EFSA įvertino nanotechnologijų taikymo saugą

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) paskelbė rekomendacijas, kaip vertinti nanotechnologijų taikymo saugą maisto gamyboje. Gairėse pateikiami praktiniai patarimai dėl reikalingų bandymų tipų ir taikytinų metodų.

EFSA rizikos vertinimo mokslininkų teigimu, šios rekomendacijos suteikia daug informacijos apie priemones, reikalingas rengiant nanotechnologijų programas, ir nurodo tinkamas priemones jų saugai įvertinti. Dokumentas apima tokias sritis, kaip nauji maisto produktai, su maistu besiliečiančios medžiagos, maisto ir pašarų priedai bei pesticidai, ir yra skirtas visoms suinteresuotosioms šalims, ypač rizikos vertinimo specialistams.

Šiame dokumente daugiausia dėmesio skiriama žmonių ir gyvūnų sveikatos saugai įvertinti. Dokumentas buvo išplatintas visuomenei, atlikta trijų mėnesių viešoji konsultacija ir atsižvelgta į visas gautas pastabas. Dabar gairės pateks į bandomąjį etapą, kurio pabaiga numatyta 2019 m. pabaigoje.

Be to, 2019 m. planuojama parengti kitas rekomendacijas, kuriose daugiausia dėmesio bus skirta nanomokslams ir nanotechnologijoms taikyti maisto ir pašarų gamyboje bei aplinkos rizikai vertinti.

Daugiau informacijos EFSA puslapyje anglų kalba.

Atgal