EK ekspertai Lietuvoje pradėjo saugomų nuorodų maisto produktų kontrolės auditą

Šių metų spalio 9 – 17 dienomis Lietuvoje vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato  auditas, kurio metu bus vertinama, kaip Lietuvoje įgyvendinami teisės aktų reikalavimai, susiję su saugomų kilmės vietų, garantuotų tradicinių gaminių ir geografinių nuorodų naudojimu ženklinant ir prekiaujant žemės ūkio ir maisto produktais bei spiritiniais gėrimais.

Auditą vykdantys 4 ekspertai lankysis Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) ir jos teritoriniuose padaliniuose bei įmonėse, gaminančiose produktus, kurių pavadinimai įtraukti į specialų Europos Sąjungos (ES) saugomų nuorodų duomenų registrą.

ES žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje pažymėta, kad maisto produktai gali būti papildomai pažymėti: Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), Saugoma geografinė nuoroda (SGN) (jomis ženklinami produktai, turintys ryšį su konkrečia geografine vietove), ir Garantuotas tradicinis gaminys (GTG) (šia nuoroda paženklinti produktai, kurių gamybos, perdirbimo metodai ar sudėtis atitinka tokio maisto gaminimo tradicijas). Norint, kad gaminiui būtų suteiktas kuris nors iš šių ženklų, reikia įrodyti, kaip produktas susijęs su konkrečiu geografiniu regionu ir kuo jis skiriasi nuo kitose vietovėse gaminamų tokių produktų.

Į ES saugomų nuorodų registrą įtraukti septyni lietuviški produktai: Lietuviškas skilandis (GTG), Lietuviškas varškės sūris (SGN), Žemaitiškas kastinys (GTG), sūris „Liliputas“ (SGN), Daujėnų naminė duona (SGN), Seinų/Lazdijų krašto medus (SKVN), midus „Stakliškės“ (SGN).

Šiuo metu papildomai registracijai pateikti dar trys lietuviški produktai: „Kaimiškas Jovarų alus“ (SGN), sūris „Džiugas“ (SGN), „Nijolės Šakočienės šakotis“ (SGN).

Europos Komisija saugomus produktus pradėjo registruoti nuo 1992 m., duomenų registre yra daugiau kaip 1 200 įvairių sūrio, mėsos, vaisių ir daržovių, alaus, konditerijos gaminių. Daugiausiai jų įregistravusios Italija ir Prancūzija.

Vakarų Europos šalyse Saugomos geografinės, Kilmės vietos ar Garantuoto tradicinio gaminio nuorodų ženklais pažymėti produktai itin populiarūs. Šie ženklai kelia vartotojų pasitikėjimą, pabrėžia jų išskirtinumą, padeda regioninių specifinių produktų gamintojams išlaikyti konkurencingumą rinkoje.

Daugiau informacijos galima rasti VMVT interneto puslapyje:

http://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/geografines-ir-kilmes-vietos-nuorodos

 

Atgal