Savaitės renginiai 2018 03 05 - 2018 03 11

VMVT

Kovo 3–7 d. VMVT direktorius Darius Remeika Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos delegacijos sudėtyje vyksta į Japoniją dalyvauti parodoje FOODEX 2018 ir susitikime su Japonijos vyriausiuoju veterinarijos pareigūnu Norio Kumagai aptarti aktualius veterinarinius klausimus bei tolesnius bendradarbiavimo etapus.

Kovo 4–5 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Valstybinės kontrolės integruotos valdymo sistemos darbo grupės posėdyje.

Kovo 5 d. Vilniuje (Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, adresu Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius) ir kovo 6 d. Kaune (Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kauno teritoriniame skyriuje, adresu Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas) Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius organizuoja seminarą „Kiaulininkystės sektoriaus aktualijos“.

Kovo 6–9 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ramunė Baranauskienė vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugomos kilmės vietos ir geografinės nuorodos bei garantuotas tradicinis gaminys (rinkos kontrolė)“.

Kovo 6–14 d. Lietuvoje vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditas DG(SANTE)/2018-6374 siekiant įvertinti oficialios kontrolės, susijusios su maistu besiliečiančiomis medžiagomis ir gaminiais, įgyvendinimą.

Kovo 7–9 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis vyksta į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų biuro (TAIEX) organizuojamame seminare dėl gyvūnų sveikatos stebėsenos laukinėje gamtoje.

Kovo 7–9 d. į Sofiją (Bulgarijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Techninės pagalbos ir informacijos mainų biuro (TAIEX) organizuojamame seminare dėl gyvūnų sveikatos stebėsenos laukinėje gamtoje vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas.
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas.

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius organizuoja susitikimą su suinteresuotų valstybės institucijų ir visuomeninių gyvūnų gerovės organizacijų atstovais dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 7 d. – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus seminare „Lietuvos standarto  LST EN 31010 Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai taikymas“, kuris vyks Lietuvos standartizacijos departamente, Algirdo g. 31, Vilnius.

Kovo 7 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks pasitarimas, skirtas geresniam bendradarbiavimui ir pasikeitimui informacija tarp Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patariamojo forumo (AF) narių, Kontaktinių asmenų (FP), Komunikacijos ekspertų tinklo (CEN) ir Nacionalinių atstovų EFSA moksliniuose tinkluose. Pasitarime dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, NMVRVI atstovai.
 

Teritorinės VMVT

Kovo 4–9 d. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Eglė Milušauskienė vyksta į Boloniją (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pasirengimas maisto protrūkiams ir jų valdymas“.

VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimus gyvulių augintojams tema ,,Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas kiaulininkystės ūkiuose" kovo 5 d. 17 val. Viešvilės sen., kovo 6 d. 17 val. Smalininkų sen., kovo 7 d. 14 val. Seredžiaus sen., Klausučių kultūros centro salėje, kovo 7 d. 16 val. Seredžiaus sen., Seredžiaus seniūnijos salėje, kovo 8 d. 16 val. Juodaičių sen., Juodaičių seniūnijos salėje.

Kovo 5 d. 08.30 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja UAB „Paulitukas“ (Kęstučio a. 2, Ukmergė) kavinės atsakingiems darbuotojams seminarą-viešąją konsultaciją, tema „Maisto produktų saugos, kokybės bei tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos maitinimo įstaigose“.

Kovo 5 d. 17.30 val. VMVT Jonavos VMVT organizuoja pasitarimą su Jonavos rajono medžiotojais Jonavos rajono savivaldybėje, adresu Žeimių g. 13, Jonava. Tema “Lėtinė elnių išsekimo liga. Biosaugos reikalavimų laikymasis šernų medžioklės metu ir pirminėse žvėrių apdorojimo aikštelėse“.

Kovo 5-7 d. VMVT Kelmės VMVT organizuoja susirinkimus su kiaulių augintojais, kurių metu bus aptarta Afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai mažuose kiaulininkystės ūkuose. Susirinkimai įvyks: kovo 5 d. 11 val. Kukečių kultūros centro salėje, kovo 7 d. 11 val. Mockaičių kultūros centro salėje, kovo 7 d. 13 val. Liolių kultūros centro salėje.

Kovo 6 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Kovo 6 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) bus organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir ūkinių gyvūnų apskaita".

Kovo 6 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su geriamojo vandens tiekėjų atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas “ (reikalavimai, aktualijos) ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 6 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas susirinkimas kiaulių augintojams Biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 6 d. 10 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT Ylakių seniūnijos salėje (Sedos g. 3, Ylakiai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 6 d. 16 val. VMVT Tauragės VMVT dalyvaus Tauragės r. sav. administracijos (Respublikos g. 2, Tauragė) organizuojamame apskritojo stalo susirinkime DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJOS GYVŪNŲ LAIKYMO, GEROVĖS IR APSAUGOS SRITYJE Tauragės rajone aktualiais klausimais.

Kovo 6-8 dienomis VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Linijus Valiuška ugniagesių gelbėtojų mokykloje (R. Jankausko g. 2, Vilnius) dalyvaus įvadinio civilinės saugos mokymo kursuose, skirtuose asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas.

Kovo 7 d. 9 val. VMVT Plungės VMVT specialistai dalyvaus mokymuose, organizuojamuose Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų, skirtuose ikimokyklinių, mokyklinių ugdymo įstaigų maitinimo skyrių vadovams, dietistams, virėjoms, visuomenės sveikatos specialistams vaikų maitinimo aprašo naujos redakcijos tema. Mokymai vyks Plungės technologijų ir verslo mokykloje, adresu Mendeno g. 7, Plungė.

Kovo 7 d. 9 val. VMVT Rietavo VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rita Šiaulytienė dalyvaus Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų organizuojamuose mokymuose, skirtuose ikimokyklinių, mokyklinių ugdymo įstaigų maitinimo skyrių vadovams, dietistams, virėjoms, visuomenės sveikatos specialistams vaikų maitinimo aprašo naujos redakcijos tema. Mokymai vyks Plungės technologijų ir verslo mokykloje, adresu Mendeno g. 7, Plungė.

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai Utenos mėsa, UAB (Pramonės g. 4, Utena), Utenos mėsa, UAB ir Biovela, UAB mėsos perdirbimo padalinyje vykdantiems nuolatinę valstybinę veterinarinę kontrolę specialistams organizuoja mokymus, tema „Mėsos produktų eksporto į JAV veterinariniai reikalavimai“.

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT viršininkas V. Bružas dalyvaus Pasvalio savivaldybėje seniūnų pasitarime ir tarsis dėl priemonių, užtikrinančių biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimą kiaulininkystės ūkiuose.

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo tvarkos, 2018 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano įgyvendinimo bei kitais klausimais.

Kovo 7 d. 13 val. VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas–valstybinis veterinarijos inspektorius Petras Tarvydas ir vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Danguolė Grigalevičienė dalyvaus ir skaitys pranešimą pasitarime visuomenės sveikatos ir vaikų maitinimo ugdymo įstaigose klausimais. Pasitarimas vyks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamente, adresu K. Petrausko g. 24, Kaunas.

Kovo 7 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuoja seminarą ūkininkams, gaminantiems pieno produktus ūkyje ir tiesiogiai parduodantiems vartotojams, tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų įgyvendinimo rekomendacijos“. Seminare dalyvaus  VMVT veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius  Donatas Valavičius.

Kovo 7 d. 14:30 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su žalio pieno ir jo gaminių gamintojais, parduodančiais mažais kiekiais žalią pieną ir pieno produktus tiesiogiai vartotojams, tema "Žalio pieno mėginių ėmimas sudėties ir kokybės rodikliams nustatyti".

Kovo 7 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT organizuoja pasitarimą-seminarą „Aktualūs maitinimo organizavimo klausimai ligoninėse bei socialinės globos ir rūpybos įstaigose“. Bus aptarti šių įstaigų maisto tvarkymo skyrių kontrolės rezultatai, veiksmai, užtikrinantys saugaus ir kokybiško maisto paruošimą.

Kovo 8 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, stebėsenos mėginių ėmimo ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 8 d. 9 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu organizuoja mokymus "Karvių melžimo technologijų pagrindai". VMVT Kaišiadorių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Kristina Augustienė skaitys pranešimą „Pieno sauga ir kokybė, teisės aktų, reglamentuojančių pieno supirkimą pakeitimai“.

Kovo 8 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja pasitarimą su koordinuojamais VMVT Tauragės VMVT padaliniais dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulininkystės ūkiuose įgyvendinimo kontrolės tvarkos aprašo ir biologinio saugumo priemonių vertinimo mažuose kiaulininkystės ūkiuose tvarkos aprašo reikalavimų laikymosi ir įgyvendinimo.

Kovo 8 d. 10 val. 30 min. VMVT Skuodo VMVT Lenkimų seniūnijos salėje (S. Daukanto g. 59, Lenkimai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 8 d. 11 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo ir kitų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos 2018 m., biologinio saugumo priemonių reikalavimų mažuose kiaulių ūkiuose vykdymo kontrolės, dėl  oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės tyrimų, skirtų įgytam oficialiai šiomis ligomis šalies statusui išlaikyti analizės.

Kovo 8 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su gyvūninio maisto tvarkymo įmonių atsakingais darbuotojais tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas“ (reikalavimai, aktualijos).

Kovo 8 d. 17 val. VMVT Joniškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Kuolas dalyvaus Joniškio medžiotojų draugijos susirinkime (Turgaus g. 2, Joniškis), kurio metu praves mokymus, tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

Kovo 9 d. 9 val. VMVT Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Satkūnų sen., Joniškio r. sav.) organizuoja susirinkimą su stambių ūkių kiaulių augintojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija ir prevencija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Montvydas ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rita Šiaulytienė dalyvaus Rietavo sav. administracijoje pasitarime dėl mokinių maitinimo organizavimo.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Kybartų seniūnijos salėje (J.Basanavičiaus g. 54A, Kybartai) organizuoja mokymus Kybartų seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti aktualūs klausimai.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su koordinuojamomis VMVT Klaipėdos VMVT teritorinėmis tarnybomis dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulininkystės ūkiuose įgyvendinimo kontrolės tvarkos aprašo ir biologinio saugumo priemonių vertinimo mažuose ir vidutiniuose kiaulininkystės ūkiuose. Pasitarime kviečiame dalyvauti Kretingos VMVT, Palangos VMVT, Šilutės VMVT, Skuodo VMVT viršininkus ir epizootologus.

Kovo 9 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Kristina Augustienė Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus pašymu Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto studentams praves paskaitą, tema "Afrikinis kiaulių maras. Paukščių gripas."

Kovo 9 d. 11 val. VMVT Jonavos VMVT organizuoja susitikimą su Bukonių seniūnijos Jonavos rajono gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai norintiems pradėti auginti kiaules. Paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, reikalavimai laikantiems paukščius laukinių paukščių migracijos metu“. Susitikimas įvyks Bukonių seniūnijoje, Jonavos rajone.

Kovo 9 d. 11 val. Šiaulių valstybinėje kolegijoje (III aukštas, Aušros al. 40, Šiauliai) VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Teišerskis dalyvaus Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Generalinėje asamblėjoje, visuotiniame Rūmų narių atstovų susirinkime.

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su pieno gamintojais, parduodančiais pieno produktus tiesiogiai vartotojams, tema "Pieno mėginių ėmimas sudėčiai ir kokybei nustatyti".

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą su negyvūninio maisto tvarkymo įmonių atsakingais darbuotojais, tema „Geriamojo vandens programinės priežiūros planų rengimas“ (reikalavimai, aktualijos).

Kovo 9 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT Vištyčio seniūnijos salėje (Taikos g. 1, Vištytis) organizuoja mokymus Vištyčio seniūnijos gyvulių laikytojams, tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Kovo 9 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 9 d. ir 10 d. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuos susitikimą (Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) su medžiotojų būrelių „Žiežmariai“ ir „Kruonis“ medžiotojais. Tema: AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija.

Atgal