Savaitės renginiai 2018 05 07 - 2018 05 13

VMVT

Gegužės 7–11 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Pravecą (Bulgarijos Respublika) kaip ekspertas dalyvauti Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Europos Komisijos organizuojamame seminare „Snukio ir nagų ligos stebėsena laukinėje faunoje“.

Gegužės 10 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus l.e.p. vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis veterinarijos gydytojas Giedrius Blekaitis ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė dalyvaus Zoologijos sodų patikrinimo komisijos posėdyje, kuris vyks Aplinkos apsaugos agentūroje (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) dėl VšĮ „Zoopark.lt“ pakartotinio prašymo išduoti leidimą įkurti zoologijos sodą vertinimo.

Gegužės 10 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos konferencijų salėje vyks VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus organizuojami mokymai, kurių tema „Gyvūnų, gyvūninių produktų, negyvūninio maisto ir pašarų importo, tranzito valstybinė kontrolė pasienio veterinarijos postuose ir muitinės sandėliuose. Eksportas į Eurazijos ekonominės sąjungos šalių narių muitų teritoriją ir vežimas per jų teritoriją į trečiąsias šalis“.
 

Pavaldžios įstaigos

Gugužės 7 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Godliauskienė vyksta Dubliną (Airija) dalyvauti kasmetiniame susitikime dioksinų nustatymo klausimais.

Gegužės 7 d. – 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyr. veterinarijos gydytoja Rūta Zagrabskaitė vyksta į Surėjų (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Referentinės snukio ir nagų ligos laboratorijos organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Gegužės 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Maisto saugos ir kokybės katedros organizuojamame seminare "Maistas ir sveikata" bei skaitys pranešimą tema "Verotoksigeninė E. coli mėsos gaminiuose ir galima rizika visuomenės sveikatai" (Tilžės g. 18, Kaunas).

Gegužės 9 d. – 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į  Tartu (Estija) dalyvauti 10 – ajame Baltijos valstybių vaistų agentūrų susitikime.

Gegužės 10 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus seminare „Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai taikymas“ (LR Ūkio ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius).

 

Teritorinės VMVT

Gegužės 7 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2018 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir prevencijos. Aptarti mažų kiaulių laikymo vietų vertinimą dėl biologinio saugumo priemonių laikymosi.

Gegužės 7 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gegužės 7 d. 12 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuoja susitikimą su Ančiškių medžiotojų būrelio medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos.

Gegužės 7 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su mokyklų vadovais, bus pristatyti planuojami mokymai 2018 m. mokiniams, temomis: „Mitai ir faktai apie maisto švaistymą“, “Kas yra AMR, atsakingas antibiotikų naudojimas“, Gyvūnų ligos - kaip galiu padėti apsaugoti (AKM ir PG). Mokyklų vadovams bus pristatyta „Antimikrobinis atsparumas, atsakingo antibiotikų naudojimo tema“.

Gegužės 7 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su ŽŪK „Sintautų pienas“ pieno supirkėjais ir įmonės atstovais pieno kokybės ir tapatumo programos vykdymo klausimais.

Gegužės 7 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Gilzė“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 8 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Gegužės 8 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja mokymus, tema ”Darbas skerdykloje, atsakomybė. Sanitarija ir higiena” UAB „Vikonas“ skerdyklos darbuotojams.

Gegužės 8 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams gauti.

Gegužės 8 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11a, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta epizootinė AKM situacija ir kiti aktualūs klausimai.

Gegužės 8 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT specialistai Nemaitonių seniūnijos gyventojus supažindins su aktualiais gyvūnų sveikatingumo (afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencijos), gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos, pieno saugos, kokybės ir kitais klausimais. Susitikimas įvyks Nemaitonių seniūnijos patalpose.

Gegužės 8 d. 15 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja mokymus, tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai (pieno ir pieno produktų)“. Mokymai vyks VMVT Joniškio VMVT.

Gegužės 8 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Aidas“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“. 

Gegužės 8 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojami mokymai medžioklės plotų naudotojų „NARVAIŠIAI“, „STANELIAI“ ir „PLATELIAI“ medžiotojams  dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Gegužės 9 d. VMVT Širvintų VMVT Širvintų pradinių klasių moksleiviams organizuoja renginį-pamoką, tema „Gyvūnų ligos - kaip apsaugoti save ir gyvūnus“ (paukščių gripas, Afrikinis kiaulių maras, pasiutligė). Renginys vyks Širvintų pradinėje mokykloje (Mindaugo g. 13A, Širvintos).

Gegužės 9 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT J. Sniadeckio gimnazijos moksleiviams organizuoja edukacinę ekskursiją į stručių ūkį Ūtos km., Butrimonių sen., Šalčininkų raj.

Gegužės 9 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Gegužės 9 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Šilas“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 10 d. 10 val. Kaniūkų kultūros centro salėje, Utenos r. sav., VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Užpalių seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus pristatyti 2017 m. valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatai Utenos rajone, užkrečiamųjų gyvūnų ligų situacija Europos Sąjungoje, kaimyninėse šalyse ir Lietuvoje, biologinio saugumo priemonės ūkiuose ir kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, atsakingas antibiotikų naudojimas. Bus nagrinėjama maisto švaistymo problema, aptariamos pieno ūkio aktualijos.

Gegužės 10 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams "Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas, AKM prevencija, paplitimas bei priežiūra šernų populiacijoje, biosaugos reikalavimai kiaulių ūkiuose, paukščių gripo grėsmė ir pieno gamybos ir supirkimo taisyklių pakeitimai".

Gegužės 10 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus mažais kiekiais gaminamų produktų tiekėjams, tema "Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai".

Gegužės 10 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl biologinio saugumo priemonių vertinimo mažuose kiaulininkystės ūkiuose, dėl 2018 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Gegužės 10 d. 13 val. VMVT Mažeikių VMVT (Stoties g. 18, Mažeikiai) organizuoja mokymus - diskusiją  už mokyklų, ikimokyklinių istaigų  maitinimą  atsakingiems darbuotojams, tema " Ūminių infekcinių žarnyno susirgimų protrūkiai. Higienos reikalavimai maisto tvarkymo subjektuose". Dalyvauja valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė valstybinė maisto produktų inspektorė Rita Sadūnaitė.

Gegužės 10 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) organizuoja mokymus pieno supirkimo įmonių darbuotojams, tema „Pieno supirkimo punktų ir pieno ūkių kontrolės rezultatai ir nustatytų pažeidimų prevencija“.

Gegužės 10 d. 14-16 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis dalyvaus Kretingos rajono savivaldybės administracijos organizuojamose savivaldybės lygio civilinės saugos pratybose, tema „Evakuotų gyventojų apgyvendinimas kolektyvinės apsaugos statinyje“.

Gegužės 10 d. 15 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja susitikimą su Vilkaviškio rajono medžiotojų klubų medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elninių išsekimo ligos.

Gegužės 10 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus Aleksandrijos MK medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Gegužės 10 d. 16.30 val. VMVT Utenos VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vaida Gavėnienė  dalyvaus Utenos vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" (Vaižganto g. 54, Utena) bendruomenės susirinkime, kuriame dalyvaujančius supažindins su sveikos mitybos tendencijomis, vaikams rekomenduojamomis maistinių medžiagų  ir energijos normomis, valgiaraščio sudarymo reikalavimais.

Gegužės 11 d. VMVT Širvintų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Audronė Buožytė pieno supirkėjams praves 2 valandų mokymus, tema „Pieno supirkimo aktualijos“, kurie vyks VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4., Akmenių k., Širvintų r.).

Gegužės 11 d. 9 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r.) organizuojami  mokymai darbuotojams, tema "Korupcijos prevencija ir tarnybinė etika Širvintų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje".

Gegužės 11 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT specialistai dalyvaus Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamame pasitarime dėl IGNSB „Šaltinėlis“ vandenvietės klausimų.

Gegužės 11 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Sendvario seniūnijoje, adresu: Saulės g. 1, Slengiai, Klaipėdos rajonas.

Gegužės 11 d. 13 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) organizuoja kvalifikacijos  egzaminą asmenims skerdykloje žudantiems gyvūnus.

Gegužės 11 d. 15 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja mokymus, tema “Afrikinio kiaulių maro situacija, statistika, 2018 m. stebėsenos planas, mėginių ėmimas, šernų populiacijos reguliavimas” Anykščių rajono medžiotojams.

Gegužės 12 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Saulius Alonderis pristatys Kretingos r. sav. Salantų medžiotojų klubo medžioklės plotų naudotojams informacinę medžiagą "Dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms  bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo".

Gegužės 12 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Saulius Tarasauskas dalyvaus medžiotojų klubo „Rambynas" susirinkime, kur supažindins medžiotojus su šiomis temomis: "AKM situacija ir prevencija Lietuvoje, Paukščių gripo liga, elnių išsekimo liga, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas ir pasiutligės ligos kontrolė".

Atgal