Savaitės renginiai 2017 11 27 - 2017 12 03

VMVT

Lapkričio 27–28 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Maisto produktų teisės aktų ekspertų komiteto posėdyje dėl žemės ūkio teršalų maisto produktuose.

Lapkričio 27 d. ir 29 d. VMVT Konferencijų salėje (Siesikų g. 15D, Vilnius) vyks praktiniai mokymai "Darbas su Integralia maisto ir veterinarijos informacine sistema". Dalyvaus teritorinių VMVT darbuotojai.

Lapkričio 28 d. 13 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo  ekspertų komisijos posėdyje.

Lapkričio 28 d. 14 val. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Vita Šturmienė dalyvaus LR sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamame tarpžinybinės darbo grupės vaikų maitinimo organizavimui gerinti susitikime.

Lapkričio 28–30 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Vladimirą (Rusijos Federacija) dalyvauti organizuojamoje Pasaulinės tarp valstybių plintančių gyvūnų ligų programos (TADS) ekspertų misijoje dėl snukio ir nagų ligos.

Lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Ekspertų susitikime dėl veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią kiaulių uodegų kramtymui ir jų trumpinimui.

Lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Vaistų geros gamybos ir platinimo praktikų inspektorių darbo grupės posėdyje.

Lapkričio 30 d. VMVT vyksta mokymai, tema „Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės aktualijos“.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 26 d. – gruodžio 2 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia vyksta į Gomelį (Baltarusija) dalyvauti Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) organizuojamuose darbo grupės mokymuose pagal projektą RER9137-TC „Padidinti Nacionalinius gebėjimus reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas. Laboratorinių prietaisų naudojimas ir priežiūra nustatant radionuklidus gyvuose gyvuliuose ir gyvūniniuose produktuose“.

Lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l. e. p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Boloniją (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymasis, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (negyvūninės kilmės maistas)“.

Lapkričio 27 d. – 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Rasa Godliauskienė vyksta į Freiburgą (Vokietija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare dioksinų nustatymo klausimais.

Lapkričio 27 d. –29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Jurgelevičius vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) Mėlynojo liežuvio ligos ir Afrikinio arklių maro ligos Centrinių referentinių laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Lapkričio 27 d. – 30 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vyr. specialistė Martina Karalienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti  Europos Sąjungos referentinės laboratorijos Pienas ir pieno produktai organizuojamuose praktiniuose mokymuose „Somatinių ląstelių skaičiavimas pagal EN ISO 13366-1“.

Lapkričio 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Higienos instituto organizuojamoje konferencijoje „Antimikrobinio atsparumo valdymas Lietuvoje“ („Karolina Park Hotel“, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius).

Lapkričio 29 – gruodžio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Kristina Strielė vyksta į Freiburgą (Vokietija) dalyvauti EURL organizuojamame seminare pesticidų nustatymo klausimais.

Lapkričio 29 – gruodžio 1 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Berlyną (Vokietija) dalyvauti simpoziume „Pasauliniai praeities, dabarties ir ateities rizikos vertinimo iššūkiai – siekiant stiprinti vartotojų sveikatos apsaugą“.
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 28 d. VMVT Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Kęstutis Burba vyksta į Ventspilį (Latvijos Respublika) atlikti UAB “Banginis“ žvejybinio laivo INSĖ patikrinimą dėl veterinarinio registravimo.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT  Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 a, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, užkrečiamųjų ligų,  biologinių saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės, sveikos bandos statuso palaikymo ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas Mindaugas Kašinskas dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės organizuojamose savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybose “Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių narių veiksmai dėl gauto voko su neaiškios kilmės milteliais”.

Lapkričio 28 d. 13 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais pieno kokybės gerinimo ūkiuose, slaptų mastitų ir inhibitorinių medžiagų prevencijos klausimais, Afrikinio kiaulių maro klausimais.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono savivaldybės valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos posėdyje.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT (Knygnešių g. 1, Satkūnų k.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose, 2017 metų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Zarasų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Auksė Kryžiokienė skaitys paskaitą "Mūsų draugai gyvūnai“ renginyje skirtame Draugo dienai, Zarasų socialinės globos namuose (Aušros g. 18B, Zarasai).

Lapkričio 30 d. 9 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja pasitarimą su ikimokyklinių įstaigų darbuotojais dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų pakeitimo.

Lapkričio 30 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 30 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT organizuoja susitikimą su viešojo maitinimo įmonėmis tema: "Maisto tvarkymo technologijos. Patiekalų kokybė. Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams įvertinimo apibendrinimas“. Susitikimas vyks UAB "Senasis Medvėgalis" (Kranto g. 3A, Tauragė) konferencijų salėje.

Lapkričio 30 d. 15 val. VMVT Jurbarko VMVT vyriausioji specialistė–maisto produktų inspektorė Dalytė Marcinkevičienė su VŠĮ Kretingos maistas Jurbarko skyriumi organizuoja seminarą VŠĮ Kretingos maistas darbuotojams tema „Maisto tvarkymo reikalavimų vykdymo aktualijos maitinimo įmonėse. 2017 metais kontrolės metu nustatytų pažeidimų analizė“. Seminaras vyks Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos salėje: Jurbarkas, Vytauto Didžiojo g. 53A.

Gruodžio 1 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą - diskusiją „Maisto papildų kontrolės aktualijos“. Dalyvauja VMVT Maisto skyriaus l. e. p. skyriaus vedėja - valstybinė maisto produktų inspektorė Jurgita Bakasėnienė, VMVT Klaipėdos VMVT, VMVT Šiaulių VMVT atstovai. Į susitikimą kviečiami ir kitų tarnybų atstovai.

Gruodžio 1 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, smulkių kiaulių ūkių patikrinimai, einamieji klausimai.

Gruodžio 1 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą maisto tvarkymo subjektų atstovams tema “Maisto saugos ir higienos reikalavimai prekybos įmonėse bei kitos aktualijos”.

Gruodžio 1 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja mokymus pirminės gamybos ūkio subjektams tema ,,Maisto tvarkymo reikalavimai pirminei negyvūninių maisto produktų gamybai. Mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų tvarkymo reikalavimai”.

Atgal