Savaitės renginiai 2018 12 03 – 2018 12 09

VMVT

Gruodžio 2-4 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Gruodžio 3-5 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Gelį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro techninėje darbo grupėje dėl Maisto klastočių ir kokybės.

Gruodžio 4-6 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ekspertų ir darbo grupės posėdžiuose dėl oficialios gyvūnų ir prekių patekimo į ES šalis kontrolės: įgyvendinami teisės aktai pagal Reglamentą (ES) 2017/625.

Gruodžio 4–7 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė ir l. e. p. vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Sandra Pračkailė vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Ekologinis ūkininkavimas“.

Gruodžio 5-6 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ekspertų darbo grupės posėdyje dėl gyvų gyvūnų ir negyvūninių ir gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).
 

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio 3 – 6 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Kijevą (Ukraina) dalyvauti Ukrainos valstybinio laboratorinės diagnostikos ir veterinarinės sanitarinės ekspertizės mokslo ir tyrimų instituto organizuojamame moksliniame praktiniame seminare „Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai bei principai įgyvendinant užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų kontrolės programą“.

Gruodžio 5 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks seminaras „Valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų pasirengimo reaguoti į branduolines avarijas stiprinimas“.

Gruodžio 5 – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė ir mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti praktiniuose mokymuose „L. monocytogenes augimo potencialo įvertinimas gatavuose maisto produktuose“.
 

Teritorinės VMVT

Gruodžio 3 d. 8 val. VMVT Plungės VMVT inspektoriai organizuoja pamoką-paskaitą „Gyvūnų ligos – kaip galiu padėti ir apsaugoti“ Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 10-tų klasių moksleiviams (J. Tumo-Vaižganto g. 98, Plungė).

Gruodžio 4 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, dėl pasirengimo šaltajam metų periodui, vieta: J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, Savivaldybės posėdžių salė, 319 kab.

Gruodžio 4 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15,  Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais visais einamaisiais veiklos klausimais.

Gruodžio 4 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT (Livonijos g. 10, Joniškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „Užkrečiamųjų ligų situacija Lietuvoje. 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, VIVS analizė“.

Gruodžio 4 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės dalyvaus Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamoje diskusijoje dėl maitinimo organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose.

Gruodžio 4 d. 15 val. VMVT Anykščių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Asta Bartulienė praves mokymus moksleiviams "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą” Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre (J. Biliūno g. 57, Anykščiai).

Gruodžio 4 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT kartu su UAB "Ad Infinitum" organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Taip pat bus pristatytos teisės aktų įgyvendinimo aktualijos viešojo maitinimo įmonėse. Mokymai vyks VMVT Klaipėdos VMVT salėje (Kretingos g. 62, Klaipėda).

Gruodžio 4-7 d. VMVT Mažeikių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Virginijus Grigaliūnas vyksta į Salonikus (Graikija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato organizuojamuose mokymuose pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (ES vidaus prekyba gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais)“.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Vasario 16-osios g. 33, Ukmergė) organizuoja viešą konsultaciją UAB „Ukmergės paslauga“ turgavietės halės gyvūninio maisto prekiautojams ir administracijai tema „Reikalavimai gyvūninio maisto turgaus prekiautojui ir prekiautojo higiena prekybos metu“.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Virginija Kirjanovienė Šilutės žemės ūkio mokyklos (Mokyklos g. 3, Pagryniai, Šilutės r. sav.) moksleiviams skaitys pranešimą tema „Sveikesnė mityba. Maisto švaistymas“.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) vyks 4 val. mokymai ūkininkams, tema "Skystos formos mikroelementų ir jų mišinių panaudojimas galvijų produktyvumo didinimui ir produkcijos kokybės gerinimui“. Mokymus organizuoja LSMU Gyvulininkystės institutas.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) organizuojamos pamokos moksleiviams apie maisto švaistymą, gyvūnų ligas ir jų gerovę, antibiotikų vartojimą.

Gruodžio 5 d. 10 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus. Ūkininkai bus supažindinti su biosaugos reikalavimais, kas yra AMR  bei atsakingas antibiotikų naudojimas, bei mitai ir faktai apie maisto švaistymą.

Gruodžio 5 d. 10.30 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vida Katinienė praves mokymus moksleiviams "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”, vyriausiasis veterinarijos gydytojas – inspektorius Stanislovas Baranauskas praves mokymus moksleiviams “Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti apsaugoti” Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje (Gataučių kaimas, Joniškio rajonas).

Gruodžio 5 d. 10.50 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai Rasa Šarkienė ir Vytautas Mockus Šilutės žemės ūkio mokyklos (Mokyklos g. 3, Pagryniai, Šilutės r. sav.) moksleiviams skaitys pranešimą tema „Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti“ ir “Kas yra AMR, atsakingas antibiotikų naudojimas”.

Gruodžio 5 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT patalpose (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojami mokymai Šiaulių r.  ūkininkams tema „Gyvūnų ženklinimo ir registravimo klausimai“.

Gruodžio 5 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkininkams, kurie mažais kiekiais jau tiekia į vietinę rinką gyvūninės kilmės produkciją ir tiems, kurie tai svarsto daryti tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir mėsos pusgaminių, žuvies ir žuvininkystės produktų, pieno ir pieno gaminių bei vištų kiaušinių veterinarijos reikalavimai“, kuriuose dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės meras, ūkininkų ir vietinių veiklos grupių vadovai bei žiniasklaida.

Gruodžio 5 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės raj. sav.) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Gruodžio 5-6 dienomis VMVT Plungės VMVT inspektoriai organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. Paukštakių, Platelių ir Alsėdžių seniūnijų patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei informuojama apie galimas sankcijas asmenims, nesilaikantiems reikalavimų.

Gruodžio 6 d. 9 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą tema "Geriamojo vandens sauga ir kokybė“ su Elektrėnų savivaldybės geriamojo vandens tiekėjais.

Gruodžio 6 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT  (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su privačiais veterinarijos gydytojais tema "Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavimai žudymo metu ir darbų sauga. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės rezultatai“.

Gruodžio 6 d. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Utenos prekyba“ darbuotojams organizuoja mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms“, kurie vyks 10.30 val., adresu Kauno g. 37, Leliūnų mst., Leliūnų sen., Utenos r. sav. ir 13.00 val. adresu A. Musteikio g. 28., Tauragnų mstl., Tauragnų sen. Utenos r. sav.

Gruodžio 6 d. 13 val. VMVT Rietavo VMVT specialistai organizuoja susitikimą su Medingėnų pagrindinės mokyklos moksleiviais, tema "Kodėl aš renkuosi veterinarijos gydytojo profesiją", bei "Maisto švaistymo problema". Susitikimas vyks Medingėnų pagrindinėje mokykloje.

Gruodžio 6 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su gyvūninio maisto tvarkymo subjektų vadovais ir atsakingais asmenimis tema "Gyvūninio maisto eksporto į trečiąsias šalis sertifikavimo tvarka“. Susitikimas vyks adresu Lukošaičio g. 14, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.

Gruodžio 6 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja mokymus-pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema „Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo priemonių reikalavimai“. Taip pat bus aptariama 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo rezultatai, VIVS programoje vykdomų darbų analizė, naujausių teisės aktų reikalavimų apžvalga, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir ženklinimo bei kiti aktualūs klausimai.

Gruodžio 6 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT organizuoja mokymus kartu su UAB „Ad Infinitum” viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams, tema „Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija”. Mokymai vyks Kelmės r. savivaldybės salėje, adresu Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.

Gruodžio 6 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono gyvūnų vežėjais tema „Gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir biosaugos reikalavimų laikymasis gyvūnų pakrovimo, transportavimo ir paskirties vietose“.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT organizuoja pasitarimą dėl afrikinio kiaulių maro epizootinės situacijos šalyje ir Europoje ir kviečia dalyvauti Kelmės rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus, seniūnijų, Valstybinių miškų urėdijos, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros, Ūkininkų sąjungos, Kelmės medžiotojų ir žvejų draugijos, medžiotojų būrelių (klubų), kiaulių augintojų atstovus, privačius veterinarijos gydytojus bei vietos žiniasklaidos atstovus. Pasitarimas vyks Kelmės seniūnijos salėje (Žemaitės g. 23, Kelmė).

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Edmundas Jakas praves mokymus ūkininkams “Pieno supirkimo taisyklės, pieno supirkimo tvarka”. Mokymai vyks adresu Livonijos g. 10, Joniškis.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Biologinio saugumo reikalavimų laikymasis paukščių, kiaulių, avių, ožkų ir galvijų laikymo vietose“.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Mažeikių VMVT Mažeikių Pavasario pagrindinėje mokykloje organizuoja susitikimą su trečios klasės mokiniais, tema „Maisto švaistymas. Sveikos mitybos pagrindai“.

Gruodžio 7 d. 13.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus negyvūninio maisto tvarkymo subjektų darbuotojams tema "Teisės aktų įgyvendinimo ir valstybinės kontrolės aktualijos. Negyvūninio maisto tiekimo rinkai reikalavimai".

Gruodžio 7 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su UAB „Skuodo turgus“ administracija ir prekiautojais tema „Reikalavimai lauko turgavietės prekiautojams ir kitos aktualijos“.

Atgal