Naujienos

 • 2018 m. spalio 17 d.

  Spalio 16 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Vienas pasaulis – viena sveikata. Zoonozės ir geroji patirtis“, kurią organizavo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kartu su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA).

 • 2018 m. spalio 16 d.

  Pasaulinė maisto diena nuo 1979 metų minima kasmet, spalio 16-ąją. Šią dieną siekiama daugiau informuoti visuomenę apie pasaulines maisto problemas, stiprinti žmonių solidarumą kovojant su badu, prasta mityba ir skurdu. Šią dieną daugelyje pasaulio šalių organizuojami įvairūs renginiai, skatinamos labdaros akcijos.

 • 2018 m. spalio 15 d.

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kartu su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) spalio 16 d. Vilniuje organizuoja tarptautinę konferenciją „Vienas pasaulis – viena sveikata. Zoonozės ir geroji patirtis“. Konferencija vyks viešbučio „Holliday inn“ viešbučio salėje. Renginyje dalyvaus EFSA ekspertai ir mokslo darbuotojai, VMVT specialistai, Lietuvos veterinarijos gydytojai, pašarų ir paukštininkystės sektoriaus atstovai.

 • 2018 m. spalio 12 d.

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) bendradarbiauja su Vokietijos Frydricho Lioflerio institutu, dalinasi patirtimi afrikinio kiaulių maro (AKM) viruso tyrinėjimo klausimais. Šią savaitę Lietuvoje lankosi šio instituto ekspertė, ji drauge su VMVT specialistais vykdo papildomus tyrimus. Tikimasi, kad šių tyrimų rezultatai padės efektyviau taikyti AKM kontrolės ir likvidavimo priemones tiek šernų populiacijoje, tiek kiaulių laikymo vietose.

 • 2018 m. spalio 11 d.

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) sulaukia nemažai vartotojų nusiskundimų ir klausimų apie maistines kandis, šių kenkėjų daromą žalą. Gyventojai teiraujasi, kaip apsiginti nuo šių vabzdžių, kokių imtis apsaugos priemonių ir kt. VMVT specialistai atsako į dažniausiai šia tema užduodamus klausimus.

 • 2018 m. spalio 10 d.

  Šią savaitę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus pavaduotojas Mantas Staškevičius, kaip žemės ūkio viceministro Venanto Griciūno vadovaujamos delegacijos narys, lankosi Tokijuje (Japonija). Delegacijos nariai apsilankė parodose „Japan Food Expo 2018“, „Agriworld 2018“. Vyko ir susitikimų eksporto skatinimo klausimais su Japonijos kompetentingomis institucijomis.

 • 2018 m. spalio 09 d.

  Šių metų spalio 9 – 17 dienomis Lietuvoje vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato  auditas, kurio metu bus vertinama, kaip Lietuvoje įgyvendinami teisės aktų reikalavimai, susiję su saugomų kilmės vietų, garantuotų tradicinių gaminių ir geografinių nuorodų naudojimu ženklinant ir prekiaujant žemės ūkio ir maisto produktais bei spiritiniais gėrimais.

 • 2018 m. spalio 08 d.

  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Darius Remeika Vienoje (Austrija) vykstančio Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų neformaliojo darbo grupės posėdžio metu susitiko su Belgijos atsakingos institucijos vadovu. Susitikimo metu Belgijos veterinarijos tarnybos vadovas pabrėžė, kad pagrindinė jų tyrimo metu išgryninta viruso patekimo į šalį hipotezė – žmogiškasis faktorius, tačiau jokios su Baltijos šalimis sietinos informacijos tyrimo eigoje nėra įvardinta.

 • 2018 m. spalio 05 d.

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad spalio 3 d. afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkis nustatytas Papilės seniūnijos (Akmenės r.) ūkyje. Jame buvo laikoma 15 kiaulių, kurias teko nugaišinti, o gaišenas saugiai sunaikinti.

 • 2018 m. spalio 04 d.

  Kasmet spalio 4-ąją minima Pasaulinė gyvūnijos ir švento Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų ir gamtos globėjo, diena. Šią dieną daugelyje pasaulio šalių stengiamasi įvairiomis akcijomis priminti šio iškilaus žmogaus idėjas, skatinusias meilę ir rūpestį gyvūnais.

Atgal