Savaitės renginiai 2017 02 13 - 2017 02 19

Pavaldžios įstaigos

Vasario 13 d. – 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacijos skyriaus vedėja Agnietė Grušauskienė ir Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) organizuojamame 2 – ajame Veterinarinių vaistų liekanų duomenų rinkimo darbo grupės susitikime bei organizuojamame techniniame Veterinarinių vaistų liekanų duomenų rinkimo susitikime (praktiniai mokymai).
 

Teritorinės VMVT

Vasario 12–17 d. į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti „Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principai ir audito metodai“ mokymuose vyksta:
1. VMVT Utenos VMVT viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Žana Remeikienė;
2. VMVT Kauno VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Agnė Digaitienė.

Vasario 13 d. 11 val. VMVT Raseinių VMVT, adresu Kęstučio g. 13, Raseiniai, organizuoja seminarą negyvūninio maisto gamybos įmonių atstovams tema „Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento taikymas gamybos įmonėse“.

Vasario 13 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT vyriausiosios specialistės - maisto produktų inspektorės Dalytė Marcinkevičienė, Rūta Bardauskienė ir viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko savivaldybėje vyksiančiame pasitarime dėl 2016 metais vykdytos kontrolės bendrojo ugdymo įstaigose bei vandenvietėse.

Vasario 13 d. 12 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl 2017 m. užkrečiamųjų ligų kontrolės planų įgyvendinimo; dėl oficialiai neužkrėstos enzootinės galvijų leukozės, galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės tyrimų, skirtų įgytam oficialiai neužkrėstos šiomis ligomis šalies statusui išlaikyti, analizė; dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose ir kitais aktualiais klausimais.

Vasario 13 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, Gyvūnų produktyvumo kontrolės asistentais ir ūkinių gyvūnų ženklinimo paslaugų teikėjais, tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo aktualijos".

Vasario 14 d. 9 val. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje (Vienybės g. 52, Vilkaviškis) VMVT Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Vilija Vasiliauskienė skaitys paskaitą „Vaisiai ir daržovės. Kas turi būti mano krepšyje, kad būtų sveika ir skanu?“ ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Virginijus Isoda skaitys paskaitą „Ar dešrelėje yra mėsos?“.

Vasario 14 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta: 2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų valstybinės veterinarinės kontrolės plano vykdymas, aktualijos dėl paukščių gripo ir afrikinio kiaulių maro, ūkinių gyvūnų ženklinimo, gyvūnų gerovės, sanitarijos ir veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo deklaracijų pateikimo.

Vasario 15 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Vasario 15 d. 10 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio tema: "2017 m. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimas, užkrečiamųjų ligų stebėsena ir prevencija. Įgalioto veterinarijos gydytojo funkcijos ir kiti aktualūs klausimai".

Vasario 15 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT (Sodų g. 6, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta: afrikinio kiaulių maro situacija ir biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė kiaulių laikymo vietose Kupiškio rajono savivaldybėje, 2017 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano vykdymas, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, sanitarijos ir kiti aktualūs  klausimai.

Vasario 15 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų registravimas, ženklinimas ir apskaitos tvarkymas". Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Vasario 15 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su  pieno supirkėjais (priėmėjais, surinkėjais), tema „Superkamo pieno kokybė, mėginių ėmimas, higiena ir veterinarinė kontrolė“.

Vasario 15 d. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Elektrėnų savivaldybėje, Rungos g. 5, Elektrėnuose.

Vasario 17 d. 10 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonių taikymo 2017 m. Pasitarime bus aptariami kiti aktualūs klausimai.

Vasario 17 d. 13 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja atvirų durų dieną visuomenei, tema „VMVT kontrolė nuo lauko iki stalo“.

Vasario 17 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Paberžių g. 14, Tauragė) organizuojamas susitikimas su maisto tvarkymo subjektais įsivežančiais iš Europos Sąjungos šalių mėsą, mėsos gaminius tema "Mėsos gaminių ženklinimo ir jų kokybės rodiklių atitiktis Reglamento (ES) Nr. 1169/2001 bei Mėsos gaminių techninio reglamento reikalavimams. Šviežios paukštienos ženklinimo, laikymo sąlygų reikalavimai“ .

Vasario 9 - kovo 6 dienomis Anykščių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Dainius Žiogelis dalyvaus Anykščių r. sav. administracijos seniūnijų ataskaitų už 2016 ir 2017 metų veiklos planų svarstyme.

Atgal