Savaitės renginiai 2017 04 03 - 2017 04 09

VMVT

Balandžio 3–4 d. VMVT Gyvūnų gerovės ir sveikatingumo skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Gintarė Okulevičiūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų grupės dėl identifikavimo, judėjimo ir arklinių šeimos gyvūnų sertifikavimo posėdyje.

Balandžio 3–4 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Čižienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Ekspertų darbo grupės dėl geresnio mokymosi rūpinantis maisto sauga posėdyje.

Balandžio 3–7 d. VMVT Maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė vyksta į Zagrebą (Kroatijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Saugomos kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ir garantuotas tradicinis gaminys (žemės ūkio ir maisto produktai)“.

Balandžio 4–5 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Malinauskienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų Potsdamo darbo grupės posėdyje.

Balandžio 5–7 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Darbo grupės posėdyje dėl afrikinio kiaulių maro.

Balandžio 5–7 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Paulius Bušauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės, Kontrolės ir importo sąlygų posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 3 d. – 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos organizuojamame 16 – jame Mikrobiologinės rizikos vertinimo tinklo susitikime.

Balandžio 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojos dalyvaus seminare „Sprendžiame antimikrobinio atsparumo problemą“ (LSMU Veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, Kaunas).

Balandžio 5 d. – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Jurgelevičius vyksta į Isprą (Italija) dalyvauti ENGL (Europos GMO laboratorijų tinklo) organizuojamame 27 – jame Plenariniame susirinkime.

Balandžio 5 d. – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja dr. Asta Pereckienė vyksta į Kopenhagą (Danija) dalyvauti ESRL – AR organizuojamame 11 – ajame seminare antimikrobinio atsparumo klausimais.
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 3 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarimo metu bus aptartas VMVT direktoriaus 2017-03-17 d. įsakymo Nr.B1-140 “Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” įgyvendinimas.

Balandžio 3 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT organizuoja pasitarimą su Mažeikių sav. medžiotojų klubų ir būrelių vadovais, tema „AKM paplitimas, priežiūra ir kontrolė šernų populiacijoje. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai. 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas“.

Balandžio 3 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Veterinarijos g. 4, Akmeniai) organizuojami mokymai privatiems veterinarijos gydytojams, kurių metu bus aptartas VMVT direktoriaus 2017-03-17 įsakymas Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, paukščių gripo situacija, 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 3 d. 14 val. VMVT Raseinių VMVT adresu (Kęstučio g. 13, Raseiniai) vyks seminaras privatiems veterinarijos gydytojams. Seminaro metu bus aptarta: VMVT direktoriaus 2017-03-17 įsakymo Nr.B1-140 “Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” įgyvendinimas, Afrikinio kiaulių maro situacija, paukščių gripo situacija, 2017 m. užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas ir kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 4 d. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) vyks pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais.

Balandžio 4 d. Klaipėdos miesto savivaldybės pasitarimų kambaryje (Liepų g. 11, Klaipėda) vyks planinis ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Posėdyje dalyvaus VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža.

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT inspektoriai dalyvaus susitikime su Vaškų seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptariami afrikinio kiaulių maro biosaugos reikalavimai, gyvūnų ženklinimo klausimai.

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus NVSC prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento organizuojamame pasitarime, kuris vyks Kazlų Rūdos savivaldybės salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda).

Balandžio 4 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus. 

Balandžio 4 d. 10:30 val. VMVT Klaipėdos VMVT (Kretingos g. 62, Klaipėda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo“ įgyvendinimo.

Balandžio 4 d. 12 val. VMVT Utenos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Žana Remeikienė organizuoja mokymus UAB „Kogus“ (Karlų k. Visagino sav.) darbuotojams tema „Higienos ir saugos reikalavimai maisto perdirbimo įmonėje. Pagrindiniai rizikos veiksnių ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos principai“.

Balandžio 4 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus UAB „Antalgės paukštynas“ darbuotojams, tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiuose“.

Balandžio 4 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus, adresu Vytauto g. 28, Marijampolė,  dalyvaus Lietuvos ir Lenkijos Tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės Lietuvos pusės posėdyje.

Balandžio 4 d. VMVT Telšių VMVT viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento (adresu J. Biliūno g. 3, Telšiai) Telšių apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės susirinkime, kurio metu bus tvirtinamas 2017 m. Telšių AMR grupės veiklos planas bei tolimesnė grupės veikla.

Balandžio 4 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT specialistai dalyvaus organizuojamuose mokymuose ir skaitys pranešimus UAB „Grūstės“ viešojo maitinimo padalinių darbuotojams (adresu Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai), tema „Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų bei Geros higienos praktikos taisyklių užtikrinimas viešojo maitinimo įmonėse. Viešojo maitinimo subjektų veiklos priežiūros rezultatų aptarimas“.

Balandžio 4 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuojamas pasitarimas su Elektrėnų sav. medžiotojų klubų ir būrelių vadovais tema „AKM paplitimas, priežiūra ir kontrolė šernų populiacijoje. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai, 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas. Paukščių gripo situacija šalyje“.

Balandžio 5 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT specialistai organizuoja mokymus Utenos rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Biologinio saugumo reikalavimai galvijų, avių, ožkų ir paukščių laikymo vietose“.

Balandžio 5 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų, laisvos nuo užkrečiamųjų ligų šalies statuso palaikymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo gyvūnų laikymo vietose kontrolės ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 5 d. 10 val. VMVT Skuodo VMT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuriame pateiks informaciją tema „Dėl paukščių gripo ir afrikinio kiaulių maro situacijos“.

Balandžio 5 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams, temomis „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“, „Gyvūnų gerovės reikalavimai ūkiuose“.

Balandžio 5 d. 11 val. Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT specialistai organizuoja mokymus Utenos rajono ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“.

Balandžio 5 d. 11.30 ir 13.00 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Balandžio 5 d. 14 val. VMVT Skuodo VMT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo bei kitų ligų galimų grėsmių, dėl VMVT direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo, dėl galvijų bandų laisvos šalies statuso nuo BRC, EGL ir TBC palaikymo.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT inspektoriai dalyvaus susitikime su Namišių seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptariami afrikinio kiaulių maro biosaugos reikalavimai, gyvūnų ženklinimo klausimai.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Skuodo VMT (Algirdo g. 15, Skuodas) kartu su VĮ „Pieno tyrimai“ organizuoja seminarą ūkininkams tema „Pieno sektoriaus naujienos ir aktualijos“, kuriame dalyvaus stambiausi rajono pieno gamintojai.

Balandžio 6 d. 10 val. VMVT Skuodo VMT vyriausioji veterinarijos gydytoja inspektorė Daiva Baužienė Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje dalyvaus tradicinės regioninės moksleivių kūrybinių darbų konferencijos vertinimo komisijos darbe.

Balandžio 6 d. 10 val. Užpalių seniūnijos patalpose, Utenos r. sav. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Užpalių seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus aptarta 2016 m. valstybinės veterinarinės kontrolės Utenos rajone apžvalga, epizootinė situacija Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse. Paukščių gripo, Afrikinio kiaulių maro, Snukio-nagų ligos plitimo tendencijos ir grėsmės Lietuvai. Taip pat aptariama biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas galvijų, avių, ožkų, paukščių ūkiuose. Kiaulių laikymo perspektyvos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Gumbelinė (žvynelinė) liga. Susirgimo klinikiniai požymiai, plitimas, ekonominiai nuostoliai. Apžvelgiami reikalavimai bitynams. Bičių ligų prevencijos klausimai. Bus aptarti pieno ūkiams taikomi reikalavimai. Dažniausiai nustatomi pažeidimai. Pieno supirkimo atnaujinimas. Bus nagrinėjamas sveikos mitybos klausimas. Maisto produktų ženklinimas ir aptarta 2016 m. Vartotojų skundų dėl maisto produktų kokybės ir saugos apžvalga.

Balandžio 7 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) VMVT specialistai organizuoja Utenos mėsa, UAB skerdykloje valstybinę veterinarinę priežiūrą atliekantiems specialistams mokymus tema "Epizootinė situacija Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse. Paukščių gripo, afrikinio kiaulių maro, Snukio-nagų ligos plitimo tendencijos. Gumbelinė (žvynelinė) liga. Salmonella etiologija ir jos sukeliami apsinuodijimai maistu. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų, eksportuojančių gyvūninį maistą į JAV, kasdieninė valstybinė priežiūra“.

Balandžio 7 d. 10 val. VMVT Skuodo VMT viršininkas Algimantas Želvys pas Skuodo rajono savivaldybės merą dalyvaus organizuojamame susitikime dėl geriamojo vandens saugos ir kokybės.

Balandžio 7 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. B1-140 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi mažose kiaulių laikymo vietose vertinimo tvarkos aprašo“ įgyvendinimo, afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacijos ir kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 7 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja pasitarimą su Plungės rajono medžiotojų klubų ir būrelių vadovais, tema "AKM paplitimas, priežiūra ir kontrolė šernų populiacijoje. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai ir kiti klausimai".

Balandžio 7 d. 14 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) vyks pieno supirkėjų atestacija kvalifikacijos pažymėjimams, suteikiantiems teisę imti pieno mėginius dėl sudėties ir kokybės tyrimų atsiskaitymo tikslais, gauti.

Atgal