VMVT – daugkartinė ES Dvynių projektų partnerė

Europos Komisija parengė ES Dvynių programos ataskaitą už 2017 metus. Ataskaitoje paminėtas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) sėkmingai įgyvendintas projektas Ukrainoje „Parama įgyvendinant sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių įsipareigojimus pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą”. Projekto metu buvo įgyvendintos visos suplanuotos užduotys – suderinti nacionaliniai teisės aktai pagal ES reikalavimus gyvūnų sveikatos ir gerovės, skerdimo ir transportavimo, šalutinių gyvūninių produktų valstybinės kontrolės srityse. Ukrainiečiai labai gerai įvertino VMVT specialistų patirtį ir geranoriškumą ja dalinantis.

Kaip vienas iš atsiliepimų šioje ataskaitoje cituojama Ukrainos Valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos Tarptautinių klausimų ir Europos integracijos skyriaus vedėjos Olenos Kuriatos padėka Lietuvos specialistams už sėkmingai įgyvendintą projektą, kuris „paruošė dirvą 55 teisės aktams gyvūnų gerovės ir sveikatos, transportavimo ir skerdimo bei kitose srityse. Ukrainos laboratorijos specialistai taip pat praplėtė savo žinias gyvūninių maisto produktų likučių tyrimų srityje, sustiprino savo gebėjimus sprendžiant maisto saugos klausimus“.

„Galime tik pasidžiaugti, kad VMVT įgyvendintas projektas ataskaitoje minimas tarp sėkmingiausiai įgyvendintų. Šie projektai labai svarbūs vystant ir palaikant tarptautinį veterinarijos tarnybų bendradarbiavimą, gilinant tarptautinę patirtį, ugdant gilesnių profesinių žinių turinčius ekspertus. Siekiame, kad projektuose dalyvautų kuo daugiau VMVT specialistų, nes patirties įgyja ne tik mūsų kolegos užsienio šalyse, bet ir mes patys atrandame daugiau galimybių pasitikrinti gebėjimus. Tai būdas įtvirtinti žinias, palyginti veterinarinės kontrolės sistemas, ieškoti įvairesnių problemų sprendimo kelių“, – komentuoja VMVT direktorius Darius Remeika.

Šiuo metu VMVT kartu su partneriais iš Švedijos ir Latvijos įgyvendina ES finansuojamą dviejų metų trukmės Dvynių projektą Moldovoje „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“.

VMVT kaip lyderė ar jaunesnioji partnerė yra įgyvendinusi 8 Dvynių projektus Turkijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Kosove, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Rumunijoje, Serbijoje ir 3 ES finansuojamus techninės pagalbos projektus Baltarusijoje, Serbijoje ir Ukrainoje.

Atgal