VMVT ir Žemės ūkio rūmų vadovai sutarė aktyviau bendradarbiauti

Gegužės 17 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) sutartimi patvirtino siekį aktyviau ir konstruktyviau bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais (ŽŪR). Sutartį pasirašė VMVT direktorius Darius Remeika ir laikinai einantis ŽŪR pirmininko pareigas Sigitas Dimaitis.

Sutartyje numatyta bendradarbiauti žemdirbių organizacijų ir kaimo bendruomenių narių švietimo klausimais, organizuoti konferencijas, mokomuosius seminarus, kursus ir kitus renginius, taip pat skatinti ŽŪR prisidėti prie teisės aktų ar strategijų projektų rengimo bei įgyvendinimo.

„Tikiuosi, kad ši sutartis nebus vien formalumas, tačiau paskatins kurti naujas geresnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo tradicijas. VMVT ir ŽŪR turi veikti taip, kad Lietuvos ūkininkams būtų sukurtos kuo palankesnės sąlygos, mažinami biurokratiniai reikalavimai. Turime ieškoti bendrų sprendimų šiems uždaviniams įgyvendinti, taip pat drauge kovoti su gyvūnų užkrečiamosiomis ligomis, taikyti profilaktikos priemones. Manau sutarties pasirašymas sustiprins šių įsipareigojimų vykdymą“, – sakė VMVT direktorius D. Remeika.

ŽŪR l.e.p. pirmininkas pabrėžė, kad ši sutartis suteiks dviem institucijoms daugiau galimybių bendradarbiauti keičiantis gerąja patirtimi ir organizuojant kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus tiek ūkininkams, tiek ir veterinarijos inspektoriams. „Žemės ūkio rūmų nariai norėtų aktyviai dalyvauti rengiant ir derinant teisės aktų projektus, susijusius su tam tikrų reikalavimų ūkininkams supaprastinimu, diegiant naujas kovos ir prevencijos priemones, skirtas afrikiniam kiaulių marui ar kitoms gyvūnų ligoms pažaboti“,– kalbėjo S. Dimaitis.

Abi įstaigos įsipareigojo bendradarbiauti keičiantis gerąja patirtimi, organizuojant žemės ūkio ir maisto grandinės rizikos valdymą, siekiant didinti informuotumą apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir jų profilaktiką, ūkinių gyvūnų gerovę, ženklinimą ir registravimą, pašarų ir maisto produktų tvarkymo sąlygas, reikalavimus ir naujoves. Taip pat nuspręsta keistis turima teorine, praktine ir kita abipusiai naudinga informacija, dalyvauti rengiant nacionalinius ir tarptautinius projektus.

 

 

Atgal