Patvirtintas naujas ES kovos su antimikrobiniu rezistentiškumu veiksmų planas

Birželio 29 d. Europos Komisija (EK) Briuselyje patvirtino naująjį veiksmų planą kovai su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Šis planas pagrįstas bendra Europos Sąjungos (ES) sveikatos koncepcija, jame numatytos kovos su antimikrobiniu atsparumu priemonės žmonėms ir gyvūnams.

Pasak ES Sveikatos ir maisto saugos komisaro Vytenio Andriukaičio, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra vis didėjanti pasaulinė grėsmė, todėl nesiimant jokių veiksmų ir įsipareigojimų, jau 2050 m. ji gali nusinešti daugiau žmonių gyvybių, negu vėžinės ligos. Todėl būtina skatinti apdairų ir pagrįstą antimikrobinių medžiagų vartojimą žmonių ir gyvūnų kovai su ligomis. V.Andriukaitis siūlė skatinti šios srities mokslinius tyrimus, gerinti duomenų surinkimą bei apdorojimą, siekti, kad ES taptų geriausios patirties šioje srityje regionu, kuris formuotų pasaulinę kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms politiką visame pasaulyje.

Naujasis veiksmų planas pagrįstas ankstesniu, kuris buvo vykdomas 2011 – 2016 m. Sudarant naująjį, buvo įvertintos ES ekspertų rekomendacijos, visų suinteresuotų institucijų pasiūlymai ir atsiliepimai, gauti viešų konsultacijų metu.

Veiksmų plane numatyta stiprinti nacionalinių planų įgyvendinimą, diegti efektyvesnes kontrolės priemones, skatinti technologijų plėtrą ir inovacijas, kurti naujas infekcinių ligų prevencijos ir gydymo priemones, kurios padėtų gerinti ligų diagnostiką. Šiuo bendru dokumentu siekiama stiprinti ES pastangas kovojant su pasauline antimikrobinio rezistentiškumo problema ir su ja susijusiais pavojais.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba yra parengusi kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planą, kuriame numatytos įvairios ligų stebėsenos programos, profesinių įgūdžių tobulinimas, veterinarinių vaistų rinkos ir apskaitos kontrolės stiprinimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, visuomenės informavimas šiuo klausimu.

Naująjį Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planą galima rasti: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0339&from=FR

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1762_en.htm

Atgal