Savaitės renginiai 2018 09 10 - 2018 09 16

VMVT

Rugsėjo 11-15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Orinta Rimašaitė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „ES taisyklių, susijusių su mikrobiologiniais kriterijais, zoonozių ir zoonozių sukėlėjų stebėsena bei kontrole, įgyvendinimas (zoonozių)“.

Rugsėjo 10-14 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Karolina Vitytė ir VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta Vilniuje dalyvaus Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Bendrųjų higienos reikalavimų ir kontrolės procedūrų, pagrįstų maisto verslo operatorių parengtais RVASVT principais, auditavimas“.

Rugsėjo 12-13 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl gyvų gyvūnų ir negyvūninių ir gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).

Rugsėjo 13-14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupėje dėl akvakultūros ligų stebėsenos ir likvidavimo reglamentavimo.

Rugsėjo 16-17 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės naujo maisto ir toksikologinės saugos skyriaus posėdyje.

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 11 d. – 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) Arklių ligų Centrinės referentinės laboratorijos (CRL) organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Rugsėjo 12 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Nepalo Federacinės Demokratinės Respublikos, Vidurio vakarų universiteto Surghete Mokslo ir technologijos fakulteto profesorius Deba Bahadur Khadka, kuris bus supažindintas su gyvūninės kilmės maisto produktų stebėsenos programa bei importuojamų iš trečiųjų šalių maisto produktų bei pašarų radiologine kontrole.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 10-14 dienomis VMVT Pagėgių VMVT darbuotojai susitinka su Pagėgių sav., Vilkyškių sen., pamiškių kaimų gyventojais dėl AKM situacijos Lietuvoje.

Rugsėjo 10 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža  dalyvaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) Klaipėdos departamento organizuojamame pasitarime, dėl SAM pateiktų pastabų bei pasiūlymų dėl pirminio užpildyto „Points of Entry“ klausimyno koregavimo. Pasitarimas vyks Liepų g. 17, Klaipėda.

Rugsėjo 11 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus ir skaitys pranešimą, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ūkiuose, pagalbos teikimas kiaulių laikytojams, reikalavimai paukščių laikytojams laukinių paukščių migracijos metu ir kiti aktualūs klausimai” Ukmergės savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kęstučio aikštė 3, Ukmergė.

Rugsėjo 11 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Vytautas Mockus dalyvaus Šilutės rajono savivaldybės administracijos įvertinimo komisijos posėdyje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė) dėl nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimą, kompensavimo likviduojant leukozės židinį.

Rugsėjo 11 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su  privačiais veterinarijos gydytojais, tema „AKM situacija bei kitos veiklos aktualijos“.

Rugsėjo 11 d. 14 val. VMVT Šakių VMVT lankysis Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, susitikimo metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija, bus pristatyta VMVT Šakių VMVT vykdoma valstybinė veterinarijos ir maisto saugos kontrolė.

Rugsėjo 11 d. 14 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Rugsėjo 12 d. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja paukštynų atsakingiems asmenims mokymus, dėl biologinių saugumo priemonių laikymosi siekiant išvengti paukščių gripo viruso patekimo į paukštininkystės ūkius rudeninės paukščių migracijos metu.

Rugsėjo 12 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja pasitarimą (Pergalės g. 20, Sidabravo mstl., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav.) su pieno supirkėjais, tema „Pieno kokybė ir kontrolė, mastitų profilaktika“.

Rugsėjo 12 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT UAB “Mažeikių rugelis” Ylakių paukštyne (Spigino g. 3, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r.) organizuoja mokymus paukštyno darbuotojams, tema  “Paukščių gripo situacija ir pagrindiniai biosaugos principai paukštyne”.

Rugsėjo 13 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT viršininkė–valstybinė veterinarijos inspektorė Aušra Čepulienė dalyvaus Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje ir pateiks informaciją apie VMVT Ignalinos VMVT veiklą rajone.

Rugsėjo 13 d. 10 val. organizuojamas VMVT Tauragės VMVT, VMVT Jurbarko VMVT ir VMVT Pagėgių VMVT viršininkų bei maisto ir gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrių atsakingų specialistų susirinkimas dėl darbo organizavimo ir kitų aktualių klausimų aptarimo.

Rugsėjo 13 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę patiems ūkininkams ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Rugsėjo 13 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuojamas pasitarimas bendrojo ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims, tema “Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai”.

Rugsėjo 13 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys Skuodo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymuose (Vilniaus g. 13, Skuodas) pristatys pranešimą, tema “Ką kiekvienam būtina žinoti apie afrikinį kiaulių marą“.

Rugsėjo 13 d. 16 val. VMVT Kauno VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Švelnienė ir viršininkės pavaduotojas- valstybinis veterinarijos inspektorius Petras Tarvydas dalyvaus pasitarime su viešojo maitinimo įstaigų atstovais Kauno arkivyskupijos kurijoje dėl maitinimo organizavimo Popiežiaus vizito metu Kaune.

Rugsėjo 14 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Diana Kaselienė ir vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Ineta Juknevičienė organizuoja mokymus su privačiais veterinarijos gydytojais, komercinių ūkių atstovais apie paukščių gripą, antimikrobinį atsparumą, atsakingą antibiotikų naudojimą bei kitais aktualiais klausimais.

Rugsėjo 14 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus ir viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius dalyvaus  Savivaldybės administracijos direktoriaus skubiai šaukiamame ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl  afrikinio kiaulių maro židinio Varnabūdės miške.

Atgal