Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

 

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas per IMVIS Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema

 

1. Išduodamo dokumento / viešosios paslaugos pavadinimas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
2. Dokumento išdavimo procedūros/viešosios paslaugos aprašymas

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamas dokumentas, kuriuo ūkio subjektui suteikiama teisė vykdyti maisto tvarkymo veiklą.

Subjektai dėl pažymėjimo gavimo turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT.

Siekdami gauti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą subjektai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo / registracijos (Aprašo 2 priedas);
2. maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektą (planą) su įrenginių išdėstymu (tik maisto tvarkymo subjektams, siekiantiems vykdyti Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, išskyrus atvejus, kai maisto tvarkymo subjektai veiklą vykdys neturėdami maisto tvarkymo patalpų);
3. maisto tvarkymo proceso aprašymą, projektines gamybos ir kitas su maisto tvarkymu susijusias apimtis, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, numatomą steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičių, pamainų skaičių;
4. dokumentus, kuriais reglamentuojama Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, nuostatomis;
5. dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopiją;
6. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją, kai numatoma vykdyti su transporto priemonės naudojimu susijusią maisto tvarkymo veiklą;
7. valstybės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (apmokėjimo banke išrašą), kurio mokėjimo paskirtyje nurodytas tikslus juridinio asmens pavadinimas, kai kreipiasi juridinis asmuo, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, kai kreipiasi fizinis asmuo.

Maisto tvarkymo subjektas, siekdamas papildyti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime nurodytą vykdomą maisto tvarkymo veiklą kitomis ūkinės komercinės veiklos rūšimis, teritorinei VMVT turi pateikti minėtą Aprašo  2 priede nurodytą nustatytos formos prašymą ir kitus anksčiau nurodytus duomenis ir dokumentus (priklausomai nuo planuojamos vykdyti maisto tvarkymo veiklos), išskyrus parduotuves, kurios pradėjusios tiekti patiekalų pašildymo paslaugą, šią veiklą (56.10.0.P. Kulinarijos pusgaminių, gaminių, patiekalų pašildymas, kepimas ir patiekimas galutiniam vartotojui) gali vykdyti be apribojimų, jeigu yra laikomasi šiai veiklai taikomų higienos ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Už pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.420.2 papunktyje.

Subjektas patvirtinamas neterminuotam laikui.

3. Kokiai veiklai vykdyti ar viešajai paslaugai teikti skirtas išduodamas dokumentas

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą turi turėti maisto tvarkymo subjektai, vykdantys  maisto tvarkymo veiklą, nurodytą Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“, 1 priedo 1 punkte:

Eil. Nr.

Kodas

Ūkinės komercinės veiklos pavadinimas

1.

1.11.D

Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų, skirtų daiginimui, auginimas, daigai

2.

10.0.0.S

Maisto produktų gamyba (sezoninė)

3.

10.31

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

4.

10.32

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

5.

10.39

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

6.

10.41

Aliejaus ir riebalų gamyba

7.

10.42

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

8.

10.61

Grūdų malimo produktų gamyba

9.

10.62

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

10.

10.71.0.D

Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

11.

10.72

Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

12.

10.73

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamyba

13.

10.81

Cukraus gamyba

14.

10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

15.

10.83

Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

16.

10.84

Užgardų, prieskonių ir padažų gamyba

17.

10.85.0.G

Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

18.

10.86

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

19.

10.89.0.E

Ekologiškų produktų perdirbimas ir gamyba

20.

10.89.0.G

Grybų perdirbimas, tiekimas rinkai

21.

10.89.0.MP

Maisto papildų gamyba

22.

10.89.0.N.MP

Maisto priedų ir jų mišinių gamyba, perdirbimas, fasavimas

23.

10.89.0.N.KM

Maisto kvapiųjų medžiagų (eterinių aliejų, skirtų maistui) ir jų mišinių gamyba, perdirbimas, fasavimas

24.

10.89.0.N.MF

Maisto fermentų ir jų mišinių gamyba, perdirbimas, fasavimas

25.

10.89.0.N

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba

26.

11.0.1

Distiliuotų alkoholinių gėrimų gamyba (įskaitant kokteilių gamybą)

27.

11.0.2

Vynuogių vyno gamyba

28.

11.0.3

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

29.

11.0.4

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba

30.

11.0.5

Alaus gamyba

31.

11.0.6

Salyklo gamyba

32.

11.0.7

Nealkoholinių gėrimų gamyba; natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba

33.

46.31

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba

34.

46.32

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba

35.

46.33

Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba

36.

46.34.10

Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

37.

46.34.20

Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba

38.

46.36

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba

39.

46.37

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba

40.

46.38.0.E

Ekologiškų produktų didmeninė prekyba

41.

46.38.0.K.MP

Maisto priedų ir jų mišinių didmeninė prekyba

42.

46.38.0.K.KM

Maisto kvapiųjų medžiagų ir jų mišinių didmeninė prekyba

43.

46.38.0.K.MF

Maisto fermentų ir jų mišinių didmeninė prekyba

44.

46.38.0.MP

Maisto papildų didmeninė prekyba

45.

46.38.0.SP

Specialiojo maisto didmeninė prekyba

46.

46.38.0.Ž

Žuvų, vėžiagyvių, moliuskų ir jų produktų didmeninė prekyba

47.

46.38.0.K

Kitų maisto produktų didmeninė prekyba

48.

46.39

Maisto produktų, gėrimų nespecializuota didmeninė prekyba

49.

47.11

Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (dominuoja maistas, gėrimai)

50.

47.21

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

51.

47.22

Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

52.

47.23

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų ir gaminių iš jų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

53.

47.24

Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

54.

47.25

Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

55.

47.29.0.E

Ekologiškų maisto produktų prekyba specializuotose parduotuvėse

56.

47.29.0.K

Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

57.

47.81.0.P

Maisto, gėrimų mažmeninė prekyba prekyvietėse (turgavietėse)

58.

47.81.0.P-2

Maisto, gėrimų mažmeninė prekyba prekyvietėse (paviljonuose)

59.

47.99.0.A

Mažmeninė prekyba iš mobiliųjų parduotuvių

60.

49.20

Krovininis geležinkelio transportas

61.

49.41

Krovininis kelių transportas

62.

50.20

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas

63.

50.40

Vidaus vandenų krovininis transportas

64.

51.21

Krovininis oro transportas

65.

52.10

Laikymas ir sandėliavimas

66.

56.0.0. S

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (sezoninė)

67.

56.10.0.K

Kavinių, užkandinių veikla

68.

56.10.0.M

Mobiliųjų maisto vežimėlių veikla

69.

56.10.0.P

Kulinarijos pusgaminių, gaminių, patiekalų pašildymas, kepimas ir pateikimas galutiniam vartotojui

70.

56.10.0.R

Restoranų veikla

71.

56.29.A

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

72.

56.29.AM

Aukštųjų mokyklų valgyklų veikla

73.

56.29.G

Socialinės globos ir rūpybos įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

74.

56.29.I

Ikimokyklinių įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

75.

56.29.KAM

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

76.

56.29.KD

Kalėjimų departamento įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

77.

56.29.LP

Labdaros, paramos organizacijų maitinimo paslaugų teikimas

78.

56.29.M

Mokyklų užkandinių, valgyklų ir virtuvių veikla

79.

56.29.PS

Vaikų poilsio stovyklų maisto tvarkymo skyrių veikla

80.

56.29.VR

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų statutinių įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla

81.

56.29.K

Kita maitinimo teikimo veikla

82.

56.30.0.G

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

83.

56.30.0.S

Šviežių sulčių barų veikla

84.

82.92

Fasavimo ir pakavimo veikla

4. Pateiktinų dokumentų sąrašas

1. Nustatytos formos prašymas dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo / registracijos (Aprašo 2 priedas);

2. Maisto tvarkymo vietos (patalpų) projektas (planą) su įrenginių išdėstymu (tik maisto tvarkymo subjektams, siekiantiems vykdyti Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, išskyrus atvejus, kai maisto tvarkymo subjektai veiklą vykdys neturėdami maisto tvarkymo patalpų);

3. Maisto tvarkymo proceso aprašymas, projektinės gamybos ir kitos su maisto tvarkymu susijusios apimtys, maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičius, numatomas steigiamo maisto tvarkymo subjekto darbuotojų skaičius, pamainų skaičius;

4. dokumentai, kuriais reglamentuojama Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, nuostatomis;

5. dokumento, kuriuo patvirtinama teisė naudotis maisto tvarkymo vieta, įskaitant transporto priemones, kurioje numatoma vykdyti su maisto tvarkymu susijusią veiklą, kopija;

6. transporto priemonės registracijos liudijimo kopija, kai numatoma vykdyti su transporto priemonės naudojimu susijusią maisto tvarkymo veiklą;

7. valstybės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (apmokėjimo banke išrašą), kurio mokėjimo paskirtyje nurodytas tikslus juridinio asmens pavadinimas, kai kreipiasi juridinis asmuo, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, kai kreipiasi fizinis asmuo.

 
5. Išduodamo dokumento išdavimo /viešosios paslaugos teikimo terminai Aprašo 20 punkte nurodyto patikrinimo metu nustačiusi, kad maisto tvarkymo subjektas atitinka maistą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, susijusius su teritorija, patalpomis ir jų įrengimu, įskaitant apšvietimą, vėdinimą, vandentiekiu, nuotekų ir maisto atliekų šalinimu, įrenginiais, transporto priemonėmis, RVASVT principais pagrįstos savikontrolės sistemos įdiegimu, laboratoriniais tyrimais ir kitomis sąlygomis bei priemonėmis, teritorinė VMVT ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (nuo Aprašo 15 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos) išduoda maisto tvarkymo subjektui Pažymėjimą (Aprašo 3 priedas) arba, vadovaudamasi Aprašo 22 punktu, atsisako jį išduoti. Kai maisto tvarkymo subjektas veiklą siekia vykdyti neturėdamas maisto tvarkymo patalpų, teritorinė VMVT ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aprašo 15 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos išduoda jam Pažymėjimą be maisto tvarkymo veiklos sąlygų įvertinimo vietoje, jei per šį terminą įvertinusi pateiktus dokumentus nustato, kad maisto tvarkymo subjektas atitinka maisto higieną reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
6. Viešosios paslaugos gavėjas Maisto tvarkymo subjektas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdo maisto tvarkymą
7. Dokumentą išduodanti įstaiga/viešosios paslaugos teikėjas Teritorinės VMVT.
Maisto tvarkymo subjektą patvirtina ir registruoja bei įtraukia į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą  teritorinė VMVT pagal maisto tvarkymo subjekto faktinę vykdomos veiklos ar numatomos vykdyti veiklos vietą. Kai maisto tvarkymo subjektas vykdo ar numato vykdyti su transporto priemonės naudojimu susijusią veiklą, maisto tvarkymo subjektą patvirtina bei įtraukia į VMVT tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą ta teritorinė VMVT, kurios teritorijoje subjektas vykdo ar numato vykdyti nuolatinę veiklą.
8. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/viešosios paslaugos tei
Skambinti nemokama linija 8 800 40 403.
9. Išduodamą dokumentą/teikiamą viešąją paslauga reglamentuojantys teisės aktai Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“.
10. Mokesčiai

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Įmokos kodas: 5742
Mokesčio dydis: subjektas, kuriame dirba mažiau nei 5 asmenys - 14 Eur;
subjektas, kuriame dirba 5 ir daugiau asmenų - 28 Eur

11. Paslaugos teikimo būdai Duomenis ir dokumentus galima pateikti per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis per VMVT Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS,  per kontaktinį centrą, nurodytą Paslaugų įstatyme) arba kreipiantis  tiesiogiai į teritorinę VMVT.
Atgal