Europos Komisijos teigimu, ji pasirengusi Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES

Europos Komisija (EK) paskelbė komunikatą, kuriame teigiama, kad ji yra pasirengusi Jungtinės Karalystės (JK) išstojimui iš Europos Sąjungos (ES). Paskelbti 14 skirtingas sritis reglamentuojančių dokumentų paketai, numatantys priemones, kurios bus taikomos, jei nepavyks pasiekti susitarimo su JK.

Minėtame komunikate numatyta, kad veterinarijos teisės aktai, reglamentuojantys gyvūnų gerovę ir sveikatą ES valstybėse, nebebus taikomi JK. Be to, keisis gyvūnų ir gyvūninių produktų importo iš JK į ES sąlygos. Kiekviena iš JK į ES siunčiamų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų siunta turės būti patikrinta pasienio veterinarijos postuose. Supaprastinta pasienio kontrolė (kai tikrinami tik dokumentai) bus taikoma tik gyviems gyvūnams ir gyvūniniams produktams, tranzitu pervežamiems per JK iš ES valstybių narių.

EK iki 2019 m. vasario 15 d. įsipareigojo pateikti valstybėms narėms atnaujintą ir papildytą pasienio su JK veterinarijos postų sąrašą. Tam tikslui numatoma panaudoti laikinas, patikrinimams skirtas arba komercines siuntų saugojimo patalpas.

Gyvūnų augintinių, kitų gyvūnų ir gyvūninių produktų, vežamų iš ES į Jungtinę Karalystę tvarką ir reikalavimus turės patvirtinti atsakingos JK institucijos.

Daugiau informacijos galima rasti:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_en.htm

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2018-890-final.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf

 

Atgal