Savaitės renginiai 2017 11 13 - 2017 11 19

VMVT

Lapkričio 13–17 d. Lietuvoje vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditas DG(SANTE)/2017-6116 siekiant įvertinti gyvūnų sveikatos kontrolės dėl afrikinio kiaulių maro įgyvendinimą.

Lapkričio 13–14 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Mokslinio tinklo zoonozių stebėsenos duomenų Specifinio TSE duomenų rinkimo pogrupio posėdyje.

Lapkričio 13 d. ir 16 d. VMVT Konferencijų salėje (Siesikų g. 15D, Vilnius) vyks praktiniai mokymai "Darbas su Integralia maisto ir veterinarijos informacine sistema". Dalyvaus teritorinių VMVT darbuotojai.

Lapkričio 13–16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Orinta Rimašaitė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Antimikrobinio atsparumo prevencija ir kontrolė“.

Lapkričio 14–16 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) kontaktinių asmenų 33-ajame susitikime.

Lapkričio 14–18 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Valensiją (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (ekologiškų produktų importas)“.  

Lapkričio 17 d. 10 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame ūkinės veiklos kontrolės koordinavimo grupės posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 12 d. – 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Lina Mitkevičienė vyksta į Vageningeną (Nyderlandų karalystė) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare hormonų nustatymo klausimais.

Lapkričio 14 d. – 15 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros ir valstybių narių vaistų kontrolės agentūrų vadovų susitikime.

Lapkričio 16 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Kauno technologijos universiteto Maisto instituto organizuojamoje konferencijoje “Maistas 2030: tyrimai ir inovacijos žemės ūkio ir maisto sistemai” (KTU Maisto mokslų ir technologijų kompetencijos centras, Radvilėnų pl. 19B-304, Kaunas).
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 13-15 d. VMVT Rietavo VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Montvydas dalyvaus susitikimuose su Rietavo savivaldybės Liolių k., Girėnų k., Bubėnų k. gyventojais. Susitikimų metu gyventojai bus supažindinami su biologinio saugumo reikalavimais mažuose kiaulių ūkiuose, afrikinio kiaulių maro situacija.

Lapkričio 15 d. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja mokymus UAB Augevidus prekyvietėje „Halė“  prekiautojams, adresu Radvilų g. 2, Radviliškis, dėl teisės aktų reikalavimų prekiaujant greitai gendančiais maisto produktais.

Lapkričio 15 d. VMVT Radviliškio VMVT patalpose (Gedimino g. 63 A, Radviliškis) vyks mokymai gyvūnų vežėjams, tema „Gyvūnų gerovė vežimo metu“.

Lapkričio 15 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja susitikimą su privačiais veterinarijos gydytojais, tema "Naujų teisės aktų aptarimas. Esamų problemų sprendimas“.

Lapkričio 15 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT viršininkas Alvydas Montvydas dalyvaus Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl padarytos žalos žemės ūkiui įvertinimo bei afrikinio kiaulių maro prevencijos. Posėdis vyks Rietavo savivaldybės administracijoje, Laisvės a. 3.

Lapkričio 15 d. 11 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos metinio plano įgyvendinimo ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas, neužkrėstos šalies statusui palaikyti tyrimų atlikimo, pakeistų teisės aktų dėl gyvūnų augintinių pasų išdavimo bei reikalavimų veterinarinių paslaugų teikėjams ir kiti aktualūs klausimai.

Lapkričio 15 d. 13 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks savivaldybės posėdžių salėje (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).

Lapkričio 15 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims oraganizuoja seminarą, tema "Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose ir stovyklose pakeitimai ir naujovės" (konferencijų salė, Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 15 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT l.e.p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vytautas Jasaitis dalyvaus prekybos paskirties pastato statybos darbų užbaigimo priėmimo komisijoje (Miško g. 7, Šilutė).

Lapkričio 15 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai) organizuojami mokymai su medžiotojų klubo „Rambynas“ medžiotojais. Temos: „ Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, mėginių paėmimo tvarka,  taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT l. e. viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pareigas Egidijus Jakštas dalyvaus Šilalės rajono savivaldybės šaukiamame Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Posėdžio tema: Dėl pasirengimo šaltajam metų periodui.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT vyriausioji specialistė – maisto produktų inspektorė Virginija Kirjanovienė dalyvaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Šilutės skyriaus (Tulpių g. 10, Šilutė) seminare – viešojoje konsultacijoje „Sveikatos sauga mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas“ ir skaitys pranešimą „Bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių valstybinės kontrolės rezultatai“.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT l. e. p. viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Garkauskas dalyvaus Kalvarijos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija.

Lapkričio 16 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos r. savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Lapkričio 16 d. 15 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11 A, Pagėgiai) organizuojami mokymai su  medžiotojų būrelio „Žukai“ medžiotojais. Temos: „ Afrikinis kiaulių maras, situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, mėginių paėmimo tvarka,  taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Lapkričio 17 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema “Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo rezultatų įvertinimas. Kryžminė tarša ir jos prevencija viešojo maitinimo įmonėje”. Mokymai vyks Druskininkų turizmo ir informacijos centro patalpose (Gardino g. 3, Druskininkai).

Atgal