Savaitės renginiai 2018 04 23 - 2018 04 29

VMVT

Balandžio 22–23 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje aptarti deleguotojo teisės akto projektą dėl užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir likvidavimo programų bei neužkrėstos šalies statuso suteikimo pagal Gyvūnų sveikatos įstatymą.

Balandžio 23–25 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto produktų ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų šėrimo darbo grupės posėdyje.

Balandžio 24–25 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl Integruotos valstybinės kontrolės valdymo sistemos posėdyje.

Balandžio 24–27 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų neformaliame darbo grupės posėdyje ir Konferencijoje dėl gyvūnų gerovės pervežimo metu.

Balandžio 25 d. 14 val. VMVT (Siesikų g. 19, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Balandžio 27–28 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Importo ekspertų pogrupio ir Importo darbo grupės posėdžiuose dėl gyvūnų ir gyvūninių produktų, įvežamų į Europos Sąjungą, valstybinės kontrolės pagal reglamento (EB) Nr. 2017/625 deleguotuosius ir įgyvendinimo teisės aktus.

Balandžio 29–30 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, Jurgita Bakasėnienė vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Aukšto lygio vadovų forume dėl Europos Sąjungoje taikomų dvejopų standartų maisto produktams.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 22 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 19-tame Keitimosi kylančiomis rizikomis tinklo susitikime.

Balandžio 23 d. – 25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 18-tame Mikrobiologinės rizikos vertinimo tinklo susitikime.

Balandžio 23 d. – 25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Valiukonienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausioji bioinžinierė Indrė Jonauskaitė vyksta į Pulavus (Lenkija) dalyvauti Europos Sąjungos Gyvūninių baltymų pašaruose ES referentinės laboratorijos (EURL-AP) organizuojamame Nacionalinių referentinių laboratorijų 12-ame susitikime.

Balandžio 25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus Lietuvos radiacinės saugos draugijos (LRSD) visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks Radiacinės saugos centre (Kalvarijų g. 153, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 23 d. 12 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuoja susitikimą su Spalviškių medžiotojų klubo medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos.

Balandžio 23 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Pušynas“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Balandžio 23 d. 15.30 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja susitikimą su Zarasų rajono geriamojo vandens tiekėjais dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės užtikrinimo.

Balandžio 24 d. 8.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus UAB "Sakora" personalui, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse”. Mokymai vyks adresu Tilžės g. 109, Šiauliai.

Balandžio 24 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Antalgės paukštynas“ (Tuopų g. 38, Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r. sav.) darbuotojams organizuoja mokymus, tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiams“.

Balandžio 24 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja pamoką A. Smetonos gimnazijos gimnazistams, besimokantiems biologijos aukštesniuoju kursu, tema “AKM ir kitos gyvūnų ligos - kaip galiu padėti ir apsaugoti”.

Balandžio 24 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojami mokymai medžioklės plotų naudotojų „TAURAS“, „JUODEIKIAI“ ir „ĄŽUOLAS“ medžiotojams  dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Balandžio 25 d. 8.30 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus UAB "Roksva" personalui, tema “Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse”. Mokymai vyks adresu Tilžės g. 109, Šiauliai.

Balandžio 25 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Balandžio 25 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija.

Balandžio 25 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Pajevonio seniūnijos salėje (Jevonio g. 62, Pajevonys) organizuoja mokymus Pajevonio seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Balandžio 25 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, žaliavinio pieno gamybos sanitarijos ir higienos ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Kretingalės seniūnijoje, adresu Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 25 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus, tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimo reikalavimai“ ūkinių gyvūnų augintojams. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Balandžio 25 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su Palomenės seniūnijos gyvūnų laikytojais, tema „Gyvūnų sveikatingumo, gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos ir kt. aktualijos“ bei „Pieno sauga ir kokybė, teisės aktų, reglamentuojančių pieno supirkimą pakeitimai“. Susitikimas vyks Palomenės kultūros centro salėje.

Balandžio 25 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Virbalio seniūnijos salėje (Vilniaus g. 17, Virbalis) organizuoja mokymus Virbalio seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Balandžio 25 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) organizuoja susitikimą su UAB „Telšių vandenys“, tema „Geriamojo vandens saugos užtikrinimas, bestuburių atsiradimo prevencinės priemonės vandens tiekimo sistemoje“.

Balandžio 25 d. 15.30 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje, kuris vyks Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Varpo g. 9, Šiauliai, III aukštas, konferencijų salė).

Balandžio 25 d. 15.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus MK „Špituolė“ medžiotojams, tema „Biologinė sauga nuo afrikinio kiaulių maro ir kitų pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų patekimo į Skuodo rajoną“.

Balandžio 25 d. 17 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k.) organizuoja susitikimą su Būginių medžiotojų klubo medžiotojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, veterinarinių ir biologinio saugumo reikalavimų medžioklėje laikymasis, šernų mėginių paėmimo ir pristatymo reikalavimai, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos.

Balandžio 26 d. 9 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Dirkstys Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje (Vytauto g. 14, Skuodas) organizuoja susitikimą su vyresniųjų klasių moksleiviais, tema „Mano profesija - veterinarijos gydytojas“, skirtą Pasaulinei veterinarijos dienai paminėti.

Balandžio 26 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus gyvulių savininkams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Balandžio 26 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT atsakingi darbuotojais dalyvaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamoje tarpinstitucinėje diskusijoje dėl mokinių mitybos „Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio mokykloje, vaidmuo, siekiant užtikrinti sveikatai palankią mokinių mitybą“. Renginys vyks adresu Prezidento g. 7, Tauragė.

Balandžio 26 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojami mokymai medžioklės plotų naudotojų „ŠATEIKIAI“, „BAZILĖNAI“ ir „DRAUGYSTĖ“ medžiotojams dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, dėl reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms ir gyvūnų duobėms bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo, bus aptariamos kitos aktualijos.

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus medžiotojų klubo „Alionys“ medžiotojams, tema  „Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sajungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, reikalavimai žvėrių pirminio dorojimo aikštelėse“. Mokymai vyks VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų sen.).

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos absolventus į „Atvirų durų dieną“, skirtą Tarptautinei veterinarijos dienai paminėti.

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks ūkinių gyvūnų laikytojų mokymai ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Balandžio 27 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) minint Pasaulinę veterinarijos dieną, organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl atsakingo antibiotikų naudojimo, afrikinio kiaulių maro situacijos, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo, paukščių užkrečiamųjų ligų bei kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 27 d. 13 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl paukščių gripo, afrikinio kiaulių maro, antimikrobinio atsparumo antibiotikams, mėginių paėmimo, sveikos bandos statuso palaikymo bei kitais klausimais. Bus paminėta Pasaulinė veterinarijos diena.

Balandžio 27 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susitikimą su Siesikų seniūnijos gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai laikytojams auginantiems kiaules. Paukščių gripo prevencijos priemonės. Ūkinių gyvūnų biosaugos reikalavimai“. Susitikimas įvyks Siesikų seniūnijoje, Ukmergės rajone.

Balandžio 27 d. 13.45 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus medžiotojų klubas „Alys“ medžiotojams, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Europos Sajungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, reikalavimai žvėrių pirminio dorojimo aikštelėse“. Mokymai vyks medžiotojų klobo „Alys“ žvėrienos dorojimo aikšteles patalpose (Skauradų k., Alionių sen.).

Balandžio 27 d. 14 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus VŠĮ „Kretingos maistas“, Radviliškio skyriaus atsakingiems darbuotojams, adresu Radvilų g. 6, Radviliškis. Mokymų tema „Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo maisto tvarkymo skyriuose, pagrindiniai reikalavimai ir dažniausiai pasitaikančios problemos“.

Balandžio 27 d. 14 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono medžioklės organizatoriais ir MK vadovais, tema „Veterinarijos reikalavimų medžioklėje vykdymas ir kontrolė“.

Balandžio 27 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus „Stumbro“ medžiotojų būrelio medžiotojams, adresu Gedimino g. 81, Radviliškis. Mokymų tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, biologinės saugos reikalavimų vykdymas medžioklės metu, mėginių ėmimas dėl elnių išsekimo ligos“.

Balandžio 27 d. 17 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius dalyvaus Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos organizuojamame susirinkime. Susirinkimo metu bus pristatyta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, reikalavimai žvėrių pirminio dorojimo aikštelėse.

Balandžio 27 d. 18 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susitikimą Ukmergės rajono Vidiškių medžiotojų būrelio medžiotojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimai medžioklės būreliams. Paukščių gripo prevencijos priemonės". Susitikimas įvyks Gruodžio 17-osios g. 34, Ukmergė.

Balandžio 28 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja pasitarimą su Zarasų rajono Antazavės medžiotojų būrelio medžiotojais. Bus aptarta AKM situacija Lietuvoje, biosaugos reikalavimai, 2018 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, šernų mėginių pristatymas ir tyrimas. Pasitarimas vyks Antazavės medžiotojų būrelio patalpose (Ailių k., Imbrado sen.).

Balandžio 28 d. VMVT Kretingos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Saulius Alonderis pristatys Kretingos r. sav. medžioklės plotų naudotojams informacinę medžiagą  "Dėl biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo medžioklės metu, reikalavimų žvėrių pirminio apdorojimo aikštelėms  bei dėl teisingo mėginių paėmimo ir lydinčiųjų dokumentų pildymo". 10 val.- Vaineikių medžiotojų klubas, 12 val.- medžiotojų klubas "Šventoji", 14 val. - medžiotojų klubas "Briedis".

Balandžio 28 d. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su medžiotojų klubo "Lūšis" medžiotojais. Susitikimo tema „AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija“.

Balandžio 29 d. 11 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja susitikimą (Akmenynės seniūnijoje) su medžiotojų būrelio „Sakalas“ medžiotojais. Tema: „AKM situacija Šalčininkų rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė“.

Atgal