Savaitės renginiai 2018 12 10 – 2018 12 16

VMVT

Gruodžio 9-12 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis vyksta į Bukareštą (Rumunija) su Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato techninės pagalbos misija Rumunijos veterinarijos tarnybai „Mokymo veiklos organizavimas ir įgyvendinimas, skirtas stiprinti ES teisėsaugą sanitarijos ir fitosanitarijos srityse, pagal Geresnio mokymosi rūpinantis maisto sauga iniciatyvą“.

Gruodžio 10-11 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Gyvūnų sveikata ir gerovė; Kontrolės ir importo sąlygų skyriaus) darbo grupės posėdyje.

Gruodžio 10 d. ir 14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėse, skirtose aptarti tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę reglamentuojančius reglamentų projektus pagal Reglamentą (ES) 2016/429.

Gruodžio 11-14 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, l. e. skyriaus patarėjo pareigas Vilija Grigaliūnienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos sveikatos direktorato, Geresnio mokymosi rūpinantis maisto sauga iniciatyva organizuojamoje darbo grupėje dėl Veterinarinio pasirengimo stichinėms nelaimėms.

Gruodžio 13-14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Veterinarinių vaistų liekanų ekspertų grupės, Veterinarinių farmacinių produktų komiteto ekspertų grupės ir Veterinarinių medicininių produktų nuolatinio komiteto posėdžiuose.
 

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Aplinkos ir pramonės teršalų darbų grupės posėdyje.

Gruodžio 12 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis ir su jo veikla bei atliekamais laboratoriniais tyrimais susipažins Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijų katedros dėstytojai bei maisto technologijos specialybės studentai.
 

Teritorinės VMVT

Gruodžio 10 d. 9 val. VMVT Druskininkų VMVT Atgimimo mokykloje organizuoja susitikimą su moksleiviais, kurio metu bus skaitomi pranešimai temomis: "Gyvūnų ligos-kaip galiu padėti ir apsaugoti”, "Kas yra AMR (antimikrobinis atsparumas), atsakingas antibiotikų naudojimas” ir "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

Gruodžio 10 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Auksė Gervetauskienė praves mokymus prekybos įmonių darbuotojams tema “Maisto saugos ir higienos reikalavimai, teisės aktų reikalavimų taikymas ir kontrolės rezultatai prekybos įmonėse”. Mokymai vyks adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

Gruodžio 10 d. 10 val. Klaipėdos piliavietės konferencijų salėje (Priešpilio g. 2, Klaipėda) VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža, viršininko pavaduotojai-valstybiniai veterinarijos inspektoriai Dalia Kaveckienė ir Virgilijus Valantinas bei viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Mačiulienė dalyvaus konferencijoje „Siekiant veiksmingesnių atsparumo korupcijai priemonių“ skirtoje paminėti Tarptautinę antikorupcijos dieną.

Gruodžio 10 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Daugėdų pradinės mokyklos moksleiviais, temomis "Veterinarijos gydytojas mano augintinio draugas" bei "Maisto švaistymo problema".

Gruodžio 10 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT vyks susitikimas su buvusiais darbuotojais, kurio metu bus aptariami veiklos pokyčiai.

Gruodžio 10 d. 13.50 val. VMVT Kauno VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Ramūnas Jucevičius Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos moksleiviams skaitys paskaitą, tema "Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti" (Paukščių gripas, afrikinis kiaulių maras).

Gruodžio 10 d. 14 val. VMVT Kretingos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojami mokymai žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių subjektų atstovams. Mokymų tema  "RVASVT sistema įmonėse".

Gruodžio 10 d. 14 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vida Katinienė praves mokymus viešojo maitinimo įmonių darbuotojams tema “Maisto saugos ir higienos reikalavimai Joniškio rajono ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyriuose, kavinėse, restoranuose. Kontrolės rezultatai”. Mokymai vyks adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

Gruodžio 11 d. 9 val. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“. Mokymus organizuoja VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas.

Gruodžio 11 d. 9.50 val. VMVT Klaipėdos VMVT specialistai Tauralaukio progimnazijos mokiniams skaitys pranešimus apie mitus ir faktus dėl maisto švaistymo ir apie atsakingą antibiotikų naudojimą.

Gruodžio 11 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus. Ūkininkai bus supažindinami su biosaugos reikalavimais, antimikrobinio rezistentiškumo bei atsakingo antibiotikų naudojimo temomis.

Gruodžio 11 d. 11 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais, kurio metu bus aptariamos “Žaliavinio pieno supirkimo reikalavimai” ir “Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“ pieno ūkiuose temos.

Gruodžio 11 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT organizuoja seminarą viešojo maitinimo įmonių darbuotojams tema „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija. Maisto švaistymas“. Seminaras vyks VMVT Raseinių VMVT salėje (Kęstučio g. 13, Raseiniai).

Gruodžio 11 d. 14 val. VMVT Kauno VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Švelnienė dalyvaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento organizuojamame Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės posėdyje, kuris vyks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento II a. posėdžių salėje (K. Petrausko g. 24, Kaunas). Posėdyje bus aptarti Kauno apskrities ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal numatytus kriterijus analizės rezultatai.

Gruodžio 11 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Savikontrolės sistema ir higienos reikalavimai viešojo maitinimo įmonėse".

Gruodžio 11-13 d. 9-16 val. VMVT Radviliškio VMVT patalpose VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas organizuoja mokymus „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“. Mokymai vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis). Dalyvavusiems mokymuose, bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Gruodžio 12 d. 8 val. VMVT Utenos VMVT specialistai Utenos mėsa, UAB (Pramonės g. 4, Utena) nuolatinę valstybinę priežiūrą vykdantiems specialistams organizuoja mokymus tema „Veterinarinė priežiūra mėsos gamybos grandinėje. Afrikinis kiaulių maras ir Afrikinio kiaulių maro prevencija. Gyvulių priešskerdiminis ir poskerdiminis tyrimas, skerdimo produktų sanitarinis vertinimas“.

Gruodžio 12 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje (Kęstučio a. 3, Ukmergė). Skaitys pranešimą apie Afrikinio kiaulių maro plitimą, Ukmergės rajone vykdytas ir vykdomas priemones.

Gruodžio 12 d. 09.30 val. VMVT Kelmės VMVT VĮ Kelmės Profesinio rengimo centre (J. Janonio g. 11, Kelmė) 11 klasės moksleiviams organizuoja pamoką-paskaitą, kurios metu skaitys pranešimus temomis: “Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti. Kas yra antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas”.

Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kartu su Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba organizuoja korupcijos prevencijos mokymus. Mokymuose dalyvaus Klaipėdos, Skuodo, Šilutės, Palangos ir Kretingos teritorinių tarnybų viršininkai ir inspektoriai. Mokymus ves Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio vadovas Leonas Barišauskas. Mokymai vyks adresu Kretingos g. 62, Klaipėda.

Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT (Veterinarijos g. 2, Pažagienių km., Panevėžio raj.) organizuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo kursus, ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 12 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT organizuoja pamokas Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos moksleiviams temomis „Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”, „Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti”, „Kas yra AMR, atsakingas antibiotikų naudojimas”.

Gruodžio 12 d. 11.30 val. VMVT Kauno VMVT kartu su LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarinės patobiologijos katedra LSMU Veterinarijops akademijos Didžiojoje salėje privatiems veterinarijos gydytojams, didmeninės veterinarinių preparatų prekybos atstovams, ūkininkams organizuoja seminarą, tema "Antimikrobinis atsparumas: atsakingas antibiotikų naudojimas. Naujovės veterinarinių paslaugų teikėjams" (programa pridedama).

Gruodžio 12 d. 14 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais einamaisiais veiklos klausimais.

Gruodžio 13 d. 9 val. VMVT Kauno VMVT vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Danguolė Grigalevičienė adresu Laisvės al. 101, Kaunas, skaitys paskaitas vaikų ugdymo įstaigose visuomenės sveikatos priežiūrą vykdantiems specialistams temomis „Vaikų maitinimo organizavimo aktualijos“ ir “Maisto švaistymas: mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

Gruodžio 13 d. 9-16 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas organizuoja mokymus "Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata".

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Utenos prekyba“ darbuotojams organizuoja mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms“, kurie vyks adresu Didžioji g. 4, Daugailių mst., Daugailių sen., Utenos r. sav.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) vyks mokymai rajone esančių paukštynų veterinarijos gydytojams tema „Atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus tema „Skerdimo higiena ir kontrolė, gyvūnų gerovės reikalavimai skerdimo metu“. Mokymai vyks UAB „Šeduvos avininkystė“ salėje (Arimaičių g. 24, Pavartyčių k., Šeduvos sen., Radviliškio rajonas).

Gruodžio 13 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja praktinius mokymus ūkininkams, kurie turi ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimus ir patys registruoja duomenis, tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas atnaujintoje ŪGRIS programoje“.

Gruodžio 13 d. 11 val. Tauragės rajono savivaldybėje vyks susitikimas su seniūnijų seniūnais dėl gyvūnų nepriežiūros bei gaunamų skundų.

Gruodžio 13 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (Skuodo g. 4, Darbėnai) su Kretingos r. sav., Darbėnų sen. gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimas ūkiniams gyvūnams, kitos veterinarijos aktualijos“.

Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su geriamojo vandens tiekėjais, Rietavo savivaldybės administracija dėl arseno geriamajame vandenyje situacijos. Pasitarimas vyks Rietavo savivaldybės salėje, adresu Laisvės a. 3, Rietavas.

Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos rajono privačiais veterinarijos gydytojais tema „2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS analizė. Naujausių teisės aktų apžvalga“.

Gruodžio 13 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT kartu su UAB "Ad Infinitum" organizuoja pasitarimą viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Saugi viešojo maitinimo patiekalų gamyba. Pažeidimų prevencija. Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Pasitarimas vyks VMVT Šilutės VMVT salėje (Ramučių g. 14, Šilutė).

Gruodžio 13 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT patalpose (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuojamas pasitarimas su mažmeninės prekybos subjektų, prekiaujančių gyvomis žuvimis, atsakingais asmenimis dėl veterinarijos reikalavimų gyvų žuvų tvarkymui mažmeninės prekybos subjektuose.

Gruodžio 13 d. 15 val. VMVT Kretingos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi organizuoja pasitarimą-diskusiją tema „Bendrojo lavinimo mokyklų maisto paruošimo skyrių 2018 metų kontrolės rezultatai, tiekiamo maisto sauga ir kokybė“. Pasitarimas vyks Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus salėje, adresu Vilniaus g. 8, Kretinga.

Gruodžio 13-14 d. 9-16 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks mokymo kursai „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Mokymo kursus organizuoja projekto „Žemės  ūkio veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimas bei inovatyvių aplinką tausojančių technologijų taikymas gyvulininkystės ūkiuose“ VŠĮ Aleksandro Stulginskio universitetas. Mokymuose kviečiami dalyvauti - ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai. Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM.

Gruodžio 14 d. 9 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vida Katinienė praves mokymus moksleiviams "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”, vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Stanislovas Baranauskas praves mokymus moksleiviams “Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti apsaugoti”. Mokymai vyks Skaistgirio gimnazijoje (Skaistgirio mstl., Joniškio rajonas).

Gruodžio 14 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais tema „2018 m. veiklos rezultatų aptarimas, AKM situacija, naujos veterinarinės dokumentacijos vedimas ir kiti einamieji klausimai“. Pasitarimas vyks VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis).

Gruodžio 14 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (M. Valančiaus g. 5, Salantai) su Kretingos r. sav., Imbarės ir Salantų miesto sen. gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimas ūkiniams gyvūnams, kitos veterinarijos aktualijos“.

Gruodžio 14 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Privatūs veterinarijos gydytojai bus supažindinti su mokymuose ,,Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavimai žudymo metu ir darbų sauga“ gauta informacija, aptariama 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS programoje vykdomų darbų analizė, naujausių teisės aktų reikalavimų apžvalga, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo bei kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 14 d. 11 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26 Mažeikiai) organizuoja pasitarimą su mažmeninės prekybos subjektų, prekiaujančių gyva žuvimi, atsakingais asmenimis dėl veterinarijos reikalavimų gyvų žuvų tvarkymui mažmeninės prekybos subjektuose.

Gruodžio 14 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) organizuoja mokymus negyvūninio maisto tvarkymo subjektų darbuotojams tema "Teisės aktų įgyvendinimo ir valstybinės kontrolės aktualijos. Maisto švaistymas".

Gruodžio 14 d. 16 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks mokymai Reškutėnų medžiotojų būrelio medžiotojams, tema „AKM, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimas AKM ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“.

Gruodžio 16 d. 8 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus Musninkų medžiotojų klubo medžiotojams tema „Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai ir afrikinio kiaulių maro stebėsena ir kontrolė“. Mokymai vyks Musninkų medžiotojų klubo patalpose, esančiose Narvydiškių k., Musninkų sen.

Atgal