Savaitės renginiai 2019 02 04 – 2019 02 10

VMVT

Vasario 4-8 d. VMVT Maisto skyriaus l. e. p. vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Sandra Pračkailė vyksta į Lisaboną (Portugalija) dalyvauti mokymuose „Bendrųjų higienos reikalavimų ir kontrolės procedūrų, pagrįstų maisto verslo operatorių parengtais RVASVT principais, auditavimas“.

Vasario 6-7 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėja Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimą reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglamentą (ES) 2016/429.

Vasario 7-8 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja-valstybinė maisto produktų inspektorė, l. e. vedėjos-valstybinės maisto produktų inspektorės pareigas Ilona Drulytė  vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės naujo maisto ir toksikologinės saugos skyriaus posėdyje.

Vasario 10-11 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos direktorato Maisto grandinės biologinės saugos skyriaus Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 10 – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir Genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus biologė Justina Pocienė vyksta į Seibersdorfą (Austrija) dalyvauti Smukiųjų atrajotojų maro diagnostikos regioniniuose mokymuose.
 

Teritorinės VMVT

Vasario 4 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT susitinka su Tryškių seniūnijos kiaulių augintojais Tryškių bendruomenės namuose (Turgaus a. 4, Tryškių mstl., Tryškių sen., Telšių r. sav.) aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Vasario 4 d. 14 val. Viekšnių seniūnijos Palnosų k. bibliotekoje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja susitikimą su Palnosų ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 4 d. 15 val. VMVT Panevėžio VMVT patarėjas Žydrūnas Vaišvila dalyvaus Panevėžio rajono savivaldybėje rengiamame Panevėžio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kur pristatys informaciją apie afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje ir Panevėžio rajone.

Vasario 4 d. 16 val. Viekšnių seniūnijos Kapėnų k. bibliotekoje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja susitikimą su Kapėnų ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 5 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT, adresu Viekšnių g. 26 Mažeikiai, organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planų vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone, Lietuvos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, kiti aktualūs darbo klausimai.

Vasario 5 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT organizuoja susitikimą su Rietavo sav. Medingėnų sen. gyvulių laikytojais temomis "Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas", "Kiaulių deklaravimas ir ženklinimas".

Vasario 5 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT susitinka su Degaičių seniūnijos kiaulių augintojais Degaičių seniūnijos salėje (Anulėnų g. 3, Degaičių k., Degaičių sen., Telšių r. sav.) aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Vasario 5 d. 14 val. Tirkšlių seniūnijos salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja susitikimą su Tirkšlių mst. ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai  ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 5 d. 16 val. Balėnų mokyklos salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja susitikimą su Balėnų ir aplinkinių kaimų kiaulių laikytojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai  ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 5-8 d. VMVT Jonavos VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Diana Daina Šutovienė vyksta į Portą (Portugalija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė, likvidavimas ir šalutiniai gyvūniniai produktai“.

Vasario 5–8 d. VMVT Šilutės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Vytautas Mockus vyksta į Portą (Portugalija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė, likvidavimas ir šalutiniai gyvūniniai produktai“.

Vasario 6 d. 9 val. VMVT Elektrėnų VMVT patarėja Valė Kairytė dalyvaus Elektrėnų savivaldybėje vyksiančiuose  Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo kursuose.

Vasario 6 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje (Kęstučio a. 3, Ukmergė). Skaitys pranešimą apie afrikinio kiaulių maro plitimą, Ukmergės rajone vykdytas ir vykdomas priemones.

Vasario 6 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT organizuoja susitikimą su Rietavo sav. Daugėdų sen. kiaulių laikytojais temomis "Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas", "Kiaulių deklaravimas ir ženklinimas".

Vasario 6 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT organizuojamas pasitarimas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasvalio, Biržų, Rokiškio ir Kupiškio valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų atsakingais specialistais darbo organizavimo 2019 metais klausimais.

Vasario 6 d. 10.30 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planų vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, kiti aktualūs darbo klausimai.

Vasario 6 d. 13.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos gydytojas Arūnas Teišerskis dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekstremalių situacijų komisijos planiniame posėdyje „Dėl savivaldybėje 2018 m. vykdytos ES prevencinės veiklos, situacijos aktualiausių pavojų ir jų padarinių, pasirengimo reaguoti į ES aptarimo ir CS 2019 m. veiklos priemonių planavimo svarstymo ir Šiaulių miesto savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų, įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimo mobilizacijai“.

Vasario 6 d. 14 val. Užlieknės kultūros namų salėje VMVT Mažeikių VMVT organizuoja susitikimą su Užlieknės kaimo kiaulių laikytojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Mažeikių rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, gyvūnų gerovės reikalavimai, gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo reikalavimai  ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 7 d. VMVT Varėnos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Michailas Golubevas dalyvaus Varėnos rajono ūkininkų asociacijos susirinkime ir pristatys veterinarijos aktualijas.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai) vyks mokymai Šiaulių rajono žemės ūkio specialistams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas, deklaravimas. Gyvūnų kaitos ir perkėlimo duomenų įvedimas“.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planų vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, kiti aktualūs klausimai.

Vasario 7 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) dalyvaus susitikime su Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ir Kazlų Rūdos savivaldybės žemdirbiais ir skaitys pranešimą tema „Afrikinio kiaulių maro situacijos Europoje, Azijoje ir Lietuvoje apžvalga. Biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose“.

Vasario 8 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą su Kretingos miesto, Kretingos, Vydmantų seniūnijų kiaulių laikytojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje ir kiti aktualūs klausimai. Susitikimas vyks VMVT Kretingos VMVT patalpose, Vilniaus g. 18, Kretinga.

Vasario 8 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planų vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, kiti aktualūs klausimai.

Vasario 8 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir skaitys pranešimą apie afrikinio kiaulių maro esamą situaciją 2019 metais, prevencinių priemonių taikymo tęstinumą kiaulių ūkiuose, medžiotojų vykdomą veiklą stabdant ligos plitimą.

Atgal