Svarstytos AKM aktualijos

Šiandien Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) vyko pasitarimas su teritorinėmis VMVT afrikinio kiaulių maro (AKM) situacijos ir biologinio saugumo ūkiuose klausimais.

Susirinkusieji buvo supažindinti su AKM situacija laukinėje faunoje ir ūkiuose Lietuvoje bei Europoje. Akcentuota, kad liga sparčiai plinta Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Ukrainoje ir kitose Europos žemyno šalyse.

Pasitarimo metu aptarti visi šiais metais Lietuvoje užfiksuoti 6 AKM protrūkiai kiaulių laikymo vietose. Išnagrinėti ligos židinių nustatymo, identifikavimo, profilaktikos priemonių bei likvidavimo darbų klausimai. Prieita išvados, jog būtina kelti ūkininkų sąmoningumą ir atsakomybę, griežtinti biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo kontrolę visoje Lietuvoje, o ypač apsauginėje zonoje esančiuose ūkiuose, kuriuose auginamos kiaulės.

Diagnozuojant AKM, labai svarbus privačių veterinarijos gydytojų vaidmuo. Aptarti atvejai, kai susirgus kiaulėms, jas visų pirma buvo bandoma gydyti, ne iš karto buvo atrinkti mėginiai ištirti dėl AKM. Pabrėžta, kad mėginius į laboratoriją reikia pristatyti operatyviai, o veterinarijos gydytojams priminti, kaip elgtis gavus pranešimus apie susirgusias kiaules. Kilus įtarimams, kiaulių laikymo vietose būtina taikyti apribojimus, iki kol bus gauti AKM tyrimų rezultatai.

Akcentuota, kad kiekviename rajone būtina nustatyti probleminius ūkius ir juos dažniau kontroliuoti, ypač didelį dėmesį skirti nustatytų biologinio saugumo trūkumų šalinimo planų vykdymui.

Pasitarimo metu daug dėmesio buvo skirta gyvūnų gerovės klausimams. Pabrėžta, kad labai svarbu bendradarbiauti su savivaldybėmis ir nevyriausybinėmis gyvūnų globos organizacijomis, operatyviai ištirti pranešimus apie galimai netinkamą elgesį su gyvūnais.

Be to, aptartos VMVT personalo valdymo, funkcijų optimizavimo ir kitas aktualijos.

Atgal