Savaitės renginiai 2018 06 18 - 2018 06 24

VMVT

Birželio 17–19 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės ir Darbo grupės susitikimuose dėl deleguotojo teisės akto dėl genetinės medžiagos produktų pagal Reglamentą (ES) 2016/429 aptarimo ir Ekspertų grupės susitikime dėl naminių, nelaisvėje laikomų ir perėjimui skirtų paukščių, vežamų Europos Sąjungoje ir įvežamų į Europos Sąjungą, sveikatos reikalavimų pagal Reglamentą (ES) 2016/429.

Birželio 20–22 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Importo ekspertų pogrupio ir Importo darbo grupės susitikimuose dėl gyvūnų ir gyvūninių produktų, įvežamų į Europos Sąjungą, valstybinės kontrolės pagal Reglamento (EB) Nr. 2017/625 deleguotuosius ir įgyvendinimo teisės aktus bei Darbo grupėje dėl Reglamento (EB) 882/2004 įgyvendinimo (15.5 straipsnis - Reglamentas (EB) Nr. 669/2009).

Birželio 20–21 d. VMVT Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, l. e. Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Arūnas Jarašius vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti 3-iajame Europos Sąjungos gyvūnų gerovės platformos narių susitikime.

Birželio 21–22 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Giedrė Lukoševičienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės susitikime dėl maisto papildų ir maisto produktų papildymo vitaminais, mineralinėmis ir kitomis tam tikromis medžiagomis.
 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriuje vyks VMVT organizuojamų mokymų „Afrikinis kiaulių maras. Kiaulių gerovės reikalavaimai žudymo metu ir darbų sauga” praktinė dalis.

Birželio 20-22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė dalyvaus Vilniaus kolegijos Maisto technologijų studijų programos baigiamųjų darbų gynimo Komisijos darbe, pirmininko teisėmis. Baigiamųjų darbų gynimas vyks Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto 42 auditorijoje, Beržų g. 2 a, Buivydiškės, Vilniaus r.
 

Teritorinės VMVT

Birželio 18 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k.) organizuoja mokymus Zibalų seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sąjungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis, antimikrobinis atsparumas antibiotikams“.

Birželio 18 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema: "Afrikinis kiaulių maras ir kitos užkrečiamosios ligos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis kiaulių ūkiuose".

Birželio 18 d. 14 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Asta Kajackienė organizuoja pasitarimą su UAB "Kalvarijos komunalininkas" prekyvietės atsakingais asmenimis ir prekiautojais, tema "Reikalavimai prekybai prekyvietėse", kuris vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija.

Birželio 18 d. 17.30 val. VMVT Pasvalio VMVT organizuojamas pasitarimas su Saločių ir Krinčino seniūnijų kiaulių augintojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių ūkiuose. Pasitarimas vyks Saločių sen. Raubonių km. kultūros namuose.

Birželio 19 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k.) organizuoja mokymus Alionių seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sąjungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis, antimikrobinis atsparumas antibiotikams“.

Birželio 19 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių taikymo bei kitais aktualiais klausimais.

Birželio 19 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojamas pasitarimas su ūkinių gyvūnų vežėjais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir biologinio saugumo priemonių reikalavimai.

Birželio 19 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Birželio 19 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas dalyvaus Šilalės rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų seniūnų pasitarime, kuris vyks savivaldybės tarybos posėdžių salėje ir skaitys pranešimą apie Afrikinio kiaulių maro, Paukščių gripo situaciją, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymąsi ūkiuose bei renginių ir švenčių metu teikiamo maisto tvarkymą.

Birželio 19 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskinikai) organizuoja pasitarimą su Druskininkų savivaldybės įgaliotuoju veterinarijos gydytoju ir medžiotojų būrelių vadovais bei medžiotojais. Pasitarimo metu bus aptarta AKM situacija pasaulyje, Lietuvoje, kiaulininkystės ūkių biosaugos klausimai, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas. Pasitarimo temos: AKM situacija Druskininkų savivaldybės teritoriniame vienete, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su afrikinio kiaulių maro bei kitų užkrečiamų ligų prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė“, „Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Birželio 19 d. 15 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja susitikimą su Zarasų rajono prekyviečių atsakingais darbuotojais dėl prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais darbo taisyklių.

Birželio 20 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Birželio 20 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais ir gyvulių sėklintojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse bei biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo, suteikiant veterinarines ir kitas paslaugas kiaulių ūkiuose.

Birželio 20 d. 10.30 val. VMVT Šilalės VMVT pareigūnai skaitys pranešimą ūkininkams VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, J. Basanavičiaus g. 21, Šilalė, tema “Kompleksinės paramos reikalavimai“ bei kitais aktualiais (AKM, PG, biosauga) klausimais.

Birželio 20 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Supažindinama su afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

Birželio 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Birželio 20 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT vyriausiosios specialistės maisto–maisto produktų inspektorės viešojo maitinimo atsakingiems darbuotojams organizuoja aktualius mokymus, tema „Maisto tvarkymo aktualijos. Ką naudinga žinoti? Maistu plintančių infekcijų protrūkių prevencija“. Mokymai vyks VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre (konferencijų salė, Kęstučio a. 2, Ukmergė).

Birželio 20 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja susitikimą su UAB "Vasaknos" žuvies perdirbimo cecho darbuotojais UAB "Vasaknos” įmonėje (Vasaknų k., Dusetų sen., Zarasų r. sav.) tema: "Higienos reikalavimai gyvūninių maistinių žaliavų perdirbimo įmonei bei aptarnaujančiam personalui”.

Birželio 20 d. 18 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime (Smėlynės g. 2a, Panevėžys) su medžiotojų būrelio "Upytė" medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Birželio 21 d. 9 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Birželio 21 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo, afrikinio kiaulių maro situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kitais aktualiais darbo klausimais.

Birželio 21 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) lankysis 1-8 klasių mokiniai iš mokinių stovyklos. Mokiniai bus užimti temomis "Pažintis su veterinarija“, "Pasaulis per mikroskopą“, "Atsakingas elgesys su gyvūnėliais“.

Birželio 21 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus su privačiais veterinarijos gydytojais. Tema „AKM situacija Lietuvoje ir pasaulyje, kiaulininkystės ūkių biologinio saugumo priemonių klausimai, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas. AKM situacija Tauragės apskrityje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su afrikinio kiaulių maro bei kitų užkrečiamų ligų prevencija".

Birželio 21 d. 10.30 val. VMVT Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Joniškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse bei biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo, suteikiant veterinarines ir kitas paslaugas kiaulių ūkiuose.

Birželio 21 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT salėje (Kęstučio g. 13, Raseiniai) viešojo maitinimo įmonių atstovams organizuojamas seminaras tema „Protrūkių prevencija. Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimai“.

Birželio 21 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėnimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Birželio 21 d. 15 val. VMVT Trakų VMVT organizuoja pasitarimą su kiaulių laikytojais dėl AKM situacijos rajone bei biologinės saugos reikalavimų mažuose kiaulių ūkiuose aptarimo.

Birželio 22 d. 9 val. VMVT Prienų VMVT Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (Konferencijų salė, II a.) organizuoja pasitarimą, tema „Vaikų maitinimo organizavimo naujovės ugdymo skyriuje“. Pasitarimo tikslas – supažindinti su vaikų maitinimo organizavimo tvarkos ugdymo įstaigose pasikeitimais.

Birželio 22 d. 9 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotoja–valstybinė veterinarijos inspektorė Jūratė Černiavskienė dalyvaus Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje dėl geriamojo vandens taršos Marijampolės mieste, kuris vyks Marijampolės savivaldybėje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

Birželio 22 d. 13 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja seminarą, tema „Vaikų maitinimo organizavimo naujovės“ vaikų bendrojo ugdymo įstaigų atstovams.

Birželio 22 d. 14 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja mokymus Vilkaviškio rajono gyvulių sėklintojams ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ darbuotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į rajoną“.

Birželio 22 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs klausimai.

Birželio 22 d. 15 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susitikimą Ukmergės rajono Žemaitkiemio medžiotojų klubo medžiotojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimai medžioklės būreliams. Paukščių gripo prevencijos priemonės". Susitikimas įvyks Gruodžio 17-osios g. 34, Ukmergė.

Atgal