Savaitės renginiai 2017 05 15 - 2017 05 21

VMVT

Gegužės 14–15 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ježi Šubelko vyksta dalyvauti Europos Komisijos Darbo grupės dėl sveikatos taisyklių gyvūninės kilmės šalutiniams gyvūniniams produktams posėdyje.

Gegužės 14–19 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Lina Lapėnaitė vyksta į Budapeštą (Vengrijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Pirminės gamybos maisto higiena (sausumos gyvūnai)“.

Gegužės 15 d. 15 val. VMVT Teisės skyriaus l. e. p. patarėjas Egidijus Verenius dalyvaus Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos posėdyje, kuriame bus pristatyta teisinio reguliavimo tinkamumo patikros Chemijos srityje eiga ir metodologija bei Prisitaikymo išlaidų vertinimo metodikos projektas.

Gegužės 15–16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų skyriaus darbo grupės posėdyje.

Gegužės 15-16 d. (Panevėžys), gegužės 17-18 d. (Telšiai), gegužės 19 d. (Vilnius) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausieji veterinarijos gydytojai-valstybiniai veterinarijos inspektoriai Giedrius Blekaitis ir Gintarė Okulevičiūtė ir Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė L. Malinauskienė dalyvaus mokymuose dėl Gyvūnų gerovės transportavimo metu.

Gegužės 15–17 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas, kaip Lietuvos Respublikos Prezidento delegacijos narys, vyksta į Džakartą (Indonezijos Respublika) dalyvauti pasirašant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Indonezijos Respublikos žemės ūkio ministerijos susitarimą dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje ir aptarti eksporto klausimus su kompetentingomis tarnybomis.

Gegužės 15–18 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Malinovskienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Ekspertų posėdyje dėl valstybinių kontrolės planų ir metinių ataskaitų (Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 41–44 skyriai).

Gegužės 15–19 d. VMVT Pasienio maisto ir veterinarijos kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, l. e. skyriaus patarėjo pareigas, Gintarė Jatkevičienė vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Veterinarinė ir maisto importo kontrolė pasienio veterinarijos postuose (Šalutiniai gyvūniniai produktai ir genetika)“.

Gegužės 16 d. 10 val. VMVT direktoriaus pavaduotoja Daiva Švelnienė dalyvaus Ūkio ministerijoje “Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų darbo grupės posėdyje”.

Gegužės 16 d. 13 val. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjo pavaduotojas – valstybinis veterinarijos inspektorius G. Čereška dalyvaus Žemės ūkio ministerijoje apskritojo stalo diskusijoje su žuvininkais dėl sektoriaus keliamų problemų bei svarbių klausimų. Šioje diskusijoje dalyvaus žemės ūkio ministras B. Markauskas, viceministras A. Bogdanovas.

Gegužės 16 d. 13 val. VMVT Maisto skyriaus vedėjos pavaduotoja L. Mačytė ir Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė A. Načienė dalyvaus Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos posėdyje dėl pateiktų paraiškų vertinimo.

Gegužės 16–17 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Deimantė Biknerytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės biologinės saugos skyriaus darbo grupės posėdyje.

Gegužės 16–18 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Sigitas Siriukaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Gyvūnų sveikatos pogrupio posėdyje.

Gegužės 16–18 d. VMVT vyriausioji patarėja Jurgita Savickaitė vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) kontaktinių asmenų 31-ajame susitikime.

Gegužės 18–20 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas vyksta į Šanchajų (Kinijos Liaudies Respublika) dalyvauti tarptautinėje maisto pramonės parodoje SIAL CHINA 2017.

Gegužės 18 d. 10 val. Aplinkos ministerijos (A. Jakšto g. 4, Vilnius) 508 salėje vyks posėdis laukinių  gyvūnų gerovės klausimais. Dalyvaus VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja Kristina Stakytė. Posėdyje planuojama aptarti šiuos klausimus:
1.    Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje reikalavimų tobulinimo  poreikis.
2.    Konfiskuotų laukinių gyvūnų perkėlimo į jiems tinkamas laikymo vietas galimybės.
3.    Kitos laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje problemos.

Gegužės 18 d. ir 19 d. (Siesikų g. 15D, Vilnius) VMVT Maisto skyrius organizuoja mokymus teritorinių VMVT specialistams tema  „Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatų taikymo aspektai, vieningos praktikos formavimas ir klaidų analizė reklamos kontrolės srityje“.

Gegužės 19 d. 8.30 val. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė Kristina Stakytė dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininko Sigito Dimaičio organizuojamame  susitikime su Kinijos arklių pramonės asociacijos atstovais.

Gegužės 19 d. 14 val. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausieji veterinarijos gydytojai-valstybiniai veterinarijos inspektoriai Giedrius Blekaitis ir Vidas Charašauskas dalyvaus Žemės ūkio ministerijos posėdyje duomenų įvedimo į Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazę klausimais.

Gegužės 19–27 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Paryžių (Prancūzijos Respublika) dalyvauti Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) 85-ojoje generalinėje sesijoje ir Informaciniame naujai paskirtų OIE delegatų seminare.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 14 d. – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Žiliūtė vyksta į Lisaboną (Portugalija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto saugos rizikos vertinimo principai ir metodai (aplinkos)“.

Gegužės 14 d. – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Rūta Zagrabskaitė vyksta į Pirbraitą (Jungtinė Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos (ES) ir Centrinės referentinės gyvūnų snukio ir nagų ligos laboratorijos organizuojamuose mokymuose.

Gegužės 15 d. – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Šiaurės – Baltijos šalių veterinarijos ir maisto laboratorijų vadovų susitikime.

Gegužės 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojai dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) organizuojamuose mokymuose „BITYNŲ VALSTYBINĖ VETERINARINĖ KONTROLĖ“. Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė Ambrozevičienė skaitys pranešimą „Amerikinio bičių perų puvinio paplitimas Lietuvoje“, skyriaus vedėjos pavaduotoja Asta Pereckienė – „Bitinis žvilgvabalis (Aethina tumida), naujas kenkėjas bitininkystėje“ (NMVRVI Kauno ter. patalpos, Tilžės g. 18, Kaunas).
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 16 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono savivaldybės organizuojamose mobilizacijos stalo pratybose (Kęstučio a. 2-2, Ukmergė).

Gegužės 17-18 d. 8.30 val. VMVT Telšių VMVT  (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus pareigūnams, atsakingiems už vežamų gyvūnų gerovės reikalavimų valstybinę veterinarinę kontrolę. Mokymų tema „Gyvūnų gerovė transportavimo metu“.

Gegužės 18 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena), tarnybos specialistai organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams tema „Užkrečiamosios ligos: Gumbelinė, Paukščių gripas, Q karštligė, Dirofiliariozė ir Babeziozė. Klinika, epizootiniai duomenys, apsisaugojimo priemonės.

Gegužės 18 d. 15 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuoja mokymus viešojo maitinimo įmonėms, vykdančioms pusgaminių kepimą, pašildymą, tema ,,Žaliavų, pagamintų produktų kokybės, atsekamumo, ženklinimo ir laikymo sąlygų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Dažniausiai nustatomi pažeidimai ir jų prevencija. Nauji teisės aktai".

Gegužės 14–19 d. į Lioną  (Prancūzijos Respublika) dalyvauti „Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų principai ir audito metodai“ mokymuose vyksta:
1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Liepinis;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Eglė Blinstrubytė.

Gegužės 19 d. 11 val. VMVT Tauragės VMVT atsakingi pareigūnai dalyvaus mokymuose "Maisto saugos valdymas maisto tvarkymo subjektuose. Kontrolės procedūros, efektyvios trūkumų šalinimo priemonės, poveikio priemonės“, kurie vyks viešbutyje "Banga“ (Kanto g. 3a, Tauragė).

Gegužės 19 d. 13.30 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą – diskusiją su Telšių „Džiugo“ gimnazijos moksleiviais, tema „Moksleivių sveikos mitybos ugdymas“.

 

Atgal