Savaitės renginiai 2019 02 18 – 2019 02 24

VMVT

Vasario 17–20 d. Valstybinės maisto ir  veterinarijos tarnybos l. e. p. direktoriaus pavaduotojas Mantas Staškevičius vyksta į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai), kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio vadovaujamos delegacijos narys, dalyvauti tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje „Gulfood 2019“ ir Dubajaus prekybos ir pramonės rūmuose organizuojamoje konferencijoje dėl rinkų atvėrimų.

Vasario 18-21 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Grange (Airija) dalyvauti Sveikatos ir maisto skyriaus direktorato ekspertų darbo grupės posėdyje dėl nacionalinių auditų sistemų įgyvendinimo.

Vasario 20-22 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Timišoarą (Rumunija) dalyvauti 95-ame Vaistų agentūrų vadovų susitikime.

Vasario 24-26 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto produktų ir pašarų nuolatinio komiteto Toksikologinės saugos skyriaus darbo grupės dėl su maistu besiliečiančių medžiagų posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 18 – 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus Europos Komisijos organizuojamuose mokymuose Amsterdame (Nyderlandai) pagal programą „Geresni mokymai rūpinantis maisto sauga“, kurių metu skaitys pranešimą tema „Maisto priedai, fermentai ir kvapiosios medžiagos“.

Vasario 19 – 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus BTSF ekologinio ūkininkavimo mokymuose Zagrebe (Kroatija).

Vasario 19 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Moldovos delegacija pagal ES Dvynių projektą „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“.
 

Teritorinės VMVT

Vasario 17-23 d. VMVT Utenos VMVT patarėja Žana Remeikienė vyksta į Kišiniovą (Moldovos Respublika) kaip trumpalaikis ekspertas Europos Sąjungos Dvynių projekte Nr. MD 12 ENPI AG 01 16 "Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai".

Vasario 18 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Kamajų g.5, Palūšnių k., Rokiškio r.sav.) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams "Gyvūnų gerovės reikalavimai".

Vasario 18 d. 13 val. VMVT Rokiškio VMVT (Kamajų g. 5, Palūšnių k., Rokiškio r.sav.) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Vasario 18 d. 14 val. VMVT Pagėgių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Zenonas Komskis Šilutės medžiotojų ir žvejų draugijos konferencijų salėje (Uosto g. 11, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav.) supažindins medžiotojų klubo vadovus su elnių išsekimo liga, mėginių ėmimu, AKM aktualijomis ir medžioklės pirminių apdorojimo aikštelių reikalavimais.

Vasario 18 d. 14 val. Šerkšnėnų kultūros namų salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Rubikų, Plinkšių ir Šerkšnėnų kaimų kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 18 d. 16 val. Žemalės kultūros namų salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja mokymus Žemalės kaimo kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 19 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Meškuičių seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojais tema "Gyvūnų ligos ir biologinė sauga (AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių taikymas). Veislininkystės aktualijos: reikalavimai paraiškų paramos už grynaveislius gyvulius teikimui".

Vasario 19 d. 10 val. Mažeikių savivaldybės salėje, adresu Stoties g. 18 Mažeikiai, VMVT Mažeikių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila, vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius Virginijus Grigaliūnas ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rūta Vitkuvienė dalyvaus Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorės Mažeikių rajone organizuojamame ūkininkų susirinkime. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, reikalavimai parduodant mažus vaisių ir daržovių kiekius, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 19 d. 14 val. VMVT Biržų VMVT kartu su UAB "Ad Infinitum" organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Maisto tvarkymo aktualijos. Geriamojo vandens savikontrolė. Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms pakeitimai. Akrilamido susidarymas, jo įtaka sveikatai, savikontrolė". Mokymai vyks VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1 , Biržų k., Biržų r. sav.).

Vasario 20 d. 11 val. VMVT Akmenės VMVT organizuoja mokymus Agluonos, Akmenės, Ventos seniūnijų kaimo kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Akmenės rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje.

Vasario 20 d. 13.30 val. VMVT Biržų VMVT kartu su KTU maisto institutu rengia mokymus ūkininkams pieno produktų gamybos klausimais (Projektas “Racionalus antrinių pieno perdirbimo žaliavų panaudojimas pieno produktų gamybos ūkiuose ir mažose įmonėse”). Mokymų metu VMVT Biržų VMVT specialistai skaitys pranešimus “Mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų produktų reikalavimai. Atsakingas antimikrobinių medžiagų naudojimas”. Mokymai vyks VMVT Biržų VMVT salėje (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.).

Vasario 20 d. 14 val. VMVT Visagino VMVT kartu su UAB „AD Infinitum“ organizuoja seminarą-mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms“ 2018 m. nauja redakcija. Mokymai vyks Visagino „Atgimimo“ gimnazijos aktų salėje, adresu Tarybų g. 23, Visaginas.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT specialistai dalyvaus Biržų rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus organizuojamame seminare rajono žemdirbiams ir skaitys pranešimus “Afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo, gyvūnų gerovės aktualijos. Atsakingas antimikrobinių medžiagų naudojimas”. Seminaras vyks Biržų pilies arsenalo konferencijų salėje (J. Radvilos g. 3, Biržai).

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT patalpose (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuojamas pasitarimas su Tauragės rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus pristatomas 2019 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas bei įgyvendinimo organizavimas, VMVT direktoriaus 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. B1-453 patvirtinto gyvūnų priverstinio skerdimo tvarkos aprašo praktinis taikymas, pagrindinės problemos ir duomenų VIVS generavimas, išlaikant laisvos šalies statusą BRC, EGL ir TBC ligų atžvilgiu ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 21 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojamas pasitarimas su Plungės rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptariami šie klausimai: afrikinio kiaulių maro situacija ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose; 2019 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano pristatymas bei įgyvendinimo organizavimas; VMVT direktoriaus 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. B1-453 patvirtinto gyvūnų priverstinio skerdimo tvarkos aprašo praktinis taikymas, pagrindinės problemos; ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo pagrindiniai aspektai, klaidų aptarimas; duomenų VIVS generavimas, išlaikant laisvos šalies statusą BRC, EGL ir TBC ligų atžvilgiu; privačių veterinarijos gydytojų pateiktų kvalifikacijos kėlimo deklaracijų už 2017-2018 metus apibendrinimas.

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą su Kretingos r. sav., Kūlupėnų seniūnijos ūkininkais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, gyvūnų gerovės reikalavimai, racionalus antibiotikų naudojimas ir kiti aktualūs klausimai. Susitikimas vyks Kūlupėnų seniūnijos patalpose.

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Vėžaičių seniūnijos salėje, adresu Vėžaičių seniūnija, Gargždų g. 25, Vėžaičiai.

Vasario 22 d. 11.15 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą su Kretingos r. sav., Salantų m., Imbarės seniūnijų ūkininkais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, gyvūnų gerovės reikalavimai, racionalus antibiotikų naudojimas ir kiti aktualūs klausimai. Susitikimas vyks Salantų miesto seniūnijos patalpose.

Vasario 22 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuojami mokymai kiaulių laikytojams tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Europoje. Biologinė sauga kiaulininkystės ūkiuose, galimybės auginti kiaules Vilkaviškio rajone ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Vasario 22 d. 13 val. Ignalinos rajono savivaldybėje (Laisvės a. 70, Ignalina) skelbiamas neeilinis ekstremalių situacijų komisijos posėdis dėl geriamojo vandens kokybės (Mažėnų gyvenvietė, Ignalinos r. sav.). Posėdyje dalyvaus VMVT Ignalinos VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Aušra Čepulienė.

Atgal