Su Moldovos kolegomis dalijamasi patirtimi pieno kontrolės klausimais

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) Moldovos Respublikoje įgyvendina projektą „Žaliavinio pieno ir pieno produktų valstybinė kontrolės sistema“. Šis projektas įgyvendinamas pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo sutartį, pasirašytą 2017 m. liepos 19 d. tarp Lietuvos ambasados Moldovoje ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

Pagal šį projektą, trys VMVT specialistai rugsėjo 25–28 d. lankėsi Moldovoje, kur organizavo mokymus šios šalies kolegoms apie žaliavinio pieno valstybinę kokybės ir saugos kontrolės sistemą, vykdomą Europos Sąjungos (ES) valstybių narių gerosios praktikos pagrindu.

Toliau vykdant šį projektą, numatyta, kad trys Moldovos specialistai artimiausiu metu lankysis Lietuvoje, kur bus supažindinti su mūsų šalyje veikiančia pieno kontrolės sistema. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute bus ištirti Moldovos kolegų atrinkti pieno produktų mėginiai falsifikavimo atvejams nustatyti.

Be to, VMVT specialistai skaitė pranešimus apie pieno valstybinę kontrolę Moldovos ir Lietuvos kompetentingų institucijų kartu su ES aukšto lygio patarėjų misija organizuotoje konferencijoje „Pieno kokybė ir sauga“.

„Su šios šalies kolegomis bendradarbiaujama jau daug metų. Tai jau penktasis Vystomojo bendradarbiavimo projektas Moldovoje, kurį įgyvendinti padeda VMVT. Be to, nuo 2016 m. VMVT, kartu su jaunesniaisiais partneriais iš Švedijos ir Latvijos, vykdo du metus truksiantį ES Dvynių projektą „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“. Sėkmingas bendradarbiavimas tarp abiejų šalių valstybinių institucijų padeda ir sėkmingai plėsti eksporto rinkas. Į Moldovą iš Lietuvos eksportuojami pieno ir žuvininkystės produktai. 2016 m. į šią šalį išvežta 1,4 tūkst. tonų lietuviškų pieno produktų ir beveik 7 tūkst. tonų žuvų ir jų gaminių“, – komentavo VMVT direktorius Darius Remeika.

Atgal