Savaitės renginiai 2018 02 19 - 2018 02 25

VMVT

Vasario 19–20 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Naujas maistas ir toksikologinė sauga maisto grandinėje) posėdyje.

Vasario 18-20 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė kaip pranešėja, vyksta į Ankarą (Turkija) dalyvauti Europos Komisijos techninės pagalbos ir informacijos mainų biuro (TAIEX) organizuojamuose mokymuose „Dėl Gyvūninių produktų, kuriems atliekama pasienio veterinarinė kontrolė, išaiškinimo".

Vasario 19–20 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježis Šubelko vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Šalutinių gyvūninių produktų darbo grupės posėdyje.

Vasario 19–21 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų ir Darbo grupių posėdžiuose dėl gyvūnų rūšių ir užkrečiamųjų ligų sąrašo ir ligų klasifikavimo bei Ekspertų grupės dėl deleguotojo teisės akto, papildančio Europos Sąjungos reglamentą (ES) Nr. 2016/429 dėl vežėjų registravimo ir tam tikrų įmonių, laikančių sausumos gyvūnus, projekto derinimo posėdyje.

Vasario 19–22 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė, kaip pranešėja, vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos pašarų higienos taisyklių ir Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT) audito mokymuose.

Vasario 19–22 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Vilma Rudokaitė vyksta į Stokholmą (Švedijos Karalystė) dalyvauti mokymuose.

Vasario 20–23 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų posėdyje „Valstybiniai kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyrių metinės ataskaitos“.

Vasario 21–22 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų posėdyje dėl gyvūninių produktų įvežimo į Europos Sąjungą (deleguotasis teisės aktas pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 2016/429).
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 19 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Ukrainos maisto saugos ir vartotojų apsaugos valstybinės tarnybos delegaciją.

Vasario 19 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Jurgelevičius vyksta į Isprą (Italija) dalyvauti Europos GMO laboratorijų tinklo (ENGL) organizuojamame 34-ame vykdomojo komiteto posėdyje.

Vasario 19 d. – 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Darata Brazdilytė vyksta į Stokholmą (Švedija) dalyvauti Europos Komisijos (EK) organizuojamuose mokymuose „Antimikrobinio atsparumo prevencija ir kontrolė“.
 

Teritorinės VMVT

Vasario 19 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo klausimais.

Vasario 19 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r) organizuoja mokymus maisto tvarkymo subjektų atsakingiems darbuotojams, tema „Sveikatai palankaus maitinimo vaikų ugdymo įstaigoms aktualijos“.

Vasario 19 d. 13.30 val. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus VšĮ „Tikra mityba“ organizuojamuose mokymuose, skirtuose ikimokyklinio, mokyklinio ugdymo įstaigų maitinimo skyrių vadovams, virėjams, dietistams, visuomenės sveikatos specialistams, tema „Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose ir stovyklose pakeitimai ir naujovės“. Mokymai vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje, Maironio g. 12, Utena.

Vasario 19 d. 14 val. VMVT Šalčininkų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) vyks pieno supirkėjų kvalifikacijos atestavimas.

Vasario 19–23 d. į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) dalyvauti mokymuose vyksta:
1. VMVT Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vilius Stančikas.
2. VMVT Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Darius Žiemelis.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo ir kitų užkrečiamųjų ligų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos 2018 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažuose kiaulių ūkiuose.

Vasario 20 d. VMVT Šakių VMVT lankysis Ukrainos maisto saugos ir vartotojų apsaugos valstybinės tarnybos delegacija.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininkas Algimantas Želvys, kaip VMVT įgaliotas atstovas, Mosėdžio sen. Šauklių k. dalyvaus fermos paskirties pastato statybos užbaigimo komisijos darbe.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo ir kitų užkrečiamųjų ligų, gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos 2018 metais, biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažuose kiaulių ūkiuose  klausimais.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT organizuoja mokymus Jankų seniūnijos kiaulių laikytojams ir pieno gamintojams tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Jankų bendruomenės namuose, Jankų k., Kazlų Rūdos sav.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja diskusiją su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Telšių skyriaus nariais, tema „Maisto produktų pasirinkimas“.

Vasario 20 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama Afrikinio kiaulių maro situacija, 2018 metų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių laikymo vietose vykdymo kontrolė, dėl oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės tyrimų, skirtų įgytam oficialiai neužkrėstos šiomis ligomis šalies statusui išlaikyti, analizė, gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 20 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais (bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus), dėl Afrikinio kiaulių maro ir Paukščių gripo situacijos šalyje, dėl biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimų ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

Vasario 20 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiantiems žalią pieną ir pieno produktus gamintojams, tema „Pieno mėginių ėmimas“.

Vasario 20 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Vasario 20 d. 14 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT  organizuoja mokymus Plutiškių seniūnijos kiaulių laikytojams ir pieno gamintojams tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Plutiškių kultūros namuose, Mokyklos g. 5, Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.

Vasario 20 d. 14 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja mokymus veterinarinių paslaugų teikėjams dėl gyvūnų augintinių pasų išdavimo.

Vasario 20 d. 17.30 val. VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas M. Kriaučiūnas Kaišiadorių medžiotojų draugijoje (J. Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys) dalyvaus susitikime su medžiotojų būrelių klubų vadovais ir medžioklių vadovais ir skaitys pranešimą apie AKM situaciją Kaišiadorių rajone, mėginių ėmimo ir pristatymo tvarką, supažindins su maro prevencija.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT organizuoja mokymus Antanavo seniūnijos kiaulių laikytojams ir pieno gamintojams tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Antanavo kultūros namuose, Bagotosios g. 4, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kviečia visus privačius veterinarijos gydytojus į susirinkimą-pasitarimą, kuris vyks VMVT Kėdainių VMVT pasitarimų salėje, adresu Tubių k., Kėdainių r.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo kontrolės priemonių taikymo, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės 2018 m. plano vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų taikymo mažuose kiaulininkystės ūkiuose, darbo VIVS sistemoje ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT  Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Vasario 21 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuoja pasitarimą su pieno supirkėjais pieno kokybės kontrolės, superkamo pieno mėginių ėmimo, dėl pieno supirkimo teisės aktų pasikeitimų ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 21 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT vyks pasitarimas/mokymai su įgaliotaisiais veterinarijos gydytojais.

Vasario 21 d. 14 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT organizuoja mokymus Kazlų Rūdos seniūnijos kiaulių laikytojams ir pieno gamintojams tema "Biologinio saugumo priemonių užtikrinimas mažuose kiaulininkystės ūkiuose ir žaliavinio pieno kokybės reikalavimai", kurie vyks Bagotosios bendruomenės patalpose (Bagotosios kultūros namai), Šilo g. 55, Bagotosios k., Kazlų Rūdos sav.

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais visais aktualiais einamaisiais veiklos klausimais.

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams temomis:
1. „Neatidėliotinos priemonės pasireiškus ypač pavojingoms užkrečiamoms ligoms“.
2. Gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarkos pasikeitimai.
3. Kiti aktualūs klausimai: 2018 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano pristatymas; Sveikos bandos šalies statuso palaikymas 2018 metais.

Vasario 22 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Šiaulių rajono ugdymo įstaigų atsakingais asmenimis, tema „Maisto saugos ir higienos reikalavimai Šiaulių rajono ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyriuose. Kontrolės rezultatai. Vaikų maitinimo organizavimas, valgiaraščių rengimas. Pritaikyto maitinimo problemos”. Susitikimo metu bus aptarti nauji teisės aktų reikalavimai. Susitikimas vyks VMVT Šiaulių VMVT, adresu Ragainės g. 80, Šiauliai.

Vasario 22 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis dalyvaus ekstremalių situacijų komisijos posėdyje. Posėdis vyks Šiaulių miesto savivaldybėje, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

Vasario 22 d. VMVT Kaišiadorių VMVT kartu su VR Trading organizuoja mokymus “Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“. Mokymai įvyks Kaišiadorių turizmo ir verslo centro konferencijų salėje.

Vasario 23 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas Albertas Amšiejus Gilučių seniūnijoje (Gilučiai, Elektrėnų sav.) susitiks su kiaulių augintojais ir skaitys pranešimą apie AKM situaciją, prevenciją, biologinio saugumo priemonių užtikrinimą mažuose kiaulininkystės ūkiuose.

Vasario 23 d. 12.45 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja mokymus ūkininkams "Biologinės saugos reikalavimai ir atsakingas antibiotikų naudojimas", kurie vyks Vilniaus g. 61, Širvintos.

Vasario 23 d. 13 val. VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) vyks seminaras Šalčininkų rajono komunalinėms įmonėms, tema "Geriamo vandens tiekimo reikalavimų įgyvendinimas rajone". Seminaro programa.

Vasario 24 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą - mokymus medžiotojų būrelio "Dubysa" medžiotojams (Armeniškių k., Seredžiaus sen.) dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių vykdymo šernų populiacijoje ir nustatytų AKM židinių likvidavimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo.

Atgal