Savaitės renginiai 2017 12 04 - 2017 12 10

VMVT

Gruodžio 4 d. 16 val. VMVT direktorius Darius Remeika susitinka su UAB "Vetfarmas" farmacijos vadovu Almontu Aleksėjūnu dėl lygiagretaus importo ir UAB "Vetfarmas" patikrinimų metu nustatytų trūkumų.

Gruodžio 5–8 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti mokymuose „Campylobacter spp. paukštienoje“.

Gruodžio 5-8 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Mačytė dalyvaus Vokietijos (Maklenburgo – Pomeranijos žemės), Latvijos, Lietuvos ir Estijos atsakingų institucijų už ekologinės gamybos kontrolę susitikime, kuris vyks pagal ES Baltijos jūros regiono strategijos projektą BalticEco – „Ekologinio ūkininkavimo, žemės ūkio produktų gamybos, kontrolės sektoriaus stiprinimas ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymas Baltijos jūros regione“. Darbo susitikimas vyks Šverine, Vokietija.

Gruodžio 5–6 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamoje 2-joje Azijos ir Europos valstybių konferencijoje „Sanitarijos ir fitosanitarijos standartai – nauja maisto saugos politika, nauji tikslai, nauji bendri veiksmai ir techniniai aspektai“ ir 2017 m. gruodžio 6–7 d. Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų posėdyje.

Gruodžio 6 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Naujas maistas ir toksikologinė sauga) posėdyje.

Gruodžio 6 d. planuojama dalyvauti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos organizuojamame tarpinstituciniame pasitarime dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 metų strategijos vertinimo kriterijaus įgyvendinimo 2017 metais (internetinių svetainių, kurios veikia nesilaikydamos numatytų reikalavimų, bus apžvelgti (blokavimo) privalumai bei trūkumai, taip pat aptarti ES ir Lietuvoje taikoma praktika).
 

Pavaldžios įstaigos

Gruodžio  4 d. – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Vieną (Austrija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“.
 

Teritorinės VMVT

Gruodžio 4 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų valstybinės veterinarinės kontrolės ir stebėsenos plano įgyvendinimo, bandų statuso palaikymo. Aptarti prevencines priemones kovai su afrikiniu kiaulių maru ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 4 d. 11 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmenių k., Širvintų r. sav.) organizuojamas susirinkimas privatiems veterinarijos gydytojams AKM neatidėliotinų priemonių klausimais, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, stebėsenos mėginių ėmimo ir kitais klausimais.

Gruodžio 4 d. 14 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams gauti, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais.

Gruodžio 5 d. 9 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų pasitarime.

Gruodžio 5 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja mokymus pieno supirkimo subjektams dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo nuo 2018 m. sausio 1 d. ir kitais aktualiais klausimais dėl pieno kokybės ir sudėties.

Gruodžio 5 d. 15 val. VMVT Kretingos VMVT kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi organizuoja pasitarimą-diskusiją tema „Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų maisto paruošimo skyrių 2017 metų kontrolės rezultatai, tiekiamo maisto sauga ir kokybė. Valgiaraščių derinimo aktualijos“. Pasitarimas-diskusija vyks Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus salėje, adresu Vilniaus g. 8, Kretinga.

Gruodžio 6 d. VMVT Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos l. e. p. viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė dalyvaus Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, pasiruošimo žiemai klausimais, Trakų r. savivaldybės salėje (Vytauto g. 33, Trakai).

Gruodžio 6 d. 17 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuoja pasitarimą su Marijampolės medžioklės klubų, medžioklės būrelių vadovais ir jų atsakingais asmenimis dėl Afrikinio kiaulių maro biosaugos reikalavimų užtikrinimo, ligos kontrolės ir likvidavimo.

Gruodžio 7 d. 9 val. VMVT Telšių VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis maisto produktų inspektorius Ričardas Končius dalyvaus ir skaitys pranešimą AB "Žemaitijos pienas" organizuojamuose mokymuose, tema "Rizikos valdymas pieno perdirbimo įmonėje" (Sedos g. 35, Telšiai).

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės plano aptarimo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose, gyvūnų gerovės, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo,  gyvūnų augintinių pasų išdavimo, veterinarijos paslaugų teikėjų klasifikavimo, veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo, šunų ir kačių nekomercinio judėjimo ir kitais aktualiais klausimais.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių lopšelio - darželio „Mastis“ priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniais, tema „Sveikatai palanki mityba, gyvūnų priežiūra ir gerovė“.

Gruodžio 7 d. 10 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Matulevičius, Marijampolės apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės narys dalyvaus Higienos instituto organizuojamuose mokymo kursuose. Tema "Antimikrobinio atsparumo samprata, valdymas, priežiūra ir prevencija". Mokymai vyks viešbutyje "Karolina", adresu Sausio 13-osios g. 2, Vilnius.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT kartu su UAB VR Trading organizuoja mokymus tema “Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės”, kurie vyks VMVT Vilkaviškio VMVT I aukšto salėje (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.). Dalyvauti mokymuose kviečiami gamybos, viešojo maitinimo, prekybos įmonių atsakingi darbuotojai.

Gruodžio 7 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT organizuojama seminarą, tema “Valstybinė viešojo maitinimo įmonių kontrolė. Vaikų ugdymo įstaigų valstybinė kontrolė”. Seminare kviečiame dalyvauti už viešojo maitinimo veiklą atsakingus darbuotojus, ugdymo įstaigų valgyklų darbuotojus. Seminaras vyks Šilalės visuomenės sveikatos biure, adresu Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Gruodžio 7 d. 15 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono gyvūnų vežėjais, tema „Gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir biosaugos reikalavimų laikymasis gyvūnų pakrovimo, transportavimo ir paskirties vietose“.

Gruodžio 7 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus maisto prekybos subjektų atsakingiems darbuotojams tema "Valstybinės kontrolės rezultatai, problemos ir aktualijos. Maisto higiena, sauga, atsekamumas vykdant mažmeninę prekybą”.

Atgal