VMVT vyko susitikimas su Europos Sąjungos komisaru Vyteniu Andriukaičiu

Sausio 8 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) vyko susitikimas su Europos Sąjungos (ES) komisaru, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą, Vyteniu Andriukaičiu. Šiame susitikime buvo apžvelgti šių metų Europos Komisijos prioritetai ir iššūkiai, pasidalinta įžvalgomis dėl afrikinio kiaulių maro (AKM), gyvūnų gerovės, dvigubos maisto kokybės ir kitais Lietuvai ypač aktualiais klausimais.

„Šie metai Europos Komisijai bus ypač sudėtingi, intensyvūs ir kupini iššūkių. Nuo 2019-ųjų pradės galioti naujas, daugelį dabar galiojančių teisės aktų pakeisiantis oficialios kontrolės reglamentas. Tad per šiuos metus turi būti parengta daugybė teisės aktų ir priimti sprendimai, būtini naujajam reglamentui įgyvendinti. Be to, prisideda su Didžiosios Britanijos pasitraukimu iš ES susiję klausimai, daugelio funkcijų ir veiklų perkėlimas į kitas ES valstybes. Norėčiau paskatinti Lietuvos mokslo ir tyrimų institucijas, atsakingas tarnybas aktyviau dalyvauti šiuose procesuose, ieškoti galimybių maksimaliai išnaudoti mūsų šalies mokslinį potencialą“, – apžvelgdamas savo vadovaujamo direktorato veiklos gaires kalbėjo ES komisaras.

Pasak V. Andriukaičio, Europos Komisijos prioritetinėmis sritimis ateinančiais metais bus bendros gyvūnų gerovės strategijos sukūrimas ir Europos referentinių gyvūnų gerovės centrų steigimas. Kitas iššūkis – augalų sveikatos ir augalų užkrečiamųjų ligų klausimai, ypač įvertinant labai sudėtingą situaciją dėl tam tikrų augalų ligų, susidariusią Pietų Europos šalyse.

VMVT specialistai ES komisarui pristatė svarbiausius klausimus ir iššūkius, kuriuos šiais metais reikės spręsti Lietuvoje. Akcentuoti AKM kontrolės ir strategijos klausimai, pasikeista nuomonėmis, kaip efektyviau spręsti maisto švaistymo, dvigubos maisto produktų kokybės ar antimikrobinio atsparumo klausimus.

„Labai svarbu žinoti ir jausti Europos Komisijos palaikymą mums strategiškai svarbiais klausimais, pavyzdžiui, numatant naujas AKM kontrolės priemones, siekiant sumažinti apribojimus prekiaujantiems gyvomis kiaulėmis, jei ligos protrūkių komerciniuose ūkiuose nenustatoma, ar kuriant bendrą visai ES šernų apskaitos ir reguliavimo strategiją laukinėje faunoje. Manau, kad sugebėsime pasinaudoti ir įgyvendinti daugelį šiame susitikime išsakytų minčių ir pasiūlymų“, – pabrėžė VMVT direktorius Darius Remeika.

Atgal