Aptarti veterinarijos gydytojams aktualūs klausimai

Vasario 7 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) vyko pasitarimas su Lietuvos veterinarijos gydytojų (LVG), Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų (LSGVG) asociacijų atstovais.

Susirinkusieji aptarė esamą ir planuojamą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos (LSMU VA) rezidentūros programų poreikį.

VMVT direktorius Darius Remeika pastebėjo, kad baigusieji rezidentūrą, turėdami naujausių žinių ir patirties, galėtų prisidėti ir prie VMVT veiklos, veterinarinės kontrolės šalyje gerinimo, veterinarijos prestižo kėlimo.

LSMU VA Veterinarijos fakulteto dekanė prof. dr. Vita Riškevičienė pabrėžė rezidentūros kaip specializacijos svarbą Lietuvoje. „Rezidentūra yra daugiau nei kvalifikacijos kėlimo kursai ir mūsų siekiamybė, kad ateityje rezidentai galėtų turėti diplomato statusą“, – sakė ji.

Bene daugiausia dėmesio sulaukė ir pasitarimo dalyvių itin palankiai buvo sutikti administracinės naštos mažinimo klausimai. VMVT direktorius akcentavo poreikį naikinti ataskaitas, perteklinių duomenų pateikimą ir visą veterinarijos gydytojų dėmesį siūlė sutelkti į gyvulius (gyvūnus) ir jų šeimininkus. „Tikimės, kad supaprastinus teisinį reglamentavimą ir sumažinus pildomų dokumentų, ataskaitų skaičių, palengvės veterinarijos gydytojų kasdienė veikla ir jie daugiau laiko ir dėmesio galės skirti tiesioginiam darbui – gyvūnų gydymui ir profilaktikai“, – sakė D. Remeika.

Diskusijose aktyviai dalyvavo LVG asociacijos prezidentas Vidmantas Bižokas, Veterinarijos farmacijos asociacijos valdybos prezidentas Jurūnas Jonas Jablonskas, LSGVG asociacijos prezidentas Saulius Laurusevičius, viceprecidentas Jakov Šengaut ir kiti.

Atgal