Savaitės renginiai 2017 11 20 - 2017 11 26

VMVT

Lapkričio 19–20 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų grupės posėdyje dėl veterinarinės importo kontrolės teisės aktų „veterinariniai patikrinimai“.

Lapkričio 20–23 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame ekspertų posėdyje „Valstybiniai kontrolės planai ir Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyrių metinės ataskaitos“.

Lapkričio 20–24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Portą (Portugalijos Respublika) kaip pranešėja dalyvauti gyvūnų mitybos mokymo veiklos organizavimo ir įgyvendinimo mokymuose.

Lapkričio 20 d. 10 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Mantas Staškevičius ir vyriausiasis specialistas Donatas Valavičius dalyvaus baigiamajame Lietuvos ilgalaikės pieno sektoriaus plėtros strategijos posėdyje.

Lapkričio 20 d. VMVT Konferencijų salėje (Siesikų g. 15D, Vilnius) vyks praktiniai mokymai "Darbas su Integralia maisto ir veterinarijos informacine sistema". Dalyvaus teritorinių VMVT darbuotojai.

Lapkričio 20 d. 13 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Mantas Staškevičius ir vyriausiasis specialistas Donatas Valavičius dalyvaus Pieno tarybos posėdyje.

Lapkričio 22–23 d. Kaune, Tilžės g. 18, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija  organizuoja tarptautinius mokymus „Afrikinio kiaulių maro apsaugos ir prevencijos priemonės laukinėje faunoje ir kiaulių laikymo vietose“. Įsakymas dėl mokymų.

Lapkričio 23–24 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Ekspertų posėdyje dėl genetinės medžiagos produktų – E001930 (deleguotieji teisės aktai pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 429/2016).

Lapkričio 23–24 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Jungtinės darbo grupės posėdyje dėl skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos bei administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo.

Lapkričio 24 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Klaipėdą dalyvauti ir skaityti pranešimą 5-oje nacionalinėje užkrečiamųjų ligų konferencijoje „Nuo tvarto iki stalo“ – sukėlėjų atsparumo situacija, gyvūnų sveikata ir maisto sauga.

Lapkričio 24 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus l.e.p. vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virginijus Jauga, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis, vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis dalyvaus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Gamtos tyrimų centro organizuojamoje konsultacijoje dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos bei invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos. Susitikimas vyks Muitinės mokymo centre (Jaruzalės g. 25, Vilnius).

Lapkričio 25 d.–gruodžio 2 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Nakuru (Kenijos Respublika) dalyvauti Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Europos Komisijos organizuojamuose snukio ir nagų ligos kontrolės, nustatymo bei klinikinių ir epidemiologinių tyrimų mokymuose realiuoju laiku.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 21 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Lisaboną (Portugalija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 18 – tame keitimosi kylančiomis rizikomis tinklo susitikime.

Lapkričio 22 d. – 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Tomas Petruškevičius vyksta į Briuselį (Belgijos karalystė) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare pašarų priedų nustatymo klausimais.

Lapkričio 22 d. – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos (ESRL – galvijų tuberkuliozei) organizuojamame Europos nacionalinių laboratorijų susitikime tuberkuliozės klausimais.

Lapkričio 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Lietuvos standartizacijos departamento organizuojamuose mokymuose „Lietuvos standartų, skirtų mikrobiologiniams maisto produktų tyrimams (FprEN ISO 11290-1:2017 ir FprEN ISO 11290-2:2017), reikalavimai“ (Lietuvos standartizacijos departamentas, Algirdo g. 31, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 19–25 d. į Mongoliją kaip trumpalaikiai  Lietuvos Respublikos ir Mongolijos dvišalio projekto Nr. (49.9.12) S49-143/BSR-29 „Parama Mongolijai maisto saugos ir kontrolės srityje“ ekspertai vyksta:
1. VMVT Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus.
2. VMVT Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė.

Lapkričio 20 d. 13 val. VMVT Panevėžio VMVT salėje bus organizuojami mokymai ikimokyklinio, mokyklinio ugdymo įstaigų maitinimo skyrių vadovams, virėjams, dietistams, visuomenės sveikatos specialistams tema "Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose ir stovyklose pakeitimai ir naujovės“.

Lapkričio 21 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Lapkričio 21–25 d. VMVT Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vidmantas Dabašinskas vyksta į Lisaboną (Portugalijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“.

Lapkričio 21 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus gyvūnų laikytojams ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų baigimą patvirtinantys pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo laikomus ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 21 d. 10 val. VMVT Palangos VMVT inspektoriai dalyvauja korupcijos prevencijos mokymuose, kurie vyks VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda).

Lapkričio 22 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus ir kompetencijos vertinimą ūkininkams ir gyvūnų laikytojams, tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 22 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja mokymus gyvulių savininkams ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Lapkričio 23 d. 9 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) bus vykdomas egzaminas kvalifikacijos pažymėjimui gauti, suteikiantis teisę imti pieno mėginius atsiskaitymo tikslais.

Lapkričio 23 d. 11 val. VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8, Druskininkai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų augintinių pasų išdavimo, veterinarijos paslaugų teikėjų klasifikavimo, veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo, šunų ir kačių nekomercinio judėjimo ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 23 d. 14 val. VMVT Švenčionių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Gediminas Adomavičius ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Lilija Klimovič dalyvaus pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse ir kt. aktualiais klausimais. Pasitarimas vyks VMVT Švenčionių VMVT patalpose (Kelininkų g. 4, Švenčionys).

Lapkričio 23 d. 15 val. VMVT Palangos VMVT organizuoja pasitarimą-diskusiją tema „Sveikatai palankios mitybos organizavimas vaikų ugdymo įstaigose, planuojami pokyčiai ir esami pasiekimai, tiekiamo maisto sauga ir kokybė“ su Palangos m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, vaikų ugdymo įstaigų atsakingais darbuotojais, savivaldybės gydytoja, visuomenės sveikatos biuro specialistais, vaikų tėvais. Pasitarimas vyks savivaldybės salėje (Gintaro g. 33A, Palanga).

Lapkričio 24 d. 9 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 24 d. 11 val. VMVT Šilalės VMVT l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Egidijus Jakštas ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Aurelija Staškutė dalyvaus pasitarime Šilalės rajono savivaldybėje dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Lapkričio 24 d. 11.30 val. VMVT Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Biologinio saugumo reikalavimai avių, ožkų ir galvijų laikymo vietose“.

Lapkričio 24 d. 13 val. VMVT Raseinių VMVT, adresu Kęstučio g. 13, Raseiniai, vyks mokymai maisto tvarkymo subjektų atstovams tema „Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“. Mokymuose dalyvaus VMVT Raseinių VMVT vyriausieji specialistai-maisto produktų inspektoriai.

Lapkričio 24 d. 13.30 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su mokyklų vadovais, vaikų maitinimo paslaugos teikėjais ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistais tema "Mokyklinio amžiaus vaikų mityba. Valgiaraščių rengimo reikalavimai ir dažniausiai nustatomų neatitikimų apibendrinimas“.

Lapkričio 24 d. 14 val. VMVT Vilkaviškio VMVT (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuoja pasitarimą su Vilkaviškio rajono medžiotojais dėl nustatyto pirmo Afrikinio kiaulių maro  atvejo sumedžiotame šerne Vilkaviškio rajone.

Atgal