Pasaulinės gyvūnų globos spalio 4 dienai paminėti. Vyks piešinių parodėlė gyvūnų tema.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Vytautas Mockus, skaitys pranešimą Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje (Sodų g. 7, Šilutė), skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams  AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės  klausimais. Po susirinkimo vyks renginys su gyvūnais pasaulinės gyvūnijos dienai paminėti.

Spalio 4 d. nuo 9 val. iki 18 val. UAB "Petveta" veterinarijos gydytojai (Laisvės g. 15a, Kretingos miestas) organizuoja šunų ir kačių vakcinacijos akciją nuo pasiutligės. Akcija skirta “Pasaulinei pasiutligės dienai” ir “Pasaulinei gyvūnų globos dienai” paminėti.

Spalio 4 d. 11 val. Pasaulines gyvūnų globos dienos proga VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais.

Spalio 4 d. 11 val. prie VMVT Rietavo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Oginskių g. 8, Rietavas) vyks pradinių klasių mokinių piešinių paroda skirta Pasaulinei gyvūnų dienai - „Visi gyvūnai reikalingi”.

Spalio 4 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT specialistai Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijoje dalyvaus renginyje "Žmogaus sąmoningumą parodo tai, kaip jis elgiasi su gyvūnais“. Renginys skirtas Pasaulinei gyvūnijos dienai.

Spalio 4 d. 11 val. VMVT Kelmės VMVT specialistai dalyvaus "Kražantės“ progimnazijoje (Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė) vyksiančiame renginyje, skirtame Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 12 val. VMVT Mažeikių VMVT specialistai dalyvaus "Vyturio“ pradinėje mokykloje (Sodų g. 14, Mažeikiai) vyksiančiame renginyje su I-IV kl. moksleiviais, skirtame Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 12 val. Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos aktų salėje vyks paskaita - edukacinis užsiėmimas „Mano augintinis“. Paskaitą apie gyvūnų gerovės svarbą, gyvūnų augintinių priežiūrą ves Jūratė Nenortienė - valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriauysioji veterinarijos gydytoja-inspektorė.

Spalio 4 d. 12.00-15.00 val. Vilniaus gyvūnų globos namų veterinarijos gydytojai nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės Vilniaus miesto gyventojams, adresu L. Giros g. 114, Vilnius.

Spalio 4 d. 13 val. minint Pasaulinę gyvūnų globos dieną, VMVT Plungės VMVT kartu su Plungės šunų mylėtojų klubu organizuoja edukacinį renginį Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos III klasės moksleiviams temomis: „Su šunimi visada saugu“ ir „Šunų „profesijos“. Renginio vieta: Dariaus ir Girėno g. 25, Plungė.

Spalio 4 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Vytautas Mockus skaitys pranešimą „Veterinarijos gydytojas – ne profesija, o gyvenimo būdas“ Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje (Sodo g. 1, Švėkšna), skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 13 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Pašvitinio seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Spalio 4 d. 15 val. VMVT Utenos VMVT darbuotojai dalyvaus pasitarime su Utenos rajono medžiotojų klubų vadovais, tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu. Užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas 2017 metais“. Pasitarimas vyks Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyriuje, Vyžuonų g. 17, Utena.

Spalio 4 d. VMVT Radviliškio VMVT specialistai dalyvaus Šeduvos gimnazijoje organizuojamame renginyje „Mano augintinis“, skirtame Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 5 d. 9 val. VMVT Rokiškio VMVT organizuoja renginį J. Tubelio progimnazijos pradinių klasių mokiniams, tema „Saugus elgesys su naminiais gyvūnais“, skirtą paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 5 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Spalio 5 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, smulkių kiaulių ūkių patikrinimų bei kitų aktualių klausimų.

Spalio 5 d. nuo 10 val. iki 13 val. Pasaulinės gyvūnijos dienos proga VMVT Molėtų VMVT privatūs veterinarijos gydytojai nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės, konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos ir priežiūros klausimais.

Spalio 5 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Spalio 5 d. 13 val. ASU centriniuose rūmuose (Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.) VMVT Anykščių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Dainius Žiogelis dalyvaus konferencijoje “Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų santykis” ir skaitys paskaitą “Afrikinis kiaulių maras-kas toliau?”.

Spalio 5 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT darbuotojai organizuos pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „Pasaulinė gyvūnų globos diena. Bendrieji gyvūnų gerovės reikalavimai. Atsakingas antimikrobinių medžiagų naudojimas gydant gyvūnus. 2017 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas“. Pasitarimas vyks VMVT Utenos VMVT pasitarimų salėje, Aušros g. 84, Utena.

Spalio 5 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuojamas pasitarimas su Elektrėnų savivaldybės medžiotojų būrelių ir klubų vadovais, privačiais veterinarijos gydytojais ir LR Aplinkos apsaugos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų agentūros specialistais. Pasitarimo metu bus aptarta: Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai medžioklių metu, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai.

Spalio 5 d. 15 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Linkuvos seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Spalio 5 d. 17.30 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) organizuojamas susirinkimas, tema „AKM šernų populiacijoje plitimas, rastų šernų gaišenų naikinimas. Išmokų už šernų gaišenas bei sumedžiotas šernų pateles, mokėjimo tvarka“.

Spalio 6 d. 9.25 val. Zarasų rajono Turmanto pagrindinėje mokykloje VMVT Zarasų VMVT organizuoja susitikimą su moksleiviais skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai.

Spalio 6 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos, laisvos bandos statuso veiklų ir kitais aktualiais veterinarinio darbo klausimais.

Spalio 6 d. 11 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Spalio 6 d. 12 val. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje 2-ų klasių mokiniams bus dėstoma pamoka Pasaulinės gyvūnų globos dienos proga, apie gyvūnus augintinius ir bešeimininkius gyvūnus.

Spalio 6 d. minint Pasaulinę gyvūnijos dieną VMVT Kauno VMVT vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai Marija Bižokienė ir Ramūnas Jokubauskas praves edukacinius užsiėmimus/pokalbius su moksleiviais, tema "Mes ir gyvūnai" Kauno Pilėnų pagrindinėje mokykloje ir Jonučių progimnazijoje (Garliavos apyl. sen., Kauno r.).

Spalio 7 d. Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotis organizuoja kasmetinį renginį pasaulinės gyvūnų globos dienai paminėti, kurio metu UAB "Veterinarai" veterinarijos gydytojai vykdys nemokamą gyvūnų augintinių vakcinavimą prieš pasiutligę.

Spalio 7 d. 12 val. UAB "Aisneta" (Vytauto g. 35, Marijampolė) organizuoja renginį skirtą Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti. Programa-kvietimas.

Spalio 7 d. nuo 10 val. iki 12 val. VMVT Švenčionių VMVT kartu su rajono privačiais veterinarijos gydytojais organizuoja šunų, kačių  vakcinacijos akciją nuo pasiutligės.
Akcija skirta “Pasaulinei pasiutligės dienai” ir “Pasaulinei gyvūnų globos dienai” paminėti.
Vakcinaciją vykdys privatūs veterinarijos gydytojai.
Akcija vyks:
1. K.Lukovskio veterinarinė klinika (Vidutinės k., Strūnaičio sen.)
2. G.Dalgedos veterinarinė klinika (Aučynų k., Švenčionių sen.)
3. T. Zubkovos veterinarinė klinika (Bačkininkų k., Svirkų sen.)
4. A.Petkūno veterinarinė klinika (Milkuškų k., Švenčionių sen.)
5. A.Breidoko veterinarinė klinika (Kaltanėnų mst., Kaltanėnų sen.)
6. A.Vigelienės veterinarinė klinika (Pabradė, Malūno g. 18)
7. R.Grigaitės IĮ „Vetrasa“ (Švenčionėliai, Žilvičių g. 14-28)
8. R.Menkovos IĮ (Pabradė, Vilniaus g. 37)

2017 m. rugsėjis 21 d.

VMVT

Rugsėjo 25–26 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ministrų konferencijoje dėl tolesnių veiksmų, susijusių su neseniai įvykusiu fipronilo incidentu.

Rugsėjo 25 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės naujo maisto ir toksikologinės saugos skyriaus posėdyje.

Rugsėjo 25–28 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose “Maisto grandinės valstybinės kontrolės nauji tyrimo metodai (elektroninė prekyba)“.

Rugsėjo 26–28 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame seminare „Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninis maistas)“.

Rugsėjo 27–28 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame seminare dėl dvejopos maisto produktų kokybės.

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 25 – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė vyksta į Taliną (Estija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame Komunikacijos ekspertų darbo grupės susitikime.

Rugsėjo 25 - 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Gertrūda Šeškutė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti mokymuose, skirtuose viso genomo sekvenavimo taikymo Europos referentinėse laboratorijose antimikrobinio rezistentiškumo stebėsenai.

Rugsėjo 25 - 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Asta Pereckienė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti mokymuose „Mycobacter spp. išskyrimas, identifikavimas ir molekulinis bakterijų kultūrų patvirtinimas“, kuriuos organizuoja Galvijų Tuberkuliozės CRL (Centrinė referentinė laboratorija).

Rugsėjo 25 - 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Veibridžą (Jungtinė Karalystė) dalyvauti mokymuose „Paukščių gripo ir Niukaslio ligos tyrimai“.

Rugsėjo 25 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis ekspertai iš Honkongo kompetentingos institucijos, vizito tikslas – įvertinti jautienos ir kiaulienos eksporto galimybes.

Rugsėjo 26  d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Mongolijos specializuotos inspekcijos generalinės agentūros ekspertai pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir demokratijos skatinimo programos projektą „Parama Mongolijai maisto saugos ir kontrolės srityse“.

Rugsėjo 26 - 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Birutė Miliauskaitė vyksta į Geel (Belgija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare sunkiųjų metalų likučių nustatymo klausimais.

Rugsėjo 26 - 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas, vyriausioji inžinierė Agnė Matusevičiūtė  ir vyriausioji inžinierė Lorelita Baikova vyksta į Freiburgą (Vokietija), dalyvauti EURL organizuojamame  kasmetiniame seminare pesticidų likučių nustatymo augalinės, gyvūninės bei grūdinės kilmės maisto produktuose klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 25–28 d. į Kišiniovą (Moldovos Respublika) kaip trumpalaikiai Lietuvos-Moldovos projekto Nr. MD2017-VB-24 „Žaliavinio pieno ir pieno produktų valstybinė kontrolės sistema“ ekspertai vyksta:
1. VMVT Telšių VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius;
2. VMVT Kupiškio VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Edita Daujotaitė-Petreikienė.

Rugsėjo 25 d. 9.30 val. VMVT Pakruojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė Valentina Svečiulienė dalyvaus rajono savivaldybės vadovų pasitarime, kuris vyks rajono savivaldybėje (Kęstučio g. 4, Pakruojis).

Rugsėjo 26 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Rugsėjo 26 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Žygaičių seniūnijos gyventojais ir ūkinių gyvulių laikytojais. Susitikimo tema „Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų ir pirminės maisto gamybos reikalavimai“. Susitikimas vyks Žygaičių daugiafunkciniame centre, adresu Žygaičių g. 22, Žygaičiai, Tauragės r.

Rugsėjo 26 d. 13-17 val. atsakingi VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus Honkongo Maisto saugos centro pareigūnų inspekcinio vizito metu Utenos rajone, Leliūnuose, M. Kinderio galvijų ūkyje.

Rugsėjo 26 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT Ukmergės rajono Pivonijos seniūnijos patalpose organizuoja pasitarimą su  gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".
 
Rugsėjo 26 d. 15 val. VMVT Ukmergės VMVT Ukmergės rajono Antakalnio bendruomenės patalpose organizuoja pasitarimą su  gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".
 
Rugsėjo 26 d. 16.30  val. VMVT Ukmergės VMVT Ukmergės rajono Pabaisko seniūnijos patalpose organizuoja pasitarimą su  gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 27 d. 9-17 val. atsakingi VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus Honkongo Maisto saugos centro pareigūnų inspekcinio vizito metu UAB „Utenos mėsa“ skerdykloje ir UAB „Biovela“ mėsos perdirbimo padalinyje (Pramonės g. 4, Utena).

Rugsėjo 27 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Rugsėjo 27 d. 15 val. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre (J. Biliūno g. 57, Anykščiai) VMVT Anykščių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Asta Bartulienė skaitys paskaitą apie sveiką mitybą.

Rugsėjo 27 d. 15.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės bndruomenės sveikatos tarybos posėdyje. Posėdis įvyks Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Varpo g. 9, Šiauliai).

Rugsėjo 28 d. Pasaulinės pasiutligės dienos proga, Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia nemokamą akciją. Klaipėdoje ir Gargžduose akcijos metu prieš pasiutligę bus nemokamai vakcinuojami naminiai gyvūnai (šunys, katės ir šeškai). Šią dieną nuo 10 val. iki 12 val. šeimininkai su savo augintiniais bus laukiami Igno Milkinto (Šilutės pl. 64, Klaipėda), UAB "Lino veterinarijos klinika" (Debreceno g. 5, Klaipėda), Raimondo Urnikio Varpų (Varpų g. 19, Klaipėda), UAB "Vetamicus" (Vingio g. 21), UAB „MAMBA ZOO“ (Taikos pr. 97, H. Manto g. 4-2, Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda), UAB "Aumura" (Jūreivių g. 9, Klaipėda), MB „Vingio veterinarijos vaistinė“ (Vingio g. 2, Klaipėda), UAB „Asklepijus" (Panevėžio g. 25A, Klaipėda), Andriaus Martinkaus IĮ (Taikos pr.32-1, Klaipėda),  UAB "Devyndarbiai" (Statybininkų pr. 7A, Klaipėda), IĮ "Vygjustra" (Turgaus aikštė 15-2, Klaipėda), Dalios Kujelienės (J.Janonio g.27, Klaipėda), Jono Turskio (Paryžiaus Komunos g. 4, Klaipėda), Šarūno Nenartavičiaus individualios įmonės (Kvietinių g. 11, Gargždai), UAB "Libetera“ (Pušų g. 38-1, Gargždai) ir UAB „Pitema“ (Nidos g. 57, Derceklių kaimas, Klaipėdos rajonas) veterinarijos gydyklose.

Rugsėjo 28 d. nuo 9 iki 11 val. VMVT Šilutės VMVT kartu su rajono privačiais veterinarijos gydytojais organizuoja NEMOKAMĄ šunų, kačių ir šeškų vakcinacijos akciją nuo pasiutligės. Akcija skirta Pasaulinei pasiutligės dienai ir Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.
Vakcinaciją vykdys privatūs veterinarijos gydytojai iš savo lėšų.
Akcija vyks:
1. UAB "Pamario veterinarija" (Pramonės 10, Šilutė)
2. UAB "Šarmaka" (Vydūno 1, Šilutė)
3. K.Petravičiaus veterinarinė klinika, UAB (M.Jankaus 8, Šilutė)
4. S.Stankaus įmonė (Gluosnių g. 4, Šilutė)
5. S.Jukniaus veterinarijos įmonė (Bikavėnų k., Vainuto sen.)
6. G.Banio veterinarijos paslaugų įmonė (Pylimo g. 3, Rusnės mst.)
7. S.Žakšausko veterinarijos įmonė (Pagrynių k., Šilutės sen.)
8. G.Šarkos veterinarijos klinika (Gardamo k., Gardamo sen.)
9. A.Žilinsko veterinarijos įmonė (Katyčių k., Katyčių sen.)
10. A.Čerkaus veterinarijos įmonė (Veržės g. 3-6, Usėnų k.)
Akcijos metu veterinarijos gydytojai šeimininkams patars, kaip reikia elgtis ir prižiūrėti savo augintinius.

Rugsėjo 28 d. 9 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos (Vytauto g. 84, Šiauliai) organizuojamoje diskusijoje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“

Rugsėjo 28 d. 9 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė dalyvaus VSAT prie LR VRM Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardoje (Pročiūnų g. 3, Šiauliai) vietinės Zoknių oro uosto PKP veiklos koordinavimo darbo grupės pasitarime.

Rugsėjo 28 d. 9-11 val. VMVT Šilutės VMVT su rajono privačiais veterinarijos gydytojais Pasaulinei pasiutligės dienai paminėti organizuoja gyvūnų augintinių nemokamą vakcinaciją nuo pasiutligės. Akcija vyks visose rajono privačiose veterinarinėse klinikose ir gydyklose.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) pažymint Pasaulinę pasiutligės dieną, nemokamai vakcinuos šunis ir kates prieš pasiutligę. Akcija bus vykdoma Taikos g. 5, Kelmė 10.00 – 12.00 val. ir J. Basanavičiaus g. 10, Tytuvėnai  10.00 – 12.00 val.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuoją pasitarimą veterinarijos gydytojams afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo klausimais. Taip pat bus aptariami įgaliotų veterinarijos gydytojų, atliekamų mažų kiaulininkystės ūkių biologinio saugumo vertinimo rezultatai, atliktų darbų ataskaitų pateikimo ir apmokėjimo klausimai.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė Valentina Svečiulienė dalyvaus LR STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio organizuojamame renginyje.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Teišerskis dalyvaus diskusijoje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“ Diskusija vyks Šiaulių universiteto bibliotekoje, konferencijų salėje, adresu Vytauto g. 84, Šiauliai.

Rugsėjo 28 d. 16.30 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su medžiotojų būrelių ir klubų vadovais (atstovais) dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) situacijos, biologinio saugumo priemonių medžioklėje, šernų populiacijos mažinimo, mėginių paėmimo ir pristatymo AKM ir trichineliozės tyrimams.

Rugsėjo 28 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiosios veterinarijos gydytojos-inspektorės Diana Turauskienė ir Inga Šakurskienė vyksta į Ventspilį (Latvijos Respublika) atlikti UAB „Banginis“ ir UAB „Baltijos šprotai“ žvejybinių laivų GILIJA ir MINGĖ planinius veterinarinius patikrinimus.

Rugsėjo 28-29 d. vakcinacijos nuo pasiutligės akcija Kauno rajone. Daugiau informacijos.

Rugsėjo 28-29 d. vakcinacijos nuo pasiutligės akcija Kauno mieste. Daugiau informacijos.

Rugsėjo 29 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarti einamieji veiklos klausimai.

Rugsėjo 29 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 29 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo tema „Veterinarinių vaistų panaudojimo kontrolė, biologinio saugumo reikalavimų vertinimas. AKM prevencinės priemonės, informacijos sklaida“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Rugsėjo 29 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptariama gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir veterinarinės veiklos klausimai.

Rugsėjo 29 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja seminarą tema "Pieno supirkimo punktų ir pieno gamybos ūkių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas, kontrolės rezultatų aptarimas. Nauji teisės aktai.“ Seminaras vyks adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Rugsėjo 29 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks Civilinės saugos mokymai-seminaras, tema “Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai”. Mokymuose dalyvaus įstaigos darbuotojai.

Rugsėjo 29 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus Angelų sargų (policijos) dienos minėjime, kuris vyks Rotušės a. 2, Alytuje.

Rugsėjo 29 d. 14.30 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) darbuotojai kartu su privačiais veterinarijos gydytojais organizuoja susitikimą–pasitarimą skirtą „Pasaulinei pasiutligės rugsėjo 28 dienai ir Pasaulinei gyvūnų globos spalio 4 dienai paminėti”. Po susitikimo bus aptariami einami klausimai.

2017 m. rugsėjis 15 d.

VMVT

Rugsėjo 18 d. vyksta VMVT kartu su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Riebalų rūgščių transizomerai maiste: vartotojų apsauga ir iššūkiai pramonei“.

Rugsėjo 19–23 d. VMVT direktorius Darius Remeika kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos narys vyksta į Pekiną (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti 15-oje Kinijos žemės ūkio prekybos mugėje ir jos metu organizuojamuose susitikimuose.


Rugsėjo 17–23 d. į Bajakovą (Kroatijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Veterinarinė ir maisto importo kontrolė pasienio veterinarijos postuose (gyvų gyvūnų)“ vyksta VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė.

Rugsėjo 18–19 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Rugsėjo 18–20 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės bei Kontrolės ir importo sąlygų skyrių darbo grupės posėdyje.

Rugsėjo 18–21 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Kišiniovą (Moldovos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos Dvynių projekto Nr. MD 12 ENPI AG 01 16 „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“ valdymo komiteto posėdyje ir nuolatinių ekspertų susitikime dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos ir Rytų Europos regione.

Rugsėjo 18–21 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų posėdyje „Valstybiniai kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyrių metinės ataskaitos“.

Rugsėjo 18–22 d. į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninis maistas)“ vyksta VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Algintė Serapinaitė.

Rugsėjo 19–22 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (importuojant negyvūninius pašarus ir maisto produktus)“.

Rugsėjo 19 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė V. Šturmienė dalyvaus LR sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamame tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos parengti siūlymus dėl gyventojų (ypač vaikų) mitybos gerinimo susitikime.

Rugsėjo 20 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiosios specialistės-valstybinė maisto produktų inspektorės R. Beliauskienė ir L.Ivanauskienė dalyvaus LR konkurencijos tarybos organizuojamame pasitarime dėl kai kurių produktų reklamos skleidimo kontrolės būdų.

 

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 18 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato (DG SANTE) ekspertų auditas, kurio tikslas - įvertinti zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, tam tikruose maistiniuose gyvūnuose ir maisto produktuose, stebėjimą bei ataskaitų teikimą.

Rugsėjo 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus  konferencijoje „Riebalų rūgščių transizomerai maiste: vartotojų apsauga ir iššūkiai pramonei“ bei skaitys pranešimą „Riebalų rūgščių transizomerų stebėsenos maisto produktuose apžvalga“ (Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20, Vilniuje).
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 17–22 d. į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemos principai ir audito metodai“ vyksta:
1. VMVT Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius;
2. VMVT Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Justina Lobė.

Rugsėjo 17–23 d. į Bajakovą (Kroatijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Veterinarinė ir maisto importo kontrolė pasienio veterinarijos postuose (gyvų gyvūnų)“ vyksta:
1. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos posto (poskyrio) vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ovidijus Bručas;
2. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Medininkų pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytojas Mindaugas Markevičius;
3. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Kybartų kelio pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytojas Tomas Antanaitis.

Rugsėjo 18–22 d. į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninis maistas)“ vyksta VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Justina Jasiulienė.

Rugsėjo 18 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus tema „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priešgaisrinės saugos mokymo programa“.

Rugsėjo 18 d. 10.30 val. VMVT Vilkaviškio VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Neries g. 1, Vilkaviškis) Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Rugsėjo 19 d. 9 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Rugsėjo 19 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono Šešuolių seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Šešuolių seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 19 d. 15 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Guostagalio seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Rugsėjo 20 d. 10.30 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono Vidiškių seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Vidiškių seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Rugsėjo 20 d. 15 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Klovainių seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Rugsėjo 21 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Rugsėjo 21 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl AKM situacijos, biologinių saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose tikrinimų ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 21 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Mažonų seniūnijos gyventojais ir ūkinių gyvulių laikytojais. Susitikimo tema "Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų ir pirminės maisto gamybos reikalavimai“. Susitikimas vyks Mažonų seniūnijos salėje, adresu Tujų g. 13, Mažonai, Tauragės r.

Rugsėjo 21 d. 11 val. VMVT Rietavo VMVT organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais, tema: "Pieno kokybė, vykdant žalio pieno tyrimų tapatumo programą". Pasitarimas vyks Rietavo savivaldybės salėje, adresu Laisvės a. 3, Rietavas.

Rugsėjo 21 d. 14 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Žeimelio seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Rugsėjo 21 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono Lyduokių seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Lyduokių seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 21 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Lomių kaimo gyventojais ir ūkinių gyvulių laikytojais. Susitikimo tema "Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų ir pirminės maisto gamybos reikalavimai“. Susitikimas vyks Lomių Kultūros namuose, Vilties g. 8, Lomių k., Tauragės r.

Rugsėjo 21 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su prekybos tinklo UAB "Čia market” atsakingais asmenimis ir darbuotojais. Susitikimo tema "Geros higienos praktikos taisyklių laikymasis prekybos įmonėse. Maisto produktų ženklinimas. Prekybos subjektų veiklos priežiūros rezultatų aptarimas”. Susitikimas vyks adresu: Paberžių g. 14, Tauragė.

Rugsėjo 22 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio Kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) vyks pieno supirkėjų atestacija, kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Rugsėjo 22 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuoja susitikimą su Lazdijų r. savivaldybės Seirijų seniūnijos gyventojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai.

Rugsėjo 22 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Dauglaukio miestelio gyventojais ir ūkinių gyvulių laikytojais. Susitikimo tema "Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų ir pirminės maisto gamybos reikalavimai“. Susitikimas vyks Dauglaukio kultūros namuose, adresu Tvenkinio g. 8, Dauglaukio k. Tauragės r.

Rugsėjo 22 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą „Pieno supirkimo kontrolė“. Pasitarime dalyvaus pieno perdirbimo įmonių už žaliavų supirkimą atsakingi asmenys, rajono pieno supirkėjai.

Rugsėjo 22 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono Veprių seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Veprių seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 24 d. 13 - 16 val. VMVT Klaipėdos VMVT veterinarų bendruomenė dalyvaus UAB „Mars Lietuva“ organizuojamame Pasaulinės gyvūnų globos dienos šventėje, kuri vyks Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos stadione, Vingio g. 6, Gargždai. Apsilankiusiųjų šventėje lauks pramogos ir įvairūs konkursai, orientavimosi varžybos, parodomosios programos. Veterinarijos specialistai dalins patarimus kaip reikia prižiūrėti gyvūnų augintinius, kad jie būtų sveiki.

2017 m. rugsėjis 07 d.

VMVT

Rugsėjo 12-15 d. VMVT direktorius Darius Remeika ir direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos organizuojamame neformaliame Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Rugsėjo 8 d.–spalio 1 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, l. e. Maisto skyriaus vedėjo-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Čangdžou (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti maisto produktų saugos ir kontrolės mokymuose.

Rugsėjo 10–15 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vilma Pušinaitė vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Rugsėjo 12 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė ir vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Rita Sadūnaitė dalyvaus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos organizuojamame posėdyje dėl pesticidų mėginių atrinkimo metodikų.

Rugsėjo 12 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta dalyvaus KTU Maisto instituto organizuojamame seminare maisto pramonės specialistams higieniškos įrangos klausimais ir skaitys pranešimą apie maisto saugą Lietuvoje.

Rugsėjo 12–19 d. Lietuvoje bus atliekamas Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato (DG SANTE) auditas siekiant įvertinti zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tam tikruose maistiniuose gyvūnuose ir maisto produktuose stebėsenos ir ataskaitų teikimo programą.

Rugsėjo 13–15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Rugsėjo 14–15 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės posėdyje dėl su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 14 d. – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Nantą (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos organizuojamame seminare kampilobakterijų klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 11–15 d. į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti mokymuose "Nenumatytų atvejų planavimas ir gyvūnų ligų kontrolė“ (afrikinis kiaulių maras) vyksta:
1. VMVT Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus;
2. VMVT Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Ovidijus Baltramėnas.

Rugsėjo 11 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono, Balelių UDC patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Balelių, Viškonių kaimų gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 11 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Rugsėjo 11 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su medžiotojų būrelių ir klubų vadovais (atstovais) dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) situacijos, biologinio saugumo priemonių medžioklėje, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo AKM ir trichineliozės tyrimams, šernų skerdienos saugojimo iki tyrimo rezultatų gavimo.

Rugsėjo 11 d. VMVT Druskininkų VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, temomis veiksmai įtarus/nustačius pavojingą gyvūnų užkrečiamąją ligą, AKM kontrolės priemonės AKM židinių apsaugos ir priežiūros zonose, naujai praplėsta buferinė AKM zona ir biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo prevencijos priemonės. Mokymai vyks:  9 val. Jovaišių bendruomenės namuose (Jovaišių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.), 10.30 val. Leipalingio laisvalaikio salėje (Alėjos g. 3, Leipalingis), 12 val. Ricielių bendruomenės namuose (Ricielių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.).

Rugsėjo 12 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono, Taujėnų seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Taujėnų, Pamūšio gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 12 d. 10 val. Pakruojo valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Taikos g. 46, Pakruojis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose kontrolės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 12 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais visais einamaisiais veiklos klausimais.

Rugsėjo 12 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 9, Varėna) organizuoja susitikimą su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus vadovu ir mežioklės plotų naudotojais, medžiotojų sąjungos “Gamta” vadovu, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros atstovais. Susitikimo metu bus aptarti afrikinio kiaulių maro prevencijos ir likvidavimo klausimai.

Rugsėjo 12 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir skaitys pranešimą „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje“.

Rugsėjo 13 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono, Siesikų seniūnijos, Tulpiakiemio kaimo bendruomenės patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 13 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir už jo ribų, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolės rezultatai kiaulių laikymo vietose; dalyviai bus supažindinti su naujuoju veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu ir kitais naujausiais veterinarijos srities teisės aktais.

Rugsėjo 13 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su turgaus prekiautojais, vykdančiais prekybą šviežia mėsa, tema "Atitiktis šviežios mėsos laikymo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams. Geros higienos praktikos taisyklių įgyvendinimas prekybos vietose. Šviežios mėsos išpjaustymo, laikymo ir ženklinimo reikalavimai“.

Rugsėjo 14 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono, Želvos seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su  gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 14 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Skaudvilės seniūnijos gyventojais ir ūkinių gyvulių laikytojais. Susitikimo tema "Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų ir pirminės maisto gamybos reikalavimai“. Susitikimas vyks Skaudvilės seniūnijos salėje, adresu Upynos g. 3, Skaudvilė.

Rugsėjo 14 d. 13 val. VMVT Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės Kapčiamiesčio užkardoje (Pertako k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav.) organizuojamame koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimui, kovai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais Kauno regione (Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse) posėdyje.

Rugsėjo 14 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą viešojo maitinimo įmonių atstovams „Valstybinė viešojo maitinimo įmonių ir vaikų ugdymo įstaigų kontrolė. Per maistą plintančių ligų protrūkiai. Valgiaraščių derinimas“.

Rugsėjo 15 d. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“ ūkinių gyvūnų laikytojams norintiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvulius.

Rugsėjo 15 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės klausimais.

Rugsėjo 15 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g.14, Tauragė) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Rugsėjo 17–22 d. į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti „Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemos principai ir audito metodai“ mokymuose vyksta:
1. VMVT Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius;
2. VMVT Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Justina Lobė.

2017 m. rugsėjis 01 d.

VMVT

Rugsėjo 5 d. organizuojamas pasitarimas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 metų strategijos vertinimo kriterijų, aptariant šiuo metu žinomas vartojimo prekes ir paslaugas siūlančių interneto svetainių, pažeidžiančių vartotojų apsaugos teisės aktų reikalavimus, priežiūros ir prieinamumo vartotojams ribojimo galimybes bei apsvarstant galimus pasiūlymus dėl ribojimo galimybių. Pasitarimas vyks Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patalpose (Vilniaus g. 25, Vilnius) 103 kab. Pasitarime dalyvaus VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Agnė Kolkaitė.

Rugsėjo 7 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Antonina Greičiuvienė dalyvaus Jono Vilionio ūkyje (Antakalnis, Ašmintos sen., Prienų r.) vyksiančiame respublikiniame švietėjiškame renginyje "Geriausi melžėjai 2017".
 

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 5 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 5 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Neries g. 1, Vilkaviškis) Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Rugsėjo 5 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės  klausimais.

Rugsėjo 5 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos. Bus aptarta kiaulių mažų laikymo vietų vertinimas dėl biologinio saugumo priemonių laikymosi.

Rugsėjo 5 d. 11.30 val. VMVT Palangos VMVT organizuoja pasitarimą, adresu Senojo turgaus g. 12, Palanga su UAB “Palangos klevas“ su turgavietės atsakingais darbuotojais ir prekeiviais dėl reikalavimų vaisių, uogų, grybų ir daržovių tiekimo į rinką, dėl mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų tvarkymo reikalavimų, problemos ir aktualijos.

Rugsėjo 6 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono, Taujėnų seniūnijos, Lėno kaimo bendruomenės namuose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 6 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro situacijos, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir atliktų patikrinimų įvertinimas mažose kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 7 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono Siesikų seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Siesikų seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

 

 

2017 m. rugpjūtis 24 d.

VMVT

2017 m. rugpjūčio 29 d. 9.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika, direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas, Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas Paulius Bušauskas dalyvaus Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje dėl afrikinio kiaulių maro plitimo Lietuvoje.

2017 m. rugpjūčio 30 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame koordinaciniame posėdyje, kuriame bus aptariamas pasiruošimas š. m. rugsėjo 3-5 d. vyksiantiems neformaliam žemės ūkio ministrų susitikimui ir SCA posėdžiui.

2017 m. rugpjūčio 31 d. 11.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos specialistė-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamajame Saugomų nuorodų ekspertų komiteto posėdyje.

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

2017 m. rugpjūčio 28 d. 9.00 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais tema ,,Mažų kiaulininkystės ūkių plano įgyvendinimas“ bei einamieji klausimai.

2017 m. rugpjūčio 28 10.00 val. VMVT Pakruojo VMVT organizuoja seminarą tema "Maitinimo organizavimas iki mokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose". Seminaras vyks Pakruojo rajono savivaldybės švietimo skyriaus salėje, adresu Pakruojis m.,Vytauto Didžiojo g.63.

2017 m. rugpjūčio 29 d. 10.00 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje adresu Taikos g.46, Pakruojis, atsakingi inspektoriai organizuoja susitikimą su rajono kiaulių (paršavedžių) laikytojiais, kur bus aptartos aktualijos susijusios su AKM plitimu ir biosaugos priemonių įgyvendinimu nekomerciniuose kiaulių ūkiuose.

2017 m. rugpjūčio 30 d. 10.00 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

2017 m. rugpjūčio 30 d. 10.00 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymo baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

2017 m. rugpjūčio 30 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono savivaldybės posėdyje ir skaitys pranešimą “AKM Lietuvoje, Ukmergės rajone aktualijos”.

2017 m. rugpjūčio 30 d.–rugsėjo 3 d. VMVT Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos gydytojas Kęstutis Patašius vyksta į Kremoną (Italijos Respublika) dalyvauti susitikime dėl Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų šalių veterinarijos gydytojų bendradarbiavimo tinklo įkūrimo.

2017 m. rugpjūčio 31 d. 13 val. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas Egidijus Mecelis su GSGS vyriausiaisiais veterinarijos gydytojais-valstybiniais veterinarijos inspektoriais Vidu Charašauskui ir Giedriu Blekaičiu dalyvaus posėdyje ŽŪM. Posėdžio metu bus svarstomi klausimai dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros paskutiniuosius metus pareiškėjams pritaikytų sankcijų už deklaruotus plotus ir laikomus gyvulius, pareiškėjų informavimas apie jiems pritaikytas sankcijas.

2017 m. rugpjūtis 18 d.
 
 

VMVT

2017 m. rugpjūčio 21d. 8.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime (ŽŪM, Vilnius).

2017 m. rugpjūčio 24 d. 10.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika, direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas, veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė- valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė  kartu su  Žemės ūkio ministerijos Viceministru Rolandu Taraškevičiumi vyksta į Marijamplę UAB „Mantingą“  dėl eksporto klausimų.


2017 m. rugpjūčio 21 d. 13.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime dėl sustiprintos glifosato kontrolės.

2017 m. rugpjūčio 22 d. 9.40 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus Lietuvos žaliųjų partijos konferencijoje „AKM židinio likvidacija. Vertingos pamokos. Galimos pasekmės“.

2017 m. rugpjūčio 23 d. 13.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Visockienė ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kinologijos centro įkūrimo 10-mečio bei skulptūros, skirtos žuvusiems tarnybiniams šunims atminti, atidengimo ceremonijoje.

2017 m. rugpjūčio 23-31 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje lankysis Kinijos generalinė kokybės priežiūros ir karantino administracijos (AQSIQ) ekspertai dėl šienainio eksporto.

 

Pavaldžios įstaigos

Rugpjūčio 22 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis svečiai pagal Vyriausybės projektą „Moksleiviai į Vyriausybę 2017“ dalyviai.

Rugpjūčio 24 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Kinijos Liaudies Respublikos kokybės priežiūros, inspekcijos ir karantino generalinės administracijos (AQSIQ) atstovai dėl šienainio eksporto iš Lietuvos į Kiniją galimybių.

 

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 22 d. 6.30 val. VMVT Ukmergės VMVT kartu su J.Taco melžimo mokymo centru organizuoja respublikinį švietėjišką renginį „Geriausi melžėjai 2017“ A. Čepo ūkyje Lelikonių k., Želvos sen. Ukmergės r.sav.

Rugpjūčio 22 d. 11.00 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja seminarą tema „Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose“. Seminaras vyks Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos salėje, adresu Gražinos g. 8, Radviliškis.

Rugpjūčio 24 d. 13.00 val. VMVT Šilalės VMVT l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Egidijus Jakštas dalyvaus Šilalės rajono savivaldybės  tarybos 35-ame posėdyje ir skaitys pranešimą apie VMVT Šilalės VMVT veiklą.

2017 m. rugpjūtis 10 d.

VMVT

Rugpjūčio 14 d. VMVT direktorius Darius Remeika dalyvaus Žemės ūkio ministerijoje pasitarime.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugpjūčio 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus Duonos Medaus Sūrio šventės "Tikro skonio dienos" Apskritojo stalo diskusijoje bei skaitys pranešimą "Maisto produktai ir mityba" (Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumšiškės).
 

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 14 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja ilgamečio valstybinio ir privataus veterinarijos gydytojo Algirdo Čiuteikio veterinarinės veiklos pagerbimą jo 70-ies metų jubiliejaus proga.

2017 m. rugpjūtis 04 d.

VMVT

Rugpjūčio 8 d. VMVT direktorius Darius Remeika dalyvaus Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdyje.


Rugpjūčio 8 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Mantas Staškevičius dalyvaus Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdyje.

Rugpjūčio 9 d. 10 val. VMVT (Siesikų g.15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.
 

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 7 d. 10 val. VMVT Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius skaitys pranešimą Alytaus rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje apie situaciją Alytaus rajone dėl Afrikinio kiaulių maro pasireiškimo Lazdijų rajone ir taikomas priemones Alytaus r. sav. teritorijoje. Posėdis organizuojamas Alytaus rajono savivaldybės administracijos salėje, adresu Pulko g. 21, Alytuje.

Rugpjūčio 9 d. 12 val. VMVT Ukmergės VMVT kartu su Josifo Taco technologijų centro vadovu organizuoja seminarą melžėjoms (ruošiantis melžėjų varžytuvėms) tema: „Melžėjos darbo įtaka karvės produktyvumui ir pieno kokybei“.

 

2017 m. liepos 28 d.

VMVT

Rugpjūčio 1 d. 8.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime (ŽŪM, Vilnius).

Rugpjūčio 3 d. VMVT direktorius Darius Remeika dalyvaus neformaliame Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų (CVO) posėdyje afrikinio kiaulių maro (AKM) ir kt. bendradarbiavimo klausimais.


Rugpjūčio 3-4 d.VMVT direktoriaus pavaduotojai Vidmantas Paulauskas ir Deividas Kliučinskas, VMVT  Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis ir vedėjo pavaduotojas Paulius Bušauskas dalyvaus neformaliame Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų (CVO) posėdyje afrikinio kiaulių maro (AKM) ir kt. bendradarbiavimo klausimais.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugpjūčio 1 d. 11 val. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI) vyks pasitarimas su Žemės ūkio viceministru Sauliumi Savickiu dėl laboratorijų veiklos optimizavimo.
 

Teritorinės VMVT

Liepos 31 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mindaugas Kašinskas, Skuodo rajono savivaldybės salėje (III a., Vilniaus g. 13), Skuodo rajono ūkininkams skaitys pranešimą apie Afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje ir primins pagrindines biosaugos priemones.

Liepos 31 d. 14 val. VMVT Biržų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Adolfas Rinkūnas skaitys pranešimą "Apie situaciją Biržų rajone dėl Afrikinio kiaulių maro" Biržų rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Biržų rajono savivaldybės administracijos salėje.

Rugpjūčio 1 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja pasitarimą-mokymus Širvintų rajono darbuotojams ir privatiems veterinarijos gydytojams Afrikinio kiaulių maro prevencijos ir kontrolės klausimais.

Rugpjūčio 2 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Rugpjūčio 2 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonių taikymo ir kiti aktualūs klausimai.

Rugpjūčio 4 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja pasitarimą-mokymus rajono darbuotojams ir privatiems veterinarijos gydytojams Afrikinio kiaulių maro prevencijos ir kontrolės klausimais.

 

2017 m. liepos 21 d.

VMVT

Liepos 25 d. 11 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika susitiks su Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovu Algiu Baravyku aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje.

Liepos 28 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika ir direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Klaipėdą susitikti su Latvijos Respublikos maisto ir veterinarijos tarnybos vadovu aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse bei aktualius Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) klausimus.


Liepos 24 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja R.Baranauskienė dalyvaus ŽŪM ir Grūdų perdirbėjų asociacijos susitikime dėl glifosato grikiuose problemos.

Liepos 26 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja R.Baranauskienė dalyvaus NTAKD susitikime dėl maisto papildų, kurių sudėtyje yra alkoholio, reglamentavimo klausimų.
 

Pavaldžios įstaigos

Liepos 25 d. 10 val. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l. e. p. patarėja Aušra Išarienė dalyvaus Tarpžinybinės darbo grupės vaikų maitinimo organizavimui gerinti posėdyje, kuris vyks Sveikatos apsaugos ministerijos 318 salėje, adresu Vilniaus g. 33, Vilnius.

Liepos 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė dalyvaus VMVT ir Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos organizuojamame seminare, kuriame skaitys pranešimą apie šalutinių gyvūnų produktų naudojimą pašarų gamybai (Vilnius, Siesikų g. 19).
 

Teritorinės VMVT

Liepos 25 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, tema "Užkrečiamų ligų kontrolė“ bei einamieji klausimai.

Liepos 25 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta epizootinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje, 2017 metų užkrečiamųjų ligų plano I pusmečio vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Liepos 25 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus. 

Liepos 26 d. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti aktualūs klausimai.

Liepos 26 d. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen., Širvintų rajonas) darbuotojams organizuojami mokymai "Korupcijos prevencija ir tarnybinė etika".

Liepos 27 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT organizuoja pasitarimą su UAB „Vėjinė“ komercinio kiaulių ūkio atsakingais darbuotojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose užtikrinimo.

Liepos 28 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Liepos 28 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių rajono Savivaldybėje (Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos neeiliniame posėdyje.

2017 m. liepos 14 d.

VMVT

Liepos 19 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika ir direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Anykščius, dalyvauti metiniame Lietuvos ūkinikų Sąjungos XXIX-ąjame suvažiavime.

Liepos 20 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Kauno rajoną, dalyvauti UAB “Vetmarket“ inovatyvaus veterinarinio farmacinio sandėlio atidarymo ceremonijoje.


Liepos 18 d.  10 - 11.30 val. Užsienio reikalų ministerijoje (J.Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje) vyks Europos Sąjungos reikalų Išorinių ekonominių santykių darbo grupės posėdis. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą šiame posėdyje atstovaus Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė.

Liepos 17 d. 10.00 val. VMVT organizuoja susitikimą su Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos maisto pramonės asociacija, Lietuvos prekybos įmonių, Lietuvos viešbučių ir restoranų ir Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija, aptarti pozicijas dėl Europos Komisijos parengto reglamento projekto SANTE/11059/2016, nustatančio mažinimo priemones ir lyginamuosius kiekius, siekiant mažinti akrilamido kiekį maiste.
 

Pavaldžios įstaigos

Liepos 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Naujo maisto ir toksikologinės saugos  posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Liepos 18 d.  VMVT Anykščių VMVT organizuoja pasitarimą su Kavarsko seniūnijos kiaulių ūkių savininkais dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos seniūnijoje, AKM situacijos,  biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose.

Liepos 19 d. 13 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) šaukiamas susitikimas su komercinių kiaulių laikymo ūkių atsakingais asmenimis. Bus aptariama  AKM situacija ir biologinio saugumo reikalavimų vykdymas.

Liepos 20 d. VMVT Anykščių VMVT organizuoja pasitarimą su Kurklių seniūnijos kiaulių ūkių savininkais dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos seniūnijoje, AKM situacijos, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose.

Liepos 20 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Liepos 20 d. 10:30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su komercinių kiaulių laikymo vietų atsakingaisiais asmenimis aptarti biologinio saugumo reikalavimus kiaulių laikymo vietose. UAB „Kontvainiai“, UAB „Bridimekso veislinė ferma“, ŽŪB „Vėžaičiai“ ir V.Gliožerio ūkio vadovų ar jų įgaliotų asmenų dalyvavimas būtinas.

Liepos 21 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja pasitarimą su rajono komercinių kiaulių ūkių savininkais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose užtikrinimo.

 

 

2017 m. liepos 10 d.

VMVT

Liepos 13-16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas, FEI veterinarijos delegatas Algis Dranseika dalyvaus Tarptautinėse žirginio sporto Konkūrų varžybose CSI2*-W/CSIYH1*  2017, Žagarėje ( Liepų gatvė Nr. 3), Joniškio rajone.

Liepos 12–13 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Pumputis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės bei Kontrolės ir importo sąlygų skyrių posėdyje.

Liepos 11–13 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Liepos 10–14 d. Lietuvoje vyks Korėjos Respublikos žemės ūkio, maisto ir kaimo reikalų ministerijos Gyvūnų ir augalų karantino agentūros specialistų vizitas dėl paukštienos eksporto iš Lietuvos Respublikos į Korėjos Respubliką.

Liepos 10–12 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti 5-ajame Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) posėdyje dėl besiliečiančių su maistu medžiagų.

Liepos 10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos Maisto ūkio tyrimų priežiūros komisijos posėdyje.

Teritorinės VMVT

Liepos 18 d. VMVT Anykščių VMVT organizuoja pasitarimą su Kavarsko seniūnijos kiaulių ūkių savininkais dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos seniūnijoje, AKM situacijos,  biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose.

Liepos 20 d. VMVT Anykščių VMVT organizuoja pasitarimą su Kurklių seniūnijos kiaulių ūkių savininkais dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos seniūnijoje, AKM situacijos,  biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose.

Liepos 12 d. 10:00 val. Šiaulių rajono savivaldybėje vyks imituotos AKM pratybos, siekiant suderinti atsakingų institucijų (Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių regiono keliai, Šiaulių VMVT, Šiaulių priešgaisrinė tarnyba, Šiaulių rajono seniūnijos, Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas) veiksmus.

 

2017 m. liepos 04 d.

VMVT

Liepos 5 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, galvijų bandų laisvos šalies statuso nuo BRC, EGL ir TBC palaikymas, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, gyvūnų gerovės, sanitarijos ir kiti aktualūs klausimai.

2017 m. liepos 4 d. 11.50 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika ir Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė dalyvaus susitikime su  Žemės ūkio ministerijos Viceministru R. Taraškevičiumi ir naujuoju Vietnamo ambasadoriumi Vu Dang Dzung.

Teritorinės VMVT

Liepos 4 d. 17 val. VMVT Jurbarko VMVT posėdžių salėje (Muitinės g. 3, Jurbarkas) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Jurbarko rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais dėl reikalavimų biosaugos, užkrečiamųjų ligų situacijos, mėginių ėmimo tvarkos bei šernų populiacijos mažinimo.

Liepos 3–4 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mantas Staškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės biologinės saugos skyriaus posėdyje.

Liepos 3–7 d. į Krokuvą (Lenkijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto priedai, fermentai ir kvapiosios medžiagos“ (2 kursas) vyksta  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius Ernestas Košaitis.

Liepos 2–3 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos posėdyje dėl paukščių gripo prevencijos ir kontrolės priemonių apžvalgos.

 

 

2017 m. birželis 23 d.

VMVT

Birželio 26–30 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Rietavo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Ramutė Butkuvienė vyksta į Miuncheną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų identifikavimas, registracija ir atsekamumas“.

Birželio 27–29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius Gediminas Pridotkas vyksta į Kranį (Slovėnijos Respublika) dalyvauti PSO organizuojamame nacionalinių veterinarijos laboratorijų atstovų regioniniame seminare „Saugos ir kokybės kultūros link“.

Birželio 27–29 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas Egidijus Pumputis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Birželio 27 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato posėdyje, skirtame mokslo metų pabaigai ir diplomų įteikimo absolventams šventei paminėti,  dalyvaus  VMVT direktoriaus pavaduotoja D. Švelnienė.

Birželio 27 d. 16 val.  VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis ir vedėjo pavaduotojas Paulius Bušauskas dalyvaus Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai) organizuojamame pasitarime – mokymuose su Trakų rajono medžiotojais dėl Afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo, biosaugos reikalavimų medžioklėje taikymo ir mėginių Afrikiniam kiaulių marui nustatyti ėmimo tvarkos.

Birželio 27 d. 13  val. Žemės ūkio ministerijoje  Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė A. Načienė dalyvaus Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje dėl pateiktų paraiškų vertinimo.

Birželio 27 d. 13 val. VMVT  dalyvaus ŽŪM Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje dėl pateiktų paraiškų vertinimo.

Birželio 27 d.  VMVT direktorius D. Remeika, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius E. Mecelis, vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius E. Griška, vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė A. Drumstienė dalyvauja susitikime Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijoje, kuriame  VMVT direktorius D. Remeika pristatys informaciją apie naują oficialiosios kontrolės reglamentą, kuriame numatyta nauja verslo apmokestinimo už kontrolės vykdymą tvarka.

Birželio 26 d.  11.00 val. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyks pasitarimas personalo valdymo klausimais VMVT teritorinių padalinių personalo administravimą vykdantiems atsakingiems darbuotojams.

NMVRVI

Birželio 26 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Kranį (Slovėnijos Respublika) dalyvauti PSO organizuojamame nacionalinių veterinarijos laboratorijų atstovų regioniniame seminare „Saugos ir kultūros kokybės link“.

Birželio 26 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Baranauskienė vyksta į Taliną (Estija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto saugos (cheminės) rizikos vertinimo principai ir metodai“.

Birželio 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas dr. Donatas Šimkus dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarinės patologijos rezidentūros studentų baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacijos komisijoje (LSMU Veterinarijos Akademiją, Kaunas).

Birželio 27 d. – 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja Jūratė Buitkuvienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinių referentinių arklių įnosių ligos ir vakarų Nilo karštinės laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime dėl ligų paplitimo ir situacijos Europoje, profesionalumo testų rezultatų bei naujovių laboratorinės diagnostikos srityje.

Teritorinės VMVT

Birželio 26-30 d. Rietavo VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Ramutė