Įsteigta ES Gyvūnų gerovės platforma pradeda savo veiklą

Vakar Europos Komisija (Komisija) sukvietė viešojo ir privataus sektoriaus ekspertus į pirmąjį Gyvūnų gerovės platformos (Platformos) narių susitikimą, kurio tikslas – tarptautiniu mastu apibrėžti prioritetines problemas gyvūnų gerovės srityje ir imtis koordinuotų veiksmų joms išspręsti.

Gyvūnų gerovės platforma – tai šių metų sausio mėnesį Komisijos teisės aktu patvirtinta ir įsteigta ekspertų grupė, skirta konsultuoti ir padėti Komisijai koordinuoti teisės aktų įgyvendinimą ne tik Europos Sąjungoje (ES), bet ir už jos ribų, skatinti kompetentingų institucijų, verslo įmonių, pilietinės visuomenės ir mokslininkų dialogą svarbiais gyvūnų gerovės klausimais, spręsti iškylančias problemas ES lygmeniu.

Pirmąjį posėdį atidarė ir įžanginį žodį tarė Europos Sąjungos (ES) komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, Vytenis Andriukaitis. Savo kalboje jis pabrėžė, kad ši Platforma turėtų sėkmingai padėti spręsti gyvūnų gerovės klausimus integruotos maisto politikos kontekste, apjungti „Vienos sveikatos“ strategijos įgyvendinimą, maisto švaistymo ir antimikrobinio rezistentiškumo klausimus.

Posėdžio metu nariai turėjo galimybę išdėstyti požiūrį, kaip ši Platforma galėtų prisidėti prie gyvūnų gerovės srities tobulinimo, gerovės standartų diegimo, visuomenės ir verslininkų supratingumo skatinimo. Pasisakiusiųjų nuomone, šiai dienai aktualiausi yra gyvūnų (ypač kiaulių) gerovės transportavimo ir skerdimo metu klausimai, todėl būtent šiomis temomis bus diskutuojama artimiausiu metu.

Vienu iš Platformos veiklos prioritetų būtų – užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų vienodai taikomi aukščiausiais pasaulyje laikomi ES gyvūnų gerovės standartai. Šios ekspertų grupės užduotis būtų ne kurti naujus teisės aktus, o komunikuoti ir vystyti dialogą tarp viešojo ir privataus sektoriaus bei dalintis gerąją patirtimi. Be to, Platforma ne dubliuotų, bet apjungtų kitų suinteresuotų organizacijų veiklą, skatintų įvairias iniciatyvas.

Platforma reguliariai organizuos pusmetinius forumus, kurių metu apžvelgs atliktus darbus, pristatys naujas iniciatyvas, skatins diskusijas ir padės skleisti naudingą patirtį.

Platformoje Lietuvai atstovaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistas ir vienas nepriklausomas mokslinis ekspertas, kurį Komisija atrinks į nepriklausomų kviestinių ekspertų dešimtuką.

Atgal