Savaitės renginiai 2018 05 28 - 2018 06 03

VMVT

Gegužės 28–29 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.
 
Gegužės 28 – 29 dienomis Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje organizuojamas tarptautinis pasitarimas Afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) klausimais, kuriame dalyvaus Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos atstovai, taip pat vyks telekonferencija su Europos Maisto Saugos Agentūra. Pasitarimo tikslas – nuspręsti ir šiais metais pradėti naudoti vieningus visose AKM apimtose šalyse (Pabaltijo šalyse ir Lenkijoje) AKM duomenų rinkimo protokolus, pasireiškus AKM protrūkiams kiaulių laikymo vietose ir nustačius AKM atvejus šernų populiacijoje. Duomenų rinkimo tikslas -  išaiškinti galimus AKM viruso patekimo į kiaulių ūkius kelius, remiantis surinktais duomenis  AKM protrūkių vietose ir jų analize.
 

Gegužės 28 d.–birželio 1 d. į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Nauji maisto tyrimo metodai, siekiant nustatyti galimą sukčiavimą maisto tvarkymo etapuose ir maisto produktų elektroninėje prekyboje (bendrieji tyrimo ir kontrolės metodai)“ vyksta:
1. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė;
2. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė.

Gegužės 28 d.–birželio 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježis Šubelko vyksta į Budapeštą (Vengrija) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų šėrimas“.

Gegužės 29 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 28 d. - 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p. vyr. patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgija)  dalyvauti Europos Komisijos aplinkos ir pramonės teršalų ekspertų darbų grupės posėdyje.

Gegužės 28 d. - 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyr. bioinžinierė Simona Pilevičienė ir Virusologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vorobjovienė vyksta į Hanoverį (Vokietija) dalyvauti Europos sąjungos referentinių AKM ir KKM laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Gegužės 28 d. – 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Klaipėdos ir Kauno teritoriniuose skyriuose vyks Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos priežiūros auditas. Auditoriai vertins Instituto akreditavimo srities išplėtimo bei lanksčios srities taikymo galimybę.

Gegužės 29 d. - 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Žymantė Steponavičiūtė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės žuvų ligų laboratorijos organizuojamame kasmetiniame 22 - ąjame Nacionalinių referentinių laboratorijų žuvų ligų pasitarime.

Gegužės 29 d. - 31 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Virginijus Vaičiūnas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame Pesticidų stebėsenos tinklo susitikime.

Gegužės 29 d. – birželio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti 12-tajame darbo grupės susitikime dėl koagulazę gaminančių stafilokokų.

Birželio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos priežiūros auditas. Auditoriai vertins Instituto akreditavimo srities išplėtimo bei lanksčios srities taikymo galimybę.
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 28 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja susitikimą su 7 klasių moksleiviais Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje (P. Širvio g. 7/14, Zarasai). Tema: "Gyvūnų gerovės klausimai ir sveikos mitybos principai".

Gegužės 28 d. 16 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja mokymus su medžiotojų klubų „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ ir „Slanka“ medžiotojais, kurie vyks VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai). Mokymų tema "AKM situacija Šalčininkų rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė".

Geguės 29 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano ir neužkrėstos šalies statusui palaikyti tyrimų plano įgyvendinimas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Gegužės 29 d. 16 val. VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai) įvyks susitikimas su medžiotojų būrelių vadovais ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentu dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje vykdymo.

Gegužės 30 d. VMVT Utenos VMVT specialistai kartu su UAB „Šalva“ Aukštaičių pieno supirkimo punkto pieno gamintojais aptars patvirtinamųjų valstybinių pieno mėginių tyrimų rezultatus ir pateiks rekomendacijas pieno kokybei pagerinti tiems pieno gamintojams, kurių pieno tyrimų rezultatai neatitiko Pieno supirkimo taisyklų reikalavimus.

Gegužės 30 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su VMVT Jurbarko VMVT, VMVT Šilalės VMVT ir VMVT Pagėgių VMVT viršininkais-valstybiniais veterinarijos inspektoriais ir atsakingais darbuotojais dėl Valstybinės maisto kontrolės atlikimo viešojo maitinimo, negyvūninio maisto gamybos ir gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose.

Gegužės 30 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos r. Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Varėnos rajono savivaldybės mažojoje posėdžių salėje.

Gegužės 30 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus pristatys VMVT Elektrėnų VMVT veiklą Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje, kuris vyks Elektrėnų savivaldybėje (Rungos g. 5, Elektrėnai).

Gegužės 30 d. 13.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Teišerskis dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Gegužės 30 d. 14 val. VMVT Pakruojo VMVT organizuoja susitikimą su Rozalimo seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija rajone ir biosaugos reikalavimų laikymąsis. Susitikimas vyks Rozalimo seniūnijoje.

Gegužės 30 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams ir turgaus prekiautojams, tema: „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno ir mėsos produktų veterinarijos reikalavimai“, mokymų metu taip pat bus aptarta tema „Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“.

Gegužės 31 d. 9 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, kiti aktualūs darbo klausimai.

Gegužės 31 d. 9 val. VMVT Trakų VMVT Trakų gimnazijos moksleiviams skaitys paskaitas, temomis: "Kiaulių maras, paukščių gripas” ir "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”.

Gegužės 31 d. 10 val. VMVT Pakruojo VMVT vyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija rajone, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo klausimai.

Gegužės 31 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus Širvintų seniūnijos ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sąjungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis, antimikrobinis atsparumas antibiotikams". Mokymai vyks adresu Veterinarijos g. 4, Akmenių k.

Gegužės 31 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT inspektoriai organizuoja (Plungės g. 42, Beržoras, M. Striaukienės kaimo turizmo sodyboje “Pas tėvukus”) kaimo turizmo sodybų ir pokylio salių savininkams bei atsakingiems asmenims seminarą „Kaimo turizmo sodybų pasiruošimas vasaros sezonui. Protrūkių priežastys. Kryžminė tarša. Trūkumų šalinimo įgyvendinimo kontrolė“.

Gegužės 31 d. 10.55 val. – 14.00 val. VMVT Ukmergės VMVT vyriausiosios specialistės-maisto produktų inspektorės praves keturias (4) pamokas tema "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą” Ukmergės A. Smetonos gimnazijos 2b, 2c, 3ab, 1b klasių gimnazistams. Vyks diskusijos apie sveiką mitybą.

Gegužės 31 d. 13.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus vandentvarkos įmonių atstovams, tema "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai ir kontrolės aktualijos".

Gegužės 31 d. 15 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuoja smulkaus verslo atstovams pasitarimą - mokymus aktualiais klausimais tvarkant maistą karštuoju metų laiku. Pasitarimas vyks VMVT Marijampolės VMVT salėje, adresu Kauno g. 100A, Marijampolė.

Gegužės 31 d. 17 val. VMVT Mažeikių VMVT Mažeikių savivaldybės salėje, adresu Stoties g. 18, Mažeikiai, organizuoja mokymus Mažeikių ir Akmenės rajonų medžiotojų būrelių ir klubų nariams, temomis „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo priemonių taikymas organizuojant ir vykdant medžiokles, mėginių, paimtų iš sumedžiotų šernų afrikinio kiaulių maro tyrimui, tvarkymas“.

Birželio 1 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą/mokymus su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano ir neužkrėstos šalies statusui palaikyti tyrimų plano įgyvendinimas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvos Respublikoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ūkiuose, mėginių atrinkimas, pakavimas, lydraščio pildymas ir išsiuntimas ir kiti aktualūs klausimai.

Birželio 1 d. 11 val. VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Vilija Plyčienė Kaišiadorių rajono savivaldybėje (Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus darbo grupėje „Dėl maitinimo organizavimo Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose tvarkos aprašo parengimo ir teikimo Kaišiadorių rajono tarybai“.

Birželio 1 d. 13 val. VMVT Druskininkų VMVT (Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, Gardino g. 3, Druskininkai) organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės”.

Birželio 1 d. 15 val. VMVT Telšių VMVT Viešvėnų seniūnijos salėje (Getautės g. 1, Viešvėnų I k., Viešvienų sen., Telšių r.) organizuoja mokymus Telšių raj. medžiotojų būrelių ir klubų nariams temomis „Biologinio saugumo priemonių taikymas organizuojant ir vykdant medžiokles, afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, mėginių, paimtų iš sumedžiotų šernų afrikiniam kiaulių maro tyrimui tvarkymas“.

Birželio 1 d. 17 val. VMVT  Rokiškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vydas Puidokas dalyvaus Atžalyno medžiotojų klubo narių susirinkime (Martiniškėnų km., Rokiškio km. s., Rokiškio r.) ir skaitys pranešimą, tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis organizuojant ir vykdant medžiokles“.

Birželio 2 d. 11 val. VMVT Rokiškio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vydas Puidokas  dalyvaus Alsetos medžiotojų klubo narių susirinkime (Pašilės km., Kamajų s., Rokiškio r.) ir skaitys pranešimą tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymasis organizuojant ir vykdant medžiokles“.

Birželio 2 d. 15 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime (Noreikių km., Krekenavos sen., Panevėžio raj.) su "Erimaičių" medžiotojų būrelio medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Atgal