Savaitės renginiai 2018 05 14 - 2018 05 20

VMVT

Gegužės 13–16 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Džakartą (Indonezijos Respublika) kaip Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos narys dalyvauti susitikimuose su Indonezijos žemės ūkio ministerijos atstovais siekiant aptarti dvišalio bendradarbiavimo ir maisto produktų eksporto leidimų klausimus.

Gegužės 14–15 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Gegužės 14–15 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti seminare dėl fuzariotoksinų maiste ir pašaruose.

Gegužės 15–17 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorių, l. e. skyriaus vedėjo pavaduotojo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas, Giedrius Blekaitis vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti Estijos veterinarijos ir maisto tarnybos organizuojamame Baltijos šalių gyvūnų gerovės ekspertų susitikime.

Gegužės 16–18 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Jungtinės darbo grupės posėdyje dėl Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos bei administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo ir Šalių narių kontaktinių asmenų dėl maisto klastočių susitikime.

Gegužės 16–18 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdžiuose dėl genetinės medžiagos produktų ir galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų judėjimo bei sertifikavimo (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kokybės vadybos skyriaus vedėjos pavaduotoja Olesia Baskienė dalyvaus seminare „Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai taikymas“ (LR Ūkio ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius).
 
Gegužės 15 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus mikrobiologė Audinga Verbickienė vyksta į Sautamptoną (Anglija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės dvigeldžių moliuskų bakteriologinės ir virusologinės taršos stebėsenos laboratorijos (Cefas) organizuojamą Nacionalinių referentinių laboratorijų 17-tą darbo grupės susirinkimą.
 
Gegužės 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kokybės vadybos skyriaus vedėja Raimonda Krejarienė ir Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Asta Tamošiūnienė dalyvaus seminare ,,Rizikos valdymas sveikatos priežiūros sistemoje pagal naujausių Lietuvos standartų reikalavimus (LST EN 31000, 31010, LST EN ISO 14971, LST EN 15224, LST EN ISO 9001)“ (Lietuvos Standartizacijos Departamentas, Algirdo g. 31, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 14–16 d. VMVT Klaipėdos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Diana Turauskienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Kęstutis Burba vyksta į Torshauną (Farerai) atlikti AB „Limarko laivininkystės kompanija“ transportinio laivo „Andromeda“ planinį patikrinimą.

Gegužės 14–18 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Kenos pasienio veterinarijos posto (poskyrio) vyresnioji veterinarijos gydytoja Neringa Ramūnė Šimaitienė ir VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pilies pasienio veterinarijos posto (poskyrio) vyresnioji veterinarijos gydytoja Laima Čižauskytė-Drabuntė vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Maisto ir veterinarinė importo kontrolė pasienio veterinarijos postuose (gyvūniniai maisto produktai ir produktų sudėtis)“.

Gegužės 14 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Vileikis dalyvaus Pašilėnų, Užvenčio, Ventos medžiotojų būrelių susirinkime (susirinkimas įvyks Užvenčio kultūros centro salėje, Šatrijos g. 2, Girnikų k., Užvenčio sen.), kurio metu aptars afrikinio kiaulių maro prevencijos, kontrolės, mėginių paėmimo, pristatymo ir kitus aktualius klausimus.

Gegužės 14 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojami mokymai medžioklės plotų naudotojų „ALSĖDŽIAI“, „PURVAIČIAI“ ir „KARKLĖNAI“ medžiotojams dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Gegužės 14 d. 18 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su Zarasų rajono Gražutės medžiotojų būrelio medžiotojais. Bus aptarta AKM situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimai, 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, šernų mėginių pristatymas ir tyrimas, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos. Pasitarimas vyks Gražutės medžiotojų būrelio patalpose (Paruožės k., Zarasų sen.).

Gegužės 15–18 d. VMVT Kauno VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Eglė Derliūnaitė vyksta į Poznanę (Lenkijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Gyvūnų gerovė transportavimo metu“.

Gegužės 15 d. 9 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą su UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovais dėl tiekiamo geriamojo vandens kokybės.

Gegužės 15 d. 9 val. VMVT Zarasų VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Romualdas Kryžiokas dalyvaus Zarasų rajono savivaldybės organizuojamuose civilinės saugos mokymo kursuose.

Gegužės 15 d. 10 val. VMVT Palangos VMVT su Palangos miesto viešbučių ir restoranų asociacija viešbutyje „Vanagupė“ (Vanagupės g. 30, Palanga) organizuoja seminarą Palangos viešojo maitinimo įmonių vadovams ir atsakingiems darbuotojams „Maisto saugos užtikrinimas maisto tvarkymo subjektuose. Maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos. Maisto švaistymas“.

Gegužės 15 d. 10 val. VMVT Utenos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Aušros g. 84, Utena) bus apdovanoti  Utenos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokiniai - nugalėtojai ir paskatinamųjų prizų laimėtojai, dalyvavę Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuotame darbelių konkurse „Paukštis Lietuvai“.

Gegužės 15 d. 15 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininkas Valdemaras Kontautas dalyvaus susirinkime Panevėžio rajono savivaldybės (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) salėje su Panevėžio rajono seniūnijų seniūnais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje ir galimybės laikyti, auginti kiaules Panevėžio rajone".

Gegužės 15 d. 15.30 val. VMVT Kretingos VMVT kartu su Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizuoja seminarą, tema „Ugdymo įstaigų virtuvės darbuotojų vaidmuo maitinimo organizavime“, adresu  Pabrėžos g. 8, 2 aukštas, Kretinga, Kretingos rajono švietimo centras.

Gegužės 15 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Žulpa, Plungės medžiotojų ir žvejų draugijos patalpose (Palankės g. 1, Plungė) organizuoja mokymus medžioklės plotų naudotojų „ŽEMAITIJA“ ir LAMMC MIŠKŲ INSTITUTO MMMPV medžiotojų būrelių medžiotojams dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Gegužės 15 d. 17.30 val. VMVT Palangos VMVT Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ visuotiniame tėvų susirinkime viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Birutė Simutienė skaitys paskaitą, tema „Sveikatai palankus vaikų maitinimas, esami pasiekimai, planuojami pokyčiai".

Gegužės 16 d. 11 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams, tema “Antimikrobinis atsparumas, atsakingas antibiotikų naudojimas“. Mokymus praves VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Laimutė Danauskienė.

Gegužės 16 d. 11 val. VMVT Anykščių VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Asta Bartulienė ves mokymus "Mitai ir faktai apie maisto švaistymą”. Patarimai kaip sveikai maitintis Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos moksleiviams.

Gegužės 16 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT specialistai susitiks su Kaišiadorių rajono Antakalnio gyventojais. Bus aptariami aktualūs gyvūnų sveikatingumo (Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencijos), gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos, pieno saugos, kokybės ir kt. klausimai. Susitikimas vyks Antakalnio bendruomenės salėje.

Gegužės 16 d. 15 val. VMVT Pakruojo VMVT organizuoja susitikimą su Klovainių seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija rajone ir biosaugos reikalavimų laikymąsis. Susitikimas vyks Klovainių seniūnijoje.

Gegužės 17 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą su įgaliotais veterinarijos gydytojais, tema „AKM situacija, biologinio saugumo priemonių taikymas. Užkrečiamų ligų stebėsenos plano vykdymas. Laukinių medžiojamųjų žvėrių užkrečiamų ligų stebėsena: lėtininė elnių išsekimo liga. Antimikrobinis atsparumas, Snukio ir nagų ligos prevencinės priemonės“.

Gegužės 17 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl atsakingo antibiotikų naudojimo, afrikinio kiaulių maro situacijos, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 17 d. 13 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Jūratė Vaitiekūnienė dalyvaus Panevėžio m. Savivaldybėje vyksiančiame Renginių organizavimo komisijos posėdyje.

Gegužės 17 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT specialistai susitiks su Kaišiadorių rajono Žaslių gyventojais. Bus aptariami aktualūs gyvūnų sveikatingumo (Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencijos), gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos, pieno saugos, kokybės ir kt. klausimai. Susitikimas vyks Žaslių seniūnijos salėje.

Gegužės 17 d. 17 val. VMVT Joniškio VMVT vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius Edmundas Jakas dalyvaus Joniškio r. Žeimių medžiotojų būrelio susirinkime (Turgaus g. 2, Joniškis), kurio metu praves mokymus tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

Gegužės 18 d. 9 val. Kastytis Stankus, VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius, dalyvaus Marijampolės savivaldybės administracijos Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl geriamojo vandens taršos Marijampolės mieste.

Gegužes 18 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, mėginių ėmimo, mažų kiaulių ūkių vertinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 18 d. 13.30 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus vaikų maitinimo įstaigų darbuotojams, tema "Nauji vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimai. Valstybinės maisto skyrių kontrolės aktualijos".

Gegužės 18 d. 14 val. VMVT Pakruojo VMVT organizuoja susitikimą su Lygumų seniūnijos kiaulių laikytojais, kurio metu bus aptarta AKM situacija rajone ir biosaugos reikalavimų laikymąsis. Susitikimas vyks Lygumų seniūnijoje.

Gegužės 18 d. 14.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus Skuodo MK medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 18 d. 15 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja susitikimą su Molėtų rajono medžiotojų klubų medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elninių išsekimo ligos, paukščių gripo ligos ir pasiutligės ligos kontrolės.

Gegužės 18 d. 16 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks mokymai Dalijos medžiotojų būrelio medžiotojams, tema „AKM, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimas dėl AKM ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“.

Gegužės 19 d. 15 val. VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus susirinkime Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Panevėžio skyriaus (Smėlynės g. 2a, Panevėžys) salėje su medžiotojų būrelio "Devynšakis" medžiotojais. Susirinkimo tema "Afrikinis kiaulių maras Lietuvoje".

Gegužės 20 d. Šalčininkų miesto parke vyks XXI folkloro festivalis "Daina prie šalčios". Lauko prekybos ir maitinimo subjektų kontrolę vykdys VMVT Šalčininkų VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Songin ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Janina Dervanovskaja.

Atgal