EFSA veikloje dalyvaujančių ekspertų susitikimas

Š. m. kovo 7 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI) susitiko Lietuvos atstovas Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Patariamajame forume (AF), nuolatinis EFSA atstovas (FP) Lietuvoje ir nacionaliniai atstovai, dalyvaujantys įvairiuose EFSA moksliniuose tinkluose ir darbo grupėse. Susitikime dalyvavo Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Kauno technologijos universiteto, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) ir NMVRVI atstovai.

Susitikimo dalyvius pasveikinusi VMVT direktoriaus pavaduotoja ir EFSA Patariamojo forumo narė Jurgita Bakasėnienė pabrėžė, kad geresnis bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir profesinės pagalbos skatinimas tarp įvairių EFSA darbo grupių atstovų yra vienas svarbiausių prioritetų. „Manau, kad įvairūs EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje organizuojami susitikimai padės suvienyti daugelio sričių specialistus ir taps gera bendradarbiavimo platforma, vystant Lietuvoje mokslinį rizikos vertinimą maisto saugos, žmonių ir gyvūnų sveikatos srityse“, – pabrėžė J. Bakasėnienė.

VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja ir EFSA nuolatinė atstovė Lietuvoje Giedrė Čiuberkytė susitikimo dalyviams pristatė Lietuvos EFSA FP veiklos planą 2018 metams, plačiau buvo aptartos įvairių mokslo ir rizikos vertinimo institucijų bendradarbiavimo ir bendrų veiklų koordinavimo galimybės.

„Šis susitikimas – pirmasis šiais metais iš daugelio numatytų renginių. Jų metu didžiausią dėmesį skirsime ne tik glaudesniems tarpusavio ryšiams formuoti, bet ir aktualios informacijos apie EFSA veiklą sklaidai, geresnei komunikacijai tarp institucijų“, – pristatydama artimiausius planuojamus darbus sakė G. Čiuberkytė.

Snieguolė Ščeponavičienė, NMVRVI direktoriaus pavaduotoja ir nuolatinio EFSA atstovo Lietuvoje pavaduotoja, su dalyviais pasidalino paskutinio AF susitikimo, vykusio 2018 m. vasarį Utrechte (Nyderlandų Karalystė), rezultatais, nagrinėtomis temomis ir aktualijomis.

Susitikimo metu EFSA mokslinių tinklų atstovai pristatė jų darbo grupėse šiuo metu nagrinėjamas temas ir aktualijas, pasidalino kitų ES šalių patirtimi, iškėlė jiems kylančias problemas ir klausimus, kuriuos sprendžiant būtų naudinga nuolatinio EFSA atstovo Lietuvoje pagalba. Daug diskusijų sukėlė įvairių duomenų, teikiamų EFSA, surinkimo ir pateikimo problematika, ekspertai lygino įvairių duomenų bazių specifiką, reikalavimus duomenų patikimumui ir išsamumui. Aptarti klausimai, kylantys EFSA ir nacionaliniu lygiu dėl mokslinių tyrimų ir rizikos vertinimų rezultatų viešinimo, komunikavimo su socialiniais partneriais gerinimo.

Atgal