Savaitės renginiai 2018 02 26 - 2018 03 04

VMVT

Vasario 24 d.–kovo 3 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, l. e. skyriaus patarėjo pareigas, Vilija Grigaliūnienė vyksta į Katmandu (Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Snukio ir nagų liga“.

Vasario 26 d.–kovo 1 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis, kaip pranešėjas, vyksta į Belgradą (Serbijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir laukinės faunos valdymo.

Vasario 27–28 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame techninių ekspertų seminare dėl pasirengimo sanitarijos ir fitosanitarijos srityje pasitraukus Jungtinei Karalystei iš Europos Sąjungos.

Vasario 27 d.–kovo 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Geros gamybos praktikos darbo grupės posėdyje.

Vasario 27 d.–kovo 2 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinių audito sistemų dėl Reglamento (EB) Nr.882/2004 4(6) straipsnio ekspertų posėdyje.

Vasario 28 d.–kovo 1 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Visockienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės ir Kontrolės ir importo sąlygų skyrių posėdyje.

Kovo 1 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jarošienė dalyvauja aplinkos ministerijos GMO valdymo priežiūros komiteto posėdyje, kuriame bus svarstomi GMO rizikos vertinimo išvados gautiems pranešimams veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu. Taip pat bus aptariami GMO rinkos priežiūros, kontrolės ir stebėsenos už 2017 m. rezultatai.

Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui perkeltas į 2018 m. kovo 2 d. 10 val.

Pavaldžios įstaigos

Vasario 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovai dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyksiančioje Karjeros dienoje “Ateitį planuok šiandien!” (Sukilėlių pr. 13, Kaunas).
 

Teritorinės VMVT

Vasario 26 d. Kauno medžiotojų sąjungos susirinkimų salėje (Didžioji g. 77, Kaunas) VMVT Kauno VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Ramūnas Jucevičius informuos Kauno rajone medžiojančių klubų medžiotojus apie afrikinio kiaulių maro situaciją Kauno rajone, Lietuvoje, kaimyninėse šalyse. Primins apie biologinio saugumo reikalavimų laikymosi svarbą medžioklės, šernų dorojimo metu užkertant kelią afrikinio kiaulių maro plitimui, mėginių AKM tyrimui paėmimo, pristatymo reikalavimus, taip pat bus kalbama apie lėtinę elnių išsekimo ligą, mėginių paėmimo, pristatymo reikalavimus. Bus aptariami kiti aktualūs klausimai.

Vasario 26 d. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas Albertas Amšiejus 10 val. Vievio seniūnijoje (Vievis, Elektrėnų sav.), o 13 val. Kazokiškių seniūnijoje (Kazokiškių k., Elektrėnų sav.) susitiks su kiaulių augintojais ir skaitys pranešimus apie AKM situaciją, prevenciją, biologinio saugumo priemonių užtikrinimą mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Vasario 26 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės tarnautojų veiklos vertinimo komisijos posėdyje (Vytauto g. 12, Varėna).

Vasario 27 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, tema “Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas”. Mokymai vyks VMVT Švenčionių VMVT patalpose, adresu Kelininkų g. 4, Švenčionys.

Vasario 27 d. 10.30 val. VMVT Skuodo VMVT Aleksandrijos seniūnijos salėje (Liepų g. 1, Aleksandrija) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Vasario 27 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų savininkams gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Vasario 27 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT (Kęstučio g. 13, Raseiniai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės, galvijų tuberkuliozės įgytam šalies statusui išlaikyti, mažų kiaulininkystės ūkių kontrolės, 2018 m. užkrečiamųjų gyvūnų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymo ir kitais klausimais.

Vasario 27 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams gauti, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl AKM mažų kiaulių ūkių vertinimo, oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės, galvijų tuberkuliozės statusui išlaikyti ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, mažų kiaulininkystės ūkių vertinimo tvarkos, enzootinės galvijų leukozės, metinių planų vykdymo ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 28 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Vytauto g. 12, Varėna).

Vasario 28 d. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas Albertas Amšiejus 10 val. Semeliškių seniūnijoje (Semeliškės, Elektrėnų sav.), o 13 val. Beižionių seniūnijoje (Beižionių k., Elektrėnų sav.) susitiks su kiaulių augintojais ir skaitys pranešimus apie AKM situaciją, prevenciją, biologinio saugumo priemonių užtikrinimą mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Vasario 28 d. 13.30 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja mokymus rajone dirbantiems pieno supirkimo įmonių atsakingiems asmenims, kurių metu pristatys pieno supirkimo taisyklių pasikeitimus ir naują pieno supirkimo tvarką.

Vasario 28 d. 15 val. VMVT Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai) organizuoja mokymus medžiotojų būrelių ir klubų atstovams tema „Afrikinio kiaulių maro situacija šalyje. Biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai medžioklės metu. Mėginių AKM tyrimui, paėmimas iš sumedžiotų šernų. AKM židinių likvidavimo priemonių įgyvendinimas". Dalyvaus VMVT Skubios veiklos skyriaus bei Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros atstovai.

Vasario 28 d. 17.30 val. VMVT Kauno VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Ramūnas Jokubauskas Kauno miesto savivaldybėje, Didžiojoje salėje, 1 a. (Laisvės alėja 96, Kaunas) renginyje „Atsakingo šeimininko akademija“ socialiniams partneriams skaitys paskaitą, tema „Gyvūnų gerovė, įstatymai ir taisyklės“.

Vasario 28 d. 18 val. VMVT Panevėžio VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Žydrūnas Vaišvila, Panevėžio miesto savivaldybėje (Laisvės a. 20, posėdžių salėje, 2 a., Panevėžys) renginyje Atsakingo šeimininko akademija, skaitys paskaitą „ĮSTATYMAI IR TAISYKLĖS“ apie įstatymus, užtikrinančius gyvūno gerovę ir šeimininko atsakomybę.

Kovo 1 d. 9 val. VMVT Kauno VMVT (Veterinarų g. 14, Biruliškių k, Kauno r.) vyks pieno supirkėjų kvalifikacijos atestavimas.

Kovo 1 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja mokymus VK "Kelmės prekyba" atsakingiems asmenims tema "Maisto produktų ženklinimas".

Kovo 1 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Utenos mėsa“ (Pramonės g. 4, Utena), Utenos mėsa, UAB ir Biovela, UAB mėsos perdirbimo padalinio atsakingiems darbuotojams organizuoja mokymus, tema „Mėsos produktų eksporto į JAV veterinariniai reikalavimai“.

Kovo 1 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja pasitarimą/mokymus įmonėse KB „Baltic egg production“ ir KB „Europe eggs“ su vadovais, kokybės vadybininkais, gamybininkais ir kitais atsakingais darbuotojais dėl JAV reikalavimų įgyvendinimo eksportuojamiems gyvūniniams (kiaušiniai) produktams bei pasiruošimą numatomam JAV auditui.

Kovo 1 d. 10.30 val. VMVT Skuodo VMVT Barstyčių seniūnijos salėje (Skuodo g. 2, Barstyčiai) organizuoja mokymus seniūnijos gyvulių laikytojams tema „Biologinė sauga nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų ūkiuose ir kitos veterinarijos aktualijos“.

Kovo 1 d. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas Albertas Amšiejus 10 val. Pastrėvio seniūnijoje (Pastrėvio k., Elektrėnų sav.), o 13 val. Kietaviškių seniūnijoje (Kietaviškių k., Elektrėnų sav.) susitiks su kiaulių augintojais ir skaitys pranešimus apie AKM situaciją, prevenciją, biologinio saugumo priemonių užtikrinimą mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Kovo 1 d. 14 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas organizuoja susirinkimą su Kalvarijos savivaldybės medžiotojais, kurio metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro prevencija medžioklės metu. Susirinkimas vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, adresu Laisvės g. 2, Kalvarija.

Kovo 1 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja pasitarimą su pieno gamintojais parduodančiais pieno produktus tiesiogiai vartotojams, tema „Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų įgyvendinimo rekomendacijos, Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė, biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose,  biologinio saugumo reikalavimai naminių paukščių laikytojams.

Kovo 1 d. 15 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja mokymus vaikų ugdymo įstaigų atstovams, tema "Sveikatai palankus vaikų maitinimas ugdymo įstaigose".

Kovo 1 d. 16 val. VMVT Kėdainių VMVT organizuoja susirinikmą su Kėdainių rajone medžiojančiais medžiotojais. Susirinkimas įvyks Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijoje, adresu Dotnuvos g. 4, Kėdainiai.

Kovo 1 d. 17.30 val. Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos Kretingos skyriaus patalpose (J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga) organizuojamas susitikimas su rajono medžiotojų klubų ir būrelių vadovais bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovais.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus koordinacinės tarybos posėdyje "Šešėlinės ekonomikos užkardymo priemonių vykdymo rezultatai", kuris vyks Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriuje, adresu Jotvingių g. 10-2, Alytus.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo kontrolės priemonių taikymo, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės 2018 m. plano vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų taikymo, darbo VIVS sistemoje, gyvūnų gerovės ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, stebėsenos mėginių ėmimo ir kitais klausimais.

Kovo 2 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidas Matulevičius organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais, kurie vyks adresu Laisvės g. 14, Kalvarija.

Kovo 2 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės, galvijų tuberkuliozės įgytam šalies statusui išlaikyti ir kitais aktualiais klausimais.

Kovo 2 d. 11 val. VMVT Jonavos VMVT organizuoja susitikimą su Bukonių seniūnijos Jonavos rajono gyventojais, tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, reikalavimai norintiems pradėti auginti kiaules. Paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje, reikalavimai laukinių paukščių migracijos metu laikantiems paukščius“. Susitikimas vyks Bukonių seniūnijos patalpose.

Kovo 2 d. 13 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63a, Radviliškis) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus).

Kovo 2 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Kovo 2 d. 17 val. ir 18 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuos susitikimą (Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) su medžiotojų būrelių „Miškininkas“ ir „Beržynas“ medžiotojais. Tema: AKM situacija Kaišiadorių rajone, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, supažindinimas su maro prevencija.

Kovo 3 d. 13 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų medžiotojų būrelio susirinkime (Draugystės g. 5, Elektrėnai), kurio metu praves mokymus tema „Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė“.

Atgal