Aptarti kiaulininkystės ūkių patikrinimų rezultatai

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) susirinkę VMVT teritorinių padalinių atstovai aptarė kiaulininkystės ūkiuose atliktų patikrinimų ir biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo rezultatus, dažniausius pažeidimus ir galimus būdus jiems išvengti.

Patikrinimus atlikę VMVT teritorinių padalinių inspektoriai pastebėjo, kad daugiau pažeidimų yra mažesniuose kiaulių ūkiuose. Kaip dažniausius minėjo ne laiku deklaruojamą kiaulių išvežimą, naudojamus netinkamus biocidų kiekius, netinkamą aptvėrimą, netinkamai tvarkomus šalutinius gyvūninius produktus ir kt. Inspektoriai džiaugėsi, kad vis daugiau kiaulininkystės ūkių vadovų pradeda suprasti biologinio saugumo ūkiuose būtinybę ir imasi visų būtinų priemonių, kad užkirstų kelią afrikinio kiaulių maro (AKM) užkratui patekti į ūkį.

VMVT direktorius Darius Remeika pastebėjo, kad visi užfiksuoti pažeidimai yra svarbūs. Nėra smulkmenų, t. y. kiekviena smulkmena gali būti lemtinga. Tad dirbantiems kiaulių ūkiuose turėtų būti sudarytos tokios sąlygos, kad būtų ne tik patogu dirbti, bet ir viskas būtų įrengta taip, kad net nebūtų galimybės kažką pažeisti: zonos būtų paskirstytos tikslingai, būtų kuo mažiau judėjimo ir pan.

Inspektoriai pastebėjo, kad skiriasi ūkių savininkų, nesusidūrusių su AKM, ir tų, kurie gyvena šalia AKM zonos, požiūris į saugumą ir jo svarbą. Pastarieji imasi visų būtinų saugumo priemonių.

„Turime prisiimti atsakomybę ir rasti racionalų sprendimą, kaip įgyvendinti biologinio saugumo reikalavimus. Džiaugiuosi girdėdamas, kad pasirinktas tikrinimų būdas, kai inspektoriai vyksta į kaimynines teritorijas, yra abipusiai naudingas ir teigiamai priimamas tiek tikrinamų ūkio subjektų, tiek pačių inspektorių“, – apibendrindamas pasitarimą sakė VMVT direktorius.

Balandžio mėnesį VMVT teritorinių padalinių inspektoriai planuoja patikrinti 32 komercinius kiaulių ūkius, o iš viso šiais metais iki birželio mėnesio planuojama patikrinti 83 komercinius kiaulių ūkius.

Atgal