Savaitės renginiai 2018 03 19 - 2018 03 25

VMVT

Kovo 18–19 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Darbo grupės dėl reglamento (EB) 882/2004 įgyvendinimo priemonių (reglamento (EB) Nr. 669/2009 15 straipsnio 5 dalis) posėdyje.

Kovo 19-21 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti ES Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje ir ES Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos kartu su Europos gyvūnų sveikatos ir sanitarinės saugos federacija (FESASS) organizuojamame seminare „Gyvūnų sveikata: kaip galime padaryti, kad laukiniai gyvūnai gyventų kartu“.

Kovo 19–20 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos platformos dėl maisto švaistymo ir maisto atliekų posėdyje.

Kovo 19–20 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas, kaip pranešėjas, vyksta į Taliną (Estijos Respublika) dalyvauti Europos mokslo ir technologijų bendradarbiavimo (angl. European Cooperation in Science and Technology) (COST) asociacijos organizuojamame Darbo grupės susitikime.

Kovo 19–20 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl deleguotojo teisės akto, kuriuo papildomas Europos Sąjungos reglamentas (ES) Nr. 2016/429 dėl vežėjų registravimo ir tam tikrų įmonių, laikančių sausumos gyvūnus, patvirtinimo.

Kovo 19–23 d. VMVT Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Rasa Jakelytė vyksta į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (sausumos gyvūnai)“.

Kovo 21 d. 13.30 val. VMVT (Siesikų g. 15, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Kovo 20–24 d. į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“ vyksta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto inspektorė Algintė Serapinaitė.

Kovo 20-27 d. Lietuvoje vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditas DG(SANTE)/2018-6321 siekiant įvertinti valstybinę gyvūnų ir gyvūninių produktų tranzito kontrolę.

Kovo 21–23 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius, l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, Mantas Staškevičius vyksta į Kijevą (Ukraina) dalyvauti Nuolatinės ekspertų grupės 9-ajame susitikime dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos ir Rytų Europos regionuose.
 

Teritorinės VMVT

Kovo 19 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Ūkininko dienoje, kuri vyks Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus salėje (S. Nėries g. 40, Vilkaviškis).

Kovo 19 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Debeikių seniūnijos gyventojais Debeikių seniūnijoje.

Kovo 19 d. 14 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams “Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas”.

Kovo 19 d. 16 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja pasitarimą su medžiotojų klubų „Eišiškės“ ir „Merkys“ medžiotojais, kuris vyks VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) . Pasitarimo tema „AKM situacija Šalčininkų rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos ir pasiutligės ligos kontrolė“.

Kovo 19-20 d. 9 val. iki 16 val. VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas organizuoja pasitarimą avių laikytojams, adresu VMVT Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, V. Krėvės g. 8, LT-66126 Druskininkai. Mokymo kursų tema „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“. Renginio trukmė 16 ak. val., kodas – 296162154. VMVT Druskininkų VMVT vyr. veterinarijos gydytojai inspektoriai susirinkusius avių laikytojus supažindins su „Gyvūnų sveikatingumo, gerovės ir biosaugos reikalavimais“ bei pristatys „Antimikrobinio atsparumo valdymo ir antimikrobinių preparatų naudojimo veterinarijos sektoriuje aktualijas“.

Kovo 19-21 d. 9 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu organizuoja mokymus "Ekologinio ūkininkavimo pagrindai". VMVT Kaišiadorių VMVT skaitys pranešimą "Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimai ūkinių gyvūnų laikymo vietose".

Kovo 19 - 22 d. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimus gyvulių augintojams tema "Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas kiaulininkystės ūkiuose" kovo 19 d. 16 val. Eržvilko seniūnijos kultūros centro salėje, kovo 19 d. 14 val. Rutkiškių bendruomenės namuose, kovo 20 d. 17 val. Girdžių seniūnijos salėje, kovo 21 d. 14 val. Jurbarkų seniūnijos Vertimų bendruomenės namuose, kovo 21 d. 17 val. Jurbarkų seniūnijos salėje, kovo 22 d. 15 val. Šimkaičių seniūnijos salėje.

Kovo 19-23 d. į Paryžių (Prancūzijos Respublika) pagal programą "Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga" dalyvauti mokymuose "Maisto ir veterinarinė kontrolė pasienio veterinarijos postuose (šalutiniai gyvūniniai produktai ir genetika)" vyksta:
1. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Panemunės pasienio veterinarijos posto (poskyrio) vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Jūratė Kazlauskienė;
2. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Lavoriškių pasienio veterinarijos posto (poskyrio) veterinarijos gydytoja Aušra Leščinskaitė.

Kovo 19 d. 13 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema “Ūkinių gyvūnų gerovės, sveikatingumo, registravimo ir ženklinimo, pirminės pašarų gamybos srityje reikalavimų įgyvendinimas ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo prevencija bei kontrolė. Biologinės saugos reikalavimai. Antimikrobinis atsparumas (AMR), atsakingas antibiotikų naudojimas. Žaliavinio pieno kokybės gerinimo priemonės“.

Kovo 19 d. 14 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius dalyvaus žemdirbių susirinkime, kurio metu bus aptarta biologinio saugumo priemonių įgyvendinimas kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose. Susirinkimas vyks Kalvarijos savivaldybės salėje, adresu Laisvės g. 2, Kalvarija.

Kovo 19 d. 15 val. VMVT Marijampolės valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuojamas pasitarimas, tema „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“. Pasitarime dalyvaus koordinuojamųjų VMVT Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio VMVT atsakingi pareigūnai. 

Kovo 20 d. 8.30 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) Pasaulinės vandens dienos proga organizuoja susirinkimą dėl tiekiamo geriamojo vandens kokybės. Į susirinkimą pakviesti geriamojo vandens tiekėjai, Plungės r. savivaldybės administracijos atsakingi pareigūnai, seniūnai, kiti suinteresuoti asmenys, gyventojų atstovai, žiniasklaidos atstovai.

Kovo 20 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja pasitarimą su ūkininkais, gaminančiais pieną ir pieno gaminius. Pasitarimo tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninių maisto produktų veterinarijos reikalavimų įgyvendinimo rekomendacijos“.

Kovo 20 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais tema „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ ir atliekamų mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo.

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Ginkūnų seniūnijos gyventojais dėl AKM prevencinių priemonių taikymo ir biologinio saugumo reikalavimų. Susitikimas vyks Ginkūnų seniūnijoje.

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT specialistai dalyvauja KU „Germanto lobis“ (adresu Sedos g. 6, Telšiai) organizuojamame Vietos veiklos grupės viešinimo ir aktyvinimo susitikime su Telšių rajono gyventojais ir skaitys pranešimą apie VMVT kontrolės principus, IMVIS sistemos galimybes bei vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir teikiamų gyvūninio maisto produktų reikalavimus.

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija, smulkių kiaulininkystės  ūkių kontrolė, reikalavimai dėl kiaulių prekybos. 2018 metų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas. Oficialiai neužkrėstų bandų  enzootinės galvijų leukozės, galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės statusų išlaikymas. Gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT inspektoriai kartu su Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento atstovais skaitys pranešimą Šiaulių Medelyno progimnazijos moksleiviams skirtą Žemės dienai paminėti.

Kovo 20 d. 10.30 val. VMVT Skuodo VMVT Šačių seniūnijos salėje (Beržo g. 1, Šatės) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 20 d. 10.30 val. VMVT Vilkaviškio VMVT organizuoja pasitarimą Vilkaviškio rajono savivaldybeje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) su rajono žemės ūkio specialistais tema „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“, gyvulių ženklinimo ir indentifikavimo klausimais.

Kovo 20 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (adresu Žalgirio sen., Raguvos g. 1, Raguviškių k., Kretingos r.) su rajono gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams programos įgyvendinimas, kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Kovo 20 d. 13 val. Saugėlaukio seniūnijos salėje VMVT Joniškio VMVT organizuoja pasitarimą gyvulių augintojams, tema "Užkrečiamųjų ligų prevencija ir biosaugos reikalavimai mažuose kiaulių laikymo ūkiuose. Atsakingas antibiotikų naudojimas. Ūkinių gyvūnų registravimo ženklinimo reikalavimai, duomenų apie gyvūnų kaitą ar perkėlimą pateikimas. Kiti aktualūs klausimai“.

Kovo 20 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susirinkimą su Želvos sen. ūkininkais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai mažuose kiaulių ūkiuose, paukščių gripo  reikalavimai paukščių laikytojams laukinių paukščių migracijos metu".

Kovo 20 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Šiaulių kaimiškosios seniūnijos gyventojais dėl AKM prevencinių priemonių taikymo ir biologinio saugumo reikalavimų. Susitikimas vyks Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje.

Kovo 20 d. 18 val. VMVT Šiaulių VMVT Šiaulių rajono savivaldybėje skaitys pranešimą Atsakingo šeimininko akademijos organizuojamame renginyje. Renginys vyks Šiaulių r. savivaldybėje, adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai.

Kovo 20-22 d. VMVT Kelmės VMVT organizuoja susirinkimus su kiaulių augintojais, kurių metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkuose. Susirinkimai įvyks: kovo 20 d. 11 val. Vaiguvos kultūros centro salėje, kovo 20 d. 14 val. Užvenčio kultūros centro salėje, kovo 22 d. 11 val. Kražių kultūros centro salėje.

Kovo 20–24 d. į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“ vyksta VMVT Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Jankovskaja.

Kovo 20-24 d. VMVT Pasvalio VMVT organizuoja susirinkimus su kiaulių augintojais, kurių metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkuose. Susirinkimai įvyks: kovo 20 d. 10 val. Pumpėnų seniūnijos salėje, kovo 20 d. 11.30 val. Pušaloto seniūnijos salėje, kovo 21 d. 10 val. Pasvalio VMVT salėje, kovo 21 d. 14 val. Namišių seniūnijos salėje, kovo 22 d. 15 val. Daujėnų seniūnijos salėje, kovo 24 d. 14 val. Krinčino seniūnijos salėje.

Kovo 21 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo kontrolės priemonių taikymo, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės 2018 m. plano vykdymo, LBS ir darbo VIVS sistemoje, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams, pieno supirkimo taisyklių pakeitimų, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos, gyvūnų gerovės ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 21 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. (Baigus mokymus bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 21 d. 10 val. Kriukų seniūnijos salėje VMVT Joniškio VMVT organizuoja pasitarimą gyvulių augintojams, tema "Užkrečiamųjų ligų prevencija ir biosaugos reikalavimai mažuose kiaulių laikymo ūkiuose. Atsakingas antibiotikų naudojimas. Ūkinių gyvūnų registravimo ženklinimo reikalavimai, duomenų apie gyvūnų kaitą ar perkėlimą pateikimas. Kiti aktualūs klausimai“.

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja susitikimą (adresu Darbėnų sen., Skuodo g. 4, Darbėnai, Kretingos r.)  su rajono gyvulių laikytojais, tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų reikalavimų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams programos įgyvendinimas, kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono ūkininkų susirinkime (Kęstučio aikštė 9, Ukmergė) ir skaitys pranešimą “Afrikinio kiaulių maro prevencija, kontrolė. Paukščių gripas”.

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Raudėnų seniūnijos gyventojais dėl AKM prevencinių priemonių taikymo ir biologinio saugumo reikalavimų. Susitikimas vyks Raudėnų seniūnijoje.

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT (Pergalės g. 1, Sidabravo mstl., Sidabravo sen., Radviliškio rajonas) organizuoja pasitarimą su pieno gamintojais, tema „Superkamo pieno kokybė ir kontrolė, mastitų profilaktika bei kiaulių biosaugos reikalavimai“.

Kovo 21 d. 13 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Kovo 21 d. 13.30 val. Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento, Radiacinės saugos centro 215 konferencijų salėje, adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, vyksiančiame seminare-viešojoje konsultacijoje „Saugios mokyklos" link dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Vaida Barkovskienė ir viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Ruželienė. Seminaro metu D. Ruželienė skaitys pranešimą tema „Bendrojo lavinimo mokyklų maisto tvarkymo skyrių patikrinimų apibendrinimas.

Kovo 21 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė, Kelmės r. sav.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėnimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 21 d. 17 val. VMVT Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto inspektorė Birutė Simutienė Palangos lopšelyje-darželyje "Nykštukas" (Kastyčio g. 36, Palanga) visuotiniame tėvų susirinkime skaitys pranešimą tema "Sveikatai palankus vaikų maitinimas. Esami pasiekimai, planuojami pokyčiai. Maisto švaistymas - aktuali problema".

Kovo 21 d. 17.30 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuojamas pasitarimas su medžiotojų būrelių „Lepšynė“, „Girelė“, „Jakuboniai“, „Saločiai“, „Kiemėnai“ medžiotojais. Bus aptarta AKM situacija Pasvalio rajone, biosaugos reikalavimai tvarkant sumedžiotus žvėris ir susidariusius ŠGP, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka.

Kovo 21 d. 18 val. VMVT Lazdijų VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rolandas Muliuolis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rimantas Džiaukštas dalyvaus pasitarme su medžiotojų būrelių ”Ąžuolynas” ir ”Giraitės” medžiotojais dėl veterinarinių reikavimų.

Kovo 22 d. 9 val. VMVT Mažeikių VMVT specialistai veterinarijos klinikoje Bela (M. Daukšos g. 6, Mažeikiai) kartu su klinikos veterinarijos gydytojais Mažeikių “Vyturio” pradinės mokyklos 4 b klasės mokiniams organizuos renginį karjeros dienai apie veterinarijos gydytojo profesiją.

Kovo 22 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT (Pietinio Kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r. sav.) organizuoja mokymus, tema „AKM ir PG biologinės saugos reikalavimai, atsakingas antibiotikų naudojimas, ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaita, vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai”.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Jurga Garkauskienė Sasnavos seniūnijos salėje (Sūduvos g. 27, Sasnava) skaitys pranešimus seniūnijos gyventojams ir gyvulių laikytojams apie afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situaciją Europoje ir šalyje, biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimus kiaulių ir naminių paukščių laikymo vietose, primins gyvūnų gerovės, gyvulių registravimo ir identifikavimo reikalavimus, taip pat bus pristatomi pieno supirkimo taisyklių pakeitimai ir pirminės maisto gamybos reikalavimai bei aptariami kiti aktualūs klausimai.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks mokymai medžiotojams ir privatiems veterinarijos gydytojams, tema „AKM, PG, LEIL situacija ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“. Mokymuose skaitys pranešimą VMVT Skubios veiklos skyriaus l. e. p. vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidas Jonušaitis ir VMVT Šilutės VMVT pareigūnai.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susitikimą su UAB Zujų paukštynas Leonpolio paukštyno darbuotojais, tema "Paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai paukščių augintojams".

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Jonavos VMVT organizuoja susitikimą su Šilų seniūnijos, Jonavos rajono gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai norintiems pradėti auginti kiaules. Paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, reikalavimai laukinių paukščių migracijos metu laikantiems paukščius“. Susitikimas įvyks Šilų seniūnijoje, Jonavos rajone.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su Lauksargių seniūnijos ūkininkais (Lauksargių seniūnija, Beržų g. 1, Lauksargių k., Tauragės r.) dėl afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacijos šalyje, Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimų ūkinių gyvūnų laikymo vietose, ūkinių gyvūnų gerovės, registravimo ir identifikavimo reikalavimų.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja seminarą-pasitarimą “Geriamojo vandens sauga ir kokybė Klaipėdos miesto, rajono ir Neringos savivaldybėse”. Pasitarime kviečiami dalyvauti AB Klaipėdos vanduo, UAB Neringos vanduo, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento, Radiacinės saugos centro, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos savivaldybių atstovai, vandens tiekėjai.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą Kretingos rajono savivaldybėje (Savanorių g. 29A, Kretinga), tema „Geriamojo vandens tiekimo, saugos ir kokybės reikalavimai bei 2017 metų kontrolės rezultatai“.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams, kurie nori patys ženklini savo bandos gyvulius ir vesti jų apskaitą. Išklausiusiems mokymus bus išduoti pažymėjimai.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus išduodami pažymėjimai.

Kovo 22 d. 10.30 val. VMVT Skuodo VMVT Daukšių bendruomenės salėje (Mosėdžio g. 40, Daukšiai) organizuoja mokymus Skuodo kaimiškosios seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 22 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Šakynos seniūnijos gyventojais dėl AKM prevencinių priemonių taikymo ir biologinio saugumo reikalavimų. Susitikimas vyks Šakynos seniūnijoje.

Kovo 22 d. 11 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais tema „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ ir atliekamų mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo.

Kovo 22 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja seminarą-viešąją konsultaciją pieno supirkimo punkto vedėjoms, tema „Pieno supirkimo punkto vedėjos ir supirkėjo darbo klaidos“.

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą skirtą Pasaulinei vandens dienai paminėti. Pasitarimo metu bus aptariama viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybė Šilutės rajone, geriamojo vandens programinės priežiūros planų vykdymas bei HN 24:2017 aktualijos. Supažindimas su IMVIS sistemos gairėmis.

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja susirinkimą dėl kiaulių auginimo reikalavimų su Svėdasų seniūnijos gyventojais Svėdasų kultūros namų salėje.

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja susitikimą su Kaišiadorių apylinkės seniūnijos gyvūnų laikytojais, tema „Gyvūnų sveikatingumo, gerovės, ženklinimo, pirminės pašarų gamybos ir kt. aktualijos“ bei „Pieno sauga ir kokybė, teisės aktų, reglamentuojančių pieno supirkimą pakeitimai“. Susitikimas vyks Gudzenkos bendruomenės namuose.

Kovo 22 d. 15 val. VMVT Šilalės VMVT (Rytinio Kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) vyks mokymai medžiotojams, tema „AKM, PG, LEIL situacija ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“, kuriuos ves VMVT Skubios veiklos skyriaus l. e. p. vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidas Jonušaitis ir VMVT Šilalės VMVT pareigūnai.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT atstovai dalyvaus seminare veislinių gyvulių įsigijimo klausimais ir skaitys pranešimą apie Galvijų, avių ir ožkų sveikatingumo, registravimo, ženklinimo, gerovės ir prekybos šiais gyvūnais reikalavimus Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje (Vyskupo skveras 1, Anykščiai).

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT Lekėčių kultūros centre (Draugystės g. 13, Lekėčiai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose, buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje taikomi reikalavimai ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekėjais ir rajono savivaldybės atsakingais atstovais tema „Skuodo rajono viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kontrolės 2017 metų rezultatų aptarimas ir kitos aktualijos“.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Kamajų g. 5, Palūšnių k., Rokiškio r.) ūkinių gyvūnų laikytojams ir atsakingiems asmenims organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, apskaitos, gyvūnų gerovės  ir biosaugos klausimais. Mokymų dalyviams bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Kovo 23 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja susirinkimą su Šešuolių sen. ūkininkais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, biologinio saugumo reikalavimai mažuose kiaulių ūkiuose, paukščių gripo  reikalavimai paukščių laikytojams laukinių paukščių migracijos metu".

Kovo 23 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja pasitarimą su Pagėgių sav. teritorijoje medžiojančiais medžiotojų klubais, kuris vyks VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai). Pasitarimo tema „AKM situacija Lietuvoje, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su afrikinio kiaulių maro prevencija, valstybinės stebėsenos programos įgyvendinimas dėl elnių išsekimo ligos", taip pat AKM likvidavimo šernų tarpe patirtimi pasidalins VMVT Jurbarko VMVT pareigūnas.

Kovo 23 d. 12 val. VMVT Marijampolės VMVT vyriausiosios veterinarijos gydytojos-inspektorės Dalia Larčenkienė ir Jurga Garkauskienė skaitys pranešimą pieno supirkėjams, tema "Žaliavinio pieno supirkimo aktualijos" UAB "Marijampolės pieno konservai" salėje, adresu Kauno g. 114, Marijampolė.

Kovo 23 d. 13 val. VMVT Šakių VMVT Lukšių kultūros centre (Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose, buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje taikomi reikalavimai ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 23 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) kartu su UAB „VR Trading“ organizuoja mokymus „Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“, Integralios maisto ir veterinarijos informacinės sistemos (IMVIS) ir naujų teisės aktų pristatymą Šilutės rajono maisto tvarkymo subjektams.

Kovo 23 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja seminarą-viešąją konsultaciją turgavietės halės administracijos darbuotojams ir šviežios mėsos prekiautojams, tema „Šviežios mėsos priėmimo, iškapojimo ir ženklinimo reikalavimai“.

Kovo 23 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais tema „Superkamo pieno kokybė, higiena ir kiti aktualūs klausimai“.

Kovo 23 ir 24 dienomis VMVT Kaišiadorių VMVT organizuos susitikimus (Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) su medžiotojų būrelių „Žasliai“ ir „Neris“ medžiotojais, tema "AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija".

Kovo 24 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT specialistai dalyvaus Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro organizuojamame teoriniame-praktiniame seminare „Ugdymo įstaigų virtuvės darbuotojų vaidmuo maitinimo organizavime“ ir skaitys pranešimą tema „Maisto saugos ir higienos užtikrinimas ugdymo įstaigų virtuvėse“. Seminaras vyks Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.

Kovo 24 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą - mokymus medžiotojų būrelio "Skirsnemunė" medžiotojams (Šapališkės k., Šimkaičių sen.) dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje ir nustatytų AKM židinių likvidavimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo.

Kovo 25 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą - mokymus medžiotojų būrelio "Eržvilkas" medžiotojams (Ryto aikštė 1, Eržvilko mstl., Eržvilko sen.) dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje ir nustatytų AKM židinių likvidavimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo.

Atgal