Savaitės renginiai 2019 02 25 – 2019 03 03

VMVT

Vasario 25-26 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės posėdyje dėl veterinarinės importo kontrolės teisės aktų „Veterinariniai patikrinimai“.

Vasario 25–28 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 38-ajame kontaktinių asmenų susitikime.

Vasario 27 d. 14 val. VMVT (Siesikų  g.15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Vasario 27–28 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vykta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų techniniame ekspertų seminare sanitarijos ir fitosanitarijos srityse dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos.

Vasario 27-28 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėja Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti akvakultūros gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglamentą (ES) 2016/429.

Vasario 28 d. – kovo 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Bukareštą (Rumunija) dalyvauti Rumunijos Sveikatos ministerijos organizuojamoje konferencijoje „Tolimesni žingsniai ES tampant geriausios praktikos kovojant su antimikrobiniu atsparumu regionu pagal vienos sveikatos principą“.
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 26 ir 28 dienomis Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks tarptautiniai mokymai „Afrikinis kiaulių maras – nuo teorijos iki praktikos“, kuriuose dalyvaus Graikijos veterinarijos specialistai.
 

Teritorinės VMVT

Vasario 25 d. 13.30 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) įvyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Mažais kiekiais vietinei rinkai gaminami ir tiekiami produktai, supaprastinti reikalavimai pieno ir pieno produktų gamintojams“.

Vasario 25 d. 13.30 val. VMVT Trakų VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė ir vyriausieji specialistai-maisto produktų inspektoriai (Rytis Gineika ir Asta Dambrauskienė) susitiks su UAB „Trakų vandenys” vadovybe (Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų r. sav.). Susitikimo metu bus aptarti Vandens ataskaitos už 2018 m. ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 26 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti  į ŪGRIS savo ūkio gyvulius.

Vasario 26 d. 13 val. VMVT Akmenės VMVT organizuoja mokymus N. Akmenės kaimiškosios ir Kruopių seniūnijų  kaimo kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Akmenės rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje.

Vasario 27 d. VMVT Šakių VMVT vyks tarptautiniai mokymai „Afrikinis kiaulių maras – nuo teorijos iki praktikos“, kuriuose dalyvaus Graikijos veterinarijos specialistai.

Vasario 27 d. 9 val. VMVT Šilutės VMVT kartu su VšĮ Mokslinės paslaugos rengia mokymus ūkininkams „Gyvulių veisimo technologijos pieno ūkyje mažinančios produkcijos savikainą“. Mokymų metu VMVT Šilutės VMVT vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai skaitys pranešimus AKM situacijos Lietuvoje ir Šilutės rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo situacija Europoje ir Lietuvoje. Supažindinimas dėl grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimo su valstybės pagalba bei kiti aktualūs klausimai. Mokymai vyks VMVT Šilutės VMVT salėje (Ramučių g. 14, Šilutė).

Vasario 27 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Vytauto g. 12, Varėna).

Vasario 27 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT organizuoja susitikimą su Pasvalio sav. Pumpėnų sen. kiaulių laikytojais. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas, deklaravimas ir ženklinimas, gyvūnų judėjimas kiaulių ūkiuose. Renginys vyks Pumpėnų seniūnijos salėje.

Vasario 27 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Radviliškio savivaldybės Šeduvos seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacija Lietuvoje ir Europoje, biologinio saugumo, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo tvarka. Renginys vyks Šeduvos seniūnijos salėje (Laisvės aikštė 6, Šeduva).

Vasario 27 d. 11.30 val. VMVT Pasvalio VMVT organizuoja susitikimą su Pasvalio sav. Pušaloto sen. kiaulių laikytojais. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas, deklaravimas ir ženklinimas, gyvūnų judėjimas kiaulių ūkiuose. Renginys vyks Pušaloto seniūnijos salėje.

Vasario 27 d. 14 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja mokymus su UAB "Ad Infinitum" viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Mokymai vyks Šalčininkų rajono Santarvės gimnazijos aktų salėje, Vytauto g. 35, Šalčininkai.

Vasario 27 d. 14 val.  Pikelių kultūros namų salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Pikelių mstl. ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai  ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 27 d. 16 val.  Židikų seniūnijos salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Židikų, Ukrinų, Račalių ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai  ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojamas renginys tema „Gyvūnų gerovė (ūkinių gyvūnų laikymo vietų patikrų rezultatai, dažniausiai pasitaikančios problemos ir rekomendacijos)“. Renginyje įgalioti dalyvauti veterinarijos gydytojai ir skerdyklose valstybinę veterinarinę priežiūrą vykdantys veterinarijos gydytojai.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT patalpose (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuojamas pasitarimas su Molėtų rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptariami šie klausimai: afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacija, 2019 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano pristatymas bei įgyvendinimo organizavimas; pagrindinės problemos; gyvūnų gerovės, pieno ūkio, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo pagrindiniai aspektai, privačių veterinarijos gydytojų pateiktų kvalifikacijos kėlimo deklaracijų už 2017-2018 metus apibendrinimas.

Vasario 28 d. 11 val. VMVT Akmenės VMVT organizuoja mokymus Kairiškių ir Papilės seniūnijų kaimo kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Akmenės rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje.

Vasario 28 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Radviliškio savivaldybės Pakalniškių seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacija Lietuvoje ir Europoje, biologinio saugumo, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo tvarka. Renginys vyks Pakalniškių seniūnijos salėje (Jaunimo g. 4, Raudondvaris).

Kovo 1 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planų vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, kiti aktualūs darbo klausimai.

Kovo 1 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo kontrolės kiaulių laikymo vietose, dėl 2019 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Kovo 1 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius Jurbarko miesto seniūnijos salėje Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos visuotiniame ataskaitiniame susirinkime skaitys paskaitą tema "AKM situacija Lietuvos Respublikoje, rajone, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas kiaulių ūkiuose".

Kovo 1 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT patalpose (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuojamas pasitarimas su Raseinių rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptariami šie klausimai: afrikinio kiaulių maro situacija ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose; bus pristatomas 2019 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas bei įgyvendinimo organizavimas, pagrindinės problemos ir duomenų VIVS generavimas, išlaikant laisvos šalies statusą BRC, EGL ir TBC ligų atžvilgiu, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo pagrindiniai aspektai, klaidų aptarimas ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 1 d. 14 val.  Sedos seniūnijos salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Dagių, Grūstės, Kalnijų ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai  ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 1 d. 16 val.  Renavo dvaro sodybos svirne, adresu Dvaro g. 2, Renavo k. Sedos sen. VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Vadagių, Skėrių ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai  ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 1 d. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k.) vyks mokymai privatiems veterinarijos gydytojams tema "Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, paukščių gripo reikalavimai pavasarinės migracijos metu, lėtinė elnių išsekimo liga, pasiutligės ir kitų užkrečiamųjų ligų praktinis biologinio saugumo reikalavimų laikymasis, antimikrobinis rezistentiškumas, gyvūnų gerovės problemos ūkinių gyvūnų laikymo vietose, išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos".

Kovo 2 d. 11 val. VMVT Anykščių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Audronė Zdanevičienė dalyvaus Anykščių rajono bitininkų susirinkime ir supažindins su bičių deklaravimo tvarka.

 

Atgal