VMVT lankėsi Lietuvoje viešintis Lenkijos Verslo ir inovacijos ministerijos viceministras

Gegužės 14 dieną Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) lankėsi Lenkijos Verslo ir inovacijos ministerijos viceministras Mariusz Haladyi, viešintis Lietuvoje. Susitikimo tikslas – susipažinti su VMVT, kaip priežiūros institucijos, raida, įgyvendintais pasiekimais.

Viceministras domėjosi, kaip VMVT įgyvendina rizikos vertinimą ir patikrinimų planavimą, verslo konsultavimą. Svečią domino kontrolinių klausimynų įdiegimas ir naudojimas, rizikos vertinimo įgyvendinimas ir svarba renkantis poveikio priemones (patikrinimus, informavimą, konsultavimą), informacinių technologijų naudojimas rizikos vertinimui, patikrinimų planavimui, informavimui, maisto saugos klausimai.

Delegaciją iš Lenkijos priėmė l. e. pareigas direktoriaus pavaduotojai Jurgita Bakasėnienė ir Mantas Staškevičius, vyriausioji patarėja Jurgita Savickaitė, Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vedėja Danguolė Bilkienė. Jie supažindino svečius su VMVT istorija, patirtimi vykdant verslo institucijų priežiūrą, pasidalino informacija apie įdiegtų kontrolinių klausimynų naudą, apie informacines sistemas, taikomas atliekant rizikos vertinimą ir planavimą, atsakė į svečių klausimus.

Lenkijoje 2018 metais priimtas Verslumo įstatymas (papildantis 2004 metų Verslo laisvės įstatymą) šiek tiek susijęs su verslo kontrolės klausimais – nustato apribojimus atliekamiems patikrinimams, įpareigoja institucijas prižiūrint verslą laikytis proporcingumo principo. Todėl Lenkijoje ypač domimasi tokiomis horizontaliomis priemonėmis, kaip įpareigojimas institucijoms taikyti rizikos vertinimą planuojant ir vykdant patikrinimus, įpareigojimas informuoti ir konsultuoti ir pan.

Atgal