Ne visi skunde nurodyti faktai atitiko tikrovę

Praėjusią savaitę Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) kartu su Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos atstove Brigita Kymantaite buvo aptarti privačių veterinarijos gydytojų ir gyvūnų augintinių veisėjų veiklos patikrinimų rezultatai. Šie patikrinimai buvo atlikti pagal nevyriausybinės organizacijos pateiktą skundą dėl galimų šios veiklos pažeidimų.

Informacijoje buvo paminėti 4 gyvūnų veisėjai ir 5 veterinarijos gydytojai, kurie galimai klastojo įrašus gyvūnų augintinių pasuose, nesilaikė ženklinimo reikalavimų ir vykdė nelegalią tarptautinę prekybą.

VMVT inspektoriams patikrinus gyvūnų veisėjų veiklą, 3 atvejais nustatyti mažareikšmiai apskaitos ar registracijos pažeidimai, 1 veisimo vietoje trūko veterinarinio patvirtinimo. Visais atvejais nurodyta vietoje ištaisyti trūkumus.

Patikrinus 5 skunde minimų veterinarų veiklą, nustatytas vienas galimas dokumentų klastojimo atvejis, kai faktai pasitvirtino – veterinarijos gydytojas nesilaikė gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tvarkos, klastojo įrašus ir netvarkingai pildė privalomuosius apskaitos dokumentus. Šiam Marijampolėje dirbančiam privačiam veterinarijos gydytojui laikinai uždrausta ženklinti ir registruoti gyvūnus, apribotas prisijungimas prie Gyvūnų augintinių registro. Informacija apie galimai nusikalstamą veiką perduota policijai. Dar vienas gydytojas po patikrinimo buvo įspėtas dėl jo veikloje nustatytų nedidelių ženklinimo ar registravimo tvarkos pažeidimų. Skunde nurodytų faktų apie 2 privačių veterinarijos gydytojų veiklą patikrinti buvo neįmanoma, nes pateikta informacija buvo nekonkreti ir kelianti abejonių, o vieno veterinaro veikloje trūkumų ar pažeidimų nebuvo nustatyta – informacija dėl jo nepasitvirtino.

VMVT atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje registruoti ir ženklinti gyvūnus augintinius bei daryti įrašus jų pasuose turi teisę apie 900 veterinarijos gydytojų, šalyje oficialiai registruota apie 800 gyvūnų augintinių veisimu užsiimančių asmenų. Taigi, gyvūnų gerove besirūpinančios organizacijos tyrimas dėl kelių veterinarijos gydytojų ir veisėjų veiklos neatspindi oficialios kontrolės rezultatų. Nepaisant to, šiam klausimui daug dėmesio skiriant visuomenės informavimo priemonėse ar socialiniuose tinkluose, pažeidimų mastas gali pasirodyti daug didesnis nei yra iš tikrųjų.

VMVT nuolat tikrina veterinarijos paslaugų teikėjus, vertina gyvūnų veisėjų riziką, kovoja su neteisėta gyvūnų augintinių prekyba mūsų šalies viduje ir tarptautiniu mastu. Per pastaruosius tris metus VMVT patikrino daugiau kaip 200 privačių veterinarijos gydytojų veiklą. Daugiau kaip 90 % patikrinimų metu pažeidimų nebuvo nustatyta, 15 atvejų taikytos administracinės poveikio priemonės (įspėjimai ar baudos) dėl neteisingo gyvūnų ženklinimo, pasų išdavimo ar įforminimo, 1 gydytojui buvo panaikinta veterinarijos praktikos licencija.

„Nevyriausybinės organizacijos neretai kritikuoja valstybės institucijas dėl nepakankamo veiklumo ar kontrolės. Dažnai mūsų visuomenei, o kartais ir užsienio spaudai pateikiama neatitinkanti tikrovės informacija apie veterinarijos ar kinologijos specialistus. Kyla abejonių, ar toks pasirinktas metodas, kai vykdomos provokacijos, galimai imituojama nusikalstama veika, yra tinkamiausias siekiant bendrų tikslų. Skunde pateikta daug abstrakčios informacijos, remiamasi prielaidomis ar numanymais“, – komentavo VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Sirutkaitytė.

R. Sirutkaitytės teigimu, veterinarijos gydytojų kontrolę artimiausioje ateityje planuojama vykdyti ne tik atliekant veiklos patikrinimus, bet ir pasitelkiant informacines sistemas. Jau pradėtos diskusijos dėl išduodamų ir pildomų gyvūnų augintinių pasų apskaitos bei veisėjų priežiūros sistemų įdiegimo Gyvūnų augintinių registre.

Specialistėsnuomone, administraciniai nusižengimai turi būti tiriami ir už juos taikomos adekvačios poveikio priemonės. Labai svarbu pažeidimus padariusius asmenis supažindinti su reikalavimais, konsultuoti dėl iškylančių problemų ir kt. Sprendimai taikyti griežčiausias baudas ne visais atvejais duoda teigiamus rezultatus.

VMVT, siekdama, kad pranešimuose atspindėtų realūs duomenys ir aiškus situacijos vertinimas, savo ruožtu kreipėsi į užsienio spaudą ir pateikė informaciją apie įgyvendintas ir numatomas kontrolės priemones bei nustatytus patikrinimų rezultatus.

 

 

 

 

 

 

 

Atgal