Patikrinimų metu pildomų dokumentų kiekis ateityje sumažės keletą kartų

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) neretai sulaukia ūkininkų ir maisto tvarkymo įmonių pastabų, kad patikrinimų metu VMVT inspektorių pildomų dokumentų skaičius ir apimtis yra labai didelė. Todėl dažnai fizinis patikrinimas įmonėje gali trukti gerokai trumpiau nei reikalingos dokumentacijos pildymas, o tai kelia daug nepatogumų tiek patiems inspektoriams, tiek ir jų kontroliuojamoms įmonėms. Įvertinus šias pastabas, VMVT ėmėsi patikrinimų klausimynų ir jų pildymo tvarkos peržiūros.

Pirmuoju etapu buvo peržiūrėta žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų pildymo tvarka. Nuo šių metų rugpjūčio 1 d., pildant šiuos klausimynus VMVT inspektoriams nebeliko prievolės pildyti net 22 klausimyno priedų.

„Iki šiol patikrinimų medžiaga būdavo labai didelės apimties, išdėstyta kartais ant ne vienos dešimties lapų. Todėl stengiamės mažinti popierizmą tiek patikrinimus vykdantiems inspektoriams, tiek ir dokumentaciją gaunantiems ūkininkams. Svarbiausi – užtikrinti, kad patikrinimai vyktų greičiau ir sklandžiau, ūkininkai gautų glaustą, tikslią ir konkrečią informaciją, kurioje būtų aiškiai nurodyta, kaip ištaisyti nustatytus neatitikimus, kokiais teisės aktais vadovautis. Palaipsniui pagal šį pavyzdį bus peržiūrėti visi mūsų naudojami klausimynai“, – komentavo VMVT direktorius Darius Remeika.

Naujos kontrolės sąlygos bus taikomos tikrinant ūkius, kuriuose auginami ūkiniai gyvūnai, gyvūnų augintinių (šunų, kačių, šeškų) laikytojus, taip pat subjektus, vykdančius pirminę pašarų gamybą, gaminančius gyvūninį (pieną, medų, kiaušinius) ir negyvūninį maistą bei tikrinant ūkininkus pagal bendradarbiavimo sutartis su kitais pareiškėjais (Nacionaline mokėjimo agentūra, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra ar kt.).

Patikrinimų aktų duomenys per dešimt darbo dienų nuo patikrinimų datos bus suvedami į Ūkinių gyvūnų registrą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (http://www.vic.lt). Atnaujinti klausimynai skelbiami viešai VMVT interneto svetainėje.

Atgal