Mėsinių galvijų augintojams – daugiau galimybių gaminamą produkciją pateikti tiesiai vartotojui

Visoje Europoje ir Lietuvoje vis populiaresnėmis ir svarbesnėmis tampa trumposios maisto tiekimo grandinės – kuomet ūkininkai užaugintus gyvulius ar primilžtą pieną gali parduoti ne tik perdirbimo įmonėms, bet ir patys pasiūlyti vartotojui  ūkyje pagamintų mėsos, pieno ar kitų žemės ūkio produktų. Šioms temoms daug dėmesio buvo skirta ir šiandien Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) vykusiame susitikime su mėsinių galvijų augintojų ir veisėjų asociacijos atstovais.

Susitikimo metu aptarti mėsinių galvijų laikymo, karantinavimo reikalavimai, skerdyklų, mėsos išpjaustymo cechų, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo, ūkių tikrinimo klausimynų tobulinimo aktualijos. Diskutuota dėl supaprastintų reikalavimų skerdykloms mėsinių galvijų ūkiuose, jautienos išpjaustymo patalpų įrengimo ir kitais klausimais.

„Šio pasitarimo tikslas – aptarti, kaip galime racionaliai išspręsti kylančius klausimus ir panaikinti dar pasitaikančius biurokratinius barjerus, kartu formuoti bendrą poziciją siekiant gerinti sąlygas smulkiajam verslui vystytis. Optimizavus rizikos vertinimo kriterijus, planuojame patikrinimų skaičių galvijų augintojų ūkiuose šiais metais sumažinti 30 %. Stengiamės sudaryti kuo palankesnes sąlygas, konsultuojame ūkininkus, teikiame jiems metodinę ir kitokią pagalbą, kartu ragindami nepamiršti visų bendro prioriteto – gyvūnų gerovės“, – komentavo VMVT direktorius Darius Remeika.

Nutarta, jog asociacija, suderinusi su VMVT, parengs mėsinių galvijų laikymo geros praktikos vadovą, nustatantį aukštesnius, vieningus mėsinių galvijų laikymo standartus. Šiame vadove turėtų būti pateiktos konkrečios rekomendacijos ir gerosios praktikos pavyzdžiai, leisiantys užtikrinti mėsinių galvijų gerovę, ypač šaltuoju metų laiku.

Galvijų laikytojų prašymu, sutarta ieškoti galimybių prieš eksportuojant galvijus į trečiąsias šalis, juos karantinuoti ūkiuose. Šiuo metu kai kurios šalys reikalauja prieš kelionę galvijus laikyti specialiuose karantino punktuose, kur gyvūnai būtų stebimi ir jiems atliekamos veterinarinės procedūros.

Susirinkusieji diskutavo dėl supaprastintų reikalavimų mažoms skerdykloms galvijų ūkiuose, jautienos išpjaustymo ir kitų patalpų įrengimo. VMVT specialistai pristatė dalyviams Gyvulių skerdyklų įrengimo ir gyvulių skerdimo rekomendacijas, skirtas padėti ūkininkams teisingai ir vienodai taikyti galiojančius reikalavimus.

VMVT yra pateikusi siūlymus Žemės ūkio ministerijai supaprastinti apskaitos dokumentus individualiais ženklais ženklinamiems ūkiniams gyvūnams (galvijams, avims, ožkoms ir arklinių šeimos gyvūnams). Siūloma atsisakyti pildyti Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalus, nes šią informaciją galima rasti Ūkinių gyvūnų registre, įvedus gyvūnų judėjimo ir kaitos duomenis.

„Esame išsikėlę sau tikslą tapti regiono lyderiais mažinant administracinę naštą smulkiajam verslui. Turime Lietuvoje sudaryti paprastas ir lengvai įgyvendinamas sąlygas, kurios paskatintų smulkiuosius verslininkus ir ūkininkus sėkmingai kurtis ir dirbti mūsų krašte“, – pabrėžė D. Remeika.

Atgal