Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje – Europos Komisijos auditas

Siekiant įvertinti, kaip įgyvendinama Europos Komisijos suderinta atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėsenos programa, šiandien, rugsėjo 12 dieną, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) pradedamas vykdyti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos audito bei analizės direktorato ekspertų auditas, kuris truks 8 dienas.

Audito metu ekspertai vertins, kaip įgyvendinama zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo tam tikruose maistiniuose gyvūnuose ir maisto produktuose programa (stebėsenos programa), tikrins ataskaitų pagrįstumą.

Įžanginio susitikimo metu VMVT specialistai auditoriams pristatė valstybinės kontrolės principus, atsakomybes, apžvelgė teisinio reguliavimo klausimus. Tikrintojai buvo supažindinti su kontrolės duomenimis, mėginių atrinkimo, tyrimų ir ataskaitų teikimo tvarka.

Europos Komisijos auditoriai lankysis teritorinėse VMVT, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, paukščių ir kiaulių skerdyklose. Jie vertins ne tik oficialią institucijų veiklą, bet tikrins, kaip teisės aktų nuostatos įgyvendinamos Lietuvos maisto produktų įmonėse.

Specialistų delegacija audito metu sieks surinkti kuo daugiau informacijos apie gerąją praktiką, savarankiškai taikomą valstybių narių vykdomose programose, sieks išaiškinti naujas iniciatyvas, taikomas siekiant didinti visuomenės sąmoningumą atsparumo antimikrobinėms medžiagoms klausimais.

„Europos Komisija pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiria atsparumo antimikrobinėms medžiagoms klausimams spręsti. Šios srities auditai padės įvertinti problemos mastą ir taikyti priemones kovoje su šia globaline problema. Šiais metais tokie auditai jau vyko Bulgarijoje, Italijoje ir Didžiojoje Britanijoje“, – komentavo VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas Egidijus Mecelis.

Atgal