Savaitės renginiai 2017 10 16 - 2017 10 22

VMVT

Spalio 16–17 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Mokslinio tinklo 12-jame susitikime dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos (BSE) klausimų.

Spalio 16–19 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Čekijos Respubliką dalyvauti Europos Komisijos (EK) organizuojamoje Pasaulinės tarp valstybių plintančių gyvūnų ligų pažangios kontrolės programos (GF-TADS) ekspertų misijoje dėl afrikinio kiaulių maro.

Spalio 17 d. 14 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aurelija Načienė dalyvaus Žemės ūkio ministerijos organizuojamame ūkinės veiklos kontrolės koordinavimo grupės posėdyje.

Spalio 17–21 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis vyksta į Turiną (Italijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“ .

Pavaldžios įstaigos

Spalio 15 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas Darius Nienius vyksta į Kopenhagą (Danijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės  žuvų ligų laboratorijos (EURL for Fish Diseases) organizuojamame seminare „Įvadas į žuvų ligų histopatologinius tyrimus“.

Spalio 16 d. – 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame bendrame zoonozių bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ekspertų darbo grupių susitikime susijusiame su duomenų perdavimu.

Spalio 16 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame bendrame zoonozių bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ekspertų darbo grupių susitikime susijusiame su duomenų perdavimu bei zoonozių duomenų perdavimo darbo grupės 35 - jame posėdyje.

Spalio 17 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Daiva Brukštienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare mikotoksinų nustatymo klausimais.

Spalio 17 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vedėjas Viktoras Maskaliovas vyksta į Turiną (Italija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymasis, rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas“.

Spalio 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l.e.p vyriausioji patarėja Aušra Išarienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto darbo grupės posėdyje.

Spalio 18 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinės referentinės bruceliozės laboratorijos organizuojamuose mokymuose (EU BRUCELLA SEROLOGY 2017 TRAINING SESSION).

Spalio 18 d. – 20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Erika Paškauskaitė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymo klausimais.

Spalio 18 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Janina Šataitė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare sunkiųjų metalų likučių nustatymo klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 16-17 d. nuo 9 val. iki 16 val. VMVT Alytaus VMVT organizuojami mokymai ūkininkams tema „Verslumo ugdymas“. Mokymai vyks VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus). Bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Spalio 16 d. 9.30 val. VŠĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, adresu Muziejaus g. 8, Raseiniai, organizuojamas renginys skirtas Pasaulinei maisto dienai. Renginyje dalyvauja VMVT Raseinių VMVT vyr. specialistai – maisto produktų inspektoriai.

Spalio 17 d. VMVT Radviliškio VMVT maisto inspektoriai dalyvaus RADVILIŠKIO VŠĮ „Versli Lietuva“  (Gedimino g. 8, Radviliškis) organizuojamame renginyje „Geroji verslo praktika – viešasis maitinimas“.

Spalio 17 d. VMVT Radviliškio VMVT su moksleiviais Radviliškio rajono Šaukto pagrindinėje mokykloje organizuoja paskaitą gyvūnų gerovės tema „Mylėk, gerbk, globok“.

Spalio 17 d. 14 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja susitikimą su Molėtų rajono pieno supirkimo punktų vadovais ir pieno punktų supirkėjomis dėl veterinarinio patvirtinimo numerio suteikimo reikalavimų.

Spalio 17–20 d. VMVT Skuodo VMVT viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Mindaugas Kašinskas vyksta į Salonikus (Graikijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Prekybos kontrolės ir kvalifikuotos pagalbos sistema (TRACES) (Europos Sąjungos vidaus prekyba gyvais gyvūnais ir gyvūniniais produktais)“.

Spalio 18 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Rungos g. 5, Elektrėnai) organizuoja pasitarimą “Tarpinstitucinis bendradarbiavimas gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse” su Elektrėnų savivaldybės administracijos, policijos ir aplinkos apsaugos atstovais.

Spalio 18 d. 10.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo mažose kiaulių laikymo vietose, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, sveikos bandos statuso įgyvendinimo ir kitų aktualių klausimų.

Spalio 18 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus susirinkime su Lazdijų rajono medžiotojų būrelių vadovais dėl gyvūnų užkrečiamų ligų kontrolės ir prevencinių priemonių ir veterinarinių reikalavimų medžioklės metu vykdymo.

Spalio 18 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT Jurbarko rajono savivaldybėje (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas) inicijuoja pasitarimą dėl institucijų bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse. Pasitarime dalyvaus VMVT Jurbarko VMVT, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, Marijampolės AVPK Jurbarko PK ir Kauno RAAD Jurbarko agentūros atstovai.

Spalio 18 d. 15 val. VMVT Šakių VMVT organizuoja susitikimą su Šakių rajono medžiotojų klubų vadovais tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės. Veterinarinių reikalavimų vykdymas medžioklės metu".

Spalio 19 d. 08.30-17.00 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) kartu su  Aleksandro Stulginskio universitetu organizuoja mokymus "Pieno ūkio tvartų technologiniai sprendimai". Išklausiusiems mokymus bus išduoti Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptarta: Afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai galvijų, avių, ožkų ūkiuose, užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo, gyvulių ženklinimo, sanitarijos, kiti einamieji klausimai.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Pakruojo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarti einamieji darbo klausimai.

Spalio 19 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono savivaldybėje inicijuotame pasitarime dėl institucijų bendradarbiavimo gyvūnų laikymo, gerovės ir apsaugos srityse.

Spalio 19 d. 15.30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) kviečia Neringos savivaldybės, Klaipėdos miesto ir rajono medžiotojų klubų vadovus ar jų įgaliotus asmenis į pasitarimą dėl veterinarinių reikalavimų medžioklėje, afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kitų aktualių klausimų.

Spalio 19 d. 16 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su Molėtų rajono medžioklės plotų naudotojais ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Molėtų rajono agentūros atstovais dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonių taikymo.

Spalio 20 d. 13 val. VMVT Alytaus VMVT organizuojami mokymai maisto tvarkymo subjektams tema „Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“. Mokymai vyks VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus).

Spalio 20 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuojamas pasitarimas su Telšių rajono medžioklės plotų naudotojais. Temos: „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, taikomos stebėsenos ir kontrolės priemonės“, „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžioklės metu“, „Išmokų už sumedžiotas šernų pateles ir rastas šernų gaišenas tvarka“.

Spalio 20 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pasitarimas tema „Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų įgyvendinimas“, kuriame dalyvaus rajono kailinių gyvūnų augintojai.

Atgal