Maisto produktų transportavimas

Dokumentai, norint transportuoti maistą 

Higienos reikalavimai 

Greitai užšaldytų maisto produktų transportavimas

 

Teisės aktai:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. B1-492 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

EB reglamentas Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109)

Lietuvos higienos norma HN15:2005 „Maisto higiena“
 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 33 „Dėl greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2011-02-07 bendradarbiavimo sutartis Nr. T2-9/TE-9(11)

Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) (nauja redakcija 2011-08-20)

 

 

 

Atgal