Savaitės renginiai 2017 10 23 - 2017 10 29

VMVT

Spalio 22–26 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Tartu (Estijos Respublika) dalyvauti Estijos gyvybės mokslų universiteto Veterinarijos ir gyvūnų mokslų instituto mokymuose afrikinio kiaulių maro klausimais.

Spalio 23–25 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Vyriausiųjų veterinarijos ir Vyriausiųjų medicinos pareigūnų bei Sveikatos apsaugos komiteto narių bendrame posėdyje dėl bendradarbiavimo ir pasirengimo kitoms gyvūnų ir žmogaus gripo epidemijos bangoms.

Spalio 23–26 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje lankysis Moldovos maisto saugos agentūros (ANSA) ekspertų delegacija pagal Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektą „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“.

Spalio 23–27 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė vyksta į Madridą (Ispanijos Karalystė) dalyvauti mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“.

Spalio 24–25 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų ir Augalų farmacijos teisės aktų skyrių darbo grupės posėdyje.

Spalio 24–26 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Loreta Mačytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Ekspertų žemės ūkio rinkų klausimais grupės Alyvuogių aliejaus pogrupio susitikime ir Europos Sąjungos platformos posėdyje dėl maisto atliekų ir švaistymo.

Spalio 25–26 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Lukoševičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Elektroninės valstybinės maisto produktų ir augalinių produktų kontrolės posėdyje.

Spalio 25–27 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Sirutkaitytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Nacionalinių kontaktinių asmenų susitikime Direktyvos 2010/63/ES įgyvendinimo klausimais.

Spalio 25–27 d. VMVT Maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Ramunė Baranauskienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Žemės ūkio ir kaimo plėtros tvarumo ir kokybės ekspertų grupės posėdyje.

Spalio 26 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus seminare „BJRS įgyvendinimas. Bioekonomikos ir kaimo plėtros projektai“.

Spalio 26 d. 10 val. VMVT direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Vidmantas Paulauskas susitinka su Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovu.

Spalio 26 d. 13 val. VMVT direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Vidmantas Paulauskas susitinka su Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovu.

Pavaldžios įstaigos

Spalio 24 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute lankysis Moldovos maisto saugos agentūros (ANSA) ekspertų delegacija pagal Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektą „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“.

Spalio 23 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Baranauskienė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Teršalų pašaruose ir maiste kontrolė“.

Spalio 25 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Venecija (Italija) dalyvauti vėžiagyvių ligų referentinių laboratorijų susitikime.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 23–27 d. VMVT Šiaulių VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė Audronė Mikalauskienė vyksta į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose “Saugomos kilmės vietos nuoroda (PDO), saugoma geografinė nuoroda (PGI) ir garantuotas tradicinis gaminys (TSG) (rinkos kontrolė)“.

Spalio 23 d. 9 val. 30 min. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius dalyvauja žuvies cecho pastato praplėtimo statybos darbų užbaigimo priėmimo komisijoje.

Spalio 23 d. 9 val. 45 min. VMVT Pakruojo VMVT viršininkė V. Svečiulienė ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius A. Tepelis dalyvaus Pakruojo rajono savivaldybės inicijuotame pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarimas vyks rajono savivaldybės salėje (Kęstučio g. 4, Pakruojis).

Spalio 23 d. 10 val. VMVT Šilalės valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Pietinio Kelio g. 25, Šolių k., Šilalės r.) vyks „Asmenų, skerdyklose žudančių gyvūnus ir dalyvaujančių jų žudyme, kvalifikacijos egzaminas“. Išlaikius egzaminą, bus išduodami kompetencijos pažymėjimai.

Spalio 23 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) organizuoja pasitarimą “Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse” su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, policijos ir aplinkos apsaugos atstovais.

Spalio 23 d. 15 val. pieno produktų gamybos įmonėje UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (Pramonės g. 8, Utena), atsakingi VMVT Utenos VMVT ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ specialistai dalyvaus Moldovos delegacijos mokymų, tema „Fizinių ir cheminių rodiklių pieno produktuose nagrinėjimas“, metu.

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams, ūkininkams tema "Pieno tinkamumo sūrių gamybai tyrimų praktiniai mokymai“.

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Spalio 24 d. 14 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) vyks susirinkimas kartu su pieno supirkėjais ir punktų vedėjomis tema „Kontrolinių pieno mėginių (paimtų iš bendrų talpų) atsakymų analizė, lyginant su statytojų tyrimų rezultatais. Neatitikimų priežastys“.

Spalio 24 d. 14 val. VMVT Palangos VMVT (Vasario 16-osios g. 35a, Palanga) organizuoja pasitarimą su Palangos savivaldybės administracijos, policijos ir aplinkos apsaugos atstovais „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse Palangos miesto savivaldybėje“.

Spalio 25 d. VMVT Kauno VMVT viršininko pavaduotojas Linijus Valiuška dalyvaus Kauno rajono savivaldybėje Kauno VMVT inicijuotame pasitarime dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 25 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su savivaldybės administracijos bei policijos atstovais, kurio metu bus aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 25 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT salėje (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su savivaldybės administracijos, seniūnijos, aplinkosaugos ir policijos atstovais, kurio metu bus aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 25 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus išduodami pažymėjimai.

Spalio 25 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT organizuoja pasitarimą su Varėnos rajono savivaldybės administracijos bei Varėnos rajono policijos komisariato atstovais. Pasitarimo metu bus aptarti bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 25 d. 11 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento ir Higienos instituto organizuojamame seminare, kuris vyks VšĮ Regioninėje ligoninėje (Kalno g. 40, Telšiai), tema „Antimikrobinio atsparumo samprata, valdymas, priežiūra ir prevencija“.

Spalio 25 d. 13 val. VMVT Ukmergės VMVT (Sodų g. 15, Ukmergė) organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams, ūkininkams tema "Pieno tinkamumo sūrių gamybai tyrimų praktiniai mokymai“.

Spalio 25 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su socialiniais partneriais, tema „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse“.

Spalio 25 d. 14 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos G. 62, Klaipėda) vyks pasitarimas su valstybės ir savivaldybių institucijų atsakingais asmenimis dėl valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencijos gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityje.

Spalio 25 d. 14 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Neringos savivaldybės, Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių administracijos, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atsakingus asmenis į pasitarimą dėl institucijų bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 26 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT (Biržų k., Veterinarijos g. 1, Biržų r. sav.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose kontrolės aktualijos, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų situacija, užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas, pristatoma informacija iš mokslinio seminaro apie atsakingą antimikrobinių medžiagų naudojimą gyvulininkystės ūkiuose.

Spalio 26 d. 11.15 val. siekdama kompetentingų institucijų glaudaus bendradarbiavimo, VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja pasitarimą dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarime kviečiami dalyvauti Kaišiadorių rajono savivaldybės, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūros ir Kaunos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato atstovai.

Spalio 27 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų situacijos aptarimo, užkrečiamųjų ligų stebėsenos darbų planavimo, veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo tvarkos pasikeitimo, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo aktualijų ir kitais einamaisiais klausimais.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių „Kranto“ progimnazijos moksleiviais, tema „Karjeros diena VMVT“.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2 F., Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su savivaldybės administracijos, seniūnijos, aplinkosaugos ir policijos atstovais, kurio metu bus aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse klausimai.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams, ūkininkams tema "Druskos mažinimo maisto produktuose strategija, problemos ir jų sprendimo būdai“.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Kalvarijos VMVT (Laisvės g. 14, Kalvarija) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano įgyvendinimo bei biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose.

Spalio 27 d. 10 val. VMVT Šakių VMVT (Vasario 16-osios g. 41, Šakiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptariama biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose kontrolės aktualijos, Afrikinio kiaulių maro ir kitų užkrečiamųjų ligų situacija, užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymas ir kiti einamieji klausimai.

Spalio 27 d. 11 val. VMVT Kretingos VMVT (Vilniaus g. 18, Kretinga) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Spalio 27 d. 15 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojamas pasitarimas su ūkininkais dėl biologinio saugumo reikalavimų taikymo galvijų, kiaulių ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsena bei situacija Europoje, gyvulių ženklinimo ir registravimo bei kitais aktualiais klausimais.

Spalio 28–30 d. VMVT Klaipėdos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Dalia Kaveckienė ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Inga Šakurskienė vyksta į Trumsės uostą (Norvegijos Karalystė) atlikti UAB „Marlino“ žvejybinio laivo "TAURUS" patikrinimą.

Atgal