Savaitės renginiai 2018 09 03–2018 09 09

VMVT

Rugsėjo 4–5 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės dėl žemės ūkio teršalų maiste posėdyje.

Rugsėjo 4–6 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti 3 Ekspertų darbo grupėse dėl Gyvūnų sveikatos reglamento įgyvendinančiųjų ir deleguotųjų teisės aktų ruošimo.

Rugsėjo 6-7 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė l. e. vedėjos-valstybinės maisto produktų inspektorės pareigas Ilona Drulytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Tarybos Bendrojo maisto įstatymo ad-hoc darbo grupės posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 3 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT organizuoja pasitarimą (Kolegijos g. 5, Kražių mstl., Kražių sen., Kelmės r. sav.) su Kražių seniūnijos medžiotojais, tema „AKM situacija Kelmės rajone, biosaugos reikalavimų laikymasis, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka bei kiti aktualūs klausimai“.

Rugsėjo 3 d. 13.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Rugsėjo 4 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Rugsėjo 4 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus Šakių rajono savivaldybės organizuojamame pasitarime su Šakių rajono seniūnijų seniūnais, kuriame bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija, taikomos kontrolės priemonės bei paramos smulkiesiems kiaulių laikytojams įgyvendinimo taisyklės (bus išdalinta informacinė medžiaga apie AKM).

Rugsėjo 4 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvaus Telšių rajono savivaldybės organizuojamame pasitarime su Telšių rajono seniūnijų seniūnais, kuriame bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija, taikomos kontrolės priemonės bei paramos smulkiesiems kiaulių laikytojams įgyvendinimo taisyklės.

Rugsėjo 4 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su prekybos tinklo UAB "Gulbelė“ atsakingais asmenimis ir darbuotojais. Susitikimo tema "Geros higienos reikalavimų įgyvendinimas prekybos įmonėse”.

Rugsėjo 4 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojami mokymai bendrojo ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims, tema “Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai”.

Rugsėjo 5 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojami mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims, tema “Nauji vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai”.

Rugsėjo 5 d. 16 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė)  organizuoja susitikimą su Tauragės rajono medžiotojų klubų vadovais bei atstovais dėl AKM situacijos Lietuvoje, biosaugos reikalavimų laikymosi, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarkos bei kitų aktualių klausimų.

Rugsėjo 6 d. 12 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) kartu su Šiaulių miesto savivaldybe organizuoja pasitarimą bendrojo ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims dėl bendro valgiaraščio bendrojo ugdymo įstaigoms parengimo.

Rugsėjo 6 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) vyks naujų Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms pristatymas bendrojo ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims.

Rugsėjo 6 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) vyks naujų Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms pristatymas ikimokyklinio ugdymo įstaigų už maisto tvarkymą atsakingiems asmenims.

Rugsėjo 6 d. 17 val. VMVT Tauragės VMVT viršininkas ir atsakingi specialistai dalyvaus susitikime su Tauragės Martyno Mažvydo mokyklos atstovais bei mokinių tėvais dėl naujų vaikų maitinimo organizavimo reikalavimų ir kitų aktualių klausimų.

Rugsėjo 7 d. (penktadienį) 9 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius  Kastytis Stankus dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuriame bus svarstomi klausimai: Dėl geriamojo vandens taršos Marijampolės mieste. Dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Marijampolės savivaldybėje.

Rugsėjo 7 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav.) organizuojami ūkinių gyvūnų laikytojams mokymai, tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas, gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose, gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Rugsėjo 7 d. 11 val. VMVT Varėnos VMVT organizuoja mokymus Varėnos rajono privatiems veterinarijos gydytojams, ūkininkams, komercinių ūkių atstovams “Afrikinis kiaulių maras, paukščių gripas, biologinės saugos reikalavimai. Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas, kiti aktualūs klausimai”. Mokymai vyks VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna).

Rugsėjo 7 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su viešojo maitinimo ir negyvūninio maisto gamybos įmonių sąvininkais ir atstovais tema „Higienos reikalavimai ir kt. aktualijos viešojo maitinimo ir negyvūninio maisto tvarkymo įmonėse“.

Rugsėjo 8 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius pavaduojantis viršininką-valstybinį veterinarijos inspektorių Saulius Alonderis kaimo turizmo sodyboje "Cigonaliai" (Cigonalių kaimas, Kartenos sen., Kretingos r. sav.) pristatys Kretingos r. sav. medžioklės plotų naudotojams informacinę medžiagą "Dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo".

Atgal