Baigtas vykdyti Dvynių projektas Moldovoje

Šių metų kovo 14 d. Kišiniove (Moldovos Respublika) įvyko Europos Sąjungos Dvynių projekto „Parama Moldovos nacionalinei maisto saugos agentūrai“ uždaromoji konferencija. Šį 27 mėnesių trukmės projektą įgyvendino Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kartu su jaunesniaisiais partneriais iš Latvijos ir Švedijos.

Projekto metu įgyvendintos visos suplanuotos užduotys – parengta 20 nacionalinių teisės aktų projektų pagal Europos Sąjungos (ES) reikalavimus gyvūnų sveikatos ir gerovės, maisto saugos srityse, daugiau kaip 30 standartinių procedūrų bei patikrų klausimynų, gyvūnų ligų stebėsenos programos, skubios veiklos planai.

Įgyvendinant šį tarptautinį projektą buvo suorganizuoti 6 mokomieji vizitai Moldovos specialistams Lietuvoje ir Latvijoje, 14 seminarų daugiau nei šešiems šimtams dalyvių, 10 mokymų, kuriuose dalyvavo 120 dalyvių.

Oficialiame renginyje sveikinimo žodžius tarė ES delegacijos Moldovoje ambasadorius Peter Michalko, Lietuvos Respublikos ambasados Moldovoje ambasadorius Kęstutis Kudzmanas, VMVT direktorius Darius Remeika, Moldovos nacionalinės maisto saugos agentūros (ANSA) generalinio direktoriaus pavaduotojas Ion Toma, Žemės ūkio regioninės plėtros ir aplinkos ministerijos valstybės sekretorius Veaceslav Cernat, Pieno ir pieno produktų asociacijos Moldovoje direktorė Carolina Linte ir kt.

Ion Toma, ANSA generalinio direktoriaus pavaduotojas, pasidžiaugė projektu ir ekspertų profesionalumu bei praktine jų pagalba. Jis taip pat pažymėjo, kad yra dar daug neatliktų darbų ir ateityje reikėtų dar vieno projekto.

Ambasadorius Kęstutis Kudzmanas pažymėjo, kad Lietuva nuosekliai remia Moldovos eurointegracijos siekius, o tolimesnė šios šalies pažanga priklausys nuo reformų įgyvendinimo eigos bei rezultatų. Intensyvus bendradarbiavimas vyksta Moldovoje ir pagal Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programą. Vien šiais metais Moldovoje numatoma apie 20 dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų.

„Tikimės, kad šis projektas padės ANSA įgyvendinti planus maisto saugos ir veterinarijos srityse, kurie atitiks ES reikalavimus, o tai leis atverti ES rinką moldaviškiems produktams. Įgyvendindami projektą ne tik teikėme pagalbą, bet ir keitėmės patirtimi su kolegomis. Projektas padėjo visiems tobulėti ir ugdyti kompetencijas, o su ANSA bendradarbiavimas nenutrūks, jis toliau vyks pagal Vystomojo bendradarbiavimo programą dvišaliu pagrindu“, – komentavo VMVT direktorius Darius Remeika.

Konferencijos Kišiniove metu projekto dalyviai pasidžiaugė sėkmingu jo įgyvendinimu, Moldovos atstovai labai gerai įvertino specialistų patirtį ir geranoriškumą ją perteikiant. ANSA specialistai išreiškė viltį toliau sėkmingai bendradarbiauti maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos srityse.

Atgal