Renginiai

 • 2018 m. sausio 18 d.

  VMVT

  Sausio 21–22 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Nuolatinio veterinarinių medicinos produktų komiteto posėdyje.

  Sausio 23–24 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų posėdyje dėl gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).

  Sausio 23–25 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos regioninės atstovybės Maskvoje kvietimu vyksta į Maskvą (Rusijos Federacija) aptarti aktualius gyvūnų gerovės ir sveikatos klausimus bei AKM situaciją.

  Pavaldžios įstaigos

  Sausio 21 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimvydas Falkauskas vyksta į Valensiją (Ispanija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Pašarus reglamentuojantys teisės aktai“.

  Sausio 23 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Ukrainos valstybinių institucijų atstovai. Vizito tikslas – susipažinti su augalinio maisto ir pašarų taršos (įskaitant pesticidus) kontrolės sistema, laboratoriniais tyrimais, rezultatų vertinimu ir kt.
   

  Teritorinės VMVT

  Sausio 24 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamame planiniame ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

  Sausio 24 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja seminarą Telšių rajono ūkininkams ir vietinei rinkai mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninį maistą gamintojams. Tema: „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninių maisto produktų veterinarijos reikalavimai. Afrikinio kiaulių maro židiniai Lietuvoje“.

  Sausio 24 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių rajono savivaldybėje (Katedros g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus ir pateiks ataskaitą Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuriame bus aptarti savivaldybės civilinės saugos būklės vertinimo rezultatai, įvertintas savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir numatytos priemonės jam gerinti.

  Sausio 25 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos 2017 m. veiklos rezultatų aptarime. Pasitarimas vyks adresu Tilžės g. 225, Šiauliai.

  Sausio 25 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Šiaulių rajono savivaldybe ir gyvūnų globėjais dėl bešeimininkių gyvūnų augintinių laikinosios globos organizavimo. Susitikimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

  Sausio 25 d. 13.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, veterinarinių paslaugų teikėjais dėl gyvūno augintinio pasų išdavimo tvarkos, AKM prevencijos, biologinio saugumo priemonių ir gyvūnų gerovės reikalavimų svarbos, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo klausimais.

  Sausio 25 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su geriamojo vandens tiekėjų atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos).

  Sausio 26 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, veterinarinių paslaugų teikėjais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo, gyvūno augintinio pasų išdavimo tvarkos.

  Sausio 26 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja pasitarimą su Telšių rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija šalyje, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės, pristatytas 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebesenos ir kontrolės planas bei kiti aktualūs klausimai.

  Sausio 26 d. 11 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su gyvūninio maisto tvarkymo įmonių   atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos).

  Sausio 26 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta epizootinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje, 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas ir kiti aktualūs klausimai.

  Sausio 26 d. 13 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamame pasitarime "Kaip mažinti Klaipėdos mieste veikiančių naktinių barų veiklos vykdomus viešosios tvarkos pažeidimus".

  Sausio 27 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su negyvūninio maisto tvarkymo įmonių  atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos).

 • 2018 m. sausio 12 d.

  VMVT

  Sausio 15–16 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

  Sausio 16–18 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų skyrių darbo grupės posėdyje.

  Sausio 18–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl gyvūnų ligų ir rūšių sąrašo.

  Sausio 17–18 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Čižienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ posėdyje.

  Sausio 17–18 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Apskritojo stalo susitikime su Rusijos atstovais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės.

  Sausio 17–21 d. VMVT direktorius Darius Remeika kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos narys vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti parodoje „Žalioji savaitė 2018“ ir parodos metu organizuojamuose susitikimuose.
   

  Teritorinės VMVT

  Sausio 15 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su gyvūninio maisto subjektų atstovais atsakingais už veiklos ataskaitų teikimą dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo supažindinimo.
  Susitikimas vyks adresu Paberžių g. 14, Tauragė.

  Sausio 15-19 d. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitinka su Seimo nariu Mindaugu Basčiu.

  Sausio 16 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitinka su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato viršininku aptarti klausimus susijusius su bendrų patikrinimų vykdymu maisto tvarkymo subjektuose dėl gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimų tyrimo ir kitais aktualiais klausimais.

  Sausio 16 d. 14 val. Pernaravoje, Kėdainių raj. MK “Gynėvė“medžiotojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus medžiotojų būrelių medžiotojams. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymusi medžioklės metu, mėginių paėmimo reikalavimais, saugiu šernų gaišenų tvarkymu.

  Sausio 17 d. 10 val. Butkiškės bendruomenės namuose, Ariogalos sen. ir 13 val. 30 min. Plikių k. bendruomenės namuose, Ariogalos sen., kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

  Sausio 18 d. 10 val.  Girkalnio seniūnijoje ir 12 val. Pramedžiuvos bendruomenės namuose, Girkalnio sen. kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

  Sausio 19 d. 9 val.  Raseinių raj. savivaldybės salėje, Raseinių raj. sav. seniūnų sueigoje Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika darys pranešimą, tema: Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimai kiaulių laikytojams ir medžioklės plotų naudotojams AKM užkrėstoje teritorijoje.

  Sausio 19 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Alionių k., Pivonijos sen., ūkininko A.Bukausko gyvulių skerdykloje) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

  Sausio 19 d. 11 val.  Kalnujų seniūnijoje, 13 val. Bliūdžių bendruomenės namuose ir 15 val.  Pašaltuonio bendruomenės namuose, kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

   

 • 2018 m. sausio 05 d.

  VMVT

  Sausio 8–9 d. į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl afrikinio kiaulių maro priemonių posėdyje vyksta:
  1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas;
  2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis.
   

  Teritorinės VMVT

  Sausio 8 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) VMVT Zarasų VMVT bendradarbiaudama su Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuru organizuoja seminarą Zarasų rajono ir Visagino miesto vaikų ugdymo įstaigų personalui, virėjoms ir dietistams, tema „Sveikatai palanki vaikų mityba namuose ir ugdymo įstaigose“. Seminarą praves Raminta Bogušienė, KTU sveikatai palankaus maisto technologė ir mitybos specialistė.

  Sausio 8–10 d. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė vyksta į Reikjaviką (Islandijos Respublika) atlikti UAB „Marlinas“ žvejybinio gamyklinio laivo ONTIKA patikrinimą dėl veterinarinio patvirtinimo suteikimo.

  Sausio 9 d. 10 val. Mažeikių rajono savivaldybės pasitarimų salėje (Laisvės g. 8, Mažeikiai) vyks ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Posėdyje dalyvaus VMVT Mažeikių VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila.

  Sausio 9 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas Virginijus Gailius ir viršininko pavaduotojas Algirdas Žulpa susitiks su Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Namų ūkio fakulteto klausytojais, pristatys tarnybos veiklą, papasakos apie aktualiausias tendencijas, atsakys į klausimus. Renginys vyks V. Mačernio g. 29, Plungės suaugusiųjų švietimo centre.

  Sausio 9 d. 17 val. Raseinių miškų urėdijos salėje MK “Norgėlai“ ir MK „Pušynė“ medžiotojams VMVT Raseinių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus medžiotojų būrelių medžiotojams. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymusi medžioklės metu, mėginių paėmimo reikalavimais, saugiu šernų gaišenų tvarkymu.

  Sausio 10 d. 13 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rita Viskantienė dalyvaus Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuojamame susirinkime dėl dažniausiai pasitaikančių pažeidimų ikimokyklinėse įstaigose, maitinimo organizavimo, tobulinimo.

  Sausio 10 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas  Virginijus Gailius  ir viršininko pavaduotojas Algirdas Žulpa susitiks  su Plungės rajono žvejų ir  medžiotojų draugijos bei medžiotojų  būrelių ir klubų vadovais. Bus aptariamos Afrikinio kiaulių maro (AKM) aktualijos, akcentuojant biologinio saugumo priemonių laikymąsi medžioklės metu, šernų gaišenų tvarkymą bei išmokas už pranešimus apie rastas šernų gaišenas, sumedžiotas šernų pateles ir kt. Susitikimas vyks Palankės g. 1, Plungė, žvejų ir medžiotojų draugijos patalpose.

  Sausio 13 d. 8 val. MB „Ariogala“ medžiotojams Rusiškių k., Girkalnio sen. VMVT Raseinių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus medžiotojų būrelių medžiotojams. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymusi medžioklės metu, mėginių paėmimo reikalavimais, saugiu šernų gaišenų tvarkymu.

2018 m. sausio 18 d.

VMVT

Sausio 21–22 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Nuolatinio veterinarinių medicinos produktų komiteto posėdyje.

Sausio 23–24 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų posėdyje dėl gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).

Sausio 23–25 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos regioninės atstovybės Maskvoje kvietimu vyksta į Maskvą (Rusijos Federacija) aptarti aktualius gyvūnų gerovės ir sveikatos klausimus bei AKM situaciją.

Pavaldžios įstaigos

Sausio 21 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimvydas Falkauskas vyksta į Valensiją (Ispanija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Pašarus reglamentuojantys teisės aktai“.

Sausio 23 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Ukrainos valstybinių institucijų atstovai. Vizito tikslas – susipažinti su augalinio maisto ir pašarų taršos (įskaitant pesticidus) kontrolės sistema, laboratoriniais tyrimais, rezultatų vertinimu ir kt.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 24 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamame planiniame ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Sausio 24 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja seminarą Telšių rajono ūkininkams ir vietinei rinkai mažais kiekiais gaminantiems ir tiekiantiems gyvūninį maistą gamintojams. Tema: „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninių maisto produktų veterinarijos reikalavimai. Afrikinio kiaulių maro židiniai Lietuvoje“.

Sausio 24 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių rajono savivaldybėje (Katedros g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus ir pateiks ataskaitą Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuriame bus aptarti savivaldybės civilinės saugos būklės vertinimo rezultatai, įvertintas savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir numatytos priemonės jam gerinti.

Sausio 25 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos 2017 m. veiklos rezultatų aptarime. Pasitarimas vyks adresu Tilžės g. 225, Šiauliai.

Sausio 25 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Šiaulių rajono savivaldybe ir gyvūnų globėjais dėl bešeimininkių gyvūnų augintinių laikinosios globos organizavimo. Susitikimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Sausio 25 d. 13.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, veterinarinių paslaugų teikėjais dėl gyvūno augintinio pasų išdavimo tvarkos, AKM prevencijos, biologinio saugumo priemonių ir gyvūnų gerovės reikalavimų svarbos, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo klausimais.

Sausio 25 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su geriamojo vandens tiekėjų atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos).

Sausio 26 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, veterinarinių paslaugų teikėjais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo, gyvūno augintinio pasų išdavimo tvarkos.

Sausio 26 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja pasitarimą su Telšių rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija šalyje, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės, pristatytas 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebesenos ir kontrolės planas bei kiti aktualūs klausimai.

Sausio 26 d. 11 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su gyvūninio maisto tvarkymo įmonių   atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos).

Sausio 26 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta epizootinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje, 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas ir kiti aktualūs klausimai.

Sausio 26 d. 13 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamame pasitarime "Kaip mažinti Klaipėdos mieste veikiančių naktinių barų veiklos vykdomus viešosios tvarkos pažeidimus".

Sausio 27 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su negyvūninio maisto tvarkymo įmonių  atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos).

2018 m. sausio 12 d.

VMVT

Sausio 15–16 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Sausio 16–18 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų skyrių darbo grupės posėdyje.

Sausio 18–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl gyvūnų ligų ir rūšių sąrašo.

Sausio 17–18 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Čižienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ posėdyje.

Sausio 17–18 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Apskritojo stalo susitikime su Rusijos atstovais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės.

Sausio 17–21 d. VMVT direktorius Darius Remeika kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos narys vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti parodoje „Žalioji savaitė 2018“ ir parodos metu organizuojamuose susitikimuose.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 15 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su gyvūninio maisto subjektų atstovais atsakingais už veiklos ataskaitų teikimą dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo supažindinimo.
Susitikimas vyks adresu Paberžių g. 14, Tauragė.

Sausio 15-19 d. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitinka su Seimo nariu Mindaugu Basčiu.

Sausio 16 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitinka su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato viršininku aptarti klausimus susijusius su bendrų patikrinimų vykdymu maisto tvarkymo subjektuose dėl gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimų tyrimo ir kitais aktualiais klausimais.

Sausio 16 d. 14 val. Pernaravoje, Kėdainių raj. MK “Gynėvė“medžiotojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus medžiotojų būrelių medžiotojams. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymusi medžioklės metu, mėginių paėmimo reikalavimais, saugiu šernų gaišenų tvarkymu.

Sausio 17 d. 10 val. Butkiškės bendruomenės namuose, Ariogalos sen. ir 13 val. 30 min. Plikių k. bendruomenės namuose, Ariogalos sen., kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

Sausio 18 d. 10 val.  Girkalnio seniūnijoje ir 12 val. Pramedžiuvos bendruomenės namuose, Girkalnio sen. kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

Sausio 19 d. 9 val.  Raseinių raj. savivaldybės salėje, Raseinių raj. sav. seniūnų sueigoje Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika darys pranešimą, tema: Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimai kiaulių laikytojams ir medžioklės plotų naudotojams AKM užkrėstoje teritorijoje.

Sausio 19 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Alionių k., Pivonijos sen., ūkininko A.Bukausko gyvulių skerdykloje) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Sausio 19 d. 11 val.  Kalnujų seniūnijoje, 13 val. Bliūdžių bendruomenės namuose ir 15 val.  Pašaltuonio bendruomenės namuose, kiaulių laikytojams VMVT Raseinių VMVT viršininkas Henrikas Medveckas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymosi svarba. AKM reikalavimais užkrėstoje teritorijoje.

 

2018 m. sausio 05 d.

VMVT

Sausio 8–9 d. į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl afrikinio kiaulių maro priemonių posėdyje vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 8 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) VMVT Zarasų VMVT bendradarbiaudama su Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuru organizuoja seminarą Zarasų rajono ir Visagino miesto vaikų ugdymo įstaigų personalui, virėjoms ir dietistams, tema „Sveikatai palanki vaikų mityba namuose ir ugdymo įstaigose“. Seminarą praves Raminta Bogušienė, KTU sveikatai palankaus maisto technologė ir mitybos specialistė.

Sausio 8–10 d. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė vyksta į Reikjaviką (Islandijos Respublika) atlikti UAB „Marlinas“ žvejybinio gamyklinio laivo ONTIKA patikrinimą dėl veterinarinio patvirtinimo suteikimo.

Sausio 9 d. 10 val. Mažeikių rajono savivaldybės pasitarimų salėje (Laisvės g. 8, Mažeikiai) vyks ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Posėdyje dalyvaus VMVT Mažeikių VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila.

Sausio 9 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas Virginijus Gailius ir viršininko pavaduotojas Algirdas Žulpa susitiks su Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Namų ūkio fakulteto klausytojais, pristatys tarnybos veiklą, papasakos apie aktualiausias tendencijas, atsakys į klausimus. Renginys vyks V. Mačernio g. 29, Plungės suaugusiųjų švietimo centre.

Sausio 9 d. 17 val. Raseinių miškų urėdijos salėje MK “Norgėlai“ ir MK „Pušynė“ medžiotojams VMVT Raseinių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus medžiotojų būrelių medžiotojams. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymusi medžioklės metu, mėginių paėmimo reikalavimais, saugiu šernų gaišenų tvarkymu.

Sausio 10 d. 13 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rita Viskantienė dalyvaus Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuojamame susirinkime dėl dažniausiai pasitaikančių pažeidimų ikimokyklinėse įstaigose, maitinimo organizavimo, tobulinimo.

Sausio 10 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas  Virginijus Gailius  ir viršininko pavaduotojas Algirdas Žulpa susitiks  su Plungės rajono žvejų ir  medžiotojų draugijos bei medžiotojų  būrelių ir klubų vadovais. Bus aptariamos Afrikinio kiaulių maro (AKM) aktualijos, akcentuojant biologinio saugumo priemonių laikymąsi medžioklės metu, šernų gaišenų tvarkymą bei išmokas už pranešimus apie rastas šernų gaišenas, sumedžiotas šernų pateles ir kt. Susitikimas vyks Palankės g. 1, Plungė, žvejų ir medžiotojų draugijos patalpose.

Sausio 13 d. 8 val. MB „Ariogala“ medžiotojams Rusiškių k., Girkalnio sen. VMVT Raseinių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika praves mokymus medžiotojų būrelių medžiotojams. Mokymų metu bus supažindinama su Afrikinio kiaulių maro epidemiologija, prevencija, biologinio saugumo priemonių laikymusi medžioklės metu, mėginių paėmimo reikalavimais, saugiu šernų gaišenų tvarkymu.

2017 m. gruodžio 29 d.

Teritorinės VMVT

Sausio 2 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis  dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime, kuris vyks Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Sausio 3 d. 14 val. VMVT Mažeikių VMVT Mažeikių savivaldybės salėje (Stoties g. 18, Mažeikiai) organizuoja Integralios maisto ir veterinarijos informacinės sistemos (IMVIS) pristatymą - mokymus Mažeikių rajono verslo ir gamybos ūkio subjektams. Mokymų metu padėkosime VMVT Mažeikių VMVT viršininkui - valstybiniam veterinarijos inspektoriui Zigmantui Stumbrai už ilgametį vadovavimą tarnybos darbui.

Sausio 4 d. 15 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) organizuojami mokymai su  „Šilalės“ medžiotojų būrelio medžiotojais. Temos: „ Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu. Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka. Mėginių paėmimo tvarka“.

Sausio 5 d. 11 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas pasitarimas su gyvūninio maisto prekiautojais prekiaujančiais UAB „Ukmergės paslauga“ turgavietės halėje, tema „Higieniniai reikalavimai prekybos vietoje“.

2017 m. gruodžio 20 d.

Teritorinės VMVT

Gruodžio 27 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojami ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo kursai ūkininkams norintiems ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 28 d. 9 val. VMVT Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai, konferencijų salė, 3 aukštas) kviečia visus mokymo įstaigų atstovus ir / ar atsakingus asmenis atvykti į seminarą „Maitinimo organizavimas bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, teisės aktų pakeitimai ir naujovės“.

Gruodžio 28 d. 11 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų priežiūra šaltuoju metų laiku“.

Gruodžio 28 d. 16 val. Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuojamas pasitarimas su mažmeninės prekybos subjektais "Maisto tvarkymas mobiliose prekyvietėse”.

Gruodžio 29 d. 14 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, tema „Gyvūnų augintinių ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimai. Užkrečiamųjų ligų stebėsenos planų vykdymas, biologinio saugumo reikalavimai gyvulių laikymo vietose".

2017 m. gruodžio 14 d.

VMVT

Gruodžio 18–20 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl gyvūnų ligų ir rūšių sąrašo.

Gruodžio 18–20 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo darbo grupės posėdyje.

Gruodžio 21 d. 10 val. VMVT vyks susitikimas su ministerijų (ŽŪM, SAM) ir asociacijų atstovais, kurio metu aptars patvirtintą Europos Komisijos reglamentą (ES) 2017/2158.
 

Teritorinės VMVT

Gruodžio 18 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja susitikimą su pieno supirkimo įmonių atstovais pieno kokybės klausimais.

Gruodžio 18 d. 15 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja mokymus „Viešojo maitinimo įstaigų kontrolė. Viešojo maitinimo įstaigų kontrolės rezultatų aptarimas. Atitikties higienos reikalavimams vertinimo rezultatų įvertinimas. Maisto produktų ženklinimo ir kitos naujovės viešojo maitinimo įstaigose“, skirtus viešojo maitinimo įstaigų atsakingiems asmenims ir darbuotojams.

Gruodžio 19 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT organizuojami Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo kursai ūkininkams norintiems ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 19 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 19 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su žalio pieno supirkimo įmonių atsakingais darbuotojais tema „Pieno supirkimo įmonių kontrolė“ (reikalavimai, aktualijos, pažeidimai).

Gruodžio 19 d. 14 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su vaikų maitinimo įstaigų darbuotojais tema "Vaikų maitinimo organizavimas ir valstybinės maisto kontrolės aktualijos".

Gruodžio 19 d. 14 val. VMVT Lazdijų VMVT vyks mokymai "Sveikatai palankus vaikų maitinimas ugdymo įstaigose, naujienos ir kitos aktualijos".

Gruodžio 19 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT tarnybos specialistai UAB Utenos prekyba, prekybos centro „Aukštakalnis“ patalpose (Taikos g. 2, Utena), prekybos centro administracijos vadovams ir prekiautojams organizuoja pasitarimą tema „Maisto saugos ir higienos reikalavimai prekybos įmonėse“.

Gruodžio 20 d. 10 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti ūkinius gyvūnus savame ūkyje.

Gruodžio 20 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą žuvininkystės produktų gamintojams ir tiekėjams mažais kiekiais vietinei rinkai tema “Valstybinė žuvininkystės produktų gamybos kontrolė”. Pasitarime bus aptariami registravimo, gamybos, ženklinimo, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 20 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT  (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose “. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 20 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta AKM situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, 2017 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 20 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja susitikimą su Ignalinos VK turgavietės atsakingais darbuotojais ir prekeiviais maisto saugos ir kokybės klausimais, tema "Gyvūninio ir negyvūninio maisto pirminė gamyba ir tiekimas rinkai".

Gruodžio 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Gruodžio 20 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB Utenos prekyba, prekybos centro „Rašė“ mėsinės patalpose (Vaižganto g. 17, Utena), prekybos centro mėsinės darbuotojams organizuoja praktinius mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklės mėsinėje“.

Gruodžio 20 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai) organizuojami mokymai su medžiotojų klubo „Santaka“ medžiotojais. Temos: „Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, mėginių paėmimo tvarka,  taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Gruodžio 21 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, biologinių saugumo priemonių kiaulių laikymo vietose vykdomos kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 21 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 21 d. 16 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono pašarų gamintojais, pardavėjais ir veterinarinių vaistinių atstovais tema „Pašarų gamybos, pašarų ir vaistų laikymo bei prekybos reikalavimai, 2017 m. valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatai“.

Gruodžio 22 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Šolių k, Šilalės r.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų apskaita, registravimas ir ženklinimas“, veiksmai pasireiškus ligų įtarimams ar protrūkiams, ligų epidemiologinė situacija, biosaugos priemonių reikalavimų laikymąsis ir kita aktuali informacija.

Gruodžio 22 d. 10 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su pieno supirkimo įmonių atsakingais darbuotojais žaliavinio pieno supirkimo kontrolės klausimais.

Gruodžio 22 d. 13 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai.

2017 m. gruodžio 07 d.

VMVT

Gruodžio 13 d. Seime vyks konferencija "Lietuviškų ekologiškų produktų vartojimo skatinimas viešojo maitinimo sektoriuje". Dalyvauja Jurgita Bakasėnienė, VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti Maisto skyriaus vedėjo-valstybinės maisto produktų inspektoriaus pareigas; Loreta Mačytė, VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja; Vita Šturmienė, VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė; Algintė Serapinaitė, VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė; Aušra Išarienė, VMVT Maisto skyriaus vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė, laikinai einanti NMVRVI vyriausiojo patarėjo pareigas.

Gruodžio 15–16 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus l. e. p. vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Dainovskytė-Šustikė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl valstybinės gyvūnų ir prekių, įvežamų į Europos Sąjungą, kontrolės (deleguotieji ir įgyvendinamieji teisės aktai pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2017/625).

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Aplinkos ir pramonės teršalų ekspertų darbo grupės posėdyje.

Gruodžio 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks seminaras „Gebėjimų stiprinimas reaguojant į branduolines ir radiologines avarijas. Laboratorinių prietaisų naudojimas ir priežiūra nustatant radionuklidus gyvuose gyvuliuose ir gyvūniniuose produktuose“.

Gruodžio 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus Seimo Kaimo reikalų komiteto kartu su Žemės ūkio ministerija organizuojamoje konferencijoje “Lietuviškų ekologiškų produktų vartojimo skatinimas viešojo maitinimo sektoriuje” (Seimo III rūmai, Vilnius).

Teritorinės VMVT

Gruodžio 11 d. 14 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) sanitarijos skyrius organizuoja mokymus  žuvininkystės įmonių atstovams dėl žuvininkystės produktų saugos, kokybės, atsekamumo, ženklinimo ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Ūkininko dienoje, kuri vyks Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus salėje (S. Nėries g. 40, Vilkaviškis).

Gruodžio 12 d. 14 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti ūkinius gyvūnus savame ūkuje.

Gruodžio 12 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja maisto tvarkymo gamybos subjektų atsakingiems darbuotojams seminarą „Maisto higiena, sauga ir ženklinimas“.

Gruodžio 12 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai) organizuojami mokymai su  medžiotojų klubo „Gėgė“ medžiotojais. Temos: „ Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, mėginių paėmimo tvarka, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti aktualūs klausimai.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB Utenos prekyba, prekybos centro patalpose (J. Basanavičiaus g.53, Utena), prekybos centro administracijos vadovams ir prekiautojams organizuoja pasitarimą tema „Maisto saugos ir higienos reikalavimai prekybos įmonėse“.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 A, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su rajono ikimokyklinių įstaigų darbuotojais, tema „Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pakeitimai ir naujovės“.  

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams, temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“, „Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Gruodžio 13 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Mokymų metu bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su natūralaus mineralinio ir stalo vandens gamybos įmonių atsakingais darbuotojais tema “Maisto saugos, higienos bei ženklinimo reikalavimai natūralaus mineralinio ir stalo vandens gamybos įmonėse, kontrolės rezultatai”.

Gruodžio 13 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą su Elektrėnų medžiotojų būrelių vadovais ir jų atsakingais asmenimis dėl AKM biosaugos reikalavimų užtikrinimo, ligos kontrolės ir likvidavimo.

Gruodžio 14 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą - diskusiją „Maisto papildų kontrolės aktualijos“. Dalyvauja l.e.p. maisto skyriaus vedėja - valstybinė maisto produktų inspektorė Jurgita Bakasėnienė, VMVT teisės skyriaus specialistai, VMVT Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Mažeikių, Rietavo, Kelmės VMVT atstovai. Į susitikimą kviečiami ir kitų tarnybų atstovai.

Gruodžio 14 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 14 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos mėginių plano įgyvendinimo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo, gyvūnų augintinių pasų išdavimo, šunų ir kačių nekomercinio judėjimo ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 14 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, VIVS analizė, antimikrobinių medžiagų naudojimas gydant gyvūnus, apžvelgti naujausi teisės ir kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 14 d. 14 val. VMVT Pagėgių VMVT vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims organizuoja pasitarimą-diskusiją, tema "Valstybinė viešojo maitinimo įmonių kontrolė. Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo įstaigose pakeitimai ir naujovės". Pasitarimas vyks adresu Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai.

Gruodžio 14 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su UAB “Druskininkų vandenys” atsakingais darbuotojais tema “Viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimo įmonių kontrolės ir programinės priežiūros planų vykdymas. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”  įgyvendinimo aktualijos”.

Gruodžio 14 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja mokymus „Bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių maisto tvarkymo vykdymo aktualijos. Kontrolės rezultatai“.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų registravimas ir identifikavimas“.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą gyvūninio ir negyvūninio maisto tvarkymo subjektų atsakingiems asmenims tema „RVASVT sistemos audito atlikimas maisto tvarkymo subjektuose. Maisto produktų, aplinkos mėginių ėmimas mikrobiologiniams tyrimamams“.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais  užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais. Bus aptarti 2017 m. rezultatai.

Gruodžio 15 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su vaikų maitinimo įstaigų darbuotojais, tema "Vaikų maitinimo organizavimas ir valstybinės maisto kontrolės aktualijos".

Gruodžio 15 d. 13 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais aktualiais pieno supirkimo, mėginių ėmimo klausimais, kontrolės rezultatų aptarimas, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas superkant žalią pieną.

Gruodžio 15 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

 

2017 m. gruodžio 01 d.

VMVT

Gruodžio 4 d. 16 val. VMVT direktorius Darius Remeika susitinka su UAB "Vetfarmas" farmacijos vadovu Almontu Aleksėjūnu dėl lygiagretaus importo ir UAB "Vetfarmas" patikrinimų metu nustatytų trūkumų.

Gruodžio 5–8 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti mokymuose „Campylobacter spp. paukštienoje“.

Gruodžio 5-8 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė dalyvaus Vokietijos (Maklenburgo – Pomeranijos žemės), Latvijos, Lietuvos ir Estijos atsakingų institucijų už ekologinės gamybos kontrolę susitikime, kuris vyks pagal ES Baltijos jūros regiono strategijos projektą BalticEco – „Ekologinio ūkininkavimo, žemės ūkio produktų gamybos, kontrolės sektoriaus stiprinimas ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymas Baltijos jūros regione“. Darbo susitikimas vyks Šverine, Vokietija.

Gruodžio 5–6 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamoje 2-joje Azijos ir Europos valstybių konferencijoje „Sanitarijos ir fitosanitarijos standartai – nauja maisto saugos politika, nauji tikslai, nauji bendri veiksmai ir techniniai aspektai“ ir 2017 m. gruodžio 6–7 d. Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų posėdyje.

Gruodžio 6 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Naujas maistas ir toksikologinė sauga) posėdyje.

Gruodžio 6 d. planuojama dalyvauti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos organizuojamame tarpinstituciniame pasitarime dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 metų strategijos vertinimo kriterijaus įgyvendinimo 2017 metais (internetinių svetainių, kurios veikia nesilaikydamos numatytų reikalavimų, bus apžvelgti (blokavimo) privalumai bei trūkumai, taip pat aptarti ES ir Lietuvoje taikoma praktika).
 

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio  4 d. – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Vieną (Austrija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“.
 

Teritorinės VMVT

Gruodžio 4 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų valstybinės veterinarinės kontrolės ir stebėsenos plano įgyvendinimo, bandų statuso palaikymo. Aptarti prevencines priemones kovai su afrikiniu kiaulių maru ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 4 d. 11 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, stebėsenos mėginių ėmimo ir kitais klausimais.

Gruodžio 4 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams gauti, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais.

Gruodžio 5 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime.

Gruodžio 5 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja mokymus pieno supirkimo subjektams dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo nuo 2018 m. sausio 1 d. ir kitais aktualiais klausimais dėl pieno kokybės ir sudėties.

Gruodžio 5 d. 15 val. VMVT Kretingos VMVT kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi organizuoja pasitarimą-diskusiją tema „Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų maisto paruošimo skyrių 2017 metų kontrolės rezultatai, tiekiamo maisto sauga ir kokybė. Valgiaraščių derinimo aktualijos“. Pasitarimas-diskusija vyks Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus salėje, adresu Vilniaus g. 8, Kretinga.

Gruodžio 6 d. VMVT Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos l. e. p. viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė dalyvaus Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, pasiruošimo žiemai klausimais, Trakų r. savivaldybės salėje (Vytauto g. 33, Trakai).

Gruodžio 6 d. 17 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuoja pasitarimą su Marijampolės medžioklės klubų, medžioklės būrelių vadovais ir jų atsakingais asmenimis dėl Afrikinio kiaulių maro biosaugos reikalavimų užtikrinimo, ligos kontrolės ir likvidavimo.

Gruodžio 7 d. 9 val. VMVT Telšių VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius dalyvaus ir skaitys pranešimą AB "Žemaitijos pienas" organizuojamuose mokymuose, tema "Rizikos valdymas pieno perdirbimo įmonėje" (Sedos g. 35, Telšiai).

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės plano aptarimo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo,  gyvūnų augintinių pasų išdavimo, veterinarijos paslaugų teikėjų klasifikavimo, veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo, šunų ir kačių nekomercinio judėjimo ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių lopšelio - darželio „Mastis“ priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniais, tema „Sveikatai palanki mityba, gyvūnų priežiūra ir gerovė“.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius, Marijampolės apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės narys dalyvaus Higienos instituto organizuojamuose mokymo kursuose. Tema "Antimikrobinio atsparumo samprata, valdymas, priežiūra ir prevencija". Mokymai vyks viešbutyje "Karolina", adresu Sausio 13-osios g. 2, Vilnius.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT kartu su UAB VR Trading organizuoja mokymus tema “Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės”, kurie vyks VMVT Vilkaviškio VMVT I aukšto salėje (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.). Dalyvauti mokymuose kviečiami gamybos, viešojo maitinimo, prekybos įmonių atsakingi darbuotojai.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT organizuojama seminarą, tema “Valstybinė viešojo maitinimo įmonių kontrolė. Vaikų ugdymo įstaigų valstybinė kontrolė”. Seminare kviečiame dalyvauti už viešojo maitinimo veiklą atsakingus darbuotojus, ugdymo įstaigų valgyklų darbuotojus. Seminaras vyks Šilalės visuomenės sveikatos biure, adresu Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Gruodžio 7 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono gyvūnų vežėjais, tema „Gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir biosaugos reikalavimų laikymasis gyvūnų pakrovimo, transportavimo ir paskirties vietose“.

Gruodžio 7 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus maisto prekybos subjektų atsakingiems darbuotojams tema "Valstybinės kontrolės rezultatai, problemos ir aktualijos. Maisto higiena, sauga, atsekamumas vykdant mažmeninę prekybą”.

2017 m. lapkričio 24 d.

VMVT

Lapkričio 27–28 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Maisto produktų teisės aktų ekspertų komiteto posėdyje dėl žemės ūkio teršalų maisto produktuose.

Lapkričio 27 d. ir 29 d. VMVT Konferencijų salėje (Siesikų g. 15D, Vilnius) vyks praktiniai mokymai "Darbas su Integralia maisto ir veterinarijos informacine sistema". Dalyvaus teritorinių VMVT darbuotojai.

Lapkričio 28 d. 13 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo  ekspertų komisijos posėdyje.

Lapkričio 28 d. 14 val. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vita Šturmienė dalyvaus LR sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamame tarpžinybinės darbo grupės vaikų maitinimo organizavimui gerinti susitikime.

Lapkričio 28–30 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Vladimirą (Rusijos Federacija) dalyvauti organizuojamoje Pasaulinės tarp valstybių plintančių gyvūnų ligų programos (TADS) ekspertų misijoje dėl snukio ir nagų ligos.

Lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Ekspertų susitikime dėl veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią kiaulių uodegų kramtymui ir jų trumpinimui.

Lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Vaistų geros gamybos ir platinimo praktikų inspektorių darbo grupės posėdyje.

Lapkričio 30 d. VMVT vyksta mokymai, tema „Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės aktualijos“.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 26 d. – gruodžio 2 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia vyksta į Gomelį (Baltarusija) dalyvauti Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) organizuojamuose darbo grupės mokymuose pagal projektą RER9137-TC „Padidinti Nacionalinius gebėjimus reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas. Laboratorinių prietaisų naudojimas ir priežiūra nustatant radionuklidus gyvuose gyvuliuose ir gyvūniniuose produktuose“.

Lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l. e. p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Boloniją (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymasis, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninės kilmės maistas)“.

Lapkričio 27 d. – 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Rasa Godliauskienė vyksta į Freiburgą (Vokietija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare dioksinų nustatymo klausimais.

Lapkričio 27 d. –29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Jurgelevičius vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) Mėlynojo liežuvio ligos ir Afrikinio arklių maro ligos Centrinių referentinių laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Lapkričio 27 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vyr. specialistė Martina Karalienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti  Europos Sąjungos referentinės laboratorijos Pienas ir pieno produktai organizuojamuose praktiniuose mokymuose „Somatinių ląstelių skaičiavimas pagal EN ISO 13366-1“.

Lapkričio 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Higienos instituto organizuojamoje konferencijoje „Antimikrobinio atsparumo valdymas Lietuvoje“ („Karolina Park Hotel“, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius).

Lapkričio 29 – gruodžio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Kristina Strielė vyksta į Freiburgą (Vokietija) dalyvauti EURL organizuojamame seminare pesticidų nustatymo klausimais.

Lapkričio 29 – gruodžio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Berlyną (Vokietija) dalyvauti simpoziume „Pasauliniai praeities, dabarties ir ateities rizikos vertinimo iššūkiai – siekiant stiprinti vartotojų sveikatos apsaugą“.
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 28 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Kęstutis Burba vyksta į Ventspilį (Latvijos Respublika) atlikti UAB “Banginis“ žvejybinio laivo INSĖ patikrinimą dėl veterinarinio registravimo.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT  Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, užkrečiamųjų ligų,  biologinių saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės, sveikos bandos statuso palaikymo ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas Mindaugas Kašinskas dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės organizuojamose savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybose “Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių narių veiksmai dėl gauto voko su neaiškios kilmės milteliais”.

Lapkričio 28 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais pieno kokybės gerinimo ūkiuose, slaptų mastitų ir inhibitorinių medžiagų prevencijos klausimais, Afrikinio kiaulių maro klausimais.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos posėdyje.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Satkūnų k.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Zarasų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Auksė Kryžiokienė skaitys paskaitą "Mūsų draugai gyvūnai“ renginyje skirtame Draugo dienai, Zarasų socialinės globos namuose (Aušros g. 18B, Zarasai).

Lapkričio 30 d. 9 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su ikimokyklinių įstaigų darbuotojais dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų pakeitimo.

Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 30 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su viešojo maitinimo įmonėmis tema: "Maisto tvarkymo technologijos. Patiekalų kokybė. Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams įvertinimo apibendrinimas“. Susitikimas vyks UAB "Senasis Medvėgalis" (Kranto g. 3A, Tauragė) konferencijų salėje.

Lapkričio 30 d. 15 val. VMVT Jurbarko VMVT vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Dalytė Marcinkevičienė su VŠĮ Kretingos maistas Jurbarko skyriumi organizuoja seminarą VŠĮ Kretingos maistas darbuotojams tema „Maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos maitinimo įmonėse. 2017 metais kontrolės metu nustatytų pažeidimų analizė“. Seminaras vyks Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos salėje: Jurbarkas, Vytauto Didžiojo g. 53A.

Gruodžio 1 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą - diskusiją „Maisto papildų kontrolės aktualijos“. Dalyvauja VMVT Maisto skyriaus l. e. p. skyriaus vedėja - valstybinė maisto produktų inspektorė Jurgita Bakasėnienė, VMVT Klaipėdos VMVT, VMVT Šiaulių VMVT atstovai. Į susitikimą kviečiami ir kitų tarnybų atstovai.

Gruodžio 1 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Gruodžio 1 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą maisto tvarkymo subjektų atstovams tema “Maisto saugos ir higienos reikalavimai prekybos įmonėse bei kitos aktualijos”.

Gruodžio 1 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus pirminės gamybos ūkio subjektams tema ,,Maisto tvarkymo reikalavimai pirminei negyvūninių maisto produktų gamybai. Mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų tvarkymo reikalavimai”.

2017 m. lapkričio 16 d.

VMVT

Lapkričio 19–20 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl veterinarinės importo kontrolės teisės aktų „veterinariniai patikrinimai“.

Lapkričio 20–23 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų posėdyje „Valstybiniai kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyrių metinės ataskaitos“.

Lapkričio 20–24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Portą (Portugalijos Respublika) kaip pranešėja dalyvauti gyvūnų mitybos mokymo veiklos organizavimo ir įgyvendinimo mokymuose.

Lapkričio 20 d. 10 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Mantas Staškevičius ir vyriausiasis specialistas Donatas Valavičius dalyvaus baigiamajame Lietuvos ilgalaikės pieno sektoriaus plėtros strategijos posėdyje.

Lapkričio 20 d. VMVT Konferencijų salėje (Siesikų g. 15D, Vilnius) vyks praktiniai mokymai "Darbas su Integralia maisto ir veterinarijos informacine sistema". Dalyvaus teritorinių VMVT darbuotojai.

Lapkričio 20 d. 13 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Mantas Staškevičius ir vyriausiasis specialistas Donatas Valavičius dalyvaus Pieno tarybos posėdyje.

Lapkričio 22–23 d. Kaune, Tilžės g. 18, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija  organizuoja tarptautinius mokymus „Afrikinio kiaulių maro apsaugos ir prevencijos priemonės laukinėje faunoje ir kiaulių laikymo vietose“. Įsakymas dėl mokymų.

Lapkričio 23–24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Ekspertų posėdyje dėl genetinės medžiagos produktų – E001930 (deleguotieji teisės aktai pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 429/2016).

Lapkričio 23–24 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Jungtinės darbo grupės posėdyje dėl skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos bei administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo.

Lapkričio 24 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Klaipėdą dalyvauti ir skaityti pranešimą 5-oje nacionalinėje užkrečiamųjų ligų konferencijoje „Nuo tvarto iki stalo“ – sukėlėjų atsparumo situacija, gyvūnų sveikata ir maisto sauga.

Lapkričio 24 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus l.e.p. vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virginijus Jauga, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis, vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Gamtos tyrimų centro organizuojamoje konsultacijoje dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos bei invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos. Susitikimas vyks Muitinės mokymo centre (Jaruzalės g. 25, Vilnius).

Lapkričio 25 d.–gruodžio 2 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Nakuru (Kenijos Respublika) dalyvauti Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Europos Komisijos organizuojamuose snukio ir nagų ligos kontrolės, nustatymo bei klinikinių ir epidemiologinių tyrimų mokymuose realiuoju laiku.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 21 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Lisaboną (Portugalija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 18 – tame keitimosi kylančiomis rizikomis tinklo susitikime.

Lapkričio 22 d. – 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Tomas Petruškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos karalystė) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare pašarų priedų nustatymo klausimais.

Lapkričio 22 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos (ESRL – galvijų tuberkuliozei) organizuojamame Europos nacionalinių laboratorijų susitikime tuberkuliozės klausimais.

Lapkričio 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Lietuvos standartizacijos departamento organizuojamuose mokymuose „Lietuvos standartų, skirtų mikrobiologiniams maisto produktų tyrimams (FprEN ISO 11290-1:2017 ir FprEN ISO 11290-2:2017), reikalavimai“ (Lietuvos standartizacijos departamentas, Algirdo g. 31, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 19–25 d. į Mongoliją kaip trumpalaikiai  Lietuvos Respublikos ir Mongolijos dvišalio projekto Nr. (49.9.12) S49-143/BSR-29 „Parama Mongolijai maisto saugos ir kontrolės srityje“ ekspertai vyksta:
1. VMVT Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus.
2. VMVT Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė.

Lapkričio 20 d. 13 val. VMVT Panevėžio VMVT salėje bus organizuojami mokymai ikimokyklinio, mokyklinio ugdymo įstaigų maitinimo skyrių vadovams, virėjams, dietistams, visuomenės sveikatos specialistams tema "Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose ir stovyklose pakeitimai ir naujovės“.

Lapkričio 21 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Lapkričio 21–25 d. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidmantas Dabašinskas vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“.

Lapkričio 21 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 21 d. 10 val. VMVT Palangos VMVT inspektoriai dalyvauja korupcijos prevencijos mokymuose, kurie vyks VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda).

Lapkričio 22 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus ir kompetencijos vertinimą ūkininkams ir gyvūnų laikytojams, tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 22 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus gyvulių savininkams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Lapkričio 23 d. 9 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) bus vykdomas egzaminas kvalifikacijos pažymėjimui gauti, suteikiantis teisę imti pieno mėginius atsiskaitymo tikslais.

Lapkričio 23 d. 11 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų augintinių pasų išdavimo, veterinarijos paslaugų teikėjų klasifikavimo, veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo, šunų ir kačių nekomercinio judėjimo ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 23 d. 14 val. VMVT Švenčionių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Adomavičius ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Lilija Klimovič dalyvaus pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse ir kt. aktualiais klausimais. Pasitarimas vyks VMVT Švenčionių VMVT patalpose (Kelininkų g. 4, Švenčionys).

Lapkričio 23 d. 15 val. VMVT Palangos VMVT organizuoja pasitarimą-diskusiją tema „Sveikatai palankios mitybos organizavimas vaikų ugdymo įstaigose, planuojami pokyčiai ir esami pasiekimai, tiekiamo maisto sauga ir kokybė“ su Palangos m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, vaikų ugdymo įstaigų atsakingais darbuotojais, savivaldybės gydytoja, visuomenės sveikatos biuro specialistais, vaikų tėvais. Pasitarimas vyks savivaldybės salėje (Gintaro g. 33A, Palanga).

Lapkričio 24 d. 9 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 24 d. 11 val. VMVT Šilalės VMVT l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Egidijus Jakštas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Aurelija Staškutė dalyvaus pasitarime Šilalės rajono savivaldybėje dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Lapkričio 24 d. 11.30 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Biologinio saugumo reikalavimai avių, ožkų ir galvijų laikymo vietose“.

Lapkričio 24 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT, adresu Kęstučio g. 13, Raseiniai, vyks mokymai maisto tvarkymo subjektų atstovams tema „Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“. Mokymuose dalyvaus VMVT Raseinių VMVT vyriausieji specialistai-maisto produktų inspektoriai.

Lapkričio 24 d. 13.30 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su mokyklų vadovais, vaikų maitinimo paslaugos teikėjais ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistais tema "Mokyklinio amžiaus vaikų mityba. Valgiaraščių rengimo reikalavimai ir dažniausiai nustatomų neatitikimų apibendrinimas“.

Lapkričio 24 d. 14 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su Vilkaviškio rajono medžiotojais dėl nustatyto pirmo Afrikinio kiaulių maro  atvejo sumedžiotame šerne Vilkaviškio rajone.

2017 m. lapkričio 09 d.

VMVT

Lapkričio 13–17 d. Lietuvoje vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditas DG(SANTE)/2017-6116 siekiant įvertinti gyvūnų sveikatos kontrolės dėl afrikinio kiaulių maro įgyvendinimą.

Lapkričio 13–14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Mokslinio tinklo zoonozių stebėsenos duomenų Specifinio TSE duomenų rinkimo pogrupio posėdyje.

Lapkričio 13 d. ir 16 d. VMVT Konferencijų salėje (Siesikų g. 15D, Vilnius) vyks praktiniai mokymai "Darbas su Integralia maisto ir veterinarijos informacine sistema". Dalyvaus teritorinių VMVT darbuotojai.

Lapkričio 13–16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Orinta Rimašaitė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Antimikrobinio atsparumo prevencija ir kontrolė“.

Lapkričio 14–16 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) kontaktinių asmenų 33-ajame susitikime.

Lapkričio 14–18 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (ekologiškų produktų importas)“.  

Lapkričio 17 d. 10 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame ūkinės veiklos kontrolės koordinavimo grupės posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 12 d. – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Lina Mitkevičienė vyksta į Vageningeną (Nyderlandų karalystė) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare hormonų nustatymo klausimais.

Lapkričio 14 d. – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros ir valstybių narių vaistų kontrolės agentūrų vadovų susitikime.

Lapkričio 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Kauno technologijos universiteto Maisto instituto organizuojamoje konferencijoje “Maistas 2030: tyrimai ir inovacijos žemės ūkio ir maisto sistemai” (KTU Maisto mokslų ir technologijų kompetencijos centras, Radvilėnų pl. 19B-304, Kaunas).
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 13-15 d. VMVT Rietavo VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Montvydas dalyvaus susitikimuose su Rietavo savivaldybės Liolių k., Girėnų k., Bubėnų k. gyventojais. Susitikimų metu gyventojai bus supažindinami su biologinio saugumo reikalavimais mažuose kiaulių ūkiuose, afrikinio kiaulių maro situacija.

Lapkričio 15 d. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus UAB Augevidus prekyvietėje „Halė“  prekiautojams, adresu Radvilų g. 2, Radviliškis, dėl teisės aktų reikalavimų prekiaujant greitai gendančiais maisto produktais.

Lapkričio 15 d. VMVT Radviliškio VMVT patalpose (Gedimino g. 63 A, Radviliškis) vyks mokymai gyvūnų vežėjams, tema „Gyvūnų gerovė vežimo metu“.

Lapkričio 15 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema "Naujų teisės aktų aptarimas. Esamų problemų sprendimas“.

Lapkričio 15 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT viršininkas Alvydas Montvydas dalyvaus Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl padarytos žalos žemės ūkiui įvertinimo bei afrikinio kiaulių maro prevencijos. Posėdis vyks Rietavo savivaldybės administracijoje, Laisvės a. 3.

Lapkričio 15 d. 11 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos metinio plano įgyvendinimo ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas, neužkrėstos šalies statusui palaikyti tyrimų atlikimo, pakeistų teisės aktų dėl gyvūnų augintinių pasų išdavimo bei reikalavimų veterinarinių paslaugų teikėjams ir kiti aktualūs klausimai.

Lapkričio 15 d. 13 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks savivaldybės posėdžių salėje (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).

Lapkričio 15 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims oraganizuoja seminarą, tema "Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose ir stovyklose pakeitimai ir naujovės" (konferencijų salė, Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 15 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT l.e.p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vytautas Jasaitis dalyvaus prekybos paskirties pastato statybos darbų užbaigimo priėmimo komisijoje (Miško g. 7, Šilutė).

Lapkričio 15 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai) organizuojami mokymai su medžiotojų klubo „Rambynas“ medžiotojais. Temos: „ Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, mėginių paėmimo tvarka,  taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Egidijus Jakštas dalyvaus Šilalės rajono savivaldybės šaukiamame Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Posėdžio tema: Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausioji specialistė – maisto produktų inspektorė Virginija Kirjanovienė dalyvaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Šilutės skyriaus (Tulpių g. 10, Šilutė) seminare – viešojoje konsultacijoje „Sveikatos sauga mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas“ ir skaitys pranešimą „Bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių valstybinės kontrolės rezultatai“.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos r. savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Lapkričio 16 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai) organizuojami mokymai su  medžiotojų būrelio „Žukai“ medžiotojais. Temos: „ Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, mėginių paėmimo tvarka,  taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Lapkričio 17 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema “Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo rezultatų įvertinimas. Kryžminė tarša ir jos prevencija viešojo maitinimo įmonėje”. Mokymai vyks Druskininkų turizmo ir informacijos centro patalpose (Gardino g. 3, Druskininkai).

2017 m. lapkričio 03 d.

VMVT

Lapkričio 5–10 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Barseloną (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Lapkričio 6–8 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos platformos dėl maisto švaistymo ir atliekų posėdyje.

Lapkričio 7 d. 10 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame ūkinės veiklos kontrolės koordinavimo grupės posėdyje.

Lapkričio 7–10 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų mitybos, Kontrolės ir importo sąlygų darbo grupės posėdyje.

Lapkričio 8–10 d. VMVT direktorius Darius Remeika ir Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos DG SANTE ir Čekijos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuojamoje aukšto lygio konferencijoje dėl afrikinio kiaulių maro.

Lapkričio 8 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis, vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė, vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis ir Teisės skyriaus vedėjas Raimondas Andrijauskas dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo nario K. Mažeikos organizuojamame susitikime dėl gyvūnų augintinių veisimo veiklos kontrolės ir visuotinio gyvūnų augintinių ženklinimo praktinio įgyvendinimo.

Lapkričio 8 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 str. pakeitimo įstatymo projekto.

Lapkričio 9 d. 13 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas "Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui”.

Lapkričio 9 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sudarytos darbo grupės laukinių gyvūnų gerovės klausimamas spręsti posėdyje, kuris vyks Aplinkos apsaugos agentūroje (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius).
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 6 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė ir Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Jacevičius vyksta į Jūrmalą (Latvijos Respublika) dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regioninio biuro organizuojamuose mokymuose „Biologinės rizikos valdymas“.

Lapkričio 7 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame kasmetiniame darbo grupės susitikime „Zoonoziu monitoringo antimikrobinio rezistentiskumo duomenu ataskaita“.

Lapkričio 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus konferencijoje „Visuomenės sveikatos kongresas 2017“, kurią organizuoja Vilniaus m. sav. visuomenės sveikatos biuras, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ir partneris Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija („Litexpo“ parodų rūmai, Laisvės pr. 5, Vilnius).

Lapkričio 9 d. – 10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Inesa Savickaitė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti susitikime dėl maisto kokybės skirtumų, tam pačiam prekės ženklui, skirtingose ES šalyse.
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 6 d. VMVT Širvintų VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose kontrolės aktualijos, afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų situacija, užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas ir kiti einamieji klausimai.

Lapkričio 7 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Lapkričio 7 d. 14 val. VMVT Akmenės VMVT atstovai dalyvaus Akmenės rajono savivaldybės salėje organizuojamame ekstremalių situacijų posėdyje dėl Afrikinio kiaulių maro Lietuvoje.

Lapkričio 7 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus Druskininkų turgavietės administracijai ir prekiautojams, tema “VMVT keliamų reikalavimų prekybai žemės ūkio ir maisto produktais prekyvietėse įgyvendinimas”.

Lapkričio 7–10 d. į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti mokymuose „Šunų ir kačių judėjimas“ vyksta:
1. VMVT Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rasa Jakelytė;
2. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rūta Bajorūnaitė.

Lapkričio 8 d. 8 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja teorinius mokymus su praktiniais klausimais privatiems veterinarijos gydytojams tema “Gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų identifikavimas, informacijos perdavimas ligų įtarimų ir patvirtinimų metu, bendradarbiavimas su gyvulių laikytojais ir teritorine VMVT”.

Lapkričio 8 d. 9 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su veterinarijos paslaugų teikėjais, tema:  „Veterinarinių vaistų panaudojimo kontrolė, biologinio saugumo reikalavimų kontrolė. Gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos ir veterinarijos paslaugų teikėjo reikalavimų naujovės“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 8 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą Kretingos rajono savivaldybėje dėl viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės gerinimo.
 
Lapkričio 8 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus ir kompetencijos vertinimą kailinių žvėrelių laikytojams, tema: „Kailinių žvėrelių gerovės reikalavimų užtikrinimas laikymo vietose ir žudymo metu“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 8 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus miltinės ir kreminės konditerijos gaminių gamybos subjektams, tema “Miltinės ir kreminės konditerijos produkcijos kokybės, saugos, ženklinimo pažeidimų prevencija. Akrilamido susidarymas maisto gamybos procesuose ir jo kiekio mažinimo galimybės”.

Lapkričio 9 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis dalyvaus Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks savivaldybės posėdžių salėje (Savanorių g. 29A, Kretinga).

Lapkričio 9 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose kontrolė, afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų situacija, užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas.

Lapkričio 10 d. 8 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) viršininko pavaduotojas Mindaugas Kašinskas praves praktinius mokymus UAB “Mažeikių rugelis” Ylakių paukštyno darbuotojams ir VMVT Skuodo VMVT pareigūnams dėl TRACES sistemoje išrašomų 2 kategorijos ŠGP išvežimui skirtų komercinių dokumentų ir jų klonavimu į INTRA TRACES sertifikatus.

Lapkričio 10 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuojamas pasitarimas su Šilutės rajono medžioklės plotų naudotojais. Temos: „ Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Lapkričio 10 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su ŠGP tvarkytojais ir ŠGP vežėjais tema "ŠGP tvarkomų subjektų valstybinės veterinarinės kontrolės problemos ir sprendimo būdai“.

2017 m. spalio 26 d.

VMVT

Spalio 30 d.–lapkričio 2 d. į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) dalyvauti Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų Ekonomikos forume ir dvišaliuose susitikimuose su JAE veterinarijos tarnybos atstovais vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas;
2. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė.

Spalio 30 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto (Tilžės g. 18, Kaunas) Gyvūnų gerovės centro organizuojamame renginyje ir skaitys pranešimą tema „Gyvūnų gerovė ir jų apsauga – bendras tikslas“.

Spalio 30 d. 14 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus atstovai dalyvaus Vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegijos posėdyje skirtingos maisto produktų sudėties klausimams aptarti.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 30 d. – lapkričio 2 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė vyksta į Ankarą (Turkija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame seminare „Dėl maisto saugos ir kokybės: maistas specialiems mitybiniams poreikiams“, kuriame bus skaitomi pranešimai.

Teritorinės VMVT

Spalio 31 d. VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas Linijus Valiuška dalyvaus Kauno miesto savivaldybėje VMVT Kauno VMVT inicijuotame pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 31 d. 9 val. 30 min. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Jūratė Nenortienė dalyvaus pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarimas vyks Alytaus rajono savivaldybėje, adresu Pulko g. 21, Alytuje.

Spalio 31 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks kvalifikacinis egzaminas (teorinė dalis) Skerdžiamų ar žudomų gyvūnų gerovės kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos pažymėjimui gauti.

Spalio 31 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g.1, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.) organizuojamas pasitarimas su rajono savivaldybės administracijos atsakingais asmenimis ir policijos atstovais dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Lapkričio 2 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT l.e.p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vytautas Jasaitis dalyvaus restorano-picerija pastato statybos darbų užbaigimo priėmimo komisijoje (Atgimimo al. 4 A, Šilutė).

Lapkričio 2 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kvietinių g. 8, Gargždai) kviečia ūkininkus į mokymus dėl ūkinių gyvulių ženklinimo ir registravimo. Išklausiusieji gaus pažymėjimus.

Lapkričio 2 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su Tauragės savivaldybės atstovais dėl valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencijos gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Lapkričio 2 d. 16 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su Tauragės rajono medžiotojų klubų vadovais, tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu“.

Lapkričio 3 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 3 d. 13 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks ūkinių gyvūnų laikytojų mokymai ženklinimo ir registravimo klausimais.

2017 m. spalio 19 d.

VMVT

Spalio 22–26 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Tartu (Estijos Respublika) dalyvauti Estijos gyvybės mokslų universiteto Veterinarijos ir gyvūnų mokslų instituto mokymuose afrikinio kiaulių maro klausimais.

Spalio 23–25 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Vyriausiųjų veterinarijos ir Vyriausiųjų medicinos pareigūnų bei Sveikatos apsaugos komiteto narių bendrame posėdyje dėl bendradarbiavimo ir pasirengimo kitoms gyvūnų ir žmogaus gripo epidemijos bangoms.

Spalio 23–26 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje lankysis Moldovos maisto saugos agentūros (ANSA) ekspertų delegacija pagal Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektą „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“.

Spalio 23–27 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“.

Spalio 24–25 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų ir Augalų farmacijos teisės aktų skyrių darbo grupės posėdyje.

Spalio 24–26 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Ekspertų žemės ūkio rinkų klausimais grupės Alyvuogių aliejaus pogrupio susitikime ir Europos Sąjungos platformos posėdyje dėl maisto atliekų ir švaistymo.

Spalio 25–26 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Elektroninės valstybinės maisto produktų ir augalinių produktų kontrolės posėdyje.

Spalio 25–27 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Nacionalinių kontaktinių asmenų susitikime Direktyvos 2010/63/ES įgyvendinimo klausimais.

Spalio 25–27 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Ramunė Baranauskienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Žemės ūkio ir kaimo plėtros tvarumo ir kokybės ekspertų grupės posėdyje.

Spalio 26 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus seminare „BJRS įgyvendinimas. Bioekonomikos ir kaimo plėtros projektai“.

Spalio 26 d. 10 val. VMVT direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Vidmantas Paulauskas susitinka su Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovu.

Spalio 26 d. 13 val. VMVT direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Vidmantas Paulauskas susitinka su Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovu.

Pavaldžios įstaigos

Spalio 24 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Moldovos maisto saugos agentūros (ANSA) ekspertų delegacija pagal Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektą „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“.

Spalio 23 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Baranauskienė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“.

Spalio 25 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Venecija (Italija) dalyvauti vėžiagyvių ligų referentinių laboratorijų susitikime.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 23–27 d. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė vyksta į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose “Saugomos kilmės vietos nuoroda (PDO), saugoma geografinė nuoroda (PGI) ir garantuotas tradicinis gaminys (TSG) (rinkos kontrolė)“.

Spalio 23 d. 9 val. 30 min. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius dalyvauja žuvies cecho pastato praplėtimo statybos darbų užbaigimo priėmimo komisijoje.

Spalio 23 d. 9 val. 45 min. VMVT Pakruojo VMVT viršininkė V. Svečiulienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius A. Tepelis dalyvaus Pakruojo rajono savivaldybės inicijuotame pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarimas vyks rajono savivaldybės salėje (Kęstučio g. 4, Pakruojis).

Spalio 23 d. 10 val. VMVT Šilalės valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Pietinio Kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) vyks „Asmenų, skerdyklose žudančių gyvūnus ir dalyvaujančių jų žudyme, kvalifikacijos egzaminas“. Išlaikius egzaminą, bus išduodami kompetencijos pažymėjimai.

Spalio 23 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) organizuoja pasitarimą “Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse” su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, policijos ir aplinkos apsaugos atstovais.

Spalio 23 d. 15 val. pieno produktų gamybos įmonėje UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (Pramonės g. 8, Utena), atsakingi VMVT Utenos VMVT ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ specialistai dalyvaus Moldovos delegacijos mokymų, tema „Fizinių ir cheminių rodiklių pieno produktuose nagrinėjimas“, metu.

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams, ūkininkams tema "Pieno tinkamumo sūrių gamybai tyrimų praktiniai mokymai“.

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Spalio 24 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) vyks susirinkimas kartu su pieno supirkėjais ir punktų vedėjomis tema „Kontrolinių pieno mėginių (paimtų iš bendrų talpų) atsakymų analizė, lyginant su statytojų tyrimų rezultatais. Neatitikimų priežastys“.

Spalio 24 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios g. 35a, Palanga) organizuoja pasitarimą su Palangos savivaldybės administracijos, policijos ir aplinkos apsaugos atstovais „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse Palangos miesto savivaldybėje“.

Spalio 25 d. VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas Linijus Valiuška dalyvaus Kauno rajono savivaldybėje Kauno VMVT inicijuotame pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 25 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su savivaldybės administracijos bei policijos atstovais, kurio metu bus aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 25 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT salėje (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su savivaldybės administracijos, seniūnijos, aplinkosaugos ir policijos atstovais, kurio metu bus aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 25 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus išduodami pažymėjimai.

Spalio 25 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono savivaldybės administracijos bei Varėnos rajono policijos komisariato atstovais. Pasitarimo metu bus aptarti bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 25 d. 11 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento ir Higienos instituto organizuojamame seminare, kuris vyks VšĮ Regioninėje ligoninėje (Kalno g. 40, Telšiai), tema „Antimikrobinio atsparumo samprata, valdymas, priežiūra ir prevencija“.

Spalio 25 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams, ūkininkams tema "Pieno tinkamumo sūrių gamybai tyrimų praktiniai mokymai“.

Spalio 25 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su socialiniais partneriais, tema „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse“.

Spalio 25 d. 14 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos G. 62, Klaipėda) vyks pasitarimas su valstybės ir savivaldybių institucijų atsakingais asmenimis dėl valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencijos gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityje.

Spalio 25 d. 14 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Neringos savivaldybės, Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių administracijos, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atsakingus asmenis į pasitarimą dėl institucijų bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 26 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT (Biržų k., Veterinarijos g. 1, Biržų r. sav.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose kontrolės aktualijos, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų situacija, užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, pristatoma informacija iš mokslinio seminaro apie atsakingą antimikrobinių medžiagų naudojimą gyvulininkystės ūkiuose.

Spalio 26 d. 11.15 val. siekdama kompetentingų institucijų glaudaus bendradarbiavimo, VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarime kviečiami dalyvauti Kaišiadorių rajono savivaldybės, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūros ir Kaunos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato atstovai.

Spalio 27 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų situacijos aptarimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos darbų planavimo, veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos pasikeitimo, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo aktualijų ir kitais einamaisiais klausimais.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių „Kranto“ progimnazijos moksleiviais, tema „Karjeros diena VMVT“.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2 F., Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su savivaldybės administracijos, seniūnijos, aplinkosaugos ir policijos atstovais, kurio metu bus aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams, ūkininkams tema "Druskos mažinimo maisto produktuose strategija, problemos ir jų sprendimo būdai“.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano įgyvendinimo bei biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose kontrolės aktualijos, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų situacija, užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas ir kiti einamieji klausimai.

Spalio 27 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Spalio 27 d. 15 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojamas pasitarimas su ūkininkais dėl biologinio saugumo reikalavimų taikymo galvijų, kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsena bei situacija Europoje, gyvulių ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Spalio 28–30 d. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė vyksta į Trumsės uostą (Norvegijos Karalystė) atlikti UAB „Marlino“ žvejybinio laivo "TAURUS" patikrinimą.

2017 m. spalio 11 d.

VMVT

Spalio 16–17 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Mokslinio tinklo 12-jame susitikime dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) klausimų.

Spalio 16–19 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Čekijos Respubliką dalyvauti Europos Komisijos (EK) organizuojamoje Pasaulinės tarp valstybių plintančių gyvūnų ligų pažangios kontrolės programos (GF-TADS) ekspertų misijoje dėl afrikinio kiaulių maro.

Spalio 17 d. 14 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame ūkinės veiklos kontrolės koordinavimo grupės posėdyje.

Spalio 17–21 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis vyksta į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“ .

Pavaldžios įstaigos

Spalio 15 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas Darius Nienius vyksta į Kopenhagą (Danijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės  žuvų ligų laboratorijos (EURL for Fish Diseases) organizuojamame seminare „Įvadas į žuvų ligų histopatologinius tyrimus“.

Spalio 16 d. – 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame bendrame zoonozių bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ekspertų darbo grupių susitikime susijusiame su duomenų perdavimu.

Spalio 16 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame bendrame zoonozių bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ekspertų darbo grupių susitikime susijusiame su duomenų perdavimu bei zoonozių duomenų perdavimo darbo grupės 35 - jame posėdyje.

Spalio 17 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Daiva Brukštienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare mikotoksinų nustatymo klausimais.

Spalio 17 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Turiną (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymasis, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“.

Spalio 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto darbo grupės posėdyje.

Spalio 18 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinės referentinės bruceliozės laboratorijos organizuojamuose mokymuose (EU BRUCELLA SEROLOGY 2017 TRAINING SESSION).

Spalio 18 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Erika Paškauskaitė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymo klausimais.

Spalio 18 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Janina Šataitė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare sunkiųjų metalų likučių nustatymo klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 16-17 d. nuo 9 val. iki 16 val. VMVT Alytaus VMVT organizuojami mokymai ūkininkams tema „Verslumo ugdymas“. Mokymai vyks VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus). Bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Spalio 16 d. 9.30 val. VŠĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, adresu Muziejaus g. 8, Raseiniai, organizuojamas renginys skirtas Pasaulinei maisto dienai. Renginyje dalyvauja VMVT Raseinių VMVT vyr. specialistai – maisto produktų inspektoriai.

Spalio 17 d. VMVT Radviliškio VMVT maisto inspektoriai dalyvaus RADVILIŠKIO VŠĮ „Versli Lietuva“  (Gedimino g. 8, Radviliškis) organizuojamame renginyje „Geroji verslo praktika – viešasis maitinimas“.

Spalio 17 d. VMVT Radviliškio VMVT su moksleiviais Radviliškio rajono Šaukto pagrindinėje mokykloje organizuoja paskaitą gyvūnų gerovės tema „Mylėk, gerbk, globok“.

Spalio 17 d. 14 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja susitikimą su Molėtų rajono pieno supirkimo punktų vadovais ir pieno punktų supirkėjomis dėl veterinarinio patvirtinimo numerio suteikimo reikalavimų.

Spalio 17–20 d. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mindaugas Kašinskas vyksta į Salonikus (Graikijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (Europos Sąjungos vidaus prekyba gyvais gyvūnais ir gyvūniniais produktais)“.

Spalio 18 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Rungos g. 5, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą “Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse” su Elektrėnų savivaldybės administracijos, policijos ir aplinkos apsaugos atstovais.

Spalio 18 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, sveikos bandos statuso įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Spalio 18 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus susirinkime su Lazdijų rajono medžiotojų būrelių vadovais dėl gyvūnų užkrečiamų ligų kontrolės ir prevencinių priemonių ir veterinarinių reikalavimų medžioklės metu vykdymo.

Spalio 18 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT Jurbarko rajono savivaldybėje (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas) inicijuoja pasitarimą dėl institucijų bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarime dalyvaus VMVT Jurbarko VMVT, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, Marijampolės AVPK Jurbarko PK ir Kauno RAAD Jurbarko agentūros atstovai.

Spalio 18 d. 15 val. VMVT Šakių VMVT organizuoja susitikimą su Šakių rajono medžiotojų klubų vadovais tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu".

Spalio 19 d. 08.30-17.00 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) kartu su  Aleksandro Stulginskio universitetu organizuoja mokymus "Pieno ūkio tvartų technologiniai sprendimai". Išklausiusiems mokymus bus išduoti Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai galvijų, avių, ožkų ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo, gyvulių ženklinimo, sanitarijos, kiti einamieji klausimai.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti einamieji darbo klausimai.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybėje inicijuotame pasitarime dėl institucijų bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 19 d. 15.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Neringos savivaldybės, Klaipėdos miesto ir rajono medžiotojų klubų vadovus ar jų įgaliotus asmenis į pasitarimą dėl veterinarinių reikalavimų medžioklėje, afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kitų aktualių klausimų.

Spalio 19 d. 16 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su Molėtų rajono medžioklės plotų naudotojais ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūros atstovais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių taikymo.

Spalio 20 d. 13 val. VMVT Alytaus VMVT organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams tema „Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“. Mokymai vyks VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus).

Spalio 20 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuojamas pasitarimas su Telšių rajono medžioklės plotų naudotojais. Temos: „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Spalio 20 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pasitarimas tema „Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų įgyvendinimas“, kuriame dalyvaus rajono kailinių gyvūnų augintojai.

2017 m. spalio 06 d.

VMVT

Spalio 9–12 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinių audito sistemų dėl Reglamento (EB) Nr.882/2004 4(6) straipsnio ekspertų posėdyje.

Spalio 10 d. į Lomžą (Lenkijos Respublika) susitikti su Lenkijos veterinarijos vyriausiuoju inspektoriumi afrikinio kiaulių maro strategijos ir jos įgyvendinimo klausimais vyksta:
1. VMVT direktorius Darius Remeika;
2. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas;
3. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis.

Spalio 10–12 d. į Liuksemburgą (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamose stalo pratybose dėl protrūkių koordinavimo ir atsako vyksta:
1. VMVT Skubios veiklos skyriaus l. e. p. patarėja Vilija Grigaliūnienė;
2. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Rita Sadūnaitė.

Spalio 12–13 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas vyksta į Bratislavą (Slovakijos Respublika)  dalyvauti Bratislavos vartotojų viršūnių susitikime „Vienoda maisto produktų kokybė visiems gyventojams“.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 8 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga “organizuojamuose mokymuose „GMO rizikos vertinimas“.

Spalio 9 d. – 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 17 – tame Mikrobiologinio rizikos vertinimo tinklo susitikime.

Spalio 9 d. – 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Inesa Savickaitė vyksta į Bukareštą (Rumunija) dalyvauti Higienos, visuomenės sveikatos ir veterinarijos institute organizuojamame specialiame ES šalių ekspertų grupės “Drėgmės kiekis paukštienoje” susitikime.

Spalio 10 d. – 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) Veterinarinių medicininių produktų liekanų duomenų rinkimo ir jungtiniame Veterinarinių medicininių produktų liekanų bei Pesticidų liekanų duomenų rinkimo darbo grupių susitikime.

Spalio 9 d. – 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimvydas Falkauskas vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame Afrikinio kiaulių maro darbo grupės susitikime.

Spalio 10 d. – 12 d. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas organizuoja mokymus tema „Bičių nozemozės tyrimai. V. destructor, Nosema spp. sporų aptikimas. Išmatų tyrimas“ (NMVRVI, Vilnius).

Spalio 11 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 17 – tame kasmetiniame pesticidų stebėsenos grupės susitikime.

Spalio 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus „Thermo Fisher Scientific“ organizuojamame seminare „MOKSLO DIENA, 2017“ (Vilniaus Universiteto Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Spalio 9 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje ir pristatys pranešimą tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacija Lietuvoje ir Skuodo rajone“.

Spalio 9–13 d. į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Nenumatytų atvejų planavimas ir gyvūnų ligų kontrolė (afrikinis kiaulių maras)“ vyksta:
1. VMVT Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis;
2. VMVT Pakruojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė.

Spalio 9–14 d. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Jolanta Jacunskaitė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena“.

Spalio 9 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) viršininkas Antanas Bauža ir viršininko pavaduotoja Jūratė Mačiulienė organizuoja susitikimą su Klaipėdos miesto vaikų ikimokyklinių įstaigų vadovais, tema „Žarnyno infekcinių ligų, plintančių per maistą, valdymas“.

Spalio 10 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Kęstutis Burba vyksta į Liepoją (Latvijos Respublika) atlikti UAB “Banginis“ žvejybinio laivo TOVĖ patikrinimą.

Spalio 10 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT kartu su Kauno technologijos universiteto Maisto instituto specialistais organizuoja pieno tinkamumo sūrių gamybai tyrimų praktinius mokymus ūkininkams, gaminantiems pieno produktus tiesioginiam pardavimui. Mokymai vyks Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus konferencijų salėje (S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda).

Spalio 10 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: AKM situacija; biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose; užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas; smulkių kiaulių ūkių patikrinimai; einamieji klausimai.

Spalio 10 d. 10 val. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja pasitarimą dėl 1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP) ir šalutinių gyvūninių produktų gaminių (toliau – ŠGPG) visuomeninio maitinimo atliekų gautų iš tarptautinio transporto, tvarkymo. Pasitarimas vyks VMVT Vilniaus VMVT, adresu Jaruzalės g. 45 08420 Vilnius. Pasitarime kviečiami dalyvauti ūkio subjektai tvarkantys visuomeninio maitinimo atliekas gautas iš tarptautinio transporto.

Spalio 10 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono medžioklės plotų naudotojais, Varėnos rajono savivaldybės administracijos ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros atstovais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių taikymo.

Spalio 10 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą  su Tauragės rajono medžiotojų klubų vadovais tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu".

Spalio 11 d. 10 val. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja pasitarimą dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarimas vyks VMVT Vilniaus VMVT, adresu Jaruzalės g. 45 08420 Vilnius. Pasitarime kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių administracijų atsakingi specialistai, vykdantys gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos reikalavimų kontrolę ir priežiūrą savivaldybių administracinėse teritorijose.

Spalio 11 d. 11 val. VMVT Telšių VMVT specialistai atsakingi už bitynų valstybinę kontrolę dalyvaus LR Žemės ūkio rūmų organizuojamame seminare Telšių rajono bitininkams, tema „Bitininkystės perspektyvos“, adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai.

Spalio 11 d. 13 val. VMVT Širvintų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Audronė Buožytė organizuoja renginį Širvintų pradinėje mokykloje, tema "Gyvūnai greta".

Spalio 12 d. 9.30 val. VMVT Kretingos VMVT Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciniame centre organizuoja renginį su pradinių klasių moksleiviais paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 12 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus žemdirbių susirinkime, kuris vyks Kazlų Rūdos savivaldybės didžiojoje salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) ir skaitys pranešimą „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose“.

Spalio 12 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Spalio 12 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus Telšių rajono ūkinių gyvūnų laikytojams temomis: "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“, „Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Spalio 12 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą Kretingos savivaldybėje (Savanorių g. 29A,  Kretinga) kartu su kitomis institucijomis dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 12 d. 15 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Spalio 12 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja diskusiją aktualiais vaikų maitinimo klausimais dėl pilnavertės ir subalansuotos mitybos organizavimo ugdymo įstaigose. Diskusijoje dalyvauja Telšių  skyriaus visuomenės sveikatos biuro ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Telšių teritorinio skyriaus atstovai.

Spalio 13 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su MK vadovais, rajono medžioklės organizatoriais ir girininkais tema „Veterinarijos reikalavimų medžioklėje vykdymas ir kontrolė“.

Spalio 14 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT darbuotojai organizuos pasitarimą su Utenos rajono bitininkais tema „Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai“. Pasitarimas vyks VMVT Utenos VMVT pasitarimų salėje, Aušros g. 84, Utena.

2017 m. rugsėjis 26 d.

VMVT

Spalio 1–2 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Mikrobiologinių kriterijų darbo grupės posėdyje.

Spalio 2–3 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas ir Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Bratislavą (Slovakijos Respublika) dalyvauti V4+7 susitikime dėl dvejopos maisto produktų kokybės Europos Sąjungos rinkoje.

Spalio 2–3 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježi Šubelko vyksta į Briuselį dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl sveikatos taisyklių šalutiniams gyvūniniams produktams posėdyje.

Spalio 2–5 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė vyksta į Dubliną (Airija) dalyvauti Europos Komisijos kontaktinių asmenų susitikime dėl maisto klastočių klausimų.

Spalio 3 d. 9.30 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Spalio 4 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė –valstybinė maisto produktų inspektorė Vita Šturmienė dalyvaus LR SAM organizuojamame darbo grupės posėdyje dėl vaikų maitinimo organizavimo gerinimo

Spalio 4–27 d. į Čangdžou (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti Dziangsu provincijos kontrolės, karantino ir kokybės tyrimo centro organizuojamuose maisto produktų saugos ir kontrolės mokymuose vyksta:
1. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė;
2. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mantas Staškevičius.

Spalio 5–6 d. VMVT direktorius Darius Remeika ir Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti gumbelinės ligos seminare.

Spalio 5–6 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl Reglamento (EB) 882/2004 įgyvendinimo (15 straipsnio 5 dalis), Reglamentas (EB) Nr. 669/2009) ir Ekspertų darbo grupės dėl valstybinės gyvūninio maisto kontrolės (importo sąlygos) posėdžiuose.

Pavaldžios įstaigos

Spalio 2 d. – 4 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Taliną (Estija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) patariamojo forumo 65 – ajame plenariniame posėdyje.

Spalio 4 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus 2 – oje tarptautinėje Vilniaus užkrečiamųjų ligų konferencijoje (Lietuvos mokslų akademija, Vilnius).

Spalio 4 d. – 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausioji bioinžinierė Simona Pilevičienė vyksta į Briuselį (Belgijos karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos ir Centrinių referentinių atrajotojų maro ir galvijų žvynelinės ligos organizuojamame pirmajame pasitarime dėl ligų paplitimo ir situacijos Europoje, profesionalumo testų rezultatų bei naujovių laboratorinės diagnostikos srityje.

Spalio 4 d. – 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos L.monocytogenes organizuojamuose praktiniuose mokymuose „L.monocytogenes kolonijų skaičiavimas vadovaujantis standartu EN ISO 7218“.

Spalio 8 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „GMO rizikos vertinimas“.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 2 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Spalio 2 d. 14 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, LT-89235 Mažeikiai) organizuojamas pasitarimas su Mažeikių rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais ir privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai medžioklių metu, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai.

Spalio 2-5 d. VMVT Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba minint Pasaulinę pasiutligės dieną ir Pasaulinę gyvūnijos dieną organizuoja nemokamą gyvūnų augintinių vakcinacijos nuo pasiutligės akciją. Akcija vyks:
1. Spalio 2 d. nuo 16 iki 18 val. Švendubrės kaime (prie R.Sadecko įmonės parduotuvės (Švendubrės g. 8)),
2. Spalio 3-5 d. nuo 15 iki 18 val. Druskininkų mieste (P. Cvirkos g. 31, buvusiose Druskininkų VMVT administracinėse patalpose),
3. Spalio 3 d. nuo 16 iki 18.30 val. Leipalingio miestelyje (šalia Leipalingio laisvalaikio salės (Alėjos g. 3), miestelio prekyvietės teritorijoje),
4. Spalio 4 d. nuo 16 iki 18.30 val. Viečiūnuose (prie seniūnijos pastato (Jaunystės g.17)).
Tel. pasiteiravimui 8 313 60371, 51184.

Spalio 2-6 d. VMVT Ignalinos VMVT parengs straipsnį vietinei spaudai apie gyvūnus augintinius bei bešeimininkius gyvūnus.

Spalio 3 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas –inspektorius Rimantas Dirkstys Skuodo r. Ylakių gimnazijoje Pasaulinės pasiutligės ir Pasaulinės gyvūnijos dienų proga praves susitikimą-paskaitą 3-5 klasių moksleiviams tema “Mano augintinis”, vertins moksleivių piešinių konkursą.

Spalio 3 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Neries g. 1, Vilkaviškis).

Spalio 3 d. VMVT Vilniaus VMVT specialistai organizuoja renginį Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globotiniams ir vaikų dienos centro „Draugystės namai“ vaikams, adresu Vilniaus g. 13, Kalvelių k., Kalvelių seniūnija, Vilniaus rajonas.

Spalio 3 d. 13 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Lygumų seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Spalio 3 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir skaitys pranešimą „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose ir medžioklės metu“.

Spalio 3 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų maisto ruošimo skyrių atsakingais darbuotojais tema „Maitinimo organizavimas vaikų ugdymo įstaigose“. Pasitarime dalyvaus ir Druskininkų savivaldybės administracijos bei Druskininkų visuomenės sveikatos biuro atsakingi specialistai.

Pasaulinės gyvūnijos dienos proga VMVT Palangos VMVT  veterinarijos gydytojai –inspektoriai  nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės, konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos ir priežiūros klausimais.
Vakcinacija bus atliekama:  
Spalio 3 d. 10 val. Aikštelėje įvažiavus prie Liepojos plento Nr.10, Palanga.
                  14 val. Nemirsetoje prie autobusų stotelės, Klaipėdos plentas, Palanga.
Spalio 4 d. 10:30 val. s/b „Pavėsis“, Palanga.

Spalio 4 d. Lazdijų rajone Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti privatūs veterinarijos gydytojai V. Dranginis, G. Juozulynienė, J. Alenskas, V. Janulevičius, J. Miliauskas, V. Kvedaras nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės.

Spalio 4 d. VMVT Vilniaus VMVT specialistai kartu su Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos 4b klasės mokiniais dalyvaus Pasaulinės gyvūnijos dienos paminėjime Vilniaus gyvūnų globos namuose, L. Giros g. 114, Vilniuje. Renginio metu mokiniai apipavidalins namelius beglobėms katėms.

Spalio 4 d. VMVT Marijampolės VMVT Marijampolės "Ryto" pagrindinėje mokykloje organizuoja renginį su 4-ų klasių moksleiviais paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 4 d. VMVT Kretingos VMVT Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje organizuoja renginį su pradinių klasių moksleiviais paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 4 d. smulkių gyvūnų klinikoje S. Petrausko IĮ (Ventos g. 23, Mažeikiai) bus vykdoma gyvūnų augintinių vakcinacija nuo pasiutligės su nuolaida. Akcijos metu veterinarijos gydytojai šeimininkams patars, kaip reikia elgtis ir prižiūrėti savo augintinius.

Spalio 4 d. VMVT Ukmergės VMVT Žemaitkiemio pagrindinėje mokykloje organizuoja renginį su pradinių klasių moksleiviais paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 4 d. UAB "Aisneta" gyvūnų gydykla, esanti Vytauto g. 35, Marijampolė, vykdys akciją "Pasiutligei stop", kurios metu vakcinacijai nuo pasiutligės taikys 40 % nuolaidą.

Spalio 4 d. VMVT Utenos VMVT darbuotojai Pasaulinės gyvūnų globos dienai minėti organizuos renginį „Ištiesk pagalbos ranką gyvūnams“ Gyvūnų globos namuose, J. Basanavičiaus g. 118, Utena.

Spalio 4 d. VMVT Utenos VMVT darbuotojai dalyvaus popietėje, tema „Gamta - tai atversta knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“ Ramūno Lamausko ūkyje, Antalamėstės k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav.

Spalio 4 d. VMVT Ignalinos VMVT bus eksponuojami Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2-ų klasių mokinių piešiniai skirti Pasaulinės gyvūnų globos dienos proga, tema "Mano augintinis".

Spalio 4 d. Pasaulinės gyvūnijos, Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, dieną VMVT Trakų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rima Krasnogirienė praves pamoką–viktoriną vaikams „Ką žinome apie gyvūnus“, Trakų r. Bijūnų mokykloje-daugiafunkciniame centre.

Spalio 4 d. VMVT Šiaulių VMVT bendradarbiaudami su VĮ Šiaulių miškų urėdija Šiaulių Ragainės progimnazijoje 5 klasių mokiniams ves pamokas, tema "Ar pažįsti gyvūnus?"

Spalio 4 d. 8 val. VMVT Akmenės VMVT vyr. vet. gydytojos-inspektorės Valdonė Kazlauskienė ir Edita Stankevičienė organizuoja susitikimą-paskaitą Akmenės gimnazijoje (Laižuvos g. 7, Akmenė) su I-IV klasių moksleiviais Pasaulinės gyvūnų globos spalio 4 dienai paminėti. Vyks piešinių parodėlė gyvūnų tema.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Vytautas Mockus, skaitys pranešimą Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje (Sodų g. 7, Šilutė), skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams  AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės  klausimais. Po susirinkimo vyks renginys su gyvūnais pasaulinės gyvūnijos dienai paminėti.

Spalio 4 d. nuo 9 val. iki 18 val. UAB "Petveta" veterinarijos gydytojai (Laisvės g. 15a, Kretingos miestas) organizuoja šunų ir kačių vakcinacijos akciją nuo pasiutligės. Akcija skirta “Pasaulinei pasiutligės dienai” ir “Pasaulinei gyvūnų globos dienai” paminėti.

Spalio 4 d. 11 val. Pasaulines gyvūnų globos dienos proga VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais.

Spalio 4 d. 11 val. prie VMVT Rietavo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Oginskių g. 8, Rietavas) vyks pradinių klasių mokinių piešinių paroda skirta Pasaulinei gyvūnų dienai - „Visi gyvūnai reikalingi”.

Spalio 4 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT specialistai Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijoje dalyvaus renginyje "Žmogaus sąmoningumą parodo tai, kaip jis elgiasi su gyvūnais“. Renginys skirtas Pasaulinei gyvūnijos dienai.

Spalio 4 d. 11 val. VMVT Kelmės VMVT specialistai dalyvaus "Kražantės“ progimnazijoje (Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė) vyksiančiame renginyje, skirtame Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 12 val. VMVT Mažeikių VMVT specialistai dalyvaus "Vyturio“ pradinėje mokykloje (Sodų g. 14, Mažeikiai) vyksiančiame renginyje su I-IV kl. moksleiviais, skirtame Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 12 val. Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos aktų salėje vyks paskaita - edukacinis užsiėmimas „Mano augintinis“. Paskaitą apie gyvūnų gerovės svarbą, gyvūnų augintinių priežiūrą ves Jūratė Nenortienė - valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriauysioji veterinarijos gydytoja-inspektorė.

Spalio 4 d. 12.00-15.00 val. Vilniaus gyvūnų globos namų veterinarijos gydytojai nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės Vilniaus miesto gyventojams, adresu L. Giros g. 114, Vilnius.

Spalio 4 d. 13 val. minint Pasaulinę gyvūnų globos dieną, VMVT Plungės VMVT kartu su Plungės šunų mylėtojų klubu organizuoja edukacinį renginį Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos III klasės moksleiviams temomis: „Su šunimi visada saugu“ ir „Šunų „profesijos“. Renginio vieta: Dariaus ir Girėno g. 25, Plungė.

Spalio 4 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Vytautas Mockus skaitys pranešimą „Veterinarijos gydytojas – ne profesija, o gyvenimo būdas“ Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje (Sodo g. 1, Švėkšna), skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 13 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Pašvitinio seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Spalio 4 d. 15 val. VMVT Utenos VMVT darbuotojai dalyvaus pasitarime su Utenos rajono medžiotojų klubų vadovais, tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu. Užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas 2017 metais“. Pasitarimas vyks Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos skyriuje, Vyžuonų g. 17, Utena.

Spalio 4 d. VMVT Radviliškio VMVT specialistai dalyvaus Šeduvos gimnazijoje organizuojamame renginyje „Mano augintinis“, skirtame Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 5 d. 9 val. VMVT Rokiškio VMVT organizuoja renginį J. Tubelio progimnazijos pradinių klasių mokiniams, tema „Saugus elgesys su naminiais gyvūnais“, skirtą paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 5 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Spalio 5 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, smulkių kiaulių ūkių patikrinimų bei kitų aktualių klausimų.

Spalio 5 d. nuo 10 val. iki 13 val. Pasaulinės gyvūnijos dienos proga VMVT Molėtų VMVT privatūs veterinarijos gydytojai nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės, konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos ir priežiūros klausimais.

Spalio 5 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Spalio 5 d. 13 val. ASU centriniuose rūmuose (Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.) VMVT Anykščių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Dainius Žiogelis dalyvaus konferencijoje “Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų santykis” ir skaitys paskaitą “Afrikinis kiaulių maras-kas toliau?”.

Spalio 5 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT darbuotojai organizuos pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „Pasaulinė gyvūnų globos diena. Bendrieji gyvūnų gerovės reikalavimai. Atsakingas antimikrobinių medžiagų naudojimas gydant gyvūnus. 2017 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas“. Pasitarimas vyks VMVT Utenos VMVT pasitarimų salėje, Aušros g. 84, Utena.

Spalio 5 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuojamas pasitarimas su Elektrėnų savivaldybės medžiotojų būrelių ir klubų vadovais, privačiais veterinarijos gydytojais ir LR Aplinkos apsaugos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų agentūros specialistais. Pasitarimo metu bus aptarta: Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai medžioklių metu, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai.

Spalio 5 d. 15 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Linkuvos seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Spalio 5 d. 17.30 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) organizuojamas susirinkimas, tema „AKM šernų populiacijoje plitimas, rastų šernų gaišenų naikinimas. Išmokų už šernų gaišenas bei sumedžiotas šernų pateles, mokėjimo tvarka“.

Spalio 6 d. 9.25 val. Zarasų rajono Turmanto pagrindinėje mokykloje VMVT Zarasų VMVT organizuoja susitikimą su moksleiviais skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai.

Spalio 6 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos, laisvos bandos statuso veiklų ir kitais aktualiais veterinarinio darbo klausimais.

Spalio 6 d. 11 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Spalio 6 d. 12 val. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje 2-ų klasių mokiniams bus dėstoma pamoka Pasaulinės gyvūnų globos dienos proga, apie gyvūnus augintinius ir bešeimininkius gyvūnus.

Spalio 6 d. minint Pasaulinę gyvūnijos dieną VMVT Kauno VMVT vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai Marija Bižokienė ir Ramūnas Jokubauskas praves edukacinius užsiėmimus/pokalbius su moksleiviais, tema "Mes ir gyvūnai" Kauno Pilėnų pagrindinėje mokykloje ir Jonučių progimnazijoje (Garliavos apyl. sen., Kauno r.).

Spalio 7 d. Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotis organizuoja kasmetinį renginį pasaulinės gyvūnų globos dienai paminėti, kurio metu UAB "Veterinarai" veterinarijos gydytojai vykdys nemokamą gyvūnų augintinių vakcinavimą prieš pasiutligę.

Spalio 7 d. 12 val. UAB "Aisneta" (Vytauto g. 35, Marijampolė) organizuoja renginį skirtą Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti. Programa-kvietimas.

Spalio 7 d. nuo 10 val. iki 12 val. VMVT Švenčionių VMVT kartu su rajono privačiais veterinarijos gydytojais organizuoja šunų, kačių  vakcinacijos akciją nuo pasiutligės.
Akcija skirta “Pasaulinei pasiutligės dienai” ir “Pasaulinei gyvūnų globos dienai” paminėti.
Vakcinaciją vykdys privatūs veterinarijos gydytojai.
Akcija vyks:
1. K.Lukovskio veterinarinė klinika (Vidutinės k., Strūnaičio sen.)
2. G.Dalgedos veterinarinė klinika (Aučynų k., Švenčionių sen.)
3. T. Zubkovos veterinarinė klinika (Bačkininkų k., Svirkų sen.)
4. A.Petkūno veterinarinė klinika (Milkuškų k., Švenčionių sen.)
5. A.Breidoko veterinarinė klinika (Kaltanėnų mst., Kaltanėnų sen.)
6. A.Vigelienės veterinarinė klinika (Pabradė, Malūno g. 18)
7. R.Grigaitės IĮ „Vetrasa“ (Švenčionėliai, Žilvičių g. 14-28)
8. R.Menkovos IĮ (Pabradė, Vilniaus g. 37)

2017 m. rugsėjis 21 d.

VMVT

Rugsėjo 25–26 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ministrų konferencijoje dėl tolesnių veiksmų, susijusių su neseniai įvykusiu fipronilo incidentu.

Rugsėjo 25 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės naujo maisto ir toksikologinės saugos skyriaus posėdyje.

Rugsėjo 25–28 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose “Maisto grandinės valstybinės kontrolės nauji tyrimo metodai (elektroninė prekyba)“.

Rugsėjo 26–28 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame seminare „Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninis maistas)“.

Rugsėjo 27–28 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame seminare dėl dvejopos maisto produktų kokybės.

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 25 – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė vyksta į Taliną (Estija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame Komunikacijos ekspertų darbo grupės susitikime.

Rugsėjo 25 - 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Gertrūda Šeškutė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti mokymuose, skirtuose viso genomo sekvenavimo taikymo Europos referentinėse laboratorijose antimikrobinio rezistentiškumo stebėsenai.

Rugsėjo 25 - 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Asta Pereckienė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti mokymuose „Mycobacter spp. išskyrimas, identifikavimas ir molekulinis bakterijų kultūrų patvirtinimas“, kuriuos organizuoja Galvijų Tuberkuliozės CRL (Centrinė referentinė laboratorija).

Rugsėjo 25 - 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Veibridžą (Jungtinė Karalystė) dalyvauti mokymuose „Paukščių gripo ir Niukaslio ligos tyrimai“.

Rugsėjo 25 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis ekspertai iš Honkongo kompetentingos institucijos, vizito tikslas – įvertinti jautienos ir kiaulienos eksporto galimybes.

Rugsėjo 26  d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Mongolijos specializuotos inspekcijos generalinės agentūros ekspertai pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir demokratijos skatinimo programos projektą „Parama Mongolijai maisto saugos ir kontrolės srityse“.

Rugsėjo 26 - 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Birutė Miliauskaitė vyksta į Geel (Belgija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare sunkiųjų metalų likučių nustatymo klausimais.

Rugsėjo 26 - 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas, vyriausioji inžinierė Agnė Matusevičiūtė  ir vyriausioji inžinierė Lorelita Baikova vyksta į Freiburgą (Vokietija), dalyvauti EURL organizuojamame  kasmetiniame seminare pesticidų likučių nustatymo augalinės, gyvūninės bei grūdinės kilmės maisto produktuose klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 25–28 d. į Kišiniovą (Moldovos Respublika) kaip trumpalaikiai Lietuvos-Moldovos projekto Nr. MD2017-VB-24 „Žaliavinio pieno ir pieno produktų valstybinė kontrolės sistema“ ekspertai vyksta:
1. VMVT Telšių VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius;
2. VMVT Kupiškio VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Edita Daujotaitė-Petreikienė.

Rugsėjo 25 d. 9.30 val. VMVT Pakruojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė Valentina Svečiulienė dalyvaus rajono savivaldybės vadovų pasitarime, kuris vyks rajono savivaldybėje (Kęstučio g. 4, Pakruojis).

Rugsėjo 26 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Rugsėjo 26 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Žygaičių seniūnijos gyventojais ir ūkinių gyvulių laikytojais. Susitikimo tema „Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų ir pirminės maisto gamybos reikalavimai“. Susitikimas vyks Žygaičių daugiafunkciniame centre, adresu Žygaičių g. 22, Žygaičiai, Tauragės r.

Rugsėjo 26 d. 13-17 val. atsakingi VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus Honkongo Maisto saugos centro pareigūnų inspekcinio vizito metu Utenos rajone, Leliūnuose, M. Kinderio galvijų ūkyje.

Rugsėjo 26 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT Ukmergės rajono Pivonijos seniūnijos patalpose organizuoja pasitarimą su  gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".
 
Rugsėjo 26 d. 15 val. VMVT Ukmergės VMVT Ukmergės rajono Antakalnio bendruomenės patalpose organizuoja pasitarimą su  gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".
 
Rugsėjo 26 d. 16.30  val. VMVT Ukmergės VMVT Ukmergės rajono Pabaisko seniūnijos patalpose organizuoja pasitarimą su  gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 27 d. 9-17 val. atsakingi VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus Honkongo Maisto saugos centro pareigūnų inspekcinio vizito metu UAB „Utenos mėsa“ skerdykloje ir UAB „Biovela“ mėsos perdirbimo padalinyje (Pramonės g. 4, Utena).

Rugsėjo 27 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Rugsėjo 27 d. 15 val. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre (J. Biliūno g. 57, Anykščiai) VMVT Anykščių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Asta Bartulienė skaitys paskaitą apie sveiką mitybą.

Rugsėjo 27 d. 15.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės bndruomenės sveikatos tarybos posėdyje. Posėdis įvyks Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Varpo g. 9, Šiauliai).

Rugsėjo 28 d. Pasaulinės pasiutligės dienos proga, Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia nemokamą akciją. Klaipėdoje ir Gargžduose akcijos metu prieš pasiutligę bus nemokamai vakcinuojami naminiai gyvūnai (šunys, katės ir šeškai). Šią dieną nuo 10 val. iki 12 val. šeimininkai su savo augintiniais bus laukiami Igno Milkinto (Šilutės pl. 64, Klaipėda), UAB "Lino veterinarijos klinika" (Debreceno g. 5, Klaipėda), Raimondo Urnikio Varpų (Varpų g. 19, Klaipėda), UAB "Vetamicus" (Vingio g. 21), UAB „MAMBA ZOO“ (Taikos pr. 97, H. Manto g. 4-2, Paryžiaus Komunos g. 2, Klaipėda), UAB "Aumura" (Jūreivių g. 9, Klaipėda), MB „Vingio veterinarijos vaistinė“ (Vingio g. 2, Klaipėda), UAB „Asklepijus" (Panevėžio g. 25A, Klaipėda), Andriaus Martinkaus IĮ (Taikos pr.32-1, Klaipėda),  UAB "Devyndarbiai" (Statybininkų pr. 7A, Klaipėda), IĮ "Vygjustra" (Turgaus aikštė 15-2, Klaipėda), Dalios Kujelienės (J.Janonio g.27, Klaipėda), Jono Turskio (Paryžiaus Komunos g. 4, Klaipėda), Šarūno Nenartavičiaus individualios įmonės (Kvietinių g. 11, Gargždai), UAB "Libetera“ (Pušų g. 38-1, Gargždai) ir UAB „Pitema“ (Nidos g. 57, Derceklių kaimas, Klaipėdos rajonas) veterinarijos gydyklose.

Rugsėjo 28 d. nuo 9 iki 11 val. VMVT Šilutės VMVT kartu su rajono privačiais veterinarijos gydytojais organizuoja NEMOKAMĄ šunų, kačių ir šeškų vakcinacijos akciją nuo pasiutligės. Akcija skirta Pasaulinei pasiutligės dienai ir Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.
Vakcinaciją vykdys privatūs veterinarijos gydytojai iš savo lėšų.
Akcija vyks:
1. UAB "Pamario veterinarija" (Pramonės 10, Šilutė)
2. UAB "Šarmaka" (Vydūno 1, Šilutė)
3. K.Petravičiaus veterinarinė klinika, UAB (M.Jankaus 8, Šilutė)
4. S.Stankaus įmonė (Gluosnių g. 4, Šilutė)
5. S.Jukniaus veterinarijos įmonė (Bikavėnų k., Vainuto sen.)
6. G.Banio veterinarijos paslaugų įmonė (Pylimo g. 3, Rusnės mst.)
7. S.Žakšausko veterinarijos įmonė (Pagrynių k., Šilutės sen.)
8. G.Šarkos veterinarijos klinika (Gardamo k., Gardamo sen.)
9. A.Žilinsko veterinarijos įmonė (Katyčių k., Katyčių sen.)
10. A.Čerkaus veterinarijos įmonė (Veržės g. 3-6, Usėnų k.)
Akcijos metu veterinarijos gydytojai šeimininkams patars, kaip reikia elgtis ir prižiūrėti savo augintinius.

Rugsėjo 28 d. 9 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos (Vytauto g. 84, Šiauliai) organizuojamoje diskusijoje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“

Rugsėjo 28 d. 9 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė dalyvaus VSAT prie LR VRM Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardoje (Pročiūnų g. 3, Šiauliai) vietinės Zoknių oro uosto PKP veiklos koordinavimo darbo grupės pasitarime.

Rugsėjo 28 d. 9-11 val. VMVT Šilutės VMVT su rajono privačiais veterinarijos gydytojais Pasaulinei pasiutligės dienai paminėti organizuoja gyvūnų augintinių nemokamą vakcinaciją nuo pasiutligės. Akcija vyks visose rajono privačiose veterinarinėse klinikose ir gydyklose.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) pažymint Pasaulinę pasiutligės dieną, nemokamai vakcinuos šunis ir kates prieš pasiutligę. Akcija bus vykdoma Taikos g. 5, Kelmė 10.00 – 12.00 val. ir J. Basanavičiaus g. 10, Tytuvėnai  10.00 – 12.00 val.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuoją pasitarimą veterinarijos gydytojams afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo klausimais. Taip pat bus aptariami įgaliotų veterinarijos gydytojų, atliekamų mažų kiaulininkystės ūkių biologinio saugumo vertinimo rezultatai, atliktų darbų ataskaitų pateikimo ir apmokėjimo klausimai.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė Valentina Svečiulienė dalyvaus LR STT Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio organizuojamame renginyje.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Teišerskis dalyvaus diskusijoje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“ Diskusija vyks Šiaulių universiteto bibliotekoje, konferencijų salėje, adresu Vytauto g. 84, Šiauliai.

Rugsėjo 28 d. 16.30 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su medžiotojų būrelių ir klubų vadovais (atstovais) dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) situacijos, biologinio saugumo priemonių medžioklėje, šernų populiacijos mažinimo, mėginių paėmimo ir pristatymo AKM ir trichineliozės tyrimams.

Rugsėjo 28 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiosios veterinarijos gydytojos-inspektorės Diana Turauskienė ir Inga Šakurskienė vyksta į Ventspilį (Latvijos Respublika) atlikti UAB „Banginis“ ir UAB „Baltijos šprotai“ žvejybinių laivų GILIJA ir MINGĖ planinius veterinarinius patikrinimus.

Rugsėjo 28-29 d. vakcinacijos nuo pasiutligės akcija Kauno rajone. Daugiau informacijos.

Rugsėjo 28-29 d. vakcinacijos nuo pasiutligės akcija Kauno mieste. Daugiau informacijos.

Rugsėjo 29 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarti einamieji veiklos klausimai.

Rugsėjo 29 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 29 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo tema „Veterinarinių vaistų panaudojimo kontrolė, biologinio saugumo reikalavimų vertinimas. AKM prevencinės priemonės, informacijos sklaida“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Rugsėjo 29 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptariama gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir veterinarinės veiklos klausimai.

Rugsėjo 29 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja seminarą tema "Pieno supirkimo punktų ir pieno gamybos ūkių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas, kontrolės rezultatų aptarimas. Nauji teisės aktai.“ Seminaras vyks adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Rugsėjo 29 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks Civilinės saugos mokymai-seminaras, tema “Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų apsaugai”. Mokymuose dalyvaus įstaigos darbuotojai.

Rugsėjo 29 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus Angelų sargų (policijos) dienos minėjime, kuris vyks Rotušės a. 2, Alytuje.

Rugsėjo 29 d. 14.30 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) darbuotojai kartu su privačiais veterinarijos gydytojais organizuoja susitikimą–pasitarimą skirtą „Pasaulinei pasiutligės rugsėjo 28 dienai ir Pasaulinei gyvūnų globos spalio 4 dienai paminėti”. Po susitikimo bus aptariami einami klausimai.

2017 m. rugsėjis 15 d.

VMVT

Rugsėjo 18 d. vyksta VMVT kartu su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Riebalų rūgščių transizomerai maiste: vartotojų apsauga ir iššūkiai pramonei“.

Rugsėjo 19–23 d. VMVT direktorius Darius Remeika kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos narys vyksta į Pekiną (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti 15-oje Kinijos žemės ūkio prekybos mugėje ir jos metu organizuojamuose susitikimuose.


Rugsėjo 17–23 d. į Bajakovą (Kroatijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Veterinarinė ir maisto importo kontrolė pasienio veterinarijos postuose (gyvų gyvūnų)“ vyksta VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė.

Rugsėjo 18–19 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Rugsėjo 18–20 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės bei Kontrolės ir importo sąlygų skyrių darbo grupės posėdyje.

Rugsėjo 18–21 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Kišiniovą (Moldovos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos Dvynių projekto Nr. MD 12 ENPI AG 01 16 „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“ valdymo komiteto posėdyje ir nuolatinių ekspertų susitikime dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos ir Rytų Europos regione.

Rugsėjo 18–21 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų posėdyje „Valstybiniai kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyrių metinės ataskaitos“.

Rugsėjo 18–22 d. į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninis maistas)“ vyksta VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Algintė Serapinaitė.

Rugsėjo 19–22 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (importuojant negyvūninius pašarus ir maisto produktus)“.

Rugsėjo 19 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė V. Šturmienė dalyvaus LR sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamame tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos parengti siūlymus dėl gyventojų (ypač vaikų) mitybos gerinimo susitikime.

Rugsėjo 20 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiosios specialistės-valstybinė maisto produktų inspektorės R. Beliauskienė ir L.Ivanauskienė dalyvaus LR konkurencijos tarybos organizuojamame pasitarime dėl kai kurių produktų reklamos skleidimo kontrolės būdų.

 

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 18 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato (DG SANTE) ekspertų auditas, kurio tikslas - įvertinti zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, tam tikruose maistiniuose gyvūnuose ir maisto produktuose, stebėjimą bei ataskaitų teikimą.

Rugsėjo 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus  konferencijoje „Riebalų rūgščių transizomerai maiste: vartotojų apsauga ir iššūkiai pramonei“ bei skaitys pranešimą „Riebalų rūgščių transizomerų stebėsenos maisto produktuose apžvalga“ (Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20, Vilniuje).
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 17–22 d. į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemos principai ir audito metodai“ vyksta:
1. VMVT Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius;
2. VMVT Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Justina Lobė.

Rugsėjo 17–23 d. į Bajakovą (Kroatijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Veterinarinė ir maisto importo kontrolė pasienio veterinarijos postuose (gyvų gyvūnų)“ vyksta:
1. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos posto (poskyrio) vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ovidijus Bručas;
2. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Medininkų pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytojas Mindaugas Markevičius;
3. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Kybartų kelio pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytojas Tomas Antanaitis.

Rugsėjo 18–22 d. į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninis maistas)“ vyksta VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Justina Jasiulienė.

Rugsėjo 18 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus tema „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų, dirbančių pagal darbo sutartį, priešgaisrinės saugos mokymo programa“.

Rugsėjo 18 d. 10.30 val. VMVT Vilkaviškio VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Neries g. 1, Vilkaviškis) Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Rugsėjo 19 d. 9 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Rugsėjo 19 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono Šešuolių seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Šešuolių seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 19 d. 15 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Guostagalio seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Rugsėjo 20 d. 10.30 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono Vidiškių seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Vidiškių seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Rugsėjo 20 d. 15 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Klovainių seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Rugsėjo 21 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Rugsėjo 21 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl AKM situacijos, biologinių saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose tikrinimų ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 21 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Mažonų seniūnijos gyventojais ir ūkinių gyvulių laikytojais. Susitikimo tema "Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų ir pirminės maisto gamybos reikalavimai“. Susitikimas vyks Mažonų seniūnijos salėje, adresu Tujų g. 13, Mažonai, Tauragės r.

Rugsėjo 21 d. 11 val. VMVT Rietavo VMVT organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais, tema: "Pieno kokybė, vykdant žalio pieno tyrimų tapatumo programą". Pasitarimas vyks Rietavo savivaldybės salėje, adresu Laisvės a. 3, Rietavas.

Rugsėjo 21 d. 14 val. VMVT Pakruojo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Žeimelio seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus išdėstyti biosaugos reikalavimai kiaulininkystės ūkiuose II AKM buferinėje zonoje.

Rugsėjo 21 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono Lyduokių seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Lyduokių seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 21 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Lomių kaimo gyventojais ir ūkinių gyvulių laikytojais. Susitikimo tema "Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų ir pirminės maisto gamybos reikalavimai“. Susitikimas vyks Lomių Kultūros namuose, Vilties g. 8, Lomių k., Tauragės r.

Rugsėjo 21 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su prekybos tinklo UAB "Čia market” atsakingais asmenimis ir darbuotojais. Susitikimo tema "Geros higienos praktikos taisyklių laikymasis prekybos įmonėse. Maisto produktų ženklinimas. Prekybos subjektų veiklos priežiūros rezultatų aptarimas”. Susitikimas vyks adresu: Paberžių g. 14, Tauragė.

Rugsėjo 22 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio Kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) vyks pieno supirkėjų atestacija, kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Rugsėjo 22 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuoja susitikimą su Lazdijų r. savivaldybės Seirijų seniūnijos gyventojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai.

Rugsėjo 22 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Dauglaukio miestelio gyventojais ir ūkinių gyvulių laikytojais. Susitikimo tema "Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų ir pirminės maisto gamybos reikalavimai“. Susitikimas vyks Dauglaukio kultūros namuose, adresu Tvenkinio g. 8, Dauglaukio k. Tauragės r.

Rugsėjo 22 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą „Pieno supirkimo kontrolė“. Pasitarime dalyvaus pieno perdirbimo įmonių už žaliavų supirkimą atsakingi asmenys, rajono pieno supirkėjai.

Rugsėjo 22 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono Veprių seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Veprių seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 24 d. 13 - 16 val. VMVT Klaipėdos VMVT veterinarų bendruomenė dalyvaus UAB „Mars Lietuva“ organizuojamame Pasaulinės gyvūnų globos dienos šventėje, kuri vyks Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos stadione, Vingio g. 6, Gargždai. Apsilankiusiųjų šventėje lauks pramogos ir įvairūs konkursai, orientavimosi varžybos, parodomosios programos. Veterinarijos specialistai dalins patarimus kaip reikia prižiūrėti gyvūnų augintinius, kad jie būtų sveiki.

2017 m. rugsėjis 07 d.

VMVT

Rugsėjo 12-15 d. VMVT direktorius Darius Remeika ir direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos organizuojamame neformaliame Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Rugsėjo 8 d.–spalio 1 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, l. e. Maisto skyriaus vedėjo-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Čangdžou (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti maisto produktų saugos ir kontrolės mokymuose.

Rugsėjo 10–15 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vilma Pušinaitė vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Rugsėjo 12 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė ir vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Rita Sadūnaitė dalyvaus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos organizuojamame posėdyje dėl pesticidų mėginių atrinkimo metodikų.

Rugsėjo 12 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta dalyvaus KTU Maisto instituto organizuojamame seminare maisto pramonės specialistams higieniškos įrangos klausimais ir skaitys pranešimą apie maisto saugą Lietuvoje.

Rugsėjo 12–19 d. Lietuvoje bus atliekamas Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato (DG SANTE) auditas siekiant įvertinti zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tam tikruose maistiniuose gyvūnuose ir maisto produktuose stebėsenos ir ataskaitų teikimo programą.

Rugsėjo 13–15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Rugsėjo 14–15 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės posėdyje dėl su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 14 d. – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Nantą (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos organizuojamame seminare kampilobakterijų klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 11–15 d. į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti mokymuose "Nenumatytų atvejų planavimas ir gyvūnų ligų kontrolė“ (afrikinis kiaulių maras) vyksta:
1. VMVT Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus;
2. VMVT Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Ovidijus Baltramėnas.

Rugsėjo 11 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono, Balelių UDC patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Balelių, Viškonių kaimų gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 11 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Rugsėjo 11 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su medžiotojų būrelių ir klubų vadovais (atstovais) dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) situacijos, biologinio saugumo priemonių medžioklėje, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo AKM ir trichineliozės tyrimams, šernų skerdienos saugojimo iki tyrimo rezultatų gavimo.

Rugsėjo 11 d. VMVT Druskininkų VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, temomis veiksmai įtarus/nustačius pavojingą gyvūnų užkrečiamąją ligą, AKM kontrolės priemonės AKM židinių apsaugos ir priežiūros zonose, naujai praplėsta buferinė AKM zona ir biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo prevencijos priemonės. Mokymai vyks:  9 val. Jovaišių bendruomenės namuose (Jovaišių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.), 10.30 val. Leipalingio laisvalaikio salėje (Alėjos g. 3, Leipalingis), 12 val. Ricielių bendruomenės namuose (Ricielių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.).

Rugsėjo 12 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono, Taujėnų seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Taujėnų, Pamūšio gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 12 d. 10 val. Pakruojo valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Taikos g. 46, Pakruojis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose kontrolės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 12 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais visais einamaisiais veiklos klausimais.

Rugsėjo 12 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 9, Varėna) organizuoja susitikimą su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus vadovu ir mežioklės plotų naudotojais, medžiotojų sąjungos “Gamta” vadovu, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros atstovais. Susitikimo metu bus aptarti afrikinio kiaulių maro prevencijos ir likvidavimo klausimai.

Rugsėjo 12 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir skaitys pranešimą „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje“.

Rugsėjo 13 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono, Siesikų seniūnijos, Tulpiakiemio kaimo bendruomenės patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 13 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir už jo ribų, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolės rezultatai kiaulių laikymo vietose; dalyviai bus supažindinti su naujuoju veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu ir kitais naujausiais veterinarijos srities teisės aktais.

Rugsėjo 13 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su turgaus prekiautojais, vykdančiais prekybą šviežia mėsa, tema "Atitiktis šviežios mėsos laikymo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams. Geros higienos praktikos taisyklių įgyvendinimas prekybos vietose. Šviežios mėsos išpjaustymo, laikymo ir ženklinimo reikalavimai“.

Rugsėjo 14 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono, Želvos seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su  gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 14 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Skaudvilės seniūnijos gyventojais ir ūkinių gyvulių laikytojais. Susitikimo tema "Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Pieno supirkimo taisyklių pakeitimų ir pirminės maisto gamybos reikalavimai“. Susitikimas vyks Skaudvilės seniūnijos salėje, adresu Upynos g. 3, Skaudvilė.

Rugsėjo 14 d. 13 val. VMVT Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės Kapčiamiesčio užkardoje (Pertako k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav.) organizuojamame koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimui, kovai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais Kauno regione (Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse) posėdyje.

Rugsėjo 14 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą viešojo maitinimo įmonių atstovams „Valstybinė viešojo maitinimo įmonių ir vaikų ugdymo įstaigų kontrolė. Per maistą plintančių ligų protrūkiai. Valgiaraščių derinimas“.

Rugsėjo 15 d. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“ ūkinių gyvūnų laikytojams norintiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvulius.

Rugsėjo 15 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės klausimais.

Rugsėjo 15 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g.14, Tauragė) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Rugsėjo 17–22 d. į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti „Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemos principai ir audito metodai“ mokymuose vyksta:
1. VMVT Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius;
2. VMVT Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Justina Lobė.

2017 m. rugsėjis 01 d.

VMVT

Rugsėjo 5 d. organizuojamas pasitarimas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 metų strategijos vertinimo kriterijų, aptariant šiuo metu žinomas vartojimo prekes ir paslaugas siūlančių interneto svetainių, pažeidžiančių vartotojų apsaugos teisės aktų reikalavimus, priežiūros ir prieinamumo vartotojams ribojimo galimybes bei apsvarstant galimus pasiūlymus dėl ribojimo galimybių. Pasitarimas vyks Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patalpose (Vilniaus g. 25, Vilnius) 103 kab. Pasitarime dalyvaus VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Agnė Kolkaitė.

Rugsėjo 7 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Antonina Greičiuvienė dalyvaus Jono Vilionio ūkyje (Antakalnis, Ašmintos sen., Prienų r.) vyksiančiame respublikiniame švietėjiškame renginyje "Geriausi melžėjai 2017".
 

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 5 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 5 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Neries g. 1, Vilkaviškis) Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Rugsėjo 5 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės  klausimais.

Rugsėjo 5 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos. Bus aptarta kiaulių mažų laikymo vietų vertinimas dėl biologinio saugumo priemonių laikymosi.

Rugsėjo 5 d. 11.30 val. VMVT Palangos VMVT organizuoja pasitarimą, adresu Senojo turgaus g. 12, Palanga su UAB “Palangos klevas“ su turgavietės atsakingais darbuotojais ir prekeiviais dėl reikalavimų vaisių, uogų, grybų ir daržovių tiekimo į rinką, dėl mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų tvarkymo reikalavimų, problemos ir aktualijos.

Rugsėjo 6 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono, Taujėnų seniūnijos, Lėno kaimo bendruomenės namuose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

Rugsėjo 6 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro situacijos, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir atliktų patikrinimų įvertinimas mažose kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 7 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Ukmergės rajono Siesikų seniūnijos patalpose) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono Siesikų seniūnijos gyvulių ir paukščių augintojais. Tema: "Biologinio saugumo priemonės gyvulių ir paukščių laikymo vietose. Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, kitos užkrečiamos ligos".

 

 

2017 m. rugpjūtis 24 d.

VMVT

2017 m. rugpjūčio 29 d. 9.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika, direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas, Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas Paulius Bušauskas dalyvaus Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje dėl afrikinio kiaulių maro plitimo Lietuvoje.

2017 m. rugpjūčio 30 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame koordinaciniame posėdyje, kuriame bus aptariamas pasiruošimas š. m. rugsėjo 3-5 d. vyksiantiems neformaliam žemės ūkio ministrų susitikimui ir SCA posėdžiui.

2017 m. rugpjūčio 31 d. 11.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos specialistė-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamajame Saugomų nuorodų ekspertų komiteto posėdyje.

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

2017 m. rugpjūčio 28 d. 9.00 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais tema ,,Mažų kiaulininkystės ūkių plano įgyvendinimas“ bei einamieji klausimai.

2017 m. rugpjūčio 28 10.00 val. VMVT Pakruojo VMVT organizuoja seminarą tema "Maitinimo organizavimas iki mokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose". Seminaras vyks Pakruojo rajono savivaldybės švietimo skyriaus salėje, adresu Pakruojis m.,Vytauto Didžiojo g.63.

2017 m. rugpjūčio 29 d. 10.00 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje adresu Taikos g.46, Pakruojis, atsakingi inspektoriai organizuoja susitikimą su rajono kiaulių (paršavedžių) laikytojiais, kur bus aptartos aktualijos susijusios su AKM plitimu ir biosaugos priemonių įgyvendinimu nekomerciniuose kiaulių ūkiuose.

2017 m. rugpjūčio 30 d. 10.00 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

2017 m. rugpjūčio 30 d. 10.00 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymo baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

2017 m. rugpjūčio 30 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono savivaldybės posėdyje ir skaitys pranešimą “AKM Lietuvoje, Ukmergės rajone aktualijos”.

2017 m. rugpjūčio 30 d.–rugsėjo 3 d. VMVT Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos gydytojas Kęstutis Patašius vyksta į Kremoną (Italijos Respublika) dalyvauti susitikime dėl Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų šalių veterinarijos gydytojų bendradarbiavimo tinklo įkūrimo.

2017 m. rugpjūčio 31 d. 13 val. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas Egidijus Mecelis su GSGS vyriausiaisiais veterinarijos gydytojais-valstybiniais veterinarijos inspektoriais Vidu Charašauskui ir Giedriu Blekaičiu dalyvaus posėdyje ŽŪM. Posėdžio metu bus svarstomi klausimai dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros paskutiniuosius metus pareiškėjams pritaikytų sankcijų už deklaruotus plotus ir laikomus gyvulius, pareiškėjų informavimas apie jiems pritaikytas sankcijas.

2017 m. rugpjūtis 18 d.
 
 

VMVT

2017 m. rugpjūčio 21d. 8.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime (ŽŪM, Vilnius).

2017 m. rugpjūčio 24 d. 10.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika, direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas, veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė- valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė  kartu su  Žemės ūkio ministerijos Viceministru Rolandu Taraškevičiumi vyksta į Marijamplę UAB „Mantingą“  dėl eksporto klausimų.


2017 m. rugpjūčio 21 d. 13.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime dėl sustiprintos glifosato kontrolės.

2017 m. rugpjūčio 22 d. 9.40 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus Lietuvos žaliųjų partijos konferencijoje „AKM židinio likvidacija. Vertingos pamokos. Galimos pasekmės“.

2017 m. rugpjūčio 23 d. 13.00 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Visockienė ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kinologijos centro įkūrimo 10-mečio bei skulptūros, skirtos žuvusiems tarnybiniams šunims atminti, atidengimo ceremonijoje.

2017 m. rugpjūčio 23-31 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje lankysis Kinijos generalinė kokybės priežiūros ir karantino administracijos (AQSIQ) ekspertai dėl šienainio eksporto.

 

Pavaldžios įstaigos

Rugpjūčio 22 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis svečiai pagal Vyriausybės projektą „Moksleiviai į Vyriausybę 2017“ dalyviai.

Rugpjūčio 24 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Kinijos Liaudies Respublikos kokybės priežiūros, inspekcijos ir karantino generalinės administracijos (AQSIQ) atstovai dėl šienainio eksporto iš Lietuvos į Kiniją galimybių.

 

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 22 d. 6.30 val. VMVT Ukmergės VMVT kartu su J.Taco melžimo mokymo centru organizuoja respublikinį švietėjišką renginį „Geriausi melžėjai 2017“ A. Čepo ūkyje Lelikonių k., Želvos sen. Ukmergės r.sav.

Rugpjūčio 22 d. 11.00 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja seminarą tema „Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose“. Seminaras vyks Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos salėje, adresu Gražinos g. 8, Radviliškis.

Rugpjūčio 24 d. 13.00 val. VMVT Šilalės VMVT l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Egidijus Jakštas dalyvaus Šilalės rajono savivaldybės  tarybos 35-ame posėdyje ir skaitys pranešimą apie VMVT Šilalės VMVT veiklą.

2017 m. rugpjūtis 10 d.

VMVT

Rugpjūčio 14 d. VMVT direktorius Darius Remeika dalyvaus Žemės ūkio ministerijoje pasitarime.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugpjūčio 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus Duonos Medaus Sūrio šventės "Tikro skonio dienos" Apskritojo stalo diskusijoje bei skaitys pranešimą "Maisto produktai ir mityba" (Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumšiškės).
 

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 14 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja ilgamečio valstybinio ir privataus veterinarijos gydytojo Algirdo Čiuteikio veterinarinės veiklos pagerbimą jo 70-ies metų jubiliejaus proga.

2017 m. rugpjūtis 04 d.

VMVT

Rugpjūčio 8 d. VMVT direktorius Darius Remeika dalyvaus Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdyje.


Rugpjūčio 8 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Mantas Staškevičius dalyvaus Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdyje.

Rugpjūčio 9 d. 10 val. VMVT (Siesikų g.15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.
 

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 7 d. 10 val. VMVT Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius skaitys pranešimą Alytaus rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje apie situaciją Alytaus rajone dėl Afrikinio kiaulių maro pasireiškimo Lazdijų rajone ir taikomas priemones Alytaus r. sav. teritorijoje. Posėdis organizuojamas Alytaus rajono savivaldybės administracijos salėje, adresu Pulko g. 21, Alytuje.

Rugpjūčio 9 d. 12 val. VMVT Ukmergės VMVT kartu su Josifo Taco technologijų centro vadovu organizuoja seminarą melžėjoms (ruošiantis melžėjų varžytuvėms) tema: „Melžėjos darbo įtaka karvės produktyvumui ir pieno kokybei“.

 

2017 m. liepos 28 d.

VMVT

Rugpjūčio 1 d. 8.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime (ŽŪM, Vilnius).

Rugpjūčio 3 d. VMVT direktorius Darius Remeika dalyvaus neformaliame Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų (CVO) posėdyje afrikinio kiaulių maro (AKM) ir kt. bendradarbiavimo klausimais.


Rugpjūčio 3-4 d.VMVT direktoriaus pavaduotojai Vidmantas Paulauskas ir Deividas Kliučinskas, VMVT  Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis ir vedėjo pavaduotojas Paulius Bušauskas dalyvaus neformaliame Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų (CVO) posėdyje afrikinio kiaulių maro (AKM) ir kt. bendradarbiavimo klausimais.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugpjūčio 1 d. 11 val. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI) vyks pasitarimas su Žemės ūkio viceministru Sauliumi Savickiu dėl laboratorijų veiklos optimizavimo.
 

Teritorinės VMVT

Liepos 31 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mindaugas Kašinskas, Skuodo rajono savivaldybės salėje (III a., Vilniaus g. 13), Skuodo rajono ūkininkams skaitys pranešimą apie Afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje ir primins pagrindines biosaugos priemones.

Liepos 31 d. 14 val. VMVT Biržų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Adolfas Rinkūnas skaitys pranešimą "Apie situaciją Biržų rajone dėl Afrikinio kiaulių maro" Biržų rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Biržų rajono savivaldybės administracijos salėje.

Rugpjūčio 1 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja pasitarimą-mokymus Širvintų rajono darbuotojams ir privatiems veterinarijos gydytojams Afrikinio kiaulių maro prevencijos ir kontrolės klausimais.

Rugpjūčio 2 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Rugpjūčio 2 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonių taikymo ir kiti aktualūs klausimai.

Rugpjūčio 4 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja pasitarimą-mokymus rajono darbuotojams ir privatiems veterinarijos gydytojams Afrikinio kiaulių maro prevencijos ir kontrolės klausimais.

 

2017 m. liepos 21 d.

VMVT

Liepos 25 d. 11 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika susitiks su Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovu Algiu Baravyku aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje.

Liepos 28 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika ir direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Klaipėdą susitikti su Latvijos Respublikos maisto ir veterinarijos tarnybos vadovu aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse bei aktualius Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) klausimus.


Liepos 24 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja R.Baranauskienė dalyvaus ŽŪM ir Grūdų perdirbėjų asociacijos susitikime dėl glifosato grikiuose problemos.

Liepos 26 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja R.Baranauskienė dalyvaus NTAKD susitikime dėl maisto papildų, kurių sudėtyje yra alkoholio, reglamentavimo klausimų.
 

Pavaldžios įstaigos

Liepos 25 d. 10 val. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l. e. p. patarėja Aušra Išarienė dalyvaus Tarpžinybinės darbo grupės vaikų maitinimo organizavimui gerinti posėdyje, kuris vyks Sveikatos apsaugos ministerijos 318 salėje, adresu Vilniaus g. 33, Vilnius.

Liepos 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė dalyvaus VMVT ir Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos organizuojamame seminare, kuriame skaitys pranešimą apie šalutinių gyvūnų produktų naudojimą pašarų gamybai (Vilnius, Siesikų g. 19).
 

Teritorinės VMVT

Liepos 25 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, tema "Užkrečiamų ligų kontrolė“ bei einamieji klausimai.

Liepos 25 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta epizootinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje, 2017 metų užkrečiamųjų ligų plano I pusmečio vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Liepos 25 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus. 

Liepos 26 d. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti aktualūs klausimai.

Liepos 26 d. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen., Širvintų rajonas) darbuotojams organizuojami mokymai "Korupcijos prevencija ir tarnybinė etika".

Liepos 27 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT organizuoja pasitarimą su UAB „Vėjinė“ komercinio kiaulių ūkio atsakingais darbuotojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose užtikrinimo.

Liepos 28 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Liepos 28 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių rajono Savivaldybėje (Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos neeiliniame posėdyje.

2017 m. liepos 14 d.

VMVT

Liepos 19 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika ir direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Anykščius, dalyvauti metiniame Lietuvos ūkinikų Sąjungos XXIX-ąjame suvažiavime.

Liepos 20 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Kauno rajoną, dalyvauti UAB “Vetmarket“ inovatyvaus veterinarinio farmacinio sandėlio atidarymo ceremonijoje.


Liepos 18 d.  10 - 11.30 val. Užsienio reikalų ministerijoje (J.Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje) vyks Europos Sąjungos reikalų Išorinių ekonominių santykių darbo grupės posėdis. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą šiame posėdyje atstovaus Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė.

Liepos 17 d. 10.00 val. VMVT organizuoja susitikimą su Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos maisto pramonės asociacija, Lietuvos prekybos įmonių, Lietuvos viešbučių ir restoranų ir Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija, aptarti pozicijas dėl Europos Komisijos parengto reglamento projekto SANTE/11059/2016, nustatančio mažinimo priemones ir lyginamuosius kiekius, siekiant mažinti akrilamido kiekį maiste.
 

Pavaldžios įstaigos

Liepos 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Naujo maisto ir toksikologinės saugos  posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Liepos 18 d.  VMVT Anykščių VMVT organizuoja pasitarimą su Kavarsko seniūnijos kiaulių ūkių savininkais dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos seniūnijoje, AKM situacijos,  biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose.

Liepos 19 d. 13 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) šaukiamas susitikimas su komercinių kiaulių laikymo ūkių atsakingais asmenimis. Bus aptariama  AKM situacija ir biologinio saugumo reikalavimų vykdymas.

Liepos 20 d. VMVT Anykščių VMVT organizuoja pasitarimą su Kurklių seniūnijos kiaulių ūkių savininkais dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos seniūnijoje, AKM situacijos, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose.

Liepos 20 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Liepos 20 d. 10:30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su komercinių kiaulių laikymo vietų atsakingaisiais asmenimis aptarti biologinio saugumo reikalavimus kiaulių laikymo vietose. UAB „Kontvainiai“, UAB „Bridimekso veislinė ferma“, ŽŪB „Vėžaičiai“ ir V.Gliožerio ūkio vadovų ar jų įgaliotų asmenų dalyvavimas būtinas.

Liepos 21 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja pasitarimą su rajono komercinių kiaulių ūkių savininkais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose užtikrinimo.

 

 

2017 m. liepos 10 d.

VMVT

Liepos 13-16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas, FEI veterinarijos delegatas Algis Dranseika dalyvaus Tarptautinėse žirginio sporto Konkūrų varžybose CSI2*-W/CSIYH1*  2017, Žagarėje ( Liepų gatvė Nr. 3), Joniškio rajone.

Liepos 12–13 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Pumputis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės bei Kontrolės ir importo sąlygų skyrių posėdyje.

Liepos 11–13 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Liepos 10–14 d. Lietuvoje vyks Korėjos Respublikos žemės ūkio, maisto ir kaimo reikalų ministerijos Gyvūnų ir augalų karantino agentūros specialistų vizitas dėl paukštienos eksporto iš Lietuvos Respublikos į Korėjos Respubliką.

Liepos 10–12 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti 5-ajame Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) posėdyje dėl besiliečiančių su maistu medžiagų.

Liepos 10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos Maisto ūkio tyrimų priežiūros komisijos posėdyje.

Teritorinės VMVT

Liepos 18 d. VMVT Anykščių VMVT organizuoja pasitarimą su Kavarsko seniūnijos kiaulių ūkių savininkais dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos seniūnijoje, AKM situacijos,  biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose.

Liepos 20 d. VMVT Anykščių VMVT organizuoja pasitarimą su Kurklių seniūnijos kiaulių ūkių savininkais dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos seniūnijoje, AKM situacijos,  biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose.

Liepos 12 d. 10:00 val. Šiaulių rajono savivaldybėje vyks imituotos AKM pratybos, siekiant suderinti atsakingų institucijų (Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių regiono keliai, Šiaulių VMVT, Šiaulių priešgaisrinė tarnyba, Šiaulių rajono seniūnijos, Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas) veiksmus.

 

2017 m. liepos 04 d.

VMVT

Liepos 5 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, galvijų bandų laisvos šalies statuso nuo BRC, EGL ir TBC palaikymas, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, gyvūnų gerovės, sanitarijos ir kiti aktualūs klausimai.

2017 m. liepos 4 d. 11.50 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika ir Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė dalyvaus susitikime su  Žemės ūkio ministerijos Viceministru R. Taraškevičiumi ir naujuoju Vietnamo ambasadoriumi Vu Dang Dzung.

Teritorinės VMVT

Liepos 4 d. 17 val. VMVT Jurbarko VMVT posėdžių salėje (Muitinės g. 3, Jurbarkas) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Jurbarko rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais dėl reikalavimų biosaugos, užkrečiamųjų ligų situacijos, mėginių ėmimo tvarkos bei šernų populiacijos mažinimo.

Liepos 3–4 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mantas Staškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės biologinės saugos skyriaus posėdyje.

Liepos 3–7 d. į Krokuvą (Lenkijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto priedai, fermentai ir kvapiosios medžiagos“ (2 kursas) vyksta  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius Ernestas Košaitis.

Liepos 2–3 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos posėdyje dėl paukščių gripo prevencijos ir kontrolės priemonių apžvalgos.

 

 

2017 m. birželis 23 d.

VMVT

Birželio 26–30 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Rietavo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Ramutė Butkuvienė vyksta į Miuncheną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų identifikavimas, registracija ir atsekamumas“.

Birželio 27–29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius Gediminas Pridotkas vyksta į Kranį (Slovėnijos Respublika) dalyvauti PSO organizuojamame nacionalinių veterinarijos laboratorijų atstovų regioniniame seminare „Saugos ir kokybės kultūros link“.

Birželio 27–29 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas Egidijus Pumputis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Birželio 27 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato posėdyje, skirtame mokslo metų pabaigai ir diplomų įteikimo absolventams šventei paminėti,  dalyvaus  VMVT direktoriaus pavaduotoja D. Švelnienė.

Birželio 27 d. 16 val.  VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis ir vedėjo pavaduotojas Paulius Bušauskas dalyvaus Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai) organizuojamame pasitarime – mokymuose su Trakų rajono medžiotojais dėl Afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo, biosaugos reikalavimų medžioklėje taikymo ir mėginių Afrikiniam kiaulių marui nustatyti ėmimo tvarkos.

Birželio 27 d. 13  val. Žemės ūkio ministerijoje  Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė A. Načienė dalyvaus Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje dėl pateiktų paraiškų vertinimo.

Birželio 27 d. 13 val. VMVT  dalyvaus ŽŪM Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje dėl pateiktų paraiškų vertinimo.

Birželio 27 d.  VMVT direktorius D. Remeika, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius E. Mecelis, vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius E. Griška, vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė A. Drumstienė dalyvauja susitikime Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijoje, kuriame  VMVT direktorius D. Remeika pristatys informaciją apie naują oficialiosios kontrolės reglamentą, kuriame numatyta nauja verslo apmokestinimo už kontrolės vykdymą tvarka.

Birželio 26 d.  11.00 val. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyks pasitarimas personalo valdymo klausimais VMVT teritorinių padalinių personalo administravimą vykdantiems atsakingiems darbuotojams.

NMVRVI

Birželio 26 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Kranį (Slovėnijos Respublika) dalyvauti PSO organizuojamame nacionalinių veterinarijos laboratorijų atstovų regioniniame seminare „Saugos ir kultūros kokybės link“.

Birželio 26 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Baranauskienė vyksta į Taliną (Estija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto saugos (cheminės) rizikos vertinimo principai ir metodai“.

Birželio 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas dr. Donatas Šimkus dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarinės patologijos rezidentūros studentų baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacijos komisijoje (LSMU Veterinarijos Akademiją, Kaunas).

Birželio 27 d. – 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja Jūratė Buitkuvienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinių referentinių arklių įnosių ligos ir vakarų Nilo karštinės laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime dėl ligų paplitimo ir situacijos Europoje, profesionalumo testų rezultatų bei naujovių laboratorinės diagnostikos srityje.

Teritorinės VMVT

Birželio 26-30 d. Rietavo VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Ramutė Butkuvienė dalyvaus mokymuose "Gyvūnų identifikavimas, registracija ir atsekamumas". Mokymai vyks Miunchene (Vokietijos Federacinė Respublika).

Birželio 29 d. 10.30 val. Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuojamas pasitarimas su Šakių rajono medžiotojų būrelių atstovais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo, biosaugos reikalavimų medžioklėje taikymo ir mėginių ėmimo tvarkos.

Birželio 29 d. 15 val. VMVT  Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Satkūnų k., Joniškio r. sav.) organizuojami mokymai gyvūnų augintinių veisėjams tema " Veterinariniai reikalavimai gyvūnų augintinių veisėjams, apskaitos dokumentų pildymas. Gyvūnų augintinių ženklinimas ir registracija“.

Birželio 28 d.  13.30 val.  Ignalinos VMVT organizuoja mokymus "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas".

Birželio 27 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų stebėsenos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

2017-06-27 13 val. dalyvaus ŽŪM Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje dėl pateiktų paraiškų vertinimo A. Načienė.

Birželio 27 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su įgaliotais veterinarijos gydytojais dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių, galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo“ vykdymo eigos, taip pat kitais aktualiais klausimais.

Birželio 30 d.   VMVT Širvintų VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro situacijos, užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, atliktų ir vykdomų patikrinimų įvertinimas mažose kiaulių laikymo vietose bei kitais aktualiais klausimais (Pasitarimo vieta: Veterinarijos g. 4, Akmenių k. , Pasitarimo  pradžia: 10:00 val.).

Birželio 30 d. 11 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais Afrikinio kiaulių maro, kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės, biologinio saugumo priemonių smulkiuose kiaulių ūkiuose įgyvendinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Birželio 30 d. 13 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su medžiotojų būrelių atstovais Afrikinio kiaulių maro, kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės bei kitais aktualiais klausimais.

 

 

2017 m. birželis 13 d.

VMVT

Birželio 18-23 dienomis VMVT direktorius Darius Remeika vyksta į Sent Džiuliansą (Maltos Respublika) dalyvauti vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje ir tarptautiniame seminare dėl per valstybines sienas plintančių gyvūnų ligų kontrolės.

Birželio 18–19 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vilma Pušinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Naujas maistas ir toksikologinė sauga) posėdyje.

Birželio 18–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Nuolatinio veterinarinių vaistų komiteto posėdyje.

Birželio 19–21 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti Europos mokslo ir technologijų bendradarbiavimo organizacijos (COST) organizuojamame seminare afrikinio kiaulių maro klausimais, kuriame skaitys pranešimą “Laukinės faunos sveikatos stebėsenos organizavimas – afrikinis kiaulių maras šernuose”.

Birželio 19 d. 16-18 val. Vilniaus miesto rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius) vyks „Maisto banko“ padėkos renginys, kuriame dalyvaus VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė. Renginyje bus pristatyti „Maisto banko“ metų veiklos rezultatai, vyks aktualijų aptarimas.
 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 12 d. – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė vyksta į Budapeštą (Vengrija) dalyvauti Europos Sąjungos pasiutligės referentinės laboratorijos Anses organizuojamame 9-ajame pasiutligės seminare bei posėdyje dėl pasiutligės serologijos.

Birželio 12 d. – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Droedą (Airijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto priedai, fermentai ir kvapiosios medžiagos“ (Kursas 2).

Birželio 13 d. – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas ir vyr. vet. gydytojas dr. Donatas Šimkus vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti kasmetiniame užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų referentinių laboratorijų susitikime.

Birželio 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė dalyvaus 1 – ajame mikrobiologų suvažiavime (Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius).

Birželio 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus bei skaitys pranešimą konferencijoje “Vaikų mityba ir sveikata: šiandien ir rytoj” (LR Seimo konferencijų salė, Vilnius).

Birželio 18 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Rūta Zagrabskaitė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausioji bioinžinierė Simona Pilevičienė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinių referentinių klasikinio kiaulių maro ir afrikinio kiaulių maro ligos laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime dėl ligų paplitimo ir situacijos Europoje, profesionalumo testų rezultatų bei naujovių laboratorinės diagnostikos srityje.

Birželio 19 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius Gediminas Pridotkas vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti COST organizuojamame seminare afrikinio kiaulių maro klausimais.

Birželio 21 d. – 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Voitechovičiūtė vyksta į Fužerą (Prancūzija) dalyvauti Centrinės referentinės laboratorijos (ANSES) organizuojamame kasmetiniame ekspertų susitikime bei mokymuose antimikrobinių medžiagų ir dažų likučių kontrolės maiste klausimais.

Birželio 21 d. –23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus Vilniaus kolegijos studijų programos Maisto technologijos absolventų Baigiamųjų darbų gynimo Komisijoje, primininko teisėmis.

Birželio 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė Ambrozevičienė ir skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė dalyvaus mokymuose/seminare „Bitynų valstybinė veterinarinė kontrolė“ (Mikėnai, Utenos raj.).

Teritorinės VMVT

Birželio 18–23 d. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Linijus Valiuška vyksta į Vigą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (vandens gyvūnai)“.

Birželio 19 d. 14 val. VMVT Skuodo VMT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Birželio 19 d. 16 val. VMVT Šiaulių VMVT dalyvaus susitikime su Šiaulių rajono prekiautojais ir pristatys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-344, 2017-05-17 “Dėl prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio  ir maisto produktais darbo taisyklių patvirtinimo” pakeitimus, pateiks atliktų patikrinimų rezultatus, apibendrins rastus kontrolės metu pažeidimus. Mokymai vyks PN „Jovaras“ salėje, adresu Basanavičiaus g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r.

Birželio 20 d. 9.30 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas Albertas Amšiejus, Elektrėnų savivaldybės ekstremaliųjų  situacijų  komisijos narys, dalyvaus Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės organizuojamose pratybose (Rungos g. 5, Elektrėnai).

Birželio 20 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo tema „Snukio ir nagų ligos ir gumbelinės ligos klinikiniai požymiai, epidemiologija, diognozavimas ir prevencijos priemonės“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, Ragainės g. 80, Šiauliai.

Birželio 20 d. 14 val. VMVT Pakruojo VMVT (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo bei apskaitos tvarkymo klausimais. Po mokymų bus išduoti pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti turimus gyvūnus.

Birželio 20 d. 15 val. VMVT Alytaus VMVT organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems asmenims tema  „Maistu plintančios infekcijos ir jų prevencija“. Mokymai vyks VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų  g. 73, Alytus).

Birželio 22 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) organizuoja mokymus rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų laikymo vietų apskaita, registravimas ir ženklinimas“.

Birželio 22 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus. 

Birželio 23 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams gauti.

 

2017 m. birželis 09 d.

VMVT

Birželio 12 d. 8:30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Darius Remeika dalyvaus Žemės ūkio ministerijos pasitarime.

Birželio 12 d. 9 val. VMVT direktoriaus Dariaus Remeikos susitikimas su Ukrainos delegacijos atstovais, atvykusiais su mokomuoju vizitu pagal Europos Sąjungos Dvynių projektą.

Birželio 12 d. 9:30 val. VMVT direktorius Darius Remeika dalyvaus  Europos Komisijos audito dėl maisto informacijos vartotojams ir mitybinių bei sveikatingumo teiginių atidaromajame posėdyje.

Birželio 11–17 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje su mokomuoju vizitu pagal Europos Sąjungos Dvynių projektą Nr. ENPI/2013/326-044 „Parama įgyvendinant SFS (sanitarijos ir fitosanitarijos priemones) įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimą“ lankosi delegacija iš Ukrainos.

Birželio 12 d. 10 val. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyks mokymai “Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės aktualijos” VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus pasienio veterinarijos postų (poskyrių) vedėjams.

Birželio 13 d. 10 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus LR Finansų ministerijoje darbo grupės (su smulkaus verslo apmokestinimu susijusiems klausimams nagrinėti) posėdyje.

Birželio 13–15 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos platformos dėl maisto švaistymo ir atliekų posėdyje.

Birželio 15–16 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos darbo grupės posėdyje dėl skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos.
 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 12 d. – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė vyksta į Budapeštą (Vengrija) dalyvauti Europos Sąjungos pasiutligės referentinės laboratorijos Anses organizuojamame 9-ajame pasiutligės seminare bei posėdyje dėl pasiutligės serologijos.

Birželio 12 d. – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Droedą (Airijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto priedai, fermentai ir kvapiosios medžiagos“ (Kursas 2).

Birželio 13 d. – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas ir vyr. vet. gydytojas dr. Donatas Šimkus vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti kasmetiniame užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų referentinių laboratorijų susitikime.

Birželio 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė dalyvaus 1 – ajame mikrobiologų suvažiavime (Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius).

Birželio 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus bei skaitys pranešimą konferencijoje “Vaikų mityba ir sveikata: šiandien ir rytoj” (LR Seimo konferencijų salė, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Birželio 11–16 d. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Diana Dobilaitienė vyksta į Varšuvą (Lenkijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pašarų kontrolės teisinė bazė“.

Birželio 11–16 d. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Jolanta Jacunskaitė vyksta į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Birželio 12 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Birželio 12 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Mokymų metu bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Birželio 12 d. 14 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus Klaipėdos regioninės pasienio kontrolės punktų veiklos koordinavimo darbo grupės posėdyje, kuris vyks Pakrančių apsaugos rinktinės Štabo posėdžių salėje (Gintaro g. 1, Klaipėda).

Birželio 12–16 d. VMVT Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti mokymuose „Detalus audito atlikimas“.

Birželio 13–16 d. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Janina Kasperienė vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugomos kilmės vietos nuoroda (PDO), saugoma geografinė nuoroda (PGI) ir garantuotas tradicinis gaminys (TSG) (alkoholis)“.

Birželio 13 d. 15 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose kontrolės klausimais. Bus apžvelgiami reikalavimai bitynams, bičių ligų prevencijos klausimai. Supažindinama su reikalavimais pirminei pašarų gamybai, reikalavimais taikomais pieno ūkiams ir aktualiais pieno kokybės gerinimo klausimais.

Birželio 14 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Ekstremalių situacijų posėdyje Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Birželio 14 d. 13 val. VMVT Skuodo VMT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Birželio 14 d. 13 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, LT-89235 Mažeikiai) organizuojamas pasitarimas su Mažeikių rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais, kurio metu bus aptarta: Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai medžiolių metu, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas.

Birželio 14 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Birželio 15 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja pasitarimą su pieno gamintojais ir supirkėjais, tema „Pieno kokybė ir kontrolė Radviliškio rajone. Mastitų profilaktika“. Pasitarimas vyks Sidabravo seniūnijoje.

Birželio 16 d. 10.30 val. Lazdijų r.sav. administracijos patalpose (Vilniaus g. 1, Lazdijai) įvyks ekstremalių situacijų komisijos posėdis dėl susidariusios afrikinio kiaulių maro situacijos Lazdijų rajone, kuriame dalyvaus VMVT Lazdijų VMVT viršininkas Auridas Marcinkus.

2017 m. birželis 02 d.

VMVT

Birželio 5-6 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Minską (Baltarusijos Respublika) dalyvauti tarptautinėje parodoje „Belagro 2017“.

Birželio 7 d. 10 val. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyks susitikimas su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos atstovais.

Birželio 7 d. 15 val Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyks susitikimas su asocijacijos "Lietuvos maisto pramonė" atstovais.


Birželio 5-9 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje lankysis delegacija iš Gruzijos dėl gyvūnų identifikavimo ir atsekamumo sistemos įdiegimo klausimų.

Birželio 5–9 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas vyksta į Ningbo (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti tarptautiniame AQSIQ-CEEC agrarinės prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo forume ir susitikimuose su AQSIQ aptarti Lietuvos maisto sektoriaus eksporto klausimus.

Birželio 5-6 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos platformos steigiamajame susirinkime dėl gyvūnų gerovės.

Birželio 7–8 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės bei Kontrolės ir importo sąlygų skyrių posėdyje.

Birželio 7–9 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamoje konferencijoje dėl mokymo programos „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ įgyvendinimo.

Birželio 8 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos išvažiuojamame posėdyje Kauno r.

Birželio 8 d. 10 val. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Gintvilė Budraitienė dalyvaus Muitinės departamento prie Finansų ministerijos organizuojamame susitikime su Kinijos įmonės „Dianhong“ viceprezidente ir atstovais dėl arbatos importo iš Kinijos Liaudies Respublikos.

Birželio 8 d. 14 val. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vita Šturmienė dalyvaus Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamame darbo grupės dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo lauko sąlygomis reglamentavimo tobulinimo posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus bei skaitys pranešimą konferencijoje, Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros 20-ies metų pasiekimai ir iššūkiai (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius).

Birželio 6 –7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyr.patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl žemės ūkio teršalų posėdyje. 
 

Teritorinės VMVT

Nemokamos gyvūnų augintinių vakcinacijos prieš pasiutligę grafikas Trakų rajone.

Birželio 4–9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Eglė Milušauskienė vyksta į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninis maistas)“.

Birželio 5 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT organizuoja mokymus gyvulių laikytojams apie ūkinių gyvūnų registravimą, ženklinimą, apskaitos reikalavimus. Mokymai vyks VMVT Biržų VMVT salėje.

Birželio 5 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Birželio 6 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja teorinius ir praktinius mokymus VMVT Anykščių VMVT, VMVT Molėtų VMVT, VMVT Ignalinos VMVT ir VMVT Zarasų VMVT specialistams tema „Valstybinė veterinarinė priežiūra skerdykloje. Priešskerdiminė ir poskerdiminė ekspertizė. Skerdimo higienos kontrolė“. Mokymai vyks VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) ir UAB „Utenos mėsa“ skerdykloje (Pramonės g. 4, Utena).

Birželio 6 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos, aptarti mažų kiaulių laikymo vietų vertinimą dėl biologinio saugumo priemonių laikymosi.

Birželio 6 d. 11 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuojamas susitikimas su turgavietės atsakingais asmenimis. Susitikimo metu bus aptarti prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių reikalavimai (nauja redakcija), pasiruošimas vasaros sezonui, kiti aktualūs maisto saugos ir atsekamumo klausimai (Renginio vieta: Vasario 16-osios 33, Ukmergė).

Birželio 7 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo, apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimo pažymėjimai.

Birželio 7 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, sanitarijos ir kiti aktualūs  klausimai.

Birželio 7 d. 10 val. VMVT Skuodo VMT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais visais einamaisiais veiklos klausimais.

Birželio 7 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems asmenims tema "Žmonių grupinių ūmių žarnyno infekcinių susirgimų (protrūkių) mažinimo priemonės". Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai. Mokymuose dalyvaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento bei Lietuvos metrologijos inspekcijos, Šiaulių apskrities sektoriaus specialistai.

Birželio 7-8 d. 11 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuojamas susitikimus su turgavietės prekiautojais. Susitikimo metu bus aptarti prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių reikalavimai (nauja redakcija), pasiruošimas vasaros sezonui, kiti aktualūs maisto saugos ir atsekamumo klausimai (Renginio vieta: Vasario 16-osios 33, Ukmergė).

Birželio 7–10 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Diana Turauskienė vyksta į Las Palmą (Ispanijos Karalystė) atlikti AB Limarko laivininkystės kompanijos transportinio refrižeratoriaus CASSIOPEA patikrinimą.

Birželio 7–10 d. į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti Europos veterinarijos gydytojų federacijos generalinėje asamblėjoje vyksta:
1. VMVT Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Valdemaras Kontautas;
2. VMVT Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Patašius.

Birželio 8 d. 10:30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos, dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir kitų aktualių klausimų.

Birželio 8 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams gauti.

Birželio 9 d. 9 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus, tema „Gyvūnų gerovė transportavimo metu. Biosaugos reikalavimai gyvūnų vežėjams“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g.80, Šiauliai.

Birželio 9 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos, dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir kitais aktualiais klausimais.

Birželio 9 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, LT-89235 Mažeikiai) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos, aptarti mažų kiaulių laikymo vietų vertinimą dėl biologinio saugumo priemonių laikymosi.

Birželio 9 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl  gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos, aptarti mažų kiaulių laikymo vietų vertinimą dėl biologinio saugumo priemonių laikymosi.

2017 m. gegužės 26 d.

VMVT

Gegužės 30 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Darius Remeika ir VMVT atsakingi specialistai dalyvaus susitikime su Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vadovybe bei atsakingais specialistais bendros strategijos ir veiklos procesų tobulinimo klausimais.

Birželio 1–2 d. VMVT direktorius Darius Remeika vyksta į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti Baltarusijos, Estijos, Gruzijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Moldovos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Suomijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos žemės ūkio ministrų ir veterinarijos tarnybų vadovų susitikime su Europos Sąjungos Sveikatos ir maisto saugos komisaru dėl afrikinio kiaulių maro.

Gegužės 29 d. VMVT direktoriaus pavaduotoja Daiva Švelnienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijoje  Mokslo  tarybos posėdyje.

Gegužės 29 d.–Birželio 1 d. VMVT Informacinių sistemų skyriaus patarėjas, l. e. skyriaus vedėjo pareigas, Jevgenijus Tichonovas vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto grandinės valstybinės kontrolės nauji tyrimo metodai (elektroninė prekyba)“ (B1 lygis).

Gegužės 30–31 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos veterinarijos ekspertų Potsdamo darbo grupės posėdyje.

Gegužės 30-31 d. VMVT direktoriaus pavaduotoja Daiva Švelnienė dalyvaus apskritojo stalo diskusijoje "Ne žemės ūkio verslų skatinimas kaimo vietovėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą (Konferencijų centras "Margis", Ežero g. 39, Penkininkų k., Trakų r.)

Gegužės 30 d.–Birželio 2 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Vaistų geros gamybos ir platinimo praktikų inspektorių darbo grupės posėdyje.

Gegužės 31 d. VMVT lankysis  Airijos kompetentingų institucijų ekspertai. Delegacijos vizitai numatyti Medininkų ir Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postuose, kuriuose bus pristatoma pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės sistema Lietuvoje.

Gegužės 31 d. 13 val. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė V. Šturmienė dalyvaus Aplinkos ministerijos organizuojamame Valstybinio atliekų tvarkymo plano 2016 metų įgyvendinimo rodiklių pristatyme.

Gegužės 31 d.–Birželio 1 d. VMVT vyks mokymai teritorinių VMVT inspektoriams tema “RVASVT sistemos audito atlikimas gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose. Gyvūninio maisto ir jo gamybos aplinkos mėginių ėmimas mikrobiologiniams tyrimams”.

Birželio 1 d. 11 val. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja L. Mačytė dalyvaus Žemės ūkio ministerijoje Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje.

Birželio 1 d. VMVT atstovai dalyvaus pasitarime, skirtame geresniam bendradarbiavimui ir pasikeitimui informacija tarp Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patariamojo forumo (AF) narių, kontaktinių asmenų (FP), 36 straipsnio organizacijų ir nacionalinių atstovų EFSA moksliniuose tinkluose (Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20, Vilnius).

Birželio 1 d. VMVT direktoriaus pavaduotoja Daiva Švelnienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijoje  Tautinio paveldo produktų tarybos posėdyje.

Birželio 1 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje dėl pateiktų paraiškų vertinimo.

Birželio 1–2 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti Baltarusijos, Estijos, Gruzijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Moldovos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Suomijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos žemės ūkio ministrų ir veterinarijos tarnybų vadovų susitikime su Europos Sąjungos Sveikatos ir maisto saugos komisaru dėl afrikinio kiaulių maro.

Birželio 2 d. 10 val. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja L. Mačytė dalyvaus Aplinkos ministerijos organizuojamame susitikime dėl maisto švaistymo prevencijos klausimų aptarimo.

Birželio 2 d. VMVT l.e.p. Maisto skyriaus vedėja Jurgita Bakasėnienė ir NMVRVI l.e.p. vyr. patarėja Aušra Išarienė skaitys pranešimus Europos Parlamento Informacijos biuro  Lietuvoje organizuojamame seminare „Europos Sąjungos maisto saugos politikos įgyvendinimas Lietuvoje“ Tauragėje.

Birželio 2 d. VMVT Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Sukackaiktė dalyvaus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo (toliau – LTF) konferencijoje, kurią septintą kartą Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų konferencijų salėje, esančioje Gedimino pr. 53, Vilniuje, organizuoja LTF koordinavimo grupė, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ir Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyrius.


NMVRVI

Gegužės 29 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Darata Brazdilytė vyksta į Zandamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos (EURL) Salmonella organizuojamame kasmetiniame darbo grupės susitikime.

Gegužės 29 d. – 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Danielė Ribinskienė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės žuvų ligų laboratorijos organizuojamame 21-ajame Nacionalinių referentinių laboratorijų žuvų ligų seminare.

Gegužės 29 d. – 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Pirantaitė vyksta į Tryrą (Vokietija) dalyvauti Europos Teisės Akademijos organizuojamame seminare ES neįgaliųjų teisė ir Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių konvencija.

Gegužės 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas Darius Nienius dalyvaus susitikime su Aplinkos viceministru M. Gudu ir Aplinkos Ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento gamtos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja L. Čaplikaite – Denisoviene dėl Valstybinio aplinkos monitoringo 2018 m. – 2023 m. programos rengimo ir užkrečiamųjų žuvų ligų monitoringo (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4/9, Vilnius).

Gegužės 30 d. – Birželio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Godliauskienė vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti Centrinės referentinės laboratorijos organizuojamame kasmetiniame ekspertų susitikime bei mokymuose dioksinų, furanų ir bifenilų analizės maisto produktuose ir pašaruose klausimais.

Gegužės 31 d. – Birželio 2 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Daiva Podėnienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Centrinės referentinės laboratorijos organizuojamame kasmetiniame ekspertų susitikime bei mokymuose pasterizacijos žymenų ir žaliavinio pieno higienos klausimais.

Birželio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus pasitarime, skirtame geresniam bendradarbiavimui ir pasikeitimui informacija tarp Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patariamojo forumo (AF) narių, kontaktinių asmenų (FP), 36 straipsnio organizacijų ir nacionalinių atstovų EFSA moksliniuose tinkluose (Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20, Vilnius).


Teritorinės VMVT

Gegužės 28 d.–Birželio 2 d. VMVT Vilniaus VMVT patarėja Inga Kaikarienė vyksta į Dubliną  (Airija) dalyvauti mokymuose „Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų principai ir audito metodai“.

Gegužės 28 d.Birželio 2 d. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Viktoras Lekarauskas vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti mokymuose „Detalus audito atlikimas“ (kursas B1).

Gegužės 29 d. VMVT Varėnos VMVT organizuojamas susitikimas su turgavietės atsakingais asmenimis. Susitikimo metu bus aptarti prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių reikalavimai (nauja redakcija), pasiruošimas vasaros sezonui, kiti aktualūs maisto saugos ir atsekamumo klausimai (Renginio vieta: Pramonės g. 9, Varėna, Renginio pradžia: 10:00 val.)

Gegužės 31 d. VMVT Kelmės VMVT organizuojami mokymai kaimo turizmo sodybų savininkams. Mokymų tema „Maisto tvarkymo reikalavimai kaimo turizmo paslaugų teikėjams“. (Mokymų vieta: Taikos g. 5, Kelmė, Mokymų pradžia: 11:00 val.)

Birželio 1 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro situacijos, užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, atliktų ir vykdomų patikrinimų įvertinimas mažose kiaulių laikymo vietose bei kitais aktualiais klausimais (Pasitarimo vieta: Veterinarijos g. 4, Akmenių k.).

Birželio 1 d. VMVT Plungės VMVT organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimo pažymėjimai. (Mokymų vieta: J. Biliūno g. 1, Plungė, Mokymų pradžia: 10:00 val.)

Birželio 2–4 d. VMVT Klaipėdos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Diana Turauskienė vyksta į Las Palmo uostą (Ispanijos Karalystė) atlikti AB Limarko laivininkystės kompanijos žvejybinio laivo CASSIOPEA audito patikrinimą. 

Birželio 2 d. VMVT Šilutės VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro situacijos, užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, atliktų ir vykdomų patikrinimų įvertinimas mažose kiaulių laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo bei kitais aktualiais klausimais (Renginio vieta: Ramučių g. 14, Šilutė, Renginio pradžia: 11:00 val.).

Birželio 2 d. VMVT Zarasų VMVT organizuojamas darbuotojų ir privačių veterinarijos gydytojų pasitarimas gyvūnų užkrečiamųjų ligų, gyvūnų gerovės, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo, sanitarijos, gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais (Renginio vieta: Valstiečių g. 23, Zarasai, Renginio pradžia: 11:00 val.).

Birželio 2 d.  VMVT Švenčionių VMVT organizuoja seminarą komunalinių įmonių atstovams, atsakingiems už geriamojo vandens saugą. Seminaro tema “Viešai tiekiamo geriamojo  vandens reikalavimų aktualijos”.  (Renginio vieta: UAB “Pabradės komunalinis ūkis” Švenčionių padalinys (A. Rymo g. 10, Švenčionys) Renginio pradžia: 13 val.).

Birželio 3 d. VMVT Anykščių VMVT specialistai vykdys valstybinę veterinarinę ir maisto kontrolę Respublikinėje tradicinės kultūros ir žirgų sporto šventėje “Bėk bėk, žirgeli!” (Renginio vieta: Niūronių k. Anykščių sen. Anykščių r. sav.).

2017 m. gegužės 17 d.

VMVT

Gegužės 24 d. VMVT direktorius Darius Remeika ir VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas Žemės ūkio ministerijoje susitinka su Kinijos kompetentingos institucijos AQSIO viceministro Mei Kebao vadovaujama delegacija. Susitikimo metu bus pasirašomas trišalis protokolas (AQSIQ, ŽŪM, VMVT) dėl veterinarinių reikalavimų šaldytos jautienos eksportui į Kiniją.

Gegužės 22–24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo skyriaus darbo grupės posėdyje.

Gegužės 25–28 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas, FEI veterinarijos delegatas Algis Dranseika dalyvaus Tarptautinėse Konkūrų Varžybose CSI1*/CSIYH1* "HORSEMARKET CUP" 2017, kurios vyks Dargužių kaime, Klaipėdos rajone.

Gegužės 25 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis ir vedėjo pavaduotojas Paulius Bušauskas dalyvaus Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2 F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuojamame pasitarime – mokymuose su Vilkaviškio rajono medžiotojais ir privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo, biosaugos reikalavimų medžioklėje taikymo ir mėginių Afrikiniam kiaulių marui nustatyti ėmimo tvarkos.

Gegužės 25 d. VMVT Starteginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus specialistai vykdys vidaus kokybės vadybos sistemos auditą Kaišiadorių VMVT.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 21 d. – 26 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimvydas Falkauskas vyksta į Vieną (Austrijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto saugos rizikos vertinimo principai ir metodai (Gyvūnų gerovė)“.

Gegužės 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė ir Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus asociacijos "Lietuvos maisto pramonė" organizuojamame susitikime dėl maisto produktų sudėties keitimo (druskos mažinimas) (Lietuvos pramonininkų federacija, A. Vienuolio g. 8, Vilnius).

Gegužės 22 d – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Parmą (Italiją) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) mokslinio tinklo skirto GMO rizikos vertinimui 8 – tajame susitikime.

Gegužės 14 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Rūta Zagrabskaitė vyksta į Pirbraitą (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinės referentinės gyvūnų snukio ir nagų ligos laboratorijos organizuojamuose mokymuose.

Gegužės 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas Darius Nienius dalyvaus Žemės ūkio mokslų ir žemės ūkio technologijų krypčių studijų programų tarptautinio vertinimo susitikime.
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 25—26 d. KaunoVMVT kartu su Kauno miesto ir rajono privačiomis veterinarijos gydyklomis bei Kauno rajono privačiais veterinarijos gydytojais organizuoja pavasarinę gyvūnų skiepijimo akciją. Išsamesnė informacija teikiama Kauno VMVT tel.: (8 37) 312 341 / 313 516 / 313 348.

Gegužės 22–26 d. Klaipėdos VMVT vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius Ernestas Košaitis vyksta į Bukareštą (Rumunijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugomos kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ir garantuotas tradicinis gaminys (rinkos kontrolė)“.

Gegužės 23 d. 10 val. Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir jų duomenų įvedimas į ūkinių gyvūnų registrą“.

Gegužės 24 d. 10 val. Telšių VMVT (adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams. Mokymų temos: „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas", "Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose", "Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Gegužės 24 d. 11 val. Šiaulių VMVT vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas".

Gegužės 24 d. 13 val. Šakių VMVT ir UAB "VR Trading" organizuoja mokymus maito tvarkymo įmonėms tema "Maisto tvarkymas: reikalavimai, pareigos ir atsakomybė". Mokymai vyks poilsio ir laisvalaikio centre "Jundula" (Kęstučio g. 22, Šakiai)

Gegužės 25 d. 10 val. Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojami mokymai privatiems veterinarijos gydytojams tema "Afrikinio kiaulių maro paplitimas ir biosaugos reikalavimai“.

Gegužės 25 d. 13 val. Jurbarko VMVT organizuojami mokymai maisto tvarkymo įmonėms „Maisto tvarkymas: reikalavimai, pareigos, atsakomybė“. Lektorė UAB "VR Trading" direktorė Danguolė Gasparavičienė. Mokymai vyks Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje (Vilniaus g. 4, Jurbarkas).

Gegužės 25 d. 14 val. Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojami mokymai medžiotojams tema "Afrikinio kiaulių maro paplitimas ir biosaugos reikalavimai“.

Gegužės 25 d. 15 val. Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2 F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) ir VMVT Skubios veiklos skyrius organizuoja pasitarimą su Vilkaviškio rajono medžiotojais ir privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo, biosaugos reikalavimų medžioklėje taikymo ir mėginių ėmimo tvarkos.

Gegužės 26 d. 14 val. Telšių VMVT (adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuojamas seminaras Telšių rajono medžioklės plotų naudotojams. Temos: „Mėginių paėmimas užkrečiamųjų ligų tyrimui“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“.

2017 m. gegužės 09 d.

VMVT

Gegužės 14–15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježi Šubelko vyksta dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl sveikatos taisyklių gyvūninės kilmės šalutiniams gyvūniniams produktams posėdyje.

Gegužės 14–19 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Lina Lapėnaitė vyksta į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (sausumos gyvūnai)“.

Gegužės 15 d. 15 val. VMVT Teisės skyriaus l. e. p. patarėjas Egidijus Verenius dalyvaus Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos posėdyje, kuriame bus pristatyta teisinio reguliavimo tinkamumo patikros Chemijos srityje eiga ir metodologija bei Prisitaikymo išlaidų vertinimo metodikos projektas.

Gegužės 15–16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų skyriaus darbo grupės posėdyje.

Gegužės 15-16 d. (Panevėžys), gegužės 17-18 d. (Telšiai), gegužės 19 d. (Vilnius) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausieji veterinarijos gydytojai-valstybiniai veterinarijos inspektoriai Giedrius Blekaitis ir Gintarė Okulevičiūtė ir Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė L. Malinauskienė dalyvaus mokymuose dėl Gyvūnų gerovės transportavimo metu.

Gegužės 15–17 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas, kaip Lietuvos Respublikos Prezidento delegacijos narys, vyksta į Džakartą (Indonezijos Respublika) dalyvauti pasirašant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Indonezijos Respublikos žemės ūkio ministerijos susitarimą dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje ir aptarti eksporto klausimus su kompetentingomis tarnybomis.

Gegužės 15–18 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Ekspertų posėdyje dėl valstybinių kontrolės planų ir metinių ataskaitų (Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyriai).

Gegužės 15–19 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarijos kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, l. e. skyriaus patarėjo pareigas, Gintarė Jatkevičienė vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Veterinarinė ir maisto importo kontrolė pasienio veterinarijos postuose (Šalutiniai gyvūniniai produktai ir genetika)“.

Gegužės 16 d. 10 val. VMVT direktoriaus pavaduotoja Daiva Švelnienė dalyvaus Ūkio ministerijoje “Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų darbo grupės posėdyje”.

Gegužės 16 d. 13 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjo pavaduotojas – valstybinis veterinarijos inspektorius G. Čereška dalyvaus Žemės ūkio ministerijoje apskritojo stalo diskusijoje su žuvininkais dėl sektoriaus keliamų problemų bei svarbių klausimų. Šioje diskusijoje dalyvaus žemės ūkio ministras B. Markauskas, viceministras A. Bogdanovas.

Gegužės 16 d. 13 val. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja L. Mačytė ir Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė A. Načienė dalyvaus Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje dėl pateiktų paraiškų vertinimo.

Gegužės 16–17 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės biologinės saugos skyriaus darbo grupės posėdyje.

Gegužės 16–18 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Gegužės 16–18 d. VMVT vyriausioji patarėja Jurgita Savickaitė vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) kontaktinių asmenų 31-ajame susitikime.

Gegužės 18–20 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas vyksta į Šanchajų (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti tarptautinėje maisto pramonės parodoje SIAL CHINA 2017.

Gegužės 18 d. 10 val. Aplinkos ministerijos (A. Jakšto g. 4, Vilnius) 508 salėje vyks posėdis laukinių  gyvūnų gerovės klausimais. Dalyvaus VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja Kristina Stakytė. Posėdyje planuojama aptarti šiuos klausimus:
1.    Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje reikalavimų tobulinimo  poreikis.
2.    Konfiskuotų laukinių gyvūnų perkėlimo į jiems tinkamas laikymo vietas galimybės.
3.    Kitos laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje problemos.

Gegužės 18 d. ir 19 d. (Siesikų g. 15D, Vilnius) VMVT Maisto skyrius organizuoja mokymus teritorinių VMVT specialistams tema  „Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatų taikymo aspektai, vieningos praktikos formavimas ir klaidų analizė reklamos kontrolės srityje“.

Gegužės 19 d. 8.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininko Sigito Dimaičio organizuojamame  susitikime su Kinijos arklių pramonės asociacijos atstovais.

Gegužės 19 d. 14 val. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausieji veterinarijos gydytojai-valstybiniai veterinarijos inspektoriai Giedrius Blekaitis ir Vidas Charašauskas dalyvaus Žemės ūkio ministerijos posėdyje duomenų įvedimo į Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazę klausimais.

Gegužės 19–27 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 85-ojoje generalinėje sesijoje ir Informaciniame naujai paskirtų OIE delegatų seminare.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 14 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Lisaboną (Portugalija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto saugos rizikos vertinimo principai ir metodai (aplinkos)“.

Gegužės 14 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Rūta Zagrabskaitė vyksta į Pirbraitą (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinės referentinės gyvūnų snukio ir nagų ligos laboratorijos organizuojamuose mokymuose.

Gegužės 15 d. – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Šiaurės – Baltijos šalių veterinarijos ir maisto laboratorijų vadovų susitikime.

Gegužės 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) organizuojamuose mokymuose „BITYNŲ VALSTYBINĖ VETERINARINĖ KONTROLĖ“. Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė Ambrozevičienė skaitys pranešimą „Amerikinio bičių perų puvinio paplitimas Lietuvoje“, skyriaus vedėjos pavaduotoja Asta Pereckienė – „Bitinis žvilgvabalis (Aethina tumida), naujas kenkėjas bitininkystėje“ (NMVRVI Kauno ter. patalpos, Tilžės g. 18, Kaunas).
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 16 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono savivaldybės organizuojamose mobilizacijos stalo pratybose (Kęstučio a. 2-2, Ukmergė).

Gegužės 17-18 d. 8.30 val. VMVT Telšių VMVT  (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus pareigūnams, atsakingiems už vežamų gyvūnų gerovės reikalavimų valstybinę veterinarinę kontrolę. Mokymų tema „Gyvūnų gerovė transportavimo metu“.

Gegužės 18 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena), tarnybos specialistai organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams tema „Užkrečiamosios ligos: Gumbelinė, Paukščių gripas, Q karštligė, Dirofiliariozė ir Babeziozė. Klinika, epizootiniai duomenys, apsisaugojimo priemonės.

Gegužės 18 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonėms, vykdančioms pusgaminių kepimą, pašildymą, tema ,,Žaliavų, pagamintų produktų kokybės, atsekamumo, ženklinimo ir laikymo sąlygų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Dažniausiai nustatomi pažeidimai ir jų prevencija. Nauji teisės aktai".

Gegužės 14–19 d. į Lioną  (Prancūzijos Respublika) dalyvauti „Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų principai ir audito metodai“ mokymuose vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Eglė Blinstrubytė.

Gegužės 19 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT atsakingi pareigūnai dalyvaus mokymuose "Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“, kurie vyks viešbutyje "Banga“ (Kanto g. 3a, Tauragė).

Gegužės 19 d. 13.30 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą – diskusiją su Telšių „Džiugo“ gimnazijos moksleiviais, tema „Moksleivių sveikos mitybos ugdymas“.

 

2017 m. gegužės 05 d.

VMVT

Gegužės 8–12 d. VMVT Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Bartkutė vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti mokymuose „Detalus audito įgyvendinimas (kursas A)“.

Gegužės 8-12 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Mantas Staškevičius ir vyriausiasis specialistas Donatas Valavičius organizuos BTSF lankstumo mokymų “Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga”, praktinę dalį dėl lankstumo principų taikymo Lietuvos pieno ūkiuose ir mažoje mėsos perdirbimo įmonėje, kurie tiekia produktus tiesiogiai vartotojams.

Gegužės 8-12 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyrius koordinuos Moldovos atstovų mokomąjį vizitą pagal Dvynių projektą (Twinning project) MD 12 ENI AG 01 16 (MD/25) "Pagalba Moldovos Nacionalinei maisto saugos agentūrai".

Gegužės 9 d. 10 val. Sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g. 33, 204 C salėje) vyks darbo grupės sudarytos 2017 m. balandžio 6 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.  V-396 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo lauko sąlygomis reglamentavimo tobulinimo galimybėms įvertinti sudarymo“ susirinkimas dėl  palankių sąlygų lauko darželių plėtrai Lietuvoje, pritaikant galiojančius teisės aktus lauko darželių veiklos specifikai - ugdymui lauke, sudarymo. Posėdyje dalyvaus Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos l.e.p. Maisto skyriaus vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė.

Gegužės 9 d. 15 val. vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros raštu „Dėl nekorektiškai teikiamų duomenų“  organizuojamas pasitarimas su VMVT, NMA ir ŽŪIKVC atstovais, kuris vyks departamento direktoriaus R. Krasuckio kabinete 303. Pasitarimo esmė, kad 2014 m. gruodžio 31 d. pakeitus Valdymo reikalavimų aprašą, o 2015 m. gegužės 20 d. pakeitus Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimo taikymo metodiką ŽŪIKVC teikė nekorektiškus duomenis 2014, 2015 ir 2016 m. už nustatytus valdymo reikalavimų pažeidimus ir jų įvertinimą pagal masto, poveikio trukmės ir sunkumo kriterijus. Pasitarime dalyvaus VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyr. veterinarijos gydytojai-valstybiniai veterinarijos inspektoriai Giedrius Blekaitis ir Vidas Charašauskas.

Gegužės 9–12 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Gintvilė Budraitienė dalyvaus mokymuose „Ekologinis ūkininkavimas“, kurie vyks viešbutyje „Artis“ (Totorių g. 23, Vilnius).

Gegužės 9–13 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta vyksta į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ir garantuotas tradicinis gaminys (vynas)“.

Gegužės 11 d. organizuojamas pasitarimas VMVT konferencijų salėje (Siesikų g. 15D, Vilnius). Pasitarime nurodyta dalyvauti VMVT direktoriaus pavaduotojams, vyriausiajam patarėjui, skyrių vedėjams, teritorinių VMVT viršininkams, PVP vedėjams, NMVRVI direktoriui.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 7 d. – 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose “Maisto saugos rizikos vertinimo principai ir metodai (mikrobiologija)”.

Gegužės 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) organizuojamame Maisto papildų vertinimo komisijos posėdyje (VMVT Siesikų g. 19, Vilnius).

Gegužės 8 d. – 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Voitechovičiūtė vyksta į Berlyną (Vokietija) dalyvauti EURL BVL organizuojamame kasmetiniame seminare bei mokymuose veterinarinių vaistų likučių nustatymo klausimais.

Gegužės 8 d. – 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Rūta Zagrabskaitė vyksta į Surėjų (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinės referentinės gyvūnų snukio ir nagų ligos laboratorijos organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Gegužės 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė ir Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademijos organizuojamame seminare „Maistas ir sveikata“. I. Drulytė skaitys pranešimą tema „Reformuliuotas maistas - mažiau riebalų, cukraus, druskos“ (LSMU Veterinarijos akademija, Kaunas).
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 7–12 d. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Daiva Veličkienė vyksta į Vilnių dalyvauti mokymuose „Įmonių lankstumo reikalavimai“ , kurie vyks viešbutyje „Holiday Inn“ (Šeimyniškių g. 1, Vilnius).

Gegužės 9 d. 9 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės 2018-2028 metų strateginio plėtros plano svarstyme (Vytauto g. 12, Varėna).

Gegužės 10 d. 9.30 val. VMVT Utenos VMVT Daugailių pagrindinėje mokykloje (adresu Mokyklos g. 4, Daugailių mstl, Utenos r. sav.) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja renginį pradinių klasių moksleiviams tema: „Profesija - veterinarijos gydytojas“, Tarptautinei Veterinarijos dienai paminėti.

Gegužės 10-11 d. VMVT Varėnos VMVT atsakingi pareigūnai dalyvaus BTSF lankstumo mokymuose, kurie vyks Valdo Kavaliausko ūkyje (Dargužių k., Varėnos r. sav.).

Gegužės 10 d. 13.30 val. VMVT Panevėžio VMVT salėje (Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r.) vyks mokymai verslo operatoriams tema "Maisto tvarkymas: reikalavimai, pareigos ir atsakomybė".

Gegužės 11 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja kebabinių veiklos atstovams mokymus. Mokymų tema "Maisto saugos ir higienos reikalavimai kebabinėse, protrūkių prevencija. Vykdomos kontrolės rezultatai. Nauji teisės aktai". Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (adresu Ragainės g. 80, Šiauliai).

Gegužės 11 d. 11 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) UAB ,,VR Trading" (lektorė Aušra Išarienė – VMVT Maisto skyriaus vedėja, NMVRVI l. e. vyriausiosios patarėjos pareigas)  maisto tvarkymo subjektams organizuoja seminarą „Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros efektyvios  trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“.

Gegužės 12 d. 10 val.  VMVT Šiaulių VMVT organizuojami mokymai kiaulių laikytojams. Mokymų tema „Užkrečiamųjų ligų prevencija ir biosaugos reikalavimai mažose kiaulių laikymo vietose“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (adresu Ragainės g. 80, Šiauliai).

 

2017 m. balandžio 27 d.

VMVT

-

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 2 d. – 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame 16 – tame ekspertų darbo grupės susitikime pesticidų stebėsenos klausimais.

Gegužės 2 d. – 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Splitą (Kroatija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos (Cefas) dvigeldžių moliuskų bakteriologinei ir virusologinei taršos stebėsenai organizuojamą Nacionalinių referentinių laboratorijų 16 – tą darbo grupės susirinkimą.

Gegužės 3 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė ir skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus konferencijoje “Kaip pagaminti kokybišką, ekologišką ir sveikatai palankų maisto produktą. Pasaulinės gamybos ir vartojimo tendencijos, eksporto galimybės” (Viešbutis Europa City Vilnius, J. Jasinskio g. 14, Vilnius).

Gegužės 3 d. – 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacijos skyriaus vedėja Agnietė Grušauskienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamuose ekspertų darbo grupės susitikimuose: 11 – ajame susitikime, susijusiame su cheminės taršos duomenų perdavimu bei bendrame pesticidų ir cheminės taršos tinklų susitikime.

Gegužės 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė ir Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus konferencijoje „Maisto sauga ir vartotojų teisės“ (Verslo centras „Quadrum“, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 1-7 d. minint Tarptautinę veterinarijos dieną VMVT Druskininkų VMVT kartu su UAB KURORTO VETERINARIJA veterinarijos gydykla (Gardino g. 72-1, Druskininkai) organizuoja nemokamą gyvūnų augintinių apžiūrą ir konsultaciją.

Gegužės 2 d. VMVT Marijampolės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Aidas Šalčius dalyvaus Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamose civilinės saugos kompleksinėse pratybose , kurios vyks Marijampolės savivaldybės salėje (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė).

Gegužės 2 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT salėje (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, galvijų laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 3 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) ūkinių gyvūnų laikytojams ir atsakingiems asmenims organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, apskaitos, gyvūnų gerovės ir biosaugos klausimais. Mokymų dalyviams bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Gegužės 3 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 3 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus gyvūninio maisto tvarkymo subjektų atsakingiems asmenims, tema “Praktinis gyvūninio maisto produktų ženklinimo reikalavimų taikymas”. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Gegužės 4 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT specialistai Neringos savivaldybės I a. posėdžių salėje (Taikos g. 2, Neringa) dalyvaus Neringos savivaldybės organizuojamame renginyje, kuriame skaitys pranešimus dėl bendrųjų higienos reikalavimų viešojo maitinimo, žuvų produktų gamybos bei prekybos įmonėms, aptars dažniausiai nustatomus pažeidimus bei jų profilaktiką.

Gegužės 4 d. 13 val. VMVT Mažeikių VMVT  (Viekšnių g. 26) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „ Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gegužės 4 d. 18 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius ir Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Juozas Kamorūnas Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento salėje (Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė) organizuoja pasitarimą - seminarą medžiotojams dėl Afrikinio kiaulių maro prevencijos ir likvidavimo priemonių, medžiojamų gyvūnų ligų kontrolės priemonių, mėginių atrinkimo ir kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 5 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 5 d. 9.30 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir kitais aktualiais klausimais.

2017 m. balandžio 20 d.

VMVT

Balandžio 23–29 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Lenkijos Respubliką dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato (DG SANTE) organizuojamame nacionalinių ekspertų audite dėl pasiutligės išnaikinimo programos įgyvendinimo ir pažangos.

Balandžio 23–24 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Pumputis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų grupės dėl veterinarijos importo kontrolės teisės aktų „Veterinariniai patikrinimai“ posėdyje.

Balandžio 24 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jarošienė dalyvaus Aplinkos ministerijoje organizuojamame GMO priežiūros komiteto darbe.
Darbotvarkė:
1. Nuomonės ir diskusija dėl GMO mokslinių tyrimų poreikio, įgyvendinant LRV programą.
2. Nuomonės ir diskusija dėl antros GMO laboratorijos poreikio, įgyvendinant Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015−2020 metų veiksmų planą.

Balandžio 24–28 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose.

Balandžio 24–28 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis vyksta į Kišiniovą (Moldovos Respublika) dalyvauti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos organizuojamame Europos regioniniame seminare dėl gyvūnų gerovės, kuris skirtas nacionaliniams kontaktiniams asmenims.

Balandžio 25–26 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Orinta Rimašaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ir Europos vaistų agentūros seminare „Duomenų rinkimas apie veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimą Europoje: pasiekimai, iššūkiai ir tolesni žingsniai“.

Balandžio 27 d. 13 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 3 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos posėdyje (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Vilnius).

Balandžio 24 d. – 26 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Valiukonienė ir Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus vyriausioji bioinžinierė Indrė Jonauskaitė vyksta į Zagrebą (Kroatija) dalyvauti Europos Sąjungos Gyvūninių baltymų pašaruose referentinės laboratorijos (EURL-AP) organizuojamame 11-ajame Nacionalinių referentinių laboratorijų susitikime.

Balandžio 24 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus biologė Justina Petraškaitė ir Serologinių tyrimų skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Laima Bolisaitė vyksta į Zagrebą (Kroatija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinių referentinių Niukaslio ir paukščių gripo ligos laboratorijų organizuojamame kasmetiniame susitikime.

Balandžio 25 d. – 26 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Tarybos Codex Alimentarius darbo grupės posėdyje.

Balandžio 25 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Vilniaus laboratorijose ir Kauno teritoriniame skyriuje lankysis Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai. Priežiūros vizito tikslas - patikrinti Institute įdiegtą kokybės vadybos sistemą bei jos atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams bei akreditavimo srities išplėtimą.

Balandžio 26 d. – 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros ir šalių narių vaistų kontrolės agentūrų vadovų susitikime.

Balandžio 27 d. – 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro organizuojamame gebėjimų stiprinimo seminare, skirtame tarpžinybinio bendradarbiavimo gerinimui geresniems neinfekcinių ligų rezultatams (Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 24 – 30 d. VMVT Skuodo VMVT, kartu su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, Pasaulinės veterinarijos dienos proga, organizuoja šunų ir kačių vakcinacijos nuo pasiutligės akciją. Gyventojams kreiptis į pasirinktą privatų veterinarijos gydytoją. Bus pritaikyta nuolaida.

Balandžio 24 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja LSMU magistro studijų studentams teorinį-praktinį seminarą tema „RVASVT audito reikšmė, tikslai bei organizavimo etapai“. Seminaras vyks VMVT Šiaulių VMVT, adresu Ragainės g.80, Šiauliai.

Balandžio 25 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų augintojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvulius.

Balandžio 25 d. VMVT Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus dalyvaus Koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimui, kovai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais Kauno regione (Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse) posėdyje, kuris vyks VMVT Kauno valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Laisvės al. 36, Kaunas).

Balandžio 25 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas Romas Černius dalyvaus posėdyje koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimui, kovai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais Kauno regione (Laisvės al. 36, Kaunas).

Balandžio 25 d. 13.30 val. VMVT Šilalės VMVT kartu su UAB VR Trading organizuoja mokymus tema “Maisto tvarkymas: reikalavimai, pareigos ir atsakomybė”. Mokymai vyks VMVT Šilalės VMVT salėje, II aukštas, adresu: Šolių k., Šilalės r. Mokymuose kviečiami dalyvauti gamybos, viešojo maitinimo, prekybos įmonių atsakingi darbuotojai.

Balandžio 25 d. 14 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r.) organizuoja mokymus prekiautojams vaisiais ir daržovėmis tema "Prekyba vaisiais ir daržovėmis prekyvietėse".

Balandžio 26 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3, Lazdijai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita". Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Balandžio 26 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja Pasaulinės veterinarijos dienos minėjimą, kuriame bus pagerbtas 57 m. profesinę veiklą šiais metais baigęs ilgametis Skuodo rajono valstybinis ir privatus veterinarijos gydytojas Vytautas Vasiliauskas.

Balandžio 26 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams gauti.

Balandžio 26 d. 13 val. VMVT Akmenės VMVT Ramučių gimnazijoje, adresu Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė organizuoja renginį 10 klasės mokiniams temomis: "Vanduo - žemės kraujas" bei "Gyvūnų terapija". Renginio organizatorės VMVT Akmenės VMVT vyr. specialistė-maisto produktų inspektorė Rūta Vitkuvienė bei vyr. vet.gydytoja-inspektorė Valdonė Kazlauskienė.

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su medžiotojų būrelių vadovais tema “Užkrečiamųjų ligų situacija, ŠGP tvarkymas medžioklės metu, užkrečiamųjų ligų stebėsena”.

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) Tarptautinės veterinarijos dienos proga organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariami užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r.) organizuoja Pasaulinės Veterinarijos dienos minėjimą - pasitarimą, kuriame kviečiami dalyvauti privatūs rajono veterinarijos gydytojai. Po minėjimo bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose kontrolės, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų galvijų bandos statuso palaikymo ir kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 27 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo bei jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Mokymų metu bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Balandžio 27 d. 15 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono medžioklės organizatoriais, MK vadovais tema „Veterinarijos reikalavimų medžioklėje vykdymas ir kontrolė“, kuriame pakviesti dalyvauti girininkai, ŽŪ skyriaus vedėjas, medžiotojai.

Balandžio 28 d. nuo 8 val. iki 13 val. minint Pasaulinę veterinarijos dieną VMVT Švenčionių VMVT organizuoja atvirų durų dieną tarnyboje, adresu Kelininkų g. 4, Švenčionys.

Balandžio 28 d. 8 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Dirkstys Skuodo r. Ylakių gimnazijoje dalyvaus susitikime su 6-10 klasių moksleiviais tema „Pasirink veterinarijos gydytojo specialybę“, skirtame Pasaulinei veterinarijos dienai paminėti.

Balandžio 28 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 28 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės mažų kiaulių ūkiuose patikrinimo klausimais.

Balandžio 28 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė gyvulių laikymo vietose, 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 28 d. nuo 10 val. iki 12 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) minint Pasaulinę veterinarijos dieną, kartu su privačiais veterinarijos gydytojais organizuoja atvirų durų dieną tarnyboje besidomintiems veterinarijos gydytojo specialybe ir darbu Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

Balandžio 28 d. 15 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono medžiotojų klubų vadovais dėl reikalavimų medžioklės aikštelių įrengimui, biosaugos, užkrečiamųjų ligų situacijos, mėginių ėmimo tvarkos bei šernų populiacijos mažinimo.

Balandžio 28 d. 16 val. VMVT Klaipėdos VMVT darbuotojai ir privatūs veterinarijos gydytojai paminės profesinę šventę dalyvaudami ta proga organizuojamose šventose mišiose Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, Savanorių g. 4, Klaipėda.

Balandžio 29 d. 9.00 - 12.00 val. VMVT Jurbarko VMVT, minint  Pasaulinę veterinarijos dieną, A. Šimkūno veterinarinio aptarnavimo punkte (Vydūno g. 13, Jurbarkas) organizuojama naminių augintinių vakcinacija nuo pasiutligės.
 
Balandžio 29 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą su medžiotojų būreliu "Pašventys", kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis.

Balandžio 29 d. 9 val. VMVT Švenčionių VMVT su Švenčionių bitininkų draugija organizuoja seminarą bitininkams „Dėl  bitynų, bitininkystės produktų ir užkrečiamųjų ligų kontrolės“. Seminaras vyks VMVT Švenčionių VMVT patalpose, adresu Kelininkų g. 4, Švenčionys.

Balandžio 29 d. nuo 9 val. iki 14 val. minint Pasaulinę veterinarijos dieną VMVT Švenčionių VMVT organizuoja atvirų durų dieną smulkių gyvūnų gydyklose esančiose  Švenčionėlių m., Žilvičių g. 14, „Vetrasa“, Pabradės m., Vilniaus g. 37 „Vetsala“ ir Malūno g. 18 A, Adomavičiūtės IĮ.  

Balandžio 29 d. VMVT Biržų VMVT darbuotojai, minint Pasaulinę Veterinarijos dieną, organizuoja pažintinę išvyką į Burbiškio dvarą bei kitas lankytinas Radviliškio r. vietas.

2017 m. balandžio 13 d.

VMVT

Balandžio 18–22 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Donatas Valavičius vyksta į Barseloną (Ispanijos Karalystė) dalyvauti žaliavinio pieno kokybės ir pieno produktų gamybos tyrimų mokymuose.

Balandžio 19–21 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Balandžio 20–25 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas, kaip žemės ūkio ministro Broniaus Markausko delegacijos narys, vyksta į Harbiną ir Pekiną (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti susitikimuose su Kinijos žemės ūkio ministerijos ir generalinės kokybės priežiūros, kontrolės ir karantino administracijos (AQSIQ) vadovais aptarti Lietuvos maisto sektoriaus eksporto klausimus, taip pat dalyvauti kituose renginiuose, skirtuose tarptautiniam bendradarbiavimui stiprinti.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 19 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius Gediminas Pridotkas vyksta į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Europos Komisijos organizuojamoje Europos komisijos dėl snukio ir nagų ligos kontrolės (EuFMD) 42-ojoje generalinėje sesijoje.

Balandžio 19 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Projekto 2016 96 04 – AN „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ ekspertų posėdyje.

Balandžio 19 d. - 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Vilniaus laboratorijose ir Panevėžio teritoriniame skyriuje lankysis Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai. Priežiūros vizito tikslas - patikrinti Institute įdiegtą kokybės vadybos sistemą bei jos atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams bei akreditavimo srities išplėtimą.

Balandžio 19 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacinių sistemų skyriaus vedėjas Marius Judickas  vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) projekto „Pilot Project on the implementation of SSD2 in the frame of the electronic transmission of harmonised data collection of analytical results to EFSA“ (Nr. OC/EFSA/DATA/2015/02-CT11) uždarymo posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 18 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su įgaliotais veterinarijos gydytojais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo“ įgyvendinimo.

Balandžio 19 d. 16 val. VMVT, VMVT Ukmergės VMVT, VMVT Anykščių VMVT, LMŽD (Gruodžio 17-osios g. 34, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su Ukmergės rajono medžiotojais dėl biosaugos reikalavimų medžioklėje, užkrečiamųjų ligų situacijos, mėginių ėmimo tvarkos, šernų populiacijos mažinimo.

Balandžio 20 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės Loreta Būdelienė ir Inga Žilevičienė skaitys pranešimus apie maisto saugos ir kokybės reikalavimus Druskininkų Trečiojo amžiaus universitete (Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai).

Balandžio 20 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklių laikymasis ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų maisto ruošimo skyriuose. Dažniausiai nustatomų pažeidimų analizė ir prevencija“.

Balandžio 20 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63a, Radviliškis) organizuoja seminarą medžiotojams dėl reikalavimų medžioklės aikštelių įrengimui, biosaugos, užkrečiamųjų ligų situacijos, mėginių ėmimo tvarkos.

Balandžio 21 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63a, Radviliškis) vyks kvalifikacijos egzaminas asmenims, žudantiems kailinius gyvūnus.

Balandžio 21 d. 10 val. VMVT Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Balandžio 21 d. 15 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su medžiotojais dėl reikalavimų medžioklės aikštelių įrengimui, biosaugos, užkrečiamųjų ligų situacijos, mėginių ėmimo tvarkos.

2017 m. balandžio 07 d.

VMVT

Balandžio 8-12 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas, einantis direktoriaus funkcijas, Deividas Kliučinskas kaip Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos delegacijos narys vyksta į Maskatą (Omano Sultonatas) dalyvauti Lietuvos ir Omano diplomatinių santykių 25-mečiui skirtuose renginiuose ir susitikimuose su Omano žemės ūkio ir žuvininkystės ministru ir kitais atsakingais pareigūnais, siekiant aptarti eksporto leidimų klausimus.

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Balandžio 8–11 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė vyksta į Las Palmą (Ispanijos Karalystė) atlikti AB „Limarko laivininkystės kompanija“ transportinio refrižeratoriaus CAPELLA patikrinimą.

Balandžio 10 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo“ įgyvendinimo.

Balandžio 11 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT inspektoriai dalyvaus susitikime su Pumpėnų seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptariami afrikinio kiaulių maro biosaugos reikalavimai, gyvūnų ženklinimo klausimai.

Balandžio 11 d. (antradienį) nuo 10 val. Šunskų seniūnijos salėje (Varpo g. 32, Šunskai ) VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojai - valstybiniai veterinarijos inspektoriai Jūratė Černiavskienė ir Kęstutis Matulevičius dalyvaus susitikimuose su seniūnijų gyventojais ir gyvulių laikytojais. Susitikimų metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose bei gyvūnų gerovės, gyvulių registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Taip pat bus pristatomi pieno supirkimo taisyklių pakeitimai ir pirminės maisto gamybos reikalavimai bei aptariami kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 11 d. 16 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Neringos savivaldybės, Klaipėdos miesto ir rajono medžiotojų klubų vadovus ar jų įgaliotus asmenis į pasitarimą dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo medžioklėje.

Balandžio 12 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Balandžio 12 d. 11 val. vyks mokymai „Bendrojo ugdymo skyrių valstybinė veterinarinė kontrolė. Sveiktos priežiūros specialisto veikla, prižiūrint mokinių maitinimo organizavimo atitiktį ugdymo įstaigoje.“ Dalyvaus VMVT Kelmės VMVT, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingi darbuotojai.

Balandžio 12 d. 13 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja pasitarimą su įgaliotais veterinarijos gydytojais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo“ įgyvendinimo.

Balandžio 12 d. 16 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su Kretingos r. sav. medžiotojų klubų ir būrelių vadovais, tema „AKM paplitimas, priežiūra ir kontrolė šernų populiacijoje. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai. 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas“.

Balandžio 13 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT inspektoriai dalyvaus susitikime su Joniškėlio apylinkių seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptariami afrikinio kiaulių maro biosaugos reikalavimai, gyvūnų ženklinimo klausimai.

Balandžio 13 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Balandžio 13 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Balandžio 13 d. 14 val. VMVT Pasvalio VMVT inspektoriai dalyvaus susitikime su Pušaloto seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptariami afrikinio kiaulių maro biosaugos reikalavimai, gyvūnų ženklinimo klausimai.

Balandžio 13 d. 14.30 val. Pačkėnų kaimo kultūros namų salėje (Pačkėnų k.,Utenos r. sav.), VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Utenos seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus aptarta 2016 m. valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga, epizootinė situacija Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse. Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro, Snukio-nagų ligos plitimo tendencijos ir grėsmės Lietuvai. Taip pat aptariama biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Gumbelinė (žvynelinė) liga. Susirgimo klinikiniai požymiai, plitimas, ekonominiai nuostoliai. Apžvelgiami reikalavimai bitynams. Bičių ligų prevencijos klausimai. Bus aptarti pieno ūkiams taikomi reikalavimai. Dažniausiai nustatomi pažeidimai. Pieno supirkimo atnaujinimas. Bus nagrinėjamas sveikos mitybos klausimas. Maisto produktų ženklinimas ir aptarta 2016 m. Vartotojų skundų dėl maisto produktų kokybės ir saugos apžvalga.

Balandžio 14 d. 9 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) vadovaudamasi VMVT direktoriaus 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. B1-1008 „Dėl kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ organizuoja egzaminą asmenims, žudantiems ir atliekantiems su gyvūnų žudymu susijusius veiksmus.

Balandžio 14 d. 13 val. VMVT Skuodo VMT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

2017 m. kovo 29 d.

VMVT

Balandžio 3–4 d. VMVT Gyvūnų gerovės ir sveikatingumo skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų grupės dėl identifikavimo, judėjimo ir arklinių šeimos gyvūnų sertifikavimo posėdyje.

Balandžio 3–4 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Čižienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų darbo grupės dėl geresnio mokymosi rūpinantis maisto sauga posėdyje.

Balandžio 3–7 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Zagrebą (Kroatijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugomos kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ir garantuotas tradicinis gaminys (žemės ūkio ir maisto produktai)“.

Balandžio 4–5 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Malinauskienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų Potsdamo darbo grupės posėdyje.

Balandžio 5–7 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Darbo grupės posėdyje dėl afrikinio kiaulių maro.

Balandžio 5–7 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 3 d. – 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos organizuojamame 16 – jame Mikrobiologinės rizikos vertinimo tinklo susitikime.

Balandžio 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojos dalyvaus seminare „Sprendžiame antimikrobinio atsparumo problemą“ (LSMU Veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, Kaunas).

Balandžio 5 d. – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Jurgelevičius vyksta į Isprą (Italija) dalyvauti ENGL (Europos GMO laboratorijų tinklo) organizuojamame 27 – jame Plenariniame susirinkime.

Balandžio 5 d. – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti ESRL – AR organizuojamame 11 – ajame seminare antimikrobinio atsparumo klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 3 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptartas VMVT direktoriaus 2017-03-17 d. įsakymo Nr.B1-140 “Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” įgyvendinimas.

Balandžio 3 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT organizuoja pasitarimą su Mažeikių sav. medžiotojų klubų ir būrelių vadovais, tema „AKM paplitimas, priežiūra ir kontrolė šernų populiacijoje. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai. 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas“.

Balandžio 3 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmeniai) organizuojami mokymai privatiems veterinarijos gydytojams, kurių metu bus aptartas VMVT direktoriaus 2017-03-17 įsakymas Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, paukščių gripo situacija, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 3 d. 14 val. VMVT Raseinių VMVT adresu (Kęstučio g. 13, Raseiniai) vyks seminaras privatiems veterinarijos gydytojams. Seminaro metu bus aptarta: VMVT direktoriaus 2017-03-17 įsakymo Nr.B1-140 “Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” įgyvendinimas, Afrikinio kiaulių maro situacija, paukščių gripo situacija, 2017 m. užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 4 d. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais.

Balandžio 4 d. Klaipėdos miesto savivaldybės pasitarimų kambaryje (Liepų g. 11, Klaipėda) vyks planinis ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Posėdyje dalyvaus VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža.

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT inspektoriai dalyvaus susitikime su Vaškų seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptariami afrikinio kiaulių maro biosaugos reikalavimai, gyvūnų ženklinimo klausimai.

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus NVSC prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento organizuojamame pasitarime, kuris vyks Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda).

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus. 

Balandžio 4 d. 10:30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo“ įgyvendinimo.

Balandžio 4 d. 12 val. VMVT Utenos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Žana Remeikienė organizuoja mokymus UAB „Kogus“ (Karlų k. Visagino sav.) darbuotojams tema „Higienos ir saugos reikalavimai maisto perdirbimo įmonėje. Pagrindiniai rizikos veiksnių ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos principai“.

Balandžio 4 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus UAB „Antalgės paukštynas“ darbuotojams, tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiuose“.

Balandžio 4 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus, adresu Vytauto g. 28, Marijampolė,  dalyvaus Lietuvos ir Lenkijos Tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės Lietuvos pusės posėdyje.

Balandžio 4 d. VMVT Telšių VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento (adresu J. Biliūno g. 3, Telšiai) Telšių apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės susirinkime, kurio metu bus tvirtinamas 2017 m. Telšių AMR grupės veiklos planas bei tolimesnė grupės veikla.

Balandžio 4 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT specialistai dalyvaus organizuojamuose mokymuose ir skaitys pranešimus UAB „Grūstės“ viešojo maitinimo padalinių darbuotojams (adresu Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai), tema „Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų bei Geros higienos praktikos taisyklių užtikrinimas viešojo maitinimo įmonėse. Viešojo maitinimo subjektų veiklos priežiūros rezultatų aptarimas“.

Balandžio 4 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuojamas pasitarimas su Elektrėnų sav. medžiotojų klubų ir būrelių vadovais tema „AKM paplitimas, priežiūra ir kontrolė šernų populiacijoje. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai, 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas. Paukščių gripo situacija šalyje“.

Balandžio 5 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT specialistai organizuoja mokymus Utenos rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Biologinio saugumo reikalavimai galvijų, avių, ožkų ir paukščių laikymo vietose“.

Balandžio 5 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 5 d. 10 val. VMVT Skuodo VMT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuriame pateiks informaciją tema „Dėl paukščių gripo ir afrikinio kiaulių maro situacijos“.

Balandžio 5 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams, temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“, „Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Balandžio 5 d. 11 val. Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT specialistai organizuoja mokymus Utenos rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“.

Balandžio 5 d. 11.30 ir 13.00 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Balandžio 5 d. 14 val. VMVT Skuodo VMT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo bei kitų ligų galimų grėsmių, dėl VMVT direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo, dėl galvijų bandų laisvos šalies statuso nuo BRC, EGL ir TBC palaikymo.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT inspektoriai dalyvaus susitikime su Namišių seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptariami afrikinio kiaulių maro biosaugos reikalavimai, gyvūnų ženklinimo klausimai.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Skuodo VMT (Algirdo g. 15, Skuodas) kartu su VĮ „Pieno tyrimai“ organizuoja seminarą ūkininkams tema „Pieno sektoriaus naujienos ir aktualijos“, kuriame dalyvaus stambiausi rajono pieno gamintojai.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Skuodo VMT vyriausioji veterinarijos gydytoja inspektorė Daiva Baužienė Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje dalyvaus tradicinės regioninės moksleivių kūrybinių darbų konferencijos vertinimo komisijos darbe.

Balandžio 6 d. 10 val. Užpalių seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Užpalių seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus aptarta 2016 m. valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga, epizootinė situacija Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse. Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro, Snukio-nagų ligos plitimo tendencijos ir grėsmės Lietuvai. Taip pat aptariama biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Gumbelinė (žvynelinė) liga. Susirgimo klinikiniai požymiai, plitimas, ekonominiai nuostoliai. Apžvelgiami reikalavimai bitynams. Bičių ligų prevencijos klausimai. Bus aptarti pieno ūkiams taikomi reikalavimai. Dažniausiai nustatomi pažeidimai. Pieno supirkimo atnaujinimas. Bus nagrinėjamas sveikos mitybos klausimas. Maisto produktų ženklinimas ir aptarta 2016 m. Vartotojų skundų dėl maisto produktų kokybės ir saugos apžvalga.

Balandžio 7 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT specialistai organizuoja Utenos mėsa, UAB skerdykloje valstybinę veterinarinę priežiūrą atliekantiems specialistams mokymus tema "Epizootinė situacija Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse. Paukščių gripo, afrikinio kiaulių maro, Snukio-nagų ligos plitimo tendencijos. Gumbelinė (žvynelinė) liga. Salmonella etiologija ir jos sukeliami apsinuodijimai maistu. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų, eksportuojančių gyvūninį maistą į JAV, kasdieninė valstybinė priežiūra“.

Balandžio 7 d. 10 val. VMVT Skuodo VMT viršininkas Algimantas Želvys pas Skuodo rajono savivaldybės merą dalyvaus organizuojamame susitikime dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės.

Balandžio 7 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo“ įgyvendinimo, afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacijos ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 7 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja pasitarimą su Plungės rajono medžiotojų klubų ir būrelių vadovais, tema "AKM paplitimas, priežiūra ir kontrolė šernų populiacijoje. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai ir kiti klausimai".

Balandžio 7 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

2017 m. kovo 22 d.

VMVT

Kovo 26–27 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Lina Lapėnaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl maisto produktų higienos nuostatų įgyvendinimo posėdyje.

Kovo 26–27 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vilma Pušinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Naujas maistas ir toksikologinė sauga) posėdyje.

Kovo 27–30 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų posėdyje „Valstybiniai kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41-44 skyrių metinės ataskaitos“.

Kovo 28–29 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Lina Lapėnaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Maisto grandinės biologinė sauga) posėdyje.

Kovo 28 d.– balandžio 1 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mantas Staškevičius vyksta į Vašingtoną ir Filadelfiją dalyvauti susitikimuose su Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio departamento Maisto saugos ir kontrolės tarnybos (FSIS) ir Gyvūnų ir augalų sveikatos kontrolės tarnybos (APHIS) atstovais bei mėsos produktus gaminančių įmonių vadovais.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 27 d. – 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas dr. Donatas Šimkus vyksta į Oranmore (Airija) dalyvauti centrinės referentinės moliuskų ligų laboratorijos (IFREMER) ir nacionalinių referentinių laboratorijų organizuojamame kasmetiniame susitikime.

Kovo 28 d. – 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Projekto 2016 96 04 – AN „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ ir Europos Komisijos Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomosios įstaigos organizuojamame posėdyje dėl naujai organizuojamų pašarų higienos ir pašarų kontrolės kursų programos aptarimo.

Kovo 28 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Inesa Savickaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės organizuojamame susitikime “Vandens kontrolės paukštienoje” klausimais.

Kovo 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) organizuojamame seminare „2017 metų medžiagų liekanų stebėsena gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse ir meduje“ (VMVT Konferencijų salė, Siesikų g. 15D, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Kovo 26 d.– balandžio 1 d. į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti „Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principai ir audito metodai“ mokymuose vyksta:
1. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Justina Jasiulienė.
2. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė.

Kovo 27 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarta: VMVT direktoriaus 2017-03-17 įsakymas Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, afrikinio kiaulių maro situacija, paukščių gripo situacija, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas.

Kovo 27 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitiks su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato viršininku dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo (Šaulių g. 4, Šakiai).

Kovo 27 d. 13 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema “Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas”.

Kovo 28 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita". Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Kovo 28 d. 9.30 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Kęstučio a. 3, Ukmergė) ir skaitys pranešimą “Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas. Ukmergės rajone vykdytos ir vykdomas apsaugos priemonės”.          

Kovo 28 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitiks su Šakių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininku aptarti klausimus dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos, gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių pasiruošimo medžioklės sezonui, glaudesnio bendradarbiavimo ir kitais aktualiais klausimais (Vasario 16-osios g. 8, Šakiai).

Kovo 28 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarime bus aptarta: afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo bei kitų ligų grėsmės, VMVT direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas.

Kovo 28 d. 10 val. Kuktiškių seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Kuktiškių seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus aptarta 2016 m. valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga, epizootinė situacija Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse. Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro, Snukio-nagų ligos plitimo tendencijos ir grėsmės Lietuvai. Taip pat aptariama biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Gumbelinė (žvynelinė) liga. Susirgimo klinikiniai požymiai, plitimas, ekonominiai nuostoliai. Apžvelgiami reikalavimai bitynams. Bičių ligų prevencijos klausimai. Bus aptarti pieno ūkiams taikomi reikalavimai. Dažniausiai nustatomi pažeidimai. Pieno supirkimo atnaujinimas. Bus nagrinėjamas sveikos mitybos klausimas. Maisto produktų ženklinimas ir aptarta 2016 m. Vartotojų skundų dėl maisto produktų kokybės ir saugos apžvalga.

Kovo 28 d. 10 val. VMVT Skuodo valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kartu su Ylakių seniūnija jos salėje (Sedos g. 3, Ylakiai), organizuoja susitikimą su seniūnijos darbuotojais, bendruomenės pirmininku, seniūnaičiais, naminių paukščių laikytojais bei UAB „Mažeikių Rugelis“-Ylakių paukštynas vadovais tema „Biologinė sauga nuo paukščių gripo ir kitos aktualijos“, kuriame bus pateikta labai svarbi informacija, susijusi ne tik su paukščių gripo, bet ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacija šalyje.

Kovo 28 d. 11 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitiks su Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Šakių rajono agentūros vedėju aptarti klausimus dėl bendradarbiavimo ir kitus aktualius klausimus.

Kovo 28 d. 11 val. Šilalės kultūros centre vyks LR žemės ūkio ministro Broniaus Markausko susitikimas su rajono ūkininkais, kuriame dalyvaus VMVT Šilalės VMVT specialistai.

Kovo 28 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus gyvulių savininkams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Kovo 28 d. 15 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, adresu Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, dėl paukščių gripo prevencijos ir kontrolės priemonių.

Kovo 28 d. VMVT Kaišiadorių VMVT vyr. vet. gydytoja-inspektorė Ilona Aleksėjūnienė skaitys pranešimą ,,Viščiukų broilerių laikymas“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro  organizuojamuose mokymuose viščiukus broilerius prižiūrintiems asmenims. Mokymai vyks AB Kaišiadorių paukštyno profilaktoriume (Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys).

Kovo 28–31 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Valantinas vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Zoologijos sodo gyvūnų sveikata ir ligų prevencija“.

Kovo 29 d. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja kvalifikacinį egzaminą asmenims žudantiems kailinius žvėrelius ir dalyvaujantiems jų žudyme. Teorinė egzamino dalis vyks VMVT Vilniaus VMVT patalpose, adresu Jeruzalės g. 45, Vilnius, 9 val., o praktinė egzamino dalis - Minijos Pranienės šinšilų ūkyje, adresu Raudondvario k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

Kovo 29 d. 09.30 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. savivaldybės Stalgėnų seniūnijos patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 29 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Satkūnų k.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 29 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo kursai su gyvūnų gerovės ir biosaugos pagrindais ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti savo ūkio gyvulius.

Kovo 29 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) įvyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta naujausia informacija, susijusi su AKM ir Paukščių gripu.

Kovo 29 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarta: VMVT direktoriaus 2017-03-17 Įsakymas Nr.B1-140 “Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, Afrikinio kiaulių maro situacija, paukščių gripo situacija, 2017 M. užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 29 d. 10 val. Kalvarijos savivaldybės salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija), 13 val. Sangrūdos seniūnijoje (Bažnyčios g. 2, Sangrūdos k.) VMVT Kalvarijos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius dalyvaus susitikimuose su seniūnijų gyventojais ir gyvulių laikytojais. Susitikimų metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacija šalyje, ūkinių gyvūnų gerovės, sveikatingumo, registravimo ir identifikavimo reikalavimai.

Kovo 29 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. savivaldybės Kulių seniūnijos patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 29 d. nuo 14 iki 18 val. VMVT Šilalės VMVT l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Egidijus Jakštas dalyvaus pratybose „Šilalės rajono savivaldybės darbo organizavimas nepaprastosios padėties metu“, kurios įeina į kovo 27-31 dienomis Šilalės mieste ir jo apylinkėse vyksiančių taktinių karinių pratybų „Šilalė 2017“ sudėtį. Dalyvaus apie 250 karių. Pratybas organizuoja Šilalės rajono savivaldybė, Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė ir Lietuvos karo policija.

Kovo 29 d. 18 val. VMVT Jonavos Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Kosmonautų g. 15, Jonava) įvyks seminaras su Jonavos medžiotojais, tema: „AKM prevencija, paplitimas bei priežiūra šernų populiacijoje“.

Kovo 30 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais.

Kovo 30 d. 9 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija, paukščių gripo situacija,  biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis mažose kiaulių laikymo vietose, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas 2017 m. ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 30 d. (ketvirtadienį) nuo 10 val. Igliaukos laisvalaikio salėje (Vytauto g. 4, Igliauka ), o 13 val. Gudelių seniūnijos salėje (Vytauto g. 8, Gudeliai) VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojai - valstybiniai veterinarijos inspektoriai Jūratė Černiavskienė ir Kęstutis Matulevičius dalyvaus susitikimuose su seniūnijų gyventojais ir gyvulių laikytojais. Susitikimų metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacija šalyje, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose bei gyvūnų gerovės, gyvulių registravimo ir identifikavimo reikalavimai. Taip pat bus pristatomi pieno supirkimo taisyklių pakeitimai ir pirminės maisto gamybos reikalavimai, bei aptariami kiti aktualūs klausimai.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT salėje (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, galvijų laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojami mokymai privatiems veterinarijos gydytojams, kurių metu bus aptartas VMVT direktoriaus 2017-03-17 įsakymas Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, paukščių gripo situacija, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2 F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuojamas pasitarimas su pieno supirkėjais, tema „Pieno supirkimo taisyklių pasikeitimai bei kontrolės metu dažniausiai nustatomi teisės aktų pažeidimai“.

Kovo 30 d. 10 val. Liubavo seniūnijoje (Šešupės g. 31, Liubavo k.), 13 val. Akmenynų seniūnijoje (Mokyklos g. 5A, Akmenynų k.) VMVT Kalvarijos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius dalyvaus susitikimuose su seniūnijų gyventojais ir gyvulių laikytojais. Susitikimų metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacija šalyje, ūkinių gyvūnų gerovės, sveikatingumo, registravimo ir identifikavimo reikalavimai.

Kovo 30 d. 13 val. VMVT Radviliškio VMVT dalyvaus susitikime su Grinkiškio seniūnijos gyvulių ir paukščių laikytojais. Bus aptariami afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo biosaugos reikalavimai, gyvūnų gerovės, ženklinimo ir kiti gyvulių augintojams aktualūs klausimai. Taip pat bus aptartos gyvūnų globos namų steigimo galimybės.

Kovo 30 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ kontrolės asistentais tema „Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir sveikatingumas“.

Kovo 30 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarka.

Kovo 30 d. 14 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks mokymai privatiems veterinarijos gydytojams “Neatidėliotinos priemonės pasireiškus ypač pavojingoms gyvūnų užkrečiamoms ligoms“, afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, mėlynas liežuvis, snukio ir nagų liga, gumbelinė liga, Niukaslio liga ir kitos užkrečiamosios ligos.

Kovo 31 d. 08.30 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja mokymus (vyks UAB „Amber food“ picerijos „Charlie pizza“ patalpose, V.Mačernio g. 4, Plungė) darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklės. Kryžminė tarša“.

Kovo 31 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio Kelio g. 25, Šoliai, Šilalės r. sav.) organizuoja mokymus tema „Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaita, gyvulių užkrečiamųjų ligų prevencija bei kontrolė, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose”. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Kovo 31 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas pasitarimas su privačiais, veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašas ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 31 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) vyks pasitarimas su Plungės rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarime bus aptariami šie klausimai: dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo bei kitų ligų galimų grėsmių, dėl VMVT direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo, dėl galvijų bandų laisvos šalies statuso nuo BRC, EGL ir TBC palaikymo.

Kovo 31 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojamas pasitarimas privatiems, įgaliotiems veterinarijos gydytojams, kurio metu bus aptartas Biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašas ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 31 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT salėje (Kauno 100A, Marijampolė) vyriausiosios veterinarijos gydytojos inspektorės Jurga Garkauskienė ir Vaida Mykolaitienė ves mokymus gyvūnų laikytojams dėl ūkinių gyvūnų registravimo, identifikavimo ir ženklinimo.

Kovo 31 d. 10 val. VMVT Šilutės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patalpose (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuojamas seminaras rajono privatiems veterinarijos gydytojams ir ūkinių gyvūnų sėklintojams tema „Ovuliacijos sinchronizacijos protokolų pritaikymas produktyvioms karvėms“. Pranešėjas Veterinarijos Farmacijos Asociacija.

Kovo 31 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuos pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema “Užkrečiamųjų ligų stebėsena ir prevencija. Įgalioto veterinarijos gydytojo funkcijos”. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Kovo 31 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT (Veterinarijos g. 2, Pažagienių km., Panevėžio r.) organizuojami kursai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti ir registruoti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Kovo 31 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta epizootinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje, 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 31 d. 13 val. VMVT Šalčininkų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) vyks seminaras “Geriamo vandens tiekimo reikalavimų įgyvendinimas rajone”.

Kovo 31 d. 14 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r.) organizuojamas pasitarimas-mokymai Širvintų rajono medžiotojų klubų vadovams tema „AKM prevencija, paplitimas bei priežiūra šernų populiacijoje“, taip pat bus aptarti veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė, mėginių ėmimas, pasiruošimas medžioklės sezonui bei kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 1 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Vida Kaupienė dalyvaus Kupiškio rajono visuotiniame bitininkų susirinkime. Bitininkai bus supažindinami su valstybinės veterinarijos kontrolės reikalavimais bitynams, bičių užkečiamomis ligomis.

2017 m. kovo 16 d.

VMVT

Kovo 19–20 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos platformos dėl maisto švaistymo ir atliekų posėdyje.

Kovo 20-21 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Estijos Respubliką dalyvauti susitikimuose su Estijos Respublikos kaimo reikalų ministru ir Latvijos Respublikos žemės ūkio ministru ir šalių veterinarijos tarnybų vadovais, Estijos žemės ūkio produkcijos gamintojais.

kovo 21–23 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Kovo 21─24 d. VMVT Gyvūnų gerovės ir sveikatingumo skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame XII nacionalinių kontaktinių asmenų posėdyje (Reglamentas (EB) Nr. 1/2005).

Kovo 24–26 d. VMVT Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Aleksandra Fedotova vyksta į Bratislavą (Slovakijos Respublika) dalyvauti mokymuose “Audito sistemos įgyvendinimas (kursas A)“.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 22 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti 11-ajame Europos Sąjungos šalių darbo grupės susitikime dėl Koagulazę gaminančių stafilokokų.

Kovo 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l. e. p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus Seimo Sveikatos reikalų komiteto organizuojamame posėdyje, kurio metu pristatys Nacionalinės sveikatos tarybos 2016 m. veiklos ataskaitą.

Kovo 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Jacevičius dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) organizuojamame seminare „Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimas“ (VMVT Didžioji posėdžių salė, Siesikų g. 15D, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Kovo 19–24 d. VMVT Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Aistė Stonkienė vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Kovo 20 d. 12 val. VMVT Telšių VMVT atstovai dalyvauja Telšių miškų urėdijos Ubiškės girininkijos Žvėrinčiuje (Laukstėnų k., Degaičių sen., Telšių raj.) organizuojamame Pasaulinės Žemės dienos minėjime ir akcijoje „Paukščiai grįžta namo 2017“.

Kovo 21–25 d. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Gintarė Vadeikienė vyksta į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugomos kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ir garantuotas tradicinis gaminys (vynų sektorius)“.

VMVT Telšių VMVT atstovai dalyvauja susitikimuose su Telšių rajono ūkininkais seniūnijose, tema "Dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo biosaugos reikalavimų, gyvūnų gerovės, sveikatingumo, ženklinimo įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose":
Kovo 20 d. 13 val. - Degaičių sen.
Kovo 21 d. 10 val. - Žarėnų sen.
                 13 val. - Varnių sen.
Kovo 22 d. 10 val. - Ryškėnų sen.
                 13 val. - Gadūnavo sen.

VMVT Mažeikių VMVT organizuoja susitikimus seniūnijų patalpose su rajono gyvulių ir paukščių laikytojais.
Bus aptariama naujausia informacija apie Afrikinį kiaulių marą ir Paukščių gripą, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimus kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas, nesilaikantiems reikalavimų. Supažindinama su pieno supirkimo taisyklių pasikeitimais, reikalavimais pirminei pieno gamybai ir aktualiais pieno kokybės gerinimo klausimais, gyvūnų gerovės reikalavimais, gyvūnų ženklinimo ir registracijos aktualijomis.
Kovo 20 d. 10 val. TIRKŠLIŲ SENIŪNIJA, Mažeikių r. sav. administracija
Dariaus ir Girėno g. 24, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., LT-89328
Kovo 22 d. 10 val. VIEKŠNIŲ SENIŪNIJA, Mažeikių r. sav. administracija
Tilto g. 12, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., LT-89492

VMVT Jurbarko VMVT inspektoriai praves mokomuosius renginius gyvūnų laikytojams tema "Dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo biosaugos reikalavimų, gyvūnų gerovės įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose":
Kovo 20 d. 17 val. Girdžių seniūnija;
Kovo 21 d. 15 val. Šimkaičių seniūnija;
Kovo 22 d. 15 val. Jurbarkų seniūnija, Žindaičių k.;
Kovo 22 d. 17 val. Jurbarkų seniūnija, Jurbarkų k.

VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimus – mokomuosius renginius su rajono gyvulių ir paukščių laikytojais. Bus aptariami afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo biosaugos reikalavimai, gyvūnų gerovės, ženklinimo ir kiti gyvulių augintojams aktualūs klausimai. Susitikimai vyks:
Kovo 21 d. 14 val. – Baisogalos seniūnijoje.
Kovo 22 d. 15 val. – Šiaulėnų seniūnijoje.
Kovo 23 d. 15 val. – Aukštelkų seniūnijoje.

Kovo 21 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja egzaminą asmenims žudantiems ir atliekantiems su gyvūnų žudymu susijusius veiksmus pagal 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr.1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos ir VMVT direktoriaus 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. B1-1008 "Dėl kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Kovo 21 d. VMVT Širvintų VMVT viršininkas Leonardas Šmaukšta dalyvauja Širvintų rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuriame bus aptariama afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo grėsmės.

Kovo 21 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda).

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą Kretingos rajono savivaldybėje „Geriamojo vandens tiekimo, saugos ir kokybės reikalavimai bei 2016 m. kontrolės rezultatai“.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Ūkininko dienoje, kuri vyks Vilkaviškio kultūros centro salėje (Vytauto g. 28, Vilkaviškis).

Kovo 22 d. 10 val. Vyžuonų seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Vyžuonų seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimo metu bus aptarta 2016 m. valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga, epizootinė situacija Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse. Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro, Snukio-nagų ligos plitimo tendencijos ir grėsmės Lietuvai. Taip pat aptariama biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Gumbelinė (žvynelinė) liga. Susirgimo klinikiniai požymiai, plitimas, ekonominiai nuostoliai. Apžvelgiami reikalavimai bitynams. Bičių ligų prevencijos klausimai. Bus aptarti pieno ūkiams taikomi reikalavimai. Dažniausiai nustatomi pažeidimai. Pieno supirkimo atnaujinimas. Bus nagrinėjamas sveikos mitybos klausimas. Maisto produktų ženklinimas ir aptarta 2016 m. Vartotojų skundų dėl maisto produktų kokybės ir saugos apžvalga.

Kovo 22 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. savivaldybės Žlibinų seniūnijos patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 22 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. savivaldybės Paukštakių seniūnijos patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 22 d. 13.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja seminarą – mokymus maisto produktų gamybos subjektų atsakingiems asmenims tema “Praktinis maisto produktų ženklinimo reikalavimų taikymas”. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai) salėje.

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja susitikimą su pirminės augalinio maisto gamybos subjektų atstovais tema “Pirminės augalinio maisto gamybos ir prekybos reikalavimai”.

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas Virgilijus Liepinis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Saulius Alonderis dalyvaus susitikime-seminare su Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistais ir Kretingos rajono ūkininkais. Susitikimo metu bus aptarti aktualūs einamuoju metu klausimai.

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę patiems ženklintis ūkinius gyvūnus.

Kovo 22 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT viršininko pavaduotoja Lina Mėlinienė skaitys pranešimą Tauragės Visuomenės sveikatos biuro (Prezidento g. 7, Tauragė) organizuojamame renginyje  Pasaulinei vandens dienai paminėti, tema "Viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės valstybinė kontrolė“.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekėjais tema „Skuodo rajono viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kontrolės 2016 metų rezultatų aptarimas ir kitos aktualijos“, į kurį pakviesti dalyvauti Skuodo rajono meras, administracijos atstovai ir vietinės žiniasklaidos korespondentė. 

Kovo 23 d. 10.30 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojamas seminaras privatiems veterinarijos gydytojams tema „Ovuliacijos sinchronizacijos protokolų pritaikymas produktyvioms karvėms“.

Kovo 24 d. 9 val. VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija, paukščių gripo situacija, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų vykdymas gyvunų laikymo vietose ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 24 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Rimskis dalyvaus susitikime su pieno gamintojais Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre (J. Basanavičiaus a. 7,  Vilkaviškis).

Kovo 24 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė, l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Asta Kajackienė dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Laisvės g. 2, Kalvarija).

Kovo 24 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius ir specialistai dalyvaus Šilutės rajono ūkininkų susitikime su Žemės ūkio ministerijos, VĮ “Pieno tyrimai” atstovais bei skaitys pranešimus aktualiais pieno kokybės, ūkinių gyvūnų biosaugos klausimais. Susitikimas vyks Lietuvininkų g. 17, Šilutėje.

Kovo 24 d. 11.30 val. VMVT Ukmergės VMVT kartu su  Josifo Taco technologijų centru ir UAB „Partnervetas“ organizuoja seminarą pieno ūkių ūkininkams (Kauno g. 65, Ukmergė) tema: „Priežastys bloginančios pieno kokybę ir kaip jų išvengti“.

Kovo 25 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT Jurbarko viešojoje bibliotekoje (Vilniaus g. 4, Jurbarkas) organizuoja mokymus rajono bitininkams tema "Amerikinis bičių perų puvinys: etiologija, simtomai, profilaktika bei priemonės ligai išvengti“.

2017 m. kovo 10 d.

VMVT

Kovo 16-17 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus l. e. p. patarėja Gintarė Jatkevičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl Reglamento (EB) Nr. 882/2004 15 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo (Reglamentas (EB) Nr.669/2009) posėdyje.

Kovo 17 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 19, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 12 d. – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skriaus vyriausioji specialistė Gintarė Baranauskienė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“, organizuojamuose mokymuose „Maisto saugos rizikos vertinimo principai ir metodai (aplinkos)“.
 

Teritorinės VMVT

Kovo 13 d. 10.30 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) įvyks susitikimas su rajono seniūnais, kurio metu bus aptariami aktualūs klausimai, susiję su užkrečiamųjų ligų prevencija.

Kovo 14 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono medžioklės plotų naudotojais dėl paukščių gripo ir afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje, laukinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir veterinarinių reikalavimų medžioklėje taikymo.

Kovo 14 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje Vilkaviškio rajono savivaldybėje, adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

Kovo 14 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

VMVT Jurbarko VMVT inspektoriai praves mokomuosius renginius gyvūnų laikytojams tema "Dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo biosaugos reikalavimų, gyvūnų geovės įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose":
Kovo 13 d. 17 val. Veliuonos seniūnija;
Kovo 14 d. 16 val. Raudonės seniūnija;
Kovo 15 d. 15 val. Skirsnemunės seniūnija;
Kovo 16 d. 16 val. Eržvilko seniūnija.

VMVT Mažeikių VMVT organizuoja susitikimus seniūnijų patalpose su rajono gyvulių ir paukščių laikytojais. Bus aptariama naujausia informacija apie Afrikinį kiaulių marą ir Paukščių gripą, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimus kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose, bei informuojama apie galimas sankcijas, nesilaikantiems reikalavimų. Supažindinama su pieno supirkimo taisyklių pasikeitimais, reikalavimais pirminei pieno gamybai ir aktualiais pieno kokybės gerinimo klausimais, gyvūnų gerovės reikalavimais, gyvūnų ženklinimo ir registracijos aktualijomis.
Kovo 13 d. 10 val.
REIVYČIŲ SENIŪNIJA, Mažeikių r. sav. administracija
Laisvės g. 216, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav., LT-89305
Kovo 15 d. 10 val.
SEDOS SENIŪNIJA, Mažeikių r. sav. administracija
Baranausko a. 1, Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav., LT-89380
Kovo 17 d. 10 val.  
ŠERKŠNĖNŲ SENIŪNIJA, Mažeikių r. sav. administracija
Vyšnių g. 2, Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav., LT-89366

Kovo 15 d. 9.30 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. savivaldybės Platelių seniūnijos patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 15 d. 10 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus. Mokymai vyks VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai).

Kovo 15 d. 10 val. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus. Mokymai vyks VMVT Vilniaus VMVT salėje (Jaruzalės g. 45, Vilnius).

Kovo 15 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. savivaldybės Žemaičių Kalvarijos seniūnijos patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su turgaviečių administracijos atstovais tema "Geros higienos praktikos taisyklių taikymas turgavietėse ir prekyvietėse. Dažniausiai nustatomi pažeidimai ir jų sprendimo būdai. Prekybos gyvūnais reikalavimai“.

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus ekstremalių situacijų komisijos posėdyje Lazdijų savivaldybėje (Vilniaus g. 1, Lazdijai).

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos, įgalioto veterinarijos gydytojo funkcijų ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 16 d. 13.30 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Elektrėnų savivaldybėje, Rungos g. 5, Elektrėnuose.

Kovo 17 d. 10 val. Daugailių seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Daugailių seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus aptarta 2016 m. valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga, epizootinė situacija Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse. Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro, Snukio-nagų ligos plitimo tendencijos ir grėsmės Lietuvai. Taip pat aptariama biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Gumbelinė (žvynelinė) liga. Susirgimo klinikiniai požymiai, plitimas, ekonominiai nuostoliai. Apžvelgiami reikalavimai bitynams. Bičių ligų prevencijos klausimai. Bus aptarti pieno ūkiams taikomi reikalavimai. Dažniausiai nustatomi pažeidimai. Pieno supirkimo atnaujinimas. Bus nagrinėjamas sveikos mitybos klausimas. Maisto produktų ženklinimas ir aptarta 2016 m. vartotojų skundų dėl maisto produktų kokybės ir saugos apžvalga.

Kovo 17 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė dalyvaus apskritojo stalo diskusijoje pas LR Vyriausybės atstovą (Respublikos g. 62, Panevėžys), tema „Vartotojų teisių apsaugos organizavimas priežiūrą vykdančių institucijų veikloje“.

Kovo 17 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Kovo 17 d. 15 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su Anykščių rajono medžioklės plotų naudotojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, 2017 m. stebėsenos plano, mėginių ėmimo, šernų populiacijos reguliavimo ir kitais aktualiais klausimais.

2017 m. kovo 03 d.

VMVT

Kovo 5–9 d. l. e. p. direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas Deividas Kliučinskas vyksta į Tokiją (Japonija) dalyvauti tarptautinėje parodoje FOODEX 2017, susitikime su Japonijos vyriausiuoju veterinarijos pareigūnu Norio Kumagai ir aptarti aktualius veterinarinius klausimus bei tolesnius bendradarbiavimo etapus.

Kovo 6–9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji patarėja Jurgita Savickaitė vyksta į Florianą (Maltos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patariamojo forumo 63-ajame susirinkime.

Kovo 7–8 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Bendrojo maisto įstatymo posėdyje.

Kovo 7–9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Aplinkos  generalinio direktorato Ekspertų darbo grupėje dėl direktyvos 2010/63/EB dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos.

Kovo 6–11 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus patarėja Diana Malinovskienė vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Detalus audito atlikimas”.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai vyksta į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti susitikime su Latvijos Maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos instituto „BIOR“ specialistais.
 

Teritorinės VMVT

Kovo 6 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks Civilinės saugos mokymai-seminaras tema: “Pirmosios pagalbos suteikimas nelaimingo įvykio metu darbo metu ar pakeliui į jį”, kuriuose skaitys pranešimą ir praktiškai pademonstruos pirmosios pagalbos suteikimą Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus specialistė. Dalyvaus įstaigos darbuotojai.

Kovo 6 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT Jono Menco naminių paukščių auginimo ūkyje (Jurbarko r., Smalininkų sen., Vidkiemio k.) organizuoja mokymus darbuotojams gyvūnų gerovės ir biosaugos klausimais.

Kovo 6–10 d. į Miuncheną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų identifikavimas, registracija ir atsekamumas“ vyksta:
1. VMVT Utenos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Dalia Steponėnienė;
2. VMVT Marijampolės VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Vaida Mykolaitienė.

Kovo 6–10 d. į Veneciją (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Nenumatytų atvejų planavimas ir gyvūnų ligų kontrolė“ vyksta:
1. VMVT Jonavos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Ovidijus Baltramėnas;
2. VMVT Zarasų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Darius Kazulėnas.

VMVT Mažeikių VMVT organizuoja susitikimus seniūnijų patalpose su rajono gyvulių ir paukščių laikytojais.
Bus aptariama naujausia informacija apie Afrikinį kiaulių marą ir Paukščių gripą, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimus kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas, nesilaikantiems reikalavimų. Supažindinama su pieno supirkimo taisyklių pasikeitimais, reikalavimais pirminei pieno gamybai ir aktualiais pieno kokybės gerinimo klausimais, gyvūnų gerovės reikalavimais, gyvūnų ženklinimo ir registracijos aktualijomis:

Kovo 6 d. 10 val.
LAIŽUVOS SENIŪNIJA, Dariaus ir Girėno g. 19, Laižuvos mstl., Laižuvos sen., Mažeikių r. sav., LT-89474
Kovo 8 d. 10 val.
MAŽEIKIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJA, Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav., LT-89226
Kovo 9 d. 10 val.
ŽIDIKŲ SENIŪNIJA, M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav., LT-89071
Kovo 10 d. 10 val.
MAŽEIKIŲ SENIŪNIJA, Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav., LT-89222

VMVT Jurbarko VMVT inspektoriai praves mokomuosius renginius gyvūnų laikytojams tema ,,Dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo biosaugos reikalavimų, gyvūnų geovės įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose":
Smalininkų seniūnija 2017 m. kovo 7 d. 17 val.
Seredžiaus seniūnija 2017 m. kovo 8 d. 16 val.
Juodaičių seniūnija 2017 m. kovo 9 d. 16 val.

Kovo 7 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime.

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su  privačiais veterinarijos gydytojais visais aktualiais einamaisiais klausimais.

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus susitikime su Šiaulių rajono žemdirbiais, kuriame bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių bei paukščių laikymo vietose. Susitikimas vyks Šiaulių rajono savivaldybėje, adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai.

Kovo 8 d. 10 val. VMVT Zarasų VMVT vyriausioji specialistė maisto produktų - inspektorė Danutė Narutienė Zarasų švietimo, mokymo ir studijų centre (Savanorių g. 1, Zarasai) skaitys pranešimą tema: "Hidrinti riebalai, akrilamidas maisto produktuose. Kas tai?"

Kovo 9 d. 9.30 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. savivaldybės Babrungo seniūnijos patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės žemdirbių susirinkime (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda).

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su mėsos perdirbimo įmonių vadovais ir atsakingais darbuotojais tema "Mėsos gaminių ženklinimo ir jų kokybės rodiklių atitiktis Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 ir Mėsos gaminių techninio reglamento reikalavimams. Tikslingų savikontrolinių maisto produktų ir žaliavų laboratorinių tyrimų atlikimas, vertinimas bei analizė. Gyvūninio maisto tvarkymo įmonių valstybinės kontrolės prioritetai“.

Kovo 9 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. savivaldybės Alsėdžių parapijos namų salėje) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 9 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Uosto g. 11, Šilutė) organizuoja pasitarimą su medžiotojų ir žvejų draugija, rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais. Pasitarimo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis ir veterinarinių reikalavimų sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių pasiruošimas medžioklės sezonui.

Kovo 9 d. 14 val. VMVT Vilniaus VMVT (Jeruzalės g. 45, Vilnius) organizuoja mokymus medžiotojų klubo atstovams, tema "Afrikinio kiaulių maro kontrolė, mėginių atrinkimas, pirminio apdorojimo aikštelių vertinimo reikalavimai".

Kovo 10 d. 9 val. Klaipėdos rajono savivaldybės salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, VMVT Klaipėdos VMVT  specialistai kartu su Klaipėdos rajono valstybinių institucijų specialistais dalyvaus stalo pratybose “Afrikinio kiaulių maro židinio likvidavimas”.

Kovo 10 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT( Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja mokymus VMVT darbuotojams, ULKC nariams ir privatiems veterinarijos gydytojams dėl veiksmų  pasireiškus ypatingai pavojingoms gyvulių ligoms. Taip pat vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo situacija, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų vykdymas gyvulių laikymo vietose ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 10 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, tema "2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimas, užkrečiamųjų ligų stebėsena ir prevencija. Įgalioto veterinarijos gydytojo funkcijos ir kiti aktualūs klausimai".

Kovo 10 d. 10 val. Utenos rajono savivaldybės salėje (Utenio aikštė 4, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuriame bus pristatyta paukščių gripo epizootinė situacija Europoje, Lietuvoje ir Utenos rajone ir aptartas Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremalių situacijų operacijų centro ir kitų Utenos rajono civilinės saugos sistemų subjektų sąveikos planas paukščių gripo ar/ir Njukaslio ligos atveju.

Kovo 10 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su žalio pieno supirkimo įmonių atsakingais darbuotojais tema "Teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas superkant pieną. Dažniausiai nustatomų pažeidimų analizė bei jų prevencija“.

2017 m. vasario 23 d.

VMVT

Vasario 25–28 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) dalyvauti tarptautinėje maisto ir gėrimų pramonės parodoje Gulfood 2017.

Vasario 27–kovo 2 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinės audito sistemos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.882/2004 4 straipsnio 6 dalies įgyvendinimo ekspertų posėdyje.

Vasario 27–kovo 3 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta vyksta į Bukareštą (Rumunijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ir garantuotas tradicinis gaminys (rinkos kontrolė)“.

Vasario 27–kovo 3 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Europos komisijos dėl snukio ir nagų ligos kontrolės organizuojamose imituotose pratybose.

Kovo 1–3 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros projektų Europos antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinariniais tikslais stebėsenos darbo grupės posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė Ir Cheminių tyrimų skyriaus vedėja Inga Jarmalaitė dalyvaus LR ŽŪM organizuojamame tarpinstituciniame posėdyje eksporto plėtros klausimais (LR ŽŪM posėdžių salė, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Vasario 27 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus prekybos pastato (Jotvingių g. 10A, Alytus) užbaigimo komisijos darbe.

Vasario 27 d. 16 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis.

Vasario 28 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita". Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Vasario 28 d. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius, deleguotas į Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro sudėtį, dalyvaus Marijampolės savivaldybės organizuojamuose įvadiniuose civilinės saugos mokymų kursuose, kurie vyks Marijampolėje, J. Basanavičiaus a. 1.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT rengia pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose kontrolės ir kitais klausimais.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) gyvūnų vežėjams ir asmenims, užsiimantiems išvežiojamąja prekyba naminiais paukščiais, organizuoja mokymus tema "Gyvūnų gerovės ir biosaugos reikalavimai užsiimant naminių paukščių transportavimu bei prekyba. Paukščių gripo situacija Europoje ir pasaulyje“.

Vasario 28 d. 10 val. Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos salėje, VMVT Panevėžio VMVT kartu su Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus specialistais organizuoja pasitarimą su kiaulių laikytojais dėl biologinio saugumo reikalavimų laikymosi kiaulių laikymo vietose bei dėl reikalavimų buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje.

Vasario 28 d. 15 val. VMVT Pasvalio VMVT inspektoriai dalyvaus Daujėnų seniūnijos salėje organizuojamame  pasitarime dėl kiaulių biologinės saugos priemonių įgyvendinimo AKM buferinėje zonoje, kiaulių laikytojai bus  informuojami apie kiaulių išskerdimą, apie galimas sankcijas asmenims nesilaikantiems reikalavimų.

Vasario 28 d. 15 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja susitikimą su A.Smetonos gimnazijos gabių, besitobulinančių biologijos srityje, gimnazistų grupe. Susitikimo tema “Maisto ir veterinarijos tarnybos aktualijos”.

Vasario 28 d. 18 val. Miškų urėdijos salėje (Norgėlų k., Raseinių sen.) VMVT Raseinių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas –inspektorius Vytautas Šileika skaitys pranešimą medžiotojų mokymuose, tema “Užkrečiamosios ir neužkrečiamosios medžiojamųjų gyvūnų ir paukščių ligos, veterinariniai reikalavimai medžioklėje”.

Vasario 28–kovo 4 d. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Dovilė Grėbliūnienė vyksta į Čevą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Skerdenų klasifikavimas“.

Kovo 1 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą (vyks Plungės raj. savivaldybės Šateikių seniūnijos patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 1 d. 11 val. VMVT Panevėžio VMVT (Veterinarijos g. 2, Pažagienių k. Panevėžio r.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro situacijos, gyvūnų užkrečiamų ligų kontrolės ir stebėsenos ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 1 d. 11.30 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja susitikimą (vyks Plungės raj. Savivaldybės Aleksandravo bendruomenės patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 1 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 1 d. 14 val. VMVT Raseinių VMVT salėje (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 1 d. 15 val. VMVT Pasvalio VMVT inspektoriai dalyvaus Daujėnų seniūnijos Porijų kaimo bendruomenės organizuojamame pasitarime dėl kiaulių biologinės saugos priemonių įgyvendinimo AKM buferinėje zonoje, kiaulių laikytojai bus informuojami apie kiaulių išskerdimą, apie galimas sankcijas asmenims nesilaikantiems reikalavimų.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus išduodami pažymėjimai.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Mažeikių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Zigmantas Stumbra dalyvaus Mažeikių savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl paukščių gripo.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo klausimais“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Kovo 2 d. 12 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) atstovai dalyvaus Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos jubiliejiniame (dvidešimtmečio) visuotiniame susirinkime, kuris vyks Varėnos kultūros centro salėje (J. Basanavičiaus g. 2, Varėna).

Kovo 3 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 3 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT darbuotojams (adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) vyks mokymai dėl korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo bei galimų korupcijos apraiškų vengimo. Lektorė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė.

2017 m. vasario 15 d.

VMVT

Vasario 20–21 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėjas, laikinai einantis skyriaus vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Mantas Staškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų (lot. Salmonella) susitikime.

Vasario 21–23 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Vasario 22–23 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Orinta Rimašaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Vieningo sveikatos tinklo dėl antimikrobinio atsparumo ekspertų posėdyje.

Vasario 23 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 19, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Pavaldžios įstaigos

Vasario 20 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Romą (Italija) dalyvauti BTSF organizuojamuose mokymus ”GMO rizikos vertinimas”.  

Vasario 21 d. – 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti COST (European Cooperation in Science and Technology) organizuojamame pasitarime „Galimų diagnostikos metodų tiriant Afrikinį kiaulių marą (AKM) apžvalga, diagnostikos patirtis šalyse, kuriose nustatytas AKM“.

Vasario 22 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute bei Šiaulių teritoriniame skyriuje lankysis veterinarijos, veislininkystės bei tyrimų laboratorijos atstovai iš Baltarusijos Respublikos Bresto srities.
 

Teritorinės VMVT

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) ūkinių gyvūnų laikytojams ir veterinarijos paslaugų teikėjams organizuojami mokymai „Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas“.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) ūkinių gyvūnų laikytojams ir atsakingiems asmenims organizuoja mokymus  ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, apskaitos, gyvūnų  gerovės ir biosaugos klausimais. Mokymų dalyviams bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus. 

Vasario 21 d. 11 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančiais kooperatyvo „Pieno puta“ pieno supirkėjais. Bus aptariamos neatitiktys, nustatytos pieno supirkimo kontrolės metu, patvirtinamųjų valstybinių pieno mėginių tyrimų rezultatų aptarimas, pieno supirkimo punktų veterinarinio patvirtinimo reikalavimai.

Vasario 21 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT specialistai dalyvaus organizuojamuose mokymuose ir skaitys pranešimą UAB „Grūstės“ darbuotojams (adresu Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai), tema „Geros higienos praktikos taisyklių laikymasis prekybos įmonėse. Maisto produktų ženklinimas. Prekybos subjektų veiklos priežiūros rezultatų aptarimas“.

Vasario 21 d. 17 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo klausimais.

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 22 d. 10.30  val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais pieno kokybės kontrolės, superkamo pieno mėginių ėmimo, ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 23 d. 12 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė skaitys pranešimą tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos vaikų ugdymo maisto tvarkymo skyriuose” ikimokyklinio ugdymo įstaigoje “Kulverstukas”.

Vasario 23 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) atstovai dalyvaus Varėnos r. savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Vasario 24 d. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo organizuojamoje konferencijoje „Žuvininkystė Lietuvoje: ar ant stalo bus šviežios žuvies?“, kuri vyks Klaipėdos universitete (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda).

Vasario 9 - kovo 6 dienomis VMVT Anykščių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Dainius Žiogelis dalyvaus Anykščių r. sav. administracijos seniūnijų ataskaitų už 2016 ir 2017 metų veiklos planų svarstyme.

2017 m. vasario 10 d.

Pavaldžios įstaigos

Vasario 13 d. – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacijos skyriaus vedėja Agnietė Grušauskienė ir Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame 2 – ajame Veterinarinių vaistų liekanų duomenų rinkimo darbo grupės susitikime bei organizuojamame techniniame Veterinarinių vaistų liekanų duomenų rinkimo susitikime (praktiniai mokymai).
 

Teritorinės VMVT

Vasario 12–17 d. į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti „Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principai ir audito metodai“ mokymuose vyksta:
1. VMVT Utenos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Žana Remeikienė;
2. VMVT Kauno VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Agnė Digaitienė.

Vasario 13 d. 11 val. VMVT Raseinių VMVT, adresu Kęstučio g. 13, Raseiniai, organizuoja seminarą negyvūninio maisto gamybos įmonių atstovams tema „Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento taikymas gamybos įmonėse“.

Vasario 13 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT vyriausiosios specialistės - maisto produktų inspektorės Dalytė Marcinkevičienė, Rūta Bardauskienė ir viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko savivaldybėje vyksiančiame pasitarime dėl 2016 metais vykdytos kontrolės bendrojo ugdymo įstaigose bei vandenvietėse.

Vasario 13 d. 12 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo; dėl oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės tyrimų, skirtų įgytam oficialiai neužkrėstos šiomis ligomis šalies statusui išlaikyti, analizė; dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 13 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, Gyvūnų produktyvumo kontrolės asistentais ir ūkinių gyvūnų ženklinimo paslaugų teikėjais, tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo aktualijos".

Vasario 14 d. 9 val. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje (Vienybės g. 52, Vilkaviškis) VMVT Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vilija Vasiliauskienė skaitys paskaitą „Vaisiai ir daržovės. Kas turi būti mano krepšyje, kad būtų sveika ir skanu?“ ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Virginijus Isoda skaitys paskaitą „Ar dešrelėje yra mėsos?“.

Vasario 14 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta: 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų valstybinės veterinarinės kontrolės plano vykdymas, aktualijos dėl paukščių gripo ir afrikinio kiaulių maro, ūkinių gyvūnų ženklinimo, gyvūnų gerovės, sanitarijos ir veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo deklaracijų pateikimo.

Vasario 15 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Vasario 15 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio tema: "2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimas, užkrečiamųjų ligų stebėsena ir prevencija. Įgalioto veterinarijos gydytojo funkcijos ir kiti aktualūs klausimai".

Vasario 15 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija ir biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose Kupiškio rajono savivaldybėje, 2017 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, sanitarijos ir kiti aktualūs  klausimai.

Vasario 15 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas". Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Vasario 15 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su  pieno supirkėjais (priėmėjais, surinkėjais), tema „Superkamo pieno kokybė, mėginių ėmimas, higiena ir veterinarinė kontrolė“.

Vasario 15 d. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Elektrėnų savivaldybėje, Rungos g. 5, Elektrėnuose.

Vasario 17 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonių taikymo 2017 m. Pasitarime bus aptariami kiti aktualūs klausimai.

Vasario 17 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja atvirų durų dieną visuomenei, tema „VMVT kontrolė nuo lauko iki stalo“.

Vasario 17 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojamas susitikimas su maisto tvarkymo subjektais įsivežančiais iš Europos Sąjungos šalių mėsą, mėsos gaminius tema "Mėsos gaminių ženklinimo ir jų kokybės rodiklių atitiktis Reglamento (ES) Nr. 1169/2001 bei Mėsos gaminių techninio reglamento reikalavimams. Šviežios paukštienos ženklinimo, laikymo sąlygų reikalavimai“ .

Vasario 9 - kovo 6 dienomis Anykščių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Dainius Žiogelis dalyvaus Anykščių r. sav. administracijos seniūnijų ataskaitų už 2016 ir 2017 metų veiklos planų svarstyme.

2017 m. vasario 01 d.

VMVT

Vasario 5-8 d. VMVT laikinai einantis pareigas direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Deividas Kliučinskas vyksta į Evenesą (Norvegijos Karalystė) dalyvauti Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų susitikime ir aptarti veterinarijos klausimus.

Vasario 5–10 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, l. e. Maisto skyriaus vedėjo-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Barseloną (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Vasario 5–6 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl žemės ūkio teršalų posėdyje.

Vasario 6–10 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Ramunė Baranauskienė vyksta į Bordo (Prancūzijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugomos kilmės vietos nuoroda (PDO), saugoma geografinė nuoroda (PGI) ir garantuotas tradicinis gaminys (TSG) (vynų sektorius).

Vasario 7–8 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vilma Pušinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Nauji maisto produktai ir Toksikologinės maisto grandinės saugumas) posėdyje.

Vasario 8–9 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Vasario 8–10 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo skyriaus posėdyje.

Vasario 9–10 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježis Šubelko vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų darbo grupės dėl šalutinių gyvūninių produktų sveikatos taisyklių posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 5 d. – 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato, pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“, organizuojamuose mokymuose „Maisto saugos rizikos vertinimo principai ir metodai (mitybos)“.

Vasario 10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus UAB „Grida“ organizuojamame seminare tema „Tiesiog geresnis dozavimas“.
 

Teritorinės VMVT

Vasario 5–8 d. VMVT Tauragės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos gydytojas Kęstutis Patašius vyksta į Evenesą (Norvegijos Karalystė) dalyvauti Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų susitikime aptarti veterinarijos klausimus.

Vasario 7 d. 11 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Vasario 7 d. 11 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks susitikimas su Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio vyriausiąja specialiste Rita Šikšniene.

Vasario 9 d. 10:30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo; dėl oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės tyrimų, skirtų įgytam oficialiai neužkrėstos šiomis ligomis šalies statusui išlaikyti, analizė; dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir kitų aktualių klausimų.

Vasario 9 d. 11 val. VMVT Kalvarijos VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio tema “Užkrečiamųjų ligų stebėsena ir prevencija. Įgalioto veterinarijos gydytojo funkcijos”. Pasitarime bus aptariami kiti aktualūs klausimai.

Vasario 10 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio tema: 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimas, užkrečiamųjų ligų stebėsena ir prevencija. Įgalioto veterinarijos gydytojo funkcijos ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 10 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio tema “Užkrečiamųjų ligų stebėsena ir prevencija. Įgalioto veterinarijos gydytojo funkcijos”. Pasitarime bus aptariami kiti aktualūs klausimai.

Vasario 10 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų valstybinės veterinarinės kontrolės, sveikos bandos šalies statuso palaikymo 2017 metais plano. Aptarti užkrečiamųjų ligų kontrolės aktualijas dėl paukščių gripo ir afrikinio kiaulių maro.

Vasario 12–17 d. į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti RVASVT mokymuose „Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principai ir audito metodai“ vyksta:
1. VMVT Utenos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Žana Remeikienė.
2. VMVT Kauno VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Agnė Digaitienė.

 

 

2017 m. sausio 26 d.

VMVT

Sausio 30 d.–vasario 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Sausio 31 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Algis Dranseika kaip Organizacinio Komiteto narys dalyvaus Organizacinio Komiteto posėdyje dėl Tradicinio Respublikinio ristūnų žirgų renginio "Sartai 2017", kuris įvyks Dusetų savivaldybėje (Dusetos, Zarasų r.).

Vasario 4 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Algis Dranseika kaip Organizacinio Komiteto narys dalyvaus Tradicinėse Respublikinėse ristūnų žirgų lenktynėse "Sartai 2017", kurios įvyks Dusetų hipodrome (Dusetos, Zarasų r.).
 

Pavaldžios įstaigos

Sausio 31 d. – vasario 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti Baltijos šalių maisto ir veterinarijos laboratorijų vadovų susitikime.

Sausio 31 d. – vasario 2 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos Listeria monocytogenes organizuojamą Nacionalinių referentinių laboratorijų 11-ąjį darbo grupės susitikimą.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 30 d. 13.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Šiaulių miesto savivaldybėje.

Sausio 31 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Sausio 31 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ( Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda).

Sausio 31–vasario 4 d. į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“ vyksta VMVT Druskininkų VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Vaida Helin Kuesta (Hellin Cuesta).

Sausio 31–vasario 4 d. į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“ vyksta VMVT Kauno VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Indra Urbonavičiūtė.

Vasario 1 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus Marijampolės savivaldybės žemės ūkio skyriaus (Vytauto g. 17, Marijampolė) organizuojamame žemdirbių ir gyvulių laikytojų susirinkime dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo, kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo reikalavimų, biosaugos reikalavimų vykdymo.

Vasario 1 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus Telšių rajono gyvulių laikytojams temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonių taikymas ir gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Vasario 1 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės klausimais.

Vasario 2 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais 2017 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano aptarimo, įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijų vykdymo sutarčių sudarymo, užkrečiamųjų ligų situacijos, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo veiklų planavimo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 2 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis  dalyvaus Kretingos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje bus aptariamas pasirengimo 2017 m. galimam potvyniui veiksmų planas ir kt. klausimai.

Vasario 3 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100 a, Marijampolė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano aptarimo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose, įgaliotojo veterinarijos gydytojo funkcijų vykdymo sutarčių sudarymo ir kitais einamais klausimais.

Vasario 3 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja seminarą Telšių rajono avių laikytojams dėl reikalavimų prekybai gyvomis avimis su ES šalimis, gyvūniniais produktais, dėl reikalavimų avių skerdimui.

Vasario 3 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano pristatymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 3 d. 11 val. VMVT Kupiškio VMVT viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Jagminas dalyvaus pasitarime su rajono ūkininkais Kupiškio r. savivaldybės salėje.

Vasario 3-4 d. VMVT Zarasų VMVT specialistai atliks inspekciją ir dopingo kontrolę tradicinėse respublikinėse ristūnų žirgų lenktynėse „Sartai 2017“.

2017 m. sausio 20 d.

VMVT

Sausio 23–24 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės biologinės saugos skyriaus posėdyje.

Sausio 24–27 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti mokymuose “Rodiklių stebėsena skerdyklose, siekiant pagerinti broilerių gerovę paukštynuose“.

Sausio 25–26 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos posėdyje.

Sausio 26–27 d. l. e. p. direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas Deividas Kliučinskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Pavaldžios įstaigos

Sausio 22 – 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto saugos rizikos vertinimo principai ir metodai“.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 24 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Edmundas Ciparis  dalyvaus Šilutės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje „Dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, civilinės saugos pajėgų, seniūnijų ir gyventojų veiksmų ruošiantis 2017 m. potvyniui“, kuris vyks Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

Sausio 24 d. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus planiniame ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Sausio 24 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais dėl pieno supirkimo punktų veterinarinio patvirtinimo ir kitais aktualiais pieno kokybės gerinimo klausimais.

Sausio 24-30 dienomis atvyksta Eurazijos ekonominės sąjungos veterinarijos inspektoriai tikrinti Klaipėdos žuvų perdirbimo įmones ir šaldytuvų terminalus.

Sausio 25 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos policijos komisariate adresu Raudondvario pl. 127, Kaunas dalyvaus koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimui, kovojant su ekonominiais ir finansiniais pažeidimais posėdyje.

Sausio 25 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r.) Biržų rajono gyvulių laikytojams organizuojami mokymai, kurių tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaita". Mokymų metu bus priminti biologinės saugos reikalavimai kiaulių augintojams.

Sausio 25 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės plano aptarimo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Sausio 26 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariami aktualūs veterinarinio darbo klausimai.

Sausio 26 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kvietinių g. 8, Gargždai) kviečia ūkininkus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ženklinimo ir registravimo. Išklausiusieji kursą gaus pažymėjimus.

Sausio 26 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano aptarimas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose, įgaliotojo veterinarijos gydytojo funkcijų vykdymo sutarčių sudarymo ir kitais einamais klausimais.

Sausio 26 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su naminių paukščių savininkais ir laikytojais, veterinarijos gydytojais aptarnaujančiais paukštynus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų paukštininkystės ūkiuose įgyvendinimo, neatidėliotinų priemonių planų peržiūrėjimo ir atnaujinimo.

Sausio 27 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptariami 2016 m. veterinarinės kontrolės rezultatai ir užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas 2017 m.

Sausio 27 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo temos: 2016 metų valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės rezultatai, 2017 metų Jurbarko VMVT veiklos plano pristatymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas gyvūnų laikymo vietose.

Sausio 27 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano aptarimo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose, įgaliotojo veterinarijos gydytojo funkcijų vykdymo sutarčių sudarymo ir kitais einamais klausimais.

2017 m. sausio 12 d.

VMVT

Sausio 16-18 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų posėdyje.

Sausio 16-20 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus l. e. p. vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Lina Lapėnaitė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame seminare „Pasidalinimas patirtimi dėl skerdimo higienos“.

Sausio 17-18 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Taikinimo bylos 16/LT/769 (Audito Nr. XC/2014/013/LT) posėdyje.

Sausio 18–21 d. į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti COPA-COGECA rengiamoje konferencijoje „Sveikos kiaulės Europos Sąjungoje – sėkmės raktas pasinaudoti rinkos galimybėmis“ ir parodoje „Žalioji savaitė 2017“ vyksta VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas.

Sausio 19–22 d. l. e. p. direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas Deividas Kliučinskas vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti parodoje „Žalioji savaitė 2017“ ir parodos metu organizuojamuose susitikimuose bei 2017 m. sausio 20 d. dalyvauti COPA-COGECA rengiamoje konferencijoje „Sveikos kiaulės Europos Sąjungoje – sėkmės raktas pasinaudoti rinkos galimybėmis“.

Pavaldžios įstaigos

Sausio 18 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos komisijos Veterinarinių vaistų liekanų gyvūniniuose maisto produktuose ekspertų darbo grupės posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 15 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) bitininkų draugijos organizuojamame susirinkime bitininkams vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Birutė Marytė Bernotienė   skaitys pranešimus bičių užkrečiamųjų ligų, bitynų reikalavimų klausimais, supažindins su teisės aktų reikalavimais.

Sausio 16 d. 9 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Sausio 17 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Inga Žilevičienė dalyvaus pasitarime “Dėl vaikų maitinimo organizavimo Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose”, kuris vyks Druskininkų miesto savivaldybėje, ir skaitys pranešimą tema “Druskininkų VMVT ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų maisto ruošimo skyrių 2016 metų kontrolės rezultatai. Naujų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų maisto ruošimo skyriuose”. Pasitarimo metu taip pat bus aptarti visuomenės sveikatos programos “Vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, maitinimo kontrolė Druskininkų savivaldybėje 2016 metais” vykdymo rezultatai.

Sausio 18 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė dalyvaus masinių renginių posėdyje, kuris vyks Šiaulių miesto savivaldybėje.

Sausio 18 d. 14 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė dalyvaus darbo grupės posėdyje „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų ekstremaliųjų situacijų valdymo veiksmų plano parengimo“. Posėdis vyks Panevėžio m. Savivaldybės salėje.

Sausio 18–21 d. į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti COPA-COGECA rengiamoje konferencijoje „Sveikos kiaulės Europos Sąjungoje – sėkmės raktas pasinaudoti rinkos galimybėmis“ ir parodoje „Žalioji savaitė 2017“ vyksta:
1. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos gydytojas Ričardas Petras Kliučinskas;
2. VMVT Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos gydytojas Valdemaras Kontautas;
3. VMVT Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos gydytojas Kęstutis Patašius.

Sausio 20 d. 09:30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus VSAT prie LR VRM Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos 2016 m. veiklos rezultatų aptarime.

2017 m. sausio 06 d.

VMVT

Sausio 12-13 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Ekspertų grupės dėl bičių sveikatos posėdyje.

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Sausio 12 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus Telšių rajono prekybos įmonių atsakingiems darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklių laikymasis prekybos įmonėse. Prekybos subjektų veiklos priežiūros rezultatų aptarimas“.

2016 m. gruodžio 29 d.

Teritorinės VMVT

Sausio 5 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2016 m. atliktos veiklos aptarimo, AKM, biosaugos, stebėsenos mėginių, 2017 m. planuojamų veiklų.

Sausio 6 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais 2016 m. veiklos rezultatų aptarimui, užkrečiamųjų ligų klausimais, sutarčių dėl įgaliotų veterinarijos gydytojų funkcijų vykdymo pasirašymo, kitais aktualiais klausimais.

Sausio 6 d. 13 val. VMVT Jonavos VMVT organizuoja mokymus įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams, tema „Paukščių gripo ir mėlynojo liežuvio ligų paplitimas, prevencija ir kontrolė. Sutarčių su privačiais veterinarijos gydytojais sudarymas dėl užkrečiamųjų ligų. AKM situacija Jonavos rajono savivaldybėje“. Mokymai vyks VMVT Jonavos VMVT, Kosmonautų g. 15, Jonava.

 

 

2016 m. gruodžio 22 d.

VMVT

-

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Gruodžio 28 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r.) organizuojamas pasitarimas su Biržų rajono privačiais veterinarijos gydytojais 2016 m. veiklos rezultatų aptarimui.

Gruodžio 28 d. 10 val. VMVT Palangos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė skaitys pranešimą Palangos pradinėje mokykloje (Virbališkės tak. 4, Palanga) pedagogams ir darbuotojams tema „Sveika mityba – sveikos gyvensenos pagrindas“.

Gruodžio 28 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymo kursai su gyvūnų gerovės ir biosaugos pagrindais ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti savo ūkio gyvulius.

Gruodžio 28 d. Joniškio turizmo ir verslo centro salėje VMVT Joniškio VMVT organizuoja seminarą viešojo maitinimo įmonių atstovams tema "Higienos reikalavimai viešojo maitinimo įmonėms, savikontrolė, patikrinimų metu dažniausiai nustatomi pažeidimai".

Gruodžio 28 d. 14 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimo subjektų atstovams tema "Viešai tiekiamo geriamojo vandens reikalavimų aktualijos".

Gruodžio 28 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT salėje (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuojamas pasitarimas su rajono pieno supirkėjais tema "Reikalavimai pirminei pieno gamybai ir realizavimui į pieno supirkimo/ perdirbimo įmonę. 2016 m. pieno ūkių ir pieno supirkimo punktų valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatų aptarimas".

Gruodžio 28 d. 14 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais ir Širvintų VMVT darbuotojais užkrečiamųjų ligų klausimais, biosaugos, sutarčių sudarymo klausimais.

Gruodžio 28 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų maisto ruošimo skyrių atsakingais darbuotojais ir Druskininkų savivaldybės administracijos atstovais tema “Maisto saugos ir kokybės reikalavimai vaikų ugdymo įstaigų maisto ruošimo skyriuose. Kontrolės rezultatai. Vaikų maitinimo organizavimas”.

Gruodžio 29 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais  užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo ir kitais aktualiais klausimais. Bus aptarti 2016 m. veiklos rezultatai.

Gruodžio 29 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus gyvulių savininkams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Gruodžio 29 d. 13.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos klausimais.

Gruodžio 29 d. 15 val. VMVT Švenčionių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos salėje (Kelininkų 4, Švenčionių m., Švenčionių r.) organizuojamas pasitarimas su Švenčionių rajono privačiais veterinarijos gydytojais 2016 m. veiklos rezultatų aptarimui, užkrečiamųjų ligų klausimais, sutarčių sudarymo klausimais.

2016 m. gruodžio 16 d.

VMVT

Gruodžio 18–19 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Gruodžio 18–20 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Gruodžio 19 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks Civilinės saugos mokymai-pasitarimas, tema “Ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių administracijų, gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje ”, kuriuose dalyvaus įstaigos darbuotojai.

Gruodžio 19 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir pristatys informaciją apie valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimą dėl afrikinio kiaulių maro ir apie paukščių gripo epizootinę situaciją Europoje (Laisvės g. 2, Kalvarija).

Gruodžio 19-20 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) VŠĮ Aleksandro Stulginskio universiteto lektoriai organizuoja mokymų kursus „Mėsinių galvijų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas bei produkcijos realizavimas“.

Gruodžio 20 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Šolių k., Šilalės r.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų apskaita, registravimas ir ženklinimas“, biosaugos reikalavimų gyvulių ūkiuose įgyvendinimo klausimais.

Gruodžio 20 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Satkūnų k.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų ir stebėsenos kontrolės programos įgyvendinimo, afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo, kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo reikalavimų.

Gruodžio 20 d. 10 val. UAB „Utenos prekyba“ turgavietėje (J. Basanavičiaus g. 93c, Utena) ir 13 val. UAB „AVEVA“ turgavietėje (Aukštakalnio g. 32, Utena) VMVT Utenos VMVT darbuotojai organizuoja pasitarimą „Geros higienos praktikos taisyklių taikymas turgavietėje“. Pasitarimo metu bus aptariama prekyba greitai gendančiais gyvūninės ir negyvūninės kilmės maisto produktais, turgavietės ir prekybos vietų higiena ir sanitarija, prekiautojų asmens higiena.

Gruodžio 20 d. 10.30 val. VMVT Telšių VMVT (konferencijų salėje, adresu Turgaus a. 11, Telšiai) organizuoja pasitarimą su Telšių rajono privačiais veterinarijos gydytojais tema: „Užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano įgyvendinimas 2016 m. Veterinarinių vaistų naudojimas ir apskaita“.

Gruodžio 20 d. 11 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Gruodžio 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono negyvūninio maisto gamybos įmonių sąvininkais ir atsakingais darbuotojais tema „Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr.1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams naujovės ir kitos aktualijos negyvūninio maisto gamybos įmonėse“.

Gruodžio 20 d. 14 val. VMVT Joniškio VMVT organizuojami mokymai "Dėl pieno supirkimo taisyklių ir teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų pakeitimo”.

Gruodžio 21 d. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Gruodžio 21 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja mokymus savivaldybės ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir laikymo vietų apskaita". Išklausiusiems kursą bus išduodami pažymėjimai.

Gruodžio 21 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Dainius Žiogelis dalyvaus Anykščių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl ekstremalios situacijos rajone atšaukimo (J. Biliūno g. 23, Anykščiai).

Gruodžio 21 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą-seminarą rajono privatiems veterinarijos gydytojams, tema „Užkrečiamųjų ligų neatidėliotini priemonių planai ir veiksmai likviduojant pavojingas A grupės ligas. Užkrečiamųjų ligų ir stebėsenos kontrolės plano 2016 m. įvykdymas ir kiti einami klausimai".

Gruodžio 21 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono bitininkais tema „Bitynų ir bičių produktų tvarkymo veterinarinė kontrolė“.

Gruodžio 21 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja mokymus rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir laikymo vietų apskaita“. Išklausiusiems kursą bus išduodami pažymėjimai.

Gruodžio 21 d. 16 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono pašarų gamintojais, pardavėjais ir veterinarinių vaistinių atstovais tema „Pašarų gamybos, pašarų ir vaistų laikymo bei prekybos reikalavimai, 2016 m. valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatai“.

Gruodžio 22 d. 16 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Edita Lukoševičienė dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos  Švietimo komiteto posėdyje, kuris vyks Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) ir skaitys pranešimą, tema „Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigų maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo apžvalga“ .

2016 m. gruodžio 08 d.

VMVT

Gruodžio 11–17 d. į Seviliją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti „Audito sistemos įgyvendinimas (kursas A)“ mokymuose vyksta:
1. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė Sukackienė;
2. VMVT Vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Kraujalienė.

Gruodžio 12─13 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Biologinės saugos skyrius, Gyvūnų sveikata ir gerovė, Kontrolė ir importo sąlygos) posėdyje.

Gruodžio 12–14 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės „Geresnis mokymasis rūpinantis maisto sauga“ posėdyje.

Gruodžio 13 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti Baltijos šalių ekspertų patirties sklaidos seminare gyvūnų gerovės klausimais.

Gruodžio 13─14 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėjas, laikinai einantis skyriaus vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Mantas Staškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl higienos paketo įgyvendinimo posėdyje.

Gruodžio 16 d. 13 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas "Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui".

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio 11 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato organizuojamame Aplinkos ir pramonės teršalų darbo grupės posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su rajono pieno gamintojais dėl tiesioginio pieno produktų pardavimo, tema „Viskas apie ūkyje gaminamus saugius ir kokybiškus pieno produktus“.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsi ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMV viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius  Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Neries g. 1, Vilkaviškis) Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Gruodžio 14 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų ir stebėsenos kontrolės programos įgyvendinimo, afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo, kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo reikalavimų.

Gruodžio 14 d. 10 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo klausimais“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 14 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojamas susitikimas su mėsinių atstovais tema “Pagrindiniai geros higienos praktikos taisyklių taikymo principai, problemos ir jų sprendimo būdai mėsinėse. Ženklinimo reikalavimai dėl kilmės nurodymo. Smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių savikontrolinių mikrobiologinių tyrimų atlikimas”.

Gruodžio 14 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo, kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo reikalavimų.

Gruodžio 14 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja seminarą su rajono maisto produktų gamybos įmonių atsakingais darbuotojais tema „Maisto saugos ir kokybės užtikrinimas gamybos įmonėse, su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių valstybinė kontrolė gamybos įmonėse“.

Gruodžio 15 d. VMVT Joniškio VMVT maisto tvarkymo subjektų atstovams organizuoja mokymus, tema „RVASVT sistemos diegimas ir vertinimas“.

Gruodžio 15 d. 9 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus Telšių rajono pieno ūkių savininkams tema „Karvių mastitų diagnostika. Profilaktikai ir gydymui reikalingų priemonių parinkimas“.

Gruodžio 15 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras organizuoja seminarą skirtą veterinarijos gydytojams ir galvijų laikytojams tema „Medžiagų apykaitos ligos ir jų profilaktika aukšto produktyvumo pieninių galvijų bandose“.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63-a, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų ir stebėsenos kontrolės programos įgyvendinimo, afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo, kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo reikalavimų.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Druskininkų VMVT AB Vilniaus paukštynas Druskininkų padalinio patalpose (Neravų k., Druskininkų sav.) organizuoja mokymus atsakingiems paukštyno darbuotojams tema „Biologinės saugos priemonių reikalavimai paukščių laikymo vietose. Neatidėliotinų priemonių veiksmai nustačius paukščių gripą“.

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuoja egzaminą ūkio subjektams, kompetencijos pažymėjimui, kuriuo asmenims suteikiama teisė žudyti kailinius gyvūnus ir dalyvauti kailinių gyvūnų žudyme, gauti.   

Gruodžio 15 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas Kazlų Rūdos savivaldybės žemdirbių susirinkime (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) skaitys pranešimą „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ūkiuose. Nauji paukščių gripo protrūkiai Europos Sąjungoje, paukščių gripo stebėsena Lietuvoje“.

Gruodžio 15 d. 12 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus veterinarijos gydytojams ir galvijų laikytojams tema „Veršelių laikymo reikalavimai. Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių ir ožkų ūkiuose“.

Gruodžio 15 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Gruodžio 15 d. 14 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r.) organizuojamas seminaras turgaus prekiautojams ir turgaviečių administracijos darbuotojams, kurio tema "Prekyba maistu turgavietėse".

Gruodžio 15 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus tiesioginio pardavimo pieno ūkių atstovams tema „Pieno produktų pagamintų ūkiuose higienos ir savikontrolės reikalavimų įgyvendinimas, ženklinimo bei kokybės reikalavimų atitiktis teisės aktų reikalavimams“.

Gruodžio 15 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT organizuoja seminarą gamybos įmonių atstovams tema „Maisto tvarkymo reikalavimų aktualijos“ (Taikos g. 6, Elektrėnai).

Gruodžio 16 d. 11 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 16 d. 13 val. VMVT Zarasų VMVT kartu su VR Trading organizuoja mokymus viešojo maitinimo ir gamybos įmonių darbuotojams, tema "Gaminių ir patiekalų maistinės energinės vertės apskaičiavimo praktiniai mokymai. Mokymai vyks VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai).

Gruodžio 16 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su medžiotojų klubų / būrelių vadovais, kuriame pristatys afrikinio kiaulių maro (AKM) situaciją rajone ir respublikoje, trichineliozės prevencijos aktualijas, aptars užkrečiamųjų ligų stebėseną bei veterinarinių reikalavimų taikymą medžioklės metu.

Gruodžio 16 d. 13 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) prekybos įmonių subjektų atstovams organizuoja mokymus, tema "Mažmeninė prekyba nefasuotais maisto produktais“.

Gruodžio 16 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus maisto prekybos subjektų atsakingiems asmenims tema „Valstybinės kontrolės rezultatai, problemos ir aktualijos. Vaisių, uogų, daržovių teikimo į rinką reikalavimai“.

2016 m. lapkričio 30 d.

VMVT

Gruodžio 4–6 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Gruodžio 6–7 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Pumputis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Veterinarinių tikrinimų darbo grupės (Importo kontrolės teisės aktai) posėdyje.

Gruodžio 6–9 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Frankfurtą (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Ekologinis ūkininkavimas“.

Gruodžio 6–9 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti Maisto skyriaus vedėjo-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti mokymuose „Saugomos kilmės vietos nuorodos (PDO), saugomos geografinės nuorodos (PGI) ir garantuoto tradicinio gaminio (TSG) efektyvesnė oficiali kontrolė“.

Gruodžio 8–9 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Agnė Kolkaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl elektroninės maisto prekybos valstybinės kontrolės 2-jame susitikime.

Gruodžio 11–17 d. į Seviliją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Audito sistemos įgyvendinimas (kursas A)“ vyksta:
1. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė Sukackienė;
2. VMVT Vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Kraujalienė.

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio 5–9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius Gediminas Pridotkas vyksta į Pulavus (Lenkijos Respublika) dalyvauti Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje organizacijos (COST) rengiamame susitikime dėl afrikinio kiaulių maro stabdymo.

Gruodžio 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja I. Drulytė dalyvaus LR Sveikatos apsaugos ministerijos pasitarime dėl riebalų rūgščių transizomerų maisto produktuose (Vilniaus g. 33, Vilnius).

Gruodžio 7 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė ir vyriausioji specialistė Aistė Darata Brazdilytė vyksta į Lingbį (Danija) dalyvauti DTU organizuojamuose mokymuose „Sprendimo 2013/652/ES įgyvendinimas, sunkumai susiję su antimikrobinio jautrumo tyrimais“.

Teritorinės VMVT

Gruodžio 5 d. VMVT Joniškio VMVT organizuoja mokymus KB "Alsių paukštynas“ darbuotojams ir veterinarijos gydytojams apie paukščių gripo situaciją ir pavojų bei biologinio saugumo priemonių reikalavimus paukštininkystės ūkiuose.

Gruodžio 5 d. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su kailinių žvėrelių augintojais. Pasitarimo tema „Kailinių žvėrelių laikymo vietų reikalavimai ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT adresu, Ragainės g.80, Šiauliai.

Gruodžio 5 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė skaitys pranešimą jaunimo verslumo akademijos studentams. Pranešimo tema ”VMVT reikalavimai pradedantiems maisto tvarkymo verslą”. Susitikimas vyks VŠĮ Šiaulių verslo inkubatoriuje (Aušros al. 66 A, Šiauliai).

Gruodžio 5-9 d. VMVT Varėnos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Edvinas Stanevičius vyksta į Veneciją (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose “Nenumatytų atvejų planavimas ir gyvūnų ligų kontrolė” pagal Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato programą “Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga”.

Gruodžio 6 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais aktualiais einamaisiais klausimais.

Gruodžio 6 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 6 d. 10.30 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojamas pasitarimas su Tauragės rajono akvakultūros įmonių atsakingais asmenimis tema „Veterinarinių reikalavimų įgyvendinimas akvakultūros ūkiuose. Užkrečiamųjų ligų stebėsenos įvykdymo rezultatai".

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus Marijampolės savivaldybės (Vytauto g. 17, Marijampolė) žemdirbių ir gyvulių laikytojų susirinkime dėl Biosaugos reikalavimų kiaulių ir paukščių ūkiuose.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 7 d. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) organizuoja gyvulių laikytojams mokymus temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“, „Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT salėje, Ramučių g. 14, Šilutėje vyks pasitarimas tema “Pieno kokybės ir pieno supirkimo aktualijos“.Pasitarime dalyvaus Šilutės rajone superkančių pieną įmonių atsakingi asmenys bei darbuotojai.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius  dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos civilinės saugos pratybose tema "Masinis užsieniečių antplūdis Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje".

Gruodžio 7 d. 14 val. VMVT Varėnos VMVT atstovai dalyvaus Varėnos raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (J. Basanavičiaus g. 9, Varėna) organizuojamoje apvalaus stalo diskusijoje “Vaikų, lankančių ugdymo įstaigas maitinimo kaloringumo įvertinimas”. Diskusijoje dalyvaus savivaldybės administracijos švietimo skyriaus atstovai, savivaldybės gydytojas, ugdymo įstaigų vadovai, ugdymo įstaigų valgyklų atsakingi asmenys.

Gruodžio 7 d. 18 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje (Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys) susitiks su moksleiviais ir jų tėveliais ir skaitys paskaitą tema "Medžioklės organizavimas ir Afrikinio kiaulių maro prevencija“.

Gruodžio 8 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 8 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys  Ukmergės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Kęstučio a. 2, Ukmergė) skaitys pranešimą “Afrikinis kiaulių maras prevencija, kontrolė, biosaugos reikalavimai”.

Gruodžio 8 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks mokymai UAB „Pontem“ Kupiškio skyriaus darbuotojams „Viešojo maitinimo bendrojo ugdymo mokyklose reikalavimai ir aktualijos, 2016 metais bendrojo ugdymo mokyklų maisto tvarkymo skyriuose kontrolės metu nustatytų pažeidimų analizė“.

Gruodžio 8 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT organizuoja seminarą viešojo maitinimo, prekybos ir gamybos įmonių atstovams tema „Maisto tvarkymo reikalavimų aktualijos“ (Kęstučio g. 13, Raseiniai).

Gruodžio 8 d. 13.30 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojamas susitikimas su pieno supirkimo punktų atsakingais darbuotojais ir žaliavos vadybininkais tema "Tauragės rajono pieno supirkimo punktų kontrolės rezultatai ir savikontrolės programų įgyvendinimas”.

Gruodžio 8 d. 15 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks mokymai mažmeninės prekybos darbuotojams tema „Nefasuotų maisto produktų ženklinimo reikalavimai“.

Gruodžio 8 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono gyvūnų vežėjais tema „Gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir biosaugos reikalavimų laikymasis gyvūnų pakrovimo, transportavimo ir paskirties vietose“.

Gruodžio 8 d. 15 val. VMVT Palangos VMVT organizuoja pasitarimą su Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų atsakingais darbuotojais, savivaldybės vyr. gydytoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistais tema „Maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos Palangos bendrojo ugdymo įstaigose. Tiekiamo maisto sauga ir kokybė. Rekomendacijos perspektyvinių valgiaraščių sudarymui“. Pasitarimas vyks Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje, Kretingos g. 21, Palanga.

Gruodžio 8 d. 16 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis.

Gruodžio 8-9 d. VMVT Telšių VMVT viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvaus Higienos instituto organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Antimikrobinio atsparumo samprata, valdymas, priežiūra ir prevencija“, adresu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas (Biliūno g. 3, Telšiai).

Gruodžio 9 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti afrikinio kiaulių maro situacijos, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, gyvulių ženklinimo ir kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 9 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono pieno produktų gamintojais tema „Viskas apie ūkyje gaminamus saugius ir kokybiškus pieno produktus“.

Gruodžio 9 d. 13 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63a, Radviliškis) vyks kvalifikacijos egzaminas asmenims žudantiems gyvūnus.

Gruodžio 9 d. 13 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su medžiotojų būrelių atstovais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, užkrečiamųjų gyvūnų ligų stebėsenos ir kontrolės plano įgyvendinimo, aktualių teisės aktų aptarimo.

2016 m. lapkričio 22 d.

VMVT

Lapkričio 27–28 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos posėdyje.

Lapkričio 28-30 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Maisto švaistymo ir atliekų platformos posėdyje.

Lapkričio 28 d. – gruodžio 1 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti:
1. Lapkričio 28 d. Europos Komisijos Darbo grupės dėl Europos Sąjungos finansavimo prioritetų 2018–2020 m. dėl Europos Sąjungos bendrai finansuojamų veterinarijos programų ir veterinarijos priemonių sąnaudų peržiūros posėdyje;
2. Lapkričio 30 d. Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų skyriaus posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 28 d. – gruodžio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Rasa Godliauskienė vyksta į Vokietiją (Freiburgas) dalyvauti Centrinės Referentinės Laboratorijos organizuojamuose kasmetiniuose ekspertų grupės mokymuose dioksinų, furanų ir bifenilų analizės maisto produktuose ir pašaruose klausimais.

Lapkričio 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarinių vaistų ir biocidų vertinimo skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Kristina Sudikienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto posėdyje.

Lapkričio 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus susitikime su Europos Komisijos Euratomo sutarties 35-ojo straipsnio ekspertų grupe (Aplinkos tyrimų departamentas, Goštauto g. 9, Vilnius).

Gruodžio 1 d. – 3 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Europos Sąjungos Maisto ir pašarų saugos bei gyvūnų sveikatos referentinių laboratorijų atstovų susitikime.
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d. į Valensiją (Ispanijos Karalystė)  dalyvauti mokymuose “Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT) principai ir audito metodai” vyksta:
1. VMVT Kalvarijos maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus;
2. VMVT Tauragės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Patašius.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas Leonas Barišauskas pristatys pranešimą apie korupcijos prevenciją.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT darbuotojai dalyvauja mokymuose Korupcijos prevencijos klausimais, adresu Kretingos g. 62, Klaipėda.

Lapkričio 28 d. (pirmadienį) 13 val. KB Lietuviško pienelio administracijos pastate, adresu Mickevičiaus g. 13, Eišiškės, Šalčininkų r., vyks pieno supirkėjų pasitarimas užkrečiamų ligų situacijos, pieno kokybės gerinimo, pieno supirkimo punktų kontrolės klausimais. Pasitarimą praves vyr. veterinarijos gydytoja-inspektorė Janina Dervanovskaja ir vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius Leonard Stefanovič.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT, adresu Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Viekšnių g. 26 organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais dėl medžioklės taisyklių pakeitimų, teisingo mėginių paėmimo ir pristatymo, išmokų už afrikiniu kiaulių maru užsikrėtusius sumedžiotus šernus, jų skerdenas ar mėsą mokėjimo tvarkos, laukinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo aptarimo.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas Mindaugas Kašinskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Dirkstys Skuodo konsultavimo biure dalyvaus seminare tema „Inovatyvių diagnostikos įrankių panaudojimas gyvulininkystėje“.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams  AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos pakeitimo, galiojančių sutarčių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės nutraukimo, supažindinimo su teisės aktais.

Lapkričio 29 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT organizuoja seminarą tema: "Geros higienos praktikos taisyklių vidaus audito atlikimo tobulinimas. Maisto produktų saugos, kokybės bei tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyriuose”. Seminaras vyks adresu: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė. Seminare kviečiami dalyvauti ikimokyklininių ir bendrojo ugdymo įstaigų atsakingi darbuotojai.

Lapkričio 30 d. 9.30 val. UAB „Roberto veterinarijos klinika“ ir VMVT Kazlų Rūdos VMVT Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus salėje, esančioje S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda, organizuoja seminarą ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Praktinė bandos vadyba periode po apsiveršiavimo“. 

Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja mokymus gyvulių augintojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymas“. Mokymai vyks VMVT Kaišiadorių VMVT salėje, adresu Veterinarų g. 24, Kiemelių k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. Išklausiusieji kursą gaus pažymėjimus.

Lapkričio 30 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja mokymus VŠĮ „Kretingos maistas“ Jurbarko skyriaus darbuotojams tema „Maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos viešojo maitinimo įmonėse. 2016 metais bendrojo lavinimo mokyklų maisto tvarkymo skyriuose kontrolės metu nustatytų pažeidimų analizė“, kurie vyks Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos valgyklos salėje (Vytauto Didžiojo g. 53A, Jurbarkas).

Gruodžio 1 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais. Bus aptarti gruodžio mėnesio planiniai darbai.

Gruodžio 1 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Kiemelių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r.) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Gruodžio 1 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) organizuoja susitikimą su Telšių moterų LIONS klubu, kurio metu bus pristatyta VMVT ir VMVT Telšių VMVT veikla, Tarnybos darbuotojai prisijungs prie Telšių moterų LIONS klubo organizuojamos akcijos „Sušildykime vieni kitus gerumu“.

Gruodžio 1 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis dalyvaus Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, adresu Savanorių g. 29 A, Kretinga.

Gruodžio 1 d. 13 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą aktualiais pieno supirkimo klausimais su pieno supirkimo punktų darbuotojais.

Gruodžio 1 d. 17 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis.

Gruodžio 2 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT dalyvaus tarpinstituciniame pasitarime, kurį organizuoja Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (Klaipėdos g. 11, Gargždai). Pasitarimo tikslas - aptarti maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo istaigose eigą, iškylančias problemas ir numatyti jų galimus sprendimus. Kartu dalyvaus Klaipėdos rajono savivaldybes administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja, Švietimo skyriaus vedėjas, ugdymo įstaigų vadovai.

Gruodžio 2 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus organizuoja tarpinstitucinį pasitarimą su Elektrėnų savivaldybės administracijos vadovais ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vadovais dėl  gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės ir saugos reikalavimų įgyvendinimo.  Pasitarimas vyks Elektrėnų savivaldybės administracijos patalpose, adresu Elektrėnai, Rungos g. 5.

Gruodžio 2 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl sveikos bandos statuso įgyvendinimo, afrikinio kiaulių maro, gyvūnų gerovės, ženklinimo, sanitarijos klausimų bei 2016 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo.

Gruodžio 2 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai ) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus. Ūkininkai  bus supažindinti su biologinio saugumo reikalavimais ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

Gruodžio 2 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo ir kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 2 d. 11 val. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas (Biliūno g. 3, Telšiai) organizuoja susitikimą, kurio metu VMVT Telšių VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius skaitys pranešimą „Maisto saugos užtikrinimas Telšių rajono vaikų ugdymo įstaigose bei vaikų vasaros poilsio stovyklose“.

Gruodžio 2 d. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Gerda Budrevičienė dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės Žemdirbių šventėje, kuri vyks Kazlų Rūdos kultūros centro salėje, esančioje S. Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda. Renginio pradžia 15 val.

Gruodžio 3 d. VMVT Pakruojo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Kęstutis Valentinavičius dalyvaus susitikime su rajono bitininkais, kurio metu bus aptarti aktualūs bitininkystės klausimai. Susitikimas vyks Pakruojo seniūnijos salėje (Prof. S. Ušinsko g. 26).

2016 m. lapkričio 18 d.

VMVT

Lapkričio 20–21 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų darbo grupės dėl sveikatos taisyklių dėl šalutinių gyvūninių produktų posėdyje.

Lapkričio 21 d. į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl afrikinio kiaulių maro ligos regionalizacijos politikos Europos Sąjungos rytinėje dalyje posėdyje vyksta:

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis.

Lapkričio 21─25 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame susitikime dėl patvirtintų įstaigų, institutų ir centrų pagal Tarybos direktyvą 92/65/EEB.

Lapkričio 21–25 d. VMVT Teisės skyriaus patarėjas, l. e. skyriaus vedėjo pareigas, Raimondas Andrijauskas vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Detalus audito atlikimas“ (B2 kursas, pažengusiems).

Lapkričio 21–26 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Ramunė Baranauskienė vyksta į Zagrebą (Kroatijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugomos kilmės vietos nuoroda (PDO), saugoma geografinė nuoroda (PGI) ir garantuotas tradicinis gaminys (TSG)“.

Lapkričio 24–25 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Aurelija Drumstienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Toksikologinės saugos skyriaus posėdyje.

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 20 d. – 26 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Bertašienė vyksta į Vieną (Austrija) dalyvauti IAEA organizuojamame susitikime dėl Capripox viruso.

Lapkričio 21 d. – 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Voitechovičiūtė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame 16 autorizacijos ekspertų susitikime pašarų papildų klausimais.

Lapkričio 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė Ambrozevičienė ir skyriaus darbuotojos Irina Rusak, Urtė Motiekaitytė ir Marina Trakimienė dalyvaus Lietuvos standartizacijos departamento organizuojamame seminare „Nauji maisto ir gamybinės aplinkos paviršių mėginių ėmimo mikrobiologiniams tyrimams metodai“.

Lapkričio 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė Ambrozevičienė ir skyriaus darbuotojos Irina Rusak ir Rima Vitkūnienė dalyvaus VMVT organizuojamame seminare „Racionalus antibiotikų naudojimas paukštininkystėje“, kuriame skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė Ambrozevičienė skaitys pranešimą „Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms kitimo analizė“.
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 22 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja Romutė Papuškienė rajono pieno ūkių ūkininkams skaitys pranešimą apie antimikrobinių medžiagų naudojimą pienininkystės ūkiuose bei superkamo pieno kokybės gerinimą. Susitikimas vyks Žemės ūkio konsultavimo tarnybos VŠĮ Kupiškio rajono biuro patalpose (Maironio g. 2, Kupiškis).

Lapkričio 22 d., antradienį, 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja ūkininkų, veterinarijos specialistų mokymus dėl ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo. Išklausę kursą gaus pažymėjimus.

Lapkričio 22 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus išduodami pažymėjimai.

Lapkričio 22 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams ženklinimo ir identifikavimo, AKM ir kitų užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės klausimais.

Lapkričio 23 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus gyvulių augintojams, kurių tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymas“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Lapkričio 24 d. 11 val. VMVT Telšių VMVT vyriausioji specialistė Laima Mikalauskienė dalyvauja Telšių rajono savivaldybės (adresu, Respublikos g. 32, Telšiai) organizuojamuose Radiacinės saugos centro mokymuose.

Lapkričio 24 d. 14 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) organizuoja ūkininkų, žemės ūkio bendrovių specialistų mokymus dėl ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo. Išklausiusieji kursą gaus pažymėjimus.

Lapkričio 24 d. 15 val. Panevėžio miesto švietimo skyriaus salėje (Topolių al. 12, Panevėžys) VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja, valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė, vyr. specialistė-maisto produktų inspektorė Laura Rozienė dalyvaus pasitarime su Panevėžio miesto švietimo skyriaus darbuotojais bei Panevėžio miesto lopšelių-darželių vadovais dėl  padėties Panevėžio lopšeliuose-darželiuose po salmoneliozės protrūkių, skaitys paskaitą „Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonės“.

Lapkričio 25 d. 9 val. VMVT Švenčionių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja seminarą “Mažmeninės prekybos maisto produktais aktualijos Švenčionių rajone”, kuris vyks Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje, adresu Strūnaičio g. 3, Švenčionys.

Lapkričio 25 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100a, Marijampolė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacijos, dėl 2016 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo ir gyvūnų užkrečiamų ligų kontrolės 2017 metais bei kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 25 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, laisvos bandos statuso, Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacijos, biologinio saugumo reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo, gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo, gyvūnų gerovės, sanitarijos ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 25 d. 11 val. VMVT Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, ūkinių gyvūnų ženklinimo, gyvūnų gerovės ir kitais šiuo metu aktualiais klausimais. Bus aptartas 2016 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos mėginio plano vykdymas.

Lapkričio 25 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su maisto gamybos įmonių atsakingais darbuotojais tema „Negyvūninės kilmės maisto produktų kokybės ir saugos kontrolė bei valdymas“.

Lapkričio 25 d. 14 val. VMVT Trakų VMVT organizuoja seminarą tema „Fasuotų maisto produktų ženklinimo reikalavimai“.

Lapkričio 27 d. - gruodžio 3 d. VMVT Kalvarijos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT) principai ir audito metodai“.

2016 m. lapkričio 11 d.

VMVT

Lapkričio 15–17 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Lapkričio 15–18 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinės audito sistemos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.882/2004 46 straipsnio įgyvendinimo ekspertų posėdyje.

Lapkričio 15–18 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti EUROPOL mokymuose „OPSON mokymai apie padirbtus vynus ir alyvuogių aliejų“.

Lapkričio 15–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (ES vidaus prekyba gyvais gyvūnais)“ .

Lapkričio 17-18 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Briuselį dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupėje dėl mikrobiologinių kriterijų posėdyje.

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 9 d. – 12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Romą (Italija) dalyvauti Instituto Superiore di Sanita 11 – ajame kasmetiniame E.coli Nacionalinių referentinių laboratorijų susitikime.

Lapkričio 13 d. – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo skyriaus posėdyje.

Lapkričio 13 d. – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausias inžinierius Arūnas Jankauskas ir vyriausioji inžinierė Birutė Miliauskaitė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti EURL organizuojamuose neorganinio arseno nustatymo mokymuose.

Lapkričio 13 d. – 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Lina Mitkevičienė vyksta į Vageningeną (Olandija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare hormonų nustatymo klausimais.

Lapkričio 14 d. – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarinių vaistų ir biocidų vertinimo skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Loreta Bobrovičiūtė vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros organizuojamuose mokymuose, skirtuose Europos Vaistų Agentūros ekspertų duomenų bazę tvarkantiems nacionaliniams kontaktiniams asmenims.

Lapkričio 16 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Jurgelevičius vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Sąjungos Mėlynojo liežuvio ligos ir Afrikinio arklių maro ligos Centrinių referentinių laboratorijų (CRL) organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Lapkričio 17 d. – 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Inesa Savickaitė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų susitikime pieno ir pieno produktų analizės metodų ir kokybės užtikrinimo klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 14 d. (pirmadienį) 13 val. organizuojamas Biržų rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis "Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui". Posėdyje apie AKM plitimą Biržų rajone pranešimą skaitys VMVT Biržų VMVT viršininkas - Adolfas Rinkūnas. Posėdis vyks Biržų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus pasitarimų salėje (II a.).

Lapkričio 15 d. 9 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Lapkričio 15 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento (adesu  J. Biliūno g. 3, Telšiai) Telšių apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės susirinkime, kurio metu bus aptarti nuveikti grupės darbai bei tolimesnė grupės veikla.

Lapkričio 15 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Auksė Kryžiokienė dalyvaus susitikime su Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos septintokais ir skaitys paskaitą tema „Gyvūnų gerovė“.

Lapkričio 15–18 d. į Minską (Baltarusijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Afrikinio kiaulių maro priežiūra ir valdymas laukinėje gamtoje“ vyksta:
1. VMVT Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Dainius Žiogelis.
2. VMVT Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Ovidijus Baltramėnas.
3. VMVT Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas.
4. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Skirmantas Miškinis.

Lapkričio 15–18 d. dalyvauti mokymuose „Gyvūnų gerovė kiaulių ūkiuose“ Parmoje (Italijos Respublika) vyksta:
1. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Anita Čilvinienė.
2. VMVT Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vilius Stančikas.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę reglamentuojančių teisės aktų, atsakingo antimikrobinių medžiagų naudojimo pienininkystės ūkiuose programos, pranešimų apie ūkinių gyvūnų judėjimą pildymo ir duomenų suvedimo, biologinio saugumo priemonių smulkiuose kiaulių ūkiuose reikalavimų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano įgyvendinimo.

Lapkričio 16 d. 12.30 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja susitikimą su pieno ir pieno produktų tiesioginio pardavimo ūkininkėmis dėl pieno ir pieno produktų ženklinimo ir pardavimo reikalavimų vykdymo.

Lapkričio 16 d. 14 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3, Lazdijai) organizuoja susitikimą su mažmeninės prekybos įmonių darbuotojais tema "Maisto produktų ženklinimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai“.

Lapkričio 16 d. 15.30 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su negyvūninio maisto gamybos įmonių specialistais tema "Nauji reikalavimai nefasuotų maisto produktų ženklinimui. Privalomos informacijos apie maisto produktų maistingumo deklaracijos pateikimo reikalavimų įgyvendinimas“.

Lapkričio 17 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kvietinių g. 8, Gargždai) kviečia ūkininkus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo. Išklausiusieji kursą gaus pažymėjimus.

Lapkričio 17 d. 14 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais. Bus aptartas 2016 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas.

2016 m. lapkričio 03 d.

VMVT

Lapkričio 6–7 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų skyriaus posėdyje.

Lapkričio 7–9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Upsalą (Švedijos Karalystė) dalyvauti EFSA kontaktinių asmenų 29-ajame susitikime.

Lapkričio 7–10 d. į Bratislavą (Slovakijos Respublika) dalyvauti „Maisto grandinės oficialios kontrolės nauji tyrimo metodai (klastotės)“ mokymuose vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Bartkutė.

Lapkričio 7–11 d. VMVT Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Egidijus Verenius vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti mokymuose „Audito sistemos įgyvendinimas (kursas A)“.

Lapkričio 8-11 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti mokymuose “Kaip mokyti specialistus apie gyvūnų gerovę”.

Lapkričio 9–10 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Saugomos kilmės vietos ir geografinės nuorodos, garantuotų tradicinių gaminių kontrolės ekspertų 12-ajame ekspertų susitikime.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 5 d. – 10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti 4-ajame Europos veterinarijos laboratorijų asociacijos organizuojamame moksliniame kongrese.

Lapkričio 7 d. – 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Atėnus (Graikija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto priedai, fermentai ir kvapiosios medžiagos“.
 
Lapkričio 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Jacevičius dalyvaus 3-iojoje mokslinėje-praktinėje valstybės tarnybos ir viešojo valdymo konferencijoje „Atvirosios valdžios principų įgyvendinimas valstybės tarnyboje ir viešajame valdyme“ (Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius).

Lapkričio 9 d. – 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame susitikime dėl antimikrobinio atsparumo duomenų teikimo.

Teritorinės VMVT

Lapkričio 7–11 d. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Gražina Stacevičiūtė vyksta į Liublianą (Slovėnijos Respublika) dalyvauti mokymuose “Gyvūnų identifikavimas, registracija ir atsekamumas“.

Lapkričio 7 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti afrikinio kiaulių maro situacijos, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, gyvulių ženklinimo ir kiti aktualūs klausimai.

Lapkričio 7 d. 13 val. VMVT Pakruojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė V. Svečiulienė dalyvaus Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje dėl susidariusios ekstremaliosios situacijos Petraičių tvenkinyje.

Lapkričio 8–11 d. VMVT Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė vyksta į Vieną (Austrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto saugos ir veterinarinė kontrolė oro uosto pasienio veterinarijos poste“.

Lapkričio 8 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime.

Lapkričio 8 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja darbuotojų ir privačių veterinarijos gydytojų pasitarimą gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, gyvūnų gerovės, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo, sanitarijos,  gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 8 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) ūkinių gyvūnų laikytojams ir atsakingiems asmenims organizuoja mokymus  ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, apskaitos, gyvūnų  gerovės ir biosaugos klausimais. Mokymų dalyviams bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 8 d. 13.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT ir VšĮ "Tikra mityba“ organizuoja mokymus tema "Nauji reikalavimai prekybos, gamybos įmonėms bei kavinėms, restoranams: patiekalų ir nefasuotų maisto produktų ženklinimas; Maistingumo deklaracija; Informacijos apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas; Patiekalų ir gaminių maistinės energinės vertės skaičiavimas, praktiniai pavyzdžiai. Mokymai vyks adresu Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras, Gedimino g. 48, Kaišiadorys.

Lapkričio 9 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) organizuojami mokymai Telšių rajono ūkinių gyvūnų laikytojams temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas. Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose. Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Lapkričio 9 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai.

Lapkričio 10 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT (Šiaulėnų g. 27, Šaukotas) organizuoja mokymus „Taisyklingo melžimo įtaka pieno kiekiui ir tešmens sveikatingumui“.

Lapkričio 10 d. 11 val. Šiaulių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Ingrida Stankuvienė dalyvaus konferencijoje „Kurtuvėnų eko ūkio perspektyvos žaliajame turgelyje: Kurtuvėnų kiemturgio galimybės“ ir skaitys pranešimą dėl prekybos maisto produktais reikalavimų vykdymo.

Lapkričio 10 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Teišerskis ir Šiaulių VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Juozas Kvietkus dalyvaus Šiaulių rajono tradicinėjė žemdirbių šventėje "Dėkojame žemei", kuri vyks Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre (Ventos g. 11A, Kuršėnai).

Lapkričio 11 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė dalyvaus darbo grupės posėdyje „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų ekstremaliųjų situacijų valdymo veiksmų plano parengimo“.

Lapkričio 11 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Lapkričio 11 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas Paparčių seniūnijoje, Kaišiadorių r. dalyvaus pasitarime su kiaulių laikytojais tema "Afrikinio kiaulių maro situacija buferinėje zonoje“.

2016 m. spalio 27 d.

VMVT

Lapkričio 3–8 d. VMVT l.e.p. direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas Deividas Kliučinskas, kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos narys, vyksta į Kunmingą (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti 11-ajame Kinijos-CEEC agrarinės prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo forume ir forumo metu organizuojamuose susitikimuose.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Girdauskienė dalyvaus naujojo Darbo kodekso rengėjų pristatyme, kurį organizuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorė E. Radišauskienė ir Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. T. Davulis (Vyriausybės kanceliarijos Didžioji salė, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Spalio 31 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2016 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, Afrikinio kiaulių maro, sveikos bandos statuso įgyvendinimo, gyvūnų gerovės, ženklinimo, sanitarijos klausimų.

Lapkričio 2 d. 15 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Vilniaus g. 1, Lazdijai).

Lapkričio 3 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, laisvos bandos statuso, AKM situacijos, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo, gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričo 3 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti afrikinio kiaulių maro situacijos, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, „Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“ programos keitimo, sanitarijos ir kiti aktualūs  klausimai.

Lapkričio 3 d. 15 val. Panevėžio pedagoginės - psichologinės tarnybos konferencijų salėje VMVT Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė ir vyr. specialistė-maisto produktų inspektorė Laura Rozienė skaitys paskaitą ikimokyklinio ugdymo mokyklų virtuvės darbuotojams tema ”Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonės“.

Lapkričio  4 d. 10 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Lapkričio 4 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais. Bus aptartas 2016 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas ir planiniai IV ketvirčio planai.

Lapkričio 4 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2016 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, sveikos bandos statuso įgyvendinimo, biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose bei kitais aktualiais veterinarinio darbo klausimais.

Lapkričio 4 d. 15 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su medžiotojų klubų vadovais, kuriame bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir respublikoje, užkrečiamųjų ligų stebėsenos bei sumedžiotų žvėrių ŠGP tvarkymo medžioklės metu klausimai.

2016 m. spalio 21 d.

VMVT

Spalio 24–25 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl skubiųjų pranešimų apie maisto produktus ir pašarus sistemos (RASFF) posėdyje.

Spalio 24–27 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti Maisto skyriaus vedėjo-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Maisto grandinės oficialios kontrolės nauji tyrimo metodai (elektroninė prekyba)” .

Spalio 25–28 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Alionienė vyksta į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų importo kontrolė“.

Spalio 28–29 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 24 d. – 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Almeriją (Ispanija) dalyvauti Europos Sąjungos centrinės referentinės laboratorijos organizuojamame seminare pesticidų likučių nustatymo klausimais augalinės kilmės produktuose.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 24 d. (pirmadienį) 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2016 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, Afrikinio kiaulių maro, sveikos bandos statuso įgyvendinimo, gyvūnų gerovės, ženklinimo, sanitarijos klausimų.

Spalio 24, 25 d. 15 val. Panevėžio pedagoginės - psichologinės tarnybos konferencijų salėje VMVT Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė, vyr. specialistė-maisto produktų inspektorė Laura Rozienė skaitys paskaitą ikimokyklinio ugdymo mokyklų virtuvės darbuotojams tema ”Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonės“.

Spalio 25 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) vyks susitikimas su kiaulių laikytojais dėl biologinio saugumo reikalavimų.

Spalio 25 d. 10 val. UAB „Utenos mėsa“ paskaitų salėje, adresu Pramonės g. 4, Utena, VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja UAB „Utenos mėsa“  ir UAB „Biovela“ mėsos perdirbimo padaliniuose kasdienę valstybinę veterinarinę priežiūrą atliekantiems specialistams mokymus tema „Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto, eksportuojančio produkciją į JAV, valstybinė veterinarinė kontrolė“.

Spalio 25–28 d. VMVT Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Inga Žilevičienė vyksta į Leipcigą (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose “Plastiko perdirbimo proceso auditas“.

Spalio 25–29 d. VMVT Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rima Milčiūtė vyksta į Krifą (Jungtinė Karalystė) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų gerovė paukštininkystės ūkiuose, kuriuose auginamos vištos dedeklės“.

Spalio 26 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės r. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams organizuojami mokymai tema "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, valstybinė pašarų kontrolė bei užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė, kiaulių biosaugos kontrolė, gyvūnų augintinių registravimas ir ženklinimas. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r.) organizuojamas pasitarimas su Biržų rajono privačiais veterinarijos gydytojais aptarti situaciją dėl AKM atvejų atsiradusių laukinėje faunoje Biržų rajone ir kitus aktualius klausimus.

Spalio 27 d. 10 val. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paskaitų salėje, adresu Utenio a. 7, Utena, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Utenos savivaldybė ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras organizuoja seminarą „Tinkama mityba – sveikatos pagrindas“. VMVT Utenos VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vaida Gavėnienė skaitys pranešimą tema „ Vaikų mitybos aktualijos“.

Spalio 27 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su pieno supirkimo įmonių atsakingais darbuotojais tema “Žalio pieno supirkimo taisyklių įgyvendinimas ir nustatytų pažeidimų analizė”.

Spalio 28 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais. Bus aptarti trečio ketvirčio darbo rezultatai ir planiniai ketvirto ketvirčio darbai.

Spalio 28 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja darbuotojų ir privačių veterinarijos gydytojų pasitarimą gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, gyvūnų gerovės, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo, sanitarijos,  gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Spalio 28 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Spalio 28 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybės salėje, adresu Utenio g. 4, Utena, vyks Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos posėdis, kuriame VMVT Utenos VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vaida Gavėnienė pasisakys tema „Mitybos klausimai (ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių ir bendrojo lavinimo mokyklų mokinių mityba, ekologiškas maistas ir kt.)“.

Spalio 28 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus mažmeninės prekybos iš autoparduotuvių atsakingiems darbuotojams tema “Maisto higiena, sauga, kokybė, atsekamumas vykdant mažmeninę prekybą iš autoparduotuvių”.

Spalio 28 d. 14 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, bandų sveikatingumo, gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais  klausimais.

Spalio 28 d. 15 val. VMVT Zarasų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Auksė Kryžiokienė dalyvaus susitikime su kaimo bendruomene, tema „Saugus elgesys su gyvūnais“. Susitikimas įvyks Zarasų r. sav. Štadvilių bibliotekoje.

2016 m. spalio 13 d.

VMVT

Spalio 17–21 d. į Liublianą (Slovėnijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“ vyksta VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė.
 
Spalio 18 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jarošienė dalyvauja GMO  valdymo priežiūros komiteto posėdyje, kuris įvyks Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto g. 4/9, Vilnius). Posėdyje bus svarstomi GMO ekspertų pranešimai dėl GMO riboto naudojimo klausimų, dėl GMO gvazdikų ir kiti klausimai.
 

Spalio 18–20 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Jerevaną (Armėnijos Respublika) dalyvauti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos nacionaliniams kontaktiniams asmenims organizuojamame seminare dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų notifikavimo.

Spalio 18–20 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl nacionalinių kontrolės planų ir metinės ataskaitos (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–44 straipsniai) posėdyje.

Spalio 19–22 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystę) dalyvauti EUROPOL ir Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos (INTERPOL), Ispanijos nacionalinės policijos, Civilinės apsaugos ir Muitinių institucijų organizuojamoje konferencijoje dėl operacijos „OPSON VI“.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 17 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacijos skyriaus vedėja Agnietė Grušauskienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame ekspertų darbo grupės techniniame susitikime, susijusiame su cheminės taršos duomenų perdavimu bei kokybe.

Spalio 17 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Eglė Virbickienė vyksta į Štutgartą (Vokietija) dalyvauti Europos Sąjungos centrinės referentinės laboratorijos organizuojamuose mokymuose individualių pesticidų likučių nustatymo maisto produktuose klausimais.

Spalio 17 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia vyksta į Vieną (Austrija) dalyvauti Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) organizuojamuose darbo grupės mokymuose pagal projektą RER/9/137 „Padidinti nacionalinius gebėjimus reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas“.

Spalio 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė Ambrozevičienė, vedėjos pavaduotoja Asta Pereckienė ir Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto XLV (45-ajame) Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos suvažiavime (Tilžės g. 18, Kaunas).

Teritorinės VMVT

Spalio 17 d. 17 val. VMVT Pasvalio VMVT veterinarijos inspektoriai dalyvaus pasitarime su Pasvalio rajono medžiotojų būrelių vadovais ir medžiotojais. Bus aptarti sumedžiotų žvėrių ŠGP tvarkymo, mėginių paėmimo bei kiti klausimai.

Spalio 17–21 d. į Liublianą (Slovėnijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“ vyksta VMVT Zarasų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Darius Kazulėnas.

Spalio 17–22 d. VMVT Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Išsamus audito atlikimas“.

Spalio 18–22 d. VMVT Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Ekologinis ūkininkavimas“.

Spalio 18 d. 9 val. VMVT Palangos VMVT viršininkė Virginija Grigalauskienė dalyvaus Palangos miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Spalio 18 d. 10:30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2016 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, sveikos bandos statuso įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Spalio 18 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ( Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda).

Spalio 21 d., penktadienį, 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojamas susitikimas su ŠGP tvarkymo subjektų atstovais. Susitikimo metu bus diskutuojama tema “ŠGP tvarkymo subjektų valstybinė kontrolė, problemos ir sprendimo būdai”.

2016 m. spalio 06 d.

VMVT

Spalio 9–15 d. į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimas“ vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Daiva Švelnienė.
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji patarėja Jurgita Savickaitė.

Spalio 10–11 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto Bendrojo maisto įstatymo skyriaus posėdyje.

Spalio 11–14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aušra Leščinskaitė-Petrauskienė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti EFSA Darbo grupės posėdyje dėl zoonozių duomenų teikimo.

Spalio 12-14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų darbo grupės dėl direktyvos 2010/63/EB dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos posėdyje.

Spalio 13 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 19, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Spalio 13-16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas, FEI Veterinarijos Delegatas Algis Dranseika dalyvaus Tarptautinėse žirginio sporto CSI2*-W/ CSIYH1* varžybose, kurios vyks Šiaulių arenoje, Jablonskio g. 16, Šiauliai.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 10 d. – 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Fužerą (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos centrinės referentinės laboratorijos organizuojamame kasmetiniame susitikime Pesticidų likučių bičių produktuose klausimais.

Spalio 10 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos organizuojamame 15 - jame Mikrobiologinio rizikos vertinimo tinklo susitikime bei 1 – jame Jungtiniame mikrobiologinio rizikos vertinimo ir zoonozių monitoringo duomenų tinklų susitikime.

Spalio 11 d. – 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos 15 - jame susitikime pesticidų likučių stebėsenos klausimais.

Spalio 12 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas ir Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Jacevičius dalyvaus VMVT ir Šiaurės ir Baltijos šalių veterinarijos neatidėliotinų priemonių darbo grupės organizuojamame seminare „Globalizacija ir skubios veiklos planavimas gyvūnų ligų ir gamtinių nelaimių atveju“ (viešbutis „Holiday Inn“, Šeimyniškių g. 1, Vilnius).

Spalio 12 d. – 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo skyriaus posėdyje.

Spalio 12 d. – 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Inesa Savickaitė vyksta į Turku (Suomija) dalyvauti Europos Sąjungos centrinės referentinės laboratorijos organizuojamame kasmetiniame ekspertų grupės susitikime vandens kiekio paukštienoje klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 10 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais pieno supirkimo klausimais.

Spalio 10 d. 15 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė dalyvaus Panevėžio m. Savivaldybėje vyksiančiame posėdyje „Dėl ikimokyklinio ugdymo ekstremaliųjų situacijų valdymo veiksmų plano parengimo“.

Spalio 10 d. VMVT Širvintų VMVT organizuoja renginį Širvintų pradinės mokyklos moksleiviams gyvūnų gerovės tema.

Spalio 11 d. VMVT Kretingos VMVT viršininkas Virgilijus Liepinis ir vyr.vet gydytojas-inspektorius Saulius Alonderis dalyvauja Kretingos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptarti pasiruošimą Kretingos rajono savivaldybės lygio kompleksinės civilinės saugos pratyboms.

Spalio 11-12 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT vyr. vet. gydytojas-inspektorius Rolandas Muliuolis dalyvaus VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos organizuojamuose mokymuose ūkinių gyvūnų laikytojams.

Spalio 11–14 d. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Valantinas vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Šalutiniai gyvūniniai produktai“.

Spalio 12 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja Kretingos rajono savivaldybės lygio kompleksines civilinės saugos pratybas pasireiškus afrikiniam kiaulių marui kiaulių ūkyje.

Spalio 12 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus pasitarime su Lazdijų rajono medžiotojų būrelių vadovais ir medžiotojais.

Spalio 14 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus Utenos rajono ūkinių gyvūnų laikytojams ,,Biologinio saugumo reikalavimų laikymasis galvijų, avių ir ožkų laikymo vietose“.

Spalio 14 d. 9 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą su Elektrėnų savivaldybės seniūnijų ir Žemės ūkio skyriaus specialistais dėl Afrikinio kiaulių maro buferinės zonos darbų eigos Elektrėnų savivaldybėje.

Spalio 14 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems gyvūnų žudyme.

Spalio 14 d. 11 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus Utenos rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“.

Spalio 14 d. 14:30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono medžioklės organizatoriais,  MK vadovais, medžiotojais ir Skuodo girininku, tema „Veterinarijos reikalavimų medžioklėje vykdymas ir kontrolė“.

Spalio 14 d. 15 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuoja mokymus tema „Maisto produktų saugos, kokybės bei tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos maitinimo įmonėse”.

 

2016 m. rugsėjis 29 d.

VMVT

Spalio 3–7 d. VMVT Vidaus  audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Bratislavą (Slovakijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Detalus audito atlikimas“.

Spalio 2–5 d. į Varšuvą (Lenkijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pasirengimas ir reagavimas pasireiškus afrikiniam kiaulių marui“ vyksta VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius, laikinai einantis skyriaus vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Paulius Bušauskas.

Spalio 3–6 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos nacionalinių kontaktinių asmenų susitikime kiaulių uodegų kandžiojimo viena kitai ir uodegų trumpinimo klausimais.

Spalio 9–15 d. į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimas“ vyksta VMVT direktoriaus pavaduotoja Daiva Švelnienė ir VMVT vyriausioji patarėja Jurgita Savickaitė.
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 3 d. – 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Upsalą (Švedija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos Campylobacter organizuojamame Nacionalinių referentinių laboratorijų darbo grupės susirinkime.

Spalio 3 d. – 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Agnė Matusevičiūtė vyksta į Freiburgą (Vokietija) dalyvauti EURL/NRL-AO organizuojamame kasmetiniame seminare/mokymuose pesticidų klausimais gyvūninės kilmės produktuose.

Spalio 4 d. – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Arūnas Jankauskas vyksta į Gelį (Belgija) dalyvauti Europos Sąjungos centrinės referentinės laboratorijos organizuojamame kasmetiniame susitikime sunkiųjų metalų nustatymo augalinės kilmės maisto produktuose ir pašaruose klausimais.

Spalio 4 d. – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Erika Paškauskaitė vyksta į Gelį (Belgija) dalyvauti Europos Sąjungos centrinės referentinės laboratorijos organizuojamame kasmetiniame susitikime mikotoksinų nustatymo maisto produktuose ir pašaruose klausimais.

Spalio 4 d. – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Daiva Brukštienė vyksta į Gelį (Belgija) dalyvauti Europos Sąjungos centrinės referentinės laboratorijos organizuojamame kasmetiniame susitikime policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymo maisto produktuose ir pašaruose klausimais.

Spalio 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė, vyriausioji veterinarijos gydytoja Danielė Ribinskienė, vyriausioji specialistė Edita Sokolnikienė ir Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Jacevičius dalyvaus „Thermo Fisher Scientific“ organizuojamame seminare „Mokslo diena, 2016“ (Vilniaus Universitetas Gamtos mokslų fakultetas, Saulėtekio al.7, Vilnius).

Spalio 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Pirantaitė ir vyriausioji specialistė Dovilė Girdauskienė dalyvaus Valstybės tarnybos departamento organizuojamoje konsultacijoje „Valstybės tarnautojų neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas ir tarnybinis kaitumas“.

Spalio 5 d. – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Dovilė Stalauskaitė vyksta į Fougeres (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos centrinės referentinės laboratorijos „ANSES“ organizuojamame kasmetiniame seminare antimikrobinių medžiagų klausimais gyvūninės kilmės produktuose.

Spalio 5 d. – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Daiva Podėnienė vyksta į Fougeres (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos centrinės referentinės laboratorijos „ANSES“ organizuojamame kasmetiniame susitikime šarminės fosfatazės nustatymo pieno produktuose klausimais.

Spalio 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vedėjos pavaduotoja Agnė Goborovienė dalyvaus Valstybės tarnybos departamento organizuojamoje konsultacijoje „Valstybės tarnautojų neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas ir tarnybinis kaitumas“.
 

Teritorinės VMVT

* RENGINIŲ, SKIRTŲ PASAULINEI GYVŪNŲ GLOBOS DIENAI, SĄRAŠAS

** Vakcinavimo nuo pasiutligės akcijų, skirtų pasaulinei Pasiutligės dienai pažymėti, sąrašas

Spalio 2–5 d. į Varšuvą (Lenkijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pasirengimas ir reagavimas pasireiškus afrikiniam kiaulių marui“ vyksta VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila.

Spalio 3 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Spalio 3 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Mirandolina Glinskienė susitiks su Skuodo rajono savivaldybės meru ir administracijos direktoriumi aptarti rajonui labai aktualios fluoridų problemos viešai tiekiamame geriamąjame vandenyje.

Spalio 3 d. VMVT Kretingos VMVT Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje (Vilniaus g.12, Kretinga) vaikus supažindins su Pasauline gyvūnijos diena, lankys M. Ivanausko gyvūnus.

Spalio 4 d. 9 val. Anykščių rajono Traupio pagrindinėjė mokykloje, Pasaulinės gyvūnijos dienos proga, pamoką tema “Mano augintinis” ves VMVT Anykščių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Dainius Žiogelis.

Spalio 4 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybėje Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime.

Spalio 4 d. 10 val. Kretingos r. savivaldybėje įvyks pasitarimas dėl priemonių geriamojo vandens saugai ir kokybei gerinti 2016-2026 metams Kretingos rajono vandenvietėse. Pasitarime dalyvaus VMVT Kretingos VMVT atstovai,  Kretingos rajono meras ir savivaldybės administracijos atstovai, geriamojo vandens tiekėjo – UAB „Kretingos vandenys“ atstovai.

Spalio 4 d. Gyvūnų globos namuose (J. Basanavičiaus g. 118, Utena) VMVT Utenos VMVT darbuotojai organizuoja renginį „Padėk beglobiams gyvūnams“.

Spalio 4 d. Trivitas, UAB veterinarijos klinikos patalpose nuo 9 iki 18 val. (J. Basanavičiaus g. 47, Utena) organizuojama akcija „Saugus gyvūnas“, kurios metu gyvūnų augintinių vakcinacija bus atliekama už 1 eurą, kačių ir katinų kastracija bus atliekama su 50% nuolaida.

Spalio 4 d. VMVT Kretingos VMVT Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje (Mokyklos g. 2, Kūlupėnai, Kretingos r.) Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti susitiks su vaikais, bus išvyka į HBH Palanga, Žibininkai – gyvūnų aplankymas.

Spalio 4 d. 10:30 val. (s/b „Pavėsis“,  Palanga) Pasaulinės gyvūnijos dienos proga VMVT Palangos VMVT   veterinarijos gydytojai –inspektoriai nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės, konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos ir priežiūros klausimais.

Spalio 4 d. 11 val. VMVT Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, minint Pasaulinę gyvūnų globos dieną, organizuoja Plungės "Ryto“ pagrindinės mokyklos ketvirtos klasės mokiniams apsilankymą vet. gydytojos L. Gricienės paslaugų teikimo įmonėje. Renginio metu mokiniams bus pristatoma teritorinės Plungės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veikla bei gyvūnų augintiniams teikiamos veterinarinio gydymo paslaugos .

Spalio 4 d. 11 val. VMVT Kelmės VMVT specialistai dalyvaus Vaiguvos kultūros namuose (Varpo g. 9, Vaiguva) vyksiančiame renginyje, skirtame Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

Spalio 4 d. 12 val. Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje (Laisvės g. 19, Tauragė) VMVT Tauragės VMVT kartu su Tauragės Jovarų pagrindine mokykla, minint Pasaulinę gyvūnijos dieną, organizuoja renginį „Mano augintinis“.

Spalio 4 d. nuo 13 val. VMVT Pasvalio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba minint Pasaulinę kovos su pasiutlige dieną bei kartu pažymint pasaulinę gyvūnijos dieną organizuoja akciją, kurios metu nuo pasiutligės bus skiepijami miesto gyventojų šunys bei katės. Gyventojams paslaugos nekainuos, gyvūnai bus skiepijami veltui. Norintys tai atlikti gyventojai nurodytu laiku su savo augintiniais laukiami VMVT Pasvalio VMVT, Mūšos g-vė 2H. 

Spalio 4 d. 14 val. Alvydo Barsteigos kailinių gyvūnų (šinšilų) ūkyje (Zarasų  g. 14, Vaikutėnų k., Utenos r. sav.) VMVT Utenos VMVT darbuotojai susipažins su šinšilų ūkiu, jų auginimo ypatumais ir aptars atlikto tyrimo „Šinšilų auginimo ir laikymo sąlygos atsižvelgiant į gyvūnų gerovės aspektus“ rezultatus.

Spalio 4 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios 35a, Palanga) vyks vaikų piešinių konkurso „Mano augintinis – mano draugas“ piešinių paroda ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Konkurso rėmėjas UAB “Mano augintinis“.

Spalio 4 d. 15 val. VMVT Švenčionių VMVT, adresu Kelininkų g. 4, Švenčionys apdovanos fotografijų konkurso “Mano augintinis-mano šeimos narys” skirto paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną nugalėtojus.

Spalio 4 d. VMVT Šiaulių VMVT kartu su VĮ Šiaulių miškų urėdija organizuoja informacinį renginį pradinių klasių moksleiviams „ Ką žinau apie miško gyvūnus“. Renginys vyks Šiaulių Rasos progimnazijoje.

Spalio 5 d. 9-12 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys Mosėdžio gimnazijoje Tarptautinės mokytojų dienos proga pavaduos mokytojus ir ves pamokas tema „Apie veterinariją ir maisto saugą“.

Spalio 5 d. 12 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja susitikimą-seminarą su KB „Žalioji lanka”  Dainavos ir Valų pieno supirkimo punktų statytojais dėl pablogėjusių pieno rodiklių.

Spalio 5-7 d. VMVT Druskininkų VMVT Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti organizuoja nemokamą gyvūnų augintinių vakcinacijos nuo pasiutligės akciją. Akcija vyks: spalio 5 d. nuo 17 iki 18 val. Švendubrės kaime (prie R.Sadecko įmonės parduotuvės), spalio 6 d. nuo 15 iki 17 val. Leipalingio miestelyje (lauko prekyvietės teritorijoje, šalia buvusio seniūnijos pastato, Alėjos g. 3, Leipalingis), spalio 7 d. nuo 15 iki 17 val. Viečiūnuose (prie seniūnijos pastato, Jaunystės g. 17, Viečiūnai), spalio 5-7 d. nuo 15 iki 18 val. Druskininkų mieste (buvusiosiose Druskininkų VMVT administracinėse patalpose, P.Cvirkos g. 31, Druskininkai).

Spalio 6 d. 9 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Dirkstys Pasaulinės pasiutligės ir Pasaulinės gyvūnijos dienų proga Ylakių gimnazijoje susitiks su moksleiviais tema „Mano augintinis“, vertins piešinių konkursą.

Spalio 6 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja darbuotojų ir privačių veterinarijos gydytojų pasitarimą gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, veterinarinės priežiūros, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo, gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Spalio 7 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės Ekstremalių situacijos komisijos posėdyje.

Spalio 7 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2016 m. užkrečiamųjų ligų plano, veiklų planavimo sveikos bandos statuso palaikymui bei kitais aktualiais veterinarinio darbo klausimais.

Spalio 7 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) vyks pirmosios medicininės pagalbos suteikimo  mokymai darbuotojams, kurių metu bus mokoma kaip suteikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui ar staiga praradus sąmonę. Mokymus organizuoja Vilkaviškio rajono priešgaisrinė gelbėjimosi tarnyba.

Spalio 7 d. nuo 10 val. iki 13 val. Pasaulinės gyvūnijos dienos proga VMVT Molėtų VMVT veterinarijos gydytojai –inspektoriai kartu su privačiais veterinarijos gydytojais nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės, konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos ir priežiūros klausimais. Akcija vyks VMVT Molėtų VMVT patalpose (Inturkės g. 53, Molėtai).

Spalio 7 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT viršininkas Kęstutis Patašius ir viršininko pavaduotoja Lina Mėlinienė dalyvaus Tauragės rajono savivaldybės švietimo skyriaus organizuojamame susitikime (Respublikos g. 2, Tauragė) su maitinimo paslaugas teikiančių įmonių atstovais, sveikatos priežiūros specialistais, asmenimis, atsakingais už vaikų maitinimo organizavimą bendrojo ugdymo įstaigose, kurio metu bus aptarti maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo įgyvendinimo reikalavimai.

Spalio 7 d. 15 val. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių rajono savivaldybėje (Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus pasitarime su Kaišiadorių rajono seniūnijų darbuotojais dėl Afrikinio kiaulių maro buferinės zonos darbų eigos Kaišiadorių rajone.

Spalio 8 d. VMVT Šiaulių VMVT dalyvaus renginyje Pasaulinės globos dienai pažymėti, kurį organizuoja Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras ir konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos, priežiūros ir ženklinimo  klausimais. UAB Ruvera, Žemaitės g.100, Šiauliai remia nemokamą gyvūnų  augintinių vakcinaciją nuo pasiutligės, kurią vykdys UAB Neriveta. Renginys vyks prie Geležinės lapės Šiaulių mieste.

Spalio 8 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos bitininkais tema „Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai“.

 

2016 m. rugsėjis 22 d.

VMVT

Rugsėjo 26–27 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos posėdyje.

Rugsėjo 30 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, l.e. patarėjos pareigas, Gintarė Jatkevičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl reglamento (EB) Nr. 882/2004 (reglamento (EB) Nr. 669/2009 15.5 straipsnis) įgyvendinimo posėdyje.

Rugsėjo 29-30 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Neringa Sakalauskaitė ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algis Dranseika dalyvaus  Europos Komisijos Sveikatos ir rizikos vertinimo generalinio direktorato ir visuomeninio judėjimo "Žmonės už gyvūnus" Europos gyvūnų augintinių gerovės ir apsaugos konferencijoje, kuri vyks viešbutyje "Best Western Vilnius" (Konstitucijos pr. 14, Vilnius).

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 27 d. - 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Bratislavą (Slovakija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame patariamojo forumo 61 – ajame susitikime.

Rugsėjo 28 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Bruceliozės Centrinės referentinės laboratorijos (CRL) organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Rugsėjo 29 d. NMVRVI Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia ir vyr. inžinierė Božėna Valantavičienė dalyvaus seminare „Radiacinės saugos užtikrinimas dirbant su atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais“, kurį ves Belgijos Radioelementų instituto ekspertė dr. Vera Pirlet (Radiacinės saugos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

* RENGINIŲ, SKIRTŲ PASAULINEI GYVŪNŲ GLOBOS DIENAI, SĄRAŠAS

** Vakcinavimo nuo pasiutligės akcijų, skirtų pasaulinei Pasiutligės dienai pažymėti, sąrašas

Rugsėjo 26 d. 13 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo tema.

Rugsėjo 26─30 d. VMVT Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Justina Gelumbauskienė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti mokymuos „Maisto sudėtis ir informacija“.

Rugsėjo 27–30 d. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidmantas Dabašinskas vyksta į Bilundą (Danijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų gerovė kiaulininkystės ūkiuose“.

Rugsėjo 27-30 d. Ukmergės rajone bus vakcinuojami gyvūnai augintiniai nuo pasiutligės. Vakcinaciją atliks ir konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos bei priežiūros klausimais privatūs veterinarijos gydytojai. Vakcinacijos tvarkaraštis.

Rugsėjo 27 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams norintiems savarankiškai ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Rugsėjo 27 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojamas pasitarimas privatiems veterinarijos gydytojams dėl AKM prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, rudeninės laukinių gyvūnų vakcinacijos prieš pasiutligę, gyvūnų gerovės ir ženklinimo bei identifikavimo kontrolės ir pieno supirkimo atnaujinimo aktualiais klausimais. Bus aptariami renginiai, skirti paminėti pasaulinę pasiutligės ir gyvūnijos globos dieną.

Rugsėjo 27 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Teišerskis dalyvaus organizuojamame Šiaulių pramoninkų asociacijos konferencijoje „Verslas artimuose rytuose: verslo galimybės ir kultūriniai skirtumai“. Konferencija vyks adresu Vilniaus g. 74, Šiauliai.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuojamas pasitarimas privatiems veterinarijos gydytojams dėl AKM prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, išlaidų patirtų imant ir pristatant mėginius ataskaitų pateikimo ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 28 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) pažymint Pasaulinę pasiutligės dieną ir Pasaulinę gyvūnijos globos dieną, nemokamai skiepys šunis ir kates prieš pasiutligę. Akcija bus vykdoma Taikos g. 5, Kelmėje 10.00 – 12.00 val. ir Basanavičiaus g. 10, Tytuvėnuose  13.00 - 14.00 val. Privatūs veterinarijos gydytojai atliks vakcinaciją norinčių vakcinuoti savo augintinius Kražių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijose.

Rugsėjo 28 d. Pasaulinės pasiutligės dienos proga, VMVT Klaipėdos VMVT skelbia nemokamą akciją. Klaipėdoje ir Gargžduose akcijos metu prieš pasiutligę bus nemokamai vakcinuojami naminiai gyvūnai (šunys, katės ir šeškai). Šią dieną nuo 10 val. iki 12 val. šeimininkai su savo augintiniais bus laukiami Igno Milkinto (Šilutės pl. 64, Klaipėda), UAB "Lino veterinarijos klinika" Debreceno g. 5, Klaipėda), Raimondo Urnikio Varpų (Varpų g. 19, Klaipėda), UAB "Vetamicus" (Vingio g. 21 ir Kretingos g.8A, Klaipėda), IĮ „MAMBA ZOO“ (Taikos pr. 97 ir H. Manto g. 4-2, Klaipėda), UAB "Aumura" (Jūreivių g. 9, Klaipėda), MB „Vingio veterinarijos vaistinė“ (Vingio g. 2, Klaipėda), UAB „Asklepijus" (Panevėžio g. 25A, Klaipėda), Andriaus Martinkaus IĮ (Taikos pr.32-1, Klaipėda), Viktoro Paulausko (Statybininkų pr. 7A, Klaipėda), IĮ "Vygjustra" (Turgaus aikštė 15-2, Klaipėda), Dalios Kujelienės (J.Janonio g.27, Klaipėda), Jono Turskio (Paryžiaus Komunos g. 4, Klaipėda), Šarūno Nenartavičiaus individualios įmonės (Kvietinių g. 11, Gargždai), UAB "Libetera“ (Pušų g. 38-1, Gargždai), Petro Jakaičio (Klaipėdos g. 16-2, Gargždai) ir UAB „Pitema“ (Nidos g. 57, Derceklių kaimas, Klaipėdos rajonas) veterinarijos gydyklose.

Rugsėjo 28 d. nuo 10 val. iki 12 val. VMVT Širvintų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. ) bus nemokamai vakcinuojami augintiniai nuo  pasiutligės. Vakcinaciją atliks įgaliotoji veterinarijos gydytoja Liusė Bagdonavičienė.

Rugsėjo 28 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais skirtą „Pasaulinei pasiutligės dienai ir Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti”, po paminėjimo bus aptariama AKM valdymo strategija, aktualijos ir dalinimasis gerąja praktika bei užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 28 d. Pasaulinės pasiutligės dienos proga VMVT Palangos VMVT veterinarijos gydytojai–inspektoriai nemokamai vakcinuos gyvūnus augintinius nuo pasiutligės, konsultuos gyvūnų laikytojus gyvūnų sveikatos ir priežiūros klausimais. Vakcinacija bus atliekama: 13:30 val. aikštelėje įvažiavus prie Liepojos plento Nr. 10, Palanga.

Rugsėjo 28 d. minint kovos su pasiutlige dieną R. Matulevičiaus ind. paslaugų įmonėje adresu Margio g. 10, Alytus, UAB „Zoovisata“ Jazminų g. 14-1, Alytus, UAB „Metapa“ Ugniagesių g. 7, Alytus bus vykdoma nemokama vakcinacija prieš pasiutligę.

Rugsėjo 28 d. Laimos Leščinskienės veterinarijos paslaugų gydykla maloniai kviečia atvykti ir nemokamai susiskiepyti savo augintinius pasiutligės vakcina. Visi norintys privalo iš anksto užsiregistruoti telefonu ir suderinti priėmimo laiką. Vakcinavimo laikas - 14:00-19:00. Adresas - Šilo g. 1A, Trakai. Tel. (8 685) 79468.

Rugsėjo 29 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) įvyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariami aktualūs veterinarinio darbo klausimai.

Rugsėjo 29-30 dienomis vyks naminių gyvūnų vakcinavimas nuo pasiutligės už simbolinį mokestį visose Kauno miesto ir rajono veterinarijos klinikose. Naminiai gyvūnai bus vakcinuojami veterinarijos klinikų darbo metu. Veterinarijos klinikų sąrašas pridedamas. Smulkesnė informacija: Kauno VMVT  tel.: (8 37) 312341.

Rugsėjo 30 d. 9 val. VMVT Akmenės VMVT, adresu Draugystės g. 3, Akmenė vyks mokymai maisto produktų prekybos ir gyvūninio maisto gamybos įmonėms tema: "Savikontrolės sistema. Maisto produktų ženklinimas. Reklama".

Rugsėjo 30 d. 10 val. Tauragės miesto seniūnijoje (V.Kudirkos g. 9, Tauragė) vyks Radiacinės saugos centro organizuojamos civilinės saugos stalo pratybos, kuriose dalyvaus VMVT Tauragės VMVT viršininko pavaduotojas- valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Gudžiūnas.

Rugsėjo 30 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja pasitarimą su Joniškio rajone dirbančiais privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarime bus aptariami 2016 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, galvijų bandų EGL, BRC, TBC neužkrėstos šalies statuso palaikymo, darbo su VIVS klausimai.

Rugsėjo 30 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, bandų sveikatingumo, gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 30 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, biosaugos, gerovės ir sanitarijos reikalavimų ūkiuose laikymosi, gyvūnų ženklinimo ir registravimo klausimais. Pasitarimo metu bus paminėta Pasaulinė pasiutligės ir Pasaulinė gyvūnų globos diena.

Rugsėjo 30 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys  Ukmergės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Kęstučio a. 2, Ukmergė) skaitys pranešimą “Afrikinis kiaulių maras, prevencija, kontrolė, biosaugos reikalavimai”.

Rugsėjo 30 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų 2016 m. kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 30 d. 14 val. VMVT Vilniaus VMVT kartu su SOS vaikų kaimo administracija organizuoja vaikų apsilankymą UAB „Vilniaus žirgyne“, Bendorių k., Vilniaus raj. Savivaldybėje.

Spalio 1 d. VMVT Zarasų VMVT darbuotojai dalyvaus šventėje „Rudens mugė - Auksinis ruduo“ Zarasuose. Bus organizuojama viktorina gyvūnų globos tema ir pristatoma Zarasų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdoma veikla. 

Spalio 1 d. VMVT Šakių VMVT darbuotojai, minint Pasaulinę gyvūnijos dieną, Šakių derliaus šventės „Rudens skrynia“ metu organizuoja Šakių rajono darželių ir mokyklų 1-5 klasių mokinių piešinių konkursą “Mano augintinis“, inicijuoja piešinių knygos sudarymą, apdovanoja piešinių konkurso nugalėtojus.

Spalio 2 d. 15 val. Bernardinų bažnyčioje vyks renginys Gyvūnų globos dienai paminėti. Renginys organizuojamas Bernardinų bažnyčios atstovų kartu su VMVT Vilniaus VMVT.

Spalio 2 d. Lietuvos zoologijos sode Kaune bus švenčiama Šv, Pranciškaus, Gyvūnų globėjo diena. Programa pridedama.

2016 m. rugsėjis 16 d.

VMVT

Rugsėjo 19–23 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos organizuojamoje Europos regioninės komisijos 27-ojoje konferencijoje.

Rugsėjo 20–23 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Vaistų geros gamybos ir platinimo praktikų inspektorių darbo grupės posėdyje.

Rugsėjo 20─24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježis Šubelko vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (ES vidaus prekyba gyvais gyvūnais)“.

Rugsėjo 22─23 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėjas, laikinai einantis skyriaus vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Mantas Staškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl higienos paketo įgyvendinimo posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 18 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Veterinarinių vaistų liekanų ekspertų darbo grupės posėdyje.

Rugsėjo 19 d. – 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Valiukonienė ir Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus vyriausioji bioinžinierė Indrė Jonauskaitė vyksta į Namiūrą (Belgija) dalyvauti Europos Sąjungos Gyvūninių baltymų pašaruose referentinės laboratorijos (EURL-AP) organizuojamame Nacionalinių referentinių laboratorijų 10 - ame susitikime.

Rugsėjo 19 d. – 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Eglė Virbickienė vyksta į Holte (Danija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare/mokymuose Pesticidų likučių grūduose ir pašaruose klausimais.

Rugsėjo 21 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos arklių ligų referentinės laboratorijos organizuojamame Arklių virusinio arterito (EVA) ir Vezikulinio stomatito (VSV) 8 - jame seminare.

Rugsėjo 22 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius) vyks seminaras tema: „Gebėjimų padidinimas atliekant veterinarijos priežiūros objektų radiacinės taršos rizikos vertinimą“.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 19–23 d. VMVT Tauragės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Patašius vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos organizuojamoje Europos regioninės komisijos 27-ojoje konferencijoje.

Rugsėjo 19-26 d. VMVT Kaišiadorių VMVT lopšelyje/darželyje "Žvaigždutė" (Vienybės-Kęstučio 22/3, Kaišiadorys) organizuoja vaikų piešinių konkursą "Mano augintinis".

Rugsėjo 20 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojami mokymai  rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema ,,Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir laikymo vietų apskaita“. Išklausiusiems bus išduodami pažymėjimai.

Rugsėjo 20 d. 16 val. VMVT Ukmergės VMVT (Gruodžio 16-sios g. 34, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su medžiotojų  klubų / būrelių vadovais,  kuriame pristatys  afrikinio kiaulių maro (AKM) situaciją rajone ir respublikoje,  trichineliozės prevencijos aktualijas, aptars užkrečiamųjų ligų stebėseną  bei veterinarinių  reikalavimų taikymą medžioklės metu.

Rugsėjo 21 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja pasitarimą su Telšių rajone dirbančiais privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų programos vykdymo Telšių rajone.

Rugsėjo 21 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymo kursai su gyvūnų gerovės ir biosaugos pagrindais ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti savo ūkio gyvulius.

Rugsėjo 21 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Kiemelių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r.) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme.

Rugsėjo 22 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Rugsėjo 22 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas Romas Černius dalyvaus Kauno apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Europos pr. 105, Kaunas) organizuojamame nuolatinės koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimo posėdyje, kovojant su ekonominiais ir finansiniais pažeidimais.

Rugsėjo 23 d. 9 val. VMVT Švenčionių VMVT organizuoja seminarą “Maisto saugos ir kokybės pažeidimų, klastojimo prevencija vaikų maitinimo įstaigose”. Seminaras vyks Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro salėje (Strūnaičio g. 3, Švenčionys).

Rugsėjo 23 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja pasitarimą „Gyvūnų prekyba ir eksportas“ su Šilutės rajono gyvūnų vežėjais. Pasitarimas vyks Ramučių g. 14, Šilutė, Šilutės VMVT patalpose.

Rugsėjo 23 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuojamas pasitarimas privatiems veterinarijos gydytojams dėl AKM prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 23 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus Telšių rajono turgaviečių administracijos darbuotojams tema: „Mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimai“.

Rugsėjo 24 d. VMVT Šilutės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Edmundas Ciparis dalyvaus Šilutės sav. Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje organizuojamame Mykolinių ir Derliaus šventės renginyje ir įteiks  Šilutės VMVT padėką ir suvenyrą ūkininkui-nugalėtojui atsakingiausiai prižiūrinčiam ūkinius gyvūnus įsteigtoje nominacijoje – „Perspektyvus ūkininkas tausojantis gyvūnus“.

Rugsėjo 25 d. 13 - 16 val. VMVT Klaipėdos VMVT kartu su UAB „Mars Lietuva“ organizuoja Pasaulinės gyvūnų globos dienos šventę, kuri vyks Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos stadione, Vingio g. 6, Gargždai. Apsilankiusiųjų šventėje lauks pramogos ir įvairūs konkursai, specialistai dalins patarimus kaip reikia elgtis su gyvūnų augintiniais. Į renginį kviečiame dalyvauti ūkininkus, veterinarijos gydytojus, moksleivius, pedagogus, valstybinių ir visuomeninių organizacijų atstovus ir visus gyvūnams neabejingus žmones.

Rugsėjo 25 d. 13 val. VMVT Klaipėdos VMVT kartu su UAB „Mars Lietuva“ organizuoja Pasaulinės gyvūnų globos dienos šventę Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos stadione (Vingio g. 6, Gargždai).

2016 m. rugsėjis 07 d.

VMVT

Rugsėjo 12–16 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vilma Pušinaitė vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maisto produktuose kontrolė“.

Rugsėjo 12–15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinių kontaktinių asmenų penktajame susitikime dėl reglamento (EB) Nr. 1/2005.

Rugsėjo 13–14 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Pumputis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Veterinarinių tikrinimų darbo grupės posėdyje.

Rugsėjo 12–14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų skyrių posėdyje.

Rugsėjo 14–15 d. VMVT Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Stepas Gilys vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistemos (TRACES) darbo grupės posėdyje.

Rugsėjo 16─17 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Biologinės saugos skyriaus posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 11 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo skyriaus posėdyje.

Rugsėjo 14 d. – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) nuolatinių atstovų 28 - ajame susitikime.

Rugsėjo 15 d. – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kindurienė dalyvaus Žuvininkystės tarnybos organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos žuvininkystės praeitis, šių dienų iššūkiai ir perspektyvos“.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 13–16 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Vaidotų pasienio veterinarijos posto (poskyrio) vyresnysis veterinarijos gydytojas Rolandas Ereminas, VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Kenos pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytoja Kristina Dainovskytė-Šustikė ir VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pilies pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytoja Sigita Šakinienė vyksta į Roterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti mokymuose “Tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų importo kontrolė“.

Rugsėjo 13 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais  tema  „Afrikinio kiaulių maro situacija, prevencija, kontrolė, biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose“ bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 13 d. VMVT Rietavo VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Ramutė Butkuvienė skaitys pranešimą "Bičių užkrečiamųjų ligų kontrolė" Žemės ūkio rūmų organizuojamame seminare "Bitininkystės perspektyvos". Seminaras vyks Kvėdarnos g. 24, Rietavas.

Rugsėjo 13 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Rugsėjo 14 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojamas pasitarimas privatiems veterinarijos gydytojams dėl AKM prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 14 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams, kurie nori patys ženklinti savo bandos gyvulius ir vesti jų apskaitą. Išklausiusiems mokymus bus išduoti pažymėjimai.

Rugsėjo 14 d. 14 val. VMVT Kretingos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius, l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas V. Liepinis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius S. Alonderis dalyvaus civilinės saugos pratybų planavimo pasitarime, kuris vyks Kretingos rajono Savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Rugsėjo 15 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Šolių k., Šilalės r.) organizuoja mokymus rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų laikymo vietų apskaita, registravimas ir ženklinimas“.

Rugsėjo 15 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuojamas pasitarimas su Šakių rajono įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 15 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g.15, Skuodas) organizuoja mokymus  ūkinių gyvūnų laikytojams  tema "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas”.

Rugsėjo 16 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Laisvės g. 2).

Rugsėjo 16 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja darbuotojų ir privačių veterinarijos gydytojų pasitarimą gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, veterinarinės priežiūros, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo, gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo, dėl pasaulinės gyvūnijos dienos renginių ir kitais aktualiais klausimais.

2016 m. rugsėjis 01 d.

VMVT

Rugsėjo 6–9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius, laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas, Deividas Kliučinskas vyksta į Pieštianus (Slovakijos Respublika) dalyvauti neformaliame Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Rugsėjo 7–9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Toksikologinės saugos skyriaus Su maistu besiliečiančių medžiagų darbo grupės posėdyje.

Rugsėjo 5–9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Aurelija Drumstienė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti mokymuose „Maisto sudėtis ir informacija“.

Rugsėjo 4─9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė ir  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė Sukackienė vyksta į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „RVASVT principai ir audito metodai“.

Rugsėjo 6–9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Milaną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Šunų ir kačių judėjimas“.

Rugsėjo 6–9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Agnė Kolkaitė vyksta į Austriją (Austrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Plastiko perdirbimo proceso auditas“.

Rugsėjo 8 d. 14 val. VMVT (Siesikų  g.15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus LR Vidaus reikalų ministerijos ministro įsakymu sudarytos darbo grupės organizuojamame pasitarime „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ patikslinimo.

Rugsėjo 5 d. – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos vertinimo rizikos instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Bratislavą (Slovakijos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Slovakijos Respublikos ir Europos vaistų agentūros organizuojamame vaistų agentūrų vadovų 84 – ajame susitikime.

Rugsėjo 7 d. – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Grange (Airija) dalyvauti Europos komisijos organizuojamame seminare dėl oficialios kontrolės ir privačių sertifikavimo sistemų tarpusavio sąveikos pašarų sektoriuje.

Rugsėjo 7 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarinių vaistų ir biocidų vertinimo skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Kristina Sudikienė vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ir Europos Sąjungos šalių narių Veterinarinių vaistų savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros koordinavimo darbo grupės posėdyje.

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 5–9 d. į Bajakovą (Kroatijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto saugos ir veterinarinė kontrolė kelio ir geležinkelio pasienio veterinarijos poste“ vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Kybartų kelio pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytoja Laura Alūzaitė;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Šalčininkų pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytojas Stanislav Aukštulevič;
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Vaidotų pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytojas Robertas Ruseckas;
4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Lavoriškių pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytoja Olga Michailovskaja.

Rugsėjo 5 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė dalyvaus Masinių renginių derinimo Šiaulių mieste komisijos posėdyje. Posėdis vyks Šiaulių miesto savivaldybėje, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

Rugsėjo 6 d. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime.

Rugsėjo 6 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Rugsėjo 6 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, bandų sveikatingumo, gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 6 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda), kuriame skaitys pranešimą tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir vykdomos prevencijos priemonės siekiant užkirsti kelią ligos viruso išplitimui savivaldybėje“.

Rugsėjo 7 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja darbuotojų ir privačių veterinarijos gydytojų pasitarimą gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, veterinarinės priežiūros, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo, gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 7 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su seniūnijų žemės ūkio specialistais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016-05-23 sprendimo Nr. B1-398, apsilankymų mažuose kiaulininkystės ūkiuose, biologinio saugumo priemonių reikalavimų taikymo ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Kontrolės rezultatai, aktualūs klausimai.

Rugsėjo 8 d. 9 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Klaipėdos rajono savivaldybės salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai) organizuoja pasitarimą su Klaipėdos rajono savivaldybės administarcijos specialistais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“ įgyvendinimo.

Rugsėjo 8 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g.15, Skuodas) organizuoja mokymus ULKC nariams ir rajono privatiems veterinarijos gydytojams tema „Afrikinio kiaulių maro plitimo statistika, biologija, prevencija, kontrolė, ULKC veiksmai įtarus ar pasireiškus ligai“ bei pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais aktualiais einamaisiais klausimais.

Rugsėjo 9 d. 11 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų klubų atstovais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo ir kontrolės priemonių taikymo; kontrolės plano vykdymo, mėginių paėmimo ir pristatymo aptarimas bei kiti aktualūs klausimai.

2016 m. rugpjūtis 26 d.

Pavaldžios įstaigos

Rugpjūčio 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Pirantaitė ir skyriaus vedėjos pavaduotoja Agnė Goborovienė dalyvaus Valstybės tarnybos departamento organizuojamuose mokymuose „Valstybės tarnautojų neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas ir tarnybinis kaitumas“ (Labdarių g. 8, Vilnius).

Rugpjūčio 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Girdauskienė dalyvaus Valstybės tarnybos departamento organizuojamuose mokymuose „Valstybės tarnautojų neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas ir tarnybinis kaitumas“ (Labdarių g. 8, Vilnius).

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 29 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT viršininko pavaduotoja Lina Mėlinienė dalyvaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (Prezidento g. 7, Tauragė) pasitarime, kuriame bus aptarti maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose pagrindiniai reikalavimai, problemos ir kiti aktualūs klausimai.

Rugpjūčio 29 d. VMVT Šalčininkų VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Gražina Puidokienė dalyvauja Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus mokyklų vadovų pasitarime.

Rugpjūčio 30 d. 9.30 val. VMVT Pakruojo VMVT vyresniosios specialistės maisto produktų inspektorės R.Vasilevičienė ir R.Galčiuvienė dalyvaus susitikime su vaikų ugdymo įstaigų virėjomis, vaikų darželių direktorėmis ir slaugytojomis, kuriame bus aptarti vaikų maitinimo klausimai.Susitikimas vyks Pakruojo suaugusių švietimo centre (Vytauto Didžiojo g. 63, Pakruojis).

Rugpjūčio 30 d. 14 val. Panevėžio miesto švietimo skyriuje (Topolių al. 12, Panevėžys) VMVT Panevėžio VMVT viršininkas Valdemaras Kontautas ir viršininko pavaduotoja Jūratė Vaitiekūnienė dalyvaus pasitarime su Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Panevėžio miesto švietimo skyriaus darbuotojais bei Panevėžio miesto lopšelių-darželių vadovais dėl  padėties Panevėžio lopšeliuose-darželiuose po salmoneliozės protrūkių, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.

Rugpjūčio 30 d. 15 val. VMVT Ukmergės VMVT  kartu su Josifo Taco melžimo technologijų centru organizuoja  kasmetinį respublikinį švietėjišką  renginį „Geriausi melžėjai“  ūkininko  V. Balandžio ūkyje (Vileikių k., Pivonijos sen. Ukmergės r. sav.).

Rugpjūčio 31 d. 9 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) organizuoja darbuotojų ir privačių veterinarijos gydytojų pasitarimą gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, veterinarinės priežiūros, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo ir kitais aktualiais klausimais.

Rugpjūčio 31 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, bandų sveikatingumo, gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 2 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

2016 m. rugpjūtis 22 d.

VMVT

Rugpjūčio 23–25 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Vidmantas Paulauskas vyksta į Veru (Estijos Respublika) dalyvauti Baltijos šalių ir Lenkijos vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų susitikime.
 

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 24 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18 Kretinga) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo ir kontrolės priemonių kiaulių laikymo vietose taikymo; užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitų aktualių veterinarinio darbo klausimų.

Rugpjūčio 25 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Rugpjūčio 26 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių taikymo, gyvūnų užkrečiamų ligų 2016 m. kontrolės plano vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų taikymo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitų veterinarinio darbo klausimų.

 

2016 m. rugpjūtis 05 d.

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 10 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo ir kontrolės priemonių kiaulių laikymo vietose taikymo; užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitų aktualių veterinarinio darbo klausimų.

Rugpjūčio 10 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja pasitarimą su Pagėgių savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokymo įstaigų darbuotojais tema „Apie vaikų mitybą ir maisto tvarkymo organizavimą ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose, kontrolės rezultatai“. Pasitarimas vyks VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai).

Rugpjūčio 12 d. 14 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su turgavietės administracijos darbuotojais dėl mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimų.

2016 m. liepos 29 d.

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 1 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojami mokymai privatiems veterinarijos gydytojams ir Širvintų VMVT darbuotojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo ir apskaitos klausimais.

Rugpjūčio 1 d. 11 val. VMVT Panevėžio VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis.

Rugpjūčio 2 d. 9.30 val. VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja teorinius ir praktinius mokymus Anykščių VMVT, Ignalinos VMVT ir Molėtų VMVT specialistams, temomis: „Valstybinė veterinarinė priežiūra skerdykloje. Priešskerdiminė ir poskerdiminė ekspertizė. Skerdimo higienos kontrolė“. Mokymai vyks VMVT Utenos VMVT (Aušros g. 84, Utena) ir UAB „Utenos mėsa“ skerdykloje (Pramonės g. 4, Utena).

Rugpjūčio 2 d. 10 val. VMVT Pakruojo VMVT vyks ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai.

Rugpjūčio 4 d. VMVT Širvintų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Audronė Buožytė organizuoja Širvintų rajono vežėjams mokymus tema „Transportuojamų gyvūnų apsaugos reikalavimų, biosaugos reikalavimų taikymas ir valstybinė veterinarinė kontrolė". Mokymai vyks VMVT Širvintų VMVT.

Rugpjūčio 5 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis ir kiti klausimai.

Rugpjūčio 5 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis, ūkinių gyvūnų registravimo, gerovės ir kiti aktualūs klausimai.

Rugpjūčio 5 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

2016 m. liepos 22 d.

Pavaldžios įstaigos

Liepos 24 d. – liepos 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Kijevą (Ukraina) dalyvauti Europos Sąjungos Dvynių projekte „Parama įgyvendinant SFS (sanitarijos ir fitosanitarijos) įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimą“.

Teritorinės VMVT

Liepos 26 d. 9 val. VMVT Palangos VMVT organizuoja pasitarimą, adresu Senojo turgaus g. 12, Palanga su UAB “Palangos klevas“ turgavietės atsakingais darbuotojais ir prekeiviais „Dėl gyvūninio maisto saugos ir kokybės, kitais aktualiais klausimais.“

Liepos 26 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis, ūkinių gyvūnų registravimo, gerovės ir kiti aktualūs klausimai.

Liepos 26 d. 11 val. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas Mindaugas Kašinskas, Skuodo rajono savivaldybės salėje, dalyvaus susitikime su Žemės ūkio ministre V.Baltraitiene, kuri atvyksta susitikti su Skuodo rajono ūkininkais.

Liepos 26 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Galinio Pylimo 3, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono viešojo maitinimo įmonių, kurios teiks maitinimo paslaugas liepos 29-31 d. vyksiančioje Jūros šventėje, atsakingais darbuotojais. Bus aptarti reikalavimai teikiant viešojo maitinimo paslaugas švenčių metu, nustatyti pažeidimai ankstesnių patikrinimų metu, jų profilaktika.

Liepos 27 d. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitinka su Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vadovybe, aptarti bendradarbiavimą dėl bendrų veiksmų siekiant užkirsti kelią nelegaliai prekybai.

Liepos 27 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Stukas dalyvaus Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuriame bus aptarta afrikinio kiaulių maro epizootinė situacija Pabaltijo šalyse, Lietuvoje ir Utenos rajone.

Liepos 27 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k.) organizuojami mokymai tema “Korupcijos prevencija ir tarnybinė etika Širvintų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje”.

Liepos 27 d. 10 val. (trečiadienį) VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ir Papilio seniūnijos specialistams apie ūkinių gyvūnų registravimą, ženklinimą, apskaitos vedimą ir biologinio saugumo reikalavimų taikymą kiaulių laikymo vietose.

Liepos 27 d. 15 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su turgaviečių bei prekyviečių administracijos darbuotojais dėl mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimų.

Liepos 28 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT organizuoja pasitarimą su žuvininkystės produktų, tiekiamų mažais kiekiais vietinei rinkai, gamintojais dėl veterinarijos reikalavimų mažais kiekiais tiekiamiems žuvininkystės produktams.

Liepos 28 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių rajono savivaldybėje (Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus pasitarime su savivaldybės administracijos direktorium, Kaišiadorių rajono seniūnais ir žemės ūkio darbuotojais tema "Dėl veiksmų stiprinimo kovojant su Afrikiniu kiaulių maru“.

Liepos 29 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Liepos 29 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai ūkininkams norintiems patiems ženklinti savo ūkio gyvulius ir tvarkyti jų apskaitą.

2016 m. liepos 15 d.

VMVT

Liepos 17–18 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Dr. Jonas Milius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos (Žemės ūkis ir žuvininkystė) 3481-ajame posėdyje.

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Liepos 19 d. 14 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja pasitarimą su turgaviečių  bei laikinųjų prekyviečių administracijos darbuotojais dėl mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimų.

Liepos 19 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT organizuoja pasitarimą, adresu Senojo turgaus g. 12, Palanga su UAB “Palangos klevas“ turgavietės atsakingais darbuotojais ir prekeiviais dėl reikalavimų šviežių vaisių ir daržovių tiekimui į rinką, dėl mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų tvarkymo reikalavimų.

Liepos 20 d. 13 val. VMVT Palangos VMVT adresu s/b „Pavėsis“, Bijūnų takas 11, Palanga, organizuoja pasitarimą bičių laikytojams tema „Bičių laikymo aktualijos“.

2016 m. liepos 08 d.

VMVT

Liepos 13–15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Liepos 14 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiosios specialistės Vida Jarošienė ir Aurelija Drumstienė dalyvaus Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos ekspertų komiteto posėdyje, kuris vyks Žemės ūkio ministerijoje, Gedimino pr. 19, Vilniuje.

Liepos 15 d. 13:30 val. VMVT (Siesikų g. 15, Vilnius, 3 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Pavaldžios įstaigos

-

Teritorinės VMVT

Liepos 12 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, jų profilaktikos, biosaugos, gyvūnų ženklinimo ir registravimo ir kitų aktualių klausimų.

Liepos 12 d. 10 val. VMVT Jonavos VMVT Jonavos savivaldybėje (Žeimių g. 13, Jonava) organizuoja pasitarimą su kiaulių ūkių savininkais dėl AKM situacijos Lietuvoje ir biologinio saugumo reikalavimų laikymo vietose.

Liepos 14 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuojamas pasitarimas su medžiotojų burelių atstovais. Bus aptariama AKM situacija Lietuvoje ir biologinio saugumo reikalavimai medžioklės metu.

Liepos 15 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptariama epizootinė situacija Europoje ir Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai ūkiuose, VIVS kontrolė ir ženklinimo paslaugų teikimas.

2016 m. birželis 30 d.

VMVT

Liepos 3–4 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Veterinarinių vaistų komiteto posėdyje.

Liepos 4–6 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų skyriai) posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Liepos 4 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Asta Pereckienė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti „Zoonozių kontrolė ir antimikrobinio atsparumo stebėsena maisto grandinėje“ organizuojamuose mokymuose.
 

Teritorinės VMVT

Liepos 4 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Liepos 5 d. 9.30 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Liepos 5 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r.) organizuojamas pasitarimas su Biržų rajono privačiais veterinarijos gydytojais aptarti situaciją dėl AKM atvejų atsiradusių laukinėje faunoje Biržų rajone.

Liepos 5 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsi ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Liepos 7 d. 16 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojamas susitikimas su Tauragės rajono MŽT atstovais, medžioklės būrelių ir klubų atstovais afrikinio kiaulių maro prevencijos, veterinarinių reikalavimų užtikrinimo medžioklėse klausimais.

Liepos 8 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais  užkrečiamųjų ligų kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Liepos 8 d. 13 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis ir kiti aktualūs klausimai.

 

 

2016 m. birželis 23 d.

VMVT

Birželio 26 d.─liepos 1 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Maisto grandinės oficialios kontrolės nauji tyrimo metodai (elektroninė prekyba)“.

Birželio 28 d.–liepos 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausias veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Paliutis vyksta į Mariborą (Slovėnijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Bičių sveikata ir ligų prevencija“.

Birželio 29–30 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 29 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas ir Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimvydas Falkauskas vyksta į Rygą (Latvija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame afrikinio kiaulių maro darbo grupės susitikime.

Birželio 28 d. – liepos 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė Ambrozevičienė vyksta į Mariborą (Slovėnija) dalyvauti organizuojamuose mokymuose „Bičių sveikata ir ligų prevencija“.

Birželio 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus darbuotojai Vaida Lebontova, Aistė Darata Brazdilytė, Rima Vitkūnienė, Asta Pereckienė bei Telšių teritorinio skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Zita Sabaliauskaitė dalyvaus Respublikinėje praktinėje konferencijoje „Bitininkystės aktualijos Lietuvoje“, kurioje bus skaitomas pranešimas – „Bičių perų puvinių paplitimas Lietuvoje“.

 

Teritorinės VMVT

Birželio 27 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT l.e.p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Saulius Alonderis susitinka su Kretingos rajono savivaldybės Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja aptarti rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano numatomus pakeitimus.

Birželio 28 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams atsakingiems už ūkinių gyvūnų registravimą, seniūnijų žemės ūkio specialistams, gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugų teikėjams, privatiems veterinarijos gydytojams, gyvulių produktyvumo kontrolės asistentams „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“.

Birželio 28 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas Romas Černius dalyvaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriuje (A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas) organizuojamame nuolatinės koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimo posėdyje.

Birželio 28 d. 11.30 val. VMVT Druskininkų VMVT VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialo patalpose (Vilniaus al. 30, Druskininkai) organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema „Higienos ir savikontrolės reikalavimų įgyvendinimo būdai, užtikrinantys į rinką teikiamų viešųjų maitinimo patiekalų saugą. Šiuolaikinės technologijos viešojo maitinimo įmonėse“. Mokymų metu pranešimus skaitys Druskininkų VMVT atsakingi specialistai ir UAB METOS atstovai.

Birželio 28 d. 13 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, valstybinė pašarų kontrolė bei užkrečiamų ligų prevencija ir kontrolė. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Birželio 28 d. 12.45 val. VMVT Šilutės  VMVT ( Ramučių g. 14, Šilutė)  kartu su UAB  "VR Trading"  organizuoja mokymus „Maisto gaminių ir patiekalų maistinės energinės vertės apskaičiavimo praktiniai mokymai”.

Birželio 29 d. 10 val. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje (Naujoji g. 48, Alytus) Alytaus rajono savivaldybės  administracijos Žemės ūkio skyriaus ir LR Žemės ūkio rūmų organizuojamame pasitarime vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Onutė Krušinskienė  ūkininkams skaitys pranešimą tema ūkinių gyvūnų ženklinimas ir indentifikavimas.

Birželio 29–30 d. VMVT Panevėžio VMVT pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila vyksta į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti EFSA posėdyje.

Birželio 30 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų 2016 m. kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Birželio 30 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su medžiotojų būrelių atstovais AKM prevencijos ir kontrolės, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano įgyvendinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Liepos 1 d. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamų ligų kontrolės, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Liepos 1 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, bandų sveikatingumo, gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

2016 m. birželis 17 d.

VMVT

Birželio 20─21 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Jauga vyksta į Latvijos ir Estijos respublikas dalyvauti susitikimuose su Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovais, Estijos Respublikos Rygikogo Kaimo reikalų komiteto nariais ir šalių žemės ūkio produkcijos gamintojais.

Birželio 20─23 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti: Europos Komisijos Ekspertų darbo grupės dėl bendro Reglamento (EB) 882/2004 taikymo (dėl maisto priedų ir kvapiųjų medžiagų) posėdyje; Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Toksikologinės saugos skyrius, Bendrojo maisto įstatymo skyrius) posėdyje; Europos Komisijos Ekspertų darbo grupės dėl maisto švaistymo ir atliekų posėdyje.

Birželio 20–25 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Žana Remeikienė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti mokymuose „Detalus audito atlikimas“.

Birželio 21–24 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Lavoriškių pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytojas Jonas Bartusevičius vyksta į Frankfurtą (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų importo kontrolė“.

 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 21 – 24 d. NMVRVI Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Upsalą (Švedija) dalyvauti BTSF organizuojamuose mokymuose „Zoonozių kontrolė“.

 

Teritorinės VMVT

Birželio 20 d. 13.00 val. VMVT Šilalės VMVT (Šolių k., Šilalės r.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Birželio 21 d. 8 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Genutė Petkuvienė dalyvaus renginyje „Geriausi melžėjai 2016“, kuris vyks Danutės Jakumienės ūkyje, Prialgavos k., Notėnų sen., Skuodo r.

Birželio 21 d. 9 val. VMVT Palangos VMVT viršininkė Virginija Grigalauskienė dalyvaus Palangos miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Birželio 21 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais vet. gydytojais užkrečiamų ligų kontrolės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir indentifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Birželio 21 d. 11.00 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su Vilkaviškio savivaldybės žemės ūkio skyriaus ir seniūnijų darbuotojais dėl bendrų veiksmų įgyvendinant VMVT direktoriaus 2016-05-20 sprendimą Nr. B1-398 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“.

Birželio 21 d. 13 val. Jurbarko rajono savivaldybėje (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas) vyks Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame pranešimus skaitys VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas tema: "Gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacija Lietuvos Respublikoje, kontrolės ir prevencinės priemonės prieš afrikinį kiaulių marą" ir VMVT Jurbarko VMVT viršininkas Algirdas Pocius tema: "Pasiruošimas galimam afrikinio kiaulių maro protrūkiui ir jo likvidavimo priemonių vykdymas".

Birželio 22 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų 2016 m. kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir kitų aktualių klausimų.

Birželio 22 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė skaitys pranešimą Šiaulių regioninės antimikrobinio atsparumo valdymo grupės pasėdyje. Posėdis vyks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamente.

Birželio 22 d. 11 val. Utenos pienas, filialas AB „Rokiškio sūris“ patalpose (Pramonės g. 8, Utena), Utenos VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su AB „Rokiškio sūris“ Utenos paruošų skyriaus pieno supirkėjais, vykdančiais pieno supirkimą Utenos ir Švenčionių rajonų savivaldybių teritorijose, kuriame bus aptariamas žalio pieno supirkimo iš gamintojų klausimas.

Birželio 22 d. 14.30 val. Utenos VMVT specialistai dalyvaus švietėjiškame respublikiniame renginyje „Geriausi melžėjai 2016“, kuris vyks Artūro Vitkūno ūkyje (Novosiolkų k., Sudeikių sen., Utenos r.)

2016 m. birželis 09 d.

VMVT

Birželio 15  d. 13 30 val. VMVT (Siesikų  g.15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl  pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Birželio 17-19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas, FEI veterinarijos delegatas Algis Dranseika dalyvaus Atvirame Lietuvos konkūrų čempionate - 2016 VMG Taurė, Dargužių kaime, Klaipėdos rajone.

 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 13 – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Voitechovičiūtė vyksta į Berlyną (Vokietija) dalyvauti BVL organizuojamame kasmetiniame seminare veterinarinių vaistų likučių nustatymo klausimais.

Birželio 13 – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato, pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“, organizuojamuose mokymuose „Maisto priedai, fermentai ir kvapiosios medžiagos“.

Birželio 15 – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė vyksta į Strasbūrą (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos pasiutligės referentinės laboratorijos Anses (French Agency for Food Environmental and Occupational Health Safety) organizuojamame 8-jame pasiutligės seminare.

Birželio 15 – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė vyksta į Milaną (Italijos Respublika) dalyvauti Botanical Foundation organizuojamame ir Italijos sveikatos ministerijos remiamame susitikime „Bendro požiūrio reglamentuojant augalinės kilmės maisto papildus link“.

 

Teritorinės VMVT

Birželio 13 d. 09.00 val. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus pasitarime su Kalvarijos savivaldybės administracija ir seniūnijų darbuotojais dėl bendrų veiksmų įgyvendinant VMVT direktoriaus 2016-05-20 sprendimą Nr. B1-398 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“.

Birželio 13 d. – birželio 17 d. VMVT Alytaus VMVT viršininko pavaduotoja – valstybinė veterinarijos inspektorė Solveiga Truncienė vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto sudėtis ir informacija“.

Birželio 13 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su Tauragės rajono pieno supirkimo punktų žaliavos vadybininkais, pieno surinkėjais tema ,,Teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas superkant pieną, dažniausiai nustatomų pažeidimų analizė bei jų prevencija“.

Birželio 13 – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Voitechovičiūtė vyksta į Berlyną (Vokietija) dalyvauti BVL organizuojamame kasmetiniame seminare veterinarinių vaistų likučių nustatymo klausimais.

Birželio 13 – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato, pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“, organizuojamuose mokymuose „Maisto priedai, fermentai ir kvapiosios medžiagos“.

Birželio 14-17 d.  VMVT Elektrėnų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Ingrida Kazokienė vyksta į Altafulą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose “Gyvūnų gerovė naminių paukščių skerdyklose”.

Birželio 15 – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė vyksta į Strasbūrą (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos pasiutligės referentinės laboratorijos Anses (French Agency for Food Environmental and Occupational Health Safety) organizuojamame 8-jame pasiutligės seminare.

Birželio 15 – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė vyksta į Milaną (Italijos Respublika) dalyvauti Botanical Foundation organizuojamame ir Italijos sveikatos ministerijos remiamame susitikime „Bendro požiūrio reglamentuojant augalinės kilmės maisto papildus link“.

Birželio 15 d. 10.00 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema: „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas. Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose. Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Birželio 15 d. 10.00 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymo kursai su gyvūnų gerovės ir biosaugos pagrindais ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti savo ūkio gyvulius.

Birželio 15 d. 13.00 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Birželio 16 d. 15.00 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, privatiems vet. gydytojams ir seniūnijų darbuotojams, atsakingiems už ūkinių gyvūnų registravimą tema ,,Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas, ženklinimas, apskaita, formų pildymas ir jų įvedimas į duomenų sistemą“. 

Birželio 16 d. VMVT Palangos VMVT Šventosios seniūnijoje organizuoja nemokamą šunų ir kačių vakcinaciją nuo pasiutligės.
Vakcinacija bus atliekama:
14.00-15.00 val. prie Šventosios seniūinijos administracinio pastato.
15.30-16.30 val. Būtingės sodų bendrijoje (aikštelėje įvažiavus nuo Liepojos plento).

Birželio 17 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuoja mokymus „Dėl ūkinių gyvūnų registravimo ir apskaitos“  ženklinimo paslaugų teikėjams, savivaldybių darbuotojams, kurie turi teisę suvesti duomenis į Duomenų bazę ir ūkinių gyvūnų laikytojus, kurie turi teisę suvesti duomenis į duomenų bazę apie formų pildymo ir jų pristatymo teritorinėms VMVT, formų įvedimo į Duomenų bazę ir jų saugojimo teisės aktų reikalavimus.

Birželio 17 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojamas susitikimas su mėsos perdirbimo įmonių vadovais ir atsakingais darbuotojais tema ,,Mėsos gaminių kokybės ir ženklinimo reikalavimų atitikimas techniniam reglamentui.  Ženklinimo reikalavimų įgyvendinimas dėl privalomos maistingumo informacijos pateikimo“.

2016 m. birželis 02 d.

VMVT

2016 m. birželio 5–6 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježi Šubelko ir Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Stepas Gilys vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo taisyklių (bendras gyvūnų sveikatingumo ir TRACES sistemos ekspertų susitikimas) posėdyje.

2016 m. birželio 5–11 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Vilija Grigaliūnienė vyksta į Tesalonikę (Graikijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato mokymuose „Nenumatytų atvejų planavimas ir gyvūnų ligų (žvynelinė) kontrolė“.

2016 m. birželio 6–8 d. VMVT Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Svetlana Kneziauskaitė vyksta į Utrechtą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti EFSA Komunikacijos darbo grupės Patariamojo forumo posėdyje.

2016 m. birželio 6–9 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Jahoriną (Bosnija ir Hercegovina) dalyvauti OIE organizuojamame pasitarime dėl OIE procedūros dėl oficialaus klasikinio kiaulių maro statuso pripažinimo valstybėse narėse.

2016 m. birželio 7–10 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė ir Pilies pasienio veterinarijos posto vyresnysis veterinarijos gydytojas Evaldas Januškevičius vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato mokymuose „Šalutiniai gyvūniniai produktai“.

2016 m. birželio 7–10 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėjas, laikinai einantis vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Mantas Staškevičius, Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Giedrė Jasionienė ir Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rasa Jakelytė vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato mokymuose „Teršalų pašaruose ir maisto produktuose kontrolė“.

Pavaldžios įstaigos

Birželio 6–8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė ir Molekulinės biologijos ir GMO skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Hanoverį (Vokietija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinių referentinių klasikinio ir afrikinio kiaulių maro laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Birželio 7-9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas ir vyr. vet. gydytojas Donatas Šimkus vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti kasmetiniame užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų nacionalinių referentinių laboratorijų susitikime.

Birželio 8–10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Pereckienė vyksta į Sen Malą (Prancūzija) dalyvauti 21-jame EURL - Salmonella organizuojamame darbo grupių susitikime.

Birželio 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Pirantaitė ir vyriausioji specialistė Agnė Aleksiūnaitė dalyvaus Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) mokymuose „Kelionių organizavimo paslaugų pirkimai pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas rekomendacijas“.

Birželio 10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus tarpžinybinių organizacijų pasitarime „Dėl laboratorijų tinklo radiologinių tyrimų atlikimo įvykus branduolinei avarijai“, kuris vyks Radiacinės saugos centre (Kalvarijų g. 153, Vilnius).

Teritorinės VMVT

Birželio 6 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT  (Viekšnių g. 26) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, užkrečiamųjų ligų, galvijų laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Birželio 6 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė)  organizuoja pasitarimą su turgaviečių administracija, prekyviečių organizatoriais ir prekiautojais tema „Prekyba karštuoju periodu, šalčio grandinės kontrolė, tinkamas teisės aktų įgyvendinimas” pasitarimo metu bus aptariami pagrindiniai reikalavimai maisto produktų laikymui, pažeidimų analalizė bei jų prevencija.

Birželio 7 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus sėklintojams ir kontrolės asistentams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir apskaita“.

Birželio 8 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Birželio 8 d. 15.30 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą  tema „Turgaviečių ir laikinų prekyviečių valstybinė maisto kontrolė, reikalavimai prekybai ir aktualijos“, kuris vyks Kretingos VMVT, adresu Vilniaus g. 18, Kretinga. Pasitarime kviečiami dalyvauti turgaviečių ir laikinų prekyviečių atsakingi asmenys.

Birželio 9 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir apskaita“ bei pasitarimą aktualiais einamaisiais veiklos klausimais.

Birželio 9 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė)  VMVT Tauragės VMVT kartu su VMVT Kelmės VMVT organizuoja susitikimą  su Kelmės rajono pieno supirkimo punktų žaliavos vadybininkais, pieno surinkėjais tema ,,Teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas superkant pieną, dažniausiai nustatomų pažeidimų analizė bei jų prevencija“.      

Birželio 10 d. 12.00 val.  VMVT  Telšių VMVT maisto specialistai dalyvaus VŠĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro organizuojamajame seminare „Naujos technologijos ir technologijos visuomeniniame maitinime. Skandinavų šalių patirtis“, adresu Telšių r. sav., Varnių sen., Varnių mstl., S. Daukanto g. 6b.

2016 m. gegužės 26 d.

VMVT

Gegužės 29–30 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Agnė Kolkaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl Europos Sąjungos žemės ūkio ir maisto produktų teisės aktų vykdymo stiprinimo, kontroliuojant nuotolinę prekybą maisto produktais, posėdyje.

Gegužės 30–31 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Pumputis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Veterinarinių tikrinimų darbo grupės (Importo kontrolės teisės aktai) posėdyje.

Gegužės 30 d. 8.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Jonas Milius dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame pasitarime (ŽŪM, Vilnius).

Gegužės 30–31 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės posėdyje dėl atnaujinamų Europos Sąjungos (ES) prioritetų ir planuojamų ES lėšų skyrimo 2018–2020 m. gyvūnų ligoms likviduoti ir jų kontrolei.

Gegužės 31 d. 9 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Jonas Milius dalyvaus Lietuvos verslo konfederacijos organizuojamoje konferencijoje „Akis į akį su valstybės tarnyba – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: ką būtina žinoti verslui?“  („Novotel Vilnius Centre“, Vilnius).

Birželio 2 d. 9 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Jonas Milius pirmininkaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuojamam pasitarimui teritorinėmis tarnybomis ir mokymams „Užkrečiamųjų ligų kontrolė, veiksmai pasireiškus ligai“ (VMVT, Vilnius).

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 30 d. – birželio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės žuvų ligų laboratorijos organizuojamą Nacionalinių referentinių laboratorijų 20-ąjį kasmetinį darbo grupės susitikimą.

Gegužės 30 d. - birželio 1 d. Molekulinės biologijos ir GMO skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame 7 - ame GMO rizikos vertinimo tinklo susitikime.

Gegužės 31 d. - birželio 3 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo Serologinių tyrimų skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Rūta Zagrabskaitė ir Bakteriologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Tatjana Kutyriova vyksta į Caen (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinės referentinės arklių ligų laboratorijos organizuojamuose mokymuose.

Birželio 2 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo tarnybos teisės ir personalo skyriaus vyriausieji specialistai Aurimas Kaziliūnas ir Deivydas Čepononis dalyvaus Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) mokymuose „Kelionių organizavimo paslaugų pirkimai pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas rekomendacijas“.
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 30 d. – birželio 3 d. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Viktoras Lekarauskas vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto sudėtis ir informacija“.

VMVT Skuodo VMVT seniūnijose rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tęsia mokymus tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir apskaita“:
gegužės 30 d. 10 val. Ylakių seniūnijoje,
gegužės 31 d. 10 val. Barstyčių seniūnijoje,
birželio 1 d. 10 val. Šačių seniūnijoje,
birželio 2 d. 10 val. Notėnų seniūnijoje.

Gegužės 30 d. 11 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios g. 35a, Palanga) organizuoja pasitarimą su čeburekų gamybos cechų vadovais aktualiais čeburekų gamybos ir prekybos klausimais.

Gegužės 30 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuoja pasitarimą  tema „Turgaviečių ir laikinų prekyviečių valstybinė maisto kontrolė, reikalavimai prekybai ir aktualijos“, kuris vyks Marijampolės VMVT salėje, adresu Kauno g. 100A, Marijampolėje. Pasitarime kviečiami dalyvauti turgaviečių ir laikinų prekyviečių atsakingi asmenys ir prekiautojai. Pasitarimą ves Jūratė Černiavskienė, VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotoja - valstybinė veterinarijos inspektorė. 

Gegužės 31 d. VMVT Elektrėnų VMVT organizuoja ūkinių gyvūnų laikytojams seminarus „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Seminarai vyks Elektrėnų savivaldybės seniūnijose: 10 val. - Vievio seniūnijoje; 12 val. - Kazokiškių seniūnijoje.

Gegužės 31 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams norintiems savarankiškai ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Gegužės 31 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Šolių k, Šilalės r.) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ir ženklinimo paslaugų teikėjams, tema “Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas, ženklinimas, apskaita ir kiaulių biosaugos reikalavimai".

Gegužės 31 d. 10 val. VMVT Akmenės VMVT, adresu Draugystės g.3, Akmenė, organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, ženklinimo paslaugų tiekėjams, savivaldybės darbuotojams "Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas, ženklinimas, apskaita ir kiaulių biosaugos reikalavimai". 

Gegužės 31 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) vyks darbo patirties dalijimosi pasitarimas su VMVT Jurbarko VMVT specialistais, tema „Naujausios technologijos maisto gamyboje ir jų kontrolė“.

Birželio 1 d. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitiks su UAB „Kalvarijos komunalininkas“ turgavietės administratoriumi aptarti klausimus susijusius su reikalavimais prekybai turgavietėse ir kt. klausimais.

Birželio 1 d. 8.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Kiemelių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r.) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Birželio 1 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų stebėsenos, dėl EGL, BRC ir TBC kontrolės tvarkos, AKM plitimo statistikos ir rizikos zonų išdėstymo, Biologinio saugumo reikalavimų  kiaulių laikymo vietose ir kitais aktualiais klausimais.

Birželio 1 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT  (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su Tauragės rajono turgaviečių atsakingais asmenimis, kurio metu bus aptarti pagrindiniai reikalavimai dėl maisto produktų laikymo sąlygų bei aptarti dažniausiai nustatomi pažeidimai ir jų įgyvendinimo priemonės.

Birželio 1 d. 1400 val.  Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pratęsia akciją „Pradėk nuo savęs - susiženklink savo augintinį“, kurio metu bus suženklinti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų augintiniai. Renginyje dalyvaus VMVT Telšių VMVT viršininkas Zigmas Nevardauskas, viršininko pavaduotojas Laimonas Bagdonas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius Giedrius Jankauskas.

Birželio 1 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT  (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su Tauragės rajono viešojo maitinimo, prekybos ir gamybos maisto tvarkymo subjektais dalyvausiančiais Tauragės miesto šventėje ,,Tauro ragas-2016“, kurio metu bus aptarti pagrindiniai reikalavimai dėl maisto tvarkymo renginių metu.  

Birželio 1 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių (restoranų, kavinių, barų, mobilių ir sezoninių) atstovams. Mokymų tema: “Viešojo maitinimo veiklos aktualijos: valstybinės kontrolės rezultatai; atitikties higienos reikalavimams vertinimas; maisto tvarkymas pobūvių ir renginių metu; alergenų ženklinimas; vaikų vasaros stovyklos; mobili ir sezoninė viešojo maitinimo veikla; protrūkių prevencija”. Mokymų vieta - VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai) salė.

Birželio 2 d. 1000 val.  VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus AB „Žemaitijos pienas“ darbuotojams, atsakingiems už superkamo pieno kokybę ir saugą, tema „Veterinarijos ir gyvūnų gerovės  reikalavimai pieninių galvijų laikymo ūkiuose. Pieno supirkimo tvarka. Pieno supirkimo taisyklės. Pieno kokybę įtakojantys veiksniai“, mokymai vyks adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai.

Birželio 2 d. 12 val. Ukmergės VMVT organizuoja  susirinkimą (Klaipėdos g.10) UAB „Ukmergės paslauga“ turgavietės halėje su administracijos darbuotojais ir turgaus prekiautojais, dėl reikalavimų prekybai vasaros laikotarpiu ir kt. klausimais.

Birželio 2 d. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus VMVT organizuojamuose mokymuose ir skaitys pranešimą „Neverslinių kiaulių laikymo vietų valstybinė veterinarinė kontrolė dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo. Pagrindiniai trūkumai, jų šalinimas“.

Birželio 2 d. 14 val. VMVT Panevėžio VMVT salėje vyks mokymai prekybos ir viešojo maitinimo įmonių atstovams tema „Informacijos teikimo vartotojams naujovės ir aktualijos“.

Birželio 3 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Birželio 3 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės bei kitais klausimais. Taip pat, vykdant VMVT nurodymą, bus pravesti mokymai  apie ūkinių gyvūnų registravimo, ženklinimo ir apskaitos formų pildymo, jų pristatymo  teritorinėms VMVT bei duomenų įvedimo į duomenų bazę ir jų saugojimo teisės aktų reikalavimus.

Birželio 3 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vyriausioji patarėja Laura Jazgevičienė dalyvaus Lietuvos mokslo tarybos organizuojamame informaciniame renginyje „H2020 Marie Skłodowska-Curie individualios stipendijos tyrėjams“, kuris vyks Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius)

Birželio 3 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojami mokymai privatiems veterinarijos gydytojams ir  ULKC nariams AKM ir KKM ligų neatidėliotinų priemonių klausimais, privatiems veterinarijos gydytojams ūkinių gyvūnų registravimo ir apskaitos klausimais..

 

2016 m. gegužės 19 d.

VMVT

Gegužės 22–28 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Jonas Milius vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos 84-ojoje generalinėje sesijoje.

Gegužės 22–24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdyje.

Gegužės 22–24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Gegužės 22–27 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aušra Leščinskaitė-Petrauskienė vyksta į Minską (Baltarusijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato organizuojamoje tiriamojoje misijoje Baltarusijoje įvertinti, kaip įgyvendinama Europos Sąjungos finansuojama pasiutligės likvidavimo programa.

Gegužės 22–28 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimas“.

Gegužės 24–26 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl nacionalinių kontrolės planų ir metinės ataskaitos (Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41 ─44 straipsniai) posėdyje.

Gegužės 24–26 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti EFSA Maisto sudedamųjų dalių ir pakuočių pogrupio posėdyje dėl su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 22 – 25 dienomis Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus laborantė Simona Matusevičiūtė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės parazitų laboratorijos organizuojamame Nacionalinių referentinių laboratorijų 11-ame darbo grupės susitikime.

Gegužės 23 – 25 dienomis Teisės ir personalo skyriaus vyriausieji specialistai Agnė Aleksiūnaitė, Aurimas Kaziliūnas ir Deivydas Čepononis dalyvaus Viešųjų pirkimų tarnybos organizuojamuose mokymuose „Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityje pradedantiesiems. Įslaptinti sandoriai“.

Gegužės 24 - 28 dienomis Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Berlyną (Vokietija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos (Cefas) dvigeldžių moliuskų bakteriologinei ir virusologinei taršos stebėsenai organizuojamame Nacionalinių referentinių laboratorijų 15-ame darbo grupės susitikime.

Gegužės 25 – 27 dienomis Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės koagulazę gaminančių stafilokokų laboratorijos organizuojamame Nacionalinių referentinių laboratorijų 10-ame darbo grupės susitikime.
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 22–28 d. VMVT Tauragės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Patašius vyksta į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimas“.

Gegužės 23 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT viršininkas V.Bružas dalyvaus Seimo nario Antano Matulo organizuojamoje išvykoje bei susitikime su Daujėnų seniūnijos gyventojais.  

Gegužės 23 d. 13 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai  organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams ir ženklinimo paslaugų teikėjams, tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“.

Gegužės 23 d. 13.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą “Dėl naujo perspektyvinio valgiaraščio taikymo praktikoje”. Pasitarime dalyvaus Šiaulių miesto mero pavaduotojas Domas Griškevičius, Šiaulių miesto švietimo įstaigos direktorius ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (bendrosios praktikos slaugytojas). Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Gegužės 23 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimui gauti. 

Gegužės 24 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, tema “Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas, ženklinimas, apskaita ir kiaulių biosaugos reikalavimai”.

Gegužės 24 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Kiemelių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r.) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Gegužės 24 d. 14 val. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža ir viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė dalyvaus pasitarime „Aplinkosaugos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimai atliekų tvarkymui vykdant maisto tvarkymo veiklą pajūryje“, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, adresu: Birutės g. 16, Klaipėda.

VMVT Skuodo VMVT visose seniūnijose rajono ūkinių gyvūnų laikytojams organizuoja mokymus tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir apskaita“:
gegužės 24 d. 10 val. Skuodo VMVT patalpose (Algirdo g.15, Skuodas) – Skuodo miesto ir Skuodo seniūnijai,
gegužės 25 d. 10 val. Lenkimų seniūnijoje,
gegužės 26 d. 10 val. Mosėdžio seniūnijoje,
gegužės 27 d. 10 val. Aleksandrijos seniūnijoje.

Gegužės 25 d. VMVT Elektrėnų VMVT organizuoja ūkinių gyvūnų laikytojams seminarus tema „Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimai“, kurie vyks: 10 val. Beižionių seniūnijos kultūros namuose; 12 val. Semeliškių seniūnijoje; 14 val. Pastrėvio seniūnijoje.

Gegužės 25 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir vaikų socialinės globos įstaigų atsakingiems darbuotojams tema „Vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų socialinės globos įstaigose teisinis reglamentavimas ir jo taikymas praktikoje“.

Gegužės 26 d. VMVT Elektrėnų VMVT organizuoja ūkinių gyvūnų laikytojams seminarus „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Seminarai vyks Elektrėnų savivaldybės seniūnijose: 10.00 val. Gilučių seniūnijoje; 12.00 val. Kietaviškių seniūnijoje.

Gegužės 26 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ( Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda), kuriame skaitys pranešimą tema: „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir vykdomos prevencijos priemonės, siekiant užkirsti kelią ligos viruso išplitimui savivaldybėje“.

Gegužės 27 d. 9 val. VMVT Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Kastytis Stankus ir viršininko pavaduotoja Jūratė Černiavskienė VMVT Marijampolės valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, adresu Kauno g. 100A, Marijampolė, skaitys ir praves valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, priešgaisrinės saugos mokymus.

Gegužės 27 d. 9 val. VMVT Kalvarijos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Laisvės g. 14, Kalvarija) tarnybos specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“.

Gegužės 27 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su medžiotojais, kurio tema „Biosaugos reikalavimai pirminio apdorojimo aikštelėse, dezinfekcinių medžiagų naudojimas“. Pasitarimas vyks  VMVT Šiaulių valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Gegužės 27 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g.2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja gyvulių laikytojams gyvulių ženklinimo ir registravimo mokymus. Dalyviams išklausiusiems mokymus ir išsprendusiems testą bus išduodami gyvulių ženklintojo pažymėjimai.

Gegužės 27 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, galvijų laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais. Bus pravedami mokymai privatiems veterinarijos gydytojams „Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaita“.

2016 m. gegužės 13 d.

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 16-19 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Larnaką (Kipras) dalyvauti  Europos maisto saugos tarnybos kartu su Kipro valstybine laboratorija organizuojamuose praktiniuose mokymuose „Moksliniai principai ir poveikio vertinimo metodikos panaudojant deterministinį poveikio vertinimo modelį IMPRORISK cheminės rizikos vertinime“.

Gegužės 16 – 21 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė vyksta į Bosniją ir Hercogoviną dalyvauti bei skaityti pranešimų Europos Komisijos Plėtros generalinio direktorato TAIEX biuro kartu su Bosnijos ir Hercogovinos Maisto saugos agentūra organizuojamame seminare dėl geriamojo ir natūralaus mineralinio vandens oficialios kontrolės.

Gegužės 17 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Vilniaus laboratorijoje lankysis Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai. Vizito tikslas įvertinti Institute įdiegtą kokybės vadybos sistemą bei jos atitiktį standarto  LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams.

Gegužės 17 - 19 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyr. veterinarijos gydytoja Rūta Zagrabskaitė vyksta į Berkšyrą (Anglija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinės referentinės gyvūnų snukio ir nagų ligos laboratorijos organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Gegužės 17 - 19 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Godliauskienė vyksta į Upsalą (Švedija) dalyvauti kasmetinėje konferencijoje dioksinų nustatymo klausimais.

Gegužės 19 – 20 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių maisto ir veterinarijos laboratorijų vadovų susitikime.
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 15–20 d. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius  Žydrūnas Vaišvila vyksta į Barseloną (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Gegužės 16 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai.

Gegužės 16 d. 13 val. VMVT Jurbarko VMVT salėje (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, galvijų laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 16 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų ženklinimo paslaugų teikėjams, ūkinių gyvūnų laikytojams, seniūnijų administracijų darbuotojams atsakingiems už ūkinių gyvūnų registravimą, tema „Formų pildymas, jų pristatymas teritorinėms VMVT, duomenų įvedimas į duomenų sistemą“.

Gegužės 17 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT ir VMVT Tauragės VMVT organizuoja pasitarimą su Šilalės ir Tauragės veterinarijos gydytojais, atliekančiais veterinarinę priežiūrą skerdyklose, kuris vyks UAB  "NATANGA IR ROVISA" skerdykloje, Sodininkų g. 3, Struikų k., Šilalės kaimiškoji sen., Šilalės r. savivaldybėje.

Gegužės 17 d. 10 val. Žemės ūkio rūmai, VMVT Telšių VMVT patalpose, organizuoja mokymus bičių laikytojams tema „Bičių laikymo aktualijos“.

Gegužės 17 d. 13 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, valstybinė pašarų kontrolė bei užkrečiamų ligų prevencija ir kontrolė. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Gegužės 17 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su vaikų globos įstaigų darbuotojais tema „Maisto saugos ir higienos reikalavimai vaikų globos įstaigų maisto tvarkymo skyriuose, kontrolės rezultatai“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT (adresu Ragainės g. 80, Šiauliai).

Gegužės 17–20 d. VMVT Šilutės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Mockus vyksta į Poznanę (Lenkija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Gyvūnų gerovė transportavimo metu“.

Gegužės 17–20 d. VMVT Biržų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Vaida Vološina vyksta į Poznanę (Lenkijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose "Gyvūnų gerovė transportavimo metu".

Gegužės 18 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus gyvulių laikytojams temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonių taikymas ir gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Gegužės 18 d. 12:55-13:40 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausiasis specialistas – maisto produktų  inspektorius Mantas Norvilis dalyvaudamas profesinės savanorystės projekte „Kam to reikia?!“  skaitys pranešimą „Ar žinai, kiek mikrobų slepiasi ant neplautų rankų“ Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje (Žalgirio g. 16, Šilutė).

Gegužės 19 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja teorinius ir praktinius mokymus Anykščių VMVT, Ignalinos VMVT ir Molėtų VMVT specialistams, temomis: „Valstybinė veterinarinė priežiūra skerdykloje. Priešskerdiminė ir poskerdiminė ekspertizė. Skerdimo higienos kontrolė“. Mokymai vyks VMVT Utenos VMVT (Aušros g. 84, Utena) ir UAB „Utenos mėsa“ skerdykloje (Pramonės g. 4, Utena).

Gegužės 19 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rima Ložienė (adresu: Kretingos g. 62, Klaipėda) vykdys mokymus „Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas“.

Gegužės 19 d. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus VMVT organizuojamuose mokymuose ir skaitys pranešimą „Neverslinių kiaulių laikymo vietų valstybinė veterinarinė kontrolė dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo. Pagrindiniai trūkumai, jų šalinimas“.

Gegužės 20 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuojami mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams, tema „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų valgiaraščio sudarymas“.

Gegužės 20 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav) organizuoja mokymus ženklinimo ir registravimo paslaugų teikėjams (privatiems veterinarijos gydytojams, gyvulių produktyvumo kontrolės asistentams ir kt.) ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais, taip pat supažindins su afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje bei reikalavimais kiaulininkystės ūkiuose.

Gegužės 20 d. 11 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža, viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė ir viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė dalyvaus Neringos savivaldybės posėdžių salėje (Taikos g. 2, Neringa) vyksiančiame susitikime su Neringos apgyvendinimo, viešojo maitinimo įstaigų, žuvų ir žuvų produktų gamybos bei prekybos įmonių atstovais ir skaitys pranešimus šiomis temomis:
1. Bendrieji higienos reikalavimai viešojo maitinimo įmonėms, dažniausiai nustatomi pažeidimai.
2. Prekybos šviežia žuvimi ir žuvies produktais bei žuvies produktų gamybos reikalavimai. dažniausiai nustatomi pažeidimai.

Gegužės 20 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus ženklinimo ir registravimo paslaugų teikėjams (privatiems veterinarijos gydytojams, gyvulių produktyvumo kontrolės asistentams ir kt.) ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.
 

2016 m. gegužės 05 d.

VMVT

Gegužės 10–13 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Pumputis ir Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas Stepas Gilys vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (importuojant negyvūninius pašarus ir maisto produktus)“.

Gegužės 11–13 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Vaistų geros gamybos ir platinimo praktikų inspektorių darbo grupės posėdyje.

Gegužės 12–13 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupių dėl Skubiųjų pranešimų apie maisto produktus ir pašarus sistemos ir Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistemos bendrame posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 9 - 12 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Daiva Brukštienė vyksta į Gelį (Belgija) dalyvauti praktiniuose mokymuose, kuriuos organizuoja Europos Sąjungos Referentinė laboratorija policiklinių aromatinių angliavandenilių (EURL-PAH) nustatymo klausimais.

Gegužės 10 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Ilona Drulytė dalyvaus   Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos Maisto kontrolės sekcijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Saugos ir kokybės katedros organizuojamoje konferencijoje "Sveikatą tausojančio maisto šventė", skaitys pranešimą tema "Sveikatai palanki mityba".

Gegužės 10 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė dalyvaus Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedros organizuojamojoje sklaidos konferencijoje „Probleminio mokymosi pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius“

Gegužės 10 - 13 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti  Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Teršalų kontrolė maisto produktuose ir pašaruose“.

Gegužės 10 - 13 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kauno ir Klaipėdos teritoriniuose skyriuose lankysis Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai. Vizito tikslas įvertinti Institute įdiegtą kokybės vadybos sistemą bei jos atitiktį standarto  LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams.

Gegužės 10 - 13 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Zagrebą (Kroatija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame nuolatinių atstovų 17-ajame susitikime.

Gegužės 10 - 13 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Amsterdamą (Olandija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „ES pašarų higienos taisyklės ir RVASVT auditas“.

 

Teritorinės VMVT

Gegužės 9 d. 10 val. VMVT Trakų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyks pasitarimas su ūkinių gyvūnų ženklinimo paslaugų teikėjais. Pasitarimo metu bus aptariama ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarka bei aktualijos.

Gegužės 9 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja savo darbuotojams mokymus ir atestavimą  (žinių patikrinimą) pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programą.

Gegužės 10 d. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių rajono savivaldybėje (Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus savivaldybės lygio stalo civilinės saugos pratybose tema "Kaišiadorių rajono savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus cheminei avarijai AB "Achema“ gamykloje“.

Gegužės 10 d. 9.30 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas – vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Z. Nevardauskas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė B. Genutienė dalyvauja „Sveikatą tausojančio maisto“ šventėje-konferencijoje, Tilžės g. 18, Kaunas.

Gegužės 10 d. VMVT Telšių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė D. Pankauskienė dalyvauja Respublikiniame moksleivių ir NVO varžytuvių renginyje "Sveikatingumo maratonas 2016“, Telšiuose.

Gegužės 10 d. 10 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios g. 35a, Palanga) organizuoja pasitarimą su Palangos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos policijos pareigūnais ir atsakingais specialistais tema „Bendri veiksmai ir prevencinės priemonės, siekiant užkirsti kelią nelegaliai prekybai bei oficialiai neapskaitomos ekonomikos reiškiniams Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“.

Gegužės 10 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Kiemelių k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r.) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais ūkinių gyvūnų registravimo ir apskaitos klausimais, gyvūnų gerovės, veterinarinių vaistų naudojimo ir augintinių ženklinimo klausimais, aktualiais užkrečiamųjų ligų klausimais, slaptų mastitų ir inhibitorinių medžiagų prevencija.

Gegužės 10–13 d. VMVT Klaipėdos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Renata Tamoševičienė vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti mokymuose „ES pašarų higienos taisyklės ir RVASVT sistemos auditas“.

Gegužės 10–13 d. VMVT Klaipėdos VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Justina Jasiulienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maisto produktuose kontrolė“.

Gegužės 10–13 d. VMVT Utenos VMVT vyriausioji specialistė Renata Rakštelytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maisto produktuose kontrolė“.

Gegužės 11 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuriame skaitys pranešimą „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“.

Gegužės 11 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje rengiamas seminaras-viešoji konsultacija “Sveikas vaikas ikimokyklinėje įstaigoje. Seminare–viešojoje konsultacijoje dalyvaus ir paskaitą skaitys Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šalčininkų maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Gražina Puidokienė.

Gegužės 11 d. 12 val. VMVT Ukmergės valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas susirinkimas su pieno supirkimo punktų vedėjomis tema „Klaidos priimant pieną ir pastebėti neatitikimai reikalavimams“.

Gegužės 12 d. 10 val. VMVT Palangos VMVT, adresu Klaipėdos pl. 34, Palanga, organizuoja pasitarimą arklių laikytojams “Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklės” ir “Veterinarijos reikalavimai pramoginiams ir kitiems renginiams su gyvūnais”.

Gegužės 12 d. 11 val. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus susitiks su Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos vadovais aptarti bendradarbiavimo klausimus susijusius su afrikiniu kiaulių maru.

Gegužės 13 d. 10 val. VMVT Varėnos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Pramonės g. 8, Varėna) vyks pasitarimas su ūkinių gyvūnų ženklinimo paslaugų teikėjais bei gyvulių laikytojais, kurie ženklina savo asmeninius gyvulius bei suveda duomenis į CDB. Pasitarimo metu bus aptariama ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarka bei aktualijos.

Gegužės 13 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono medžioklės plotų naudotojais dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos, kontrolės ir likvidavimo priemonių taikymo, veterinarinių reikalavimų medžioklėje bei laukinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos priemonių vykdymo 2016 metais.

Gegužės 13 d. VMVT Marijampolės VMVT salėje, adresu Kauno g. 100A, Marijampolė organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams.

Gegužės 13 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26) organizuoja susirinkimą ūkinių gyvūnų ženklinimo paslaugų teikėjams, seniūnijų administracijų darbuotojams atsakingiems už ūkinių gyvūnų registravimą,  tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos reikalavimai“.

2016 m. balandžio 29 d.

VMVT

Gegužės 1–4 d. VMVT direktorius dr. Jonas Milius vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti neformaliame Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje ir seminare dėl valstybinės kontrolės.

Gegužės 1–4 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius, laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas, Deividas Kliučinskas vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti neformaliame Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje ir seminare dėl valstybinės kontrolės.

Gegužės 2-3 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja Jurgita Bakasėnienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos darbo grupės dėl reglamento (EB) Nr. 669/2009 (reglamento (EB) Nr. 882/2004 15 straipsnio 5 punkto įgyvendinimo priemonės) posėdyje.

Gegužės 4 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jarošienė dalyvauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Vilniaus universiteto organizuotame seminare, kurio tema: „GMM/GMO riboto naudojimo moksliniai tyrimai ir jiems taikomi reikalavimai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą“. Praktiniais pavyzdžiais ir patirtimi apie GMM/GMO riboto naudojimo veiklą dalysis Airijos aplinkos apsaugos agentūros GMO ekspertė Bernadette Murray ir Olandijos nacionalinio visuomenės sveikatos ir aplinkos instituto ekspertas Fred Wassenaar.

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 2 – 3 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos šalių bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse programos valdymo komiteto 1-ajame  posėdyje.

Gegužės 2 – 6  dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Vilniaus laboratorijoje bei Telšių ir Šiaulių teritoriniuose skyriuose lankysis Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertai (13 įvairių sričių auditorių). Vizito tikslas įvertinti Institute įdiegtą kokybės vadybos sistemą bei jos atitiktį standarto  LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams.

Gegužės 3 – 5 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos komisijos Žemės ūkio teršalų ekspertų darbo grupės posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 3 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, bandų sveikatingumo, gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 3 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės Šarūnė Jegnoraitė ir Regina Slušnienė pristatys pranešimą  Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamame pasitarime - konsultacijoje „Apie vaikų mitybą ir maisto organizavimą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“.

Gegužės 3 d. 13:30 val. Daugailių seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Daugailių seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus aptariama epizootinė situacija Europoje ir Lietuvoje. Snukio-nagų ligos, Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro plitimo tendencijos. Bus aptarta 2015 metų valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga. Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo galimybės Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Bus aptarta gyvūnų augintinių (šunų, kačių, šeškų) ženklinimo ir registravimo tvarka. Ūkinių gyvūnų deklaravimas ir ženklinimas. Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiniams gyvūnams. Paukščių laikymo reikalavimai. Pranešimų apie gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimus apžvalga. Taip pat pieno ūkiams taikomi reikalavimai ir jų įgyvendinimo kontrolė. Pieno supirkimo atnaujinimo tvarka. Maisto produktų ženklinimo reikalavimai. Vartotojų nusiskundimai dėl maisto produktų kokybės ir saugos.

Gegužės 4 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 4 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais tema Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė, Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano įgyvendinimas, veterinarinių vaistų naudojimas ūkiniams gyvūnams, gyvūnų augintinių ženklinimo aktualijos, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir duomenų suvedimo į duomenų bazę klausimai.

Gegužės 4 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos, stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, laisvos bandos statuso, pieno kokybės, gyvūnų gerovės, ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 4 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus gyvulių laikytojams temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonių taikymas ir gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Gegužės 4 d. 11 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuoja susitikimą su UAB „Kalvarijos komunalininkas“ turgavietės administratoriumi dėl prekybos paukščiais ir pieno bei pieno produktų prekybos reikalavimų.

Gegužės 5 d. 10 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo klausimais“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Gegužės 5 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos, stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, laisvos bandos statuso veiklų vykdymo bei kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 5 - 6 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas Z. Nevardauskas dalyvaus Higienos instituto organizuojamuose „Antimikrobinio atsparumo samprata, valdymas, priežiūra ir prevencija“ pirmojo ciklo kursuose, kurie vyks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamente (J. Biliūno g. 3, Telšiai).

Gegužės 6 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, bandų sveikatingumo, gyvūnų ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 6 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT salėje, adresu Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkų m., vyks ūkinių gyvūnų laikytojų, norinčių ženklinti savo ūkio gyvūnus ir tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą  mokymai.
Mokymų programa:
1. Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo pristatymas, GŽ-2, GŽ-2a, GAŽ-1 formos užpildymas ir duomenų suvedimas į VĮ ŽŪIKVC duomenų bazę. (Vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Valentina Volodkevič)
2. Gyvūnų užkrečiamų ligų prevencija ir kontrolė Lietuvoje. (Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius L.Stefanovič)
3. Gyvūnų gerovės reikalavimų atitikimas ES ir LR teisės aktams. (Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius A.Staniulis)
4. Ūkinių gyvūnų laikytojų, norinčių ženklinti savo ūkio gyvūnus ir tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą, atestaciją, diskusijos, pažymėjimų įteikimas.

 

2016 m. balandžio 21 d.

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 25 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus Radiacinės saugos centro ir Lietuvos radiacinės saugos draugijos organizuojamoje konferencijoje „Černobylio atominės elektrinės avarija: pasekmės ir pamokos (po 30 metų)“, kurioje skaitys pranešimą.

Balandžio 29 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus baigiamajame susitikime su Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) misijos ekspertais, atliekančiais branduolinės ir radiacinės saugos reguliavimo infrastruktūros įvertinimą Lietuvoje.
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 24–29 d. VMVT Klaipėdos VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rima Slaboševičienė vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimas“.

Balandžio 25 d. 9.30 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su geriamojo vandens tiekėjais UAB “Plungės vandenys”. Bendrovės atsakingi asmenys pateiks informaciją apie tiekiamo geriamojo vandens kokybę rajone. Į pasitarimą pakviesti atsakingi Plungės r. savivaldybės pareigūnai, seniūnai, kiti suinteresuoti asmenys-vartotojai.

Balandžio 25 d. 10 val. Šalčininkų rajono savivaldybėje vyks pasitarimas dėl AKM situacijos ir kiaulių laikymo rajone. Pasitarime dalyvaus VMVT Šalčininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  inspektoriai.

Balandžio 25 d. 14 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) vyks mokymai ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo klausimais.

Balandžio 25 d. 16 val. VMVT Jurbarko VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Mindaugas Tamošaitis dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybėje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jurbarko skyriaus organizuojamoje konferencijoje.

Balandžio 25 d. 17 val. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Panevėžio skyriuje (Smėlynės g. 2a, Panevėžys) bus skaitoma paskaita būsimiesiems medžiotojams "Biologinio saugumo priemonės medžioklėje ir užkrečiamos gyvūnų ir paukščių ligos". Medžiotojų ir žvejų draugijos Panevėžio skyriuje paskaitą skaitys VMVT Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius Egidijus Zaskevičius.

Balandžio 26 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT (Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r. ) salėje vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams apie ūkinių gyvūnų registravimą ir ženklinimą.

Balandžio 26 d. 10 val. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (322) adresu Liepų g. 11, Klaipėdoje „Dėl koordinacinės tarybos posėdžio“ dalyvaus VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė.

Balandžio 26–29 d. VMVT Marijampolės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Aidas Šalčius vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Bičių sveikata ir ligų prevencija“.

Balandžio 26–29 d. VMVT Lazdijų VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Džiaukštas vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Bičių sveikata ir ligų prevencija“.

Balandžio 26–30 d. VMVT Kauno VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Jurgita Sargiūnienė vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų importo kontrolė“.

Balandžio 26–30 d. VMVT Telšių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Raimonda Stanevičienė vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Tam tikrų negyvūninių pašarų ir maisto produktų importo kontrolė“.

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, tema Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė, Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena.

Balandžio 27 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus ūkininkams ir gyvulių laikytojams „Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir  registravimas“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Balandžio 27 d. 11 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Balandžio 27 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojami VMVT Plungės VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priešgaisrinės saugos mokymai bei žinių patikrinimas.

Balandžio 27 d. 13 val. Klaipėdos posėdžių salėje (3 aukštas) (S. Neries g. 4, Klaipėda) „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio“ dalyvaus VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė.

Balandžio 28 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti aktualūs veterinarinio darbo klausimai.

Balandžio 28 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Balandžio 28 d. 10 val. VMVT Druskininkų VMVT minint Tarptautinę veterinarijos dieną organizuoja renginį Druskininkų amatų mokyklos moksleiviams maisto saugos ir kokybės tema. Renginys vyks Druskininkų amatų mokykloje, adresu Gardino g. 45, Druskininkai.

Balandžio  28 d. 11 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Dirkstys ir  Skuodo r. privatus veterinarijos gydytojas Gintaras Jablonskis Skuodo r. Šačių pagridinėje mokykloje dalyvaus susitikime su 5-8 klasių moksleiviais tema „Mano profesija – veterinarijos gydytojas“, skirtame Pasaulinei veterinarijos dienai paminėti.

Balandžio 28 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja pasitarimą su Šilutės rajono medžiotojų ir žvejų draugija (Uosto g. 2, Šilutė), medžiotojų klubų vadovais ir medžiotojais dėl AKM ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos Lietuvoje, medžioklės plotuose įrengtų pirminio gyvūnų apdorojimo aikštelių atitikimo reikalavimams ir kitais medžioklės klausimais.

Balandžio 28 d. 13.30 val. VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2 F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) vyks pasitarimas tema „Mokinių maitinimo aktualijos“. Pasitarime kviečiami dalyvauti  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos atsakingi  ir suinteresuoti asmenys (mokymo įstaigų vadovai, tėvų komiteto atstovai, mokinių tarybos atstovai) bei vaikų maitinimą vykdančios įmonės VšĮ „Kretingos maistas“ atstovai.

Balandžio 28 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT kartu su UAB "VR Trading” organizuoja mokymus tema: "Maisto tvarkymo aktualijos. Maisto gaminių ir patiekalų maistinės energetinės vertės apskaičiavimo praktiniai mokymai”. Mokymuose kviečiami dalyvauti gamybos, prekybos ir viešojo maitinimo įmonių atsakingi darbuotojai. Mokymai vyks VMVT Šilalės VMVT salėje, adresu Šolių k., Šilalės r.

Balandžio 28 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos, stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, laisvos bandos statuso, pieno kokybės, gyvūnų gerovės, ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais, vyks Tarptautinės veterinarijos dienos paminėjimas.

Balandžio 28 d. 14 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo klausimais ūkininkams bei privatiems veterinarijos gydytojams.

Balandžio 28 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su turgaus UAB ,,Elasa“ administracija ir prekiautojais, sanitarijos, higienos, maisto saugos ir savikontrolės sistemos reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

Balandžio 28 d. 15 val. 30 min.  VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono medžioklės organizatoriais, medžioklės klubų vadovais ir medžiotojais tema „Veterinarijos reikalavimų medžioklėje vykdymas ir kontrolė, Skuodo VMVT ir Klaipėdos RAAD Skuodo agentūros bendrų patikrinimų analizė, 2016 m. stebėsenos plano individualios užduotys medžiotojų klubams“. 

Balandžio 29 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo tema „Užkrečiamųjų ligų situacija, kontrolės ir prevencinės priemonės“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Balandžio 29 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo, ženklinimo klausimais.Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę patiems ženklintis savo ūkinius gyvūnus.

Balandžio 29 d. 10 val. Klaipėdos gimnazijos dalyvaus „Atvirų durų dienos“ atidaryme VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda). 10:30 val. ekskursija po Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Klaipėdos skyriaus laboratoriją. 11:00 val. Lankymasis Roberto Bartkaus individualios įmonės veterinarijos gydykloje, esančioje  Kretingos g. 8A, Klaipėdoje.

Balandžio 29 d. 11 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais Tarptautinei veterinarijos dienai paminėti ir aktualiais veterinarinio darbo klausimais. 14 val. Betygalos bendruomenės namuose susitiksime su miestelio bendruomene, dalyvausime edukacinėje programoje „Baltų kelias“.

Balandžio 29 d. 11  val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos, stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, laisvos bandos statuso, pieno kokybės, gyvūnų gerovės, ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais darbo klausimais. Vyks Tarptautinės veterinarijos dienos paminėjimas.

Balandžio 29 d. VMVT Plungės VMVT, tarptautinės veterinarijos dienos proga, organizuoja socialiai remtinos šeimos gyvūnų augintinių nemokamą vakcinaciją nuo pasiutligės. Renginį remia UAB "Zondas".

Balandžio 29 d. 13 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais ir veterinarijos vaistinių savininkais.
Bus aptariama:
1. Epizootinė situacija dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo, snukio ir nagų ligos Švenčionių rajone.
2. Biologinio saugumo reikalavimai galvijų, avių, ožkų ūkiuose.
3. Supažindinimas su VMVT direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. B1-263 “Dėl kiaulių laikymo buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje”.  
4. Gyvūnų augintinių (šunų, kačių) ženklinimo ir registravimo tvarka, ūkinių gyvūnų deklaravimas ir ženklinimas.
5. Gyvūnų gerovės reikalavimai gyvūnams.
6. Pieno kokybės gerinimas pieno ūkiuose.
Bus paminėta pasaulinė veterinarijos diena.

Balandžio 29 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptariama epizootinė situacija Europoje ir Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai ūkiuose, VIVS kontrolė ir ženklinimo paslaugų teikėjų reikalavimai.

Balandžio 29 d. 14.30 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) darbuotojai kartu su privačiais veterinarijos gydytojais organizuoja susitikimą–pasitarimą skirtą „Tarptautinei veterinarijos dienai paminėti". Po paminėjimo bus aptariami einami klausimai.

Balandžio 29 d. 15 val. VMVT Ignalinos VMVT VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros salėje (Ateities g. 23, Ignalina) organizuoja pasitarimą medžiotojų būrelių vadovams ir medžiotojams veterinarijos ir medžioklės klausimais.

Balandžio 29 d. VMVT Klaipėdos VMVT, VMVT Palangos VMVT, VMVT Kretingos VMVT, Malkų įlankos pasienio veterinarijos posto, Molo pasienio veterinarijos posto ir Pilies pasienio veterinarijos posto darbuotojai bei privatūs veterinarijos gydytojai 15:30 val. dalyvaus mišiose Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, išklausys vargonų koncertą ir dalyvaus ekskursijoje po onkologijos centrą.

2016 m. balandžio 14 d.

VMVT

Balandžio 18–20 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Toksikologinės saugos skyriaus Su maistu besiliečiančių medžiagų darbo grupės posėdyje.

Balandžio 18 d. 14 val. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jarošienė dalyvaus Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto g. 4/9) vyksiančiame Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto posėdyje, kuriame GMO ekspertų komiteto nariai pristatys rizikos vertinimo išvadas dėl įmonės pateikto pranešimo apie GMM riboto naudojimo veiklą. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atsakingi specialistai pasidalins informacija apie GMO nustatymo metodus. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos atsakingi specialistai  pristatys studijos „Maisto produktų ženklinimo ženklu „Be genetiškai modifikuotų organizmų“ („BE GMO“) galimybės Lietuvoje“ rezultatus.

Balandžio 19–22 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinių audito sistemų dėl Reglamento (EB) Nr.882/2004 46 straipsnio ekspertų posėdyje.

 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 18 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus susitikime su Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertais atliekančiais Lietuvoje branduolinės ir radiacinės saugos reguliavimo infrastruktūros įvertinimą.

Balandžio 19 – 21 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyr. veterinarijos gydytoja Laima Bolisaitė ir Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus vyr. bioinžinierius Žygimantas Janeliunas vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinių referentinių Niukaslo ir paukščių gripo ligų laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Balandžio 19 – 22 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimvydas Falkauskas vyksta į Lisaboną (Portugalija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato organizuojamuose mokymuose pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“, tema „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“.
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 18 d. 12:55-13:40 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas – inspektorius Vytautas Mockus dalyvaudamas profesinės savanorystės projekte „Kam to reikia?!“  skaitys pranešimą „Gyvūnas ne žaislas. Rinkis atsakingai“ Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje (Sodų g. 7, Šilutė).

Balandžio 19 d. 10 val. Kuktiškių seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. ir 21 d. 11.30 val. Utenos seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. (Pačkėnų k.) Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Kuktiškių ir Utenos seniūnijų gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus aptariama epizootinė situacija Europoje ir Lietuvoje. Snukio-nagų ligos, Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro plitimo tendencijos. Bus aptarta 2015 metų valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga. Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo galimybės Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Bus aptarta gyvūnų augintinių (šunų, kačių, šeškų) ženklinimo ir registravimo tvarka. Ūkinių gyvūnų deklaravimas ir ženklinimas. Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiniams gyvūnams. Paukščių laikymo reikalavimai. Pranešimų apie gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimus apžvalga. Taip pat pieno ūkiams taikomi reikalavimai ir jų įgyvendinimo kontrolė. Pieno supirkimo atnaujinimo tvarka. Maisto produktų ženklinimo reikalavimai. Vartotojų nusiskundimai dėl maisto produktų kokybės ir saugos.

Balandžio 19 d. 10 val. programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, bendradarbiaudamas su VVG „Pajūrio kraštas“, Vėžaičių konferencijų centre (Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r.) rengia lauko dieną „Kaimo bendruomenių verslai. Maisto gamybos paslaugos“. Renginyje Jūratė Mačiulienė, Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė skaitys pranešimą „Reikalavimai pradėti verslą, susijusį su maisto tvarkymu“.

Balandžio 19 d. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotoja - valstybinė vetrinarijos inspektorė Jūratė Černiavskienė dalyvaus Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuojamuose įvadiniuose civilinės saugos mokymo kursuose, kurie vyks Marijampolės savivaldybėje, J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

Balandžio 19 d. 16 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus ir viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Basanavičiaus a.1, Marijampolė) "Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos" sprendimo vykdymo.

Balandžio 19–22 d. VMVT Kauno VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Petras Kliučinskas vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinių audito sistemų dėl Reglamento (EB) Nr.882/2004 46 straipsnio ekspertų posėdyje.

Balandžio 19–22 d. VMVT Vilkaviškio VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Ramunė Jakubauskienė vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“.

Balandžio 20 d. VMVT Akmenės VMVT vyr. vet. gydytoja-inspektorė Valdonė Kazlauskienė ir vyr. specialistė-maisto produktų inspektorė Rūta Vitkuvienė N. Akmenės Ramučių gimnazijoje, adresu Ramučių g. 5, N. Akmenė, dalyvaus susitikime su gimnazijos moksleiviais ir praves paskaitą "Medicina gydo žmogų, veterinarija žmoniją".

Balandžio 20 d. 12 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su UAB „Antalgės paukštynas“ darbuotojais. Susitikimo metu bus aptariami biologinio saugumo reikalavimai paukštynams.

Balandžio 20 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3, Lazdijai) vyks mokymai ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo klausimais.

Balandžio 20 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT kartu su Sedos seniūnijos administracijos darbuotojais, atsakingais už mažų kiaulininkystės ūkių lankymą ir mažų kiaulininkystės ūkių savininkais, Sedos seniūnijos patalpose (Baranausko a. 1, Sedos m., Mažeikių r. sav.) organizuoja aplankytų ūkių dėl prevencijos priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti mažą kiaulininkystės ūkį nuo afrikinio kiaulių maro viruso patekimo, rezultatų aptarimą.

Balandžio 20 d. 14 val. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė skaitys pranešimą „Prekyba maisto produktais. Ką turi žinoti kiekvienas?“ VšĮ „Versli Lietuva“ organizuojamame renginyje, kuris vyks „Old Mill Conference“ salėje (Klaipėda, Žvejų g. 20).

Balandžio 20 – 30 dienomis VMVT Skuodo VMVT kartu su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, Pasaulinės veterinarijos dienos proga, organizuoja šunų ir kačių vakcinacijos nuo pasiutligės akciją. Gyventojams kreiptis į pasirinktą privatų veterinarijos gydytoją. Bus pritaikyta nuolaida.

Balandžio 21 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų savivaldybės Estremalių situacijų komisijos posėdyje dėl Afrikinio kiaulių maro situacijos aptarimo.

Balandžio 21 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT (Šolių k., Šilalės r.) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Balandžio 22 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g.15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono geriamojo vandens tiekėjais, Skuodo rajono savivaldybės administracijos atstovais tema „Skuodo  rajono viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kontrolės 2015 metų rezultatų aptarimas ir kiti aktualūs klausimai“, kuriame dalyvaus ir vietinės žiniasklaidos korespondentė.

Balandžio 22 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, žaliavinio pieno gamybos sanitarijos ir higienos ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Vėžaičių seniūnijos salėje, Gargždų g. 25, Vėžaičiai.

Balandžio 22 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais tema, Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė, Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano įgyvendinimas, pieno kokybės gerinimas pieno ūkiuose.

Balandžio 22 d. 11:10 val. VMVT Zarasų VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Danutė Narutienė dalyvaus Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje (P. Širvio g. 7/14, Zarasai) Sveikatingumo savaitės renginyje „Kūno, proto ir jausmų darna - moksleivio sveikatos ugdymo pagrindas“ ir skaitys pranešimą moksleiviams „Sveikos mitybos ir maisto higienos laikymosi svarba“ (P. Širvio g. 7/14, Zarasai).

Balandžio 22 d. 12 val. minint Šuns dieną VMVT Telšių VMVT skelbia akciją „Susiženklink savo augintinį“, kurios metu bus suženklinti VMVT Telšių VMVT darbuotojų augintiniai. Renginyje dalyvaus Telšių rajono savivaldybės lopšelio darželio „Mastis“ auklėtiniai bei akcijos pratęsimo perėmėjai Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai.

Balandžio 24–29 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rima Slaboševičienė vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimas“.

2016 m. balandžio 06 d.

VMVT

Balandžio 10–12 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Aušrida Rinkevičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje. 

Balandžio 11–14 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Bendrojo maisto įstatymo ir Maisto grandinės toksikologinės saugos skyrių posėdžiuose.

Balandžio 13–15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje. 
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 11 - 13 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame 14 - tame Mikrobiologinio rizikos vertinimo tinklo susitikime.
 
Balandžio 12 - 14 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir Genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus vedėjas Vaclovas Jurgelevičius vyksta į Isprą (Italija) dalyvauti ENGL (Europos GMO laboratorijų tinklo) organizuojamame 25 -ame plenariniame susirinkime.
 
Balandžio 13 - 14 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame ekspertų darbo grupės susitikime pesticidų stebėsenos klausimais.

Balandžio 13 - 15 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Asta Pereckienė vyksta į Liungbį (Danija) dalyvauti 10-ajame ESRL-AR organizuojamame darbo grupės susitikime.
 
Balandžio 14 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Radiologinių tyrimų skyriaus vedėjas Pranas Drulia dalyvaus Pasaulinės paukštininkystės mokslo asociacijos (PPMA) Lietuvos skyriaus narių visuotiniame - ataskaitiniame susirinkime.
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 11 d. 10 val. VMVT Pagėgių PVP (Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai) vyks pieno supirkėjų atestacija, kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Balandžio 11 d. 11 val. VMVT Pagėgių PVP (poskyris) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis ir kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 11 d. 11 val. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas Mindaugas Kašinskas dalyvaus fermos dienoje tema „Mobili gyvulininkystės laboratorija“, vyksiančioje Skuodo r. Barstyčių sen. Paparčių k. ūkininko Kęstučio Palčiausko ūkyje.

Balandžio 11 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojami mokymai Kelmės rajono seniūnijų žemės ūkio skyriaus darbuotojams. Mokymų tema "Ūkinių gyvūnų kaitos ir perkėlimo duomenų registravimas“.

Balandžio 11–14 d. VMVT Skuodo VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algimantas Želvys vyksta į Malmę (Švedijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų gerovė kiaulių ūkiuose“.

Balandžio 11–14 d. VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Linijus Valiuška vyksta į Malmę (Švedijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų gerovė kiaulių ūkiuose“.

Balandžio 11–14 d. VMVT Klaipėdos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Renata Tamoševičienė vyksta į Malmę (Švedijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų gerovė kiaulių ūkiuose“.

Balandžio 11–15 d. VMVT Kauno VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Deimantė Kemeklienė vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Šalutiniai gyvūniniai produktai“.

Balandžio 11–15 d. VMVT Šiaulių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rima Milčiūtė vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Šalutiniai gyvūniniai produktai“.

Balandžio 12 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, žaliavinio pieno gamybos sanitarijos ir higienos ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Veiviržėnų bibliotekoje adresu: Šermukšnių g. 3, Veiviržėnai, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 12 d. 13 val. Marijampolės savivaldybės salėje, adresu J. Basanavičiaus  a. 1, Marijampolė vyks UAB Trading kartu su VMVT Marijampolės VMVT organizuojami mokymai tema “Pieno supirkimo aktualijos”, kuriuose pakviesti dalyvauti Marijampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio, Šakių ir Kazlų Rūdos savivaldybių pieno supirkėjai.  

Balandžio 13 d. 15 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas dalyvaus Šakių miškų urėdijos organizuojamame pasitarime su miškų urėdijos darbuotojais, medžiotojų atstovais, aplinkosaugos ir savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių bei kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 14 d. 10 val. VMVT Visagino VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Birutė Gabrilienė dalyvaus Visagino savivaldybės rengiamose civilinės saugos stalo pratybose tema „Keitimasis informacija apie branduolinę avariją VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje bei gyventojų informavimas branduolinės avarijos atveju“. Visų tarnybų darbo organizavimas branduolinės avarijos atveju. Pratybos vyks adresu Parko g. 14, Visaginas.

Balandžio 14 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, aptarti I ketvirčio vakcinacijos nuo pasiutligės rezultatai bei kitų aktualių veterinarinio darbo klausimų aptarimo.

Balandžio 14 d. 10 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos salėje, adresu Jeruzalės g. 45, Vilnius, vyks mokymai, ūkinių gyvūnų registravimo, ženklinimo ir apskaitos gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti gyvūnus savo ūkyje. Mokymų programa: Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo pristatymas (lektorius ŽŪIKVC gyvūnų ir pašarų apskaitos skyriaus vadovas Rolandas Mikaliūnas); Gyvūnų užkrečiamų ligų prevencija ir kontrolė Lietuvoje; Afrikinio kiaulių maro ir galvijų sveikų bandų situacija Vilniaus rajone ir Lietuvoje (lektorius Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas- valstybinis veterinarijos inspektorius Skirmantas Miškinis); Ūkinių gyvūnų laikytojų, norinčių ženklinti savo ūkio gyvūnus ir vesti ūkinių gyvūnų apskaitą, atestaciją. Pažymėjimų įteikimas.

Balandžio 14 d. 10 val. VMVT Pakruojo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo klausimais.

Balandžio 14 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos, stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, laisvos bandos statuso, ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais darbo klausimais.

Balandžio 15 d. 9 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) kviečia kiaulių augintojus į pasitarimą dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi.

Balandžio 15 d. 10 val. Vyžuonų seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. ir 13 val. Užpalių seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Utenos seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus aptariama epizootinė situacija Europoje. Snukio-nagų ligos, Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro plitimo tendencijos. Bus aptarta 2015 metų valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga. Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo galimybės Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Bus aptarta gyvūnų augintinių (šunų, kačių, šeškų) ženklinimo ir registravimo tvarka. Ūkinių gyvūnų deklaravimas ir ženklinimas. Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiniams gyvūnams. Paukščių laikymo reikalavimai. Pranešimų apie gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimus apžvalga. Taip pat pieno ūkiams taikomi reikalavimai ir jų įgyvendinimo kontrolė. Pieno supirkimo atnaujinimo tvarka. Maisto produktų ženklinimo reikalavimai. Vartotojų nusiskundimai dėl maisto produktų kokybės ir saugos.

Balandžio 15 d. 10 val. VMVT Trakų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyks ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkininkams. Mokymų metu bus aptariami šiuo metu taikomi registravimo ir ženklinimo reikalavimai, praktiškai mokoma kaip pildomos ūkinių gyvūnų judėjimo ir kaitos formos bei taisyklingas ausų įsagų segimas. Išklausius mokymus bus išduodami ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimai, suteiksiantys teisę ženklinti tik savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Balandžio 15 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su skerdyklų savininkais ir veterinarijos gydytojais vykdančiais valstybinę veterinarinę priežiūrą skerdyklose. Pasitarime bus kalbama dėl valstybinės kontrolės metu nustatytų pažeidimų. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Balandžio 15 d. 12 val. Rietavo sav. Kultūros centro salėje (Parko g. 5, Rietavas) LVGA ir VMVT organizuoja susitikimą su privačiais Tauragės, Telšių ir Klaipėdos apskričių veterinarijos gydytojais.

Balandžio 15 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti savo ūkio gyvulius.

Balandžio 15 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja seminarą VšĮ „Kretingos maistas“ darbuotojams. Pasitarime bus aptariami aktualūs maisto tvarkymo klausimai, pristatyti nauji teisės aktų pasikeitimai, bus aptariami valgiaraščių derinimo klausimai. Pasitarimas vyks VMVT Anykščių VMVT salėje, adresu Žvejų g. 76, Anykščiai.

Balandžio 16 d. 10 val. VMVT Švenčionių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba su Švenčionių bitininkų draugija organizuoja seminarą bitininkams “Dėl bitynų, bitininkystės produktų ir užkrečiamųjų ligų kontrolės”. Seminaras vyks Švenčionių progimnazijoje, adresu Lentupio g. 32, Švenčionys.

2016 m. balandžio 01 d.

VMVT

Balandžio 3–9 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė ir vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vilma Pušinaitė vyksta į Dubliną (Airija) dalyvauti mokymuose „RVASVT principai ir audito metodai“.

Balandžio 4–9 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Agnė Digaitienė vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Maisto sudėtis ir informacija“.

Balandžio 5–8 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Leipcigą (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Plastiko perdirbimo proceso auditas“.

Balandžio 8–10 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algis Dranseika vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti FEI Veterinarijos departamento organizuojamuose veterinarijos gydytojų kursuose.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 5 dieną Nacionalio maisto ir veterinarijos rizigos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Pirantaitė ir vyriausiasis specialistas Aurimas Kaziliūnas dalyvaus Viešųjų pirkimų tarnybos organizuojamame seminare “Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams viešuosius pirkimus atliekant gynybos ir saugumo srityje“

Balandžio 6 dieną Nacionalio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Aleksiūnaitė ir  vyriausiasis specialistas Deivydas Čepononis dalyvaus Viešųjų pirkimų tarnybos organizuojamame seminare “Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams viešuosius pirkimus atliekant gynybos ir saugumo srityje“

Balandžio 6 – 8 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacijos skyriaus vedėja Agnietė Grušauskienė vyksta į Parmą (Italija), dalyvauti 10-ąjame Europos maisto saugos tarnybos (EMST) ekspertų darbo grupės susitikime dėl duomenų perdavimo, susijusio su chemine tarša.
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT  viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo r. savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir pristatys pranešimą tema „Dėl afrikinio kiaulių maro situacijos šalyje“.

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymo kursai ūkinių gyvūnų laikytojams norintiems ženklinti savo ūkio gyvulius.

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT salėje (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, galvijų laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 4 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus supažindinama su užkrečiamųjų ligų situacija, kontrolės ir prevencijos priemonėmis bei gyvūnų augintinių registravimo klausimais. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Balandžio 4 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) pakartotinai organizuoja susitikimą su Tauragės r. savivaldybės kaimo reikalų skyriaus ir seniūnijų žemės ūkio specialistais dėl informacijos apie Afrikinį kiaulių marą sklaidos.

Balandžio 5 d. 9 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės 53, Molėtai) vyks susitikimas su bitininkų draugijos vadove dėl bendradarbiavimo bitynų, bitininkystės produktų, bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės srityje.

Balandžio 5 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą/seminarą gyvūnų vežėjams, kurio tema „Gyvulių gerovės užtikrinimas transportavimo metu“. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Balandžio 5 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacijos, laisvos bandos statuso veiklų ir jau atliktų tyrimų ir kitais aktualiais veterinarinio darbo klausimais.

Balandžio 5 d. 15.30 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) VšĮ "Kretingos maistas" darbuotojams organizuoja mokymus tema „Vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų socialinės globos įstaigose, teisinis reglamentavimas ir jo taikymas praktikoje“.

VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus kartu su Kalvarijos savivaldybės kaimo reikalų skyriaus ir Žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistais dalyvaus susitikimuose su žemdirbiais, kuriuose bus aptarti biosaugos reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir registravimo, gyvūnų nuo pasiutligės vakcinavimo ir kiti svarbiausi veterinarijos srities klausimai:

-Balandžio 5 d. 10 val. Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje (Laisvės g. 2, Kalvarija);
-Balandžio 5 d. 14 val. Sangrūdos seniūnijos laisvalaikio salėje (Bažnyčios g. 2, Sangrūda);
-Balandžio 6 d. 10 val. Liubavo seniūnijos laisvalaikio salėje (Šešupės g. 31, Liubavas);
-Balandžio 6 d. 14 val. Akmenynų seniūnijos laisvalaikio salėje (Liepų g. 8, Akmenynai).

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT savo patalpose organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano aptarimo, gyvūnų augintinių ženklinimo aktualijų, privačių veterinarijos gydytojų vykdomos veiklos aktualijų ir einamųjų klausimų aptarimo.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl: afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose, kiaulių laikymo buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo bei kitų aktualių veterinarinio darbo klausimų aptarimo.

Balandžio 6 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus turgavietės administracijos atsakingiems darbuotojams ir turgavietės prekiautojams tema „Turgavietės vidaus kontrolės įgyvendinimas. Parduodamų maisto produktų atsekamumas, sauga ir kokybė. Savo ūkyje išaugintų žemės ūkio produktų ir iš jų pagamintų produktų kontrolė“.

Balandžio 7 d. 9 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės žemdirbių susirinkime ( Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda).

Balandžio 7 d. 9 val. VMVT Plungės VMVT UAB „VVARFF“ kavinės „Porto“ patalpose (Plungės r. sav., Babrungo sen., Truikiai, Pramogų g. 2) organizuoja praktinius mokymus-seminarą kavinės darbuotojams „Geros higienos praktikos taisyklės. Kryžminė tarša“.

Balandžio 7 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuoja pasitarimą su medžiotojų klubų atstovais afrikinio kiaulių maro (AKM) ir trichineliozės prevencijos, veterinarinių reikalavimų taikymo medžioklės metu ir užkrečiamųjų ligų stebėsenos klausimais.

Balandžio 7 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais aktualiais einamaisiais klausimais.

Balandžio 7 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, žaliavinio pieno gamybos sanitarijos ir higienos ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Sendvario seniūnijos  administracijos patalpose, adresu: Saulės g. 1, Slengiai, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 7 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT kartu su VMVT Kelmės VMVT specialistais (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja susitikimą  su Kelmės rajono mėsos perdirbimo įmonių atstovais, kurio metu bus  apibendrinti kontrolės rezultatai bei aptariami kiti aktualūs maisto tvarkymo klausimai.  

Balandžio 7 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus kailinių žvėrelių augintojams ir jų veterinarijos gydytojams skirtame  seminare bei susitikime, kurį organizuoja "NordVacc Latvia“ Lietuvos filialas.

Balandžio 7 d. 13.30 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekėjams tema „Geriamojo vandens kontrolės problemos ir aktualijos“.

Balandžio 7 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT kartu su VMVT Kelmės VMVT specialistais (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja susitikimą su Kelmės rajono restoranų, kavinių, užkandinių įmonių vadovais ir darbuotojais, kurio metu bus aptarti viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo rezultatai ir kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 8 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, galvijų laisvos bandos statuso, ženklinimo ir identifikavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 8 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų bei kiaulių laikymo buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje.

Balandžio 8 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano aptarimo, gyvūnų augintinių ženklinimo aktualijų, privačių veterinarijos gydytojų vykdomos veiklos aktualijų ir einamųjų klausimų aptarimo.

Balandžio 8 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su Plungės r. privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 8 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su saldainių fabrikų UAB „Rūta“, AB „Naujoji Rūta“ technologais dėl Trans riebalų rūgščių kiekio mažinimo gaminamuose maisto produktuose. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Balandžio 8 d. 19 val. VMVT Telšių VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius dalyvaus Telšių rajono Gedrimų kaimo bendruomenės susirinkime dėl UAB „Telšių vandenys“ viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės.

Balandžio 9 d. 9 val. VMVT Telšių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Giedrius Jankauskas dalyvaus Telšių rajono bitininkų draugijos susirinkime, kuris vyks VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) ir skaitys pranešimą tema „Bitynų, bitininkystės produktų, bičių užkrečiamųjų ligų ir bičių laikymo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje reikalavimai“.

2016 m. kovo 23 d.

Teritorinės VMVT

Kovo 29 d. 15 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymo kursai ūkinių gyvūnų laikytojams norintiems ženklinti savo ūkio gyvulius.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymo kursai su gyvūnų gerovės ir biosaugos pagrindais ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti savo ūkio gyvulius.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas Romas Černius dalyvaus Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinėje adresu Klaipėdos g. 6, Pagėgiai, planuojamame surengti posėdyje koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimui, kovai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais Kauno regione.

Kovo 30 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus dalyvaus koordinacinės tarybos institucijų bendradarbiavimui, kovai su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais Kauno regione (Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse) posėdyje, kuris vyks  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinėje, adresu Klaipėdos g. 6, Pagėgiai.

Kovo 30 d. 11 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius Jotainių bendruomenės namuose (Jotainiai, Panevėžio r.) skaitys pranešimą "Afrikinio kiaulių maro situacija ir apsaugos priemonės".

Kovo 30 d. 14.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja seminarą su Šiaulių miesto bei Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojais atsakingais už maisto tvarkymą. Pasitarime bus aptariami aktualūs maisto tvarkymo klausimai, pristatomi nauji teisės aktų pasikeitimai. Pasitarimas vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (adresu Ragainės g. 80, Šiauliai).

Kovo 31 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 31 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r.) organizuojamas pasitarimas su Biržų rajono privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės, kitiems klausimams aptarti.

Kovo 31 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT salėje (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, galvijų laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 31 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, 2016 m. stebėsenos mėginių planavimo, bandų sveikatingumo, ūkinių gyvūnų ir augintinių ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Kovo 31 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus gyvulių savininkams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Kovo 31 d. 15 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su medžioklės klubų/būrelių vadovais „Dėl Afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių“ ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 31 d. 18 val. VMVT Raseinių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika Raseinių miškų urėdijos salėje (Norgėlų k., Raseinių raj.) medžiotojų rengimo kursuose darys pranešimą tema „Veterinariniai reikalavimai medžioklei, užkrečiamosios ir neužkrečiamosios medžiojamųjų gyvūnų ligos“.

Balandžio 1 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, žaliavinio pieno gamybos sanitarija ir higiena ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Priekulės seniūnijos administracijos patalpose, adresu: Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 1 d. 10.30 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus rekonstruotų Skuodo globos namų atidarymo šventėje. 

2016 m. kovo 17 d.

Pavaldžios įstaigos

Kovo 21 – 24 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Nantes (Prancūzija) dalyvauti moliuskų ligų nacionalinių referentinių laboratorijų metiniame susitikime.

Kovo 25 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Vyriausioji patarėja Laura Jazgevičienė dalyvaus Lietuvos mokslo tarybos organizuojamame informaciniame renginyje „Marie Sklodowska-Ciurie RISE veiklos „Horizonte 2020“.
 

Teritorinės VMVT

Kovo 21 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus tema „Vaikų ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių kontrolė. Maitinimo organizavimo aktualijos“, kurie vyks Radvilų g. 6, Radviliškis.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Virgilijus Liepinis ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Regina Slušnienė dalyvaus Šilutės VMVT organizuojamame pasitarime „Prevencinės priemonės geriamojo vandens saugai ir kokybei užtikrinti Šilutės rajone“.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su Šilutės rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos Visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriumi, UAB „Šilutės vandenys“ vadovais ir atsakingais specialistais. Pasaulinei vandens dienai paninėti bei aptarti prevencines priemones geriamojo vandens saugai ir kokybei užtikrinti.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema, „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas. Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose. Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Kovo 22 d. VMVT Marijampolės  VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Aidas Šalčius dalyvaus Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuojamuose tęstiniuose civilinės saugos mokymų kursuose.

Kovo 23 d. Panevėžio rajono savivaldybės salėje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila skaitys pranešimus kiaulių laikytojams seminare “Kiaulių ūkio biologinio saugumo reikalavimai”.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Virgilijus Liepinis ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Regina Slušnienė organizuoja pasitarimą Kretingos rajono savivaldybėje „Geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolės Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje 2015 metų rezultatai“.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus išduodami pažymėjimai.

Kovo 23 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius  dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Kovo 23 d. 12.45 val. VMVT Visagino VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Danutė Kotovienė Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre (Draugystės g. 12, Visaginas) konferencijoje ”Vaikų mitybos organizavimas, maisto kokybės gerinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas švietimo įstaigose” skaitys pranešimą tema “Mityba - sveikatos pagrindas. Vaisiai ir daržovės. Nauda ir visos vaivorykštės spalvos. Į ką turime atkreipti dėmesį žiūrėdami į maisto produktų etiketę”.

Kovo 24 d. 10:30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų 2016 m. kontrolės planų vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir kitų aktualių klausimų.

Kovo 24 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Stoties g. 18, Mažeikiai) organizuoja susitikimą su mokyklų darbuotojais, atsakingais už vaikų maitinimą. Susitikimo metu bus aptarti klausimai "Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo ir supažindinimas su aktualiais teisės aktais.

Kovo 24 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis ir viršininko pavaduotojas Juozas Kvietkus dalyvaus žemdirbių susirinkime, kuris vyks Šiaulių rajono savivaldybės salėje. Susirinkime bus kalbama apie kiaulių deklaravimą, biologinio saugumo priemones, augintinių ženklinimą bei aptarti kiti aktualūs klausimai.

Kovo 24 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai Alvydo Barsteigos ūkyje, adresu Vaikutėnų k., Utenos sen. organizuoja kvalifikacijos egzaminą asmenims, žudantiems kailinius gyvūnus ir dalyvaujantiems jų žudyme.

Kovo 24 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimai. Valgiaraščių rengimo ir derinimo tvarka“.

Kovo 24 d. 15 val. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro salėje (Liepų g. 17, Klaipėda) VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė skaitys pranešimą „Maisto produktų ženklinimas, produktų pasirinkimas“, kuriame dalyvaus Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai.

Kovo 25 d. 9 val. VMVT  Šilalės VMVT (Pietinio Kelio g. 25, Šoliai, Šilalės r. sav.) organizuoja mokymus tema „Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaita, gyvulių užkrečiamųjų ligų prevencija bei kontrolė, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose.” Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Kovo 25 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, adresu Laisvės g. 2, Kalvarija.

Kovo 25 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, žaliavinio pieno gamybos sanitarija ir higiena ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Kretingalės seniūnijos salėje, adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos rajonas.

Kovo 25 d. VMVT Radviliškio VMVT organizuojamas kvalifikacinis egzaminas asmenims atliekantiems kailinių žvėrelių žudymą dujomis laikymo vietose. Egzaminas vyks VMVT Radviliškio VMVT Gedimino g. 63A, Radviliškis.

2016 m. kovo 08 d.

VMVT

Kovo 14–16 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Maskvą (Rusijos Federacija) dalyvauti trečiajame nuolatinių ekspertų susitikime dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos ir Rytų Europos regione.

Kovo 14–17 d. į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame seminare „Baltijos šalių darbo grupės kritinių situacijų valdymo pasirengimas 2016“ vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Sima Slepakovaitė;
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vita Šturmienė;
4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė.

Kovo 15–18 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Vieną (Austrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto saugos ir veterinarinė kontrolė oro uosto pasienio veterinarijos poste“.

Kovo 17 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jarošienė dalyvauja Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės instituto (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) organizuotoje konferencijoje „Genetiškai modifikuoti organizmai. Kodėl?“

Pavaldžios įstaigos

Kovo 14 – 17 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė - Ambrozevičienė vyksta į Rygą (Latvija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamuose mokymuose “Baltijos šalių darbo grupės kritinių situacijų valdymo pasirengimas 2016“.

Kovo 15 – 17 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti 10 – tame darbo grupės susitikime dėl Listeria monocytogenes.

Teritorinės VMVT

Kovo 14 d. 9 val. VMVT Jurbarko VMVT  asmenims, užsiimantiems naminių paukščių prekyba, organizuoja mokymus "Gyvūnų gerovės ir biosaugos reikalavimai vykdant naminių paukščių prekybą vietinėje rinkoje“.

Kovo 14–17 d. į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame seminare „Baltijos šalių darbo grupės kritinių situacijų valdymo pasirengimas 2016“ vyksta:
1. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Danguolė Grigalevičienė;
2. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rita Viskantienė;
3. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Justina Guobužaitė.

Kovo 14 d. 13 val. VMVT Šakių VMVT kartu su UAB "VR Trading" Šakių rajono savivaldybės salėje (adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai) organizuoja mokymus tema „Maisto tvarkymo aktualijos ir naujovės maisto gamybos, prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse“.

Kovo 14 d. 14 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje (Liepų g. 11, Klaipėda.) vyks pasitarimas dėl gyvūnų gerovės Klaipėdos mieste.

VMVT Tauragės VMVT viršininko pavaduotojas – valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Gudžiūnas kartu su Tauragės r. savivaldybės kaimo reikalų skyriaus specialistais dalyvaus susitikimuose su žemdirbiais, kuriuose bus aptarti biosaugos ir kiti svarbiausi veterinarijos srities klausimai:

-Kovo 14 d. 10:30 val. – Lauksargių bendruomenės salėje;
-Kovo 14 d. 13:30 val. – Mažonų seniūnijos salėje;
-Kovo 15 d. 10:30 val. – Skaudvilės seniūnijos salėje;
-Kovo 15 d. 13:00 val. – Batakių kultūros namų salėje;
-Kovo 16 d. 10:30 val. – Sartininkų kultūros namų salėje;
-Kovo 16 d. 13:30 val. – Žygaičių kultūros namų salėje;
-Kovo 17 d. 13:30 val. – Gaurės seniūnijos salėje;
-Kovo 18 d. 10:30 val. –Dauglaukio kultūros namų salėje;
-Kovo 18 d. 13:30 val. – Dapkiškių kultūros namų salėje.

Kovo 15 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja mokymus dėl VMVT direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“ įgyvendinimo, kuriame dalyvaus Elektrėnų savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistai ir seniūnai.

Kovo 15 d. 10 val. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Respublikos g. 34, Panevėžys) VMVT Panevėžio VMVT viršininkas Valdemaras Kontautas dalyvaus seminare-diskusijoje, skirtoje Europos vartotojų dienai paminėti.

Kovo 15 d. 10 val. Jurbarke bus minima vartotojų teisių ir solidarumo diena. Ta proga Jurbarko rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyks konferencija „Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Jurbarko rajono savivaldybėje“, kurioje dalyvaus Jurbarko VMVT pareigūnai. Konferencija vyks adresu: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

Kovo 15 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT salėje (Inturkės g. 53, Molėtai) tarnybos specialistai organizuoja mokymus Molėtų rajono paukščių augintojams "Biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiuose“.

Kovo 15 d. 9-12 val. VMVT Plungės VMVT (Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja atvirų durų dieną, skirtą Europos vartotojų dienai paminėti. Į renginį pakviesti Plungės akademiko A. Jucio pagrindinės mokyklos III ir IV klasių moksleiviai. Dalyviams bus skaitomas pranešimas “Vaisiai ir daržovės. Nauda ir visos vaivorykštės spalvos” bei supažindinti su tarnybos veikla.

Kovo 15 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. 

Kovo 15 d. 13 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės r. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams organizuojami mokymai tema ,,Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, valstybinė pašarų kontrolė bei užkrečiamų ligų prevencija ir kontrolė, kiaulių biosaugos kontrolė, gyvūnų augintinių registravimas ir ženklinimas. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Kovo 15 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios 35a, Palanga) organizuoja pasitarimą su Palangos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos Visuomenės sveikatos centro Palangos skyriaus, UAB „Palangos vandenys“, UAB „Kretingos vandenys“ vadovais ir atsakingais specialistais „Prevencinės priemonės geriamojo vandens saugai ir kokybei užtikrinti“.

Kovo 15 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atsakingiems darbuotojams organizuoja mokymus tema „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimai“.

Kovo 15-16 d. Druskininkų savivaldybės administracija kartu su VMVT Druskininkų VMVT atsakingais specialistais organizuoja susitikimus su kiaulių laikytojais dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos ir biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažuose kiaulininkystės ūkiuose bei dėl kiaulių bandų registravimo ir ženklinimo reikalavimų įgyvendinimo.
Susitikimai vyks:  
2016-03-15:
10.00 val. - Jovaišių kaimo bendruomenės namuose (Seiros g. 24, Jovaišių k., Druskininkų sav.);
13.00 val - Leipalingio laisvalaikio salėje (Alėjos g. 3, Leipalingio mstl., Druskininkų sav.).
2016-03-16:
10.00 val. - Stračiūnų bendruomenės namuose (Žaliamiškio g. 32, Stračiūnų k., Druskininkų sav.);
13.00 val. -  Ricielių bendruomenės namuose (Ežerėlio g. 2, Ricielių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.).

Kovo 15-18 d. VMVT Kalvarijos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus vyksta į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (ES vidaus prekyba gyvais gyvūnais)“.

Kovo 15-18 d. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Valantinas vyksta į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (ES vidaus prekyba gyvais gyvūnais)“.

Kovo 16 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT (Veterinarijos g. 2, Pažagienių k.) organizuoja mokymus dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos” įgyvendinimo, kuriuose dalyvaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atstovai, seniūnai, seniūnijų atsakingi darbuotojai.

Kovo 17 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) vyks pieno supirkėjų atestacija, kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Kovo 17 d. 13 val. VMVT Panevėžio VMVT salėje (Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r.) vyks mokymai. Tema "Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimai ir naujovės". Valgiaraščių sudarymo aktualijos.

Kovo 18 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus Utenos rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“.

Kovo 18 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kvietinių g. 8, Gargždai) kviečia ūkininkus į mokymus dėl ūkinių gyvulių ženklinimo ir registravimo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose.

Kovo 18 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas Algirdas Pocius ir vyriausioji specialistė – maisto produktų inspektorė Dalytė Marcinkevičienė dalyvaus Jurbarko savivaldybėje administracijos organizuojamame pasitarime maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose klausimais.

Kovo 18 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus Utenos rajono ūkinių gyvūnų laikytojams "Biologinio saugumo reikalavimų laikymasis galvijų, avių ir ožkų laikymo vietose“.

2016 m. kovo 02 d.

VMVT

Kovo 6–10 d. VMVT direktorius dr. Jonas Milius vyksta į Tokiją (Japonija) dalyvauti tarptautinėje parodoje FOODEX 2016 ir aptarti jautienos eksporto klausimus bei tolesnius bendradarbiavimo etapus.

Kovo 7–8 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Pumputis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti jungtiniame Veterinarijos ir muitinės tarnybų ekspertų darbo grupės dėl gyvūnų ir gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą posėdyje.

Kovo 7–9 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo, Toksikologinės saugos ir Bendrojo maisto įstatymo skyriaus darbo grupės posėdyje.

Kovo 7–9 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje. 

Kovo 7–9 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vedėja Jurgita Savickaitė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patariamojo forumo 59-ajame susirinkime.

Kovo 7–12 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Genują (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo kontrolė“.

Kovo 9–10 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius, laikinai einantis vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Paulius Bušauskas vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių veterinarijos neatidėliotinų priemonių darbo grupės susitikime.

Kovo 9 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Pavaldžios įstaigos

Kovo 6 – 12 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus biologė Simona Pilevičienė vyksta į Liublianą (Slovėnija) dalyvauti Biologinės įvairovės konvencijos Kartagenos biosaugos protokolo šalių (COP MOP) Centrinės ir Rytų Europos šalių seminare „Gyvų modifikuotų organizmų nustatymas ir identifikavimas“.

Kovo 7 - 11 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Atėnus (Graikija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato, pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“, organizuojamuose mokymuose „Maisto sudėtis ir informacija“.

Kovo 9 – 10 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Hagą (Olandija) dalyvauti Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Europos Komisijos organizuojamame 91-ajame susitikime dėl snukio ir nagų ligos kontrolės.

Teritorinės VMVT

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT Jurbarko rajono savivaldybės salėje organizuoja mokymus dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos” įgyvendinimo, kuriuose dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotojas, seniūnai, žemės ūkio skyriaus, seniūnijų atsakingi darbuotojai.

Kovo 8–11 d. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rūta Bajorūnaitė vyksta į Dezencano del Gardą (Italijos Respubliką) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų gerovė paukštininkystės ūkiuose, kuriuose auginami mėsiniai viščiukai“.

Kovo 8 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pažintinį renginį su Šiaulių “Rasos” progimnazijos moksleiviais “Profesija-veterinaras”. Renginys vyks R. Rimgailos įmonėje, adresu Valančiaus g. 17, Šiauliai.

Kovo 8 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuoja pasitarimą-mokymus Raseinių rajono savivaldybės administracijos  žemės ūkio skyriaus, seniūnijų atsakingiems darbuotojams dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos” įgyvendinimo.

Kovo 8 d. 14 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas". Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą paukštininkystės ūkiams turintiems veterinarinį patvirtinimą "Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų paukštininkystės ūkiams" įgyvendinimo, kviečiami dalyvauti paukštininkystės ūkių vadovai ir aptarnaujantys privatūs veterinarijos gydytojai.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja mokymus Pasvalio rajono savivaldybės  seniūnijų specialistams dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą bei biologinio saugumo priemonių reikalavimų mažuose kiaulininkystės ūkiuose sklaidos.

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą „Žuvininkystės produktų, teikiamų mažais kiekiais vietinei rinkai, veterinarijos reikalavimų aktualijos“, kuriame kviečiami dalyvauti vykdantys pirminę žuvininkystės produktų gamybą bei žuvininkystės produktų tvarkymo įmonių vadovai ir technologai.

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Jurbarko VMVT kartu su UAB „VR Trading“ organizuoja mokymus negyvūninio maisto gamybos, prekybos ir viešojo maitinimo įmonių savininkams, atsakingiems darbuotojams tema „Maisto tvarkymo aktualijos ir naujovės maisto gamybos, prekybos, viešojo maitinimo įmonėse“. Mokymai vyks Jurbarko miesto seniūnijos salėje adresu: Kauno g. 25, Jurbarkas.

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda).

Kovo 9 d. 15 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos” įgyvendinimo.

Kovo 10 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT Ukmergės rajono savivaldybės salėje (Kęstučio a. 3, Ukmergė) organizuoja mokymus dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos” įgyvendinimo, kuriuose dalyvaus  rajono savivaldybės  žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistai, seniūnai, seniūnijų atsakingi darbuotojai.

Kovo 10 d. 10 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptarti aktualūs veterinarinio darbo klausimai.

Kovo 10 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, žaliavinio pieno gamybos sanitarija ir higiena ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Judrėnų kultūros namų salėje, adresu Mokyklos g. 8, Judrėnai, Klaipėdos rajonas.

Kovo 10 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, 2016 m. stebėsenos mėginių planavimo, bandų sveikatingumo, ūkinių gyvūnų ir augintinių ženklinimo ir registravimo, gerovės bei kitais aktualiais klausimais. Bus pravedami mokymai „Afrikinio kiaulių maro kontrolė ir prevencija“. Pasitarimas įvyks Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai).

Kovo 10 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Kovo 10 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) organizuoja susitikimą su medžiotojų klubo „Medeina“ nariais afrikinio kiaulių maro (AKM) ir trichineliozės prevencijos, veterinarinių reikalavimų taikymo medžioklės metu ir užkrečiamųjų ligų stebėsenos klausimais.

Kovo 12 d. 11 val. VMVT Telšių VMVT specialistai Telšių rajono Eigirdžių medžiotojų būrelio susirinkimo metu pristatys  afrikinio kiaulių maro (AKM) ir trichineliozės prevencijos aktualijas, aptars užkrečiamųjų ligų stebėseną  bei veterinarinių  reikalavimų taikymą medžioklės metu.

2016 m. vasario 25 d.

VMVT

Vasario 29 d.–kovo 2 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti metiniame susitikime dėl Europoje naudojamų veterinarinių antimikrobinių medžiagų stebėsenos.

Vasario 29 d.–kovo 5 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė ir VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vita Šturmienė vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimas“.

Kovo 1–3 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Pumputis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų posėdyje.

Pavaldžios įstaigos

Kovo 1 - 3 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarinių vaistų ir biocidų vertinimo skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Loreta Bobrovičiūtė vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros „Kokybiško dokumentų peržiūrėjimo“ darbo grupės posėdyje.

Teritorinės VMVT

Vasario 29 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Vasario 29 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus su seniūnijos atsakingais darbuotojais dėl biosaugos reikalavimų ir informacijos dėl Afrikinio kiaulių maro sklaidos. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (adresu Ragainės g. 80, Šiauliai).

Vasario 29 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT organizuoja pasitarimą su Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriumi, kaimo reikalų skyriumi ir seniūnijų žemės ūkio specialistais dėl informacijos apie afrikinio kiaulių maro sklaidos ir biosaugos reikalavimų įgyvendinimo.

Vasario 29 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT salėje, adresu Valstiečių g. 23, Zarasai, organizuojami mokymai Zarasų rajono savivaldybės atstovams, Zarasų rajono seniūnijų atsakingiems darbuotojams ,,Dėl informacijos apie Afrikinį kiaulių marą sklaidos”.

Vasario 29 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virginijus Gailius ir viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Žulpa dalyvaus Plungės rajono savivaldybės (Vytauto g. 12) administracijos direktoriaus organizuojamame pasitarime su Plungės rajono seniūnijų seniūnais. Pasitarime bus aptariamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. Sprendimo Nr. B1-126 “Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos” įgyvendinimas. 

Vasario  29 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą  su Skuodo r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja,  bendrojo ugdymo mokyklų vadovais, atsakingais darbuotojais  bei tėvų organizacijų atstovais, vaikų socialinių globos įstaigų vadovais, VšĮ „Kretingos maistas“ vadovu ir atsakingais asmenimis tema „Aktualūs moksleivių maitinimo organizavimo klausimai“.

Vasario 29 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus Druskininkų savivaldybės žemės ūkio srities kontrolę vykdantiems specialistams dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų taikymo mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Vasario 29 d.–kovo 4 d.  VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė vyksta į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (sausumos gyvūnai)“.

Vasario 29 d.–kovo 4 d.  VMVT Marijampolės VMVT vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius Saulius Perlis vyksta į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (sausumos gyvūnai)“.

Kovo 1 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 1 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) organizuoja pasitarimą-mokymus Telšių rajono savivaldybės administracijos (žemės ūkio skyriaus, seniūnijų) atsakingiems darbuotojams dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos” įgyvendinimo.

Kovo 1 d. 11 val. VMVT Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos salėje įvyks Panevėžio rajono privačių veterinarijos gydytojų pasitarimas tema "Afrikinio kiaulių maro situacija Panevėžio rajone ir Lietuvoje".

Kovo 1 d. 11 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen. Vilkaviškio r.sav.) organizuoja mokymus Vilkaviškio rajono savivaldybės atsakingiems darbuotojams, tema „Dėl 2016 m. vasario 12 d. Sprendimo Nr.B1-126 vykdymo“.

Kovo 1 d. 11 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja mokymus Kupiškio rajono savivaldybės administracijos atsakingiems darbuotojams, seniūnijų specialistams dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą bei biologinio saugumo priemonių reikalavimus mažuose kiaulininkystės ūkiuose sklaidos.

Kovo 1 d. 13 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja mokymus rajono seniūnijų atsakingiems asmenims dėl VMVT direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendino Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“ vykdymo.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas - valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus Marijampolės savivaldybės žemdirbių susirinkime (Vytauto g. 17, Marijampolė) “Dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių vykdymo, biosaugos reikalavimų užtikrinimo kiaulių ūkiuose ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimų vykdymo Marijampolės savivaldybėje”.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT viršininkas V. Bružas dalyvaus pasitarime su Pasvalio r. savivaldybės administracijos vadovais ir  seniūnais  dėl informacijos apie afrikinio kiaulių maro sklaidos ir biosaugos reikalavimų įgyvendinimo.Pasitarimas vyks savivaldybės salėje.

Kovo 2 d. 13 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo klausimais“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Kovo 3 d. 10 val. Kazlų Rūdos savivaldybės salėje ( Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) vyksiančiame žemdirbių susirinkime VMVT Kazlų Rūdos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja Gerda Budrevičienė skaitys pranešimą tema: „Biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose“.

Kovo 3 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, 2016 m. stebėsenos mėginių planavimo, bandų sveikatingumo, ūkinių gyvūnų ir augintinių ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Kovo 3 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT organizuoja mokymus už žemės ūkio srities kontrolę atsakingiems savivaldybės administracijos darbuotojams dėl informacijos apie AKM sklaidos mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Kovo 4 d. 9 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen., Širvintų r.) organizuoja mokymus Širvintų rajono savivaldybės administracijos atsakingiems darbuotojams, seniūnijų specialistams dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą bei biologinio saugumo priemonių reikalavimų mažuose kiaulininkystės ūkiuose sklaidos.

Kovo 4 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo , gyvūnų gerovės ir  kitais aktualiais klausimais.

Kovo 4 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, žaliavinio pieno gamybos sanitarijos ir higienos ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Endriejavo seniūnijos salėje, adresu: Minijos g. 3, Endriejavas , Klaipėdos rajonas.

Kovo 4 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais veterinarinio darbo klausimais.

Kovo 4 d. 10 val. VMVT Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ves mokymus Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, mažojoje salėje, už žemės ūkio srities kontrolę atsakingiems savivaldybių administracijų darbuotojams vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus- valstybės lygio ekstremalios sutuacijos valstybės operacijų vadovo, 2016 m. vasario 12 d, Nr. B1-126, sprendimu “Dėl informacijos apie Afrikinį kiaulių marą sklaidos”.

Kovo  4 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys Skuodo meno mokykloje rajono 5-12 klasių moksleiviams skaitys pranešimą tema „Apie geriamojo vandens reikšmę“ Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, organizuojamame šalies moksleivių plakatų konkurse „Vanduo: vartok ir saugok!“ 

 

2016 m. vasario 18 d.

Vasario 22–24 d. VMVT direktorius Dr. Jonas Milius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Vasario 22–26 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Spermos, kiaušialąsčių ir embrionų valstybinė kontrolė“.

Vasario 25–26 d. VMVT direktorius Dr. Jonas Milius vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos sveikatos ir maisto saugos komisaro Vytenio Andriukaičio ir aukščiausių pareigūnų organizuojamame susitikime dėl mokslinio bendradarbiavimo afrikinio kiaulių maro klausimais.

Vasario 25–26 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos sveikatos ir maisto saugos komisaro Vytenio Andriukaičio ir aukščiausių pareigūnų organizuojamame susitikime dėl mokslinio bendradarbiavimo afrikinio kiaulių maro klausimais.

Pavaldžios įstaigos

Vasario 22 – 25 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Parmą Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Veterinarinių vaistų liekanų duomenų rinkimo darbo grupės techniniame susitikime.

Vasario 22 - 26 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Taliną (Estija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Rizikos aplinkai vertinimas“.

Teritorinės VMVT

Vasario 22 d. 10 val. Mažeikių rajono savivaldybėje, adresu Laisvės g. 8, Mažeikiai, Mažeikių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmantas Stumbra dalyvaus pasitarime su Mažeikių rajono savivaldybės atstovais, Mažeikių rajono seniūnais ir atsakingais darbuotojais dėl informacijos apie Afrikinį marą sklaidos.

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius dalyvaus Šilalės rajono Savivaldybės  administracijos organizuojamuose mobilizacijos mokymuose (Basanavičiaus g. 2, Šilalė).

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT Jono Menco naminių paukščių auginimo ūkyje Jurbarko r., Smalininkų sen., Vidkiemio k. organizuoja mokymus darbuotojams gyvūnų gerovės ir biosaugos klausimais.

Vasario 22 d. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojamas medžiotojų būrelių pasitarimas „Biosaugos reikalavimai pirminio žvėrių apdorojimo aikštelėse, neatidėliotinų priemonių taikymas".

Vasario 22 d. 14 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) vyks pratybos Raseinių VMVT darbuotojams ir UULKC nariams dėl veiksmų, pasireiškus gyvūnų užkrečiamųjų ligų įtarimams ar protrūkiams.

Vasario 23 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams norintiems savarankiškai ženklinti ir registruoti savo ūkinius gyvūnus.

Vasario 23 d. 9 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks pieno supirkėjų atestacija, kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Vasario 23 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, tema “Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas, ženklinimas, apskaita ir kiaulių biosaugos reikalavimai”.

Vasario 23 d. 13 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas -valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus ir viršininko pavaduotojas - valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus Marijampolės savivaldybės posėdyje (Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) “Dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių vykdymo ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimų vykdymo Marijampolės savivaldybėje”.

Vasario 23 d. 13:30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymus.

Vasario 23 d. 16 val. VMVT Pakruojo VMVT viršininkė V.Svečiulienė ir vyr. vet. gydytoja inspektorė R.Libonienė Linkuvos seniūnijoje (Vienybės a.8, Linkuva) susitiks su seniūnijos kiaulių laikytojais kiaulių biosaugos klausimais.

Vasario 24 d. 10 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo klausimais“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Vasario 24 d. 10:30 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja susitikimą su pieno supirkėjais pieno kokybės kontrolės, superkamo pieno mėginių ėmimo, ūkinių gyvūnų gerovės, augintinių ženklinimo, pašarų saugos ir kitais aktualiais klausimais. Susitikimas įvyks Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai).

Vasario 24 d. 13 val. VMVT Jurbarko VMVT maisto produktų inspektoriai dalyvaus VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro kartu su Jurbarko rajono verslininkų organizacija organizuojamame susitikime su VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ dėl įsigaliojusios vienkartinių pakuočių užstato sistemos. Susitikimas vyks Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 120A.

Vasario 24 d. 16 val. VMVT Jurbarko VMVT, adresu Muitinės g. 3A, Jurbarko m. organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais ir LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jurbarko rajono agentūra, Jurbarko miškų urėdijos atstovais šernų apskaitos LR teritorijoje, privalomojo nurodymo vykdyti šernų populiacijos reguliavimą ir AKM biosaugos klausimais.

Vasario 25 d. 10 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) įvyks mokymai, tema „Sprendimo įgyvendinimas dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“. Dalyvaus Jonavos rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Marčiukaitis, Jonavos rajono savivaldybės darbuotojai, atsakingi už žemės ūkio srities kontrolę, Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai.

Vasario  25 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3, Lazdijai) organizuoja mokymus Lazdijų rajono savivaldybės, seniūnijų atsakingiems darbuotojams, tema „Dėl 2016 m. vasario 12 d. Sprendimo Nr.B1-126 vykdymo“.

Vasario  25 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Vasario 25 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino 63A, Radviliškis) organizuoja mokymus Radviliškio rajono savivaldybės, seniūnijų atsakingiems darbuotojams, tema „Dėl 2016 m. vasario 12 d. Sprendimo Nr.B1-126 vykdymo“.

Vasario 25 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininke, medžiotojų klubų vadovais, jų atstovais, Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos, agentūros darbuotojais, urėdijos specialistais ir privačiais veterinarijos gydytojais „Dėl afrikinio kiaulių maro, 2016 m. stebėsenos plano, mėginių paėmimo, šernų populiacijos reguliavimo, šernų apskaitos LR ir kitais aktualiais klausimais".

Vasario 25 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1) organizuoja pasitarimą/mokymus su Plungės rajono savivaldybės administracijos (žemės ūkio skyriaus, seniūnijų) atsakingais darbuotojais dėl VMVT direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 “Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių maro sklaidos” įgyvendinimo. Į pasitarimą pakviesti žiniasklaidos atstovai.

Vasario 25 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja mokymus vadovaujantis VMVT direktoriaus–valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“. Kviečiami Šilutės rajono savivaldybės administracijos specialistai atsakingi už žemės ūkio srities priežiūrą.

Vasario 25 d. 14 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą/mokymus turgavietės prekiautojams “Gyvūninio maisto sauga ir kokybė, kiti aktualūs klausimai”. Kviečiami dalyvauti turgavietės administracijos atsakingi asmenys, prekiautojai šviežia mėsa ir mėsos gaminiais.

Vasario 25 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja pasitarimą su Tauragės r. savivaldybės kaimo reikalų skyriumi ir seniūnijų žemės ūkio specialistais dėl informacijos apie afrikinio kiaulių maro sklaidos ir biosaugos reikalavimų įgyvendinimo.

Vasario 25 d. 15 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno 100 a, Marijampolė) vyks mokymai Marijampolės savivaldybės administracijos žemės ūkio srities kontrolę vykdantiems atsakingiems specialistams dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos mažuose iki 10 kiaulių kiaulininkystės ūkiuose, pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus –Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126  2.2 punktą.

Vasario 25 d. 16 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus Gyvūnų globos namų darbuotojams, savanoriams, gyvūnų globėjams tema „Augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimai“.

Vasario 26 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, žaliavinio pieno gamybos sanitarija ir higiena ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Dovilų seniūnijos salėje, adresu: Minijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos rajonas.

Vasario 26 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Kretingos rajono savivaldybės salėje, adresu Savanorių g. 29a, Kretinga) organizuoja pasitarimą su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos specialistais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“ įgyvendinimo.

Vasario 26 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja mokymus Rietavo savivaldybės administracijos žemės ūkio srities kontrolę vykdantiems atsakingiems specialistams dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos.

Vasario 26 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT salėje organizuojami mokymai gyvulių laikytojams apie ūkinių gyvūnų registravimą ir ženklinimą.

Vasario 26 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT organizuojami mokymai atsakingiems už žemės ūkio srities kontrolę Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojams.

Vasario  26 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus Skuodo rajono savivaldybės atsakingiems darbuotojams, tema „Dėl 2016 m. vasario 12 d. Sprendimo Nr.B1-126 vykdymo“.

Vasario 26 d. 13 val. VMVT Akmenės VMVT organizuoja mokymus "Dėl biosaugos reikalavimų taikymo mažuose kiaulininkystės ūkiuose bei kiaulių registravimo ir ženklinimo už žemės ūkio srities kontrolę atsakingiems Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojams". Mokymai vyks Akmenės rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus patalpose, adresu L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Vasario 26 d. 13 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Klaipėdos rajono savivaldybės salėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai) organizuoja pasitarimą su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos specialistais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. B1-126 „Dėl informacijos apie afrikinį kiaulių marą sklaidos“ įgyvendinimo.

Vasario 26 d.13 val. Pakruojo rajono savivaldybėje (Kęstučio g. 4, Pakruojis) VMVT Pakruojo VMVT viršininkė V.Svečiulienė dalyvaus rajono savivaldybės valstybės tarnautojų veiklos vertinimo komisijoje.

Vasario 26 d. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus rajono pieno gamintojams tema „Pieno kokybė ir kontrolė, mastitų profilaktika“. Mokymuose dalyvaus Josifo Taco melžimo centro ir Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyriaus lektoriai. Mokymai vyks Šiaulėnų bendruomenės salėje, adresu Tiškaus g. 2, Šiaulėnai.

Vasario 26 d. 16 val. VMVT Pakruojo VMVT vyr.vet. gydytojas K.Valentinavičius susitiks su Pakruojo rajono savivaldybės, Žeimelio seniūnijos (E.Leijerio al.1) kiaulių laikytojais. Susitikimo metu bus aptarti kiaulių ūkių biosaugos klausimai.

Vasario 26 d. 16 val. VMVT Širvintų VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Leonardas Šmaukšta skaitys pranešimą ataskaitiniame medžiotojų susirinkime AKM, biosaugos reikalavimų, žvėrienos apdorojimo aikštelių reikalavimų, šernų apskaitos klausimais ir kt.

Vasario 27-28 d. VMVT Šalčininkų VMVT pareigūnai kartu su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūros ir Šalčininkų rajono miškų urėdijos atstovais vykdys šernų apskaitą Rudninkų, Dainavos, Valkininkų, Visinčios ir Girios miškų urėdijų teritorijose.

 

2016 m. vasario 12 d.

VMVT

Vasario 14–15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježi Šubelko vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Ekspertų darbo grupės dėl šalutinių gyvūninių produktų sveikatos taisyklių posėdyje.

Vasario 15–17 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Aplinkos  generalinio direktorato Ekspertų darbo grupėje dėl direktyvos 2010/63/EB dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos. 

Vasario 15–19 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Sima Slepakovaitė vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos higiena (negyvūninis maistas)“.

Vasario 17–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo skyriaus darbo grupės posėdyje.

Vasario 18–19 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato organizuojamame techniniame seminare dėl importuojamų ekologiškų produktų elektroninio sertifikavimo.

Pavaldžios įstaigos

Vasario 16 – 18 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti 83-iame Europos vaistų agentūrų vadovų (HMA) susitikime.

Vasario 17 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuojamame Tarpinstituciniame posėdyje dėl kontrolės priemonių taikymo produktams iš pluoštinių kanapių.

Vasario 18 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Pirantaitė dalyvaus Viešųjų pirkimų tarnybos organizuojamame seminare „Nepatikimų tiekėjų sąrašas: įgyvendinimas ir praktika“.

Vasario 18 dieną Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks mokymai tema „Maisto produktų, pašarų bei jų žaliavų tyrimų rezultatų vertinimas ir išvadų formavimas“. Mokymuose dalyvaus NMVRVI teritorinių skyrių specialistai.

Teritorinės VMVT

Vasario 15 d. 12 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susirinkimą su Šešuolių seniūnijos pieno ūkių ūkininkais dėl superkamo pieno kokybės ir pieno supirkimo reikalavimų, užkrečiamųjų ligų kontrolės ir  biologinio saugumo priemonių galvijų ūkiuose vykdymo. Susirinkimas vyks Liaušių kultūros namų salėje, Liepų g. 2, Liaušių k., Šešuolių sen., Ukmergės raj. sav.

Vasario 16–19 d. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mindaugas Kašinskas vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Šalutiniai gyvūniniai produktai“. 

Vasario 16–19 d. VMVT Vilkaviškio VMVT tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Šalutiniai gyvūniniai produktai“.

Vasario 16–20 d. VMVT Marijampolės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Aidas Šalčius vyksta į Malagą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Šunų ir kačių judėjimas“. 

Vasario 17 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susirinkimą su mėsos perdirbėjais, tema „Dėl vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiamų mėsos gaminių veterinarijos reikalavimų“. Renginys vyks Sodų g. 15, Ukmergė.

Vasario 18 d. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas dalyvaus pasitarime Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kaišiadorių skyriuje (J. Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) Afrikinio kiaulių maro, mėginių paėmimo ir žvėrių apskaitos klausimais.

Vasario 18 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT organizuoja mokymus atsakingiems prekybos įmonių atstovams, tema "Higienos reikalavimai panaudotos taros supirkimui. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo reikalavimai. Dažniausiai nustatomi pažeidimai prekybos įmonėse."

Vasario 18 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT esančiose patalpose, adresu Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Viekšnių g. 26 organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, aptarnaujantiems rajono žemės ūkio veiklą vykdančius ūkio subjektus sekančiomis temomis: „Pieno supirkimo atnaujinimas“, „Biosaugos reikalavimų įgyvendinimu ūkinių gyvūnų laikymo vietose“, „2016 m. stebėsenos mėginių planavimas ir mėginių paėmimo reikalavimai, bandų sveikatingumas ir darbas su VIVS“, „Gerovės reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose“ ir „Ūkinių gyvūnų ir augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimai“.

Vasario 18 d. VMVT Marijampolės VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Kristina Kučinskaitė skaitys pranešimą Marijampolės Visuomenės sveikatos biure tema “Vaikų ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių kontrolė. Valgiaraščių derinimo tvarka. Maitinimo organizavimo ugdymo įstaigose aktualijos”.

Vasario 18 d. VMVT Kalvarijos VMVT pareigūnai su Marijampolės regiono aplinkos apsaugos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnais vykdys reidus dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių ir medžiotojų biosaugos reikalavimų vykdymo.

Vasario 18 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) Telšių rajono mėsinių atsakingiems darbuotojams organizuoja mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklių taikymas mėsinėse“.

Vasario 19 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Klaipėdos rajono Dauparų bendruomenės namuose, adresu: Kaštonų g. 4, Dauparai, Klaipėdos rajonas.

Vasario 19 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT, adresu Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Viekšnių g. 26 organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais ir LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūra šernų apskaitos LR teritorijoje ir privalomojo nurodymo vykdyti šernų populiacijos reguliavimą klausimais.

Vasario 19 d. 12 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susirinkimą su pieno supirkėjais, superkančiais pieną Ukmergės rajone aktualiais pieno supirkimo ir pieno kokybės klausimais. Renginys vyks Sodų g.15, Ukmergė.

Vasario 19 d. (penktadienį) 13 val. VMVT Trakų maisto ir veterinarijos tarnybos salėje, trečiajame aukšte rengiamas seminaras - pasitarimas su medžiotojais ir visais tais, kurie susiję su laukine fauna, afrikiniu kiaulių maru (AKM), pasiutlige. Seminaro-pasitarimo metu kalbėsime apie šernų, lapių, usūrinių šunų gaišenų suradimą ir apmokėjimo tvarką, poskerdiminį skerdenų vertinimą, mėginių paėmimą. Renginyje dalyvaus Trakų Aplinkos apsaugos agentūros atstovas. Galite iš anksto pateikti pasiūlymus ir pastebėjimus, klausimus dėl žvėrių apskaitos ir kt. Vaidui Jonušaičiui, tel. 8 528 53802, el. p. vjonusaitis@vet.lt. Visų klubų, būrelių vadovų ar atstovų, prašome dalyvauti.

Vasario 19 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT viršininkas Darius Kazulėnas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius Romualdas Kryžiokas dalyvaus pasitarime su VĮ Zarasų miškų urėdijos darbuotojais, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Zarasų rajono agentūros darbuotojais, Zarasų medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininku, medžiotojų būrelių vadovais dėl laukinių gyvūnų apskaitos. Pasitarimas įvyks VĮ Zarasų miškų urėdijos patalpose (Smėlynės g. 11, Zarasai).

Vasario 19 d. 15 val. VMVT Molėtų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Diana Kaselienė dalyvaus pasitarime su Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūros darbuotojais, Molėtų medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininku, medžiotojų būrelių vadovais dėl šernų apskaitos. Pasitarimas įvyks Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos, Molėtų skyriaus patalpose (Vilniaus g. 42, 33101 Molėtai).

2016 m. vasario 04 d.

VMVT

Vasario 7–8 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vilma Pušinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ekspertų darbo grupės dėl bendro Reglamento (EB) 882/2004 taikymo (dėl maisto ir rūkymo kvapiųjų medžiagų) posėdyje.

Vasario 8–9 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, laikinai einanti vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės dėl pasiutligės likvidavimo veiklos koordinavimo prie rytinės Europos Sąjungos sienos posėdyje.

Vasario 9–11 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti aukšto lygio pareigūnų konferencijoje dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms.

Vasario 9–12 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aušra Leščinskaitė-Petrauskienė vyksta į Krokuvą (Lenkijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Zoonozių kontrolė ir antimikrobinio atsparumo stebėsena maisto grandinėje“.

Pavaldžios įstaigos

Vasario 9 – 12 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos Patariamojo forumo 26 - ajame susirinkime.

Vasario 11 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Deivydas Čepononis dalyvaus Viešųjų pirkimų tarnybos seminare „Nepatikimų tiekėjų sąrašas: įgyvendinimas ir praktika“.

Vasario 18 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Pirantaitė dalyvaus Viešųjų pirkimų tarnybos seminare „Nepatikimų tiekėjų sąrašas: įgyvendinimas ir praktika“.

Teritorinės VMVT

Vasario 9 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT organizuojami mokymai privatiems veterinarijos gydytojams „Gyvūnų sveikatingumo aktualijos“.

Vasario 9 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Roberta Uldukienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Osvaldas Zabarskas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 1 a. salėje (Respublikos g. 94, Rokiškis) skaitys pranešimus mokymuose „Mėsos, pieno, duonos, konditerijos gaminių gamybos ir prekybos privalomi reikalavimai“.

Vasario 9 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2016 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano supažindinimo ir individualių užduočių paskirstymo bei kitais aktualiais veiklos klausimais.

Vasario 9 d. 13 val. VMVT Molėtų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis dalyvaus susitikime su Molėtų rajono seniūnais, kuris vyks Molėtų rajono savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai). Bus aptarta  gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių įgyvendinimo reikalavimai, biosaugos reikalavimų įgyvendinimas kiaulininkystės ūkiuose, afrikinio kiaulių maro situacija ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 10 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius dalyvaus Kretingos rajono Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Savanorių g. 29A, Kretinga).

Vasario 10 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai tema "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas".

Vasario 10 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) organizuoja mokymus Telšių rajono ūkinių gyvūnų laikytojams temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas. Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose. Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Vasario 10 d. 11 val. Pagėgių PVP (poskyris) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija, užkrečiamų ligų planas 2016 m., biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis.

Vasario 11 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Jame bus aptartas gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas bei AKM situacija, darbai oficialiai BRC, EGL, TBC neužkrėstos šalies statusams palaikyti; gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimų įgyvendinimas rajone, kiti aktualūs klausimai.

Vasario 11 d. 11 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais 2015 metų valstybinės maisto ir veterinarijos kontrolės rezultatų aptarimo, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, užkrečiamų ligų kontrolės planavimo 2016 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

Vasario 11 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios g. 35a, Palanga) organizuoja Palangos miesto privačių veterinarijos gydytojų pasitarimą gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Vasario 11 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Vasario 11 d. 16 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius l.e. viršininko pavaduotojo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Juozas Kvietkus dalyvaus susitikime su medžiotojais, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojais. Susitikimo metu bus aptariami biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo klausimai. Susitikimas vyks Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijoje, adresu Basanavičiaus g. 41, Šiauliai.

Vasario 11 d. 17 val. VMVT Pasvalio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas V.Bružas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė R.Grinienė dalyvaus pasitarime su rajono medžiotojų būrelių atstovais. Bus aptariama veterinarinių reikalavimų laikymasis medžioklės metu, sumedžiotų žvėrių ŠGP tvarkymo reikalavimai, sumedžiotų gyvūnų mėginių paėmimo 2016 m. planas. Pasitarimas vyks Pasvalio medžiotojų draugijos salėje, Panevėžio 68 A, Pasvalys.  

Vasario 12 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Agluonėnų seniūnijos salėje, adresu: Priekulės g. 3, Agluonėnai, Klaipėdos rajonas.

Vasario 12 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1) organizuoja pasitarimą su rajono kiaulių laikytojais biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo klausimais.

 

2016 m. sausio 27 d.

VMVT

Vasario 1–5 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vilija Galdikienė vyksta į Atėnus (Graikijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto sudėtis ir informacija“.

Vasario 2 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Algis Dranseika kaip organizacinio komiteto narys dalyvaus Tradicinių Respublikinių ristūnų žirgų lenktynių "Sartai 2016" organizacinio komiteto posėdyje, kuris įvyks Dusetų kultūros centro patalpose (Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų r.).

Vasario 2–5 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, laikinai einanti vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Kristina Stakytė vyksta į Barseloną (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Galvijų, kiaulių, avių ir ožkų gerovė skerdimo vietose“.

Vasario 3–4 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Aurelija Drumstienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės toksikologinės saugos ir bendrojo maisto įstatymo skyriaus posėdyje.

Vasario 3–5 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje. 

Vasario 4–5 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja Jurgita Bakasėnienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Darbo grupės dėl reglamento (EB) Nr. 669/2009 (reglamento (EB) Nr. 882/2004 15 straipsnio 5 punkto įgyvendinimo priemonės) posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 2 - 5 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Upsalą (Švedija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos Campylobacter organizuojamuose praktiniuose mokymuose tema “Campylobacter skaičiavimas ir identifikavimas paukštienoje”.

Vasario 4 dieną Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks seminaras tema ”Gyvūnų užkrečiamų ligų epizootinė situacija ir kontrolė Lietuvoje. Serologinės diagnostikos naujovės“.

 

Teritorinės VMVT

Vasario 1 d. 14 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virginijus Gailius ir viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Žulpa Plungės rajono savivaldybės (Vytauto g. 12) tarybos Kaimo reikalų komiteto posėdyje skaitys pranešimus dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių įgyvendinimo bei biosaugos reikalavimų įgyvendinimą kiaulininkystės ūkiuose dėl afrikinio kiaulių maro, atsakys į KRK narių klausimus.

Vasario 1 d. 14 val. VMVT Joniškio valstybinės maisto ir veterinarijos pareigūnai Joniškio rajono savivaldybėje (Livonijos g. 4, Joniškis) skaitys pranešimą apie gyvūnų sveikatingumą ir ženklinimą, dalyvaus susitikime su rajono seniūnais ir savivaldybės administracija.

Vasario  1 d. 11 val. VMVT Panevėžio  VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais 2015 metų valstybinės maisto ir veterinarijos kontrolės rezultatų aptarimo, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, užkrečiamų ligų kontrolės planavimo 2016 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

Vasario 1 d. 13 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose, 2016 m. stebėsenos mėginių planavimo, bandų sveikatingumo, ūkinių gyvūnų ir augintinių ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Vasario 1 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos gegužės 28 d. sprendimu Nr. 137 posėdyje.

Vasario 2 d. 11 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios g. 35a, Palanga) organizuoja pasitarimą su žvejais dėl prekybos žuvimi renginio „Palangos stinta 2016“ metu.

Vasario 2 d. 11 val.  VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja  Kretingos rajono privačių veterinarijos gydytojų pasitarimą gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės 2016 metams plano vykdymo, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Vasario 2 d. 15 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1) vyriausiosios specialistės–maisto produktų inspektorės Lidija Ordienė ir Asta Žutautienė organizuoja mokymus tema „Vaikų maitinimo organizavimas. Teisės aktų pakeitimai“, darželių, socialinės globos, mokyklų-darželių vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims dėl maitinimo organizavimo vaikų ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimų ir naujovių.

Vasario 2 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Kiemelių k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais 2015 metų valstybinės maisto ir veterinarijos kontrolės rezultatų aptarimo, užkrečiamų ligų kontrolės planavimo 2016 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo klausimais, ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais, taip pat gyvūnų augintinių gerovės, ženklinimo ir registravimo bei licencijavimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais.

Vasario 2 d. 10 val. Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose, kiti aktualūs klausimai. Vyks mokymai „Darbas VIVS programoje. Pakeitimai“.

Vasario 2–5 d. VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Birutė Butkienė vyksta į Barseloną (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Galvijų, kiaulių, avių ir ožkų gerovė skerdimo vietose“.

Vasario 3 d. 10 val. Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja mokymus UAB „Biomaistas“ atsakingiems darbuotojams tema „Valstybinė mėsos produktų kontrolė: gamybos reikalavimai,  ženklinimas, tiekimo rinkai mažais kiekiais reikalavimai“.

Vasario 3 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Edmundas Ciparis dalyvaus Šilutės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje „Dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, civilinės saugos pajėgų, seniūnijų ir gyventojų veiksmų ruošiantis 2016 m. potvyniui“, kuris vyks Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

Vasario 3 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2016 m. užkrečiamųjų ligų plano, veiklų planavimo sveikos bandos statuso palaikymui bei kitais aktualiais veterinarinio darbo klausimais.

Vasario 3 d. VMVT Kalvarijos VMVT pareigūnai su Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Kalvarijos agentūros pareigūnais vykdys reidus dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių ir medžiotojų biosaugos reikalavimų vykdymo.

Vasario 3  d. 11 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) organizuoja mokymus ūkinių gyvulių laikytojams, tema  „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas, ženklinimas  ir apskaitos reikalavimai“.

Vasario 3 d. 14 val. VMVT Molėtų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis dalyvaus Molėtų raj. sav. mero susitikime-vaizdo konferencijoje su miesto bei rajono gyventojais. Konferencija vyks Molėtų rajono savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai).

Vasario 4 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais 2015 metų valstybinės maisto ir veterinarijos kontrolės rezultatų aptarimo, užkrečiamų ligų kontrolės planavimo 2016 metais, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo klausimais.

Vasario 5 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT salėje (Inturkės g. 53, Molėtai) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, užkrečiamųjų ligų kontrolės planavimo 2016 metais ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 5 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų sveikatingumo, ženklinimo, gerovės ir sanitarijos klausimais.

Vasario 5 d. 11 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja stalo pratybas VMVT darbuotojams, ULKC nariams ir privatiems veterinarijos gydytojams. Pratybų tema: neatidėliotinos priemonės pasireiškus ypač pavojingoms gyvūnų užkrečiamoms ligoms.

Vasario 5-6 d. VMVT Zarasų VMVT specialistai atliks inspekciją ir dopingo kontrolę tradicinėse respublikinėse ristūnų žirgų lenktynėse „Sartai 2016“.

Vasario 5-6 d. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai dalyvaus Valstybinės komisijos veterinarinės kontrolės reikalavimų laikymosi kontrolei vykdyti darbe Tradicinių respublikinių ristūnų žirgų lenktynių „Sartai 2016“ metu.

2016 m. sausio 21 d.

VMVT

Sausio 25–26 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo skyriaus darbo grupės posėdyje.

Sausio 26 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 15, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Sausio 26 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Algis Dranseika kaip organizacinio komiteto narys dalyvaus Tradicinių Respublikinių ristūnų žirgų lenktynių "Sartai 2016" organizacinio komiteto posėdyje, kuris įvyks Dusetų kultūros centro patalpose (Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų r.).

Pavaldžios įstaigos

Sausio 25 – 27 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarinių vaistų ir biocidų vertinimo skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Rasa Judickienė išvyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros farmakologinio budrumo darbo grupės posėdyje.

Teritorinės VMVT

Sausio 24–27 d. VMVT Klaipėdos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Diana Turauskienė vyksta į Murmanską (Rusijos Federacija) atlikti AB „Limarko laivininkystės kompanija“ transportinio refrižeratoriaus „Capella“ patikrinimą.

Sausio 25 d. 12 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus UAB „Mogemas“ darbuotojams tema „RVASVT būtinosios programos ir jų vykdymas“.

Sausio 25 d. 15 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja seminarą tema „Maisto higiena, sauga, kokybė, atsekamumas vykdant mažmeninę prekybą iš autoparduotuvių. Seminaras vyks Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai).

Sausio 26 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais 2015 metų valstybinės maisto ir veterinarijos kontrolės rezultatų aptarimo, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, užkrečiamų ligų kontrolės planavimo 2016 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo, pieno kokybės, gyvūnų gerovės ir registravimo klausimais.

Sausio 26 d. 10 val. VMVT Šilutės valstybinė maisto ir veterinarijos  tarnyba  kartu su savivaldybės administracija organizuoja renginį “GARDŽIAUSIO ŠILUTĖS KRAŠTO ŠAKOČIO RINKIMAI“. Renginio vienas iš etapų - degustacija vyks H.Šojaus dvare  (Šilutė, Lietuvininkų g. 4). Renginyje dalyvauja visi Šilutės rajono šakočių gamintojai.

Sausio 26 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams norintiems savarankiškai ženklinti ir registruoti savo ūkinius gyvūnus.

Sausio 26 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT lankysis Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos mokiniai ir bus supažindinami su tarnybos veikla ir vykdomomis funkcijomis.

Sausio 26 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Adomavičius dalyvaus Ekstremalių situacijų komisijos (ESK) posėdyje. Posėdžio metu vyks Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės ir Švenčionių rajono savivaldybės (kuriai atstovaus ESK) pratybos. Pratybų tema: pasirengti bendriems veiksmams Nepaprastosios ar Karo padėties metu.

Sausio 26 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (adresu Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojamas susitikimas su pieno ūkių atstovais gaminančiais pieną, pieno produktus ir parduodančiais tiesiogiai vartotojams, kurio metu bus aptarti higienos ir savikontrolės reikalavimai bei jų įgyvendinimo būdai.

Sausio 27 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius  dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, pateiks informaciją apie afrikinio kiaulių maro situaciją šalyje.

Sausio 27 d. 15.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė dalyvaus Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje, kuris įvyks Šiaulių Visuomenės sveikatos biure (Varpo g. 9, Šiauliai).

Sausio 27–30 d. VMVT Tauragės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Patašius vyksta į Bialovežą (Lenkijos Respublika) dalyvauti Baltijos šalių ir Lenkijos vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų susitikime.

Sausio 28 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r.) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo bei kitiems klausimams aptarti.

Sausio 28 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus Telšių rajono negyvūninio maisto gamybos įmonių atsakingiems darbuotojams tema „Negyvūninės kilmės maisto produktų kokybės ir saugos kontrolė bei valdymas“. 

Sausio 28 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3 Lazdijai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės plano 2016 m. vykdymo, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo ir kitais aktualiais klausimais.

Sausio 28 d. VMVT Marijampolės VMVT pareigūnai su Marijampolės regiono aplinkos apsaugos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnais vykdys reidus dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių ir medžiotojų biosaugos reikalavimų vykdymo.

Sausio 28 d. 15 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir vaikų socialinės globos įstaigų atsakingiems darbuotojams tema „Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai ir jų įgyvendinimas“.

Sausio 28 d. 14 val. VMVT Vilniaus valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje organizuojamas pasitarimas su gyvūnų globos organizacijomis dėl gyvūnų augintinių ženklinimo. Pasitarimas vyks Jeruzalės g. 45, Vilnius. Telefonas pasteirauti (8 5) 249 1695.

Sausio 29 d. 11 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais tema: Gyvūnų augintinių ženklinimas ir registravimas, užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas 2015 m. ir planavimas 2016 metams, biosaugos reikalavimų įgyvendinimas ir kiti aktualūs klausimai.

Sausio 29 d. 15 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų klubų atstovais tema „Afrikinio kiaulių maro kontrolės ir likvidavimo priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu. Užkrečiamųjų ligų kontrolės planas 2016 metams“.

Sausio 29 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100a, Marijampolė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, 2016 m. gyvūnų užkrečiamų ligų kontrolės plano, biosaugos reikalavimų įgyvendinimo ir kitais aktualiais klausimais.

Sausio 29 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja stalo pratybas Švenčionių VMVT darbuotojams, ULKC nariams ir privatiems veterinarijos gydytojams. Pratybų tema:   neatidėliotinos priemonės pasireiškus ypač pavojingoms gyvūnų užkrečiamoms ligoms.

Sausio 29 d. 10 val.  VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) organizuoja darbuotojų ir  privačių veterinarijos gydytojų pasitarimą gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir planavimo, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo, veterinarinės priežiūros ir kitais aktualiais klausimais.

Sausio 29 d. 14 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų sveikatingumo, ženklinimo, gerovės ir sanitarijos metinių planų aptarimas ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo klausimais.

Sausio 29 d. 12 val. VMVT Šakių VMVT organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo klausimais“, kurie vyks VMVT Šakių VMVT salėje (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai).

Sausio 29 d. 13 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais tema: Gyvūnų augintinių ženklinimas ir registravimas, užkrečiamų ligų kontrolės planavimas 2016 metais, biosaugos reikalavimų įgyvendinimas, metinių gyvūnų sveikatingumo, ženklinimo, gerovės planų aptarimas ir kiti aktualūs klausimai.

Sausio 29 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja seminarą su Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojais atsakingais už maisto tvarkymą. Pasitarime bus aptariami aktualūs maisto tvarkymo klausimai, pristatomi nauji teisės aktų pasikeitimai. Pasitarimas vyks Šiaulių VMVT salėje (adresu Ragainės g. 80, Šiauliai).

Sausio 29 d. 10 val.  VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos 2H, Pasvalys) organizuoja  privačių veterinarijos gydytojų pasitarimą gyvūnų augintinių ženklinimo, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir planavimo, biosaugos reikalavimų ūkiuose įgyvendinimo bei kitais aktualiais klausimais.

2016 m. sausio 15 d.

Pavaldžios įstaigos

Sausio 18 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Vyriausioji patarėja Laura Jazgevičienė dalyvaus Lietuvos mokslo tarybos organizuojamame simpoziume „Valstybės mokslo politika ir nacionalinės mokslo programos“, kuris vyks Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Sausio 21 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė dalyvaus Nacionalinio akreditacijos biuro vadovaujančių ir techninių ekspertų mokymuose „Auditų atlikimas, remiantis LST EN ISO 19011:2001 ir LST EN ISO 9001:2015 reikalavimais“.

Sausio 21 – 22 dienomis Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos komisijos Veterinarinių vaistų liekanų ekspertų darbo grupės posėdyje.

Teritorinės VMVT

Sausio 18 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo temos: 2015 metų valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės rezultatai, 2016 metų Jurbarko VMVT veiklos plano pristatymas, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimų įgyvendinimas.

Sausio 18 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės posėdyje, dėl masinių renginių („Žiemos šventė 2016 m.“) derinimo Šiaulių mieste.

Sausio 18 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja Audronė Mikalauskienė dalyvaus posėdyje, kuriame bus aptariamas maitinimo organizavimas vaikų maitinimo įstaigose. Posėdis vyks Šiaulių miesto savivaldybėje.

Sausio 19 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais tema: Gyvūnų augintinių ženklinimas ir registravimas, užkrečiamų ligų kontrolės planavimas 2016 metais, biosaugos reikalavimų įgyvendinimas ir kiti aktualūs klausimai.

Sausio 19 d. 11 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios g. 35a, Palanga) organizuoja pasitarimą su renginio „Palangos stinta 2016“ organizacinio komiteto atstovais tema „Maisto tvarkymo ypatumai, problemos ir jų sprendimo būdai Stintų šventės metu“.

Sausio 19 d. 13 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, aptarnaujantiems Utenos r. sav. teritorijoje esančius pieno ūkius, tema „Pieno supirkimo atnaujinimas“.

Sausio 19 d. 14 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo, registravimo ir kitų aktualių klausimų.

Sausio 20 d. 10 val. UAB „Norfos mažmena“ patalpose (Aušros g. 79, Utena), vyks praktiniai mokymai mėsinės atsakingiems darbuotojams tema „Geros higienos praktikos taisyklių taikymas mėsinėse“. Mokymus ves VMVT Utenos VMVT specialistai.

Sausio 20 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) organizuoja mokymus-pasitarimą privatiems veterinarijos gydytojams tema „Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimai. Metinių gyvūnų sveikatingumo, ženklinimo, gerovės ir sanitarijos planų aptarimas”.

Sausio 20 d. 14 val. VMVT Vilniaus VMVT (Siesikų g. 19, Vilnius) organizuoja pasitarimą su privačiais ir įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais, kuriame bus aptariama gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tvarka, veterinarinių paslaugų teikėjų valstybinės veterinarinės kontrolės, vykdytos 2015 metais, rezultatų aptarimas, veterinarinių dokumentų išdavimo tvarka, gyvūnų užkrečiamų ligų aktualijos ir kiti klausimai.

Sausio 21 d. 9 val. VMVT Vilniaus VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Vaida Barkovskienė ir viršininkės pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Skirmantas Miškinis dalyvaus Vilniaus rajono savivaldybės kartu su Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-ąja rinktine organizuojamose pratybose (Rinktinės g. 50, Vilnius), siekiant pasirengti veiksmams Nepaprastosios ar Karo padėties metu.

Sausio 21 d. 10 val. VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo bei gyvūnų augintinių pasų išdavimo klausimais.

Sausio 21 d. 14 val. VMVT Vilniaus VMVT viršininko pavaduotojas  Skirmantas Miškinis dalyvaus Vilniaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

Sausio 21 d. 16 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą  su  mokyklų, ikimokyklinių ir socialinės globos įstaigų  darbuotojais atsakingais už maitinimo organizavimą bei maitinimo paslaugas teikiančių viešojo maitinimo įmonių atstovais,  kurio metu bus aptarti maitinimo organizavimo vaikų ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimai ir kiti aktualūs klausimai. 

Sausio 21 d. 11 val. VMVT Kalvarijos VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais tema: Gyvūnų augintinių ženklinimas ir registravimas, užkrečiamų ligų kontrolės planavimas 2016 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas, bus pristatyti 2015 metų valstybinės maisto ir veterinarijos kontrolės rezultatai ir svarbiausiai 2016 metų planuojami darbai ir kiti aktualūs klausimai.

Sausio 21 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su Vilkaviškio rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės 2016 m. ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimų įgyvendinimo.

Sausio 21 d. 10 val. VMVT Molėtų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos salėje (Inturkės g. 53, Molėtai) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, 2015 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų valstybinės veterinarinės stebėsenos plano įvykdymo ir kitais aktualiais klausimais.

Sausio 21 d. VMVT Rietavo VMVT (Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rietavo biure, Parko g. 8, Rietavas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų apskaita, registravimas ir ženklinimas“ ir seminarą „Biosaugos reikalavimų gyvulių ūkiuose įgyvendinimas, bandų tyrimai neužkrėstos šalies statusui palaikyti, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tvarka“.

Sausio 22 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT (J.Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su  privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimų bei kitais aktualiais klausimais. Į pasitarimą pakviesti Plungės r. Savivaldybės administracijos bei seniūnijų atsakingi darbuotojai, žiniasklaidos atstovai.

Sausio 22 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės 2016 m. ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimų įgyvendinimo.

2016 m. sausio 08 d.

VMVT

Sausio 11 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Aurelija Drumstienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Žemės ūkio teršalų ekspertų darbo grupės posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Sausio 11 d. 10 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) organizuojami vidiniai mokymai tarnybos valstybiniams veterinarijos ir maisto produktų inspektoriams tema „Administracinių teisės pažeidimų protokolo surašymo reikalavimai. Protokolo suvedimo į informacinę sistemą praktiniai aspektai“. Mokymus ves viršininko pavaduotoja - valstybinė veterinarijos inspektorė Žana Remeikienė ir viršininko pavaduotojas – valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Stukas.

Sausio 12 d. 10 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais.

Sausio 12 d. 10 val. VMVT Mažeikių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patalpose, adresu Viekšnių g, 26, Mažeikiai, įvyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais „Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimų įgyvendinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Sausio 12 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais 2015 m. kontrolės ir veiklos klausimais, bei Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimų aptarimo.

Sausio 12 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) organizuoja mokymus Telšių rajono ūkinių gyvūnų laikytojams temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas. Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose. Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Sausio 13 d. 15 val. VMVT Jonavos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Kosmonautų g. 15, Jonava) įvyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais „Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimų įgyvendinimo.

Sausio 13 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14,  Šilutė) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptariami 2015 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos įvykdymo rezultatai, VIVS programoje 2016 m. planuojamų veiklų oficialiai BRC, EGL ir TBC neužkrėstos šalies palaikymui, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais darbo klausimais.

Sausio 14 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r.) organizuoja mokymus Telšių rajono privatiems veterinarijos gydytojams tema: „Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimai“.

Sausio 14 d. 13 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, 2015 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų valstybinės veterinarinės stebėsenos plano įvykdymo ir kitais aktualiais klausimais.

Sausio 14 d. 17 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas- valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas- inspektorius Egidijus Zaskevičius  dalyvaus organizuojame pasitarime su rajono medžioklės plotų naudotojais dėl Afrikinio ir klasikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės, dėl medžioklės metu sumedžiotų šernų kraujo ir organų mėginių paėmimo ir tyrimo, bei veterinarinių sanitarinių reikalavimų taikymo medžioklėje.

Sausio 15 d. 10 val. VMVT Širvintų  valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Veterinarijos g.4, Akmenių k., Širvintų sen., Širvintų r.) organizuoja mokymus Širvintų rajono privatiems veterinarijos gydytojams tema: „Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo reikalavimai“.

Sausio 15 d. 9 val. VMVT Ukmergės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo ir kitais aktualiais klausimais.

Sausio 15 d. 12 val. VMVT Ukmergės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pasitarimą su pieno supirkimo punktų vedėjomis. Pastebėtų patikrinimų metu pieno supirkimo klaidų analizė ir kiti  aktualūs klausimai.

2015 m. gruodžio 30 d.

Teritorinės VMVT

Sausio 5 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas Marijonas Kriaučiūnas dalyvaus Kaišiadorių rajono verslo apdovanojimų komisijos posėdyje Kaišiadorių rajono savivaldybėje (II a. Mažojoji salė, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys).

Sausio 5 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g., 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2015 m. atliktos veiklos aptarimo,  AKM, biosaugos, stebėsenos mėginių, 2016 m. planuojamų veiklų sveikos bandos statuso palaikymui, gyvūnų augintinių ženklinimo bei kitais aktualiais veterinarinio darbo klausimais.

Sausio 7 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą su Elektrėnų savivaldybės teritorijoje medžiojančių būrelių, klubų vadovais AKM prevencijos, veterinarinių reikalavimų medžioklės metu ir užkrečiamųjų ligų stebėsenos klausimais.

2015 m. gruodžio 22 d.

Teritorinės VMVT

Gruodžio 29 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT organizuoja mokymus tema “Maitinimo organizavimas vaikų ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimai ir naujovės”. Dalyvauti kviečiami už maitinimą atsakingi mokyklų, ikimokyklinių ir socialinės globos įstaigų  darbuotojai. Mokymai vyks Varėnos švietimo centro salėje, Basanavičiaus g. 9, Varėna.

Gruodžio 29 d. 16 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais AKM, biosaugos, stebėsenos mėginių, bandų sveikatingumo, gyvulių ženklinimo ir registravimo bei kitais klausimais.

Gruodžio 30 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas, užkrečiamų ligų ir gyvūnų gerovės pagrindai". Bus išduodami pažymėjimai norintiems ženklinti savo ūkio gyvulius.

Gruodžio 30 d. 13 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą su negyvūninio maisto gamintojais  „Maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos negyvūninio maisto gamybos subjektuose.  2015 metų nustatytų pažeidimų analizė".

Gruodžio 30 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos bandos statuso ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 30 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais, kuriame bus aptariamos pieno supirkimo, transportavimo, mėginių ėmimo, dokumentų pildymo, kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aktualijos.

 

2015 m. gruodžio 18 d.

Teritorinės VMVT

Gruodžio 21 d. 13 val. VMVT Lazdijų VMVT organizuoja mokymus Lazdijų rajono savivaldybės salėje tema "Maitinimo organizavimas vaikų ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimai ir naujovės".

Gruodžio 21 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT organizuoja civilinės saugos stalo pratybas tema „AKM židinio likvidavimo darbai UAB „Idavang“ Jusevičių kiaulių komplekse“, kuriose dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų centro nariai.

Gruodžio 21 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT, Ramučių g. 14,  Šilutė, vyks Civilinės saugos mokymai tema: “Saugus elgesys ir veiksmai ekstremaliųjų situacijų metu”, kuriuose dalyvaus įstaigos darbuotojai.

Gruodžio 21 d. 8 val. 50 min.- 9 val. 55 min. VMVT Pakruojo VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Regina Vasilevičienė skaitys pranešimą Pakruojo rajono "Žemynos" pagrindinės mokyklos 1 klasės mokiniams "Ar žinai, kiek "mikrobų" slepiasi ant tavo neplautų rankų?".

Gruodžio 21-22 d. 11 val. Utenos pienas, filialas, AB „Rokiškio sūris“patalpose  (Pramonės g. 8, Utena), VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su AB „Rokiškio sūris“ Utenos paruošų skyriaus pieno supirkėjais, kuriame bus aptariamos pieno užteršimo inhibitorinėmis medžiagomis priežastys, pieno supirkimo atnaujinimo reikalavimai.

Gruodžio 22 d. 11 val. Panevėžio rajono savivaldybėje VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja, valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė skaitys pranešimą tema „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose Tvarkos aprašo pakeitimai“, vyr. specialistė-maisto produktų inspektorė Aušra Zupkienė - „Valgiaraščių sudarymo ypatumai vaikų ugdymo įstaigose“.

Gruodžio 22 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT (Šolių  k., Šilalės r.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų laikymo vietų apskaita, registravimas ir ženklinimas“, biosaugos reikalavimų gyvulių ūkiuose įgyvendinimas.

Gruodžio 22