Išduodami dokumentai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamų dokumentų teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Maisto saugos srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Kvalifikacijos pažymėjimas pieno supirkimui ir bandinių atrinkimui

2. Registravimas pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui

3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

4. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas veiklai

5. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas

 
 
 
 
Veterinarijos srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Leidimas atlikti bandymus su gyvūnais

2. Gyvūno augintinio paso išdavimas

3. Bityno pasas

4. Veterinarijos praktikos licencija fiziniams asmenims

5. Gyvūnų vežėjo leidimas

6. Pažymėjimas apie ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo kursų išklausymą

7. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas ir įregistravimas

8. Medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės patikrinimo aktas

9. Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais

10. Veterinarijos dokumentai (Veterinarijos pažymėjimas, Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimas, Vidaus prekybos sertifikatas)

11. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimas

12. Pašarų ūkio subjektų įregistravimas

13. Pašarų ūkio subjektų patvirtinimas

Farmacijos srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Veterinarinio vaisto registravimo pažymėjimas

2. Biocidų registracijos ar autorizacijos liudijimas

3. Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimas

4. Veterinarinės farmacijos licencija fiziniams asmenims

5. Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencija

6. Veterinarijos vaistinės veiklos licencija

7. Veterinarinių vaistų importo licencija

8. Veterinarinių vaistų gamybos licencija

Pasienio veterinarinės kontrolės srityje išduodami dokumentai/teikiama administracinė paslauga

1. Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų gyvūninius produktus

2. Veterinarinis įvežimo dokumentas

3. Veterinarinis įvežimo dokumentas gyvūnams

4. Bendrasis įvežimo dokumentas

5. Veterinarijos sertifikatas eksportui

Užsienio piliečių veterinarinės veiklos vykdymo tvarką reglamentuojantys dokumentai

1. Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos gydytojo paslaugų vienkartinis ar laikinas teikimas Lietuvos Respublikoje

2. Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio ar jo šeimos nario veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas Lietuvos Respublikoje

Kiti dokumentai / teikiamos administracinės paslaugos

1. Pažyma apie atitiktį direktyvos 2005/36/EB dėl reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo reikalavimams (ir) įgytąsias teises (angl. Certificate of Compliance and Acquired Rights)

Laboratorijų patvirtinimo leidimai

1. Maisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimai

2.Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimai

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto teikiamų paslaugų sąrašą galima rasti: http://nmvrvi.lt/paslaugos/

 

Atgal